Page 1

NEATRASTA LIETUVA UNDISCOVERED LITHUANIA НЕОТКРЫТАЯ ЛИТВА


KĘSTUTIS FEDIRKA NEATRASTA LIETUVA UNDISCOVERED LITHUANIA l НЕОТКРЫТАЯ ЛИТВА

2017


Siesarčio ežeras. Molėtų rajonas Lake Siesartis. Moletai district Озеро Сeсартис. Молетский район

4


5


© Kęstutis Fedirka (Fotografas/ Photographer / Фотограф) © UAB „BALTO print“ (Spaustuvė / Printed and bound / Печать и переплёт) © Simona Kazakevičiūtė (Knygos maketuotoja/Album layout design /Макетирование альбома и дизайн)


Arvydas Sabonis

Lietuvos krepšininkas, olimpinis ir pasaulio čempionas Gerbiamieji skaitytojai, laikantys šią knygą savo rankose,

Tai ne tik knyga – tai didelė kelionė virš Lietuvos, kuri nustebins ne vieną.

Baltijos pajūris, miestelių bažnyčios, alsuojančios savo praeitimi, Kuršių nerijos kopos, gamtos peizažų spalvos, nemiegantys miestai, ežerų mėlynė – visa tai užburia savo grožiu, tarsi kviečia į didelę kelionę virš Lietuvos – šalies, kuri man reiškia viską.

Iš paukščio skrydžio Lietuva kiek kitokia – neatrasta. Vaikščiodami įprastais takais, mes šio grožio dažnai nepastebime. Ši knyga lyg perlas, sublizgėjęs saulės šviesoje ir pranešantis mums žinią, kad reikia branginti šalį ir tausoti, įkvepiant Lietuvos tautą naujiems žygiams ir darbams. Džiaukimės, mylėkime ir dalinkimės jos nuostabiu grožiu, parodykime visam pasauliui, kokia nuostabi yra LIETUVA!

7


Arvydas Sabonis

Lithuanian basketball player, Olympic and world champion Dear readers,

As you hold this book in your hands, remember this is not only a book, it is a journey across Lithuania, a country that will surprise many of you.

The Baltic Sea coastline, town churches evoking our past, the dunes of the Curonian Spit, natural landscapes exploding with colours, lively cities, clear blue lakes – an enchanting beauty that merits a trip across Lithuania, a country which means everything to me.

Lithuania from a bird’s eye view is slightly different – undiscovered. Walking along our beaten paths, we often do not notice this beauty. This book is like a pearl, shining in the sunlight and sending us the message that we should cherish and preserve our country. It’s a homeland that should inspire Lithuanians to take on new challenges and achieve. Let us rejoice, let us love and share in the country’s stunning beauty, let us show the world what a wonderful place LITHUANIA is!

8


Arvydas Sabonis

Литовский баскетболист, олимпийский чемпион и чемпион мира

Уважаемые читатели, держащие в руках эту книгу,

Это не только книга – это большое путешествие над Литвой, которое поразит каждого.

Балтийское взморье, старинные сельские храмы, дюны Куршской косы, краски природных пейзажей, бессонные города, синева озер – все это завораживает своей красотой, и словно приглашает в большое путешествие над Литвой – страной, которая для меня означает все. С высоты птичьего полета Литва немного иная: еще не открытая нами. Шагая привычными тропами, мы часто не замечаем этой красоты. И эта книга, словно блестящая на солнце жемчужина, доносит до нас послание о том, как нужно дорожить своей страной, беречь ее, побуждая всех нас к новым достижениям и труду. Давайте любить свою страну, восхищаться и делиться ее потрясающей красотой, рассказывать всему миру о том, какая чудесная наша ЛИТВА!

9


10


11


Lietuva, Tėvyne mūsų Tu didvyrių žeme, Iš praeities Tavo sūnūs Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina Vien takais dorybės Tegul dirba Tavo naudai Ir žmonių gėrybei. Tegul saulė Lietuvoj Tamsumas prašalina, Ir šviesa, ir tiesa Mūs žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos Dega mūsų širdyse, Vardan tos Lietuvos Vienybė težydi!

Lietuvos himnas yra „Tautiška giesmė“. Žodžiai ir muzika Vinco Kudirkos (1858–1899) Lithuanian national anthem is called Tautiška giesmė. Words and music by Vincas Kudirka (1858-1899) Гимн Литвы – «Национальная песнь». Стихи и музыка Винцаса Кудирки (1858–1899)

12


Lietuvos Respublikos herbas yra Vytis. Šarvuotas raitelis su kalaviju ir skydu – Vytis – yra vienas seniausių herbų Europoje. Tai vienas iš nedaugelio valstybinių herbų, kurie kilę iš portretinių valdovų antspaudų, o ne iš dinastinių herbų The Vytis is the Lithuanian coat of arms. It features an armoured knight with a sword and a shield, also called “Vytis”. This is one of the oldest coats of arms in Europe and one of the few inspired by the rulers’ portrait seals rather than the coats of arms of dynasties

Герб Литовской Республики – Витис (Погоня). Витис – всадник в доспехах с мечом и щитом – один из самых старых европейских гербов. Это один из немногих государственных гербов, возникших из портретных печатей владык, а не из династических гербов

13


Kauno senamiestis The Old Part of Town in Kaunas Каунасский cтарый город

14


15


Parnidžio kopa Parnidis dune Парниджио дюна

16


17


18


Suodžių koplyčia Šakių rajone Chapel Suodziai . Sakiai district Часовня Суоджяй в Шакяйском районе 19


Palangos miesto centrinė aikštė. Joje stovi fontanas su Jūratės ir Kąstyčio skulptūromis Palanga city central square which features a fountain with sculptures of Jūratė and Kastytis

Центральная городская площадь в Паланге. Здесь стоит фонтан со скульптурами Юрате и Каститиса

20


21


,,Ląstelė’’. Kretingos rajone. ,,Cell’’. Kretinga district. <<Клетка>>Кретингский

район. 22


23


Ilgiausia Lietuvos trispalvė. Pasvalys 2016 The longest Lithuanian flag. Pasvalys 2016 Самый длинный флаг Литвы. Пасвалис 2016 24


25


Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos varpinės bokštas The Cathedral of Vilnius, Bell Tower

Колокольня кафедрального собора-базилики Святых Станислава и Владислава в Вильнюсе

26


27


28


Televizijos bokštas yra vienas iš aukščiausių Rytų Europos statinių. Aukštis – 326,5 m. TV-tower is one of the highest constructions in East Europe - its height is 326.5 metres Телебашня – одно из самых высоких сооружений в Восточной Европе. Высота телебашни – 326,5 м.

29


Trakų salos pilis yra vienas populiariausių Lietuvoje turistų lankomų objektų; pilyje vyksta įvairios šventės, veikia archeologinė ir istorinė ekspozicijos, medžioklės muziejus

Trakai Island Castle is one of the most visited tourist sites in Lithuania; the castle hosts various festivals, archaeological and historical displays, and a hunting museum Тракайский замок – один из самых популярных туристических объектов Литвы; в замке проходят различные праздники, работают археологическая и историческая экспозиции, музей охоты 30


31


32


Ilgiausia diena metuose. Joninių šventė ant Kernavės piliakalnių The longest day of the year. Midsummer celebrations on the Kernavė mounds Самый длинный день в году. Праздник летнего солнцеворота на курганах Кернавe 33


34


Å ventoji

35


36


37


Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčia Juodkrante Evangelic Lutheran Church Евангелическая лютеранская церковь в Юодкранте

38


39


Pasakojama, kad, traukdamasis iš Rusijos, Napoleonas aplankė Vilnių ir, susižavėjęs Šv. Onos bažnyčia, pasakė, kad jei galėtų, pasiimtų ją su savimi į Paryžių

When Napolean was retreating from Russia, he visited Vilnius and was fascinated with St. Anne’s Church. He supposedly said that he would take the church to Paris with him if he could

Говорят, что Наполеон, отступая из России, посетил Вильнюс, и, восхищенный костелом Св. Анны, сказал, что если бы мог, забрал бы его с собою в Париж

40


41


BirĹĄtonas

42


43


Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia

Nida’s Blessed Virgin Mary Help of Christians Church

Костел Св. Девы Марии Помощницы христиан в Ниде

44


45


46


Šv. arkangelo Mykolo Įgulos bažnyčia (Kauno soboras) St. Michaloy Garrison Church, (Kaunas Cathedral) Костел Св. Архангела Михаила Гарнизонный, (Каунасский собор)

47


Panemunės tiltas Kaune Panemune bridge in Kaunas Панемунский мост в Каунасе

48


49


Vytauto Didžiojo (Aleksoto) tiltas – tiltas per Nemuną Kaune. Jo ilgis viršija 256 metrus, o plotis – 16 metrų Vytautas the Great Bridge, also known as Aleksotas Bridge, in Kaunas. It is more than 256 meters long and 16 meters wide

Мост Витаутаса Великого (Алексотский) – мост через Нямунас в Каунасе. Его длина превышает 256 метров, а ширина – 16 метров

50


51


Anykščių šilelio medžių lajų takas . Unikalus turistinis objektas - takas medžių lajų viršūnėmis vingiuoja apie 300 metrų, tolygiai kyla aukštyn ir pasiekia 21 metro aukštį The treetop walking path . A unique tourism object - tree canopy walkway, which is meandering about 300 metres. It evenly goes up and reaches 21 m height Уникальный туристический объект – тропа между вершинами крон деревьев кружит на протяжении примерно 300 метров, плавно поднимаясь вверх на высоту в 21 метр

52


53


54


Lazdijai 55


Alytus

56


White Rose Bridge - the highest bridge in the country

57


58


Ventės ragas – pusiasalis prie Kuršių marių, visai netoli Nemuno upės žiočių. 1929 m. Ventės rage profesorius Tadas Ivanauskas įkūrė paukščių žiedavimo stotį, kuri veikia iki šiol Ventė Cape is a peninsula in the Curonian Lagoon, very close to the mouth of the Nemunas River. In 1929 on Ventė Cape, Professor Tadas Ivanauskas founded a bird banding station which is still in operation

Вентес рагас – полуостров в Куршском заливе, близ устья реки Нямунас. Здесь в 1929 г. профессор Тадас Иванаускас создал станцию кольцевания птиц, работающую и в настоящее время 59


Vievis

60


61


62


Klaipėdos uostas – labiausiai į šiaurę nutolęs neužšąlantis rytinės Baltijos jūros uostas Klaipeda State Seaport is the northernmost ice–free port on the Eastern coast of the Baltic Sea Клайпедский порт – это самый северный незамерзающий порт на Восточном побережье Балтийского моря

63


Pavasario spalvos The colors of spring Весенние цвета

64


65


66


Klaipėda 67


68


Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra Vilkaviskis Cathedral Church of the Blessed Virgin Mary’s Visit Вилкавишкский кафедральный собор Явления Пресвятой Девы Марии

69


MarijampolÄ&#x2014;

70


71


72


Tauragė – miestas Vakarų Lietuvoje, Karšuvos žemumoje, kairiajame Jūros upės krante Tauragė is a city in Western Lithuania in the Karšuva lowlands on the Jūra River’s left bank

Таураге – город в западной Литве, в Каршувской низменности, на левом берегу реки Юра

73


Palangos tiltas į Baltijos jūrą - viena populiariausių poilsiautojų ir turistų lankomų vietų Lietuvos pajūrio kurorte Palanga’s boardwalk along the Baltic Sea is one of the most popular tourist attractions in this Lithuanian seaside resort town

Уходящий в море пирс в Паланге – один из популярнейших центров притяжения отдыхающих и туристов на этом курорте Литовского взморья

74


75


Žasliai – miestelis Kaišiadorių rajone. 1972 m. Žasliuose ir jų apylinkėse buvo statomas gerai žinomas režisieriaus Balio Bratkausko filmas „Tadas Blinda“ Žąsliai is a town in the district of Kaišiadorys. The famous movie “Tadas Blinda” by director Balys Bratkauskas was filmed in Žąsliai and its surroundings in 1972 Жасляй – городок в Кайшядорском районе. В 1972 г. в Жасляй и его окрестностях проходили съемки известного фильма «Тадас Блинда» режиссера Балиса Браткаускаса

76


77


Neringa

78


79


Senvagė – tarsi vizitinė Panevėžio miesto kortelė. Čia vyksta ir dainų šventės, ir šokių festivaliai, o per pasaulio ultratriatlono čempionatus Senvagė primena Olimpines žaidynes

The old riverbed in Panevėžys is a city landmark. Song and dance festivals take place here. During the world ultra-triathlon festival, the old riverbed resembles an Olympic Games facility

Сянваге (Старица) – словно визитная карточка города Панявежиса. Здесь проводятся и праздники песен, и танцевальные фестивали, а во время всемирных чемпионатов по ульратриатлону Сянваге напоминает Олимпийские игры

80


81


82


Pakruojo dvaro tiltas – vienintelis toks Europoje. Tiltas per Kruoją ties Pakruoju, pastatytas 1821 metais. Ilgis – 36,3 m, plotis 5,2 m, aukštis 6 m Pakruojis Manor Bridge, the only classical-style arch bridge in Europe. The bridge over the Kruoja River at Pakruojis was built in 1821. Length 36.3 m, width 5.2 m, height 6 m

Мост в поместье Пакруойис – единственный такой мост в Европе. Мост через реку Круоя построен около Пакруойиса в 1821 году. Длина – 36,3 м, ширина 5,2, высота 6 м 83


Kupiškis

84


85


Ignalina. Ignalinos regione yra per 200 ežerų Ignalina. Ignalina district has more than 200 lakes Игналина . В Игналинском районе есть больше 200 озер

86


87


88


Biržų pilis, Biržų tvirtovė yra Širvėnos ežero pietinėje pakrantėje. Pilyje įrengtas Biržų krašto muziejus „Sėla“ ir biblioteka

Biržai Castle is a fortress on the southern shore of Lake Širvėna. The castle hosts the Sėla Biržai Region Museum and a library

Биржайский замок-крепость стоит на южном берегу озера Ширвена. В замке находится Биржайский краеведческий музей «Села» и библиотека

89


Netoli Daugų Near Daugai Недалеко от Даугай

90


91


Druskininkų „Snow arena" Druskininkai „Snow arena" «Snow Арена» в Друскининкай

92


Suodžių koplyčia Šakių rajone 93

Chapel Suodziai . Sakiai district Часовня Суоджяй в Шакяйском районе


Vytauto gatvė Ukmergėje Vytautas street. Ukmerge Улица Витаутас в Укмерге

94


95


Lyduvėnų geležinkelio tiltas – ilgiausias (599 m.) ir aukščiausias (42 m.) Lietuvos tiltas Lyduvėnai Railway Bridge - the longest (599 m) and highest (42 m.) bridge in Lithuania Лидувенский железнодорожный мост – самый длинный (599 м.) и высокий (42 м.) мост Литвы 96


97


Visaginas

98


99


100


Naujoji Akmenė

101


Pažaislio vienuolyno pastatų ansamblis ant Kauno marių kranto, laikomas vienu geriausių brandžiojo baroko pavyzdžių Šiaurės ir Rytų Europoje

Pažaislis Monastery is an ensemble of buildings in Pažaislis on the bank of the Kaunas Reservoir. It is considered one of the best examples of mature baroque architecture in Northern and Eastern Europe Ансамбль монастыря Пажайслис на берегу Каунасского моря считается одним из лучших образцов зрелого барокко в Северной и Восточной Европе 102


103


104


Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia Joniskis St. Blessed Virgin Mary of the Assumption Church Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Йонишкисе

105


106


Kelmė

107


Kauno marių pakraštys žiemą

Edge of the Kaunas Reservoir in winter Берег Каунасского моря зимой

108


110


Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia Rokiskis St. Matthew the Apostle Church Церковь светово апостола Матвея в Рокишкис

111


112


113

Utena


Jonava

114


115


Pasvalys

116


117


MaĹžeikiai

118


119


120


Auksinis berniukas. Šiauliai Golden boy. Siauliai Золотой мальчик. Шяуляй

121


Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės, bažnyčia (1996 m.) Elektrėnai St. Virgin Mary, Queen of Martyrs Church (1996) Костел Пресвятой Девы Марии – царицы мучеников в Электренай (1996 г.)

122


123


VarÄ&#x2014;na

124


125


Ĺ iauliai

126


127


128


Kėdainiai – svarbus pramonės ir susisiekimo centras. XIX a. Kėdainių žydai pradėjo agurkų verslą, todėl iki šiol vasarą čia švenčiamos „Agurkų šventės“

Kėdainiai is an important industrial and transportation centre. In the nineteenth century, Kėdainiai Jews began growing and selling cucumbers and every summer the town holds the Cucumber Festival

Кедайняй – важный промышленно-транспортный центр. В XIX в. местные евреи стали заниматься выращиваем огурцов, поэтому до сих пор летом здесь отмечается «Праздник огурцов»

129


Platelių ežeras – didžiausias šio miestelio traukos centras. Jis telkšo Žemaitijos nacionaliniame parke bei priklauso Minijos – Nemuno baseinui. Į ežerą įteka 17 mažų upeliukų, išteka vienas – Babrungo upelis Plateliai Lake is the primary attraction in this small town. It lies in Samogitian National Park and is part of the Minija – Nemunas basin. Some 17 small streams flow into the lake and one, Babrungas Creek, flows out of it Озеро Платялю – главный центр притяжения этого городка. Озеро находится в Жямайтийском национальном парке и относится к бассейну рек Нямунас и Миния. В озеро втекает 17 речек, вытекает одна – речка Бабрунгас

130


131


Telšiai – Žemaitijos sostinė, miestas Šiaurės Vakarų Lietuvoje, Žemaičių aukštumoje, prie Masčio ežero ir Durbinio upelio

Telšiai is the capital city of the region of Samogitia in Northwest Lithuania. It is located on the shores of Lake Mastis near the Durbinis Stream in the Žemaičių Upland Тяльшяй – столица Жямайтии, город в северо-западной Литве, на Жямайтийской возвышенности, у озера Мастис и речки Дурбинис

132


133


Lietuvos etnokosmologijos muziejus yra pirmas ir vienintelis tokio pobūdžio muziejus pasaulyje, įsteigtas 1990 m. Lithuanian Museum of Ethnocosmology is the first and the only museum of such nature throughout the world. It was established in 1990 Литовский этнокосмологический музей является первым и единственным музеем такого типа в мире. Он основан в 1990 г. 134


135


Prienų miestas išsidėstęs abiejose Nemuno upės pusėse ir susitelkęs Birštono kilpos pietryčiuose The Prienai town covers both sides of the river Nemunas and is located just south east of the Birstonas bend Город Пренай расположен по обе стороны от реки Нямунас и основан на юго­востоке Бирштонского изгиба

136


137


Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia Salakas Church of the Blessed Virgin Mary the Lamenting Салакский костел Пресвятой Девы Марии

138


139


Kauno Dainų slėnis Valley of songs in Kaunas Долина песен в Каунасе

140


141


142


Visaginas

143


Verslo trikampis. Vilnius Business triangle. Vilnius Tреугольник бизнеса. Вильнюс 144


145


Kai kam Lietuva tik šalis, o man ji – gimtinė. Kraštas, kuriame myliu, užsiimu kūryba, stebiu, kaip auga vaikai. Man tai, tarsi mama, iš kurios viskas ateina į šį pasaulį. Šis fotoalbumas, tarsi atspindys ar veidrodis, perduodantis pasauliui žinią apie kraštą, kuris vadinasi Lietuva. Dalinuosi su Jumis šiomis Lietuvos akimirkomis, norėdamas jas pateikti kuo gražiau, kad šitas grožis išliktų Jumyse amžinai. For someone, Lithuania is just a country, but for me it is the motherland. The land where I love, create, watch children growing. For me, it is like mother who brings everything into this world. This photobook is as though a reflection or a mirror which passes along the message to the world about the country named Lithuania. I share these moments of Lithuania with You, trying to present them as beautiful as I can, so as the beauty stays with You forever.

Для кого-то Литва – просто страна, а для меня она – родина. Край, где я люблю, где занимаюсь творчеством, где смотрю, как растут дети. Для меня она как мать, из которой всё рождается в этот мир. Этот фотоальбом – словно отражение или зеркало, передающее послание миру о крае под названием Литва. Хочу поделиться с вами этими мгновениями Литвы, показать их как можно прекраснее, чтобы эта красота осталась в вас навсегда.

Nuotraukų autorius/ Photographers / фотографы Kęstutis Fedirka

išskyrus šias nuotraukas/ except for these photos / кроме этих фотографий: Mantas Kristijonas Kuliešius - Viršelio autorius / Front cover / Обложка альбома ; Raimondas Pundinas (12); Remigijus Drevinskas (22); Adomas Svirskas (20, 24, 142); Kazys Mikalauskas (56, 94, 128); Mindaugas Piliponis (42, 50, 64, 68). Nuotraukų redaktorius/ Photoediting / Коррекция фотографий: Kęstutis Fedirka Teksto autorius/ Text/ Текст: Kęstutis Fedirka

Knygos maketuotoja / Album layout design / Макетирование альбома и дизайн: Simona Kazakevičiūtė

NEATRASTA LIETUVA

Spaustuvė / Printed and bound / Печать и переплёт UAB „BALTO print“ Tiražas/ Edition / Тираж 5000

WWW.FOTOSKRYDIS.LT info@fotoskrydis.lt

Neatrasta Lietuva— Vilnius: BALTO print. 2017, 144 p.


TRASTA LIETUVA

NEATRASTA LIETU

NEATR NEATRASTA LIETUVA NEATRASTA LIETUVA

NEATRASTA LIETUVA

NEATRASTA LIETUVA

NEATRASTA LIETUVA

NEATRASTA LIETUVA

NEATRASTA LIETUVA

LIETUVA

NEATRASTA LIETUVA

NEATRASTA LIETUVA NEATRASTA LIETUVA

NEATRASTA LIETUVA

NEATR

NEATRASTA

NEATRASTA LIETUV

NEATRASTA LIETUVA

NEATRASTA LIETUVA

NEATR

NEATRASTA LIETUV TRASTA LIETUVA NEAT NEATRASTA LIETUVA

TA LIETUVA

NEATRASTA LIETUVA

NEATRASTA LIETUVA

NEATRASTA LIETUVA NEATRASTA NEATRASTA LIETUVA

ASTA LIETUVA

NEATRASTA LIETUVA NEAT

ATRASTA LIETUVA

NEATRASTA LIETUVA

NEATRASTA

NEA NEATRASTA LIETUV NEATRASTA LIETUVA

NEATRASTA LIETUVA

NEATRASTA LIETUVA NEATRASTA LIETUVA

NEATRASTA LIETUVA

NEATRASTA LIETUVA

TA LIETUVA NEATRASTA LIETUVA NEATRASTA LIETUVA

2017

NEATRASTA LIETUVA WWW.FOTOSKRYDIS.LT

NEATRASTA LIETUVA

N

NEATRAST

NEATRASTA LIETU

Profile for Kęstutis Fedirka

Fotoalbumas "NEATRASTA LIETUVA"  

Šiame fotoalbume sudėjau viską, ką turėjau geriausio apie Lietuvą iš paukščio skrydžio. Prie manęs prisidėjo geriausi Lietuvos fotografai fo...

Fotoalbumas "NEATRASTA LIETUVA"  

Šiame fotoalbume sudėjau viską, ką turėjau geriausio apie Lietuvą iš paukščio skrydžio. Prie manęs prisidėjo geriausi Lietuvos fotografai fo...

Advertisement