Kesälukiot 2021 -esite

Page 1

KESÄLUKiOT

2021 Sommargymnasier

kesalukio.fi

KESÄLUKIOSEURA RY – yllättäviä oppimiskokemuksia rajattomissa ympäristöissä

kesälukioiden keskusjärjestö 1965 alkaen sitoutumaton, aatteellinen koulutusjärjestö jäsenjärjestöinä 15 opettaja-, opiskelija-, nuoriso- ja sivistysjärjestöä tukee ja järjestää voittoa tavoittelemattomia kesälukioita järjestää oman äidinkielen ja kulttuurin kursseja Suomessa asuville pakolaislapsille ja -nuorille saa toiminta-avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja STEA:lta.

Lataa ja tulosta kesälukio­juliste seinälle osoitteesta kesälukio.fi!


KESÄLUKIOT 2O21

Merkintä ”v” koodin alussa viittaa LOPS2016:n mukaisiin opintoihin.

YLEISKESÄLUKIOT

KURSSIT

SIVU

Helsingin kesälukion kevät

15.2.–20.3.

ETÄ

vMAAabi, vENAabi

11

Päivölän kesälukio

7.–20.6.

Valkeakoski

vMAAabi, vFYabi, vENAabi

14

Helsingin kesälukion kesä

26.7.–6.8.

Helsinki/ETÄ

vMAAabi, vMABabi, vÄIabi, vRUBabi, vENAabi

11

Sommargymnasiet i Östra Nyland

26.7.–7.8.

Borgå

vMOabi, vFINAabi, vMAAabi

16

TEEMAKESÄLUKIOT

KURSSIT

SIVU

B-matikan etäkesälukio

7.–11.6.

ETÄ

vMAB 1. ja 2. vuoden kertaus

34

Maahanmuuttajakesälukio I

15.–22.6.

Savonlinna

Opinto-ohjaus, omakielinen mentorointi, S2

18

Ympäristövaikuttamisen kesälukio

28.6.–5.7.

Helsinki

vTO3(BI/YH) Ympäristövaikuttaminen (LOPS2021: TO)

20

Kovien tieteiden kesälukio

5.–15.7.

ETÄ

vBIabi, vFYabi, vFY7, vKEabi, vKE5, vMAAabi/vMABabi

22

Kainuun kesälukio

10.–19.7.

Paltamo

vMAAkert. 1. vuosi, vMAAkert. 2. vuosi, ÄI teatteri-ilmaisu

24

Maahanmuuttajakesälukio II

12.–19.7.

Virrat

Opinto-ohjaus, omakielinen mentorointi, S2

18 27

Arktisen aikavaelluksen kesälukio

19.–31.7.

Utsjoki

vTO1(FY/BI/GE) Astrobiologia (LOPS2021: TO), vTA2(KU/LI) Myyttinen tähtitaivas (LOPS2021: TO), ohessa opaskoulutus

Suomen kielen ja kulttuurin etäkesälukio

26.7.–1.8.

ETÄ

S2, suomalainen yhteiskunta, koulutusjärjestelmä Suomessa

30

Tyttöjen kesälukio

26.7.–1.8.

Ylöjärvi

Opinto-ohjaus, omakielinen mentorointi

32

A-matikan etäkesälukio

26.7.–6.8.

ETÄ

vMAA 1. ja 2. vuoden kertaus

34

Sallan kesälukio

Heinäkuu

Salla

Tarkista ohjelma: kesalukio.fi

37

KURSSIT

ULKOMAAN KESÄLUKIOT

SIVU

Summer School by River Rhine

14.–21.6.

Wesel

vTO3(BI/GE) Kansainvälinen toiminta (LOPS2021: TO)

38

Språkbad på Gotland

8.–15.7.

Hemse

RUA8, RUB16

40

Muutokset ovat mahdollisia erityisesti COVID-19-pandemian vuoksi (lue lisää esitteen lopusta). Ajankohtaiset tiedot osoitteessa kesalukio.fi. Med reservation för förändringar speciellt på grund av COVID-19-pandemin (läs mer i slutet av broschyren). För uppdaterad information, se kesalukio.fi.


Pääkirjoitus Voiko etäopetus olla yhteisöllistä? Moni suunnitelma heitti häränpyllyä vuonna 2020, ja näin kävi kesälukioissakin. Kaikki ulkomaan kesälukiot peruttiin. Muutama kesälukio pidettiin poikkeuksellisin turvajärjestelyin ja lisäksi kolme kesälukiota järjestettiin etänä. Toukokuussa lukiokentältä kuului hätähuuto: moni opiskelija oli pudonnut kärryiltä matematiikan etäopetuksessa, ja kaipasi kipeästi perusteiden kertaamista. Itsekseen laskeminen ei ollut riittänyt kaikille. Pohdimme, voisiko innostavan opettajan avulla paikata kevään aukkoja turvallisesti etänä – mutta yhdessä. Väännettäisiin rautalangasta open johdolla, mutta laskettaisiinkin pienryhmissä tuutorin tuella. Entä jos pienryhmissä tutustuttaisiin ja kisailtaisiin pisteistä pitkin kurssia? Uudenlainen etäkesälukio pistettiin pystyyn vauhdilla aivan viime tingassa, ja se onnistui jopa yli odotusten. Vieläkin leirimäisempi yhteishenki syntyi ulkosuomalaisille suunnatussa etäkesälukiossa, joka yhdisti nuoret eri puolelta maailmaa suomen kielen äärelle videoiden ja musiikin luomisen sekä pelien merkeissä. Vaikka suurin osa kesälukioista järjestetään myös 2021 lähiopetuksena, kehitetään kesälukioissa myös etäopetusta edelleen, kavereista ja yhdessäolosta tinkimättä.

Juuli Jalavala Kesälukioseura ry Kesälukiot 2021

3


Kesälukio

– yhdessä opiskelua ja kesämuistoja! Kaipaatko väljyyttä talvikauden lukujärjestykseen? Puuttuuko sinulta kursseja tai opintojaksoja? Haluatko kerrata vanhaa tai kokeilla uutta?

Kesälukiot tarjoavat mahdollisuuden opiskella kesällä tulevaa varten. Voit myös kokeilla jotakin, mitä oma koulusi ei tarjoa. Muista, että kesälukioissa ei vain puurreta!

Kesälukiossa voit

suorittaa pakollisia, syventäviä tai soveltavia lukiokursseja kerrata lukiossa opittua ja valmistautua ylioppilaskirjoituksiin saada vinkkejä opiskeluun ja oppimiseen saada kokemuksia kansainvälisestä opiskeluilmapiiristä niin Suomessa kuin ulkomaillakin saada tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista Suomessa ja ulkomailla. KESÄLUKIOSSA ET JÄÄ YKSIN – EDES ETÄNÄ

Kesälukioissa panostetaan yhteishenkeen ja tutustumiseen – tartuntaturvallisuudesta tinkimättä. Viikosta kahteen kestävillä kesälukioleireillä

Myös yläkoulun päättäville! 4

Kesälukiot 2021


voit majoittua täydellä ylläpidolla. Vapaa-ajanohjelman, retkien ja iltanuotioiden myötä saat uusia kavereita. Etäkesälukioihin voit osallistua kotoa käsin, mutta silti ryhmäytyä kanssaopiskelijoidesi kanssa. KESÄLUKIOSSA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

Lukiolaki oikeuttaa opiskelijan hyväksilukemaan tutkintoonsa muualla suoritetut lukion opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Sovi hyväksilukemisesta etukäteen oman oppilaitoksesi kanssa. OSALLISTUMISMAKSUT

Kesälukiot eivät tavoittele voittoa. Maksu vaihtelee kesälukiosta toiseen. Edullisinta on etäopetus ja ilman majoitusta lähiopetukseen osallistuminen. Suurin osallistumismaksu on ulkomaan kesälukioissa, joihin sisältyy edestakainen ryhmämatka Helsingistä kohteeseen. Voit myös anoa apurahaa kesälukio-opintoihisi.

HAE AJOIssA!

Täytä hakulomake netissä osoitteessa kesalukio.fi. Lue tarkasti myös hakuohjeet kunkin kesälukion esittelyn kohdalta. Peruutuspaikkoja kannattaa kysyä vielä hakuajan päätyttyä. Kesälukiot 2021

5


more: Learn

.fi o i k u l a kes

6

Kesälukiot 2021


WHAT ARE SUMMER HIGH SCHOOLS ALL ABOUT? Summer high schools are 1–2-week-long intensive and informal study camps or distance learning courses. They are organised around Finland or abroad. Usually teaching language is Finnish, but some courses are international, some especially aimed at immigrant youth and some at expatriate youth. Summer high school camps offer full-time courses. In addition to full room and board, a wide range of extracurricular activities and excursions are included in the course package. In summer high school you are able to complete high school courses/study units included in the curriculum (accreditable) prepare for upcoming high school studies revise and supplement high school courses explore new arts, crafts and hobbies gain personal experience on intercultural learning Application periods to summer high schools close in April–June. If you have special themes or hobbies in mind, please contact us (see back cover), and hear more about your options. THE SUMMER HIGH SCHOOL ASSOCIATION

The Summer High School Association was established in 1965 to provide an alternative for traditional secondary school education. The association is a private, non-profit, state-subsidised organisation and receives funds from the Finnish Ministry of Education and Culture and from STEA.

7


STUDIER VID SOMMARGYMNASIUM I sommargymnasium kan du (som är gymnasist, grundskolans högstadieelev, studerande vid yrkesinstitut eller vuxenstuderande): läsa en eller flera gymnasiekurser/studieavsnitt repetera och förbereda dig för gymnasiestudier repetera ämnen och förbereda dig för studentskrivningarna få råd i frågor om studier samt få idéer för studier efter gymnasiet få internationella erfarenheter och kontakter i Finland och utomlands Sommargymnasier arrangeras på kurscentraler och folkhögskolor runtom i Finland och utomlands. Studierna genomförs som intensiva heldagsstudier på en eller två veckor. Kursavgiften omfattar inkvartering med helpension, fritidsprogram och resebiljetter (gruppresa) till sommargymnasier utomlands. TILLGODORÄKNANDE AV STUDIER

Studeranden får i gymnasiets lärokurs räkna sig till godo i andra sammanhang slutförda studieprestationer om dessa motsvarar gymnasiets kurser/studieavsnitt (gymnasielagen). I fråga om tillgodoräknande av sommargymnasiestudierna ska studeranden på förhand komma överens om detta med sitt eget gymnasium.

ANSÖK I TID! Fyll i blanketten på kesalukio.fi. Läs ansökningsinformationen noga på varje sommargymnasiums presentation. Du kan fråga efter en sista minuten -plats efter ansökningstidens utgång.

8

Kesälukiot 2021


Läs mer:

kesalukio.fi SOMMARGYMNASIESAMFUNDET R.F.

är en obunden, ideell förening som grundades år 1965 har 15 olika utbildnings-, skolungdoms- och lärarföreningar som medlemsorganisationer stöder och arrangerar icke-kommersiella sommargymnasier arrangerar utlandsfinska ungdomars kurser i finska och finsk kultur och kurser i modersmål och egen kultur för flyktingbarn och -ungdomar finansieras med medel från Finlands undervisnings- och kulturministerium och från STEA.

Se abikurser i finska och modersmål i Borgå!

Kesälukiot 2021

9


Uutta vuonn

a 2021 – Ny

tt i 2021

MISS TRAVE

LLING?

JOIN KESÄ

LUKIOSEU

Abroad at

RA’S NEW

Home Festiv

al

Helsinki, O

ctober 2021

Learn abo ut foreign cultures w Dance • Fo ithout leav od • Stand ing Finland up • Lectu res • Langu age courses

–-––-–--

–-––-–--

Suurin osa u lkomaan kesä lukioista on tauolla vuon na 2021. Ne pal aavat ohjelm aan COVID-19-p andemian hellitettyä.

--––-–

De flesta utl ändska sommargymnasie r håller på at t avbrytas 202 1. De komm er att återvända till programm et efter pandem in har avtagi t.

Tauolla/På en paus 202 1: Espanjan Namibian ke kesälukio, sälukio, Sum m er School in E Summer Scho ngland ja/och ol in Scotland.

10

Kesälukiot 2021


Helsingin kesälukio HELSINKI

KEVÄÄN OPETUS ETÄNÄ

Kevään abikertaus (etäopetus): 15.2.–16.3. ja 17.2.–18.3.2021 (ilta) Kesän abikertaus (Helsinki): 26.7.–6.8.2021 (päivä/ilta)

Haluatko valmistautua ylioppilaskirjoituksiin huolella juuri ennen H-hetkeä? Helsingin kesälukion abikertauksessa kertaat valitse­masi aineen lukion oppimäärän intensiivisessä teho-opetuksessa innostuneiden ja ammattitaitoisten opettajiemme johdolla.

Etäabikertauksemme tarjoavat opetusta muita kesälukioita laajemmin, peräti 50 oppituntia/aine.

OPETUS

Vuoden 2021 kevään abikertaukset järjestetään etäopetuksena. Opetus toteutetaan Zoom Meetings -sovelluksella, ja voit katsoa Kesälukiot 2021

luentotallenteita uudestaan myös onlineluentojen jälkeen. Kesän kertaukset järjestämme lähiopetuksena, mutta voit tiedustella mahdollisuutta tulla mukaan myös etänä. KEVÄÄN OPETUS Keväällä pitkän matematiikan abikertaus järjestetään maanantaista tiistaihin ja englannin abikertaus keskiviikosta torstaihin. Näin kesälukiolainen voi halutessaan kerrata jopa molemmat aineet ennen kevään yo-kirjoituksia. Opetus on iltaisin klo 15.00–19.00. MATEMATIIKKA, PITKÄ Abikertaus (ilta) 15.2.–16.3. (ma + ti)

11


KOHDERYHMÄ

Lukiolaiset, muut toisen asteen opiskelijat ja aikuisopiskelijat

KESÄLUKION REHTORI KTM Roosa Kinnunen

JÄRJESTÄJÄ

HEO kansanopisto

LISÄTIETOJA

Opintotoimisto, puh. 050 462 0709, helsinginkesalukio@heo.fi, helsinginkesalukio.fi

KESÄLUKIOON HAKEMINEN

Täytä sähköinen lomake viimeistään 14 vrk ennen opetuksen alkua osoitteessa helsinginkesalukio.fi

OSALLISTUMISMAKSU 330 € (sis. opetus, vapaa-ajanohjelma)

LUE LISÄÄ!

12

ENGLANTI, A1-KIELI Abikertaus (ilta) 17.2.–18.3. (ke + to)

KESÄN OPETUS Päiväkertaukset järjestetään klo 9.15–14.00 ja iltakertaukset klo 14.30–19.00, aikavälillä 26.7.–6.8. Voit kerrata yhden aineen tai kaksi ainetta, jos toinen on iltaopetusta. MATEMATIIKKA, PITKÄ Abikertaus (päivä) MATEMATIIKKA, LYHYT Abikertaus (päivä) RUOTSI, B1-KIELI Abikertaus (päivä) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Abikertaus (päivä) ENGLANTI, A1-KIELI Abikertaus (ilta)

MUU OHJELMA

Kesälukiomme opetuksen ohessa on myös mahdollista verkostoitua muiden kurssilaisten kanssa vapaa-ajan ohjelman merkeissä.

Kesälukiot 2021


Kesälukiot 2021

13


Päivölän kesälukio TARTTILA, VALKEAKOSKI 7.–20.6.2021

Panosta tulevaisuuteen ja tule Päivölään! Meillä voit syventää englannin osaamistasi tai hankkia Suomen kärkitason opetusta matematiikassa ja fysiikassa.

Opiskelu on yksilöllistä ja lähtötasosi huomioidaan. Päivölä on mutkaton ja rento paikka kauniissa maalaismaisemassa. Meiltä löydät samanhenkistä seuraa ja innostavat opettajat.

OPETUS Kunkin aineen lukion oppimäärän (LOPS2016) kertauksen laajuus on 38 t. MATEMATIIKKA, PITKÄ Abi­kertaus ENGLANTI, A-KIELI Abikertaus FYSIIKKA Abikertaus Valitse 1–2 kertausta yhdistelmin: MAAabi + ENAabi MAAabi + FYabi

14

MUU OHJELMA Päivölän opiston vapaa-ajan tilat ovat opiskelijoiden käytössä (sauna, uima-allas, biljardi yms).


KOHDERYHMÄ

Lukiolaiset, aikuisopiskelijat

KESÄLUKION REHTORI FM Andy Chen

JÄRJESTÄJÄ

Päivölän opisto

LISÄTIETOJA

toimisto@paivola.fi, puh. 03 233 2200, paivola.fi

KESÄLUKIOON HAKEMINEN Hae viimeistään 17.5. osoitteessa paivola.fi

OSALLISTUMISMAKSU

Täysihoito (sis. opetus, majoitus, ateriat, vapaa-ajan ohjelma): 490 €/2 kurssia 360 €/1 kurssi Ilman täysihoitoa (sis. opetus, lounas, kahvit): 430 €/2 kurssia 300 €/1 kurssi

LUE LISÄÄ!

Kesälukiot 2021

15


Sommargymnasiet i östra Nyland BORGÅ 26.7.–7.8.2021

Kom med och preppa dig inför studentskrivningarna! Bli bättre på text- och läskompetensuppgifter, känn dig säkrare i finskan och långa matematiken.

Det här kan du göra i juli-augusti, i Borgå. Du träffar nya vänner och får uppleva nya platser och sommaraktiviteter. Närstudier i liten grupp, i trygg miljö, med helpension.

UNDERVISNING

Undervisningen ordnas mellan 8.30 och 17. Välj 1–3 ämnen (38 t vardera: 30 t lektioner, 6–8 t distansstudier och uppgifter): MODERSMÅL Abi-repetition A-FINSKA Abi-repetition LÅNG MATEMATIK Abi-repetition

16

ÖVRIGA AKTIVITETER Bastukvällar, bollspel, ledda utfärder/guidning till intressanta ställen i Borgå och östra Nyland. Kesälukiot 2021


MÅLGRUPP

Abiturienter, gymnasieelever, studenter och andra som vill för­ kovra sig i ämnena som erbjuds.

REKTOR

Kursplanerare Nina Wackström

ARRANGÖR

Borgå folkakademi

INFORMATION

akan.fi, Nina Wackström, nina.wackstrom@akan.fi, 040-5687027. Läs mer: kesalukio.fi

ANMÄLNINGAR

Sista anmälningsdag är 7.6. Tas emot på akan.fi, via epost nina. wackstrom@akan.fi eller ansökningsblankett på kesalukio.fi

STUDIEAVGIFT

LÄS MER!

Helpension (begränsad tillgång) 490 €/1 ämne 640 €/2 ämnen 980 €/3 ämnen (inkl. undervisning, 2 personers rum, måltiderna) Utan helpension 200 €/1 ämne 350 €/2 ämnen 500 €/3 ämnen (inkl. undervisning, lunch och kaffe). Eventuella mindre materialutgifter kan tillkomma.

Kesälukiot 2021

17


Maahanmuuttajakesälukio | ja || I: SAVONLINNA 15.–22.6.2021

II: VIRRAT 12.–19.7.2021

Tartu tulevaisuuteesi Maahanmuuttajakesälukiossa! Kurssilla saat tietoa opiskelumahdollisuuksista peruskoulun jälkeen ja tutustut nuoriin eri puolilta Suomea.

Kesälukiossa tukenasi ovat opinto-ohjauksen ammattilaiset, omakieliset mentorit sekä suomen kielen opettaja. Osaavien ohjaajien ja vierailevien asiantuntijoiden avulla pääset viikon aikana tutustumaan eri ammattialoihin ja saat tukea omien vahvuuksiesi tunnistamiseen ja koulutuspolkusi suunnitteluun. Opinto-ohjauksen lisäksi kesälukio sisältää työpajoja ja retkiä, suomen kielen opetusta sekä tutustumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Viikkoon mahtuu myös ohjattua vapaa-ajan

18

ohjelmaa, kuten liikuntaa ja yhdessä pelailua. Yhteinen kieli kesälukiossa on suomi, mutta mukana on myös omakielisiä mentoreita, jotka auttavat tarvittaessa. Mentori tukee sinua suunnitelmissasi myös kesälukion jälkeen. Kesälukioon osallistuminen ei edellytä aiempia opintoja Suomessa tai suuntautumista lukio-opintoihin.

LU LISÄE Ä! Kesälukiot 2021


KOHDERYHMÄ

I: 15–19-vuotiaat afganistanilaiset, somalialaiset ja arabinuoret II: 15–19-vuotiaat afganistanilaiset, kongolaiset ja kurdinuoret Omakielinen tuki tarjolla yllä mainituille ryhmille, mutta myös muut pakolaistaustaiset nuoret voivat hakea mukaan.

KURSSIPAIKKA

I: Kartanohostel AnnaCatharina, Savonlinna annacatharina.fi II: Nuorisokeskus Marttinen, Virrat marttinen.fi

OSALLISTUMISMAKSU

Kesälukioseura ry

200 € (sis. opetus, majoitus, ylläpito, materiaali, retket, yhteiskuljetus Pieksämäeltä Savonlinnaan tai Tampereelta Virroille)

KESÄLUKIOON HAKEMINEN

TIEDUSTELUT

JÄRJESTÄJÄ

Täytä hakulomake 12.5. mennessä osoitteessa kesalukio.fi

Kesälukiot 2021

Kesälukioseura, puh. 050 308 5711, toimisto@kesalukioseura.fi

19


Ympäristövaikuttamisen kesälukio HELSINKI 28.6.–5.7.2021

Huolestuttaako ilmastonmuutos ja monimuotoisuuden tuhoutuminen? Ehkä olet jo puolimatkassa barrikadeille Gretan jalanjäljissä… tai sitten et. Kenties parantaisitkin maailmaa mieluummin kulisseista käsin.

Uusi Ympäristövaikuttamisen kesälukio on niin aktivisteille kuin kaikille muillekin. Vaikuttamisosaamista tarvitaan työelämässä jo laajasti. Ympäristökriisit synnyttävät myös jatkuvasti uusia aloja ja ammatteja. Kesälukiossa selvitetään yhdessä asiantuntijoiden ja vaikuttajien johdolla 1) eri ympäristötekojen vaikuttavuutta,

20

2) miten rattaita käännetään ympäristön hyväksi järjestöissä ja päättäjinä, mutta myös työelämässä, tieteessä, taloudessa ja yrityksissä, mediatoimituksissa sekä kahvipöydissä, 3) miten kärjistynyttä keskustelua käydään vaikuttavasti ja syventämättä kuiluja, sekä 4) ketkä tekevät ympäristöpolitiikkaa ja mikä onkaan lobbarin rooli. Kesälukiossa pääset painostamatta tutustumaan sekä uusiin kavereihin että itseesi. Yhteisen tavoitteen lisäksi vapaa-ajanohjelma ja ympärivuorokautinen yhdessäolo hitsaavat porukkaa yhteen, tuttuun kesälukiotyyliin.

OPETUS

Sovithan hyväksiluvusta oman oppilaitoksesi kanssa etukäteen. Kesälukiot 2021


KOHDERYHMÄ TEEMAOPINNOT (YH/BI/GE) Ympäristövaikuttaminen näkyvillä ja kätkössä (vTO3) Lähestyt vaikuttamista kahden päivänpolttavimman ympäristö­ kriisin eli ilmastonmuutoksen ja biodiversiteettikadon kautta. Tapaat poliittisia vaikuttajia, sosiaalisen ja valtamedian edustajia sekä vaikuttamistyötä näkymättömämmin tekeviä. Tunnistat vaikuttamisen mahdollisuudet tulevaisuuden työelämässä ja rahavirroissa. Ympäristöahdistusta pohditaan sosiaalipsykologi Leena Koivulan johdolla.

LUE LISÄÄ!

15–19-vuotiaat ympäristöasioista huolestuneet, sekä vaikuttamisesta jo innostuneet että sen toivottomaksi kokevat

REHTORI

FM Jenni Salmi

JÄRJESTÄJÄT

Kesälukioseura, Kotkan lyseo ja WWF

KESÄLUKIOON HAKEMINEN

Täytä hakulomake verkossa 12.5. mennessä kesalukio.fi

OSALLISTUMISMAKSU

Täysihoito 70–400 €* (sis. ylläpito, majoitus, opetus, vierailut ja vapaa-ajan ohjelma) Ilman täysihoitoa 70–200 €* (sis. opetus, lounas, kahvi, vierailut ja vapaa-ajanohjelma) * Maksu riippuu lisärahoituspäätöksestä, tiedossa viimeistään maaliskuun alussa.

LISÄTIETOJA

Lue lisää: kesalukio.fi

Kesälukiot 2021

21


Kovien tieteiden kesälukio ETÄOPETUKSENA 2021 5.–15.7.2021

Haluatko opiskella luonnontieteitä? Valmistaudutko yo-kokeisiin tai suunnitteletko jo lukion jälkeisiä opintoja?

4 tuntia suoritetaan tehtävillä. Voit valita 1–2 kurssia, yhden kummastakin ryhmästä.

Kovien tieteiden kesälukiossa on tarjolla kertausta ja LOPS2015:n mukaisia kursseja biologiasta, fysiikasta, kemiasta ja matematiikasta. Kesälukio-opinnot sopivat erinomaisesti myös jo lukion päättäneille, jatko-opintojaan aloittaville.

BIOLOGIA Abikertaus (vBIabi) FYSIIKKA Abikertaus FY1, FY2, FY4 ja FY5 (vFYabi) KEMIA Reaktiot ja tasapaino (vKE5)

OPETUS

Kesälukio toteutetaan lukujärjestyksen mukaan verkkoympäristössä, missä opettajat ja opiskelijat kohtaavat reaaliaikaisesti oppitunneilla ja harjoitustöiden parissa. Abikertaukset ja kurssit ovat laajuudeltaan 38 tuntia, josta oppitunteja on 28, laskupajoja ja tehtävien ohjaustunteja 6 ja loput

22

RYHMÄ 1 (A)

RYHMÄ 2 (B) MATEMATIIKKA, PITKÄ/LYHYT Abikertaus (vMAA/vMABabi) KEMIA Abikertaus (vKEabi) FYSIIKKA Aine ja säteily (vFY7)

Lisäksi kesälukiolaisille on ilman lisämaksua tarjolla Abitti-kurssi, joka koostuu teemakohtaisista videoista ja tehtävistä (matematiikka, fysiikka, kemia). Abitti-kurssi suositellaan suoritettavaksi ennen kesälukiota.

Kesälukiot 2021


LUE LISÄÄ!

KOHDERYHMÄ

Lukiolaiset, lukioon siirtyvät, aikuisopiskelijat ja jatko-opintoihin siirtyvät

KESÄLUKION REHTORI

MUU OHJELMA

Opiskelun ohessa ohjelmaan kuuluu tutustumistuokioita, etäpelejä ynnä muuta vapaa-ajantoimintaa sekä kesälukion etäpäätöstilaisuus.

Opiston vararehtori, FM Kirsi Hintsanen

JÄRJESTÄJÄ

Alkio-opisto

KESÄLUKIOON HAKEMINEN

Ilmoittautuminen 30.6. mennessä osoitteessa alkio.fi/ kesalukio

OSALLISTUMISMAKSU

169 €/yksi kurssi 271 €/kaksi kurssia (sis. etäopetus, lasku- ja tehtäväpajat, ohjaus, oheisohjelma, mahdollisuus suorittaa Abitti-verkkokurssi)

LISÄTIETOJA

Kirsi Hintsanen, 040 714 3459, kirsi.hintsanen@alkio.fi, alkio.fi/kesalukio, kesalukio.fi

Kesälukiot 2021

23


24

Kesälukiot 2021


Kainuun kesälukio PALTAMO Matematiikka: 10.–19.7.2021 Teatteri-ilmaisu: 10.–17.7.2021

Onko lukion pitkän matematiikan osaamisessasi vajetta? Vai innostutko teatterista ja itseilmaisusta?

maisun 40 tuntia. Hyväksiluvusta soveltavina opintoina kannattaa keskustella oman lukion kanssa.

Kainuun Opistolla Oulujärven koilliskolkalla kohtaavat tänä vuonna lukiomatematiikan peruskuntojaksolaiset ja Nuori Teatteri -koulutustapahtumaan osallistuvat nuoret. Pitkän matematiikan peruskuntojaksolla otetaan 1. tai 2. vuoden matematiikan perusteet haltuun ennen seuraavaa lukuvuotta. Jo useasti järjestetty Nuori Teatteri -tapahtuma puolestaan tarjoaa nuorille itseilmaisun ja itsetuntemuksen työkaluja sekä houkuttaa uuden kivan harrastuksen pariin – teatteri kutsuu!

MATEMATIIKKA, PITKÄ Lukion 1. vuoden kertaus MATEMATIIKKA, PITKÄ Lukion 2. vuoden kertaus Opettajana matematiikassa Pinja Peltohaka. Opetus etenee perusteiden petraamista kaipaavien tahtiin, mutta myös edistyneemmät voivat tulla mukaan ja saada ohjausta. Lähiopetusta 5 tuntia päivässä, ohjausta tarjolla muunakin aikana.

OPETUS

Kunkin matematiikan kertauksen laajuus on 38 tuntia ja teatteri-ilKesälukiot 2021

Valitse yksi:

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (DRAAMA) Teatteri-ilmaisu Opetus koostuu perusopetuksesta ja produktioharjoituksista. Sisältönä esim. puhe-, tunne- ja fyysistä ilmaisua, improvisaatiota, tanssia, läsnäoloa, pantomiimia,

25


kameran edessä näyttelemistä, kuunnelmien tekemistä, lavastamista tai valosuunnittelua. Ohjaajat ovat ansioituneita alansa taiteilijoita ja kouluttajia.

MUU OHJELMA

Iltaisin on tarjolla yhteistä vapaa-ajanohjelmaa, mm. pelejä, rantasaunomista, melontaa, suppailua, grilli-iltoja, luontopolkua sekä retki Hossan kansallispuistoon ja vierailu kyläkauppaan.

LUE LISÄÄ!

KOHDERYHMÄ

Lukiolaiset, muut toisen asteen opiskelijat, aikuisopiskelijat

JÄRJESTÄJÄ

Kainuun Opisto

REHTORI

FM Helena Ahonen

KESÄLUKIOON HAKEMINEN

Täytä hakulomake 31.5. mennessä osoitteessa kesalukio.fi tai ilmoittaudu sähköpostitse: sinikka.korhonen @kainuunopisto.fi

OSALLISTUMISMAKSU

Täysihoito 260 €/matikka 210 €/teatteri (sis. opetus, materiaalit, majoitus, ateriat, retki, vapaa-ajanohjelma) Ilman täysihoitoa 190 € (molemmat) (sis. opetus, materiaalit, retki, vapaa-ajanohjelma) Mahd. oppikirjat omakustanteisia

LISÄTIETOJA

Matikka: Sinikka Korhonen, 044 2990 826, sinikka.korhonen@kainuunopisto.fi Teatteri: Sami Sainio, 044 27 699 04, sainarin_sami@hotmail.com Lue lisää: kainuunopisto.fi, kesalukio.fi.

26

Kesälukiot 2021


Arktisen aikavaelluksen kesälukio UTSJOKI 19.–31.7.2021

Tule ammentamaan kesällä 2020 valmistuneen Arktinen aikavaellus -vaellusreitin aiheista ja oppimaan maailmankaikkeudesta huippu­ asiantuntijoiden johdolla! Tiede ja taide yhdistyvät eksoottisissa järvi- ja tunturimaisemissa Utsjoella.

Kesälukiossa voit keskittyä luonnontieteisiin tai taideaineisiin tai yhdistellä näistä sopivan kokonaisuuden lukujärjestykseesi. Luonnontieteistä kiinnostuneet tutustuvat mm. tähtitiedettä ja biologiaa yhdistelevän astrobiologian tutkimusalan näkökulmasta maailmankaikkeuden, Maa-planeetan, elämän edellytysten sekä eliökunnan syntyyn ja kehitykseen ja niiden keskinäisiin vuorovaikutuksiin. Kesälukiot 2021

Taideaineisiin suuntautuneet puolestaan voivat keskittyä Lapin tähtitaivaan mytologiaan ja kansanperinteeseen kuva- ja valokuvataiteen näkökulmasta.

OPETUS

Kurssien/opintojaksojen laajuus on 38 t tai 2 op. Opettajina mm. Kirsi Lehto, Esko Valtaoja, Pasi Nurmi ja Brita Turunen. TEEMAOPINNOT (FY/BI/GE) Astrobiologia (vTO1) Astrobiologiassa ja Arktisella aikavaelluksella syvennetään mm. kurssien vBI1–vBI3, vGE2 ja vFY7 (moduulit BI1-BI4, GE2 ja FY8) aiheita: kosminen kehitys, luonnonlait, universumin historia, tähtitaivas ja tähtien synty, planeettakunnat, eksoplaneetat, elinkel-

27


poiset vyöhykkeet, elämän edellytykset ja mahdollisuudet Maassa ja muilla taivaankappaleilla. TEEMAOPINNOT (KU/LI/MU) Myyttinen tähtitaivas (vTA2) Tutustumme Lapin tähtitaivaan mytologiaan ja saamelaiseen kansanperinteeseen kuvataidetta, nykyvalokuvausta sekä luonnossa liikkumista hyödyntäen. Musiikki, sirkustaide ja videointi yhdistyvät loppujuhlan valmistelussa.

28

MUU OHJELMA

Ohjelmaan kuuluu kahden päivän vaellusretki, Yöttömän keskiyön konsertti, filosofointia nuotiolla ja saunomista. Kevon tutkimuslaitoksen ympäristössä voit myös uida ja soudella. Iltatyöpajassa valmistellaan yhdessä loppujuhlaa. Kesälukion ohessa on mahdollista suorittaa Arktisen aikavaelluksen opaskoulutus.

Kesälukiot 2021


LUE LISÄÄ!

KOHDERYHMÄ

Lukiolaiset, lukioon siirtyvät nuoret, muut toisen asteen opiskelijat ja aikuisopiskelijat

REHTORI

Emerituslehtori Juhani Harjunharja

JÄRJESTÄJÄT

Ohcejoga Utsjoen Ursa ry, Aikavaellus ry, Turun yliopisto ja Kesälukioseura ry

KESÄLUKIOON HAKEMINEN

Täytä hakulomake osoitteessa kesalukio.fi 28.6. mennessä.

Kesälukiot 2021

OSALLISTUMISMAKSU

Täysihoito 350 €/1 kurssi tai 2 op 420 €/2 kurssia tai 2+2 op (sis. opetus, majoitus, ateriat, kuljetukset kurssipaikalta, vapaaajan­ohjelma) Ilman täysihoitoa 70 €/kurssi tai 2 op (sis. opetus, ruokailu lisämaksusta)

LISÄTIETOJA

Juhani Harjunharja, 040 1894910, juhani.harjunharja@pp.inet.fi Lue lisää: kesalukio.fi ja arktinenaikavaellus.com

29


Suomen kielen ja kulttuurin etäkesälukio ETÄOPETUKSENA 2021 26.7.–1.8.2021

Onko sinulla suomalaiset sukujuuret? Haluatko kehittää suomen kielen taitoasi? Suunnitteletko paluumuuttoa Suomeen? Kaipaatko uusia kansainvälisiä kavereita? Suomen kielen ja kulttuurin etäkesälukio on täällä taas! Ja se on jotakin muuta kuin mihin olet etänä tottunut.

KOHDERYHMÄ

15–19-vuotiaat ulkosuomalaiset, paluumuuttaja- ja muut suomen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet nuoret

JÄRJESTÄJÄ

Kesälukioseura

Leirimuotoisen kesälukion ytimessä ovat aina olleet kulttuuri, kaverit ja ryhmähenki, jotka kaikki ovat olennainen osa myös etäkesälukiota. Etäkesälukio on toiminnallinen ja soveltuu eritasoisille suomen kielen osaajille. Etä­ opetuksessa voidaan suomen opiskelun lisäksi esimerkiksi tehdä

KESÄLUKIOON HAKEMINEN

Täytä hakulomake verkossa 30.6. mennessä: kesalukio.fi

OSALLISTUMISMAKSU

140 € (sis. etäopetus, ohjelmistolisenssit, vapaa-ajan ohjelma)

LISÄTIETOJA

Lue lisää: kesalukio.fi

30

Kesälukiot 2021


matalalla kynnyksellä videoita ja musiikkia, pelata ja leipoa. Lisäksi rakennetaan omaa identiteettiä ja pohditaan suhdetta Suomeen.

OPETUS

Etäopetus järjestetään iltaisin Suomen aikaa, jolloin se soveltuu parhaiten Euroopasta, Afrikasta ja Amerikoista osallistuville. Aktiivista opetusta on n. 3–4 t päivässä, yhteensä 20 t. Viikon puolivälissä on opetuksesta vapaa taukopäivä, jolloin opettajat ovat tavoitettavissa. Osallistujan sanasto karttuu, peruskielioppi lujittuu ja suomenkielinen ilmaisu vahvistuu – sekä puhekielellä että yleiskielellä, puhuen ja kirjoittaen. Innovatiivisissa etäharjoituksissa painottuvat jokapäiväisessä elämässä tarvittava sanasto ja rakenteet. Motivaatiota tuetaan pelillistämisen keinoin. Mukana on esimerkiksi visoja, haasteita, pelejä ja eri osaamistasoille sopivia tavoitteita, joita kohti pyrkiä ja kerätä pisteitä. Kurssin opetuksesta vastaa monialainen opetustiimi.

Kesälukiot 2021

utustua Oli ihanaa t n, opisuusiin ihmisii laista kella kaiken , kirjoituutta tietoa stella, taa ja keskuoastaan ja kaikki ain . Wow! netin kautta

en kielen ja Raine, Suom ukio 2020 äl es äk kulttuurin et

LUE LISÄÄ!

31


Tyttöjen kesälukio YLÖJÄRVI 26.7.–1.8.2021

Lähde mukaan suunnittelemaan omaa koulutuspolkuasi ja rakentamaan unelmaa tulevaisuudestasi Tyttöjen kesälukioon.

Kesälukiossa saat tukea siihen, miten edetä oman opinpolkusi suunnittelussa. Kesälukion aikana pääset tutustumaan suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja eri ammatteihin. Lisäksi saat tukea omien vahvuuksien tunnistamiseen. Kesälukiossa tapaat myös muita nuoria eri puolilta Suomea. Pääsette yhdessä ohjatusti pohtimaan elämää kahden kulttuurin välimaastossa. Opetus järjestetään suomeksi, mutta omakielinen mentori tukee sinua kesälukion aikana. Kesälukion päivittäinen ohjelma koostuu opinto-ohjauksesta, tärkeitä teemoja käsittele-

32

vistä työpajoista ja mahdollisista vierailuista. Kesälukiossa on myös ohjattua vapaa-ajan ohjelmaa, kuten liikuntaa ja kädentaitoja. Kesälukiossa tukenasi ovat osaavat opinto-ohjaajat ja omakieliset mentorit. Lisäksi pääset osaksi mentoriryhmää, joka tukee sinua suunnitelmissasi myös kesälukion jälkeen. Tyttöjen kesälukio järjestetään kotoisassa Koivupuiston kurssikeskuksessa. Kesälukioon osallistuminen ei edellytä aiempia opintoja Suomessa tai suuntautumista lukio-opintoihin. Kesälukiot 2021


KOHDERYHMÄ

15–20-vuotiaat pakolaistaustaiset tytöt. Omakielinen mentorointi somalialaisille, afganistanilaisille, arabi- ja kurditytöille, mutta myös muut voivat hakea.

JÄRJESTÄJÄ

Kesälukioseura ry

KURSSIPAIKKA

Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto koivupuisto.com

KESÄLUKIOON HAKEMINEN

Täytä hakulomake 12.5. mennessä osoitteessa kesalukio.fi

OSALLISTUMISMAKSU

200 € (sis. opetus, majoitus, ylläpito, materiaali, retket, yhteiskuljetus Tampereelta Ylöjärvelle)

TIEDUSTELUT

Kesälukioseura, puh. 050 308 5711, toimisto@kesalukioseura.fi

LUE LISÄÄ!

33


34

Kesälukiot 2021


A- ja B-matikan etäkesälukiot ETÄOPETUKSENA B: 7.–11.6.2021

A: 26.7.–6.8.2021

Tarvitsetko kertausta lukiomatikan perusteiden kanssa? Tule vääntämään rautalangasta innostavan opettajan johdolla ja tuutoropettajien tuella – kotisohvalta käsin!

MAOL ry ja Kesälukioseura vastasivat lukiolaisten koronakevään 2020 avunpyyntöön uudella etäkesälukiolla, jonka keskiössä olivat yhdessä opiskelu ja selkeä opetus. Pitkän matikan etäkesälukio oli menestys ja jatkoa toivottiin kovasti. Tervetuloa tänä vuonna mukaan myös lyhytmatikkalaiset!

OPETUS

Opetusta on arkisin kahden viikon (pitkä matikka) tai yhden viikon (lyhyt matikka) ajan seuraavasti: 1) aamupäivällä käydään päivän aiheet läpi opettajan johdolla Kesälukiot 2021

2) iltapäivällä harjoitellaan laskuja yhdessä laskupajoissa A-MATIKAN ETÄKESÄLUKIO MATEMATIIKKA, PITKÄ 1. ja 2. vuoden perusteiden kertaus Viikko 1: vMAY1–vMAA4 kertaus Viikko 2: vMAA5–vMAA8 Osallistut lähtökohtaisesti molemmille viikoille, mutta on mahdollista osallistua vain viikolle 1 tai viikolle 2 (ei vaikuta osallistumismaksuun).

B-MATIKAN ETÄKESÄLUKIO MATEMATIIKKA, LYHYT 1. ja 2. vuoden perusteiden kertaus Viikon aikana kerrataan vMAY1–vMAB5 keskeiset sisällöt

35


Opiskelu oli mieleistä ja kiinnostavaa. Opetus oli hyvää. Lisäksi kurssilla oli todella kattava materiaalitarjonta. Kysymyksiä sai esittää matalalla kynnyksellä. Itse sain paranneltua perustaitoja matematiikan suhteen koronakevään jälkeen. Antoisinta oli se, että asioita oikeasti oppi. Katja, Pitkän matematiikan perusteet etänä 2020

MUU OHJELMA

LUE LISÄÄ!

Etäyhteydet testataan ja oman pienryhmän kanssa ryhmäydytään ennen etäkesälukion alkua. Kesälukion aikana pienryhmien välistä pelillistä kisailua, visoja, vierailijoita ja muuta motivaatiota ylläpitävää toimintaa. KOHDERYHMÄ

Lukiolaiset, etusijalla vähintään 2. vuoden opiskelijat

JÄRJESTÄJÄ

Kesälukioseura ry ja MAOL ry

KESÄLUKIOON HAKEMINEN

Täytä hakulomake 1.6. mennessä osoitteessa kesalukio.fi

36

OSALLISTUMISMAKSU

70 € A-matikka 50 € B-matikka (sis. etäopetus, laskupajat, ryhmäytymissessiot, sähköinen materiaali)

LISÄTIETOJA

Lue lisää: kesalukio.fi

Kesälukiot 2021


Sallan kesälukio SALLA Heinäkuu 2021

Sallan lukion ja kansalaisopiston tarjoamassa kesä­ lukiossa opiskellaan kansainvälisissä tunnelmissa!

Kurkkaa Sallan opintotarjonta suoraan netistä: kesalukio.fi.

LUE LISÄÄ!

Kesälukiot 2021

KOHDERYHMÄ

Lukioon siirtyvät nuoret, lukiolaiset, muut toisen asteen opiskelijat ja aikuisopiskelijat

JÄRJESTÄJÄT

Sallan lukio ja Sallan kansalaisopisto

KESÄLUKION REHTORI

KT, sivistystoimenjohtaja Marja Myllykangas

LISÄTIETOJA

Sirkka Takkunen, 040 125 7035, sirkka.takkunen@salla.fi Lue lisää osoitteesta kesalukio.fi

37


Summer School by River Rhine WESEL 14.–21.6.2021

Kiinnostaako vesiekologia ja kaupunkikulttuuri? Jäikö oman lukiosi reissu väliin koronan vuoksi? Terveisiä Weselistä kauniin Rein-joen varrelta, jossa voit kokea unohtumattoman matkan uusien ystävien kanssa!

38

Tutustu Rein-Ruhr-alueen vesistöihin hilpeässä seurassa mahtavien opettajien johdolla. Matkaa taitetaan aktiivisesti, esimerkiksi meloen ja pyöräillen. Samalla kehität englannin ja halutessasi myös saksan suullista kielitaitoasi. Kesälukiossa perehdyt saksalai-

Kesälukiot 2021


sen kaupungin elämänmenoon yhdessä paikallisten nuorten kanssa. Kesälukion opetuskieli on englanti.

OPETUS

Voit suorittaa kesälukiossa teemaopinto- tai kansainvälisyyskurssin (opintojakso 2 op). Sovi hyväksilukemisesta etukäteen oman oppilaitoksesi kanssa. TEEMAOPINNOT Kansainvälinen toiminta (TO/vTO3) Matkalla perehdyt Rein-joen ja tekojärvien ekologiaan ja maankäyttöön, sekä alueen kulttuuri­ perintöön. Kehität taitojasi kansainvälisessä toimintaympäristössä ja tutustut saksalaiseen kulttuuriin ja koulutusjärjestelmään.

KOHDERYHMÄ

Lukiolaiset, muut toisen asteen opiskelijat ja lukioon siirtyvät nuoret

REHTORI

Christian Karus

JÄRJESTÄJÄ

Kesälukioseura ja Andreas-Vesalius-Gymnasium -lukio. Suomalainen matkanjohtaja-opettaja Ville Kiviharju matkustaa ryhmän kanssa.

KURSSIPAIKKA

Andreas-Vesalius-Gymnasium

KESÄLUKIOON HAKEMINEN

Täytä hakulomake verkossa 31.3. mennessä: kesalukio.fi

OSALLISTUMISMAKSU

800 € (sis. edestakaiset lentomatkat Helsinki–Düsseldorf, majoitus ja ylläpito, ohjelma, retket sekä ryhmämatkavakuutus)

LISÄTIETOJA

HUOM! ULKOMAAN KESÄ­ LUKIOIHIN VOI TULLA MUUTOKSIA COVID-19-PANDEMIAAN LIITTYEN. TARKISTA AINA AJANKOHTAISET TIEDOT OSOITTEESTA KESALUKIO.FI Kesälukiot 2021

Lue lisää: kesalukio.fi

LUE LISÄÄ!

39


SPRÅKBAD PÅ GOTLAND HEMSE 8.–15.7.2021

Vill du förbättra din svenska? Vill du höra svenska omkring dig och arbeta intensivt med att förstå och uttrycka dig på svenska? Åk då med oss till Gotland och tillbringa åtta dagar på Gotlands folkhögskola i Hemse.

40

Att bo och studera på folkhögskola är roligt, givande och utvecklande. Du umgås nämligen med dina kurskamrater både på lektionerna och under aktiviteter om kvällarna, ledda av lärare. Svenskan blir på så vis en del av vardagen. Du kommer att få vara med om två utflykter: till

Kesälukiot 2021


UNDERVISNING

RUOTSI, B-KIELI Viesti ja vaikuta puhuen (RUB16) Du får öva dig att använda svenska språket i olika situationer i det dagliga livet. Därtill får du berätta om dig själv, din hemort och dina intressen.

RUOTSI, A-KIELI Viesti ja vaikuta puhuen (RUA8) Du får öva olika strategier för att använda språket muntligt med utgångspunkt i texter, filmavsnitt och bilder. Därtill övar du din förmåga att förstå talat språk och olika dialekter.

HUOM! ULKOMAAN KESÄ­ LUKIOIHIN VOI TULLA MUUTOKSIA COVID-19-PANDEMIAAN LIITTYEN. TARKISTA AINA AJANKOHTAISET TIEDOT OSOITTEESTA KESALUKIO.FI

DELTAGARE

DELTAGARAVGIFT

medeltidsstaden Visby samt till raukfälten på södra Gotland. Håll med din egen skola om att ha godkänt RUA8 eller RUB16. Du tar det muntliga språktestet i ditt gymnasium.

Abiturienter, gymnasister, de som börjar gymnasiet

ARRANGÖRER

Sommargymnasiesamfundet och Gotlands folkhögskola

ANSÖKAN TILL SOMMARGYMNASIET

Fyll i ansökningsblanketten före den 2 maj på kesalukio.fi

800 € (innefattar undervisning, transport, helpension samt resorna Helsingfors–Visby tur och retur)

LÄS MER!

INFORMATION

See: kesalukio.fi Kesälukiot 2021

41


Kuinka Covid-19-pandemia huomioidaan kesälukioissa? På svenska/in English: kesalukio.fi Kesällä 2020 pandemia aiheutti kesälukioiden peruuntumisia, aikataulumuutoksia ja siirtämistä etäopetukseen. Mikäli pandemia vaatii vielä kesällä 2021 erityisjärjestelyjä, voi kesälukioihin tulla merkittäviäkin muutoksia. Ajankohtaiset tiedot tuleekin aina tarkistaa osoitteesta kesalukio.fi. Poikkeuksellinen tilanne vaikuttaa kesälukioihin ainakin seuraavasti: 1) Etäkesälukiot saavat jatkoa. 2) Mikäli mahdollista, osa kesälukioista järjestetään lähiopetuksena. Tämä on ollut myös opiskelijoiden toive. Näissä kesälukioissa noudatetaan viranomaisten suosituksia ja ohjeita, ja taataan riittävät turvajärjestelyt.

42

3) Ulkomaan kesälukioista järjestetään vain ne, joiden turvallinen toteutus voidaan taata. Ulkomaan kesälukioiden ajankohtiin, lentoihin ja ohjelmaan voi tulla muutoksia, tai kesälukiot saatetaan joutua perumaan. 4) Kesälukion peruuntumisesta viranomaisen tai järjestäjän päätöksellä ilmoitetaan hakijoille ja paikkansa vahvistaneille, eikä peruutuksesta aiheudu kuluja. Voit aina kysyä lisätietoja suoraan kesälukiostasi tai Kesälukio­ seurasta (ks. takakansi).

Kesälukiot 2021


TUU MUKAAN LUKIOLAISIIN! WWW.LUKIO.FI/LIITY

@lukiolaiset


KESÄLUKIOSEURA/ SOMMARGYMNASIESAMFUNDET/ SUMMER HIGH SCHOOL ASSOCIATION Mariankatu 7 C 1 00170 HELSINKI

TIEDUSTELUT INFORMATION +358 9 686 0770 toimisto@kesalukioseura.fi kesalukio.fi

 

KESÄLUKIOSEURA