Page 1

Toimintakertomus 2010 / 2011

1


Sisältö 3 4 5 6 7 12 13 17 21 22 23 23 24 28 39

2

Kehittämistä ja laatukilpailua Hallinto ja henkilöstö Toimipaikat Talous Koulutukset Opiskelijahuolto Kansalliset projektit Kansainväliset projektit Työllisyyspalvelut Työssäoppiminen Laadunhallinta Oppilaskunta- ja tutortoiminta Lukuvuoden tapahtumia Opiskelijat Seuraava lukuvuosi


ARVOT Koulutuksellinen tasa-arvoisuus, toisen huomioiminen ja arvostaminen Asiakaslähtöisyys Vuorovaikutteisuus ja avoimuus Innostavuus ja kannustavuus VISIO Innovatiivinen ja vetovoimainen uudistaja MISSIO Luomme yksilöllisiä, joustavia ja työelämälähtöisiä opintopolkuja, edistämme työ- ja toimintakykyä, järjestämme tutkinnon suorittamisen mahdollisuuksia ja kehitämme ammatillista erityisopetusta.

Kehittämistä ja laatukilpailua Keskuspuiston ammattiopiston 68. lukuvuosi on sujunut edelleen toiminnallisesti suotuisissa merkeissä. Niin ammatillisen peruskoulutuksen kuin aikuiskoulutuksenkin opiskelijapaikat täyttyivät, ja hakijoita oli useille koulutusaloille moninkertaisesti opiskelijoiksi valittaviin verrattuna. Hakijat ovat valtaosin pääkaupunkiseudulta ja sen kehyskunnista. Näkövammaisten hakijoiden joukossa on edelleen myös Uudenmaan maakunnan ulkopuolelta tulevia. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan mukainen opiskelijapaikkamäärä, 895 opiskelijapaikkaa säilyi entisenä. Invalidisäätiö haki syksyllä 2010 lisäpaikkoja ammatillisen perustutkintokoulutuksen palvelualoille, mutta tällä kertaa haku ei tuottanut tulosta. Vantaan Tikkurilassa aloitettiin uudessa toimipaikassa elokuussa 2010 monivammaisille nuorille tarkoitettu työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, jossa opiskelee 12 nuorta. Ammattitutkintoihin valmistavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä kasvaa hieman vuosittain. Lisäkoulutuksen opiskelijoita on ollut kuluneena lukuvuonna keskimäärin 70. Syyslukukaudella 2010 käynnistettiin Keskuspuiston ammattiopiston arvojen, mission ja vision päivitys yhteisenä työnä. Henkilöstö ja opiskelijat osallistuivat uudistamisprosessiin arvioimalla ehdotuksia ja antamalla myös omia vaihtoehtojaan. Uudet arvot, missio ja visio hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa 6.4.2011. Niiden viitoittamalla tiellä jatkamme eteenpäin. Keskuspuiston ammattiopisto osallistui neljännen kerran Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämään vuosittaiseen ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun. Aikaisemmin opisto on saanut kunniamaininnat vuosina 2001 ja 2007 sekä sijoittunut kuuden parhaan joukkoon vuonna 2005. Vuoden 2010 laatupalkintokilpailun erityisteemana oli ”Opettajien työelämäosaamisen kehittäminen ja työpaikkaohjaajien koulutus”. Tällä kertaa emme yltäneet aivan terävimpään kärkeen, mutta jälleen

sijoituimme kuuden parhaan joukkoon ja saimme kilpailun arviointitoimikunnalta yksityiskohtaiset arviointipalautteet. Näitä ulkoisen arvioinnin palautteita käytetään parantamistoimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Keskuspuiston ammattiopiston kehittämis- ja palvelukeskus aloitti omissa tiloissaan Tenholantien toimipaikassa. Kehittämis- ja palvelukeskuksen koulutustoiminta tuotti lukuvuoden aikana sekä sisäisiä että ulkopuolisille tarjottuja koulutuspalveluja, koordinoi kehittämishankkeita ja järjesti kansainvälistä vaihtoa niin opiskelijoille kuin henkilöstöllekin. Kehittämishankkeiden määrä on edelleen kasvussa, ja hankkeet ovat sekä partnereiden että rahoituksen määrällä mitattuna aikaisempaa suurempia. Keskuspuiston ammattiopistolla oli lukuvuoden aikana 21 erillisrahoituksen hanketta, joista kahdeksan oli kansainvälisiä kehittämis- ja liikkuvuushankkeita. Kuluneena lukuvuonna olemme aloittaneet myös työllistymispalvelujen tarjoamisen ulkopuolisille. Ensimmäinen työnetsintäpalvelun sopimus tehtiin Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston kanssa elokuussa 2010. Kehittämis- ja palvelukeskuksen työvalmentajat tekevät ensisijaisesti työtä opiston omien opiskelijoiden työssäoppimisen ja työllistymisen edistämiseksi, mutta palvelujen maksullinen tarjoaminen myös ulkopuolisille tarjoaa kehittymishaasteita niin tarjousten laatimisen kuin palvelujen toteuttamisenkin osalta. Parhaat kiitokset niin opiskelijoille kuin henkilöstöllekin kuluneen lukuvuoden yhteisistä ponnistuksista. Tärkein tavoitteemme on, että opiskelijamme löytäisivät paikkansa yhteiskunnassa koulutuksen jälkeen. Sen eteen olemme tehneet taas hyvää ja tuloksellista yhteistyötä. Lämmintä ja elvyttävää kesää ankaran talven jälkeen! Olli Daavittila rehtori 3


Hallinto ja henkilöstö Johtokunta 2010–2011

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4

Eija Honkanen, puheenjohtaja, yliopettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Tarmo Pulkkinen, varapuheenjohtaja, asiantuntija, laatu- ja asiakaspalveluinsinööri, kone- ja metalliala Merja Heikkonen, järjestöjohtaja, Näkövammaisten keskusliitto ry. Tuula Lapila, rehtori, Helsingin palvelualojen oppilaitos Matti Räsänen, henkilöstön kehittämispäällikkö, asiantuntija, palveluala Mika Vuorela, koulutusjohtaja, Mielenterveyden keskusliitto ry. (1.11.2010 asti) Juha Savela, talousjohtaja, ORTON Invalidisäätiön yleishallinto Jouko Lamminparras, lehtori, opettajien edustaja Asta Kalpamaa, kouluttaja, muun opetushenkilöstön edustaja Jaakko Kousa, opiskelija (KOME10B), oppilaskunnan edustaja (1.1.2011 alkaen) Johanna Nirkkonen, toimistosihteeri, tukipalveluhenkilöstön edustaja (10.3.2011 asti) Satu Salonen, opintoneuvoja, tukipalveluhenkilöstön edustaja (11.3.2011 alkaen) Pasi Nevalainen, opiskelija (LÄHI08), oppilaskunnan edustaja (31.12.2010 asti) Olli Daavittila, rehtori Katariina Keskitalo, toimialajohtaja, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Liisa Metsola, kehitysjohtaja Ari Nupponen, toimialajohtaja, ammatilliset perustutkinnot Paula Seraidaris, toimialajohtaja, ammatilliset perustutkinnot Raija Siren, toimialajohtaja, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Satu Suihkonen, aikuiskoulutusjohtaja Anne Suomala, pedagoginen rehtori

ORTON Invalidisäätiön hallitus 2010–2011

• • • • • • • •

Puheenjohtaja Sotainvalidien Veljesliiton puheenjohtaja Juhani Saari Varapuheenjohtaja Kansanedustaja Arja Karhuvaara Johtaja Rolf Eriksson Kansanedustaja Tarja Filatov Yliopettaja Eija Honkanen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Johtaja Eija Koivuranta, Sosiaali- ja terveysministeriö (31.12.2010 asti) Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen, Liikennevakuutuskeskus Johtajaylilääkäri Tapio Ropponen, Keva (1.1.2011 alkaen)

Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin 2008–2011 2010–2011

2009–2010

2008–2009

Hallinto

15

15

15

Toimistopalvelut

18

17

17

18,5

18

18

Opetushenkilöstö

162

165

154

Ohjaushenkilöstö

184,5

170

167

13

12

11

5

5

1

49

49

47

465

451

430

Opiskelijapalvelut

Asuntola Projektityöntekijät Muut Yhteensä


Toimipaikat Keskuspuiston ammattiopiston toimintaa toteutettiin lukuvuoden 2010–2011 aikana 17 toimipaikassa:

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Arlan toimipaikka Espoo Espoon toimipaikka Espoo Hyvinkään toimipaikka Hyvinkää Järvenpään toimipaikka Järvenpää Keravan toimipaikka Kerava Kirkkonummen toimipaikka Kirkkonummi Lassilan toimipaikka Helsinki Lohjan toimipaikka Lohja Malmin toimipaikka (2 kpl) Helsinki Metsälän toimipaikka Helsinki Mäntsälän toimipaikka Mäntsälä Paraistentien toimipaikka Helsinki Pasilan toimipaikka Helsinki Pitäjänmäen toimipaikka Helsinki Porvoon toimipaikka (2 kpl) Porvoo Tenholantien toimipaikka Helsinki Vantaan toimipaikka (2 kpl) Vantaa

Toimipaikkoja yhdistetään vuoden 2011 aikana. Arlan toimipaikkaan siirtyy Espoon toimipaikan 24 opiskelijaa, Pitäjänmäen toimipaikan 12 opiskelijaa ja Malmin toimipaikan 15 opiskelijaa. Tenholantielle siirtyy Malmin toimipaikasta 16 opiskelijan Valas-ryhmä, Pasilan toimipaikan 8 opiskelijaa ja Paraistentien toimipaikasta 16 opiskelijaa. Lisäksi Paraistentien toimipaikan Opintoihin valmentavan koulutuksen opiskelijaryhmä siirtyy Metsälään. Metsälän toimipaikkaan siirtyy Malmilta palvelualojen TYVAn 14 opiskelijan ryhmä.

5


Talous 2010 TUOTOT Valtionosuus Lisäkoulutuksen tuotot Työtoiminnan tuotot Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ

2009

2008

29 999 558

29 306 114

22 385 936

18 485

16 062

2 596

185 308

181 984

176 719

1 746 721

1 222 962

780 060

31 950 072

30 727 122

23 345 311

15 771 263

14 653 999

10 403 499

3 674 515

3 419 499

2 419 590

KULUT Palkat Lakisääteiset henkilöstökulut Muut henkilöstökulut

298 567

325 638

280 410

Tarvikkeet

1 778 360

2 262 865

1 835 044

Ulkopuoliset palvelut

6 607 132

6 453 169

5 793 843

Muut kulut

214 682

204 052

195 108

Poistot

402 671

361 385

311 853

3 237

0

Sisäiset kulut (48-) Sisäiset kulut, tukifunktiokulut KULUT YHTEENSÄ Kone- ja kalustoinvestoinnit

6

2 803 222

2 717 922

31 553 650

30 398 529

21 239 347

413 476

508 645

401 861


Koulutukset Valmentava ja kuntouttava koulutus ja opiskelijamäärät 2010–2011

Valmentava koulutus Valtakunnalliset ja oppilaitoskohtaiset uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2010. Vantaan toimipaikka aloitti Kielotiellä toimintansa, kohderyhmänä ovat vaikeimmin liikuntavammaiset (6 opiskelijaa) sekä kehitysvammaiset (6 opiskelijaa). Koulutus on työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa ja kuntouttavaa. Lisäksi vanhushuollon työtehtäviin suuntautunut ryhmä (4 opiskelijaa) valmentautuu työelämään Myyrinkodilla Vantaalla ja suorittaa oppimaan oppimisen osuuden Kielotiellä. Henkilökohtaisten ohjaajien ja ohjaajien täydennyskoulutuspäivillä käsiteltiin arjen hallintaa ja toiminnan ohjausta sekä työkyvyn ylläpitämistä. Täydennyskoulutuspäivät suunnitellaan henkilöstön palautteiden perusteella. Henkilöstöä koulutettiin valmentavan koulutuksen arviointimenetelmän ASTAn ja TTAP-menetelmän käyttöön. TTAP on arviointimenetelmänä kansainvälinen, arviointimenetelmän koulutuksen piti yksi tekijöistä S. Michael Chapman, Pohjois-Carolinasta. Muut tekijät ovat Gary Mesibov, John B. Thomas, Eric Schopler. Asta -lomakkeiston käyttöön (vaihtelevan avuntarpeen arviointiin) saimme koulutusta Aspa säätiön projektin kautta (Omaan elämään -turvallisen asumisen projekti). Valmentavan koulutuksen henkilöstöä on mukana Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen koordinoimassa hankkeessa, jossa tuotetaan valmentavan koulutuksen opetusmateriaalia verkkoon. Hanke päättyy vuoden lopussa.

Koulutusala

Kesto ov

Opiskelijoita

Ammattiopintoihin ja työelämään valmentava koulutus, ATVA

40

8

Aikuisten valmentava koulutus, AVA AIKU

40

8

Opintoihin valmentava koulutus palvelualoille, AVA PALVELUALA

40

6

Opintoihin valmentava koulutus, AVA PARAISTENTIE

40

8

40–120

7

Opintoihin valmentava koulutus, Pasila, AVA PASILA

40

7

Opintoihin valmentava koulutus tekniikan aloille, AVA TEKNIIKAN ALA

40

6

Opintoihin valmentava koulutus, AVA VAKU1008

20

13

Opintoihin valmentava koulutus, AVA VAKU1101

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, Paraistentie

20

9

Opintoihin valmentava koulutus ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, AVA/TYVA ESPOO

40–120

26

Opintoihin valmentava koulutus ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, AVA/TYVA KERAVA

40–120

37

Opintoihin valmentava koulutus ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, AVA/TYVA KIRKKONUMMI

40–120

13

Opintoihin valmentava koulutus ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, AVA/TYVA LOHJA

40–120

20

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, VALAS

40–120

17

Tietotekniikan käyttäjäkoulutus, Työhön valmentava koulutus, TIKKA

120

6

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, Hyvinkää

40–120

16

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, Järvenpää

40–120

8

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, Kerava 2

120

6

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, Lassila

40–120

28

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, Malmi

40–120

15

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, Mäntsälä

40–120

18

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus palvelualoille

80

14

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, Pitäjänmäki

40–120

11

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, Porvoo

40–120

16

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, Arla, Espoo

40–120

15

20–40

37

120

8

Ammatilliseen koulutukseen ja työelämään valmentava koulutus maahanmuuttajille, MAMU

40

9

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus vanhustenhuollon avustaviin tehtäviin, TYVA VANHUSTYÖ1001

40

4

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus vanhustenhuollon avustaviin tehtäviin, TYVA VANHUSTYÖ1101

Opintoihin valmentava koulutus, AVA ARLA, Espoo Sosiaali- ja terveysalan avustajakoulutus, STAK

40

4

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus suuntautumisaloina kädentaidot ja palvelualojen avustavat tehtävät, Porvoo

120

12

Työhön valmentava koulutus tekstiilialalle, VATEKO

120

Yhteensä

7 419

7


Ammatilliset perustutkinnot

Keskuspuiston ammattiopistossa ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta toteutetaan kuudella eri koulutusalalla: kulttuurialalla, luonnontieteiden alalla, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalalla, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalalla, tekniikan ja liikenteen alalalla sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalalla. Näillä aloilla suoritettavia tutkintoja on yhteensä 21, joista osan voi suorittaa myös näyttötutkintona. Lukuvuoden 2010–2011 aikana kaikki ammatillisten perustutkintojen uudet opetussuunnitelmat ovat valmistuneet. Oleellisimmat muutokset ovat tapahtuneet tutkinnon rakenteessa, valinnaisuuden sekä työelämäyhteistyön lisääntymisessä, opiskelijan erityisen tuen selkiyttämisessä sekä opiskelijan arvioinnissa. Tutkinnon osat muodostavat työelämälähtöisen kokonaisuuden, mikä auttaa opiskelijan yksilöllisen opintopolun suunnittelua ja työllistymistä. Opiskelijan arvioinnissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota opiskelijan oppimisprosessin tukemiseen, oppimisen arviointiin ja opiskelijan omien arviointitaitojen kehittymiseen. Valinnaisuutta on lisätty tutkintojen sisällä ja opintoja voi valita myös muista tutkinnoista tai muista oppilaitoksista. Opiskelijan tarvitsema erityinen tuki on kuvattu tutkinnon osittain. Mielen hyvinvointi -projektissa tuotettuja materiaaleja ja hyviä käytäntöjä on otettu käyttöön ja sovellettu osaksi ammatillisia opintoja. Tavoitteena on edistää opiskelijan sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja ja ammatillisia vuorovaikutustaitoja ja näin vahvistaa esim. työelämäntaitoja. Opettajat ja opiskelijat ovat ottaneet innostuneesti vastaan projektissa tuotettuja materiaaleja, menetelmiä sekä näiden käyttöön liittyvää koulutusta. Ammatillisten perustutkintojen tiimit ovat laatineet koulutusalansa kehittämissuunnitelmat vuosille 2011–2013 osaksi ammattiopiston kehittämissuunnitelmaa. Työ on pohjautunut ammattiopiston kehittämislinjauksiin sekä opiskelijoilta ja työpaikoilta kerättyihin palautteisiin.

Ammatillinen aikuiskoulutus

Aikuiskoulutuksessa toiminta on jakaantunut neljään keskeiseen tehtävään, joista suurimpana toimintana ovat aikuisten näyttötutkintojen järjestäminen. Lukuvuonna 2010–2011 näyttötutkinnon suorittajia oli kaiken kaikkiaan 171, joista perustutkinnon suorittajia 63 ja ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittajia 108. Aloitimme uutena tutkintona kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen vuoden 2011 alusta ja näin ollen hyvinvointi- ja palvelualojen tarjontamme laajeni jälleen. Lisäksi aikuiskoulutus on vastannut työelämän kysyntään kokeilemalla kahvilapalvelut -osatutkinnon tarjoamista aikuisille nopeana, työllistävänä väylänä. Tämän näyttötutkintotoiminnan eli aikuiskoulutuksen perustehtävän lisäksi aikuiskoulutus tarjoaa ”ei tutkintoon johtavaa” -koulutusta, kuten terveydenhuollon sanelunpurku ja litterointikoulutusta näkövammaisille tai työelämän toimijoille täydennyskoulutuksena erilaisia lyhytkursseja.

8


Ammatillisen perustutkintokoulutuksen (kesto 120 ov) opiskelijamäärät 2010–2011 Koulutusala

Ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijamäärät 2010–2011

Opiskelijoita

Tekniikan ja liikenteen ala

Tutkinto Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Opiskelijoita 6

Autoalan perustutkinto

28

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

15

Kone- ja metallialan perustutkinto

45

Pintakäsittelyalan perustutkinto

14

Logistiikan perustutkinto

7

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

4

Pintakäsittelyalan perustutkinto

27

Tietojenkäsittelyn perustutkinto

Suunnitteluassistentin perustutkinto

44

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, verhoilu

Sähköalan perustutkinto

16

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, sisustus

Talotekniikan / Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

24

Hierojan ammattitutkinto

12

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

34

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

19

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, sisustaja

7

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, verhoilija

22

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 14 8

9 25 1

Käsityöntekijän ammattitutkinto

6 19

Catering-alan perustutkinto, Tenholantie

24

Laitoshuoltajan ammattitutkinto

Catering-alan perustutkinto, Metsälä

18

Maalarin ammattitutkinto

1

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

12

Maalarimestarin erikoisammattitutkinto

1

Restaurointikisällin ammattitutkinto

6

Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto

3

Verhoilijan ammattitutkinto

6

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus

9

Puhdistuspalvelujen perustutkinto Puhdistuspalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja

5 17

Kulttuuriala Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, punontatuot. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, sisustustuot.

8 6

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

25

Musiikkialan perustutkinto

22

Tanssialan perustutkinto

10

Yhteensä

180

Luonnontieteiden ala Tietojenkäsittelyn perustutkinto

30

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

21

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden perustutkinto Yhteensä

33 485

9


Opiskelijamäärät 2006–2010 Valmentava koulutus

Yhteensä Perustutkintokoulutus Lkm 1200

1106

1000 752

800 668

525

646

691

921

396

415

324 322

337 415

400

322 346

600

200 0

2006

2007

2008

2009

2010

Koulutukseen hakeneet ja koulutuksen aloittaneet 2006–2010 Hakeneet

Aloittaneet

Lkm 1200

1108

1147*)

1000 800

773

721

699

600 400

483 331

399 291

283

200 0

2006

2007

2008

*) 30.6.2010 mennessä hakeneet 10

2009

2010


Opiskelijoiden erityisopetuksen perusteet kaikissa koulutuksissa 2010–2011

Hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet

30

Kielelliset vaikeudet

78

Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt

35

Kehityksen viivästyminen

171

Vaikea kehityksen viivästyminen

94

Psyykkiset pitkäaikaissairaudet

128

34

Fyysiset pitkäaikaisairaudet

96

Autismin kirjo ja Aspergerin oireyhtymä 65

Liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus

20

Kuulovamma

103

Näkövamma 22

Muu syy, joka edellyttää erityisopetusta

45

Ei erityisopetuksen perustetta

00

50 50

100 100

150 150

200 200

Lkm

Opiskelijoiden erityisopetuksen perusteet valmentavissa- ja perustutkintokoulutuksissa 2010–2011

Perustutkintokoulutus

Valmentava koulutus

Hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet

Kehityksen viivästyminen

115 94

11

Fyysiset pitkäaikaisairaudet

10

Autismin kirjo ja Aspergerin oireyhtymä Liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus Kuulovamma

5

Näkövamma Ei erityisopetuksen perustetta

56

0

Psyykkiset pitkäaikaissairaudet

Muu syy, joka edellyttää erityisopetusta

61

17 21 14

Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt Vaikea kehityksen viivästyminen

23

7

Kielelliset vaikeudet

27

22

65

38 45

0 0

69

49

16 15

0

117

24

20

40

60

80

100

120

Lkm 11


Opiskelijahuolto Opiskelijahuollon tehtävänä on huolehtia opiskelijoiden opiskeluhyvinvoinnista ja tukea sitä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia vahvistamalla pyritään tukemaan opiskelijoita yhdessä oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa. Tavoitteena on lisäksi kuntoutusmyönteisen ilmapiirin edistäminen, opiskelijoiden elämänhallinnan tukeminen sekä terveyden edistäminen. Opiskelijahuollon työntekijät tukevat opiskelijoita ja opetus- ja ohjaushenkilöstöä oman erikoisosaamisensa ja moniammatillisen yhteistyön kautta. Opiskelijahuollon henkilöstö on osallistunut opiskelijoiden henkilökohtaisten opetuksen järjestämistä koskevien suunnitelmien (HOJKS) laadintaan yhdessä opettajien kanssa. Tavoitteena on kohdentaa sovitut toimenpiteet oikein ja oikea-aikaisesti opiskelun tukemiseksi ja keskeyttämisten vähentämiseksi. Opiskelijahuollon työskentely on painottunut lyhytkestoisiin konsultaatioihin ja vuorovaikutukseen opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa sekä opiskelijan toimintaan subjektina ja yhteistyössä opiskelijahuollon kanssa omassa asiassaan. Opiskelijahuolto on kutsunut opiskelijoita, ryhmänvastaavia, huoltajia, asuntolan edustajia ja muita yhteistyökumppaneita mukaan kokouksiin. Tavoitteena on ollut moniammatillinen työskentely, jossa eri toimijoiden näkemykset ja kokemukset tulevat huomioon otetuiksi. Opiskelijoiden ja henkilöstön hyödynnettävissä on ollut psykologien, terveydenhoitajien, opinto-ohjaajien, kuraattorien, sosiaalityöntekijän, toimintaterapeuttien, fysioterapeuttien, laaja-alaisen erityisopettajan, terveydenhoitajan sekä taide- ja musiikkiterapeutin palvelut. Tukipalveluita on tarjottu eri toimipaikkojen opiskelijoille heidän tarpeidensa ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Opiskelijahuolto on toiminut Tenholantien, Metsälän ja Arlan toimipaikoissa perustutkintojen tukena. Opiskelijahuoltoryhmään on kuulunut terveyden- tai sairaanhoitaja, psykologi, koulukuraattori sekä opintoohjaaja. Tenholantien ryhmään on lisäksi kuulunut fysioterapeutti. Valmentavan koulutuksen opiskelijahuolto on työskennellyt myös etätoimipaikoissa opiskelijoiden ja henkilöstön tukena.

12


Kansalliset projektit Mielen hyvinvointi –projekti 2009-2011

Anne Uri Keskuspuiston ammattiopistosta, osastopäällikkö Elisabet Björk-Norrgård Yrkesakademin i Österbottenista, toimitusjohtaja Jukka Jokiniemi Innojok Oys:stä ja sihteerinä kehityspäällikkö Ulla Ruuskanen Keskuspuiston ammattiopistosta. Lisäksi työskentelyyn osallistuivat lehtori Heli Valli, kuntoutusohjaaja Pia Louhi ja kuntoutussuunnittelija, tiimiesimies Maria Rutenberg.

Projektissa tuotetaan sosiaalista innovaatiota, jonka lähtökohtana on uudenlainen mielenterveyden käsite ja mielenterveyden näkeminen opittavissa ja opetettavissa olevana asiana. Vuoden 2010 aikana tuotettiin ja pilotoitiin Hyvinvoiva oppilaitos-materiaalin sisältö sekä järjestettiin 57 koulutustilaisuutta mielenterveyden edistämisestä osallistuvissa oppilaitoksissa. Materiaalin pilotoinnissa opetus- ja ohjaushenkilöstöllä oli mahdollista osallistua materiaalin sisältöjen suunnitteluun.

Kasvatustarinoissa tehdään näkyväksi oppituntien ulkopuolella tapahtuvaa oppimista

Mielen hyvinvointi –projekti on Keskuspuiston ammattiopiston, Suomen Mielenterveysseuran, Leppävaaran lukion, Sataedun-Satakunnan koulutuskuntayhytmän, Suomen Liikemiesten Kauppaopiston-Helsinki Business Collegen ja Vantaan ammattiopisto Varian yhteistyöhanke, jolle on myönnetty Opetushallituksen ESR-rahoitus vuosille 2009–2011.

Mielen hyvinvointi –projektin toiminta ammattiopistossa muodostui oppilaitoskoordinaattori Anders Blomqvistin ja projektin kouluttajien Jaana Kivipelto-Karjalaisen, Jenni Heininevan, Riitta Storbjörkin ja Charles Gustafssonin työskentelystä. He järjestivät osana ammattiopiston koulutuspalveluita koulutussarjan, jonka tavoitteena oli pohtia ja kehittää mielen hyvinvointia Keskuspuiston ammattiopistossa. Ensimmäisellä koulutuskerralla kartoitettiin osallistujien toiveita ja tarpeita hyvinvoinnin edistämiseen. Toisen koulutusiltapäivän aikana pohdittiin ryhmän merkitystä yksilön mielen hyvinvoinnin kannalta. Teemaa käsiteltiin sekä henkilöstön että opiskelijoiden näkökulmista. Kolmannen koulutuspäivän teemana olivat kriisit ja niistä selviytyminen. Viimeisen kerran aiheena olivat tunnetaidot ja kohtaava vuorovaikutus, ja silloin pohdittiin vuorovaikutuksen merkitystä työyhteisön jäsenenä sekä harjoiteltiin tunnetaitoja, joita voi käyttää osana omaa opetusta. Työskentely koulutusiltapäivien aikana oli aktiivista ja moniammatillista. Oppilaitoksen hallintotiimille esiteltiin koulutusten antia ja palautetta sekä kuvattiin osallistujien toiveita oman ammatillisen mielenterveysosaamisen kasvattamiseksi. Lisäksi hallintotiimille esiteltiin ideoita oppilaitoksen yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja Hyvinvoiva oppilaitos-idean konkretisointiin. Nyt projektiryhmä jatkaa työskentelyä ammattiopistossa yksittäisten tiimien kanssa, joiden on mahdollisuus saada perehdytystä Hyvinvoiva oppilaitos-materiaalin soveltamiseen.

Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto

Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinnon perusteiden laatimiseen perustetun projektiryhmän vetovastuu oli Keskuspuiston ammattiopistolla, ja projektiryhmän puheenjohtajuus toimialajohtaja Paula Seraidariksella. Opetushallituksen edustajana perustetyötä johtaa opetusneuvos Anne Mårtensson. Projektiryhmän jäsenet ovat projektipäällikkö Riitta-Liisa Tölli Lapin ammattiopistosta, näkövammaisten kuntoutusohjaaja Anita Hokkanen Seinäjoen keskussairaalasta, järjestöjohtaja Merja Heikkonen Näkövammaisten Keskusliitosta, kuntoutusohjaaja

Kiipulan ammattiopiston hallinoima Koko koulu kasvattaa -hanke päättyi vuonna 2010. Hankkeessa tuotettiin Opin Boxi-cd, jossa kasvatustarinoiden avulla havainnollistetaan myös muiden kuin opettajien tärkeä rooli kasvattajina. Tarinat kertovat hetkistä oppilaitoksen arjessa, ja niitä voi hyödyntää esimerkiksi ammattiopiston käytäntöihin tutustumisessa. Lisäksi hankkeessa tuotettiin Näön ja kuulon vaikutus oppimiseen. Case tapauksena matematiikan oppiminen -julkaisu. Julkaisua varten matematiikan lehtori Marja Huovila haastatteli ammattiopiston opiskelijoita, jotka kertovat matematiikan opinnoistaan.

Laajennetun työssäoppimisen kehittäminen – Metsälä 5 -projekti 1.9.2010–31.12.2011

Tavoitteena on opetussuunnitelmauudistuksen täysipainoinen hyödyntäminen luovien yksilöllisten oppimispolkujen mahdollistajana, malli tutkinnon osien suorittamisesta henkilökohtaisin tavoittein, laajennetun työssäoppimisen ja työvaltaisen toimintamallin kehittäminen ja juurruttaminen verhoilu-, sisustus- ja pintakäsittelyalan ammatilliseen perustutkintokoulutukseen. Keskuspuiston ammattiopiston Metsälän toimipaikassa sijaitsevat verhoilun-, sisustajien sekä pintakäsittelyalan koulutusalat. Hankkeessa pilotoidaan edellä mainitun yksikön ja alojen opetusta yksilöllisempään ja työvaltaisempaan suuntaan hyödyntämällä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, laajennettua työssäoppimista sekä sisällyttämällä ATTO-aineet ammattiaineiden yhteydessä arvioitaviksi niiltä osin kuin se on mahdollista. Hanke on Opetushallituksen rahoittama. Opiskelun ja työn tekemisen jaksottaminen vaatii myös joustavat opiskelijan lähellä olevat ohjaus- ja tukitoimet. Opetuksen yksilöllistäminen ja työvaltaistaminen vaatii kuitenkin selkeät pelisäännöt ja suunnitelmat sekä tavoitteet opetuksen toteuttamisesta ja tukemisesta ja keskustelun opettajan, opiskelijan ja työnantajan rooleista.

13


Työtä, tietoa ja osallisuutta

tävät ja yhdenmukaistettu toimintaperiaatteita opiskelijoiden arvioinnin tasa-arvoisuuden varmistamiseksi. Samalla on tehty myös suunnitelma perehtyä uusiin opetussuunnitelmiin ja niiden sisältämiin suunnitelmiin ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta. Nämä alakohtaiset esitykset on sovittu ja ne toteutetaan kevään 2011 aikana. On tehty myös suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen valvontatehtävän toteuttamisesta. Suunnitelmat tullaan virallistamaan Keskuspuiston ammattiopiston johtokunnassa kevätlukukauden 2011 aikana ja muutokset tulevat voimaan 1.8.2011. Valvontatehtävää suunniteltiin vuoden 2010 aikana järjestetyissä toimikuntien yhteisissä kokouksissa sekä toimikuntien erillisissä kokouksissa.

Hanke tarjoaa työelämän yhteistyökumppaneille maksutonta Opetushallituksen perusteiden mukaista työpaikkaohjaajakoulutusta. Seminaarikoulutusten lisäksi hankkeessa on ryhdytty toteuttamaan työpaikkaohjaajakoulutusta myös henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti yrityksien omissa tiloissa ns. jalkautuvana mallina. Lisäksi hankkeessa järjestetään työelämän yhteistyökumppaneille työnantajatapaamisia sekä alakohtaisina että kaikille aloille yhteisesti suunnattuina seminaareina.

Hankkeeseen liittyen toteutettiin vertaisarviointia verhoilu- ja sisustusalan (verhoilija, sisustaja) sekä käsi- ja taideteollisuusalan (artesaani) välillä. Tavoitteena on ottaa käyttöön koko opistolla sisäinen laadunhallinta ja vertaisarviointijärjestelmä ammattiosaamisen näyttöjä koskien.

Työtä, tietoa ja osallisuutta on Keskuspuiston ammattiopiston hallinnoima ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka tavoitteena on tehostaa oppilaitosten, työelämän sekä kolmannen sektorin välistä yhteistyötä ja tätä kautta edistää opiskelijoiden työmarkkina-asemaa. Keskuspuiston ammattiopiston lisäksi hanketta ovat toteuttamassa Ammattiopisto Luovi, Oulun seudun ammattiopisto, Helsingin tekniikan alan oppilaitos Heltech, Vates-säätiö sekä Kehitysvammaliitto. Yritysyhteistyökumppaneina mukana hankkeessa ovat HOK-Elanto sekä Antell Catering Oy. Työtä, tietoa ja osallisuutta käynnistyi 1.9.2010 ja se päättyy 31.8.2013.

Opettajille Työtä, tietoa ja osallisuutta –hanke tarjoaa mahdollisuuden osallistua ammattitaitoa täydentäville ja työelämäyhteyksiä kehittäville työelämäjaksoille. Yhtenä osana työelämäjaksoon kuuluu työpaikkaohjaajien kouluttaminen yrityksessä, jossa työelämäjakso suoritetaan. Hankkeen aikana tullaan Keskuspuiston ammattiopistossa toteuttamaan noin kuukauden mittaista työelämäjaksoa.

Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen 2010

Keskuspuiston ammattiopiston ja Arlainstituutin yhdistyttyä 1.1.2009 alkaen Keskuspuiston ammattiopistolla on ollut kaksi ammattiosaamisen näyttötoimikuntaa joiden toimintatapoja ja toimintakulttuuria on hankkeessa yhdistetty. Molemmat toimikunnat on nimetty 1.1.2009– 31.12.2011 välliseksi, joten näiden toimikuntien toimiajalla tehdyt valvontatehtävän ja muut toimikunnnan tehtäviin liittyvät muutokset vaikuttavat vahvasti myös tulevien toimikuntien työssä. Toimikunnille on järjestetty yhteistä koulutusta joissa on päivitetty lakisääteiset ja muut koulutuksen järjestäjän toimikunnalle asettamat teh-

14

Tavoitteena on arvioida ammattiosaamisen näyttöprosessin laatua tarkastelemalla, että sisältääkö näyttöjen laadunhallinta tarpeelliset toimenpiteet näytön valmistelemiseen, näytön toteuttamiseen ja näytön arvioimiseen sekä edelleen kehittämiseen. Vertaisarvioinnin lähtökohtana ei ole etsiä puutteita vaan tehtävänä on arvioida näyttöjen järjestämistä tosiasioihin perustuen sekä tunnistaa sekä parannustarpeet että myös parannusmahdollisuudet. Tarkoituksena on myötävaikuttaa näyttöjen järjestämisen kehittämiseen sekä vertaisarvioinnissa mukana olevien tiimien oppiminen ja hyötyminen opettajien välisestä yhteistyöstä. Hanke on Opetushallituksen rahoittama.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen ja ammattiosaamisen näytöt 2010

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli kehittää sekä sisäisiä että ulkoisia työpaikkaohjaajakoulutuksia niin, että työssäoppimispaikoilla osataan aikaisempaa paremmin ottaa huomioon erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä omataan valmiuksia ottaa vastaan ammattiosaamisen näyttöjä entistä laajemmemmin. Hankkeen tavoitteena oli koulutuksen kautta lisätä tietoisuutta erilaisista oppijoista sekä heidän ohjaamisestaan sekä erilaisista eri pedagogisista menetelmistä sekä opiskelijoiden arvioinnista. Hanke on Opetushallituksen rahoittama. Hanketta toteutettiin kolmivaiheisesti.


1 vaihe: Työpaikkaohjaajakoulutus oppilaitoksen sisäisille työpaikkaohjaajille: Keskuspuiston ammattiopiston sisäinen koulutus johon osallistuvat laitoshuoltajat (15 henkilöä), kahvila- ja ravintolahenkilöstö (n. 8) ja työvalmentajat (3). Tavoitteen mukaisesti myös opetushenkilöstölle järjestettiin koulutus hankkeen keskeisiin teemoihin liittyen. Koulutus järjestettiin yhteistyönä ESR-hankkeiden Osaaminen käyttöön - työvoimaa uudesta suunnasta ja Mielen hyvinvointi kanssa. Koulutus toteutettiin 4.–5.10.2010 työseminaarina Myyttejä ja totuuksia työn ilosta, Mielen hyvinvoinnista ja vuorovaikutuksesta. Osallistujia kumpanakin päivänä oli n. 60. Työssäoppimisen / työpaikalla oppimisen sekä työnantajayhteistön ja työllistymisen teemat nousivat erinomaisesti esille ensimmäisen koulutuspäivän päätteeksi pidetyssä keskustelupaneelissa. Paneelissa olivat edustettuina oppilaitoksen, työnantajien, työ- ja elinkeinohallinnon, vammaisjärjestön edustajia. Toisessa vaiheessa järjestettiin työpaikkaohjaajakoulutus pk-yritysten edustajille joka toteutettiin keväällä 2010. Koulutus sisälsi yhden lähikoulutuspäivän, joista ensimmäinen pidettiin laivaseminaarina 19.3.2010. Koulutuksen sisällöt ovat opetushallituksen työpaikkaohjaajakoulutuksen mukaiset. Koulutusta jatkettiin halukkaiden kanssa jalkautuvan mallin mukaisesti käytten työpaikkaohjaajakoulutuksen HOPSia. Tämä jalkautuva malli sopii erinomaisesti niille työnantajille ja työpaikkaohjaajille joiden on vaikea irrottautua työstään. Koulutuksen yksilöllisäminen mahdollistaa työpaikalta useammankin henkilön osallistumisen koulutukseen. Jalkautuva koulutus alkoi syksyllä 2010 ja jatkuu vielä kevään 2011 aikana. Tämän jälkeen jalkautuvaa koulutusmallia edistetään ESR-rahoitteisessa Työtä, Tietoa ja Osallisuutta hankkeessa sekä OPH:n valtionavustuksella laajennetun työssäoppimisen hankkeessa Metsälä 5. Hankkeen aikana toteutui myös kolmen opetushenkilöstöön kuuluvan työelämäjakso. Työelämäjaksot toteutettiin opetushallituksen opettajan työelämäosaamisen täydennyskoulutuksen (25 op) perusteiden mukaisesti. Osio on 6 op laajuinen Työelämäyhteistyö ja toiminta työpaikoilla. Ensimmäisestä työelämäjaksosta Tanssin perustutkinnon opetushenkilön kanssa työelämäjakso toteutui tammikuussa 2010, aikuiskoulutuksen laaja-alaisen erityisopettajan jakso toteutui loka-marraskuussa 2010 ja ATTO-opettajan jakso toteutui marras-joulukuussa 2010.

Osaaminen käyttöön – työvoimaa uudesta suunnasta

Keskuspuiston ammattiopisto, Ammattiopisto Luovi, Omnia, Bovallius ammattiopisto sekä Helsingin kaupungin tuetun työllistymisen palvelu ja Espoon kaupungin työhönvalmennuskeskus toteuttivat Osaaminen käyttöön – työvoimaa uudesta suunnasta hankkeen 1.4.2008–31.12.2010. Projektin tärkeänä yhteistyökumppanina toimi Helsingin tekniikan alan oppilaitos. Hankkeen lähtökohtana oli kehitttää ja juurruttaa toimintamallia jonka kautta pystytään tarjoamaan entistä yksilöllisempää ja tehostetumpaa ohjausta erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille erityisesti liittyen opiskelijoiden työssäoppimisen tukemiseen ja siirtymävaiheeseen koulutuksesta työhön. Näillä toimenpiteillä pystytään koulutuksen läpäisemistä edistämään ja keskeytyksiä ennaltaehkäistään. Lisääntynyt yritysyhteistyö tiivistää yhteydenpitoa työnantajiin ja mahdollistaa uusia yhteistyömuotoja. Hankkeen toimenpiteitä on kohdistettu tehostettuna ohjauksena suoraan opiskelijoihin, joka on ollut hankkeen ensisijainen kohderyhmä sekä konsultaatioina ja koulutuksi-

15


na opettajiin ja TE-toimistojen henkilöstöön. Samalla kun yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa on ohjattu opiskelijoita työssäoppimisjaksoille ja/tai siirtymävaiheessa koulusta työelämään on toimittu intensiivisesti yhteistyössä myös yritysten edustajien kanssa, joita on yhtälailla ohjattu ja konsultoitu erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksen näkökulmasta. Tärkeänä yhteistyökumppanina erityisesti siirtymävaiheessa ovat olleet myös kuntien erilaiset työllisyyspalvelut. Voidaankin sanoa, että tavoitteena ollut malli yhteistyöstä on realisoitunut. Hankkeen aikana olemme pystyneet luomaan yli hallinonrajojen menevää yhteistyötä jonka keskiössä ovat opiskelijat. Hankkeessa kehitettiin seuraavia uusia toimintamalleja ja käytäntöjä: 1) Tehostetun ohjauksen toimintamalli (työvalmentajamalli) Työvalmentajamalli työllistymisen tukemiseksi. Malli on jo käytössä erityisoppilaitoksessa. Tähän malliin liittyy myös TE-toimistoille tehty koulutusmalli, joka on Keskuspuiston ammattiopistossa yksi maksullisen palvelutoiminnan palvelutuote. 2) Verkostoyhteistyömalli Verkostoyhteistyömalli TE-toimiston, välityömarkkinoiden sekä työllistymistä tukevien että työtä tarjoavien tahojen kanssa. Verkostoyhteistyömalli mahdollistaa opiskelijoiden hallitun ja suunnitellun sekä tavoitteellisen siirtymisen koulusta eteenpäin joko työelämään, välityömarkkinoille tai kunnallisiin palveluin. Verkostoyhteistyömalli mahdollistaa myös muun yhteistyön sujuvuuden toimijoiden välillä, koska verkostot muodostuvat ihmisistä ja ihmisten välinen vuorovaikutus/tuttuus madaltaa yhteistyön kynnystä. 3) Alueellinen toiminta-/siirtymämalli (Toisen siirtymävaiheen lomake) Oppilaitosten ja työ- ja elinkeinotoimistojen henkilökunta on huomannut, että heidän työnsä on helpottunut siirtymätietolomakkeen avulla. Lomake on valmis ja Keskuspuiston ammattiopistossa se on löydettävissä opiskelijatietorekisteristä ja sen voi tulostaa joko sellaisenaan tai osana HOJKSia. Ammattiopisto Luovissa ollaan myös siirtymässä samankaltaiseen malliin kuin Keskupuistossa, mutta Omniassa mallin juurrutaminen on vielä kesken, koska siellä on käytössä erilainen opiskelijatietojärjestelmästä. Lisäksi lisätuotteina valmistuvat seuraavat mallit: 4) Valmistumisinfo-malli Valmistumisinfo antaa tieto koulutuksesta työelämään siirtymistä varten. Info on tarkoitettu kaikille opinnoissaan valmistuville opiskelijoille, heidän ryhmänohjaajilleen sekä muille asiasta kiinnostuneille henkilöstön jäsenille. 5) Työnantajayhteistyömalli Työnantajayhteistyömallin kautta työnantajilla on mahdollisuus tarvittaessa rekrytoida osaajia. Malli pohjautuu työssäoppimiseen, jonka kautta opiskelijat saavat mahdollisuuden näyttää osaamistaan ja työvalmentaja toimii työllistämisen asiantuntijana. Työnantajayhteistyömallissa oppilaitokset hyötyvät systemaattisesta työnantajakonseptista, jonka kautta yritysyhteistyö on kontrolloitua, tavoitteellista ja tuloksellista.

16

6) Projektien vertaisarviointimalli Nitoja-hanke, Maahanmuuttajanuorten Vaskooli-hanke sekä Osaaminen käyttöön - työvoimaa uudesta suunnasta -hanke kehittivät yhteistyössä hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalun. Työkalun tavoitteena on antaa suuntaviivoja ja ohjeita hanketoimijoille hankkeiden välisen vertaisarvioinnin toteuttamiseen. Opas sisältää selkeän ohjeistuksen kuinka vertaisarviointiin valmistaudutaan, kuinka sitä käytännössä toteutetaan ja kuinka vertaisarvioinnin päätteeksi annetaan hanketta kehittävää palautetta ja mikä on kunkin toimijan rooli vertaisarvioinnin toteutuksen eri vaiheissa. Vertaisarviointimallia on jo testattu sitä kehittäneissä organisaatioissa ja arvioinneista on saatu selkeää hyötyä hankkeiden edelleen kehittämiseksi. 7) Ryhmämuotoinen työhönvalmennus Opiskelijoille on toteutettu vapaasti valittavien tuntien puitteissa työnhakukurssia, jossa on käyty läpi niin opiskelijoiden vahvuuksiin, osaamiseen, työelämän vaatimuksiin kuin työnhakuunkin liittyviä asioita.

TOIVE

Keskuspuiston ammattiopistolla on lisäkoulutuksen järjestämislupaan liitettävä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä, jonka tiimoilta työelämälle on tarjottu erilaisia palveluja. Näistä uutena on aloitettu TOIVEprojekti. Siinä etsitään opettaja-yrityksen edustaja työparityöskentelyn avulla pk-yrityksistä rutiininomaisia ja avustavia työtehtäviä, joita vajaakuntoinen työntekijä voi tehdä. Projektissa luodaan malli täsmätyötehtävien etsimiseen ja konkreettiseen kuvaamiseen.

Osaava ohjaus

Aikuiskoulutuksen erityisopetuksen kehittämistehtävään on vastattu elokuussa 2010 alkaneella Osaava ohjaus -projektilla. Osaava ohjausprojekti on valtakunnallinen ESR-projekti (2010–2013), jota rahoittaa Kaakkois-Suomen Ely-keskus. Keskuspuiston ammattiopiston aikuiskoulutus koordinoi ja hallinnoi projektia. Projektin osatoteuttajina ovat Mielenterveyden keskusliitto, Erilaisten oppijoiden liitto, Kuntoutus ORTON Oy ja Kriminaalihuollon tukisäätiö. Projektin tavoitteena on kouluttaa syrjäytymisuhan alla olevien aikuisten kanssa työskentelevää ohjaavaa ja neuvovaa henkilöstöä (TE-toimistot, KELA, vakuutusyhtiöt, vapaan sivistystyö, järjestöt, rikosseuraamuslaitosten henkilöstö, avoterveydenhuollon toimijat, yritykset ja aikuiskoulutusta järjestävät tahot). Lisäksi projekti mallintaa yhteistyötä ja osaamista edellä mainittujen tahojen osalta.


Kansainväliset projektit Experimental model of employment and social adaptation for young people with severe disabilities in Moscow and its dissemination in Russian Federation

Hankkeen päämääränä on luoda tehokas ja vaikuttava työllistymismalli vaikeimmin vammaisten työllistymisen ja sosiaalisen integraation mahdollistamiseksi ja edistämiseksi Venäjällä. Työllistymismallia toteutetaan perustamalla tuetun työllistymisen keskus. Toteuttamismallia haetaan etenkin Suomesta ja Ruotsista. Hankkeen tavoitteena ovat: Malli vaikeimmin vammaisten nuorten työllistymisen ja sosiaalisen integraation mahdollistamiseksi Moskovan alueella työkeskustoiminnan ja tuetun työllistymisen kautta. Moskovan alueen vammaisten parissa työskentelevien asiantuntijoiden ammattitaidon lisääntyminen etenkin vammaisten työllistymiseen ja itsenäisen elämän taitojen hallintaan liittyen.

Transfer of Innovation – Pathways to Work

Transfer of Innovation – Pathways to Work on Elinikäisen oppimisen ohjelman rahoittama ja Keskuspuiston ammattiopiston koordinoima innovaation siirtoprojekti, jota toteutetaan vuosina 1.10.2009–31.9.2011. Keskuspuiston ammattiopiston lisäksi hankkeessa toimivat Gower College Swansea Walesista, Salva Vita Foundation Unkarista, Pentru Voi Foundation Romaniasta sekä Astangu Rehabilitation Centre Eestistä. Hankkeen tavoitteena on erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymisen edistäminen lisäämällä työnantajien tietoisuutta monimuotoisuuden johtamisesta ja sitä kautta rohkaista heitä palkkaamaan erityistä tukea tarvitsevia työntekijöitä. Samalla hankkeessa koulutetaan mukana olevien organisaatioiden henkilöstöä opiskelijoiden/asiakkaiden ohjaamiseen työelämään.

Hankkeen toimintoja ovat mm. suomalaisten asiantuntijoiden konsultaatiot Moskovassa; venäläisten asiantuntijoiden opintovierailut Suomeen ja Ruotsiin ja opintovierailujen tuloksista järjestettävät vaikeimmin vammaisten työllistymistä ja sosiaalista integraatiota käsittelevät seminaarit. Hankkeen aikana järjestetään myyntinäyttelyitä työkeskuksen tuotteiden markkinoimiseksi. Hankkeen aikana projektin etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan eri yhteistyöverkostoissa ja mediassa. Yhteistyökumppaneina Moskovassa ovat Centre for Curative Pedagogics sekä Technical College No 21. Hanke on jatkoa vuonna 2009 päättyneelle Experimental model of vocational training, social adaptation for young people with severe developmental disorders in Moscow and its dissemination in RF” hankkeelle.

Hankkeessa järjestettiin HOK-Elannon henkilöstölle koulutus monimuotoisuuden johtamisesta. Koulun henkilöstöä koulutettiin kesäkuussa 2010 Budapestissa järjestetyssä seminaarissa. Seminaarin pohjalta koulutetut kouluttajat ovat pitäneet kaksi koko Keskuspuiston ammattiopiston henkilöstölle suunnattua koulutusta, joiden aiheena on ollut työelämän monimuotoisuus ja opiskelijoiden ohjaaminen avoimille työmarkkinoille. Näihin koulutuksiin on osallistunut yhteensä 28 opettajaa, työvalmentajaa ja ohjaajaa. Kesäkuussa 2011 hankkeessa järjestetään kaksipäiväinen seminaari Tallinnassa, johon osallistuu henkilöstön lisäksi työvalmentajia muista oppilaitoksista ja työelämän edustajia kaikista viidestä hankkeessa mukana olevasta maasta. Lisäksi seminaarissa on mukana hankekumppaneina toimivien organisaatioiden opiskelijoita ja asiakkaita kertomassa kokemuksiaan työelämästä. Seminaarin tavoitteena on levittää kansainvälisesti tietoa monimuotoisesta työelämästä.

17


Matkaraportti Prerona Bangladesh

Keskuspuiston ammattiopisto on mukana Autismi-ja Aspergerliiton sekä bangladeshilaisen autismiyhdistyksen SWAC:in Prerona-projektissa. Suomen Ulkoasiainministeriön rahoittama kehitysyhteistyöhanke käynnistyi vuonna 2007. Projektin tavoitteena on parantaa autististen ihmisten asemaa Bangladeshissa ja kehittää Bangladeshin kulttuurin sopiva autismikoulutusmalli. Keskuspuiston ammattiopisto on hankkeessa mukana asiantuntijana. Ohessa on kuvaus Keskuspuiston ammattiopiston asiantuntijan Teija Mikkosen koulutus- ja konsultaatiomatkalta Bangladeshiin joulukuussa 2010. ”Työryhmä saapui Bangladeshiin kansallispäivän aattona. Dhakan kaduilla liehuivat punavihreät liput ja ilmassa oli juhlan tuntua. Vastaanotto SWACin (Society for the Welfare of Autistic Children) koululla oli erittäin lämminhenkinen. Opiskelijat olivat valmistaneet laulu-, soitto- ja tanssiesityksiä ja näin ollen pääsimme nauttimaan upeasta kansallispäivän juhlasta heidän kanssaan. Työryhmään kuului Autismi- ja Aspergerliiton projektikoordinaattori Marja-Helinä Nuutinen, Oulun yliopiston logopedian opiskelija Johanna Heikkilä, palveluvastaava Tapani Nurmi Esperi Oy:stä sekä Keskuspuiston ammattiopiston Pitäjänmäen toimipaikan kouluttaja Teija Mikkonen. SWACin koululla opiskelee noin 80 opiskelijaa 3–28 ikävuoden välillä. Henkilöresurssit ovat erittäin hyvät opiskelijamäärän nähden. Opiskelijat ja henkilökunta työskentelevät kahdessa vuorossa. Koululla on myös kaksi luokkaa köyhimpien lasten perheille ja projektin edetessä on tarkoitus perustaa lisää tämänkaltaisia luokkia, joissa opetus on ilmaista ja edesauttaa vähentämään eriarvoisuutta ja hierarkkisuutta, joka on ollut projektin suurimpia haasteita aasialaisessa yhteiskunnassa. SWAC koulun henkilökunnan kanssa teimme tiivistä yhteistyötä pitkin vuotta. Henkilökunnan toiveena oli saada täydennyskoulutusta ja konkreettista käytännön kokemusta kommunikaatiosta, haastavasta käyttäytymisestä, seksuaalikasvatuksesta sekä elämähallinnasta luentojen ja workshoppien muodossa. Vanhempainillat toteutettiin myös toiveiden mukaisesti, aiheina elämänhallinta ja kotikuntoutus sekä seksuaalikasvatus. Matkan päätteeksi kävimme työryhmän kanssa Rangamatissa Chittagong Hill Tractsin alueella, jossa aloitetaan SWACin uusi toimintayksikkö 2011. Toiminta aloitetaan muutamalla opiskelijalla ja laajennetaan vaiheittain, pääpaino on kehittää vähemmistö-kansojen käsitöihin keskittyvää työtoimintaa koulun puitteissa. Rangamatin alue on useiden eri heimojen kotimiljöö, jota ympäröi kirkasvetinen järvi saarineen. Rangamati on myös YK:n suojelualuetta, jossa turistit saavat liikkua vain poliisisaattuessa. Matkan aikana kävimme tutustumassa Chakma-kansan yksinkertaiseen elämään yhdellä Rangamatin saarella, jolloin turvanamme oli kolme aseistettua poliisia. Työryhmä totesi yhteisesti, että SWACin koulun henkilökunnan autismitietous on korkealla tasolla, henkilöstöresurssit ovat erittäin hyvät opetuksen toteuttamiseksi, joka mahdollistaa toiminnan laajentamisen ympäröivään yhteiskuntaan. Vanhempien ohjaus ja laajempi osallistaminen lasten kuntoutukseen niin kotona kuin koulussa otettiin SWACin kehittämiskohteeksi. Työpäivät olivat pitkiä ja intensiivisiä mutta erittäin antoisia. Molemminpuolista oppimista ja reflektoivaa pohdintaa ammatillisuudesta saavutettiin. Vanhempien osallisuus ja avoimuus oli aktiivista. ”Dhonnobad” (kiitos) kaikille yhteistyökumppaneille onnistuneesta matkasta. Keskuspuiston ammattiopisto oli mukana Helinä Rautavaaran museossa järjestettävässä Pysytkö kärryillä? – autismiriksalla Bangladeshista Suomeen näyttelyssä. Osallistava ja omaan oivaltamiseen rohkaiseva näyttely oli avoinna 2.–29.4.2011. 18


Pro Guide 2

ProGuide 2 on Elinikäisen oppimisen ohjelman rahoittama Innovaation siirtoprojekti. Tarkoituksena on kehittää apuvälineitä jotka auttavat sokeita ääniteknikoita, muusikoita ja tuottajia työelämässä sekä koulutuksessa. Projektin ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin äänentallentamisessa sekä muokkaamisessa käytettävien laitteistojen saavutettavuuteen. Projektin partneriryhmä on luonut ohjelmiston, joka välittää graafisen informaation tietokoneen ruudulta pistenäytölle. Tämän avulla esim. sokea ääniteknikko pystyy työskentelemään itsenäisesti. Projektissa keskityttiin myös kosketinsoittimien saavutettavuuteen, tällä hetkellä kosketinsoittimien valikot ovat usein pienellä näytöllä, joka tuottaa ongelmia heikkonäköisille. Lisäksi pyritään helpottamaan notaatioon liittyviä ongelmia erilaisilla apuvälineratkaisuilla. Projekti alkoi joulukuussa 2008 ja loppui vuoden 2010 lopussa. Kiitos projektin, nyt on monta sataa käyttäjää, jotka hyödyntävät ProGuide teamin sovelluksia yhdeksässä eri maassa,. Sovelluksia joita kehitettiin ProGuide projektissa ovat: - skriptejä Sadie 5 ja 6:lle käytettyyn Jaws ja Papenmeier Braillex El näytöillä (Sadie on yksi maailman johtavista äänitys- ja editointisysteemeistä) - skriptejä Sound Forge 9&10 ohjelmiin joita käytetään Jawsin kanssa -”score reading solution” (elektroninen nuottipaperi) myös heikkonäköisille muusikoille Sen lisäksi että on saatu konkreettisia tuloksia, ProGuide partnerit ovat tehneet suuren työn parantaakseen heikkonäköisten tilannetta työmarkkinoilla positiiviseen suuntaan.

Studio Crescendo Belgium Keskuspuisto Vocational College, Arla unit, Finland The Swedish Association of the Visually Impaired The Swedish Public Employment Service Lisätietoja: www.proguide.eu/current.html

Mobility Opportunities for DisablEd Learners - MODEL (Grundtvig)

EU:n rahoittaman Grundtvig oppimiskumppanuushankkeen tavoitteena on mahdollistaa vaikeimmin vammaisten opiskelijoiden liikkuvuus. Hanketapaamisien aikana opiskelijat osallistuvat erilaisiin aktivoiviin työpajoihin. Tammikuussa 2011 Keskuspuiston ammattiopisto isännöi projektikokousta, jossa oli osallistujia Portugalista, Turkista, Englannista ja Italiasta. Ohjelmassa oli mm. talviliikuntaa Oittaalla sekä erilaisia taidetyöpajoja. Hankkeen päätöskokous järjestetään Italiassa kesäkuussa 2011. Kokoukseen osallistuu kolme opiskelijaa sekä kolme henkilökunnan edustajaa.

Dream College – Leonardo da Vinci liikkuvuus

Dream College on ammatillisen erityisopetuksen kansainvälistymisen verkoston yhteinen LdV-asiantuntijavaihtohanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää oppimisympäristöjä ja niiden esteettömyyttä, • Psyykkinen, sosiaalinen saavutettavuus: maahanmuuttajatematiikka • Fyysinen ympäristö: esteettömyys • Tekninen saavutettavuus: oppimisvaikeudet ja verkko-oppiminen • Työssäoppiminen; esteetön työpaikka Hankkeella on CIMOn myöntämä liikkuvuussertifikaatti. Hankkeen koordinaattori Ammattiopisto Luovi. Lukuvuonna 2010–2011 vierailukohteina ovat olleet mm. Itävalta, Ruotsi, Englanti ja Saksa.

Projektin jäsenet: SveFi Academy Sweden/Finland Papenmeier Germany Polar Print Sweden SADiE Great Britain 19


Yksilölliset opintopolut ja OPS-työ Euroopassa

Yksilölliset opinpolut on ammatillisen erityisopetuksen kansainvälistymisen verkoston yhteinen asiantuntijavaihtohanke. Hankkeen keskeinen teema on opetussuunnitelmatyön ja sen prosessien vertailu Euroopan eri maissa sekä suomalaisen opsin benchmarkkaus. Vuonna 2011 tarkastelun kohteena on erityisesti kansainvälisen toiminnan näkyminen opetussuunitelmissa. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Hankkeen koordinaattori on Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus.

Creation of the Ideal Model of Vocational Counselling for Children and Youth with Special Educational Needs

Leonardo da Vinci kumppanuushanke, jonka tarkoituksena on vertailla erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten oppilaanohjauksen käytäntöjä partnerimaissa. Hankkeeseen osallistuvat partnerimaat ovat Liettua, Italia, Ruotsi, Ranska, Saksa ja Puola. Lisätietoja: www.buf.kristianstad.se/leonardo/index.htm

XPressYourVision

Hanke tukee sokeita ja heikkonäköisiä, jotka pyrkivät parantamaan sosiaalista imagoaan paremmin vastaamaan nykyisiä työmarkkinoita. Hankkeessa keskitytään vahvistamaan itsetuntoa ja viestintätaitoja. Siinä etsitään keinoja voimaannuttaa sokeita ja heikkonäköisiä itsevarmuuteen niin yhteisöviestinnässä kuin ammatillisissa verkostoissa viestintää hankaloittavista tekijöistä huolimatta. Hankkeessa on tavoitteena tuottaa erityisen lähiopetuksen lisäksi esteetöntä mobiili- ja verkko-opetusta heikkonäköisille. Haluamme laajentaa esteetöntä verkko-opetustarjontaa heikkonäköisille erityisesti avainosaamisalueilla, jotka liittyvät työllistymiseen eurooppalaisella tasolla. Hankkeessa kehitetään oppimismoduleita muun muassa seuraavilta alueilta: Silmäsairaudet, niiden vaikutukset ja niiden korvattavuus apuvälineillä, Vuorovaikutus ja yksilölliset strategiat näkövammaisuudesta keskustellessa, Työnantajien vaatimukset ja kansalliset näkövammaisten työllistämispolitiikat, Ammattimainen viestintä työpaikalla Hankkeesta hyötyvät paitsi näkövammaiset, niin myös heidän lähiympäristönsä ja myös työnantaja saa paremman kuvan näkövammaisuudesta eurooppalaisella tasolla. Lisätietoja: www.xpressvision.eu/fi

Muu kansainvälinen toiminta

Toukokuussa yksi islantilainen ja seitsemän englantilaista catering-alan opiskelijaa oli työssäoppimassa Keskupuiston ammattiopistossa. Lisäksi viisi muuta islantilaista osallistui opetukseen mm. sote-alalla, datanomeissa, TIKKA-ryhmässä ja kiinteistönhuollon alalla. Skotlaintilainen Youth Action -hankkeen vaihto Keskuspuiston ammattiopistoon toteutettiin 16.–23.5.2011. Kymmenen Keskuspuiston ammattiopiston opiskelijaa osallistui saman hankkeen tapaamiseen Skotlannissa syksyllä 2010.

20


Työllisyyspalvelut Työllisyyspalvelut tarjoaa monipuolista ohjausta ja konsultaatiota opiskelijoille, opettajille ja työnantajille työllisyyden saralla. Työllisyyspalvelut palvelee ensisijaisesti perustutkintokoulutusta, mutta antaa tarvittaessa konsultaatiota valmentavalle ja kuntouttavalle koulutukselle sekä aikuiskoulutukselle. Tehostetussa ohjauksessa opiskelijat saavat työhönvalmennusta työssäoppimisen aikana sekä siirtymävaiheessa koulutuksesta työelämään. Tämän lisäksi Työllisyyspalvelut antaa ohjausta ja konsultaatiota myös sellaisille valmistuville opiskelijoille, jotka eivät ole saaneet työvalmentajan tukea työssäoppimisten aikana. Työllisyyspalvelutiimissä työskentelee kolme työvalmentajaa, projektikoordinaattori ja kehityspäällikkö. Lukuvuoden aikana on tehostetun ohjauksen piirissä ollut kaikkiaan 95 opiskelijaa, joista valmistuu nyt keväällä 36 opiskelijaa. Toimintavuoden aikana pidettiin myös viisi Koulusta työhön -intensiivikurssia, joihin osallistui yhteensä 35 opiskelijaa. Lisäksi kaikille valmistuville opiskelijoille on järjestetty keväällä kaksi työllistymisinfoa. Työnantajayhteistyöhön ja sen kehittämiseen on panostettu lukuvuoden aikana kovasti. Työnantajille on järjestetty työpaikkaohjaajakoulutusta, kaksi työnantajaristeilyä sekä yksi iltapäiväseminaari työnantajille. Syksyllä 2010 Helsingin TE-toimisto osti Työllisyyspalveluyksiköltä työnetsijäpalvelua Keskuspuiston ammattiopistosta valmistuneille sillä hetkellä työttömänä olleille helsinkiläisille. Entisistä opiskelijoista palvelun piiriin ohjautui lopulta kaksi henkilöä, joita työvalmentajat tukivat työnetsinnässä ja työhön sijoittumisessa. Tulokset kokeilusta olivat erinomaisia ja molemmat työllistyivät kokeilun aikana.

21


Työssäoppiminen Keväällä 2011 valmistuvien lähihoitajien kokemuksia työssäoppimisen jaksoilta Mesale Shinohara, Sanna Hirvonen, Christina Nourou, Ilmari Numminen, Sini Anttila, Sanni Montonen Meillä on opintojemme aikana kuusi työssäoppimisen jaksoa, joiden kautta olemme saaneet kokemuksia erilaisista työpaikoista, kuten päiväkodeista, ryhmä- ja pienkodeista ja vanhusten hoivakodeista. Olemme oppineet paljon työssä tarvittavia asioita. Kuitenkin uuteen työpaikkaan meno jännittää aina. Työssäoppimispaikka on hankittu yhdessä opettajan kanssa. Olemme miettineet, mikä olisi paras työssäoppimisen paikka juuri minulle. Viimeisen eli kolmannen vuoden työpaikan osa meistä on hankkinut itsenäisesti. Ainakin olemme itse ottaneet yhteyttä työpaikkaohjaajaamme. Perehdytyksen työssäoppimiseen ja työpaikkaan koemme todella tärkeäksi. Teemme opettajan kanssa tutustumiskäynnin työpaikkaan ennen jakson alkua. Tällöin myös sovimme kaikista jakson keskeisistä asioista. Olemme tehneet kuvailevan esittelyn itsestämme ohjaajaa varten. Siinä kerromme, mitä tukea ja millaista ohjausta toivomme. Näitä asioita olemme etukäteen harjoitelleet. Olemme useaan otteeseen perehtyneet siihen, miten meitä työpaikalla arvioidaan. On hyvä tunne, kun työssäoppimisen käytännön asiat on puhuttu yhdessä etukäteen. Onnistumisen tunne ja kokemus tulee monista asioista: asiakas antaa hyvää palautetta, huomaamme itse, että olemme oppineet uutta tai että olemme saaneet varmuutta hoitomenetelmien käytössä. Tai olemme selvinneet meille vaikeasta tilanteesta. Tai kun koemme, että meistä välitetään: opettaja käy säännöllisesti ja yhdessä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa mietimme, miten on mennyt ja mitä vielä olisi opittavaa. 22

Työssäoppimiseen kuuluu monenlaisia haasteita. Joskus koemme, että jakso on liian lyhyt tai töissä on niin kiire, niin että ohjaamiseemme ja mukaan ottamiseemme ei ole aikaa. Teemme myös koululta saamiamme tehtäviä jakson aikana, toisinaan tähänkään ei ole riittävästi mahdollisuuksia. Joskus työpaikoillakaan kaikki asiat eivät ole kunnossa, mutta kai sekin kuuluu asiaan. On hankalaa, jos työpaikkaohjaaja vaihtuu jakson aikana. Työssäoppimiselta haluaisimme, että voisimme osallistua palavereihin ja kokouksiin, kuten muukin henkilökunta. Kolmen vuoden opiskelu loppuu ja valmistumme lähihoitajiksi kesäkuussa 2011. Osalla meistä on jo työpaikka tai kesätyöpaikka ja yksi meistä hakee jatko-opintoihin. Tällä alalla tarvitaan tekijöitä. Työllistymistämme on valmisteltu eri tavoin. Meille on järjestetty työllisyysinfoja ja mahdollisuuksia yksilöllisiin keskusteluihin. HOJKS-keskusteluissa on suunniteltu myös tulevia työmahdollisuuksia. Olemme tehneet osana lähihoitajaopintoja työhakemuksen ja ansioluettelon sekä harjoitelleet työhaastattelutilanteita. Ammattiliittomme SuPer järjestää meille tilaisuuden, jossa käsitellään työn saamiseen ja tekemiseen liittyviä asioita. Työpaikkaohjaaja Hanna Marttila päiväkoti Viidakkorummusta kertoi, että työssäoppiminen menee hyvin, kun opiskelija on motivoitunut ja aktiivinen. Jakson aikana keskustellaan paljon opiskelijoiden kanssa, kannustetaan kysymään, annetaan vinkkejä ja arvostetaan täsmällisyyttä työaikojen suhteen. Laaksolahden päiväkodissa työpaikkaohjaajana toimiva Eija KisamaaMikkola toivoi, että opiskelijoilla olisi rohkeutta kysyä ja kokeilla omia rajojaan. Hänen mielestään olisi tärkeätä, että opiskelijoiden oppimistehtävät tehtäisiin työpaikkaohjaajan opastuksella ja tehtävien sisältö liittyisi työpaikalla tehtävään työhön.


Laadunhallinta Ammatillisen erityisopetuksen laatutyöryhmän työskentely on osa ammatillisten erityisoppilaitosten välistä yhteistyötä. Viime lukuvuonna onnistuneesti toteutetun vertaisarvioinnin pilotin perusteella, oppilaitosten johtoryhmä päätti jatkaa tänä lukuvuonna vertaisarviointia oppilaitosten välillä sekä kouluttaa lisää vertaisarvioijia. Vertaisarviointi kohdistui Ammattiopisto Luoviin, Bovallius Ammattiopistoon, Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskukseen, Keskuspuiston ammattiopistoon ja Kiipulan ammattiopistoon. Edellisten oppilaitosten lisäksi arvioijia on Helsingin Diakoniaopistosta, Lapin ammattiopistosta ja Aitoon koulutuskeskuksesta, joissa järjestetään ammatillista erityisopetusta. Arvioinnin kohteena olivat opetussuunnitelmat sekä opetus ja oppiminen kunkin oppilaitoksen valitseman yhden tutkinnon osalta. Keskuspuiston ammattiopistossa vertaisarvioinnin kohteena oli kone- ja metallialan perustutkinto.

henkilöstöä ammatillisen erityisopetuksen laatutyöryhmässä jäsenenä olevista oppilaitoksista. Koulutukseen sisältyi verkko-opetusta ja lähikoulutuspäivä Keskuspuiston ammattiopistossa sekä vertaisarviointiharjoittelu arvioijaryhmässä arviointikäynnillä. Vertaisarviointikoulutuksessa oli mukana myös ammatillisen aikuiskoulutuksen henkilöstöä, jotka valmistautuvat vertaisarvioinnin aloittamiseen seuraavana lukuvuonna. Ammatillisen erityisopetuksen laatutyöryhmässä kehitetään mittareita ammatillisten erityisoppilaitosten toiminnan vertailua varten, johon liittyen kokeiltiin Quality of life -kyselyä, joka tuottaa tietoa opiskelijoiden kokemuksista liittyen heidän elämänlaatunsa parantumiseen opiskelun aikana. Kyselyyn vastasi Keskuspuiston ammattiopistosta 20 valmistumisvaiheessa olevaa perustutkintokoulutuksen opiskelijaa.

Ammatillisen erityisopetuksen laatutyöryhmän järjestämään vertaisarvioijakoulutukseen osallistui 32 henkilöä. Kaikki osallistujat olivat

Oppilaskunta- ja tutortoiminta Oppilaskunnan hallituksessa toimi syyslukukaudella 2010 puheenjohtajana suunnitteluassistenttiopiskelija Hannu Matikainen. Muita jäseniä olivat: Tiina Kaurala, Linnea Korhola, Liisa Hänninen, Tero Niironen, Hans Wendelin, Pentti Täyränen, Kati Nissilä, Jussi Lepistö, Juuso Saarinen, Vesa Valo, Petri Koivisto, Johanna Rytkönen ja Petri Viik. Syyslukukaudella hallitus kokoontui yhteensä kuusi kertaa. Kauden viimeinen kokous vietettiin juhlallisesti ravintola Omenapuussa. Vuoden 2011 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kone- ja metallialan opiskelija Jaakko Kousa. Muut hallituksen jäsenet ovat: Juuso Saarinen, Vesa Valo, Ibrahim Milanovic, Petri Viik, Katariina Lintu, Miika Honkanen, Hinuk Mattila, Elina Mäki-Rajala, Mikael Selin, Sadia Ahmed, Sveta Törnroos, Susanna Mehtonen, Jussi Lepistö, Pia Väänänen, Salli Halen, Sanjiv Rana, Aki Husu, Anssi Paasikivi, Tiia Nohynek ja Frans Huldén. Kevätlukukaudella kokouksia oli yhteensä viisi.

Oppilaskunta järjesti kirpputoreja 21.–23.9.2010 Arlan, Metsälän ja Tenholantien toimipaikoissa. Myynnissä oli mm. lasten, nuorten ja aikuisten vaatteita, kirjoja, sarjakuvia, astioita, leluja, koriste-esineitä ja sisustustuotteita. Koko tuotto meni oppilaskunnan hyväksi. Tutoreina ovat toimineet: Niko Heinilä, Jussi Lepistö, Tea Kontio, Susanna Mehtonen, Pia Väänänen, Seija Saukkonen, Hannu Matikainen, Niina Virtanen, Johanna Rytkönen, Juha Lehtinen, Emma Kovalainen, Miika Honkanen, Juuso Saarinen. Lukuvuoden aikana tutorit ottivat vastaan uudet opiskelijat ja esittelivät heille oppilaitoksen tiloja ja olivat mukana uusien opiskelijoiden tervetulotilaisuuden järjestelyissä, suunnittelivat ja vetivät syksyn liikuntapäivänä tehtäväradan uusille opiskelijoille, olivat mukana kirpputorin järjestelyissä, ORTON esittää -viikon oppaina, avoimien ovien päivien vieraiden vastaanotossa sekä Arlan toimipaikan valintapäivillä hakijoiden oppaina. 23


Lukuvuoden tapahtumia Perustutkinto-opiskelijoiden ja henkilökunnan syksyn liikuntapäivää vietettiin 26.8.2010 Vihdissä. Perustutkintokoulutuksen kotiväenillat järjestettiin Arlan, Metsälän ja Tenholantien toimipaikoissa syyskuun alussa 7.–9.9.2010. Tilaisuuksissa kerrottiin yleisistä ammattiopiston toimintaan liittyvistä käytännöistä kuten Hojksista, opiskelun tukitoimista, ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta. Kaikille yhteisen osuuden jälkeen oli mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun ryhmänvastaavan kanssa. Keravan toimipaikan AVA-ryhmän opiskelija Timo Averjanov osallistui Special Olympics -kilpailuihin Varsovassa Puolassa 18.–24.9.2010. Hän voitti kolme kultamitalia keilailussa joukkue-, pari-, ja henkilökohtaisessa kilpailussa. Invalidisäätiön 70. juhlavuoden ORTON esittää -viikkoa vietettiin 4.– 8.10.2010. Viikko oli täynnä mielenkiintoisia tapahtumia ja tilaisuuksia eri toimipisteissä. Ajankohtaisen asiasisällön rinnalla esiteltiin Invalidisäätiön arkea rikastuttavaa taide- ja kulttuuriyhteistyötä. Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipaikassa pidettiin kaksipäiväinen seminaari: Myyttejä ja totuuksia työn ilosta, mielen hyvinvoinnista ja vuorovaikutuksesta. Kohderyhmänä oli toisen asteen opetus-, ohjaus- ja opiskelijahuoltohenkilöstö sekä työelämän ja työvoimaviranomaisten edustajat. Keskuspuiston ammattiopisto osallistui messuosastolla Aikuisopiskelijan viikon päätapahtumaan ”Mahdollisuuksien tori” 19.10.2010 Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä. Messuilla esiteltiin ammatillisen aikuiskoulutuksen tarjontaa ja lisäksi messuvierailijoilla oli mahdollisuus ostaa opiskelijoiden tekemiä tuotteita; avaimenperiä, harjoja ja kangaskasseja.

Avoimet ovet järjestettiin Tenholantien toimipaikassa 4.11.2010,. Arlan toimipaikassa 11.11.2010 ja 18.11.2010 Metsälän toimipaikassa. Myös muissa toimipaikoissa ovet olivat avoinna marraskuun aikana. Tanssialan perustutkinnon opiskelijat tanssivat punaiset nenät päässään Nenäpäivänä 5.11.2010. Tanssijat ilahduttivat sairaala ORTONin pääsisäänkäynnin aulassa asiakkaita sekä henkilökuntaa tanssiesityksellään, nenineen ja ilmapalloineen. Tanssijat vierailivat myös ammattiopiston tiloissa ja saivat raikuvat aplodit. Nenäpäivä innostaa Suomea pöljäilemään kehitysmaiden lasten hyväksi. STAK-ryhmä järjesti hyväntekeväisyyskonsertin 17.11.2010 Arlan auditoriossa. Konsertti oli samalla ryhmän päättötyö. Esiintyjinä oli STAKryhmän opiskelija Veera Sipilä, Selja Suni, Petra Lindberg, Resonaarin bändi, Kristian Meurman ja Yrjänä Salmela. Yhteistyökumppanina ja esiintyjinä olivat Pop-jazz konservatorion opiskelijat ja opettaja Ari Siikasaari. Paikalla oli myös kahvila josta vastasi Palvelu TYVA -ryhmä. Tapahtuman kuvasi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon opiskelijat. Keskuspuiston ammattiopisto osallistui Mielenterveysmessuille 23.–24.11.2010 Helsingin Wanhassa Satamassa. Osastollamme esiteltiin opiston toimintaa, koulutuksia ja erityisesti Ammatillisiin opintoihin valmentavaa Ponnari-koulutusta nuorille mielenterveyskuntoutujille. Arlan toimipaikassa järjestettiin perinteiset joulumyyjäiset 11.12.2010. Myynnissä oli opiskelijoiden tekemiä käsitöitä kuten koreja, harjoja, poppanaliinoja, koruja ja kortteja. Opiskelijoiden tekemiä leivonnaisia pystyi myös ostamaan mukaan. Lisäksi tapahtumassa oli hernekeittoa ja pannukakkua, hierontaa, verenpaine- ja verensokerimittauksia, arpajaiset, joulumusiikkia, ohjelmaa lapsille ja joulupukki. Joulujuhlaa vietettiin 17.12.2010 eri toimipaikoissa.

24


Tenholantien toimipaikassa järjestettiin 27.1.2011 karsintakilpailut TaitajaPLUS kiinteistönhoito-lajissa. Paikalla oli 11 kilpailijaa valmentajineen eri ammatillisista oppilaitoksista. Karsintakilpailuista kuusi parhaiten menestynyttä kilpailijaa pääsi toukokuussa kilpailemaan Kuopioon. Kuudesta finaaliin päässeestä oli kaksi Keskuspuiston ammattiopistosta: Teemu Pekkinen ja Jukka Kotala. Keskuspuiston ammattiopisto oli mukana Educa-messuilla ammatillisten erityisoppilaitosten yhteisellä messuosastolla Helsingin messukeskuksessa 28.–29.1.2011. Työllisyyspalvelut järjestivät 19.–20.1.2011 koulutuksesta työelämään siirtymistä käsitteleviä työllisyysinfotilaisuuksia opiskelijoille. Paikalla oli asiantuntemusta työ- ja elinkeinotoimistosta, rekrytointiasiantuntijoilta sekä työnantajien puolelta. Keravan toimipaikan AVA- ja TYVA-luokkien opiskelijoiden taidenäyttely ”Hurja Sydän, Omakuvia ja tärkeitä mietteitä” oli esillä Tenholantien toimipaikan hallinnon käytävän seinillä. Näyttelyyn oli kerätty opiskelijoiden tekemiä teoksia syksyllä 2010 taidekasvatusjaksojen ajalta. 1.2.2011 pelattiin SAKU ry:n järjestämä ammatillisten erityisoppilaitosten välinen opiskelijoiden salibandyn SM-turnaus Tampereella. Keskuspuiston ammattiopisto uusi viime vuonna voittamansa suomenmestaruuden. Näin koulumme menestys jatkuu salibandyssä. Olemme osallistuneet turnaukseen viisi kertaa. Olemme voittaneet mestaruuden vuosina 2007, 2008, 2010 ja 2011. Pelaajamme koostuivat Arlan, Metsälän ja Tenholantien toimipaikkojen opiskelijoista. Järjestimme Röökirähinä -tapahtuman yhteistyössä Suomen ASH:n, Terveys ry:n, Hengitysliiton, Savuton Sohva ja Kännikapinan kanssa Tenholantien toimipaikassa 1.2.2011. Tapahtumassa oli mahdollista testata keuhkojen kuntoa, saada faktatietoja tupakan ja päihteiden haitoista, saada hyviä vinkkejä tupakoinnin ja päihteiden lopettamiseen ja jutella asiantuntijoiden kanssa.

Kuva: SAKU ry, Sari Mantila-Savolainen

Opo-päivät järjestettiin 4.2.2011 Marina Congress Centressä Helsingissä, jossa Keskuspuiston ammattiopisto oli mukana yhteisellä messuosastolla muiden ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa. Ystävänpäivänä 14.2.2011 Arlan toimipaikan tutorit järjestivät opiskelijoille ohjelmaa tauoille: tutorit jakoivat sydämiä jotka laitettiin kaulaan roikkumaan. Kun halasi ystävää sai laittaa nimen hänen sydämeensä. Näin jokaiselle jäi omaan sydämeen muisto ystävistä. Käytössä oli myös laatikko, johon sai tipauttaa terveisensä ystävälle. Nämä tervehdykset luettiin keskusradiosta tauoilla. Ystävänpäivänä pidettiin myös vapaaajantilassa hauskat Ystävänpäivähulinat. Ohjelmassa oli mm. karaokea ja discoa. Ystävänpäivä-hengessä järjestettiin myös runokilpailu, jossa pystyi kirjoittamaan runon ystävyydestä. Osa runoista luettiin Ystävänpäivähulinoissa ja parhaat palkittiin. Arlan toimipaikassa järjestettiin myös ystävänpäiväkonsertti. Arlan valmentava kakkosten bändit esittelivät säveltämiään ja sanoittamiaan ystävyydestä kertovia kappaleita. Valmentavan ykkösten bändi esiintyi myös. He yhdistivät rokin ja pelimannimeiningin omilla sovituksillaan. 25


Arlan toimipaikassa pidettiin info 14.2.2011 näkövammaisille opiskelijoille ja tutkinnonsuorittajille, millä tavoin Sokeva-Käsityö, AnnansilmätAitat, Sokeain Ystävät ry ja Näkövammaiset käsityöntekijät ry ovat mukana mahdollistamassa käsityön tekemistä joko alan yrittäjänä tai harrastajana. Perustutkintojen opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen talviliikuntapäivä pidettiin 15.2.2011. Virvan päivän tapahtumaa vietettiin kirjastossa Arlan toimipaikassa 2.3.2011. Päivän ideana oli tutustuminen kirjaston tiloihin ja kaikille keskuspuiston ammattiopistolaisille tarkoitettuihin palveluihin kirjastossa ja oppimateriaalitoimistossa. Päivän aikana järjestettiin tietoiskuja eri aiheista ja kävijät saivat ottaa muistoksi viime vuosisadan puolivälin ja sota-ajan kirjallisuutta: Topeliuksen kootuista teoksista aina mopedin korjausoppaaseen. Opiskelijoiden ja henkilöstön joukkueiden salibandyottelu pelattiin Ruskeasuon Arena Centerissä 8.3.2011. Ottelu oli erittäin tasaväkinen. Ensimmäisen erän jälkeen opiskelijat johtivat 3–0. Toisen erän jälkeen tilanne oli 4–4. Kolmannessa erässä henkilökunta teki 5–4 voittomaalin viimeisellä peliminuutilla. SAKUstars 2011 ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailut pidettiin Joensuussa 12.–14.4.2011, teemana ”Luomisen iloa”. Keskuspuiston ammattiopiston kahdeksan opiskelijan ryhmä edusti opistoa upeasti näissä kilpailuissa. Myös mainetta ja kunniaa tuli mitalien ja kunniamainintojen muodossa: Lausunta - sooloesitykset: 1. sija/kultamitali: Lea Vihonen (LÄHI), Talent: 3. sija/pronssimitali: Tomi Laitamäki (TANSSI), Ryhmätanssit: Kunniamaininta: TresUno -ryhmä, jäsenet: Kopra Patrik (TITE), Nohynek Tiia (TANSSI), Rana Sanjiv (TITE). Yksintanssi - muu liikunnallinen esitys: Kunniamaininta: Tiia Nohynek (TANSSI), Ennakkotöissä palkittu: Runot, kilpailuvuonna 20 täyttävät tai sitä vanhemmat: 1. sija/kultamitali: Rantanen Heidi-Maria (ARTE). Joensuussa mukana huolto- ja valmennusjoukoissa opiston henkilölunnasta olivat Sirpa Komsi ja Jari Karttunen. Kilpailuun osallistui yhteensä 710 kilpailijaa ympäri Suomea 25 lajissa. SAKUstars on valtakunnallinen kulttuurikilpailu ammattiin opiskeleville. Vuosittain järjestettävissä SAKUstars-kisoissa on mukana koko kulttuurin kirjo. Kilpailulajeina ovat musiikki, tanssi, näyttämötaide, kuvataide, kirjoittaminen ja shakki. ORTON Invalidisäätiön toimitusjohtaja Heikki Teittinen piti kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2011 opiskelijoille kaksi tunnin mittaista tilaisuutta, joissa hän kertoi Invalidisäätiön alkuperäisestä tarkoituksesta sotainvalidien sairaanhoidon, kuntoutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi. Tämän vuoden teemana oli ”Viesti kulkee - vetovastuu vaihtuu”. Tanssialan perustutkinnon opiskelijat järjestivät Kansainvälisenä tanssin päivänä 29.4.2011 WANNA DANCE! -tanssityöpajoja. Kunkin kesto oli 15 min. ja pajat olivat sopivia kaikille ikään ja kokemukseen katsomatta.

26

Keskuspuiston ammattiopisto osallistui Taitaja - Ammattitaidon SM –kilpailuihin 3.–5.5.2011 Kuopiossa. Taitaja-kisat on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen vuosittainen tapahtuma, jossa liki 450 nuorta 40 eri alalta kilpailee oman lajinsa suomenmestaruudesta. Tapahtuma saavutti Taitaja-kilpailujen historian suurimman kävijämäärän; kävijöitä riitti lähes 67 000. Keskuspuiston ammattiopiston opiskelijat menestyivät TaitajaPlus -kilpailuissa useissa lajeissa: Teemu Pekkinen voitti kultaa kiinteistönhoidon vaativassa tehtävässä, jossa piti koota pesualtaan hajulukko sekä lajitella kotitalousjätteitä. Kuudenneksi tuli Jukka Kotala. Cateringkokki-kisassa kilpailijapari Liisa Maria Hänninen ja Eetu Ketonen sijoittui viidenneksi. Tehtävänä oli valmistaa ja tarjoilla aamiainen kahdelle. Ero kolmanneksi sijoittuneeseen pariin oli vain kaksi pistettä, joten kisa oli todella tiukka. Viimeisenä kisapäivänä puhdistuspalvelut-kilpailussa Sallamari Rantala ylsi pronssimitalille ja Mikko Halijoki viidennelle sijalle. Tanssinopettaja Aira Samulin vieraili Tanssialan perustutkinnon opiskelijoiden luona 6.5.2011. Opiskelijat esittivät erilaisia soolo- ja ryhmätansseja. Samulin lupautui tanssinopiskelijoiden kummiksi ja heidän yhteistyönsä jatkuu syyslukukaudella. 31.5.2011 pelattiin perinteinen jalkapallo-ottelu opiskelijat vs. henkilökunta. Opiskelijoiden tuotoksista pystytettiin kevätnäyttely ja nautittiin kakkukahvit. Kevätjuhlaa ja päättäjäisiä vietettiin kaikissa toimipaikoissa 1.6.2011.


27


Seuraava lukuvuosi

Muistilista Lukuvuoden jaksotus 1. jakso: 17.8.–16.10.2011 2. jakso: 17.10.–11.12.2011 3. jakso: 12.12.2011–12.2.2012 4. jakso: 13.2.–15.4.2012 5. jakso: 16.4.–7.6.2012 Loma-ajat Syysloma: 10.–16.10.2011 Joululoma: 23.12.2011–1.1.2012 Talviloma: 20.–26.2.2012 Tulevia tapahtumia 17.8.2011 Tervetulotilaisuus Arlan toimipaikassa (kaikille Arlan opiskelijoille) 18.8.2011 Tervetulotilaisuus Tenholantien toimipaikassa (aloittavat opiskelijat) 22.8.2011 Tervetulotilaisuus Metsälän toimipaikassa (aloittavat opiskelijat) 19.9.2011 Tenholantien toimipaikan kotiväenilta (aloittavat opiskelijat) 20.9.2011 Metsälän toimipaikan kotiväenilta (aloittavat opiskelijat) 28.9.2011 Arlan toimipaikan kotiväenilta (aloittavat opiskelijat) 20.9.2011 Oppilaskunnan kirpputori, Arlan toimipaikka 21.9.2011 Oppilaskunnan kirpputori, Metsälän toimipaikka 22.9.2011 Oppilaskunnan kirpputori, Tenholantien toimipaikka 16.9.2011 Nälkäpäiväkeräys 3.–7.10.2011 ORTON esittää -viikko 4.11.2011 Nenäpäivä, Tenholantien toimipaikka 29.11.2011 Oppilaskunnan hallituksen valintapäivä, Arla 30.11.2011 Oppilaskunnan hallituksen valintapäivä, Metsälä 1.12.2011 Oppilaskunnan hallituksen valintapäivä, Tenholantie 12.1.2012 Avoimet ovet, Tenholantien toimipaikka 19.1.2012 Avoimet ovet, Arlan toimipaikka 26.1.2012 Avoimet ovet, Metsälän toimipaikka 8.3.2012 Hakija info -tilaisuus Arlan toimipaikassa 17.–19.4.2012 SAKUstars – Ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailu, Järvenpää 24.–26.4.2012 Taitaja – Nuorten ammattitaidon SM-kilpailu, Jyväskylä 7.6.2012 Kevätjuhla

Tuotanto Keskuspuiston ammattiopisto, Ulkoasu Keskuspuiston ammattiopisto/markkinointi, Kuvat Keskuspuiston ammattiopiston opiskelijat ja henkilökunta, SAKU ry, SXC Paperi Cocoon Offset 100 % kierrätyspaperi – Paperille on myönnetty Euroopan Ympäristömerkki; EU-kukka (FR/011/003), Paino Printmoore Oy, Helsinki, toukokuu 2011 Selaa Toimintakertomuksen verkkoversiota: www.issuu.com/keskuspuisto, Tilaa Toimintakertomus: www.keskuspuisto.fi

39


Tenholantie 10, 00280 HELSINKI, puh. (09) 47 481, faksi (09) 4748 2746, opintotoimisto@keskuspuisto.fi, www.keskuspuisto.fi 40

Toimintakertomus 2010-2011  

Toimintakertomus 2010-2011 ilman opiskelijoiden nimilistoja.

Toimintakertomus 2010-2011  

Toimintakertomus 2010-2011 ilman opiskelijoiden nimilistoja.

Advertisement