Page 1

Keski-karjalan elinkeinostrategia


Keski-karjalan elinkeinostrategia: visio 2017

Seudun yritykset kasvavat ja niiden määrä lisääntyy ”yli rajojen” ulottuvan yhteistyön ja osaamisen erikoistumisen avulla.


Elinkeinostrategian pääkohdat 1. Tuotannollisten toimialojen yritykset ja osaaminen pidetään kilpailukykyisinä ja niiden toimintaympäristöjä kehitetään 2. Venäjän markkinat ja venäläisten ostovoima hyödynnetään laaja-alaisesti 3. Palveluliiketoiminnat laadullisesti ja liiketaloudellisesti korkeammalle tasolle


1 tuotannolliset toimialat 1 A Tuotannollisten yritysten liiketoiminta kehittyy ja yrityspohja monipuolistuu ― Tuotekehitys, erikoisosaaminen, työvoiman saatavuus, investoijat, kuntien kaavoitus ja yritystilat, toimiva infra ja logistiikka 1 B Bioenergiaan ja ympäristöteknologiaan liittyvä liiketoiminta kasvaa ― Kierrätysliiketoiminta, erikoistuminen, energialiiketoiminta 1 C Maa- ja metsätalousyrittäjyyteen ja luonnon-vara-alalle syntyy nykyistä tukevaa sekä uutta liiketoimintaa ― Luonnontuotteet, tuotteistus, energiayrittäjyys


2 venäjä: markkinat ja ostovoima 2 A Venäjän kaupan osuus kasvaa merkittävästi ― Kaupalliset palvelut, kauppakeskus, outlet, sähköinen malli matkailumarkkinointiin, yhteiset markkinointiverkostot 2 B Yritysten ja tukiorganisaatioiden yhteistyö maiden välillä toimivaksi ●

venäjänkieliset yritysneuvontapalvelut, maahanmuuttajien tietotaito, ISBE Oy:n palvelut

2 C Toimiva rajakulttuuri vahvistuu –

9-tie, Niiralan raja-asema, Rajafoorumi

2 D Seudulta ja seudulle kansainvälistyvät yritykset

lisääntyvät

― Ulkomaiset investoijat, palvelut sijoittuville yrityksille


3 palveluliiketoiminnot 3 A Matkailun ja kaupan verkostot, veturit ja liiketoiminta kehittyvät ― Verkostot ”yli rajojen”, Karelia Expert – yhteistyö, tuotteistus ja yhteistyö, markkinointi, kaupan palvelut, kaavoitus, investoinnit, paikallisuus

3 B Hoiva- ja muu palvelutuotanto vastaa ajan tarpeita ja tarjonta kehittyy laajemmaksi liiketoiminnaksi ― Erikoistuvat hoivapalvelut, tuotteistus, hyvinvointimatkailu, julkisen ja yksityisen yhteistyö, luova ala, asiantuntijayrittäjyys


Yritysneuvonnan painotukset • Yritysneuvonta resursoidaan elinkeinostrategian mukaisesti vuoteen 2017 mennessä • 3 yritysneuvojaa, jotka vastaavat strategian päälinjauksista 1. Tuotannollinen toimiala 2. Palvelut 3. Venäjään liittyvä neuvonta ja kehittäminen

•. Keskeistä omistajanvaihdokset ja yritysten välisen yhteistyön edistäminen


Kiitos! Lis채tiedot www.keti.fi

020413rääkkylän elinkeinoseminaari  
020413rääkkylän elinkeinoseminaari  
Advertisement