Keski-Espoon Sanomat

Page 1

Keski-Espoon Sanomat

Syyskuu 3•2021

Espoon keskus • Tuomarila • Mikkelä • Gumböle • Nuuksio • Pihlajarinne • Ymmersta • Latokaski • Suvela • Kuurinniitty • Kauklahti

Tuomarilan kuntoportaat valmistuivat kesällä s. 3

Asemakaavan muutos Nedre Gloms 64032 s. 4

Kuva: Jaana Leppäkorpi

Kuva: Espoon kaupunginmuseo

SyysMatin Markkinat Kuva: Peter Vihra

SyysMatti järjestetään! La–su 18.–19.9. klo 10–16 Espoon tuomiokirkonmäellä. Tänäkin vuonna paikalla on eläimiä, markkinakojuja, ikoninäyttely, lapsiperheille ohjelmaa jne. Yksityiskohtaisempi ohjelma julkaistaan lähempänä tapahtumaa. Noudatamme viranomaisten antamia kokoontumisohjeita ja ajankohtaisia turvallisuus määräyksiä: www.syysmatinmarkkinat.fi ja facebook.com/ SyysMatinMarkkinat


2

Keski-Espoon Sanomat

Päätoimittajan terveiset

Keski-Espoo -seuran kuulumiset

Syksyllä puretaan rajoituksia

Keski-Espoo -seuran kuulumisia

Kuntavaalit pidettiin kesäkuussa ja uusi kaupunginvaltuusto on aloittanut työnsä Espoon kuntapäättäjänä. Jaana Leppäkorpi on selvittänyt valtuutettujen kotipaikkoja ja toteaa vaaleja käsittelevässä artikkelissa, että valtuutettuja on vähän omalta toiminta-alueeltamme Keski-Espoosta. Alueen asukkaat äänestivät laiskasti ja äänestysprosentti jäi todella alhaiseksi Espoon keskuksessa. Kuntalaiset odottavat uusilta valtuutetuilta yhteistyötä ja tilaisuuksia, joissa asukkaat pääsevät kertomaan itselle tärkeistä asioista. Koronaepidemia on jyllännyt suurissa tartuntalukemissa lähes koko kesän. Epidemiaa on yritetty pitää aisoissa rajoittamalla kulttuuritapahtumien osanottajamääriä tai perumalla niitä. Espoo-päivä 28.8. kuitenkin uskallettiin toteuttaa ja runsas tapahtumatarjonta koko kaupungissa toi iloa asukkaille. SyysMatin Markkinat järjestetään myös 18-19.9. Tuomiokirkon ympäristössä. Markkinat ovat vakiinnuttaneet asemansa suurena tapahtumana Keski-Espoossa ja viimeksi ne pidettiin 2019. Markkinoiden toteuttaminen on otettu ilolla vastaan ja moni odottaa innolla tätä syksyn suurta tapahtumaa. Monissa yhdistyksissä ei vielä olla uskallettu lähteä suunnittelemaan täysipainoisesti syksyn toimintaa ja tapahtumia, koska koronaepidemian laajuutta ei voida ennustaa. Toivotaan, että valtiovalta purkaa lupaamiaan rajoituksia syksyn aikana ja tapahtumia voidaan järjestää ilman rajoituksia. Koronaepidemian aikana koulut ovat ajoittain olleet kiinni ja opetus on tapahtunut etänä. Kuoronjohtaja Tiina Raula kertoi Sunan koulun kuoron toiminnasta korona-aikana. Korona-aikana monet, etenkin ikäihmiset ovat tunteneet yksinäisyyttä, kun ei voi tavata muita ihmisiä tapahtumien ja harrastusten parissa. Tähän tuli helpotusta, kun äskettäin avattiin Espoon keskuksen palvelukeskus Espoontorilla. Espoon keskuksessa Virastopihan läheisyydessä rakennusten purkutyö jatkuu ja alue on muuttunut suureksi toriksi. Alueelle odotetaan nousevan Espoolaisten talo lähivuosina. Edellinen kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.6.2021 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan (POKE). Valtuusto jätti kuitenkin hyväksytyn kaavan ulkopuolelle kolme aluetta; Histan asemanseudun, Myntinmäen ja Espoon keskuksen ympäristöineen. Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtajana 1990-luvulla toiminut Ilkka J. Karin kirjottaa sivulla viisi Espoon keskuksen kaavoituksesta.

Keski-Espoo -seuran toimintaa kuten kaikkien muiden yhdistysten toimintaa on jo puolitoista vuotta vaikeuttanut koronaepidemia. Monia suunniteltuja tapahtumia jouduttiin perumaan. Seura osallistui 28.8.2021 toteutettuun Espoo-päivään järjestämällä kävelykierroksen Espoon keskuksen historiallisella alueella. Espoon keskuksen lähihistoriaa ja rakennuskantaa esittelevän rollupnäyttely oli esillä Kauppakeskus Entressessä. Seura osallistuu myös perinteisille SyysMatin Markkinoille 18-19.9. Keski-Espoo -seuralla on siellä myynnissä viimeksi ilmestynyt kirja ”Keski-Espoo 45 vuotta osana kaupunkia”. Keski-Espoo-seuran vuosikokous pidettiin kesäkuussa. Seuran johtokuntaan valittiin Seppo Holste, Jaana Leppäkorpi, Kari Räty, Sirkka-Liisa Suvanto ja Sisko Vihra. Puheenjohtajana jatkaa Pirkko Sillanpää. Varapuheenjohtajaksi valittiin Kari Räty ja sihteeriksi Sisko Vihra. Kokouksessa päätettiin, että jäsenmaksuihin ei tehdä muutoksia. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 noudattelee aikaisempien vuosien toimintaa. Keski-Espoo -seuran perinteinen luentosarja pidetään vuoden 2022 alussa mikäli se on mahdollista. Seura ei uskaltanut järjestää luentosarjaa tänä syksynä. Vuoden aikana pyritään myös järjestämään kotiseuturetkiä. Keski-Espoon Sanomat ilmestyy neljä kertaa. Keski-Espoo-seuran omat kotisivut ovat tärkeässä asemassa tiedottamisessa. Siellä on lehtiarkisto, jossa on luettavissa vanhoja Keski-Espoon Sanomia ja myös aina uusin lehti. Tänä vuonna Keski-Espoon Sanomista on tehty myös digiversio, joka on luettavissa osoitteessa https://issuu.com/keski-espoon-sanomat/docs/1_2021. Lehdestä tehdään jatkossakin myös nettiversio. Kotisivuilla julkaistaan myös artikkeleita. Seura ottaa asukkaiden kirjoittamia juttuja ja valokuvia mielellään vastaan ja julkaisee niitä lehdessä tai kotisivuilla. Juttuja ja ehdotuksia voi lähettää päätoimittajalle. Kotisivuilla on myös jäsentiedote seuran jäsenille ja KeskiEspoon alueen historiaa. Kotisivuilla on myös julkaistu muiden alueella toimivien yhdistysten tapahtumia. Seurassa toivotaan blogisivuille kirjoituksia alueen asukkailta. Seuran kotisivut osoitteessa www.keskiespooseura.fi.

Syysterveisin Pirkko Sillanpää päätoimittaja

Talomuseo Glims, Glimsintie 1, 02740 Espoo

Keski-Espoon asukkaiden yhteinen puolueisiin sitoutumaton tiedotuslehti Julkaisija: Keski-Espoo -seura ry ISSN 0788- 6128 Sivunvalmistus: Luova Ratkaisu Oy 040 8216473 marika@luovaratkaisu.fi Painopaikka: Lehtisepät Oy

TULE MUKAAN KESKI-ESPOO-SEURAN TOIMINTAAN JA VAIKUTTAMAAN KEHITYKSEN SUUNTAAN Keski-Espoon Sanomat

Myynnissä

Keski-Espoon Sanomat 3/2021 33. vuosikerta Painosmäärä 30 000 kpl Seuraava lehti ilmestyy: 12.12.2021 ja DL on 21.11.2021

Hyvää syksyä kaikille Keski-Espoo -seuran johtokunta

Ilmoitukset: Ilmoitushinta: 1.20e/pmm + alv. Tarkemmat tiedot ilmoitusmyyjiltä Johtokunta/Toimituskunta Puheenjohtaja/Päätoimittaja: Pirkko Sillanpää Blominkuja 6, 02780 Espoo 044 046 6002 pirkko.h.sillanpaa@gmail.com Varapuheenjohtaja/ Myynti- ja markkinointipäällikkö Kari Räty p. k. 050-491 3991 kari.t.raty55@gmail.com

www.keskiespooseura.fi

Jäsenmaksu 15 €/vuosi Eläkeläiset 10 €/vuosi Saman perheen jäseniltä 5 €/vuosi Kannatusjäseniltä 50 €/vuosi Maksa liittymismaksu tilille (Nordea) FI82 1428 3000 1807 58 Kirjoita lisätietoihin nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi

Seppo Holste seppo.holste@kolumbus.fi 05067301 Jaana Leppäkorpi p. 040 531 8214 jaana.leppakorpi@kotiportti.fi Sirkka-Liisa K. Suvanto 0503092726 Sihteeri: Sisko Vihra puh. +358 452495 600 sisko.vihra@elisanet.fi

Keski-Espoo -seuran postiosoite: Blominkuja 6, 02780 Espoo Keski-Espoo -seuran tili on Nordea FI82 1428 3000 1807 58 Keski-Espoo -seuran kotisivut: www.keskiespooseura.fi https://issuu.com/ keski-espoon-sanomat/docs/1_2021 https://issuu.com/keski-espoon-sanomat/ docs/2_2021


3

Keski-Espoon Sanomat

Vaimeat kuntavaalit Espoon keskuksessa Teksti: Jaana Leppäkorpi Koko maan äänestysinto kuntavaaleissa laski yhä ja oli nyt 55,1%. Alhaisempi äänestysprosentti on maassamme ollut 1930-luvulla. Espoossa äänestettiin koko maata hieman aktiivisemmin näissä vaaleissa ja koko Espoon äänestysprosentti oli 58,2 %. Sen sijaan Espoon keskuksen alueella äänestysaktiivisuus jäi keskiarvon alle kaikilla alueilla. Lähimmäksi Espoon keskiarvoa päästiin Sunassa, missä äänesti 58 % äänioikeutetuista. Kun Espoon keskuksen aluetta tarkastellaan laajasti voidaan sanoa, että vaaleissa tuli valituksi yhdeksän valtuutettua. Espoon valtuustossa 75 paikkaa eli lähes 90 % valtuutetuista asuu muilla alueilla. Valituksi tulivat: Arja Juvonen, Inka Hopsu, Abdirahman Ali, Mika Poutala, Jouni Särkijärvi, Kristina Gestrin, Henri Korhonen ja Hannele Kerola. Valtuutetut edustavat lähes kaikkia valtuustossa olevia ryhmiä, joten alueemme tarpeiden pitäisi kuitenkin kuulua laajasti valtuustoryhmien toiminnassa. Espoossa kahdella alueella aktiivisuus jäi alle 40 % ja kumpikin alue on Espoon keskuksessa eli Joupin ja Kirstin-

syrjän alueella äänesti 37,5 % ja Sokinvuoren ja Kirstimäen alueella vain 35,6 % asukkaista. Kummallakin alueella kolmen eniten ääniä saaneiden joukossa olivat valtuutetuksi valitut Abdirahman Ali ja Arja Juvonen. He olivat myös usealla muulla alueella kolmen kärjessä. Koko Espoon merkittävimmät ääniharavat olivat myös meidän alueellamme äänestysalueiden kärjessä, mutta onneksi myös oman alueen ehdokkaat saivat ääniä ja varsinkin oman asuinalueensa äänestysalueella. Esimerkiksi vihreiden Inka Hopsu sai eniten ääniä Kaupunginkalliossa, kokoomuksen Jouni Särkijärvi Kuurinniityssä ja demareiden Hannele Kerola Nuuksiossa. Pääosin jokaisella äänestysalueella kolme eniten ääniä saaneet olivat ehdokkaita, jotka tulivat valituksi valtuutetuiksi. Poikkeuksena tästä on varavaltuutetuksi jäänyt Antti Aarnio, joka sai omalla alueellaan Sunassa eniten ääniä, mutta äänisaalis laajemmin jäi liian pieneksi. Myös Tuomarilassa kärkikolmikkoon nousi paikallinen kokoomuksen ehdokas Hannu Heikkinen, joka tuli myös valituksi varavaltuutetuksi. Valtuuston päätöksillä on iso merkitys meidän jokaisen arjessa. Se päättää vielä tois-

taiseksi määrärahoista, joilla meille palveluita tuotetaan ja kaavoituksesta, jonka ohjaamana asuinympäristöjämme rakennetaan. Valtuusto valitsee myös lautakunnat, joiden tehtävä on osin valmistella päätettäviä asioita ja päättää oman toimialueensa asioista. Ehdolla olleet voivat siis saada merkittäviä tehtäviä, vaikka eivät valtuustoon pääsisikään. Kirjoitushetken tietojen mukaan esimerkiksi hyvinvointilautakuntaan valitaan Tuomarilassa asuva Maria Kiiskinen kokoomuksesta ja kaupunkisuunnittelulautakuntaan Antti Aarnio. Alueemme valtuutetuista merkittäviä tehtäviä tulevat saamaan Jouni Särkijärvi, joka jatkaa kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtajana ja Inka Hopsu, joka johtaa vihreää valtuustoryhmää. Päättäjät kantavat vastuuta toki koko kaupungin tasapuolisesta kehityksestä, mutta samalla on toivottavaa, että jokaisen Espoon keskuksen alueelta valitun päättäjän sydän sykkii myös oman alueen asioille laajasti ja aktiivisesti. Me äänestäjät ja asukkaat voimme osaltamme pitää heidät tietoisina alueemme kehittämistarpeista vaalien välilläkin, jotta alueemme asiat pysyvät mielessä.

Espoon keskuksen palvelukeskus aloitti toimintansa Espoontorilla Teksti: Pirkko Sillanpää Espoon keskuksen palvelukeskus aloitti toimintansa Espoontorilla 9.9.2019. Ikäihmisille oli silloin tarjolla runsas ja monipuolinen ohjelma.. Viikon jokaisena arkipäivänä oli eri tahojen järjestämää ohjelmaa keskuksen aukioloaikana klo 8–16. Valitettavasti keväällä 2020 alkanut koronapandemia pysäytti hyvin alkaneen toiminnan ja sulki palvelukeskuksen. Espoon keskuksessa on paljon aktiivisia ikäihmisiä, jotka haluavat elämäänsä toimintaa pysähtyneen korona-ajan jälkeen. Espoon keskuksen palvelukeskus aloitti toimintansa kuntosalitoiminnalla koronasulun jälkeen 16.8.21 ja avautui laajemmin 30.8. Toiminta on tällä hetkellä niin sanottua kohdennettua toimintaa eli asiakkaat tulevat toimimaan ryhmiin nimellä kohdennetusti viriketoiminnan ohjaajan/fysioterapeutin kautta. Palvelukeskuksissa on esimerkiksi kuntosalitoimintaa asiakkaille, jotka varaavat ajan harjoitteluun viriketoiminnan ohjaajalta/fysioterapeutilta. Palvelukeskukseen voi myös vain tulla olemaan

ja lukemaan päivän lehdet olohuoneeseen. Palvelukeskuksen toimintaa säätelee korona-aikana AVIn (Aluehallintovirasto) ohjeistus ja tartuntatautilaki. Palvelukeskuksessa noudatetaan ohjeiden mukaista hygieniaa, ja annettuja määräyksiä etäisyydestä ja tiloissa samaan aikaan olevien henkilöiden määrästä. Lisätietoja: Puhelin 0405081923, sähköposti: palvelukeskus. espoonkeskus(at)espoo.fi. Espoon keskuksen palvelukeskus, Kamreerintie 3, 3 kr

Tuomarilan kuntoportaat valmistuivat kesällä Teksti ja kuva: Jaana Leppäkorpi Espoon neljännet kuntoportaat valmistuivat kesällä Keskuspuiston laidalle lähelle Tuomarilan palsta-aluetta. Portaat löytyvät helposti Googlen mapsin avulla, jos muutoin kyseinen alue ei ole entuudestaan tuttu. Rakennustyön aikana portaiden työnimenä oli Kuurinniityn kuntoportaat, mutta nimi muutettiin asukkailta tulleen palautteen perusteella. Portaat rakennettiin perinteiseen paikkaan, missä on aikanaan ollut Tuomarilan hyppyrimäki. Reitin varrella onkin ollut kyseisellä kohdalla pitkään hyppyrimäen muistotaulu. Tuomarilan hyppyrimäki rakennettiin talkoilla 1940-luvun lopulla. Paikalla olevan taulun mukaan rakennusvuosi oli 1947, mutta Tuomarilasta kertovan kirjan mukaan mäki rakennettiin seuraavana vuonna. Saman kirjan muiste-

loiden mukaan hyppyrimäessä pidetyt iltamäet olivat isoja tapahtumia. Hyppyrimäki purettiin kymmenen vuotta myöhemmin. Kuntoportaissa 121 porrasta ja ne ovat 52 metriä pitkät. Korkeuseroa on kaikkiaan 17 metriä. Porrastreeni voi olla muutakin kuin reipasta nou-

sua ylös ja alas, mikä sekin kohentaa kuntoa ja polttaa rasvaa. Muutamien kertojen perusteella voi sanoa, ettei portailla ainakaan toistaiseksi ole ollut ruuhkaa, joten päivän lenkillä kannattaa poiketa portailla sykettä kohottamassa.


4

Keski-Espoon Sanomat

Kirstinharjuntori

Teksti: Seppo Holste Kuva: Espoon kaupunki otakantaa.fi, Kirstinharjuntorin katu- ja puistosuunnitelmaluonnos Suvelassa Kirstsinharjuntorin ja sen luoteispuolella olevan puistoalueen suunnittelu on käynnistynyt. Suunnitelmaluonnosta on ollut mahdollista

kommentoida verkossa 19.7.2021 ja 16.8.2021 välisenä aikana, koska koronarajoitusten vuoksi ei ole järjestetty asukastilaisuutta. Alueen asuntokantaa uudistetaan parhaillaan Suvelan Onni-täydennysrakentamishankkeeella, jossa 1970 luvulta peräisin olevaa rakennuskantaa on purettu ja korvataan pääosin Espoon Asunnot Oy:n omistukseen tulevalla uudistuotannolla. Kirstinharjuntorin ja puistoalueen suunnittelutavoitteena on mahdollisimman hyvin ja luontevasti yhteensovittaa ne asuntokortteleiden rajapintoihin alueen yhtenäisyyden ja toimivuuden saavuttamiseksi. Suunnittelualueesta on laadittu useita vaihtoehtoja, joiden parhaiksi nähdyt periaatteet on koottu käsiteltävänä olevaan luonnokseen. Vaihtoehtoja on puntaroitu mm. kaupunkikuvan, liikennemuotojen, rakennettavuuden ja kunnossapidon näkökulmista. Esitetyillä järjestelyillä kohennetaan yleisten alueiden kaupunkikuvaa ja viihtyvyyttä sekä kevyen liikenteen yhteyksiä. Kirstinharjuntori ja puistoalue sijaitsevat kortteleiden 40004 ja 40005 välisellä yleisellä alueella. Alueelta

tulee olemaan kevyen liikenteeen siltayhteys Kirstinsilta kohti Kiltakalliota ja kauppakeskusta. Kirstinsillan ja Valapolun suunnittelu on käynnistetty vuoden 2013 lopulla, mutta rakennushankkeen toteutusajankohta ei ole tiedossa. Torialueen etelälaidalla on asukkaiden yhteiskäyttöön varattu liikunta- ja leikkipaikka. Puistossa on niittyaluetta, pelailuun ja oleiluun soveltuvaa nurmikkoa sekä noin sadan m2:n kivituhkakenttä. Maastoa muotoillaan kumpareilla ja puiston reuna-alueilla on kerroksellista kasvillisuutta. Puiston etelälaidalla, jossa maasto viettää kohti metsäistä rinnettä kohti pyritään säästämään nykyistä puustoa. Torialue kivetään ja kuvioidaan. Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katu- ja puistosuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville syksyllä 2021. On toivottavaa, että alue, joka on massiivisen rakentamisen kohteena toteutetaan viimeistellen ympäristö mm. Kirstinharjuntori-hankkeella niin, että sinne ei jää mitään keskeneräisyyden merkkejä pitkiksi ajoiksi.

Asemakaavan Erikssonin kaupasta muutos ESKO:n taloksi Nedre Gloms 64032 Teksti: Seppo Holste Nedre Glomsin alueella osoitteessa Espoontie 30 on vireillä asemakaavan muutos, jonka keskeinen sisältö on ravintolan rakentamisen mahdollistaminen rakennusoikeutta nostamalla enimmillään 250 k-m2 ja tarvittavien yhteiskäyttöisten pysäköintipaikkojen lisääminen, sekä suojeltujen rakennusten kunnostaminen käsityöläiskäyttöön. Lainvoimainen asemakaava on vuodelta 2012 ja siinä kortteli 64032 on osoitettu palvelurakennusten korttelialueeksi, jolla kokonaisrakennusoikeus on 470 k-m2. Korttelin 64033 / Motonet rakennusoikeuteen ei kaavamuutoksella kajota. Glomsby on yksi Espoon vanhimmista kylänpaikoista. Glomsin kylä on aina sijainnut historiallisen Kuninkaantien varrella. Pieni osa vanhasta tielinjauksesta kivisiltoineen on säilynyt Nedre Glomsin eteläpuolella. Glomsin (Lommila) kylä on tunnnettu jo 1490-luvulla. 1570-luvun alussa kylässä oli neljä taloa ja seuraavan vuosikymmenen alussa kolme taloa; Gloms, Lövkulla sekä talo, jonka nimeä ei tunneta. Nedre Glomsin vanha päärakennus on yksi harvoista ilmeisesti 1700-luvun alkupuolelta peräisin olevista asuinrakennuksista Espoosssa. Toinen suojeltu rakennus on 1800-luvulta. Museovirasto on inventoinut alueen lokakuussa 2020. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on 10.9.2018 §121 päättänyt varata Lommilasta tontin 64032/1 Foodworld Oy:lle ravintolahankkeen sekä suojeltujen rakennusten suunnittelua ja toteuttamisedellytyksen selvittämistä varten. Varausta jatkettiin 6.5.2019 §54 entisin ehdoin 31.5.2021 saakka. Yhtenä ehtona on, että varauksen saajalle luovutetaan kahden suojellun rakennuksen omistusoikeus tontin vuokraamisen yhteydessä. Ennen vuokarauspäätöstä vuokralaisen tulee esittää alustavat suunnitelmat rakennusten tulevasta kunnostamisesta aikatauluineen sekä tulevasta käyttötarkoituksesta. Kunnostaminen tulee määräaikaan mennessä tehdä tiiviissä yhteistyösssä kaupunginmuseon kanssa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on vuodelta 2020 ja kaavaehdotus on ollut nähtävillä 28.6.-17.8.2021.

Teksti: Pirkko Sillanpää Kuva: Peter Vihra Pappilantie 2:ssa sijaitsevan entisen kaupparakennuksen käyttö on muuttunut monta kertaa talon historian aikana. Jokisillan asemakaavahankkeen yhteydessä myös Pappilantien historiallinen rakennuskanta on noussut kiinnostuksen kohteeksi. Pappilantien varrella Espoon keskuksessa sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ja mielenkiintoisia rakennuksia. Erikssonin suvulle kuulunut kaupparakennus halutaan suojella ja Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos tilasi viime vuonna rakennushistoriaselvityksen Arkkitehtitoimisto Okulukselta. Tässä laajassa selvityksessä on esitelty rakennuksen lisäksi myös rakennuksen omistushistoria ja käyttö eri aikoina. Teurastaja Karl Eriksson perusti pappilan omistamille maille lähelle Espoonjokea Pappilantien eli silloisen ”kylätien” varrelle kauppapuodin 1890-luvulla. Rakennuksesta käytettiin nimeä Villa Eriksson. Vuonna 1921 avattiin Eriksson kafé. 1930-luvulla

Ove Eriksson ryhtyi vetämään liiketoimintaa. Tammikuussa 1942 Villa Eriksson paloi maan tasalle. Ove Eriksson rakennutti uuden eli nykyisen rakennuksen 1943–1944. Suunnittelija mahdollisesti oli rakennusmestari Nisse Hellström. Ove osti 1944 pappilan maista vuokralla olleen tontin, joka sai nimekseen Handelsgården. Uusi kauppa- ja asuinrakennus oli kookas, laatikkomainen, vinovuorilaudalla vaakasuuntaisesti verhoiltu suuri liiketalo, jossa oli suuret näyteikkunat. Erikssonin nuorin sukupolvi ei halunnut jatkaa enää liiketoimintaa ja myivät rakennuksen Espoon kaupungille 1974. Samana vuonna kaupunki haki käyttötarkoituksen muutosta yläkerran asuintilojen osalta. Tilat muutettiin toimistotiloiksi, joita käyttivät kaupungin eri organisaatiot, eräänlaisina väistö- tai puskuritiloinaan. Alakerran myymälässä aloitti 1970-luvun lopulla Halmeen leipomon kahvila ja toisessa lohkossa ompelimo. Nämä erotettiin uudella tiilestä muuratulla jakoseinällä toisistaan. Vuonna 1999 vuokralaiseksi tuli ESKO (esittävän taiteen koulu, ny-

kyisin Espoon sirkus- ja teatterikoulu), yläkerran yhteen huoneeseen. Esko laajensi toimintaansa ja 2005 entinen myymälätila muutettiin vähäisin toimin harjoittelu- ja näyttämösaliksi, studioksi. Alakerran eteläisessä huoneistossa toimii nykyisin Urkuyö ja aaria ry, mutta Esko on rakennuksen pääkäyttäjä. Pappilantie 2, Handelsgården, on poikkeuksellisen hyvin säilynyt 1940-luvun alun puutalo. Sen historiallinen ja arkkitehtoninen arvo on merkittävä. Rakennuksen ulkoasussa yhdistyvät kiinnostavalla tavalla 30-luvun arkkitehtuuri-ihanteet 40-luvun toteutuksena. Rakennushistoriaselvityksessä todetaan, olipa suunnittelija kuka tahansa, hänellä on ollut hyvä käsitys arkkitehtuurista ja tyylitajua. Lähde: Handelsgården Pappilantie 2 Rakennushistoriaselvitys Mikko Bonsdorff ja Kati Winterhalter Arkkitehtitoimisto Okulus, Espoo 2020


Keski-Espoon Sanomat

5

Espoon keskus kaipaa laajennetun ja kokonaisvaltaisen ”osayleiskaavan”

Teksti: Ilkka J. Kari Espoon keskus on jäänyt oikeastaan koko historiansa ajan hieman muita vähemmälle. Muilla alueilla kehitys on kulkenut nopeasti eteenpäin ja niiden palvelut ovat monipuolistuneet ja parantuneet. Espoon keskus tarvitsisi mielestäni laajennetun osayleiskaavamuotoisen tarkastelun. Laajennetun muutamasta syystä. Espoon keskus mahdollistaa sen, että se tarjoaisi aluekeskustasoiset palvelut koko Luoteis-Espoon alueelle ml. Kauklahti ja läntinen osa Pohjois-Espoota. Normaalin kaavallisen tarkastelun pitäisi sisältyä asuntokannan kokonaisanalyysi, ruokakuntien tuloanalyysi ja ikärakenne. Ajatuksena se,

että alue ei pääse millään tavoin segrekoitumaan ja näin voidaan asiaa lähestyä analyyttisesti. Mitä lähempänä nuo kaikki ovat Espoon keskiarvoa sitä parempi. Tällä segrekaatiolla ei ole pätkänkään tekemistä kansallisuuden, ihonvärin tai uskonnon kanssa. Tämän tarvetta voi kuvata vaikka sillä, että rakennetaan uusi suurehko alue jonne muuttaa paljon nuorta porukkaa. Kun vuosikymmenet kuluvat, niin alueen ikärakenne muuttuu ja sitten alueella, aiemmin perheasunnoissa asuukin joko eläkeläispariskunta tai sinkku. Alueen profiili on muuttunut. Tapiolan alueella teimme tämän tyyppisen kevyen analyysin ennen vuosituhannen vaihdetta ja asia yllätti valmistelijankin. Ikärakenteen muutos oli vaikutta-

nut ruokakuntien kokoon ja palvelujen käyttöön todella merkittävästi. Pelkästään kaupan osalta seniorien ostot olivat murto-osa lapsiperheen ostoista, tarve erilaista ja palveluja käytettiin vähemmin. Tämä taas vaikutti suoraan siihen, minkälaisia palveluja alueelle yleensäkin jäi. Muutos vaikutti myös kaupungin palveluihin, päiväkodit vaihtuvat päiväkerhoihin jne. Espoon keskuksen osalta tällaisen analyysin jälkeen pitäisi miettiä millaiselle täydennys- ja lisärakentamiselle on tarvetta. Tässäkin koko kaupungin normaalijakautuma on hyvä mittari. Kun alueella voidaan ja halutaan harrastaa sisäistä muuttoa ja uutta porukkaa tulee niin ollaan jo pitkällä. Samalla voisi lähestyä mieliaihettani niin, että rakennusten suunnitteluun saisi sellaista arkkitehtuuriksi kutsuttua. Nykyviritelmät uusilla alueilla muistuttavat enemmänkin hautausmaan kiviaitaa tai ruskeaa pahvilaatikkoa. Espoon keskuksen rakenteellinen hajanaisuus on tällaiselle todellinen haaste. Aluetta halkoo Kehä 3, Turun moottoritie sekä Turun rata. Lisäksi keskellä aluetta on vanha Kirkkojärvi lähes pohjattomine savikkoineen ja Vanha Kirkko hautausmaineen. Hyvällä suunnittelul-

la nämäkin ovat otettavissa osaksi toimivaa kaupunkia. Useissa vanhoissa kaupungeissa on kirkko hautausmaineen olennainen osa kaupunkiympäristöä. Kirkkojärven osittainen palautus vesiaiheeksi ei ole helppo, mutta ei mahdotonkaan. Se toisi lisäarvoa koko alueelle. Sama analyysin tarve koskee palvelujen tuloa alueelle ja pysymistä siellä. Lähiötyyppinen rakentaminen ei ole sellaista, joka luo tuollaisen vanhan kaupungin miljöön jalkakäytävineen, pienliikkeineen ja ravintoloineen. Kaava on ollut, että talo keskelle tonttia ja kurttulehtiruusua ympärille. Kivijalassa vain sauna, varastokomerot ja pyöräkellari. Ei siitä vanhaa Tukholmaa saa. Tämä lähiötyyppinen rakentaminen on johtanut siihen, että palvelut keskittyivät alussa pieniin ostoskeskuksiin ja kun niiden palvelut eivät riittäneet niin suurempiin. Muualla Espoossa on tämän takia toteutuneet Leppävaaran Sello, Tapiolan keskusta Stockmanneineen ja Ainoineen, Matinkylän Iso Omena ja Espoonlahden Lippulaiva. Espoon keskus on tästä jäänyt pelistä pois. Espoon keskuksen ja koko Luoteis-Espoon kannalta olisi tärkeää se, että ns Vehon kolmion rakentaminen pääsisi liikkeelle. Sinne on saatavis-

sa noiden kauppakeskusten tasoinen palveluyksikkö hyvinkin laajalla pienliikkeiden valikoimalla. Haikailu kivijalkakauppojen perään on turhaa jo pelkästään kivijalkojen puutteen vuoksi. Kyse on usean kymmenen tuhannen ihmisen palveluista. Lommilan alueelle on jo nyt keskittynyt paljon kaupallista toimintaa Ikeoineen, K-rautoineen ym. Ostoskeskuksen tulo parantaisi ja monipuolistaisi aluetta huomattavasti ja toisi alueelle satoja uusia työpaikkoja. Tällaisella keskittymällä on myös se vaikutus, että se vetää ympärilleen uusia toimijoita, jotka parantavat palveluja. Espoon keskuksen ja lähialueiden hajanaisuuden vuoksi toimiva joukkoliikenne on äärimäisen tärkeää. Alueelle olisikin luotava sisäinen joukkoliikenneverkko, jossa bussit pyörisivät niin, että koko alue tulee kattavasti liikennepalvelujen piiriin ja samalla sekä rautatieasemalle pääsy että Lommilan alueen palvelujen piiriin helpottuu. Ulkomailla tällaista asiaa hoidetaan pikkubusseilla. Aikanaan pari vuosikymmentä alueella asuneena uskon, että alueella on mahdollisuuksia. Tällaisen pilkahduksen mahdollisuuksista on tuonut alueen lukion sijoittuminen Suomen huippuihin.


6

Keski-Espoon Sanomat

Verkkoyhteyskin on aitoa yhteyttä joka pääosin kustannetaan espoolaisten yhteisestä kassasta. Suositut kurssit – yleensä kielet, liikunta ja musiikki – täyttyvät nopeasti. Osa niistä täyttyi jo alkukesästä, kun ilmoittuminen käynnistyi. Vaikka edelleen opistolla on syys- ja kevätlukukausi, uusia kursseja on tarjolla jatkuvasti. Käkönen kehottaakin tarkistamaan tilanteen www.ilmonet.fi -palvelusta.

Kokkaus kiinnostaa

Teksti: Pirjo Toivonen Kuva: Omnia

Espoon työväenopiston kurssit auttavat jaksamaan ”Jos osallistuminen kurssille perutaan, sille on yleensä hyvä syy”, palvelupäällikkö Hanna Käkönen Omniasta sanoo. Hän kertoo, että korona-ajan etäkurssit ovat olleet kysyttyjä. Silti monet odottavat, että lähiopetus pääsee taas alkamaan. ”Opiskelijat ovat todella sitoutuneita. Monen päivärytmiin kuuluu

opiskelu.” Käkönen arvelee erityisesti yksinelävien arvostavan yhdessä tekemistä. ”Verkkoyhteyskin on oma ryhmä.” Hanna Käkönen palaa vielä peruutuksiin, koska olin kysynyt, saavatko työntekijät kuulla erilaisia syitä, miksi kurssille ei haluta tulla. Hänen mukaansa nykyiset ilmoittautumisehdot ovat karsineet ilmoittajat, jotka eivät haluakaan kurssille. Nyt perumiselle on yleensä oikea syy, joka liittyy elämäntilanteessa tapahtuneisiin muutoksiin. Työväenopistot tarjoavat hyvin edullisesti korkealuokkaista opetusta,

”Olemme yhden illan kurssien lisäksi perustaneet myös 3–5 kerran kursseja, jolloin kurssihinta on paljon alhaisempi kuin yksittäisellä kurssilla. Aiheina muun muassa kalankäsittelyä, kokkausta miehille - niin aloitteleville kokkaajille kuin harrastajillekin, ruokamatka Pohjois-Italiaan ja gluteenittoman leivonnan salat.”

Innostu, opi ja onnistu Lasten kanssa kokkaamiseen innostavat kurssit kiinnostavat olipa aiheena mikä tahansa ruoan valmistaminen. Vielä ehtii ilmoittautumaan esimerkiksi lokakuun alussa järjestettävälle kuvataiteen viikonloppukurssille. Se sopii sellaisille, jotka haluaisivat opiskella piirtämistä, mutta eivät tiedä mistä aloittaisivat. Hanna Käkönen vinkkaa, että monilla muillakin syksyn kursseilla on vielä tilaa, joten hyvin ehtii vielä ilmoittautua.

Suvelan vanha kappeli muutettiin päiväkodiksi

ESPOON T YÖVÄENOPIS TO Innostu, opi ja onnistu!

Teksti: Pirkko Sillanpää Kuva: Peter Vihra

ALOITA UUSI HARR AS TUS! N Y T VALIT TAVANAS I Y LI 2 0 0 0 KU RSS IA . Kursseja on kaikenikäisille. Osallistu verkon välityksellä tai tule paikan päälle. Katso kurssit ja ilmoittaudu Ilmonet.fi 020 692 444, ma-to 12.30–15.30

@espoontyovaenopisto | omnia.fi/espoontyovaenopisto

Suvelan ensimmäinen kappeli valmistui 1981. Sen suunnitteli arkkitehti Pirkko Jokinen. Rakennuksessa on ajalle ominainen tiiliverhoilu. Kappelin alakerrassa oli kirkkosali ja seurakuntasali sekä päiväkerhon tilat ja yläkerrassa oli mm. takkahuone. Kappeli palveli Suvelan asukkaita 35 vuotta. Kirkkosalissa oli satakunta istumapaikkaa. Tilat kävivät riittämättömäsi ja 2016 vihittiin käyttöön uusi tilavan kokoinen Suvelan kappeli Kirstintien ja Kirstinsyrjän kulmaukseen. Uuden kappelin rakentaminen edellytti, että vanhasta kappelista luovutaan. Vanha kappeli jäi pois käytöstä kesällä 2016. Viimeinen messu, kiitosmessu pidettiin 22.5.2016. Kappelisali ja sen alttari riisuttiin jumalanpalvelukseen

liittyvistä esineistä sekä tekstiileistä ja tilan jumalanpalveluskäyttö todettiin päättyneeksi. Espoon seurakunnat myivät Suvelan vanhan kappelin Normal Invest Oy:lle päiväkotitoimintaa varten keväällä 2020. Kauppaan kuului kiinteistö ja pysäköintipaikat. Päiväkoti on aloittanut toimintansa vanhan kappelin tiloissa tänä vuonna. Suvelan vanha kappeli on loistava esimerkki siitä, kuinka rakennuksen käyttö ja toiminta voidaan muuttaa aivan toiseksi tarvitsematta purkaa rakennusta, jonka ulkoasu jää edustamaan oman aikansa tyyli-ihanteita. Rakennus liittyy Kirsintien alueella menneiden aikakausien ketjuun, johon kuuluu myös lähellä Kirstinte 18:ssa sijaitseva 1970-luvulla valmistunut puurakenteinen punaiseksi maalattu Suvelan päiväkoti.


7

Keski-Espoon Sanomat

Kirkko keskellä kylää SyysMatin Markkinat tulee! SyysMatin Markkinat la–su 18–19.9. klo 10–16

Espoon tuomiokirkolla, Kirkkopuisto 5 • eläimiä • markkinakojuja • ikoninäyttely • perhemessu • lapsiperheille ohjelmaa ym. Lisätiedot:

Tukea parisuhteeseen

Ajankohtaiset koronamääräykset huomioidaan.

Parisuhteen pysäkit ti klo 18–20 Espoon tuomiokirkon srk-talo: 12.10. ”Monenlaiset parisuhteet”, 9.11. ”Erilaisina yhdessä”, 7.12. ”Rakentavaa vuorovaikutusta”. Ei ilm. Parisuhteen palikat -verkkokurssi to 21.10., 28.10., 4.11., 11.11., 18.11. ja 25.11. klo 18–19. Aiheina mm. vuorovaikutus, tunteet, riitelytaidot, sitoutuminen, seksuaalisuus. Tied. ja Ilm. outi.wenell@evl.fi.

syysmatinmarkkinat.fi – facebook

Ilouutinen: SyysMatti järjestetään! La–su 18.–19.9. klo 10–16 Espoon tuomiokirkonmäellä. Tänäkin vuonna paikalla on eläimiä, markkinakojuja, ikoninäyttely, lapsiperheille ohjelmaa jne. Yksityiskohtaisempi ohjelma julkistetaan lähempänä tapahtumaa. Noudatamme viranomaisten antamia kokoontumisohjeita ja ajankohtaisia turvallisuusmääräyksiä: www.syysmatinmarkkinat.fi ja facebook.com/ SyysMatinMarkkinat. SyysMatin Markkinat ovat Espoon tuomiokirkonmäellä vuosittain syyskuussa pidettävät perinnemarkkinat, joita on vietetty nykymuotoisena vuodesta 2008.

Parisuhdepäivä kehitysvammaisille la 23.10. klo 10–16 Suvelan kappeli. Ilmoittautuminen. 13.10. mennessä outi.wenell@evl.fi.

Seuraa somessa ja verkossa Antti Kujanpään lähtösaarna Kirkkoherra Antti Kujanpää johtaa viimeisen messun ennen eläkkeelle siirtymistään su 26.9. klo 10 Espoon tuomiokirkossa. Aiheena on ”Kristityn vapaus”. Messun avustava pappi on Marja Malvaranta. Musiikista vastaa kanttori Petri Koivusalo, avustajina Inna ja Juha Vintturi sekä Jiri Kuronen. Messun jälkeen pystykahvit kellotapulintorilla. Messua voi seurata Espoon tuomiokirkon Facebook-sivun kautta:www.facebook. com/Espoontuomiokirkko.

Teologinen opintopiiri to klo 19. Auroran kappelissa, Heiniemenpolku 1 TT Kari Kuula: 30.9.”Onko ihmisellä oikeutta käyttää hyväkseen eläimiä?” 28.10.”Onko usko ihmisen oma valinta?” 25.11.”Ateismi vastaan jumalausko” TT Antti Luoma: 16.12. ”Suomalaisten vaikutus Inkerin kirkon nousussa 1988–1993”.

www.espoonseurakunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta. facebook.com/EspoonTuomiokirkkoseurakunta/ facebook.com/Espoontuomiokirkko/ IG: @meidankirkk Twitter: @EspooEtSrk

Auroran kappeli: ma ja to klo 11–13, hinta 3–5 e. Kauklahden kappeli: ti klo 11–12.30, hinta 2–4 e. Suvelan kappeli: ti klo 12–13, hinta 1,5–3 e. Viherlaakson kappeli: ti klo 12–13.15, hinta 2–4 e.

Älä jää yksin!

espoontuomiokirkkoseurakunta.fi

Kirkon ovet ovat avoinna ti–pe klo 9–17 ja la–su 10–18 hetkittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Messu sunnuntaisin klo 10. Messuja voi seurata myös Espoon tuomiokirkon Facebook-sivun kautta: www.facebook.com/ Espoontuomiokirkko. Tarkempaa tietoa messuista ja niiden toteutustavoista, ajankohtaisesta koronaohjeistuksesta sekä tilojemme enimmäishenkilömääristä: www.espoonseurakunnat.fi. Iloinen musiikillinen perhemessu SyysMatinMarkkinat viikonIoppuna su 19.9. klo 10. Liturgia ja saarna Mari Mathlin, avustaa Ari Kunnamo, urkuri Teemu Suominen, kanttori Anna-Liisa Haunio, muskariopettajat Taija Karppinen ja Heli Vapaakallio. www.facebook.com/Espoontuomiokirkko. Verkossa: Murtuma-keskustelu ”Ihminen ja elonkirjo” ke 15.9. klo 17.30–18.45. Espoon tuomiokirkossa järjestettävää keskustelua voi seurata Youtubesta Kirkon kanavan kautta. Keskustelun koollekutsujana piispa Kaisamari Hintikka, keskustelijoina Armin Kellomäki, Laura Riuttanen ja Ilkka Herlin.

Konsertit Espoon tuomiokirkossa Antonio Vivaldi: Ospedale della Pietà -orpokodin musiikillinen johtaja la 11.9. klo 19.30. Milla Mäkinen, sopraano; Kirsti Apajalahti, viulu; Espoon barokin orkesteri. Vapaa pääsy, ohjelma ovelta 20 e. Vox Silentii: Keskiaikaiset enkelilaulut to 16.9. klo 19. HilkkaLiisa Vuori ja Johanna Korhonen. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.

Suvelan kappelissa Kirstintie 24 ”Ei kuuna kullan valkeana” -konsertti su 12.9. klo 15. Anna Pohjola, barokkiviulu. J.S: Bach: Partitat E-duuri ja d-molli. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e. ”Sun aika mennä on” -konsertti to 23.9. klo 18. Lohdun lauluja Sinulle, joka olet menettänyt lapsesi, Sinulle, jonka lähipiiriä suru on koskettanut. Janna Pohjonen, laulu; Matti Paatelma, piano; Taija Karppinen, huilu, djembe. Janna Pohjosen laulut ovat syntyneet oman lapsen menettämisen jälkeen. Muistelemme ja sytytämme kynttilän tuomaan lohdutusta ja valoa tulevaan. Vapaa pääsy. Vauvanpäivän tapahtuma pe 24.9. klo 10–12. ”Mallan matkassa” -konsertissa musiikki liikuttaa tunteita ja kehoa. Martat jakavat tietoa vauvojen ja taaperoiden ruokailusta. Kahvia ja pizzaa / 1,50 e, vauvoille omat herkut. Päivärukous ma ja to klo 13. Isäryhmä - Voimia ja vertaistukea perhearkeen ke klo 18 Suvelan kappelissa. Tied. 044 2955 965. Family Tuesdays – Perheiden tiistai Open multicultural club for families at Suvela Chapel on Tuesdays between 1.15 pm – 3 pm. Tiistaisin klo 13.15-15. Musisoidaan yhdessä -iltapäivä su 10.10. klo 15. Haluatko tulla säestämään yhteislaulua, laulamaan tai soittamaan? Tied. ja ilm. 30.9. mennessä: anita.kyonsaari@evl.fi tai 040 513 0843. Silta – huojenna huolia. Tied. kirsi.kanerva@evl.fi, 050 5110 165.

Ikoniluennot Aurorassa la klo 12–13 Auroran kappeli, luennoitsijana Alarik Corander. 25.9. Mina Anton: ”Koptilaisen vähemmistön tradition välittämisen haaste uudistuvan ikonimaalauksen keinoin” 16.10. Robert Lentz: ”Fransiskaani vähemmistön edustajana sosiaalista omaatuntoa kolkuttaen” 20.11. Kelly Latimore: ”Maallikkofransiskaani jenkkien unelman kääntöpuolen kuvaajana” 18.12. Erland Forsberg: ”Maahanmuuttaja ylittämässä kansalliset, kulttuuriset ja kirkolliset rajat”

”Take away ”-kappelilounaat

Keskusteluapua ma–pe klo 9–15: kirsi.kanerva@evl.fi, 050 5110 165 ja outi.wenell@evl.fi, 040 5474 146. Papin puhelin joka päivä klo 9–21, 09 8050 3501. Yhteys diakoniatyöntekijään: www.espoonseurakunnat.fi/ apua-ja-tukea.

Espoon tuomiokirkossa Kirkkopuisto 5

Ikoni: Alarik Corander

www.lujakallio.fi

espoonseurakunnat.fi

facebook

Instagram ja Twitter


8

Keski-Espoon Sanomat

Sunan koulun kuoron kuulumisia Teksti: Pirkko Sillanpää Kuvat: Tiina Raula ja Peter Vihra Sunan koulu sijaitsee KeskiEspoossa keskuspuiston laidalla Solisevantiellä. Koulu on alakoulu ja oppilaita on noin 260. Koulun opetus- ja kasvatustyössä pidetään tärkeänä ihmisenä kasvua ja elämässä tärkeiden perustietojen ja -taitojen oppimista. Jokainen voi tuntea itsensä arvokkaaksi ja hyväksytyksi. Koulussa yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys on tärkeää ja koulu tekee vanhempainyhdistyksen ja yhteistyökumppaniemme kanssa monipuolista yhteistyötä. Sunan koulun kuoro perustettiin 2009. Kuoro syntyi aikoinaan musiikinopettaja Tiina Raulan ja silloisen rehtorin Pentti Miettisen ideoimana. Kuorosta on tullut tunnettu koko maassamme. Sunan koulussa jokainen halukas voi lähteä mukaan kuoroon. Kuoroon kuuluu tällä hetkellä yli 100 oppilasta, jotka on jaettu kahteen ryhmään; pienten ja isojen ryhmään. Kuorolaiset laulavat yhdessä suurena kuorona, mutta myös pienemmissä kokoonpanoissa. Pidämme yhteyttä vielä ensimmäisiinkin kuorolaisiin ja heitä kutsutaan aina välillä esiintymään suurprojekteihin. Sunan koulun kuorossa jokainen tulee näkyväksi. Hiljainenkin saa äänen ja kaikki kuuluvat omanlaisinaan samaan joukkoon. Nuorten mukaan kuoro on kasvattanut myös laulutaitoa ja uskallusta laulaa ”isommin, upeammin ja vapaammin” ja esiintymiset ovat tuoneet itseluottamusta sekä rohkeutta. Tiina on tarmokkaasti kehittänyt kuoron toimintaa ja sai ansaitusti tunnustuksena Espoo-mitalin vuonna 2018.

Opiskelu Sunan koulussa korona-aikana Sunan koulun kuoro on joutunut toimimaan koronarajoitusten ehdoilla puolitoista vuotta. Kuoronjohtaja Tiina Raula kertoi, että Sunan koulu kuten Espoon muutkin koulut siirtyivät etäopetukseen keväällä 2020. Opettajat olivat aivan uuden edessä ja joutuivat nopeasti suunnittelemaan oppimateriaalin etäopetusta varten. Aikaa oli vähän uuden opettelulle ja digiloikka piti suorittaa nopeasti. Sunan koulussa oppilailla oli mahdollisuus lainata tietokoneita koululta ja näin on edelleen. Kouluopetuksessa on ollut kevään 2020 jälkeen käytös-

Yhdessä kohti korkeuksia, Sunan koulun 3.-6. luokan kuorolaiset keväällä 2021. sä ns. hybridimalli eli opetusta annetaan lähi- ja etäopetuksena. Lähiopetuksessa luokat toimivat erillään ja yhteisiä tilaisuuksia ei toistaiseksi järjestetä. Kouluissa on laulettu turvallisesti rajoitukset huomioiden. Kouluun palaamisen jälkeen (syksy 2020-kevät 2021) olemme kokoontuneet turvaväleissä luokkatasoittain laulamaan pitkällä ”välkällä” juhlasalissa Tiina kertoi, että kevään 2020 etäkuoroaika oli vaikeaa aikaa oppilaille. Ruudun takana laulajat ikävöivät toisiaan ja yhdessä laulamista. Laulajien mielestä harjoituksissa tärkeintä oli, että kokoonnuimme ja vaihdoimme kuulumisia. Yhdessä laulaminen ei onnistunut verkon välityksellä eli teimme jonkin verran nauhoituksia. Laulajat siis lauloivat kotona nauhoituksen ja lähettivät sen minulle. Teimme siinä tilanteessa mitä pystyimme. Pysyimme yhdessä ja pidimme yhteyttä ja se oli tosi tärkeää. Kuoroverkko kantoi vaikeana aikana. Kouluissa ideoitiin etäopetusaikana monia erilaisia tapoja pitää yllä etäkoululaisten yhteisöllisyyttä ja huolehtia koulun väen hyvinvoinnista. Tiina toimi oman musiikinopetuksen lisäksi keväällä 2020 muutaman viikon kuudesluokkalaisten luokanvalvojana. Hän oli pyytänyt huhtikuussa kuudesluokkalaisia kirjoittamaan ylös ajatuksiaan. Tiina kertoi, että kävimme

oppilaiden kanssa tehtävän avulla läpi erilaisia tunteita. Kantavaksi teemaksi oppilaiden kirjoituksissa ikävän keskellä nousi toivo huomisesta. Ensin oppilaat kirjoittivat pidemmän tekstin ajatuksistaan, jonka jälkeen he poimivat teksteistään jonkin voimalauseen kaikille jaettavaksi. Tiina totesi, että ihmiskunnan muisti on usein lyhyt, joten halusimme tallettaa nämä hetket keskellä kevään tapahtumia. Videota voi katsoa voimavideona myöhemmin ja palata tämän kevään ajatuksiin. Lopullinen Kynttilävideo syntyi Tapiolan Sinfoniettan 2. konserttimestari Jukka Rantamäen käsissä. Hän keksi, että oppilaat videoisivat ajatukset kynttilänvalossa, jolloin videot ja Tapiola Sinfoniettan vaskimuusikoiden Tapiola Brassin tunnelmallinen tulkinta Cohenin Halleluja-kappaleesta täydentäisivät toisiaan. Tiina tavoitteli kynttilävideossa sellaista lopputulosta, jossa musiikki ja oppilaiden lauseet eivät veisi tilaa tai huomiota toisiltaan, vaan täydentäisivät ja tukisivat toisiaan. Hän totesi, lopputulos on hiukan vakavahenkinen, mutta toivottavasti se myös säteilee toivoa! ”Pidetään yhteyttä. Pidetään huolta. Kyllä tästä selvitään!” Tunnelmallisella Kynttilävideolla oppilaat jakavat kokemuksiaan erikoisesta keväästä ja lähettävät katsojille terveisiä.” Tiina kertoi, että korona-

aikana ei ole juurikaan ollut esiintymisiä ja perinteiset tapahtumat kuten Sunan koulun omat tapahtumat on toteutettu virtuaalisesti. Vuoden 2020 tähtihetkenä ja ainoana kuoron esiintymisenä oli Espoon kaupungin itsenäisyysjuhla, jossa kuudennen luokan kuorolaiset esiintyivät. Joulun aikaan kuoro teki kuororyhmittäin joulutervehdysvideon koteihin. Kevään 2021 kesäinen videotervehdys tehtiin turvallisesti 3.-6.-luokkalaisten kuorolaisten voimin. Tämän pienen kuvaushetken verran kokoonnuimme tänä vuonna yhden ainoan kerran yhteen isompien kuorolaisten voimin. Turvavälejä pidettiin ylöspäin. Sunan koulun kuoron elämässä tämä on tarkoittanut sitä, että olemme kokoontuneet ja laulaneet ikätasoryhmissä ajan vaatimalla tavalla jatku-

vasti turvallisuusrajoituksia noudattaen. Tiina toteaa, että korvissamme on vielä muistikuva siitä, miltä kuulostamme, kun laulamme kaikki yhdessä. Korona-aika on osoittanut, kuinka tärkeä asia kuoro on laulajille ja kuinka yhdessä voidaan venyä eri tilanteissa.

Sunan koulun kuoron yhteistyökumppaneita Sunan koulu ja Sunan koulun kuoro on tehnyt merkittävää yhteistyötä Saarnilaakson koulun kanssa yli 10 vuotta. Ennen koronaa yhteisiä konsertti-projekteja on ollut 1-2 vuodessa. Korona-aikana teimme virtuaalisen yhteistyöesityksen Sunan koulun kuoron kuudesluokkalaisten ja Saarnilaakson Jatkuu s. 9


9

Keski-Espoon Sanomat  Jatkuu sivulta 8 koulun 9. luokkalaisten ryhmän kanssa. Esitys näytettiin virtuaalisesti molempien koulujen joulujuhlissa. Tiivis yhteistyö helpottaa oppilaiden siirtymistä alakoulusta yläkouluun. Tiina kertoi, vuosikymmenen aikana kuoro on esiintynyt eri kokoonpanoilla, pienillä ja suurilla lavoilla, yksin ja yhdessä artistien kanssa. Yksi esiintyminen on johtanut toiseen ja kuoro on pyydetty mukaan niin Kummien Joulu mielelle -konsertteihin kuin Teflon Brotherisien Kendo Anthem -kisabiisiin, josta muistona on yhä kultalevy. Samalla hyväntekeväisyys on tullut kuorolaisille tutuksi, esimerkiksi kisabiisin tuotot on alusta asti ohjattu Uudelle Lastensairaalalle. Kuoro on esiintynyt esimerkiksi Kummien Elämä Lapselle-konserteissa, Joulu mielelle -konsertissa, Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan kanssa Jouluksi kotiin -konsertissa, Juvenalian musiikkiopiston Jupo-orkestereiden kanssa Hämärän hyssystä joulun valoon-konsertissa, Poliisisoittokunnan kanssa Kutsu Poliisi 112- liikennevalistuskonserteissa sekä Pyhimyksen kanssa SuomiLOVE-lähetyksessä ja Emma-gaalassa. Kuoro teki yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa Tapiolasalissa maaliskuussa 2019 kuoron 10-vuotisjuhlakonsertin, johon koottiin laulajia kaikilta kuorovuosilta. Konsertissa esiintyi Sunan koulun kuoron lisäksi kuoron yhteistyökumppaneita; Helsingin poliisisoittokunnan Nallekopla, Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan bändi, Tommi Läntinen, Ida Elina, Jannike Sandström ja Niklas Rosström, Teflon Brothers ja Pyhimys. Artistit esittivät konsertissa myös omia kappaleitaan syntymäpäivätervehdyksenä kuorolle. Lisäksi konsertissa kuultiin Minun ystäväni -kappale, joka kuorolaisten mielestä voisi olla myös onnittelulauluna kymmenvuotiaalle kuorolle. Konserttiin kutsuttiin kuorolaisia, heidän vanhempiaan, kuoron ystäviä ja yhteistyökumppaneita. Sali täyttyi kuoron ystävistä. Tiina totesi, että konsertti oli pienen koulun voimanponnistus, ihanin hetki ikinä. Sunan kuoro on tehnyt useamman vuoden ajan yhteistyötä Helsingin poliisisoittokunnan kanssa mm. Hösmärpluusia, alueemme pienten koulunaloitustapahtumaa, ja espoolaisille lapsille Tapiolasalissa ”Kutsu Poliisi 112”-konsertteja. Hösmärpluus järjestetetään tänä syksynä virtuaalisesti. Virtuaalinen tapahtuma jaetaan espoolaisille eskareille ja ekaluokkalaisille niin, että se on katsottavissa 16.9. Pääkaupunkiseudun kaupungit kampanjoivat kiusaamista vastaan #samallapuolella. Kampanjan ”Tuu mun mukaan” -valistuskonsertissa pureudutaan aiheeseen tarttuvan musiikin siivittämänä. Konsertti on tallennettu Espoon kulttuurikeskuksen Tapiola-salissa ja jaetaan katsottavaksi pääkaupunkiseudun alakouluille syksyn aikana. Konsertin järjestävät Helsingin poliisisoittokunta, Sunan koulun kuoro ja pääkaupunkiseudun kaupungit yhdessä Helsingin ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten kanssa. Tiina toteaa, että kuorolaiset odottavat korona-ajan rajoitusten päättymistä ja pääsyä jälleen tekemään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Korona-aika etäopetuksineen ja rajoituksineen on vähentänyt yhteisöllisyyttä, mikä kuuluu niin olennaisena osana Sunan koulun ja kuoron arkeen.

Kirkkojärven Loiske

Seuramme on liikuttanut Keski-Espoon alueen lapsia vuodesta 2001 alkaen. Nykyään meillä on tarjolla toimintaa myös aikuisille. Toimimme salibandyn ja tanssin saralla. Korona-aikana meille on tärkeää toimia vastuullisesti ja viranomaisten suositusten mukaan. Tanssitoiminnan vastuuhenkilönä meillä toimii terveydenhuollon ammattilainen ja lasten salibandykerhoista vastaa varhaiskasvatuksen ammattilainen. Heillä on korona-asetukset takaraivossa ja varmasti tunnit ovat myös tältä osin erinomaisesti suunniteltuja. Toivomme lisää lapsia/aikuisia liikkumaan tanssin saloihin sekä salibandyn vauhdikkaaseen maailmaan. Toimintaa meillä on Kirkkojärven koululla ja Kannusillanmäen väestösuojassa. Tulkaa kokeilemaan mutta varoituksen sanana heitän, että tästä voi tulla teille loppuelämän harrastus. Lisäinfoa toiminnasta mielellään antaa seuran perustaja ja toiminnanjohtaja Lasse Heikura p. 050 4913704 lasse.heikura@loiske.fi www.loiske.fi

KAUKLAHTI

ASIAKKAANA KÄYTÖSSÄSI

Talovisio

sähköiseen asukasviestintään ASIAKKAANA KÄYTÖSSÄSI ennakoivaan kiinteistönpitoon

Talovisio

ennakoivaan kiinteistönpitoonARVOSI sähköiseen MUKAISTA asukasviestintään ISÄNNÖINTIÄ.

www.isarvo.fi

Vihdin toimisto Riihitie 2, 03400 Vihti 019 439 383, vihti@isarvo.fi Hyvinkää, 019 439 383, hyvinkaa@isarvo.fi Riihimäki,MUKAISTA 040 189 9868, riihimaki@isarvo.fi ARVOSI ISÄNNÖINTIÄ.

ARVOSI MUKAISTA ISÄNNÖINTIÄ

Vihdin toimisto ASIAKKAANA KÄYTÖSSÄSI Riihitie 2, 03400 Vihti

019 439 383, vihti@isarvo.fi Isännöintipalvelu Isarvo Oy Espoo

Talovisio

Hyvinkää, 019 439 383, hyvinkaa@isarvo.fi

Emil Halmeen tie kiinteistönpitoon 1, 02780 Espoo ennakoivaan sähköiseen asukasviestintää Riihimäki, 040 189 9868, riihimaki@isarvo.fi www.isarvo.fi puh. 044 765 5975

ARVOSI MUKAISTA ISÄNNÖINTIÄ

www.isarvo.fi www.isarvo.fi

Vihdin toimisto Riihitie 2, 03400 Vihti 019 439 383, vihti@isarvo.fi Hyvinkää, 019 439 383, hyvinkaa@isarvo.fi Riihimäki, 040 189 9868, riihimaki@isarvo.fi


10

Keski-Espoon Sanomat

Kesä ja Keski-Espoon seniorit Teksti: Tuula Nordström Kuva: Svante Nordström Kaikista valmisteluista huolimatta annetut rajoitukset vesittivät yhdistyksemme kevätkauden suunnitelmat. Peruutus peruutuksen jälkeen masensi. Hallitus ei kuitenkaan lannistunut. Kesä edessä, punainen valo vihreäksi ja ulkoilmatapahtumat mahdollisiksi. Siispä otimme toukokuussa ”härkää sarvista” ja otimme suunnaksi Hietaniemen hautausmaan. Oppaan johdolla siirryimme ajasta taaksepäin tutustuen aiheeseen ”Miten Suomesta tuli Suomi”. Historian havinaa leppeässä kevätsäässä! Ei huono alku kesätapaamisille. Toukokuun lopussa oli tarkoitus jumpata kohti koronatonta aikaa. Ulkoilupäivä kokosi kuutisenkymmentä senioria Pirttimä-

keen täynnä iloista mieltä ja riemukkaita tapaamisia. Iloisen yllätyksen meille järjesti Espoon kaupungin liikuntasuunnittelija Esa Yletyinen. Hän saapui paikalle ”senioripakulla” vanavedessään 12 Laurean ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijaa. Annettuja rajoituksia noudattaen seniorijoukko jaettiin ryhmiin ja turvavälit huomioitiin. Jumppa sujui jouhevasti upeiden opiskelijoiden johdolla. Kuntotestejä, infoa, mölkkyä, kävelyä, munkkikahvit ja Atrian lahjoittamat grillimakkarat, voiko enempää toivoa! Kesäkuu meni helteistä nauttien tai niitä väistellen, kukin tuntemuksensa mukaan. Heinäkuussa helpotti ja bussillinen senioreita suuntasi matkansa Vesilahdelle Laukon kartanoon. Rankkasateesta

huolimatta, sadeviittoihin sonnustautuneina nautimme täysin sydämin Waltteri Torikan konsertista. Elokuussa pääsimme vihdoinkin Ateneumiin jo kertaalleen peruutettuun Ilja Repinin näyttelyyn. Viitisenkymmentä senioria koki jotain sanoin kuvaamatonta. Kiitos kulttuurivastaava Helenalle sitkeydestä näyttelyn suhteen! Elokuu toi tullessaan vielä matkan Naantaliin ja Askaisiin. Kolmen puutarhan kierros 18.8. alkoi Espoossa lähdettäessä sateisissa merkeissä ja päättyi vielä rankemmassa sateessa. Kuitenkin kaikkiin tutustumiskohteisiin: Kultarannan muotopuutarha, Naantalin museon yrttitarha ja Askaisten Louhisaaren hyötypuutarha tutustuminen sujui yllättäen poutaisessa säässä. Erinomaisen oppaan johdolla nautittiin erityisesti

Sateesta huolimatta nautimme Waltteri Torikan konsertista Laukon kartanon puutarhassa. Kultarannan upeasta puutarhasta. Hänen opastamana perehdyttiin myös Naantaliin ja sen historiaan. Kerhoillekin on saatu tälle kesälle ohjelmaa: Keilakerho

kilpailee Kansallisen senioriliiton mestaruuskisoissa Hämeenlinnassa 27. – 29.8. ja Golfkerho puolestaan 31.8. Tuusulassa Uudenmaan piirin mestaruuskisoissa.

Övriga planer för hösten

Coronaläget har påverkat och fortsätter att påverka starkt vad vi kan och inte kan organisera.

Kommande evenemang För stunden planerar vi vidare med program som är under arbete för höstperioden. Om de går att förverkliga är sen en annan sak. Vi följer med myndigheternas restriktioner.

Välkommen till Lagstad hembygdsgård under Syysmatin markkinat 18-19.9 kl. 10-16.00.

Stulen kärlek på Fallåker Vi har 30 biljetter till pjäsen på Fallåker lördag 9.10 kl. 16.00. Priset är 25 euro och inkluderar pauskaffe. Stulen kärlek hade premiär i Göteborg 2004 och hade 120 föreställningar. Pjäsen har premiär i Finland. Marina tar emot anmälningarna.

Teaterresa till Vasa 19-20.11 Vi har bokat en teaterresa till Vasa 19-20.11. Musikalen Botnia Paradise visas på Wasa Teater. Det är humorgruppen KAJs andra musikal. Det är en berättelse om vänskap, kärlek och att hitta sin plats i livet. Med värme och humor bjuds publiken med på en oförglömlig kryssning. Vi har 40 biljetter med övernattning på Sokos Hotel Vaakuna. Ett preliminärt program i bilagan.

Esbo-afton 18.10 kl. 18.00 i Lagstad hembygdsgård. Korta klipp ur hembygdsföreningens verksamhet i ord och bild av Kurt Wikström och Livet i Esbo centrum under sex decennier av Ann-Christin Lintula jämte kaffeservering.

Svenska veckan firas i Lagstad hembygdsgård 2.11 kl. 18.00

Vielä ehdit ilmoittautua SuomiKamu-kurssille! Kuva: SPR Aineistopankki

Sune Sahlstedt berättar om Esbos forntid från luften och Ulf Johansson filosoferar kring frågan om vi alla är bembölingar. Pensionärskören Furorna underhåller med körsång.

Bokprojektet ”Historien om Sommaröarna” Historikern Aapo Roselius har tillsammans med Esbo hembygdsförening inlett ett bokprojekt om Sommaröarnas historia. Tidtabellen för projektet är 2021–2023. I samband med bokprojektet arrangerarde Esbo hembygdsförening en insamling som avslutades 31.7.2021. Det går således inte längre att genom insamlingskontot ge bidrag. Boken kommer vanligt till försäljning då den utkommit uppskattningsvis under 2023. För mer information kontakta historiker Aapo Roselius (roselius.aapo@gmail.com, tfn 040 260 0939).

Kontaktuppgifter till oss Vårt allmänna, närmast dejournummer är 040 843 4903. I det svarar den person som har hand om uthyrningen. Du når oss via e-postadressen info@lagstad.fi och gällande uthyrningen lagstad@lagstad.fi Hemsidan finns på adressen https:// esbo.hembygd.fi Där hittar du även styrelsens namn och kontaktuppgifter.

Ystäväksi maahanmuuttajalle

SUOMIKAMU-KOULUTUS Ke 15.9.2021 klo 17.00-20.00 Punaisen Ristin Espoon osastojen järjestämä kurssi pidetään Teams-etäkoulutuksena. Koulutuksen aikana saat tietoa SuomiKamu-toiminnasta, kotoutumisesta ja ystävän roolista. Saat valmiudet aloittaa SuomiKamuna ja voit ilmoittautua mukaan toimintaan. Etsimme sinulle sopivan maahanmuuttajaystävän tai ystäväperheen yhteistyössä Espoon maahanmuuttajapalveluiden kanssa. Toivomme, että olet täysi-ikäinen ja voit sitoutua toimintaan vähintään kuuden kuukauden ajaksi. Suosittelemme Punaisen Ristin ystäväkurssin käymistä, mutta se ei ole edellytyksenä SuomiKamu-kurssille osallistumiseen. Kurssi on maksuton. Tule mukaan avoimin mielin. Ilmoittaudu Oma Punaisessa Ristissä, linkki https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11326 10.9.21 mennessä. Lisätietoja: suomikamusprespoo@gmail.com


Keski-Espoon Sanomat

11

Espoo-päivän tapahtumia Espoon keskuksessa Espoossa juhlittiin kaupungin suurinta vuosittaista kaupunkitapahtumaa lauantaina 28.8.2021. Monet Espoon keskuksen alueella toimivat yhdistykset järjestivät päivän aikana erilaisia tapahtumia. Keski-Espoo -seura järjesti opastetun kävelykierroksen, joka lähti Espoon tuomiokirkolta ja eteni Espoonjoen yli Espoonkadulle ja sieltä Kirkkojärventietä pitkin Pappilantielle ja edelleen Kirkkorantaa pitkin takaisin tuomiokirkolle. Kävelykierroksella tutustuttiin Espoon historian merkittävimpiin rakennuksiin ja alueeseen. Kävelykierroksen opasti Espoon kotikaupunkipolkujen suunnittelija Pauli Saloranta. Mukana oli runsaasti alueen historiasta kiinnostuneita osallistujia. Kävelyn aikana käytettiin maskeja ja pidettiin turvavälit. Keski-Espoo -seuralla oli Espoo-päivänä myös Espoon keskuksen historiaa ja rakennuksia esittelevä, kolmella kielellä toteutettu rollup-näyttely Promootiopaikalla Kauppakeskus Entressessä

Viuluvirtuoosi Artem Qvasaba sai yleisön kannustushuutoihin: Mahtavaa! Trapesa järjesti perinteisen Espoopäivän Catwalk-tapahtuman musiikin, tanssin ja tarinoiden virrassa. Betoninen asemasilta oli koristeltu suurin värikukkasin tuomaan iloa juhlapäivään.

Tarinoita positiivista kulttuurishokeista ja omasta traditiostaan kertoivat kiinalaistaustainen kulttuurivaikuttaja Guifen Wu, amerikkalainen Spyridoula Fotinis sekä irakilainen Sura Zubaidi. Konserttiesiintyjä oli viulistitaiteilija Artem Qvasaba, jolla on venäläis-gruusialaiset juuret. Hän hurmasi kuulijat tunnetuilla kansainvälisillä klassikkosävelmillä. Yleisö toivoo hänet esiintymään aina uudelleen. Kreikkalaisia lauluja esitti Meri-Sofia Lakopoulos, jota säesti Olli Rautiainen Heidän musiikki-iloittelunsa sai myös yleisön tanssijalan vipattamaan. Bollywood-tanssin kauneutta tarjosi viehättävä Shama Jha, jonka taidot tunnetaan eri puolilla Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. Hän nostatti yleisön tanssimaan. Trapesan sisätiloissa oli myös kuvashow maailman eri mannerten muodista ja kulttuuriasuista. Sen oli valmistanut suomenkreikkalainen Ioanna Tzanakaki. Herkkumaistijaisten puolella oli tarjolla tietenkin baklavaa ja uuden hedelmäsadon piirakkaa. Yhteisöllinen tekeminen ja hauskanpitäminen on luontaista juhlivan Trapesan toimintaa, vaikka vakaviakin aiheita osataan ja on tarpeen käsitellä. Espoolaisten juhlapäivänä saatiin nähdä tämä hymyilevä puoli ja paljon iloisia kasvoja ja kohtaamisia. Ystävällinen ja korona-tietoinen yleisö kiitti siitä, että oli hyvä idea ottaa asemasilta eläväiseen käyttöön.

Kuvataidetaloyhdistys Suna ry järjesti Espoo-päivänä ympäristötaidenäyttelyn. Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna Sunan navetassa ja sen ympäristössä. Ympäristötaidenäyttely toteutettiin 16 taiteilijan voimin. Teemana oli kiertotalous. Navetan sisätiloissa maalaus- ja kädentaitopajassa työstettiin kierrätysmateriaaleista mm. kolmiulotteisia veistoksia. Suna ry:n näytteilleasettajat olivat lisäksi tuoneet näyttelyyn teoksiaan Espoo-päivän ajaksi. Navetan lähiympäristössä olevat taidenäyttelyn teokset on muotoiltu erilaisista kierrätysmateriaaleista, kankaista, muovista, puusta ym. materiaalista. Näyttely on saanut ansaittua huomiota näyttelykävijöiltä. Ympäristötaidenäyttely jatkuu Sunan navetan ympäristössä 30.9.2021 saakka.

SYYSRIENTOJA

Valokuvanäyttely esittelee ammattilaisia

Ammattitaito, koulutus ja työ on merkittävä osa elämää. Työssä osaaminen, siinä kehittyminen ja yhteisön jäsenyys lisäävät usein hyvinvointia, itsenäisyyttä, ihmissuhteita ja elämänlaatua. Said Aqqa on marokkolaissyntyinen ammattilaisvalokuvaaja, joka kuvasi eritaitoisia espoolaisia ammattilaisia yhteistyössä Trapesan asiakaskoordinaattori Linda Eteläpellon kanssa. Näyttely esittelee 12 eritaustaista ammattilaista metronrakentajasta kemistiin ja meikkitaiteilijasta kulttuurivaikuttajaan. He ovat juuriltaan mm. Karjalasta, Kiinasta ja Kreikasta. Näyttelyn toteutusta on tukenut Espoon kulttuurilautakunta. Näyttely on esillä

ainakin syys-lokakuun ajan Trapesassa ennen kiertuetta. Filoksenia ry juhlii 25-vuotista taivaltaan: Katulapsityöstä henkisen tuen ammattityöhön Filoksenia ry perustettiin Neuvostoliiton romahdettua auttamaan henkilölahjoituksin Pietarin katulapsia. Vapaaehtoistyö siellä jatkuu edelleen, vaikka ajat ovat muuttuneet. Kohderyhmänä ovat vääriä ratkaisuja elämässään tehneet nuoret, joita ohjataan pitkäjänteisellä kuntoutuksella, koulutuksella ja yhteisötyöllä kiinni parempaan elämään välttäen pahamaineiset vankilat. Anastasia-yhteisön moniammatillinen tiimi käy opintomatkoilla Suomessa ja suomalaiset vierailevat tukemassa ja seuraamassa nuorten kuntoutusohjelmien etenemistä. Työ on ainutlaatuista koko Venäjällä. Kotimaantyön yhdistys aloitti suunnittelemalla Trapesa-toiminnan konseptin, mihin RAY, nykyinen STEA, antoi ensimmäisen avustuksen 20 vuotta sitten. Toiminta alkoi Kirkkojärvellä ensin Vieraskuja 4:ssä, jatkui Kotikyläntie 5:ssä ja vuodesta 2017 alkaen Espoon asemalla, Kirkkojärventie 1:ssä. Tällä hetkellä työn keskiössä ovat mm. neuvonta- ja koulutuspalvelut, henkisen avun tarjoaminen ja monikielisen asiantuntijaverkoston rakentaminen. Tietenkin ihmiset sen tekevät: monien kulttuurien vuorovaiJatkuu s.12


12

Keski-Espoon Sanomat

SYYSRIENTOJA Jatkuu sivulta 11 kutuksessa tutustutaan espoolaiseen elämään ja toimeliaisuuteen, koko Suomen hienouteen. Trapesan 20-vuotisen taipaleen kunniaksi lokakuussa järjestetään pieni kansanjuhla asemasillalla koronarajoitusten mukaan. Filoksenian 25-vuotisjuhla striimataan 7.10. Espoon VPK-talolta.

Talomuseo Glims

Glimsintie 1, 02740 Espoo +358 9 816 27337 Espoon kaupunginmuseo espoonkaupunginmuseo.fi Talvikauden aukioloajat (1.9.–30.4.) ti–pe 10–16 ja su 11–16 Maanantaisin ja lauantaisin suljettu Museokäynti on maksuton kaikille alle 18-vuotiaille. Museossa noudatetaan koronaepidemiaan liittyviä rajoituksia.

Näyttelyt Sankaripölyttäjät -näyttely 10.10. saakka Näyttelyssä perehdytään Suomen eri pölyttäjiin, niiden elinympäristöihin ja annetaan vinkkejä pörriäisten auttamiseen. Mehiläistarhauk-

sen ja hunajantuotannon historiaan 1940–1980-luvuilla tutustutaan uusmäkeläisen mehiläishoitajan Viljo Hartmanin esineistön kautta. Talomuseo Glims on vanha espoolainen maatila Karvasmäen kylässä. Glims on toiminut maatilana ainakin 1500-luvulta 1900-luvun alkuun saakka. Alue muutettiin museoksi vuonna 1958. Museoalueen muodostavat 11 alkuperäisillä paikoillaan olevaa rakennusta, joista vanhimmat ovat peräisin 1700-luvulta. Glimsin päärakennuksessa sijaitsee museopuoti, jossa on pääsylippujen lisäksi myynnissä kirjoja, kortteja, leluja ja monenlaisia käyttö- sekä koristeesineitä. Puodin valikoima vaihtelee vuodenajan mukaan, ja esimerkiksi joulukuussa puoti puetaan kokonaan jouluasuun. Museopuotiin voi poiketa koska tahansa ilman pääsymaksua. Glimsissä on aloittanut kesäkuussa 2021 uusi kahvilayrittäjä! Glimsin kahvila on nyt Kahvila Aiju Glims: facebook.com/kahvilaaijuglims Kahvila on auki museon aukioloaikoina. Espoon kaupunginmuseo kehittää jatkuvasti uusia historiasisältöjä verkkoon. KAMUn Historiaa verkossa -sivulta löydät kootusti kaikki museon digisisällöt ja verkkopalvelut. Virtuaalimuseoiden ja -näyttelyjen avulla voit tutustua Espooseen viidellä eri aikakaudella ja viidessä eri paikassa, astua Glimsin sydämeen eli tunnelmalliseen vanhaan tupaan tai vierailla entisajan kalastajatilalla espoolaisella Pentalan saarella. Mobiilioppaiden avulla voit uppoutua erilaisiin historiasisältöihin ja KAMUn Youtube -kanavalta löydät

mm. näyttelyihin liittyvät opastukset ja luennot. Digipalveluihin on helppo tutustua joko omalla tietokoneella tai mobiililaitteella.

Koulumuseo

Vanha Lagstadintie 4 02770 Espoo Suljettu, museossa uudistetaan näyttelyitä ja toimintaa.

Kauppakeskus Entresse Siltakatu 11 02770 Espoo

Aukioloajat: Tiistai-keskiviikko ja perjantai 11-19, torstai 11-20, lauantai 12-18 ja sunnuntai 12-16 Museoon ilmainen sisäänpääsy. Lue lisää osoitteessa www.helinamuseo.fi Henkilökunta pitää maskeja – pidäthän sinäkin! Nyt voit tutustua Helinä Rautavaaran museon kokoelmiin myös digitaalisesti.

Näyttelyt Veden varassa – Ihmisiä ilmastonmuutoksen äärellä on esillä 3.10.2021 asti.

”Vesi on elämän ehto. Riippuvuus vedestä kytkee eri puolilla maailmaa asuvat ihmiset osaksi yhteistä tarinaa.” Ajankohtaisessa näyttelyssä pääset sukeltamaan merellä elävän bajaut-kansan pariin sekä tutustumaan Nepalin vuoriston rautet-kansaan ja kuulemaan, miten ilmastonmuutos on vaikuttanut näiden yhteisöjen elämään.

Haluatko päästä tutustumaan Espoon keskukseen uusin silmin ja kuulemaan alueen kultturien monimuotoisesta maailmasta? Helinä Rautavaaran museolla on tulossa syksyllä neljä opastettua kävelykierrosta yhdessä Gannaane ry:n kanssa. Kierrokset alkavat museolta ja kävelemme yhdessä Espoon keskuksen alueella, maistelemme herkullisia pähkinätahnoja, kuulemme muun muassa mitä halal- tuotteet tarkoittavat ja pohdimme yhdessä alueen monikulttuurisuutta! Kierros päättyy museolle ja yhteisiin kahvitteluihin. Oppaina toimivat museon opas sekä kokemusasiantuntija Gannaane ry:ltä. Kierrokset ovat maksuttomia. Kesto 1,5 h. Kiinnostuitko? Opastukset ovat tulossa syys-lokakuussa. Lisäinfoa ja alustava ilmoittautuminen: info@helinamuseo.fi. Opastuksille mahtuu 10 hlö/kävelykierros. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan maailman kulttuurien museoon Espoon sydämessä!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.