Page 1

JEU de BOULES BULLETIN jan – feb 2013

Les Francophiles Sportcomplex “Zwansnesse” Heidekruid 5 3068 RT, Rotterdam – Ommoord


BESTUUR: H.Verhoeven Tel: 010-4676506 E.van Rossum R.C.Romijn H.Hogesteeger S. de Wit

Voorzitter Secretaris Penningmeester 2de Penningmeester Alg. Bestuurder

VERENIGING: Jeu de Boulesvereniging “Les Francophiles” SECRETARIAAT: Debijeweg 38 – 3069 VA, R’dam Tel: 010-2203277 Email: les.francophiles@hetnet.nl www.jbclesfrancophiles.nl PENNINGMEESTER: R.C.Romijn Geelkruid 40 3068 SP, Rotterdam Tel: 010 – 4215109 / 0624207087 ING Bank: 6993249 t.n.v. Les Francophiles CONTRIBUTIE 2012 : Juniorleden tot 18 jaar € 40,00 p/j Seniorleden € 75,00 p/j Exclusief Licentie en €10,00 èènmalig inschrijfgeld Gastleden, € 75,00 Ondersteuning/donatie € 27,50 p/j ORGANISATIE; De Jeu de Boules Vereniging is Aangesloten bij de N.J.B.B. {Nederlandse Jeu de Boules Bond nr 11 – 298) Adres: NJBB Wattbaan 31 – 49 3439 ML, Nieuwegein

SPEELDAGEN: dinsdag woensdag donderdag zaterdag zondag

13:00 – 21:00 uur 18:30 – 23:00 uur 13:00 – 21:00 uur 13:00 – 21:00 uur 13:00 – 21:00 uur

WEDSTRIJDCOMMISSIE: S.de Wit – Voorzitter Tel: 010-4522446 W.v.d.Graaf – Wedstrijdsecretaris Tel: 010-4550778 REDACTIE “CLUBBLAD” Debijeweg 38 3069 VA, Rotterdam Tel: 010-2203277 KANTINE “Après Boules” 010 - 2094527 Email: les_francophiles@tele2.nl LIEF EN LEED: J.Romijn 010-4215109 / 0614932649 CLUBKLEDING: R.C.Romijn Tel: 0624207087 Email: rcromijn@upcmail.nl BANENCOMMISSIE: T.Wijkstra –aanspreekpunt Tel: 0102265192 SPEELTERREIN: Heidekruid 5 3068 RT, Rotterdam Ommoord Dossiernr.: K.v.K. 40347725


Beste boulevrienden, Het is weer tijd om een stukje voor ons (digitaal)clubblad te schrijven. Allereerst wil ik wat vertellen over de Nieuwjaarsreceptie 2013. Wat was het Super Gezellig! Een goed gevulde kantine, meer dan 60 leden waren aanwezig. Een heerlijk ontspannen sfeer, plus een goede oliebol, een hapje, een drankje evenals leuke verhalen, echt zoals het hoort bij onze club. Het bestuur is er zeer blij mee en hoopt dat volgend jaar als de Nieuwjaarsreceptie in de bouledrome gehouden wordt, het nog voller wordt. Vervolgens nog even zoals gebruikelijk mijn weerpraatje. We hebben een echt stukje winter mogen ervaren, een flink pak sneeuw met flinke vorst. En ja ,dan ben je zeker blij dat die hal er staat. Over de bouledrome gesproken, we zijn reeds meer dan een jaar de trotse bezitter ervan. Intussen begint de muurbeschildering steeds mooier te worden. Wat een grote Rembrandts hebben wij in de club, echt verborgen talenten. Op dit moment wordt er ook nagedacht over de isolatie van het dak, want je merkt toch dat dit in de toekomst nodig is, het is beslist niet nodig voor de luxe, maar voor de warmte besparing. Op dit moment verdwijnt er een hoop warmte in het niets. Een aantal maanden geleden hebben Richard en ik al hier en daar wat offertes aangevraagd. Deze bleken qua prijs te hoog gegrepen te zijn. Natuurlijk komt er een oplossing. We zijn dus nu op zoek naar een alternatief. We zijn tenslotte “Francophiles�. Ik hou u op de hoogte, we gaan ervoor, want stilstand is tenslotte achteruitgang. Dan nog even de toernooien. De woensdagtoernooien zijn steeds beter bezet. Op het laatste toernooi 23 januari j.l. waren er zelfs 3 wachtpartijen, een ongekende luxe en wat voorop staat, veel bouleplezier. Een groot succes voor onze club , dat we kunnen toeschrijven aan een aantal factoren; natuurlijk de goede website, professionele inzet van


de wedstrijd-com missie en de arbitrage. Verder niet te vergeten de inzet van de schoonmaak-, banen-, inkoop- en kantinecommissie Ik hoorde dat er een top dag is gedraaid, complimenten naar iedereen. Ook is het mooi om te merken dat er steeds meer mensen de weg weten te vinden naar onze club “Les Francophiles”. Ik verwelkom alle nieuwe leden. Merk en hoor dat zij snel hun draai weten te vinden in onze warme club. Wat is het toch heerlijk om zo een stukje te mogen schrijven met veel positieve geluiden. Ook financieel draaien wij goed en gestaag door, vooral door de tomeloze inzet van Richard. Waar ik nu naar uitkijk is de lente, Wat mij betreft hebben we voldoende winter gehad, maar je weet februari en daarna maart kan ook zijn staart nog roeren. Dus afwachten maar, ik kijk de bloembollen uit de grond. Vaak schrijf ik ’Samen staan we Sterk”, en als je dit stukje leest, kom je tot de conclusie dat het zo is.Beste mensen , ik wil afsluiten met de woorden: “zorg goed voor jezelf en ook een beetje voor de ander”. Als we dat doen, komt het volgens mij allemaal goed. Ik wens iedereen een gezellige tijd toe . Namens een , het kan haast niet ,maar een steeds trotsere (meneer de Pauw) voorzitter, Harry Verhoeven


Les Francophiles

Concept, Concept, Concept

Notulen van de bestuursvergadering van 30 oktober 2012 ten huize van E. van Rossum. Aanwezig: H. Verhoeven, R. Romijn, H. Hogesteeger en E. van Rossum. Afwezig : met bericht S. de Wit.

1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Binnengekomen stukken. Agenda van de Bondsvergadering van d.d. zaterdag 17 november 2012. te Nieuwegein. Uitnodiging voor het zonaal overleg op 15 november in Restaurant Engels. Informatie betreffende de mogelijkheid een herhalingscursus EHBO te volgen, Cursus van één dag, kosten € 60. Info Bond oktober 2012. Rekening Sena.

3. Bespreking notulen bestuursvergadering van 25 september 2012. Akkoord. Punt 4: We blijven bij onze accountant, wat de kosten aangaan, niet rendabel om te wijzigen. Punt 6: Bij navraag betreffende vergoeding voor geleverde eigen scheidsrechter tijdens WVCT, wordt € 3 per uur vergoed.

4. Penningmeester. In kas € 2.300 Op giro € 10.800 De aangebrachte isolatie is niet voldoende om het aangenaam warm te krijgen in de bouledrome. Er moet dus meer isolatie aangebracht worden. Dit is een behoorlijke kostenpost. Nog geen besluit genomen wat de beste oplossing is, en of het betaalbaar is. Er komen nog meer onkosten zoals rioolkosten, eventuele nieuwe vuilcontainer etc.

5. Kantinecommissie. Bezetting van de kantine op de WVCT dagen is opgelost, Aly en Huug Hooft zijn bereid deze dagen dienst te doen. Verder geen bijzonderheden.

-2-


6. Wedstrijdcommissie. Voorlopige Toernooikalender 2013 is uit. Er moet alleen nog iets aan de indeling scheidsrechters en aan de wedstrijdtafel gedaan worden.

7. PR-aktiviteiten. Klaverjassen in november is niet doorgegaan. Voorstel om op vrijdagmiddag 21 december a.s. om 14.00 uur Kerst klaverjassen te organiseren. Minimum 4 tafels. Uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 5 januari 2013 om 14.00 uur in ons clubhuis. Uitnodiging in boekje van nov/dec.

8. Banencommissie. Geen bijzonderheden.

9. Wat verder ter tafel komt. Er heeft zich niemand gemeld voor de herhalingscursus EHBO. Aangezien het verplicht is dat er bij Bondstoernooien een EHBO’er aanwezig is, en wij hier niet over beschikken, zal in de toekomst mogelijk één ingehuurd moeten worden. Er zijn van andere verenigingen aanbiedingen van leden binnengekomen die bereid zijn tegen een vergoeding hieraan te voldoen. Er is nog geen beslissing genomen om samen met SV Ommoord te komen tot de aanschaf van een grote vuilcontainer.

10. Sluiting. Volgende vergadering is gepland dinsdag op 11 december 2012 om 11.00 uur bij E. van Rossum.


Verslag wedstrijdcommissie Les Francophiles 11oktober 2012 Aanwezig: Afwezig:

Richard, Huub, Wim en Martin (verslag) Simon (met kennisgeving)

C.C.:

Harry

1. Opening. Martin opent de vergadering. 2. Vorig verslag d.d. 23 augustus 2012. Punt 4, training Dave: Dave heeft laten weten dit seizoen niet beschikbaar te zijn. Punt 8b: Kleding is door Han ingeleverd, stick NJBB hoeft niet overgedragen te worden. 3. Binnengekomen stukken. Geen. 4. Tireerspel op woensdagavond. Er is een vaste groep van +/- 16 personen. Tireeroefeningen worden uitgebreid met plaatsingsoefeningen. Christophe en Jean fungeren als vervanger bij absentie van Huub. Ook bij Haltoernooi overdag gaat Tireerspel ’s avonds door. Er wordt nog een datum bepaald voor off. Tireerwedstrijd. ►Huub 5. Clubkampioenschappen. De te hanteren systemen zijn doorgesproken. Er zijn per kampioenschap 3 prijzen beschikbaar. Aanvang is 10.30 uur, aanwezig 10.00 uur. In principe wordt binnen gespeeld. 6. Eerstkomende toernooien. Wim uit zijn ergernis dat wedstrijdleiders van dienst teveel op hem leunen. WL dient in principe ►WL’s zelfstandig te kunnen functioneren. Voor 1e Haltoernooi 17 oktober a.s. zijn tot heden slechts 11 doublettes ingeschreven. Wim heeft flyers gemaakt om uit te delen tijdens WVTC-wedstrijden. Martin zal mailing verzorgen naar eigen leden. ►Martin ABA-toernooi: 2x5 prijzen. Martin verzorgd de prijzen binnen het budget. ► Martin 7. WVTC-wedstrijden. In deze competitie dient de gastvereniging zelf de scheidsrechter te leveren. Dit trekt een zware wissel op team 3 door levering van SR en kantinebezetting. Op alle teams zal een beroep gedaan worden om kantinebijstand te leveren. Lenie zal kantinebezetting coördineren. 8. Laddercompetitie. Spelregels nieuwe opzet laddercompetitie zijn doorgesproken. Gespeeld wordt 1 partij en saldo punten. Martin zal e.e.a. uitwerken, Wim zal inschrijflijst verzorgen .►Martin/Wim Prijsuitreiking afgelopen editie zal plaats vinden bij clubkampioenschap. 9. Rondvraag. A. Gepland St-Nicolaastoernooi wordt verplaatst naar zondag 2 december wegens samenvallen met WVTC. B. Vergadering afdelingsoverleg: onduidelijkheid t.a.v. binnen/buiten spelen is besproken. Wordt bepaald door WL en SR. Jury niet samenstellen met eigen leden. C. Leden die zich hebben aangemeld om te helpen aan wedstrijdtafel, inplannen bij eerstvolgende eigen toernooien. ►Allen Sluiting. Volgende vergadering donderdag 13 december 2012


Buiten spelen: 31 Maart t/m 30 September Binnen spelen: 1 Oktober t/m eind Maart

Wedstrijdkalender 2013 Les Francophiles

Datum 2013 Zaterdag 23 februari Zaterdag 2 maart Woensdag 6 maart Zaterdag 23 maart Maandag 1 april Zaterdag 6 april Donderdag 25 april Zatedag 27 april Dinsdag 30 april Wo. 1 mei t/m wo. 28 aug. Donderdag 16 mei Zaterdag 18 mei Zondag 26 mei Donderdag 30 mei Zaterdag 1 juni Maandag 10 juni Donderdag 13 juni Zaterdag 15 juni Zondag 21 juli Donderdag 8 augustus Zaterdag 17 augustus Donderdag 5 september Zaterdag 7 september Zondag 6 oktober Zaterdag 12 oktober Woensdag 16 oktober Zaterdag 19 oktober Zaterdag 26 oktober Zaterdag 2 november Woensdag 13 november Zaterdag 16 november Zaterdag 23 november Zaterdag 30 november Zondag 1 december Woensdag 11 december Zaterdag 14 december Zaterdag 21 december

soort toernooi WVTC6 3e klasse Crocustoernooi 5e Les F's Haltoernooi WVTC7 Paastoernooi ZAMI1 40+ toernooi ZAMI2 Koninginnedag-toernooi Woensdagavondtoernooi 40+ toernooi ZAMI3 Lubron d'Or prom.-toernooi Hemelvaartsdag-toernooi ZAMI4 Pinkster-toernooi 40+ toernooi ZAMI5 ATP-zomertoernooi 40+ toernooi Zomeravondtoernooi 40+ toernooi ZAMI Finale en P/D Wijntoernooi WVTC1 1e Les F's Haltoernooi Clubkampioenschap WVTC2 Clubkampioenschap 2e Les F's Haltoernooi Clubkampioenschap WVTC3 WVTC reservedag St-Nicolaas-toernooi 3e Les F's Haltoernooi WVTC4 Kerst-toernooi

Spelvorm

Inschrijfg

4 Partijen, individueel inschrijven 4 partijen voorgeloot, per team

€ 3,00 p.p. € 5,00 p.p.

4 Partijen, individueel inschrijven

€ 3,00 p.p.

5 Partijen voorgeloot, per team

€ 5,00 p.p.

4 Partijen, individueel inschrijven In deze periode 6 avonden spelen 5 Partijen voorgeloot, per team

€ 3,00 p.p. € 6,00 p.p. € 5,00 p.p.

5 Partijen voorgeloot, per team 4 Partijen, individueel inschrijven

€ 5,00 p.p. € 3,00 p.p.

3 Partijen, individueel inschrijven 5 Partijen voorgeloot, per team

€ 3,00 p.p. € 5,00 p.p.

5 Partijen voorgeloot, per team 5 Partijen voorgeloot, per team 3 Partijen, individueel inschrijven 5 Partijen voorgeloot, per team

€ 5,00 p.p. € 5,00 p.p. € 3,00 p.p. € 5,00 p.p.

4 Partijen, individueel inschrijven

€ 3,00 p.p.

4 partijen voorgeloot, per team Per triplette inschrijven

€ 5,00 p.p. Gratis

individueel inschrijven 4 partijen voorgeloot, per team Per doublette inschrijven

Gratis € 5,00 p.p. Gratis

4 Partijen, individueel inschrijven 4 partijen voorgeloot, per team

€ 3,00 p.p. € 5,00 p.p.

4 Partijen, individueel inschrijven

€ 3,00 p.p.


tête a tête

doublette doublette melée ploegen Triplet X

WL Martin Wim

X X

Simon Jeanne Martin

X X

Martin Diversen Wim

X X X

Simon Wim

X

SR

Aanvang

Intern

13.00 uur 11.30 uur 10.30 uur 13.00 uur 11.30 uur 13.00 uur 10.30 uur 13.00 uur 11.30 uur 19.15 uur 10.30 uur 13.00 uur 10.30 uur 11.30 uur 13.00 uur 11.30 uur 10.30 uur 13.00 uur 10.30 uur 10.30 uur 19.00 uur 10.30 uur 13.00 uur 11.30 uur 13.00 uur 10.30 uur 10.30 uur 13.00 uur 10.30 uur 10.30 uur 10.30 uur 13.00 uur

Richard Intern Extern Jaap Extern

Jaap Extern Richard Extern

X X X X

Richard Wim Jeanne Simon Martin Martin

X X X

Jaap Extern Richard Jaap Richard Extern

Simon

X X

Wim Martin/Wim

Intern Jaap Intern

X

Jeanne Martin Simon/Martin

X X

Richard Intern

X X X

Simon Wim Simon

Jaap Intern

11.30 uur 10.30 uur 13.00 uur 11.30 uur

Jaap Martin Wim Simon


UITSLAG 2e Les F's Haltoernooi 14 november 2012 Plaats Speler Vereniging Gew. Saldo 1 Poletto, Tino & Griekspoor, Henk Les Francophiles 4 19 2 Nijs, Richard & Campen, Marian van Mix 3 25 3 P.Kooyman & Kaptein, Aad Vlaardingen 3 20 Berg, Arie van de & Peter Troost 3 16 4 Nieuwerkerk 5 Tempelaars, Huub & Dullemond, Koos Les Francophiles 3 13 6 Gurp, Pim van & Keereweer, Ton Les Francophiles 3 10 7 Basso, Aug. & Hoogendoorn, Maarten Vlaardingen 3 10 8 Buijserd, Koos & Wout, Ronald Les Cailloux 3 9 9 Swinkels, Pieter & Huët, Adri van Les Francophiles 2 8 10 Aschman, Tiny & Vielvoijé, Richard Les Boulistes 2 3 2 1 11 Jong, Cor de & Broer, J. Mix 12 Keehnen, Aat & Klootwijk, Piet Les Francophiles 2 -17 13 Boertien, Jan & Hol, Hettie Les Francophiles 1 -8 14 Voort, Jan van der & Jarings, Louise Nieuwerkerk 1 -9 15 Hoos, Piet & Hoos, Bob Vlaardingen 1 -27 16 Tom, Cisca & Graaf, Wim van de Les Francophiles 0 -21 17

Lagerman, Marijke & Groot, Guus de

Maasstad

0

-24


UITSLAG CLUBKAMPIOENSCHAP "DOUBLETTEN" 17 NOVENBER 2012

1

Ton Keereweer Louis Deker

2

Ans Verf端rth Rob ten Hove

3

Ingrid van Ginkel Margreeth Morak

4

Humphrey Lemmens Dorus Koers


Sinterklaas toernooi 2012 UITSLAG SINTERKLAASTOERNOOI 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Naam Aat Keehnen Jeanne Verhoeven Jan Boertien Henk Griekspoor Ans de Looze Rienus Smulders Hetty Keehnen Huub Tempelaars Adrie van Huet Christophe Bel Jannny Lageveen Koos Dullemond Harry Verhoeven Mar van de Graaf Ingrid van Ginkel Leny Griekspoor Truus van Zon Joke Romijn Miny van Sluis Teun Wijkstra Cilia Kling Wim van de Graaf Laura van Prooijen Rob ten Hove Joke Kleinendorst Huug Hooft Margreeth Morak Liesbeth van Rossum Sophia Dullemond Iet Boertien Riet van Iersel Richard Romijn Martin Hol Ans Verf端rth Aart Vermeulen Cisca Tom Marianne Vermeulen Tino Poletto Riet Smulders Aly Hooft Anny Keijzer Willy Lagrauw Pauline Vreeswijk Wim Eijsvogel Ine Groenewegen Jopie Glaudie Riet van Houten Jos Esveld

Gespeeld 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Gewonnen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Plus/Min 28 21 19 19 18 17 17 17 17 16 16 14 14 14 13 12 11 10 8 5 9 8 7 6 5 3 2 -1 -3 -4 -11 -11 -15 -4 -10 -13 -13 -13 -14 -15 -16 -20 -22 -24 -27 -33 -34 -43


Kerst Toernooi 2012 Naam 1 Graaf van de, Wim 2 Lageveen, Janny 3 Wit de, Simon 4 Dullemond, Koos 5 Graaf van de, Mar 6 Hooft, Huug 7 Hol, Martin 8 Rossum van, Liesbeth 9 Keyzer, Anny 10 Houten van, Riet 11 Bel, Christophe 12 Hol, Hettie 13 Dijk van, Ineke 14 Gurp van, Pim 15 Tempelaars, Huub 16 Castaing, Nel 17 Looze de, Ans 18 Tom, Ciska 19 Legerstee, Els 20 Kling, Cilia 21 Romijn, Richard 22 Smulders, Riet 23 Vermeulen, Marianne 24 Vermeulen, Aart 25 Smulders, Rienus 26 Hove ten, Rob 27 Wijkstra, Teun 28 Sluis van, Miny 29 Dijk van, Ton 30 Prooyen van, Laura 31 Dullemond, Sophie 32 Hooft, Aly

22-12-2012 Gespeeld

Gewonnen

Plus/Min

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

34 26 25 22 23 23 21 14 10 9 7 3 10 5 4 0 0 -2 -1 -7 -13 -14 -14 -14 -15 -16 -16 -19 -20 -29 -26 -30


EINDSTAND TRIPLETTENTOERNOOI 12 JANUARI 2013

plaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

team Sophie Dullemond & Rob ten Hove & Rienus Smulders Nel Castaing & Mar van de Graaf & Corrie Bontje Els Legerstee & Anja Tromer & Richard Romijn Jan Boertien & Aly Hooft & Koos Dullemond Willy Lagrauw & Marianne Vermeulen & Daniel Staffhorst Cisca Tom & Cilia Kling & Truus van Zon Rob vd Wal & Liesbeth van Rossum & Jannie Lageveen Ans de Looze & Anny Keijzer & Huug Hooft Joke Romijn & Aart Vermeulen & Jaap Bontje Loes vd Wal & Iet Boertien & Wim van de Graaf

winst saldo 3 19 2 13 2 13 2 10 2 6 2 -8 1 -1 1 -5 0 -19 0 -28


UITSLAG 4e Les F's Haltoernooi 23 januari 2013 Plaats Speler Vereniging Gew. Saldo 1 Jurczik, Jan & Kaptein, Aad L' Èsprit/Vlaard. 4 38 Les 2 Tempelaars, Huub & Keereweer, Ton Francophiles 4 36 2 Berg, Arie van de & Peter Troost Nieuwerkerk 4 36 4 Nijs, Richard & Hoogendijk, Leen Folâtre 4 31 5 Veen, Hans van der & Rickers, Sandy DGW 4 26 6 Tsji, James & Stok, Marcel PV Nieuwegein 3 15 7 Perquin, Jan & Janssen, Piet Vlaardingen 3 14 8 Perquin, Ria & Baas, Gré Vlaardingen 3 6 Les 9 Klootwijk, Piet & Gurp, Pim van Francophiles 2 6 10 Voort, Jan van der & Jarings, Louise Nieuwerkerk 2 2 Les 11 Legerstee, Els & Tom, Cisca Francophiles 2 -3 12 Lagerman, Marijke & Groot, Guus de Maasstad 2 -4 13 Muilwijk, Piet & Groot, Ben de Les Boulistes 2 -5 14 Duijvendijk, Huig & Duijvendijk, Alie Gouda 2 -9 Les 15 Griekspoor, Henk & Griekspoor, Leny Francophiles 1 -3 16 Slob, Maaike & Koogje, Nico Nieuwerkerk 1 -4 Les 17 Hol, Martin & Hol, Hettie Francophiles 1 -9 Les 18 Braams, Luc & Graaf, Wim van de Francophiles 1 -12 19 Jover, Jaime & Fortuin, Piet Maasstad 1 -15 20 Kwakernaat, Cock & Hoogendoorn, Maarten Vlaardingen 1 -16 Les 21 Lemmens, Humphrey & Koers, Dorus Francophiles 1 -18 Les 22 Castaing, Nel & Lageveen, Janny Francophiles 1 -18 Les 23 Verhoeven, Jeanne & Verhoeven, Harry Francophiles 1 -22 24 Donge, Frances van & Bennekom, Harry van L' Èsprit/Vlaard. 1 -22 Les 25 Dullemond, Koos & Rossum, Liesbeth van Francophiles 1 -22


UITSLAG SNERTTOERNOOI 9-2-2012 plaats NAAM DEELNEMER winst saldo 1 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Belkacemi Mohammed Sluis van Miny Houten van Riet Dullemond Koos Griekspoor Henk Huët van Adri Tempelaars Huub Wal vd Loes Hooft Aly Legerstee Els Tom Cisca Verhoeven Jeanne Gurp van Pim Romijn Richard Graaf vd Wim Grinsven Michel Hol Hettie Boetien Iet Wit de Simon Keijzer Anny Smulders Rienus Hol Martin Kling Cilia Vermeulen Aart Staffhorst Daniël Boertien Jan Poletto Tino Lemmens Humphrey La Graauw Willy Hooft Huug Ten Hove Rob Wijkstra Teun Koers Dorus Vermeulen Marianne Tromer Anja Dullemond Sophia Graaf vd Mar Rossum van Liesbeth Bel Christophe Castaing Nel Looze de Ans Lageveen Janny Wal vd Rob Geijn van Gerda Griekspoor Lenie Zon van Truus Smulders Riet Romijn Joke Staffhorst Hein Verhoeven Harrij Brij de Marijke Weelden van Ria

4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

33 26 25 22 28 19 18 15 14 14 13 12 12 9 8 4 -1 11 10 8 8 6 6 6 5 4 4 3 3 2 -1 -3 -4 -4 -5 -1 -8 -10 -11 -12 -15 -16 -18 -20 -20 -22 -24 -28 -22 -32 -34 -37


Verjaardags Kalender 2013 februari 14 febr. - Joke Romijn 17 febr, - Cilia Kling 24 febr. - Humphrey Lemmens maart 04 mrt. - Jan Boonekamp 05 mrt. - Corrie Bontje 05 mrt. - Pauline Vreeswijk 09 mrt. - Jan Boertien 17 mrt. - Ans de Looze 25 mrt. - Dorus Koers 30 mrt. – Rob van der Wal 30 mrt. - JeanChevalier april 02 apr. 07 apr. 16 apr. 16 apr. 16 apr. 17 apr. 18 apr. 20 apr. 23 apr. 26 apr. 27 apr. 27 apr. 30 apr. -

Hennie Buitenhuis Willy La Graauw Riet Smulders Cock Terpstra Mar van de Graaf Aad Keehnen Jos van Esveld Martin Hol Ans VerfĂźrth Angelo Musto Han Hogesteeger Jan Spruit Richard Romijn


Hallo, Ik ben boven de 60 jaar. Ik heb hard gewerkt sinds mijn 17de. Behalve op enkele momenten van serieuze gezondheidsproblemen heb ik 40 tot 60 uren per week gewerkt en dat gedurende 45jaar. Ik verdiende redelijk geld, maar had mijn baan of mijn salaris niet geërfd en ik werkte om daar te komen waar ik vandaag ben. Als je de economie bekijkt, lijkt het geen goed idee te zijn, gepensioneerd te worden. Maar ik ben gepensioneerd - héél gepensioneerd zelf. Ik ben het moe, om te horen, dat ik "mijn rijkdom moet verdelen" onder mensen die mijn vorm van werk-ethiek niet kennen. Ik ben het moe om te horen, dat de regering het geld dat ik verdiend heb, van mij wil afpakken - desnoods met geweld - en het aan mensen te geven, die te lui zijn zelf geld te verdienen. Ik ben het moe, dat men mij vertelt, dat ik mijn levens-standaard moet verlagen en zodoende de verwarming van de planeet tegen te gaan en niemand mag erover debatteren. Ik ben het moe, verteld te krijgen, dat drugverslaafden ziek zijn en dat ik hen moet helpen, hen ondersteunen en ze medisch laten behandelen, en dat ik zou moeten betalen voor de schade, die zij aanrichten. Is er misschien ooit een reuze-bacil vanuit een donkere straat gesprongen, die hen heeft gepakt en tegen hun wil 'witte poeder' in hun neus heeft gedwongen of een naald in hun arm gestoken, terwijl zij zich hevig probeerden te verzetten ????? Ik ben het moe, om te horen, hoe ‘goede’ atleten, entertainers en politici van alle mogelijke partijen het over onschuldige of domme fouten hebben, als wij maar al te goed weten, dat hun enige fout was, zich te laten betrappen.


Ik ben moe van mensen die op hun rechten pochen, arm of rijk. En ik ben mensen, die geen verantwoording voor hun eigen leven en acties willen nemen, werkelijk moe. Ik ben het moe, te horen, hoe zij de regering of anderen voor hun problemen verantwoordelijk maken. Ja, ik ben verdomde moe. Maar ik ben ook blij, dat ik boven de 60 ben .... Want nu hoef ik niet (meer) te zien, wat deze mensen van de wereld gaan maken. Ik heb wel medelijden met mijn kleinkinderen en hun toekomstige kinderen. God zij dank, dat ik op de terugweg ben en niet op de heenweg. Dit zal waarschijnlijk niet wijd en zijd gepubliceerd worden, behalve als wij het doorsturen. Dit is uw kans, om een verschil te maken. En ik ben het hartstikke moe om telkens dat geouwehoer over die vergrijzing aan te moeten horen waarmee men ons regelmatig een schuldgevoel aan probeert te praten omdat we 端berhaupt nog het lef hebben om zo lang te leven; vooral de overheid maakt hier graag gebruik van maar die vergeten dat deze grijze horde destijds, na de tweede wereldoorlog, de kar uit de blubber heeft getrokken om voor hen weer vrije baan te maken. Ik heb geen dank nodig maar ik zou een beetje meer respect voor mijn grijze kop wel op prijs stellen. Groetjes en nog menig jaartje in een goede gezondheid toegewenst. Ik ben boven de 60 en ben moe Groet RR


JEU DE Boules =

IN

Nu Hoort u het eens van een ander


Les FRancophiles  
Les FRancophiles  

jan - feb 2013

Advertisement