Page 1

t o i k u l 채 s Ke 2016 ASIER

RGYMN SOMMA

www.kesalukio.fi


Lukiolaisille, lukioon siirtyville ja muille toisen asteen opiskelijoille!

KESÄLUKIOT 2016 YLEISKESÄLUKIOT

Oppiainekurssit

9

Helsingin kesälukio I

6.–17.6.

Helsinki

MAAabi/MABabi, AIabi, ENAabi, RUBabi, BIabi, YHabi, PSabi, KEabi, FYabi

11

Tuusulanjärven kesälukio

6.–17.6.

Järvenpää

RUB1/RUB2/RUB3/RUB4/RUB5/RUBabi, ENAabi/ ENA1–3 kert./ENA8/ENAperusteet, MAA5/MAA6, MABabi/MAB1/MAB3/MAB5

15

Itä-Lapin kesälukio*

11.–24.7.

Salla

RUBvalm., ENAvalm./ENA7, SAabi, VE1, VEkulttuuri, S201/S2alkeet, MAvalm./MAA11/MAA12, HI4, YH4, PS2, MU1/MU5, KU1, teatteri-ilmaisu, retkeily, peliohjelmointi, sirkustaide

18

Lahden kesälukio*

25.7–4.8.

Lahti

ÄIabi, RUBvalm./RUBabi, ENAvalm./ENAabi, MAAabi/MAvalm.

9

Helsingin kesälukio II

25.7.–5.8.

Helsinki

v

TEEMAKESÄLUKIOT 20

Kirjoittajakesälukio*

6.–15.6.

Turku

ÄI9, luova kirjoittaminen

21

Itämeri-kesälukio *

6.–16.6.

Seili

BI3, LI3

23

Matemaattis-luonnon­ tieteellinen kesälukio

7.–23.6.

Punkaharju

MAAkert., BI5, KE5, FY1–5kert.

25

Maahanmuuttaja­kesälukio I*

11.–18.7.

Anjala

Opinto-ohjaus, S2, oma äidinkieli ja kulttuuri

27

Kielisolahduskesälukio*

11.–20.7.

Savonlinna

ÄI8, S2, RUB1–2kert./RUBabi/RUB3/RUB4, ENAkert., arabia, venäjä, saksa, kiina

29

Liikunta- ja urheilu­ kesälukio*

18.–26.7.

Nurmes

LI3, TE2, S2

25

Maahanmuuttajakesälukio II*

25.–31.7.

Anjala

Opinto-ohjaus, S2, oma äidinkieli ja kulttuuri

31

Tyttöjen kesälukio*

25.7.–1.8.

Helsinki

Opinto-ohjaus, mentorointi, oma äidinkieli ja kulttuuri

33

Teatteri-ilmaisun kesälukio*

25.7.–4.8.

Lahti

Ilmaisutaito, improvisaatio, näyttelijäntyö, dramaturgia, elokuva-analyysi

35

Suomen kielen ja kulttuurin kesälukio*

1.–7.8.

Turku

S2, suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri, Suomen historia, koulujärjestelmä Suomessa

ULKOMAAN KESÄLUKIOT 37

Saksan kesälukio

6.–13.6.

Berliini

SA suull. kielitaito

38

Espanjan kesälukio

17.–24.6.

Valladolid

ES suull. kielitaito

40

Språkbad på Gotland

16.–23.7.

Hemse

RUA7, RUB6 (suull. kielitaito)

43

Summer School in England

22.–30.7.

Durham

ENA suull. kielitaito

46

Ranskan kesälukio

heinäkuu

Pariisi

RA suull. kielitaito

* Myös lukioon tai ammattiopistoon siirtyville! * Också för dig som börjar på gymnasiet eller på yrkesinstitutet!

Ilmoittautumiset/anmälningar www.kesalukio.fi Muutokset mahdollisia. Ajankohtaiset tiedot osoitteessa www.kesalukio.fi. Med reservation för förändringar. För uppdaterad information, se på www.kesalukio.fi.

Kuvat: Kesälukioseuran kursseilta Taitto: Riikka Käkelä-Rantalainen Paino: Suomen Uusiokuori Oy


Kesälukio – lukiokursseja ja kesämuistoja! Jäikö jokin lukiokurssi suorittamatta lukuvuoden kiireessä? Haluatko nopeuttaa lukio-opintojesi etenemistä? Kirjoitukset edessä, mutta kursseja uupuu tai kertausta kaivataan? Vai oletko vasta suuntaamassa lukioon ja haluaisit vahvistaa jo oppimaasi? Kenties oman lukiosi kurssitarjottimelta jotain jää uupumaan, vaikka olisit innokas opiskelemaan mielenkiintoisia, juuri sinua kiinnostavia kursseja jatko-opiskelupaikka mielessäsi siintäen. Kesälukiot tarjoavat mahdollisuuden suorittaa lukiokursseja ja opiskella kesällä tulevaa varten. Ei oppi ojaan kaada eikä kesälukio ole pelkkää puurtamista! Kesälukiosta saatat jopa saada kipinän jatko-opintoihin ja unelma-ammattiisi! Jos olet lukiolainen, peruskoulun päättävä nuori tai ammatillisen oppilaitoksen opiskelija, kesälukio on sinua varten!

Kesälukio on lukiolaisen kesäkoulu Kesälukiot järjestetään kurssikeskuksissa ja kansanopistoissa ympäri Suomea tai ulkomailla. Kesälukiot kestävät viikosta kahteen, ja tarjolla on useita eri aineiden kursseja. Osa kesälukioista on yleiskesälukioita, joissa opiskellaan pääsääntöisesti lukioaineita. TeeKesälukiot 2015

makesälukioiden kurssit painottuvat muun muassa matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin, vieraisiin kieliin, ympäristöön sekä liikuntaan.

LUKIOLAISILLE, LUKIOON SIIRTYVILLE JA MUILLE TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE! Opiskelu kesälukiossa on kokopäiväistä. Ainevalinnat saat tehdä itse. Kesälukiossa voit keskittyä kunnolla joko yhteen aineeseen tai valita useampia kiinnostavia aineita, joihin et talven aikana ehdi syventyä. Opetuksen lisäksi kesälukiot tarjoavat opiskelijoille majoituksen, ruokailut, retket ja vapaa-ajan ohjelmaa. Kurssikeskuksissa on monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet.

Lukion pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja

Kesälukioiden tarjoamat lukion oppimäärään kuuluvat kurssit vastaavat sisällöltään, tuntimäärältään (38 tuntia) ja arviointimenetelmiltään lukion opetussuunnitelmille asetettuja vaatimuksia. Kurssien opetuksesta vastaavat pätevät aineenopettajat. Tarjolla on lukion pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. HUOM! Kesän 2016 aikana kotimaan kesälukioissa järjestetään opinto-ohjausta integroituna aineenopetukseen. 3


4

Kes채lukiot 2016


KESÄLUKIOSSA VOIT • • • • •

suorittaa kursseja 18 eri lukioaineessa kerrata peruskoulun tietoja ja valmistautua tuleviin lukio-opintoihin kerrata lukiossa opittua ja valmistautua ylioppilaskirjoituksiin saada vinkkejä opiskeluun ja oppimiseen saada kokemuksia kansainvälisestä opiskeluilmapiiristä niin Suomessa kuin ulkomaillakin • saada tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista Suomessa ja ulkomailla.

Kesälukiossa suoritettujen kurssien hyväksilukeminen Lukiolaki (§23) oikeuttaa opiskelijan hyväksilukemaan tutkintoonsa muualla suoritetut lukiokurssit, jotka ovat tavoitteiltaan ja sisällöltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. On tärkeää, että sovit kurssin hyväksilukemisesta etukäteen oman lukiosi rehtorin tai aineenopettajan kanssa. Opiskelijalle annetaan todistus kesälukiossa suoritetuista kursseista. Pyydettäessä todistuksesta lähetetään kopio myös opiskelijan omaan lukioon.

Osallistumismaksut

Kotimaassa järjestettävien kesälukioiden osallistumismaksu vaihtelee kesälukion pituuden ja ohjelman mukaan. Mahdolliset oppikirjat opiskelijat hankkivat itse. Katso tarkemmat kurssimaksut kunkin kesälukion kohdalta. Ulkomailla järjestettävien kesälukioiden osallistumismaksu sisältää edestakaisen ryhmämatkan kustannukset Helsingistä kohteeseen.

HAE AJOISSA! Täytä hakulomake netissä osoitteessa www.kesalukio.fi. Lue tarkasti myös hakuohjeet kunkin kesälukion esittelyn kohdalta. Peruutuspaikkoja kannattaa kysyä vielä kesälläkin hakuajan päätyttyä.

Kesälukiot 2015

Avustukset Erillisanomuksella voit hakea tukea tai apurahaa kesälukio-opiskeluun kotikuntasi sosiaalilautakunnalta tai Kesälukioseuralta. Kesälukioseuran avustukset haetaan sähköisellä lomakkeella 3.5.2016 mennessä. Lomakkeen löydät osoitteesta www.kesalukio.fi/apuraha-anomus. Halutessasi voit lähettää Kesälukioseuran toimistoon postitse kopioita asiaan liittyvistä virallisista asiakirjoista. Kaikille hakijoille ilmoitetaan kirjallisesti mahdollisesta avustuksesta toukokuun puoleen väliin mennessä.

Kesälukioseura ry

• kesälukioiden keskusjärjestö vuodesta 1965 lähtien • sitoutumaton, aatteellinen koulutusjärjestö • jäsenjärjestöinä 15 opettaja-, opiskelija-, nuoriso- ja sivistysjärjestöä • järjestää suomen kielen ja kulttuurin kursseja ulkosuomalaisille lapsille ja nuorille sekä oman äidinkielen kursseja Suomessa asuville pakolaislapsille ja -nuorille • saa toiminta-avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Raha-automaattiyhdistykseltä.

Yhteystiedot

Kesälukioseura Mariankatu 7 C 1 00170 HELSINKI Toimisto, tiedustelut: puh. 09 686 0770 toimisto@kesalukioseura.fi www.kesalukio.fi Kesälukioseura @kesalukioseura kesalukioseura 5


What are summer high schools all about? Summer high schools are intensive and informal alternatives for regular school education. These alternative schools are arranged in all parts of Finland, most of them located in beautiful unspoiled surroundings of folk high schools. Summer high schools are full-time courses for 15 to 18 year old high school students. In addition to full room and board, a wide range of extracurricular activities together with excursions are included in the course package. Using learneroriented methods, summer high schools offer a non-traditional approach to the learning process. Students are encouraged to take active part in the process and thus make the most of their study period. Intensive study periods ranging from one to two weeks enable the student to • compensate high school courses included in the curriculum • revise and supplement basic high school courses • explore new arts and crafts • try out new hobbies • gain personal experience of intercultural learning. To learn foreign languages, we use role-plays, dramatisations, and conversations with students from different countries who are also there to participate in our courses. Professionals in different fields teach arts and crafts. We shall continue our interaction and exchange of ideas during free time: we will have excursions, discuss current topics such as moral philosophy or the uniting Europe, all of this being led by specialists in each field. And, of 6

course, we will sit around the campfire, swim and enjoy the sauna and the Finnish summer! The application deadline for summer high schools held in Finland close in May–June. For more information, do not hesitate to contact the Summer High School Association (Kesälukioseura). If you have any special subjects, hobbies or themes of interest in mind, please, write us about them, so we can make you a personal recommendation for a summer high school.

The Summer High School Association

The Summer High School Association was established in 1965 to provide an alternative for traditional high school education. The association is a private, non-profit, statesubsidised organisation. The functions are financed through funds received from the Finnish Ministry of Education and Culture and Finland’s Slot Machine Association RAY.

Contact details

Kesälukioseura/ The Summer High School Association Mariankatu 7 C 1 FI-00170 HELSINKI FINLAND +358-9-686 0770 (office) toimisto@kesalukioseura.fi www.kesalukio.fi Kesälukioseura @kesalukioseura kesalukioseura Kesälukiot 2016


Kes채lukiot 2015

7


Studier vid sommar­gymnasium Sommargymnasiekurserna är avsedda för gymnasister, grundskolans högstadieelever, studerande vid yrkesinstitut och för vuxen­ studerande. I sommargymnasium kan du: • läsa en eller flera gymnasiekurser • repetera grundskolans lärokurser och förbereda dig för gymnasiestudier • repetera gymnasiekurser och förbereda dig för studentskrivningarna • få råd i frågor om studier och lärandet samt få idéer för studier efter gymnasiet eller för yrkesval • få internationella erfarenheter och kontakter såväl i Finland som utomlands

ANSÖK I TID! Fyll i blanketten på internet på sidan www.kesalukio.fi. Läs ansökningsinformationen noga på varje sommargymn­ asiums presentation. Du kan fråga efter en sistaminutenplats även efter ansöknings­ tidens utgång. Sommargymnasier arrangeras på kurscentraler och folkhögskolor runtom i Finland. En del kurser arrangeras utomlands. Sommargymnasierna är intensiva studieperioder på en eller två veckor. Vid ett sommargymnasium kan du studera obligatoriska, fördjupade och tillämpade gymnasiekurser. En del är fokuserade på gymnasiestudier, andra har något speciellt tema, t ex teater eller natur. Studierna vid sommargymnasiet genomförs som heldagsstudier. Du kan delta i en eller flera gymnasiekurser enligt dina egna önskemål. Kursavgiften omfattar inkvartering med helpension, fritidsprogram och resebiljetter (gruppresa) till sommargymnasier utomlands.

till sina mål och till sitt centrala innehåll motsvarar gymnasiets kurser. Timantalet, målen, innehållet och bedömningen av sommar­ gymnasiernas kurser sker enligt kraven för gymnasiets läroplan. För undervisningen i sommargymnasierna svarar kompetenta gymnasie­lärare.

I fråga om tillgodoräknande av sommargymnasie­ studierna ska studeranden på förhand komma överens om detta med rektorn eller ämneslärare vid sitt eget gymnasium.

Stipendier för studier

Sommargymnasiesamfundet kan bevilja ekonomiskt stöd för studerande vid sommar­ gymnasierna på sociala grunder. Ansökan om stipendium bör göras elektroniskt på www.kesalukio.fi/apuraha-anomus före den 3 maj 2016. Ansökan innehåller personuppgifter och uppgifter om vilket sommargymnasium du kommer att delta i. Du ska också tillägga en egen utredning över din egen ekonomiska situation. Alla som ansökt om stipendium kommer att informeras skriftligen om beslutet i mitten av maj.

Sommargymnasiesamfundet R.F. • grundades år 1965 • är politiskt obunden, ideell förening som får statsbidrag • har 15 olika utbildnings-, skolungdoms- och lärarföreningar som medlemsorganisationer • arrangerar utlandsfinska barns och ungdomars kurser i finska och finsk kultur och kurser i modersmålet och den egna kulturen för flyktingbarn och -ungdomar bosatta i Finland • finansieras genom medel från Finlands undervisnings- och kulturministerium och från Penningautomatföreningen.

Kontaktinformation

Sommargymnasiesamfundet Mariegatan 7 C 1 00170 HELSINGFORS 09 686 0770 (information, kansli) toimisto@kesalukioseura.fi Tillgodoräknande av studier www.kesalukio.fi Gymnasielagen (§23) säger att en studerande får Kesälukioseura @kesalukioseura i gymnasiets lärokurs räkna sig till godo i andra kesalukioseura sammanhang slutförda studieprestationer om dessa 8

Kesälukiot 2016


YLEISKESÄLUKIOT

Helsingin kesälukio I ja II HELSINKI I: 6.–17.6. II: 25.7.–5.8.

Repetitio mater studiorum est! Tervetuloa lukioaineiden intensiivikursseille. Tähtää tulevaisuuteen, sähköistä oppimistasi! Kesälukiomme sijaitsee ykköspaikalla, Helsingin Kalliossa. Kesälukiossa kertaat lukiokurssien sisältöjä ja vahvistat osaamistasi jatko-opiskelua ajatellen. Samalla nautit kesäisestä Helsingistä Kallion sykkeessä. Tarjoamme opiskelijoillemme myös mahdollisuuden ja tilat opiskelu- ja lukupiireihin, joissa voit syventyä oppimiseen yhdessä muiden kesälukiolaisten kanssa. Yliopistojen ja korkeakoulujen pääsyvaatimusten uudistuessa lukio-opinnoillasi on entistä suurempi painoarvo jatko-opiskeluun hakeutuessasi. Nyt sinulla on mahdollisuus paneutua perusteellisesti sellaisiin lukion kurssien sisältöihin, joissa koet tarvetta kertaukseen varsinkin ennen ylioppilaskirjoituksia.

Kohderyhmä Lukiolaiset sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvat ja aikuisopiskelijat.

Opetus

Kesälukiokurssimme kestävät kaksi viikkoa. Kesälukio järjestetään kahtena eri ajankohtana, joista valitset sinulle sopivan. Kurssivalikoima on sama molempina ajankohtina. Kurssi toteutetaan, mikäli sillä on osallistujia vähintään 12. Intensiivikurssilla keskityt valitsemasi lukion pakollisten ja syventävien opintojen perusteelliseen kertaamiseen. Kurssin laajuus on 50 oppituntia, ja työmuotoina ovat kontaktiopetus sekä ohjattu ryhmätyöskentely. Kurssin aikana opiskelijoita kannustetaan muodostamaan oppituntien jälkeen kokoontuvia harjoitusryhmiä, joiden ohKesälukiot 2016

jaajina toimivat opettajaopiskelijat. Kesälukion opiskelijat voivat käyttää opiston tietokoneita. Kesälukiossa pääset harjaannuttamaan tieto- ja viestintätekniikan taitojasi lukion päättötutkinnon edellyttämällä tavalla. Huom! Saat kesälukiokurssista todistuksen, mutta sovithan kurssien hyväksilukemisesta myös oman koulusi aineenopettajan tai rehtorin kanssa. Intensiivikurssimme ovat lukion soveltavia opintoja.

INTENSIIVIKURSSIT (6.–17.6. tai 25.7.–5.8.) Intensiivikurssilla kerrataan lukion oppimäärän keskeisiä asioita ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Pääset myös vaikuttamaan opetuksen painopisteiden suunnitteluun omilla toiveillasi.

Englanti, A1-kieli Lukion englannin kurssien oppimäärän pääkohdat.

Biologia Lukion biologian keskeiset sisällöt.

Fysiikka Lukion laajan fysiikan keskeisimmät sisällöt.

Kemia Lukion kemian laaja oppimäärä.

Matematiikka, pitkä Lukion pitkän matematiikan oppimäärän keskeiset osa-alueet. 9


YLEISKESÄLUKIOT

Muu ohjelma Matematiikka, lyhyt Lukion lyhyen matematiikan oppimäärä.

Psykologia Psykologian kurssien keskeisimmät teemat.

Ruotsi, B-kieli Ruotsin kurssien pääkohdat.

Yhteiskuntaoppi Yhteiskuntaopin kurssien keskeiset teemat.

Äidinkieli ja kirjallisuus Äidinkielen kurssien keskeiset teemat.

Kesälukiomme sijaitsee monien Helsingin tunnetuimpien nähtävyyksien äärellä. Järjestämme vapaa-ajan retkiä kesäisessä Helsingissä. Retkien lisäksi tarjolla on myös iltaohjelmaa, kuten saunailtoja ja grillailua opistomme kattoterassilla Helsingin kattojen yllä. Tarjolla opinto-ohjaajan yksilö- ja ryhmänohjausta.

Kesälukion rehtori Jutta Välimaa

Järjestäjä HEO Kansanopisto

Tiedustelut Opintotoimisto, puh. 050 462 0713, helsinginkesalukio@heo.fi, www.helsinginkesalukio.fi

Kesälukioon hakeminen Ilmoittautumiset osoitteessa www.kesalukio.fi tai www.helsinginkesalukio.fi. Täytä hakulomake kesäkuussa alkavaan Helsingin kesälukioon viimeistään 18.5. Heinä–elokuun Helsingin kesälukioon on ilmoittauduttava viimeistään 15.6. Ilmoittautumisen jälkeen Helsingin kesälukio lähettää sinulle hyväksymiskirjeen ja ohjeet kurssimaksun suorittamisesta. Viimeinen peruutuspäivä ilman 60 euron peruutusmaksua on kesäkuun kurssille 17.5 ja heinä-elokuun kurssille 14.6. Näiden päivämäärien jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutamme 60 euroa toimistokuluja. Kurssi ei toteudu, mikäli osallistujamäärä jää alle 12 opiskelijan. Tällöin osallistumismaksu palautetaan opiskelijalle.

Osallistumismaksu 330 €, johon sisältyy yksi vapaasti valittava intensiivikurssi, ohjattua vapaa-ajan ohjelmaa, opintoretkiä ja opiskelun ohjausta sekä tunneilla tarvittavat monisteet. Kurssihinta ei sisällä aterioita. Opiston asuntolassa on rajoitettu määrä asuntolapaikkoja soluasunnoissa. Jokaisessa solussa on keittiö ja mahdollisuus ruoanlaittoon. Majoitusmaksu on 290–385 €/kurssi riippuen soluhuoneen koosta. Majoitus varataan erikseen osoitteesta helsinginkesalukio@heo.fi tai puhelimitse 050 462 0713. 10

Kesälukiot 2016


YLEISKESÄLUKIOT

Tuusulanjärven kesälukio JÄRVENPÄÄ 6.–17.6.

Tuusulanjärven kesälukiossa voit hioa osaamistasi ylioppilaskirjoituksiin ja kerrata lukion keskeisiä asiasisältöjä. Kesälukiossa voit myös suorittaa yksittäisiä lukiokursseja. Kesälukio järjestetään Tuusulanjärven rannalla, Järvenpäässä, Seurakuntaopiston idyllisellä kampuksella.

Kohderyhmä Lukiolaiset

Opetus

Voit valita lukujärjestyksestä itsellesi 1–3 mielekästä kurssia. Kaikkien kurssien toteutumista koskee 10 oppilaan minimiosallistujamäärä. Kurssien laajuus on 38 tuntia. Sovi kurssien hyväksilukemisesta etukäteen oman lukiosi rehtorin tai aineenopettajan kanssa.

Perhe ja lähiympäristö (RUB1). Lukion pakollisen kurssin aihepiirejä ovat muun muassa vapaa-aika ja perhe, koulu sekä harrastukset. Kurssilla käsitellään monipuolisesti kielioppia, esimerkiksi sanaluokkia ja sanajärjestystä. FM Iina Koskela

Sosiaaliset verkostot (RUB2). Lukion pakollisen kurssin aihepiireinä ovat Pohjoismaat, ruoka ja asuminen, työ ja rahankäyttö, terveys sekä kännykän käyttö. Kurssin aikana käsitellään kielioppia monipuolisesti. FM Iina Koskela

Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB3). Lukion pakollisella kurssilla aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, Pohjoismaat sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Kurssilla opetellaan kuvaamaan henkilöitä, paikkoja ja tapahtumia. Kurssilla käsitellään mm. erisnimien suku, demonstratiivi- ja indefiniittipronominit sekä prepositiot paikan ja ajan ilmauksissa. FM Aino Waltari

Ruotsi (b1-kieli) Lukioruotsin perusteet. Soveltavalla kurssilla keskitytään kertaamaan ja syventämään peruskoulussa opittuja ruotsin kielen keskeisiä rakenteita. Kurssi on suunnattu lukio- tai ammattiopintoja aloittaville. Kurssi soveltuu myös toisella asteella opiskeleville, jotka haluavat kerrata ruotsin kielen perusteita. FM Iina Koskela

Abikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan ruotsin kielen keskeisimpiä rakenteita ja sanastoa sekä tutustutaan ylioppilaskokeen erilaisiin tehtävätyyppeihin. Kurssilla kirjoitetaan aineita, kuunnellaan eri kuullunymmärtämistehtäviä ja harjoitellaan sanasto- ja rakennetehtäviä sekä tekstinymmärtämistehtäviä.

Elämää yhdessä ja erikseen (RUB4). Lukion pakollisella kurssilla on tehtäviä jokaiselta kielitaidon osa-alueelta. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti niin luetun- ja kuullunymmärtämistä kuin kirjoittamista ja puhumista. Kurssilla on lisäksi erillisiä sanaston ja kielioppirakenteiden harjoituksia. Oppikirja: Magnet 4 FM Ulla Voutilainen

Elinympäristömme (RUB5). Lukion pakollisen kurssin aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Tavoitteena on kehittää lukemisen strategioita ja hioa kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Myös kurssiin kuuluvia kielioppiasioita harjoitellaan monipuolisesti. Oppikirja: Magnet 5. FM Ulla Voutilainen

FM Aino Waltari

Kesälukiot 2016

11


YLEISKESÄLUKIOT

Englanti (A-kieli) Abikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ja valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. FM Taru Heikkinen

lä ja muualla. Suullista kielitaitoa hiotaan sekä koko ryhmällä että parityöskentelynä natiiviopettajan johdolla. Kurssilla tullaan hyödyntämään opetusmetodina myös väittelyä. Kurssin viimeisellä kerralla järjestetään suullisen kielitaidon koe. M.A. Matthew Rusting-Morey

Kurssien 1–3 kertaus. Soveltavalla kurssilla vahvistetaan kielen rakenteiden ja sanaston hallintaa kertaamalla lukion kurssien 1., 2. ja 3. sisältöjä. FM Anna Pekonen

Lukioenglannin perusteet. Soveltavalla kurssilla keskitytään lukiolaisen englannin kielen perustaitojen parempaan hallintaan.

MATEMATIIKKA (pitkä) Vektorit (MAA5). Lukion pakollisella kurssilla tutustutaan vektoreihin ja vektorilaskennan perusteisiin. Kurssin aikana tutkitaan kuvioiden ominaisuuksia, koordinaatistojen pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla. FM Eija Lyly

FM Anna Pekonen

Course of Spoken English (ENA8). Syventävällä englannin suullisen kielitaidon kurssilla pääpaino on englanninkieliseen keskusteluun osallistumisella ja puheen tuottamisella. Kurssin teemoja ovat mm. ajankohtaiset asiat meil12

Todennäköisyys ja tilastot (MAA6). Lukion pakollisella kurssilla opitaan havainnollistamaan diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä näiden tunnuslukuja. Kurssilla perehdytään kombinatoriikan käsitteeseen, todennäköisyyden laskusääntöihin ja normaaKesälukiot 2016


YLEISKESÄLUKIOT lijakauman soveltamiseen. FM Eija Lyly

Muu ohjelma

MATEMATIIKKA (lyhyt)

Kesälukion täysihoitohintaan kuuluvat: 1. Retki lähialueen kulttuurikohteisiin (Ainola ja Halosenniemi) 2. Retki Suomenlinnaan 3. Pelejä yms. ohjattua toimintaa Kiinnostuneille järjestetään opinto-ohjausta kesälukion aikana. Sauna lämpiää useana iltana täysihoitolaisten iloksi, ja saunarannassa on myös nuotiopaikka. Alueella on myös hyvät mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen (uinti, melonta, soutu ja kuntosali). Lisäksi kävelymatkan päässä ovat monet Tuusulanjärven kulttuurikohteet, kuten Sibeliuksen Ainola sekä Halosenniemi ja Järvenpään keskusta.

Abikurssi. Soveltavalla kurssilla käydään läpi lyhyen matematiikan pakollisten kurssien sisällöt. Tarkoituksena on tutustua vanhoihin yo-koekysymyksiin ja sitä kautta valmentaa opiskelijat omiin ylioppilaskirjoituksiinsa. DI Heini Virtanen

Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1). Lukion pakollisella kurssilla tavoitteena on ymmärtää lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja ensimmäisen ja toisen asteen polynomifunktioiden käsitteet. Kurssilla ratkaistaan runsaasti sanallisesta informaatiosta muodostettuja yhtälöitä. Kurssin opettamisessa erityishuomiota kiinnitetään kielitietoisuuteen ja suomi toisena kielenä -lähestymistapaan. Kurssi soveltuukin erinomaisesti myös opiskelijoille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Kurssi antaa vankan pohjan muille lukion oppimäärän mukaisille kursseille pitkässä tai lyhyessä matematiikassa. FM Eija Lyly

Matemaattisia malleja I (MAB3). Lukion pakollisella kurssilla tutkitaan matemaattisia riippuvaisuuksia kuvaajien ja funktioiden välillä. Kurssin keskeisiin sisältöihin kuuluvat lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön ratkaiseminen ja eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla. DI Heini Virtanen

Tilastot ja todennäköisyys (MAB5). Lukion pakollisella kurssilla tavoitteena on tulkita tilastoja ja hallita todennäköisyyslaskennan perusasiat. Kurssin keskeisiin sisältöihin kuuluvat jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen, normaalijakauma ja jakauman normittaminen, kombinatoriikkaa, todennäköisyyden käsite ja todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttö. Oppimateriaali: Summa. DI Heini Virtanen

Kesälukiot 2016

Järjestäjä Seurakuntaopisto

Kesälukion rehtori Koulutuspäällikkö Veka Ohtamaa

Tiedustelut Koulutussihteeri Nina Penttinen puh. 044 358 9040, nina.penttinen@srk-opisto.fi, www.seurakuntaopisto.fi

Kesälukioon hakeminen ja peruutusehdot Täytä sähköinen lomake 8.5. mennessä. Lomakkeen löydät seurakuntaopisto.fi/kesalukiohaku-sivun kautta. Kurssipaikat täytetään hakujärjestyksessä ilmoittautumisen alettua maaliskuun alussa. Viimeinen peruutuspäivä ilman 60,00 euron peruutusmaksua on 20.5. Tätä myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutamme 60 € toimistokuluja, myös sairastapauksissa. Peruuttamatta poisjäämisestä veloitamme koko kurssimaksun. HUOM! Ilmoittautuminen Tuusulanjärven kesälukioon vain Seurakuntaopiston oman sähköisen lomakkeen kautta.

Osallistumismaksu 495 € täysihoidolla (sis. 1–3 kurssin opetus, majoitus, ateriat, ohjelma) 290 € ilman täysihoitoa (sis. kolmen kurssin opetus) 230 € ilman täysihoitoa (sis. kahden kurssin opetus) 170 € ilman täysihoitoa (sis. yhden kurssin opetus) Huom! Opiskelijat hankkivat oppikirjat itse. 13


YLEISKESÄLUKIOT

14

Kesälukiot 2016


YLEISKESÄLUKIOT

Itä-Lapin kesälukio SALLA 11.–24.7.

Tule Sallaan opiskelemaan ja nauttimaan Lapin eteläosan kesäisestä luonnosta ja pohjoisen valoisuudesta! Tarjolla on kieliä, historiaa, yhteiskuntaoppia, psykologiaa, taito- ja taideaineita, retkeilyä ja kansainvälistä meininkiä! Kesälukioomme osallistuu myös venäläisiä nuoria, joten pääset halutessasi hiomaan venäjän kielen suullista taitoasi. Viikonloppuisin järjestetään lisämaksusta retkiä lähialueille. Majoittua voit aivan Sallan koulukeskuksen vieressä.

Kohderyhmä

Lukioon siirtyvät nuoret, lukiolaiset, muut toisen asteen opiskelijat ja aikuisopiskelijat

Opetus

Voit valita 1–3 kurssia. Kukin kurssi toteutuu, jos sille ilmoittautuu vähintään kuusi opiskelijaa. Lukion oppimäärään kuuluvien kurssien pituus on 38 tuntia. Sovi kurssien hyväksilukemisesta etukäteen oman lukiosi rehtorin tai aineenopettajan kanssa.

Ruotsi Ruotsin johdantokurssi lukioon siirtyville (RUB00). Soveltavalla kurssilla kerrataan peruskoulun keskeisiä rakenneasioita ja tutustutaan lukion työtapoihin. Puheharjoitusten lisäksi kurssilla harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä sekä lyhyiden viestinnällisten tehtävien kirjoittamista.

Englanti Englannin johdantokurssi lukioon siirtyville (ENA00). Soveltavalla kurssilla opiskelija vahvistaa aikaisempaa osaamistaan, jotta siirtyminen lukio-opintoihin helpottuisi. Kurssilla kerrataan englannin peruskielioppia ja harjoitellaan englannin puhumista käytännön arkipäivän tilanteissa. Kesälukiot 2016

Luonto ja kestävä kehitys (ENA07). Syventävän kurssin tavoitteena on, että opiskelija analysoi ekologiseen tilaan vaikuttavia tekijöitä, hallitsee ekologiaan liittyvää sanastoa ja syventää kaikkien kielen osa-alueiden hallintaa ja valmistautuu päättökokeeseen.

Venäjä Hyvää päivää, hauska tutustua (VEB301). Syventävällä kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Kurssilla harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Kurssilla painotetaan puheviestintää. Venäläinen kulttuuri. Soveltavan kurssin tavoitteena on tutustua venäläiseen kulttuuriin, kuvataiteeseen, kirjallisuuteen, musiikkiin ja erityisesti ruokakulttuuriin sekä ortodoksisuuteen. Kurssilla mm. laitetaan yhdessä venäläistä ruokaa.

Saksa Lyhyen saksan abikurssi (SAB309). Soveltavan kurssin tavoitteena on kehittää lukion päättökokeessa tarvittavia taitoja eli tekstin ja kuullunymmärtämistä sekä keskeisten rakenteiden hallintaa ja kirjoitustaitoa. Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon opiskelijoiden heikkoudet ja vahvuudet kielenopiskelijana.

Suomi toisena tai vieraana kielenä Suomen kielen alkeet. Soveltavalla kurssilla opiskellaan suomen kielen perusteet. Kurssilla harjoitellaan sekä puhumista että kirjoittamista. Perusteet hallintaan (S201). Lukion pakollisen kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjoittelee lukio-opinnoissa tarvittavaa kirjallista ja suullista kielitaitoa, hallitsee suomen kielen perusrakenteet ja rohkaistuu suomen kielen käyttäjänä. 15


YLEISKESÄLUKIOT Kurssilla käsitellään opiskelutekniikkaa ja suomen kielen äänne- ja muoto-opillisia piirteitä.

da Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 1800-luvulta nykyaikaan.

Matematiikka

Yhteiskuntaoppi

Matematiikan johdantokurssi lukiota aloittaville. Soveltavalla kurssilla kerrataan peruskoulussa opittuja matematiikan asioita ja valmistaudutaan lukio-opiskeluun.

Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni (YH4). Syventävä kurssi perehdyttää Euroopan unioniin ja sen toimintaan. Keskeisiä näkökulmia ovat eurooppalainen identiteetti, vaikuttaminen ja vallankäyttö Euroopan unionissa.

Lukuteoria ja logiikka (MAA11). Syventävän kurssin sisältönä ovat mm. lauseen formalisoiminen ja totuusarvot, avoin lause, kvanttorit, suora, käänteinen ja ristiriitatodistus, kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut, aritmetiikan peruslause ja kokonaislukujen kongruenssi. Numeraalisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12). Syventävän kurssin sisältöä ovat mm. absoluuttinen ja suhteellinen virhe, Newtonin menetelmä ja iterointi, polynomien jakoalgoritmi ja jakoyhtälö sekä muutosnopeus ja pinta-ala.

Historia Suomen historiaa autonomian ja itsenäisyyden ajalta (HI04). Kurssin tarkoituksena on analysoi-

16

Psykologia Kehityspsykologia (PS2). Syventävällä kurssilla käsitellään yksilön psyykkistä kehitystä elämän eri vaiheissa ja kehityspsykologian eri teorioita. Lisäksi kurssilla tarkastellaan psyykkisen kehityksen yhteyttä biologisiin tekijöihin.

Kuvataide Minä, kuva ja kulttuuri (KU1). Lukion pakollisella kurssilla opetellaan ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin ja käyttämään taiteen käsitteistöä.

Musiikki Musiikki ja minä (MU01). Lukion pakollisel-

Kesälukiot 2016


YLEISKESÄLUKIOT la kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan. Kurssilla opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun välineenä sekä syventää musiikin peruskäsitteiden tuntemusta. Lisäksi kurssilla opetellaan tarkkailemaan ääniympäristöä ja perehdytään kuulonhuoltoon. Musiikkiprojekti (MU05). Syventävän kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Opiskelijat toteuttavat pienimuotoisen konsertin.

Liikunta Retkeilykurssi. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii selviytymään luonnossa ja retkeilemään luontoa kunnioittaen. Kurssilla retkeillään ja liikutaan luonnossa sekä yövytään yksi yö metsässä.

Teatteri-ilmaisu Teatterikurssi. Soveltavalla kurssilla opiskelija perehtyy teatteri-ilmaisun perustaitoihin. Kurssilla harjoitellaan itsensä ilmaisemista teatterin keinoin sekä valmistellaan ja esitetään näytelmä.

Tietotekniikka Peliohjelmoinnin alkeet. Soveltavalla kurssilla perehdytään peliohjelmoinnin alkeisiin ja harjoitellaan ohjelmointia.

Sirkustaide Sirkustaiteen perusteet. Soveltavalla kurssilla opiskelija perehtyy sirkustaiteen yleisimpiin osa-alueisiin, oppii näiden perusteita ja saa avaimet oma-aloitteiseen jatko-oppimiseen. Kurssi suoritetaan kunkin opiskelijan henkilökohtaisen valmiuden ja osaamisen pohjalta. Pääpaino kurssilla on jongleerauksessa, akrobatiassa ja pariakrobatiassa.

Kesälukiot 2016

Muu ohjelma Kesälukion hintaan kuuluu tutustuminen Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museoon sekä kesälukion avustajien suunnittelema ilta- ja vapaa-ajantoiminta. Koulun monitoimikentällä voi harrastaa pallopelejä ja lähimaastoissa on mahdollisuuksia omatoimiseen retkeilyyn. Kesälukion aikana järjestetään maksuton retki Sallatunturin huipulle. Maksullisia retkiä järjestetään Kemijärvelle sekä Aholanvaaran hiidenkirnuille. Maksullisten retkien hinta riippuu osallistujamäärästä.

Järjestäjät Sallan lukio ja Sallan kansalaisopisto

Kesälukion rehtori Sivistystoimenjohtaja Marja Myllykangas

Tiedustelut ja kesälukioon hakeminen Lisätietoja antaa Sirkka Takkunen, puh. 040 5200 523, sirkka.takkunen@salla.fi. Täytä hakulomake 1.6. mennessä osoitteessa www.kesalukio.fi tai lähetä tiedot sähköpostitse Sirkka Takkuselle. Osallistuminen kesälukioon on vahvistettava viimeistään 15.6. mennessä. 16.6.–28.6. tehdyistä peruutuksista veloitetaan 100 euroa. 29.6. alkaen tehdyistä peruutuksista veloitetaan puolet osallistumismaksusta.

Osallistumismaksu Majoitus kerrostaloasunnossa: täysihoito ja 1 kahden vk:n kurssi 390 € täysihoito ja 2 kurssia 455 € täysihoito ja 3 kurssia 520 € Osallistumismaksut ilman majoitusta ja ruokailuja: 1 kurssi 65 € 2 kurssia 130 € 3 kurssia 200 €

17


YLEISKESÄLUKIOT

Lahden kesälukio LAHTI 25.7.–4.8.

Varmista onnistumisesi ylioppilaskirjoituksissa ja löydä uusia ystäviä! Perinteikkäässä Lahden kesälukiossa voit myös kerrata lukion kursseja tai vahvistaa peruskoulussa opittuja taitoja. Lahden kansanopisto sijaitsee keskustassa lähellä rautatieasemaa. Iltaisin järjestetään vapaa-ajan ohjelmaa.

Kohderyhmä Lukion aloittavat tai lukiossa jo opiskelevat, peruskoulun keskeisiä asioita kertaavat, ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvat sekä aikuisopiskelijat ja muut opiskelusta kiinnostuneet.

Opetus

Kurssien pituus on 27 tuntia lähiopetusta. Sovi kurssien hyväksilukemisesta etukäteen oman lukiosi rehtorin tai aineenopettajan kanssa.

TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN VALMENTAVAT KURSSIT Englanti (a-kieli) Ruotsi (b1-kieli) Kummassakin kieliryhmässä tavoitteena on parantaa kielen ydinkohtien osaamista lukiota ja ammatillista opiskelua varten. Kerrataan keskeisiä kielioppiasioita, tehdään tekstin- ja kuullun­ ymmärtämisharjoituksia sekä suullisia harjoituksia.

Matematiikka Pääpaino kurssilla on peruskoulun matematiikan asioiden kertaamisessa toisen asteen opiskelua varten. Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat vahvistaa peruskoulussa opittuja asioita. Tavoitteena on erityisesti laskurutiinin kehittyminen. 18

YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN VALMENTAVAT KURSSIT Englanti (a-kieli) Ruotsi (b1-kieli) Soveltavilla kursseilla vahvistetaan osaamista ylioppilaskirjoituksia varten. Kerrataan kielioppia ja sanastoa monipuolisin harjoituksin ja tehdään vanhoja tekstin- ja kuullunymmärtämistehtäviä.

Matematiikka (pitkä) Soveltavalla kurssilla kerrataan pitkän matematiikan keskeisiä asioita ja valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin laskemalla paljon vanhoja tutkintotehtäviä. Kurssilla käytetään oppikirjaa Kangasaho - Mäkinen - Oikkonen - Paasonen Salmela - Tahvanainen: Pitkä matematiikka 14 Kertaus. Kurssilaiset hankkivat oppikirjan itse.

Äidinkieli ja kirjallisuus Soveltavan kurssin tavoitteena on vahvistaa äidinkielen osaamista ja tuntemista ylioppilaskirjoituksia varten. Luetaan ja analysoidaan ylioppilasaineita ja muita tekstejä. Kirjoittaminen on kurssilla pääosassa. Lisäksi huolletaan kieltä sekä harjoitellaan asiatyylisiä ja persoonallisia ilmaisuja.

N OO I K LU S MYÖ E! SIIRT YVILL Kesälukiot 2016


YLEISKESÄLUKIOT

Muu ohjelma Sunnuntaina 31.7. opintoretki lähiympäristöön. Lisäksi vietetään tutustumisillanvietto sekä elokuva- ja peli-iltoja yhdessä samaan aikaan pidettävän Teatteri-ilmaisun kesälukion kanssa. Lähietäisyydellä on myös useita uimarantoja.

Kesälukion rehtori Tiina Roos

Järjestäjä Lahden kansanopisto

Tiedustelut ja kesälukioon hakeminen Täytä hakulomake 17.6. mennessä osoitteessa www.lahdenkansanopisto.fi tai www.kesalukio.fi. Lisätietoja ja hakuohjeet kurssisihteeri Pirkko Wahlfors, p. 03-878 1188, pirkko.wahlfors@lahdenkansanopisto.fi.

Kesälukiot 2016

Vapaita paikkoja voi kysyä kesälukion alkamiseen saakka. Kesälukion viimeinen peruutuspäivä ilman 60 euron peruutusmaksua on 11.7.

Osallistumismaksu 430/510/570 € (sis. 1/2/3 kurssia, majoituksen yhden hengen huoneessa ja aamiaisen, lounaan, välipalan, päivällisen sekä opintoretken ja vapaa-ajan ohjelman). 140/220/280 € (sis. 1/2/3 kurssia, vain opetuksen, opintoretken sekä vapaa-ajan ohjelman). Ruokailumahdollisuus muualla majoittuville 80 euroa (sis. lounaan ja välipalan). Huom! Sunnuntaina 31.7. tarjotaan vain aamiainen ja lounas.

19


TEEMAKESÄLUKIOT

Kirjoittajakesälukio TURKU 6.–15.6

Oletko kiinnostunut kirjoittamisesta, tekstien tulkinnasta ja tarinoista? Haluatko tarkastella ajankohtaista yhteiskunnallista keskustelua, syventyä nykykirjallisuuteen ja käsitellä tämänhetkisiä kielen, kulttuurin ja kirjallisuuden teemoja? Kirjoittajakesälukio tarjoaa sinulle mahdollisuuden kaikkeen tähän yhdessä muiden oppimishaluisten kirjoittajien kanssa. Kirjoittajakesälukio järjestetään Turun keskustassa sijaitsevassa Kirjan talossa, jossa kirjallisuuden ja kirjoittamisen maailmaan sinut johdattelevat ammattitaitoiset opettajat. Kesälukiossa tutustut kirjoittamiseen prosessina, syvennät kriittistä ja kulttuurista lukutaitoasi sekä kehität kirjallista ilmaisuasi kohti lukion päättötason vaatimuksia. Kesälukiossa työskentelet kirjoittamistyöpajoissa ja luot omaa tyyliäsi. Kurssin aikana luvassa myös erilaisten lyriikoiden kirjoittamiseen liittyvää työpajatoimintaa!

Kohderyhmä

Yli 15-vuotiaat, lukiolaiset ja muut kirjoittamisesta kiinnostuneet

Opiskelija suorittaa kesälukiossa äidinkielen syventävän kurssin Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI9) sekä luovan kirjoittamisen soveltavan kurssin. Kurssit ovat laajuudeltaan 38 tuntia. Kysy kurssien hyväksilukemisesta etukäteen lukiosi aineenopettajalta tai rehtorilta.

Äidinkieli Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI9). Lukion syventävällä kurssilla opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Kriittinen ja kulttuurinen lukutaito syvenee ja kirjallinen ilmaisu kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia. FM Hanna Tähtinen

Luova kirjoittaminen. Soveltavalla kurssilla kehitetään omaa kaunokirjallista ilmaisua. Kurssilla saat etsiä omaa tyyliäsi, koittaa eri lajien kirjoittamista ja monipuolistaa kielenkäyttöäsi. Luovan kirjoittamisen opettajat Eevastiina Kinnunen ja Tommi Parkko

Muu ohjelma

Tiedustelut

Kirjan talo sijaitsee Turun keskustassa. Kurssin aikana iltaisin on varattu aikaa kirjoittamiselle, mutta luvassa on myös paljon kulttuuritoimintaa. Pääset muun muassa käymään teatterissa, osallistumaan paikalliseen kulttuuritapahtumaan, nauttimaan runoillasta ja halutessasi esittämään omia tekstejäsi kurssin päätösgaalassa. Kesälukiossa järjestetään myös lyriikoiden kirjoittamiseen liittyvä työpaja.

Kesälukioseura, puh. 09 686 0770, toimisto@kesalukioseura.fi

Kesälukion rehtori Runoilija, luovan kirjoittamisen opettaja Tommi Parkko

Järjestäjä Kesälukioseura ja Kirjan talo

20

Opetus

Kesälukioon hakeminen Täytä hakulomake 1.5. mennessä osoitteessa www.kesalukio.fi.

Osallistumismaksu 400 € majoituksella (sis. opetus, opetusmateriaalit, majoitus, aamiainen, lounas, päiväkahvi, iltaohjelma) Huom! 1 hh:n lisä 40 €. 250 € ilman majoitusta (sis. opetus, opetusmateriaalit, lounas ja päiväkahvi, iltaohjelma) Huom! Majoitus tapahtuu hostellimajoituksessa yhden tai kahden hengen huoneissa Turun keskustassa. Päivällinen ja iltapala eivät kuulu hintaan vaan ovat omakustanteisia. Opiskelijat hankkivat oppikirjat itse.

Kesälukiot 2016


TEEMAKESÄLUKIOT

Itämeri-kesälukio SEILI 6.–16.6.

Oletko kiinnostunut ympäristökysymyksistä ja Itämeren tilasta? Tahdotko päästä tutkimaan Itämerta pintaa syvemmältä asiantuntijoiden opastuksella? Lähde mukaan tutkimusretkelle Seiliin Turun saaristoon, jossa voit lähestyä Itämerta tieteellisestä näkökulmasta yhdessä muiden innokkaiden tieteentekijöiden kanssa. Lisäksi saat tilaisuuden harjoitella snorklausta ammattisukeltajan ohjauksessa. Itämeri-kesälukio järjestetään Saaristomeren tutkimuslaitoksessa Seilissä, Turun saaristossa (www.seili.utu.fi). Tutkimuslaitos tarjoaa ainutlaatuiset puitteet kesälukiolle ja mieleen painuville luontoelämyksille. Opetuksesta vastaavat suomalaiset alan asiantuntijat. Kesälukiot 2016

Kohderyhmä

Lukiolaiset ja muut Itämeren tilasta kiinnostuneet nuoret

Opetus

Kesälukiossa voit suorittaa lukion syventävän kurssin Ympäristöekologia (BI3) ja liikunnan syventävän kurssin Virkisty liikunnasta (LI3). Osallistujat saavat kaksi viikkoa ennen kesälukion alkua ympäristöekologian kurssiin liittyviä ennakkotehtäviä. Kurssin loppukokeeseen osallistujat kutsutaan kesälukion jälkeen erilliseen koetilaisuuteen. Kurssin hyväksilukemisesta on hyvä sopia etukäteen oman koulun aineenopettajan/rehtorin kanssa.

Biologia Ympäristöekologia (BI3). Syventävällä kurssilla paneudutaan Itämeren ekologian nykytilaan, 21


TEEMAKESÄLUKIOT

vesiekosysteemiin ja otetaan näytteitä Itämeren eliöstöstä. Omiin havaintoihin ja tutkimuksiin perustuvia raportteja työstetään pienoistutkimuksiksi asiantuntijoiden opastamana.

Muu ohjelma

Hydrobiologia • Itämeren ekologian nykytila, eliöstö ja erityispiirteet • näytteet Itämeren eliöstöstä Vesiplankton • planktonin rooli vesiekosysteemissä, planktonnäytteiden otto • tutustuminen planktonin monimuotoisuuteen mikroskoopilla Vesinäytteiden otto • biologiset ja kemialliset vesinäytteet • vesinäytteiden analysointi Tutkimusraportti • raportit tehdyistä pienoistutkimuksista

Snorklausta ja uintia harjoitellaan päivittäin ammattiohjaajan kanssa. Lisäksi mahdollisuus saunomiseen ja uimiseen.

FM Helena Suomela

Snorklaus & uinti Virkisty liikunnasta (LI3). Syventävällä kurssilla pääset harjoittelemaan snorklausta ja uintia ammattisukeltajan johdolla Seilin ympäristössä.

Luontovalokuvauksesta kiinnostuneille järjestetään kesälukion aikana valokuvaustyöpaja luontovalokuvaajan johdolla.

Rehtori FM Helena Suomela

Tiedustelut Kesälukioseura ry, puh. 09 686 0770, toimisto@kesalukioseura.fi

Kesälukioon hakeminen Täytä hakulomake 4.5. mennessä osoitteessa www.kesalukio.fi. Vapaita paikkoja voi tiedustella vielä ilmoittautumisajankohdan jälkeenkin.

Osallistumismaksu 500 € (sis. majoitus ja ylläpito, opetus ja tarvittavat välineet). Huom! Oppilaat maksavat itse matkakustannuksensa.

Ammattisukeltaja, urheiluvalmentaja Antero Palacin

22

Kesälukiot 2016


TEEMAKESÄLUKIOT

Matemaattis-luonnon­ tieteellinen kesälukio PUNKAHARJU 7.–23.6.

Lääketieteellinen ura suunnitteilla tai matemaattis-luonnontieteelliset aineet kiinnostavat? Tule opiskelemaan perinteikkääseen kesälukioon Punkaharjun luonnonkauniiseen kansallismaisemaan Pihlajaveden rannalle. Kesälukiossa voit hioa biologian, fysiikan, kemian ja matematiikan taitojasi sekä saada opinto-ohjausta jatko-opintoja varten.

Kohderyhmä Lukiolaiset, lääketieteellisen tai matemaattis-luonnontieteellisen alan jatko-opinnoista kiinnostuneet

Opetus

Kesälukio tarjoaa mahdollisuuden suorittaa lukion kemian ja biologian kolmannelle opintovuodelle sijoittuvia kursseja BI5 (Bioteknologia) sekä KE5 (Reaktiot ja tasapaino) sekä fysiikan kokoavan kertauksen kursseista FY1–FY5. Sovi kurssien hyväksilukemisesta etukäteen oman lukiosi rehtorin tai aineenopettajan kanssa. Lääketieteellisten alojen valintakoe on reaalikoepohjainen. Tarkoituksena on tutustua valintakokeen tehtäviin, auttaa valmistautumaan tuleviin pääsykokeisiin sekä helpottaa abivuoden opintoja.

Matematiikka Kertauskurssi (MAA). Kurssilla kerrataan ylioppilaskirjoitusten keskeisimpiä kokonaisuuksia. Pääpaino on vektoreissa, funktio-opissa ja differentiaalilaskennassa. FM Esa Ruotsalainen

Kesälukiot 2016

23


TEEMAKESÄLUKIOT

Muu ohjelma Kesälukiossa tutustutaan metsäntutkimuslaitoksen Punkaharjun toimipaikan toimintaan, metsänjalostukseen ja biotekniikkaan. Opinto-ohjaaja antaa henkilökohtaista ohjausta ja kertoo yhteisesti kesälukiolaisille lääketieteellisten alojen uusitusta opiskelijavalinnasta, hakemisesta, opiskelualoista ja -paikkakunnista. Lisäksi kesälukion aikana järjestetään tutustumiskäynti Suomen metsämuseo Lustoon ja tehdään retki Savonlinnaan.

Biologia Bioteknologia (BI5). Syventävällä kurssilla käsitellään solun hienorakennetta, geenien toimintaa, geeniteknologiaa, mikrobeja sekä bio- ja geenitekniikkaa. Kurssiin sisältyy kokeellisia tutkimuksia. FM Kukka Aho

Kesälukion rehtori

Fysiikka

FM Esa Ruotsalainen

Kertauskurssi (FY1–FY5). Kurssilla kootaan yhteen fysiikan viiden ensimmäisen kurssin tiedot sekä vahvistetaan luonnonilmiöiden esittämistä matemaattisten ja graafisten menetelmien avulla. Kurssin tavoitteena on saada valmiuksia opiskeluun luonnontieteellisillä ja niitä soveltavilla aloilla.

Itä-Karjalan Kansanopisto, Punkaharju

LuK Juha Kyllönen

Kemia Reaktiot ja tasapaino (KE5). Syventävällä kurssilla käsitellään reaktiotasapainoa, happo-emästasapainoa, liukoisuustasapainoa sekä tasapainoon liittyviä graafisia esityksiä. Kurssin tavoitteena on ymmärtää tasapainon merkitys sekä tutustua siihen teollisuuden prosesseissa ja luonnon ilmiöissä. Kurssiin sisältyy kokeellisia tutkimuksia. FM Sirja Paju

24

Punkaharjulla on hyvät mahdollisuudet ulkona liikkumiseen, patikointiin, ratsastukseen, lento-, sulka- ja jalkapallon sekä pöytätenniksen pelaamiseen ja uimiseen. Asuntolassa ja opiston rannassa sijaitsevat saunat ovat opiskelijoiden käytössä. Kuntosali ja uimahalli sijaitsevat opiston välittömässä läheisyydessä.

Järjestäjä Hakeminen ja tiedustelut Täytä hakulomake 30.5. mennessä osoitteessa www.kesalukio.fi tai ilmoittaudu hakulomakkeella suoraan Itä-Karjalan Kansanopistoon osoitteessa www.ikko.fi. Tiedusteluihin vastaavat kesälukion rehtori puh. 045-261 9933 (esa.ruotsalainen1@ hotmail.com) ja Itä-Karjalan Kansanopisto puh. 015-572 11 (ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi).

Osallistumismaksu 500 € (sis. kolme kurssia, majoitus, aamiainen, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala, opintoretki ja vapaa-ajan ohjelma) 300 € (sis. kolme kurssia, opintoretki ja vapaa-ajan ohjelma) Ruokailumahdollisuus muualla majoittuville 120 € (sis. lounas ja välipala). Huom! Opiskelijat hankkivat oppikirjat itse. Monisteet ym. oheismateriaali ovat ilmaisia.

Kesälukiot 2016


TEEMAKESÄLUKIOT

Maahanmuuttaja­ kesälukio I ja II ANJALA I: 11.–18.7. II: 25.–31.7.

Uskalla unelmoida tulevaisuutesi! Tervetuloa maahanmuuttajakesälukioon! Kesälukiossa pyritään löytämään juuri sinulle sopiva ammatti ja otetaan selvää ammattiin valmentautumisesta ja opiskelumahdollisuuksista peruskoulun jälkeen. Opetus on jaettu kaikille yhteiseen ja ryhmäkohtaiseen opetukseen. Yhteinen opetus kesälukiossa on suomeksi, yksilö- ja ryhmäohjaus omalla äidinkielellä.

nönläheisesti työpaikkavierailujen ja eri alojen ammattilaisten avulla. Opinto-ohjaajan, suomen kielen opettajan sekä omakielisten ryhmäohjaajien kanssa suunnittelet itsellesi henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Tutustumme myös toistemme tapaan elää ja vaalia omaa kulttuuria Suomessa. Maahanmuuttajakesälukio järjestetään luonnonkauniissa nuorisokeskus Anjalassa, Kouvolan läheisyydessä.

Kesälukion aikana tutustumme suomalaiseen työelämään ja koulutusjärjestelmään käytän-

Kesälukiot 2016

25


TEEMAKESÄLUKIOT

Kohderyhmä Maahanmuuttajakesälukio I 15 vuotta täyttäneet somalialaiset, kongolaiset, afganistanilaiset ja arabinuoret. Tähän kesälukioon valitaan ensisijaisesti vain vähän aikaa Suomessa asuneet nuoret. Maahanmuuttajakesälukio II 15 vuotta täyttäneet kongolaiset, somalialaiset, afganistanilaiset ja kurdinuoret

Opetus Suomalainen koulutusjärjestelmä ja työelämä Millaisia koulutusväyliä sinulla on käytössäsi? Miten eri ammatteihin valmistutaan? Miten työnhaku käytännössä tapahtuu ja minne haluaisit päästä töihin opintojen jälkeen? Opinto-ohjaaja yhdessä omakielisten mentoreiden kanssa

Unelma minusta Portfolion ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman työstäminen. Opinto-ohjaaja yhdessä suomen kielen opettajan kanssa

Oma äidinkieli ja kulttuuri Opetus pienryhmissä omalla kielellä, oman kulttuuri-illan esityksen valmistelu.

Muu ohjelma Ohjattua vapaa-ajanohjelmaa: pelejä, urheilua, liikuntaa ja retki lähiympäristöön.

Yhteistä keskustelua • Eri ammattien arvostus Suomessa ja muualla • Koulutuksen arvostus Suomessa ja muualla • Sukupuoleen liittyvät odotukset meillä ja muualla • Jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet Suomessa • Perheen rooli suomalaisessa ja muissa yhteiskunnissa • Yksilön vastuut ja velvollisuudet meillä ja muualla • Nuorena Suomessa: haasteet ja mahdollisuudet

Järjestäjä Kesälukioseura ry

Kurssipaikka Nuorisokeskus Anjala, Anjala www.nuorisokeskusanjala.fi

Tiedustelut Kesälukioseura, puh. 09 686 0770, toimisto@kesalukioseura.fi

Kesälukioon hakeminen Täytä hakulomake 29.5. mennessä osoitteessa www.kesalukio.fi tai lähetä osoitteella Kesälukioseura, Mariankatu 7 C 1, 00170 HELSINKI. Hakulomakkeita voit myös tilata osoitteesta toimisto@kesalukio.fi.

Osallistumismaksu 200 € (sis. opetus, majoitus, ylläpito, materiaali, retket)

Omakieliset mentorit

Suomi toisena kielenä Toiminnallista suomen kielen opiskelua osana työpajoja ja muuta kesälukion ohjelmaa. Suomen kielen opettaja

26

Kesälukiot 2016


TEEMAKESÄLUKIOT

Kielisolahdus­-kesälukio SAVONLINNA 11.–20.7.

Sen seitsemän kieltä, eiku kakstoista. Heinäkuussa Savonlinnassa on kaikki, tule sinäkin. Kielikylpy yötä päivää – opettajat maailman kaikilta laidoilta.

N OO I K LU S MYÖ E! SIIRT YVILL Kohderyhmä Lukioon siirtyvät nuoret, lukiolaiset, muut toisen asteen opiskelijat sekä kaikki kielistä kiinnostuneet

Opetus

Lukujärjestys tehdään opiskelijoiden kielivalintojen pohjalta. Loppupäivän ja hyppytunneilla niin paljon EXTRA-kieliä kuin itse haluaa, vaikka joka

Kesälukiot 2016

päivä/ilta/yö eri kieli. Välillä oopperaa ja mökkisaunaelämää Saimaan rannalla. Huom! Sovi kurssien hyväksilukemisesta oman koulusi kanssa. Kaikkien kurssien toteutumista koskee vähintään kuuden oppilaan minimiosallistujamäärä.

Äidinkieli Tekstitaitojen syventäminen (ÄI8). Syventävällä kurssilla harjoitellaan esseiden ja tekstitaitovastausten kirjoittamista. Kurssi sopii lukiolaisille, ja sillä voidaan korvata lukion äidinkielen ja kirjallisuuden kahdeksas kurssi. Myös peruskoulun käyneet voivat osallistua kurssille ja kohentaa taitojaan jatko-opintoja varten. Opiskelijat voivat vaikuttaa kurssin sisältöön. FM Marja Koskela

Suomi toisena kielenä, s2 Soveltavalla kurssilla syvennetään suomen kielen taitoa, lisätään sanavarastoa ja harjoitellaan arki-

27


TEEMAKESÄLUKIOT päivän puhetilanteita. FM Marja Koskela

Ruotsi (b1-kieli) 1. ja 2. kurssin kertaus. Soveltavalla kurssilla kerrataan kieliopin keskeisiä asioita, käydään läpi tekstejä, tehdään kuullunymmärtämis- ja puheharjoituksia sekä kirjoitelma. Opetuksessa hyödynnetään verkkomateriaalia. FM Marketta Rentola

Abikurssi. Soveltava kurssi valmentaa ylioppilaskirjoituksiin. Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä (lyhyt ja pidempi kirjoitelma, kuullun- ja luetunymmärtäminen, monivalintatehtävät) sekä kerrataan kielioppia. Opetuksessa hyödynnetään verkkomateriaalia.

kurssilaisten tason mukaan. Mahdollisuus aloittaa myös 0-tasosta. Tarkoituksena on, että jokainen venäjän kielestä kiinnostunut voisi halutessaan tutustua venäjän kieleen opiskelemalla ensin kyrilliset aakkoset. HuK Anne Orlova

Arabia Alkeisopetus. Opetuksessa keskitytään arabian puhumiseen ja kirjoittamiseen latinalaisilla aakkosilla. BA (Persian Literature) Jaff Shaho

Arabian ja venäjän ohella voit extra-kielinä opiskella englantia, saksaa, turkkia, hollantia, hindiä, tamilia, kiinaa ja thai-kieltä.

Opettaja avoin

Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB3). Lukion pakollisella kurssilla harjoitellaan kirjoittamistaitoa ja erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita sekä käsitellään mm. aihekokonaisuutta ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus”. Opettaja avoin

Elämää yhdessä ja erikseen (RUB4). Lukion pakollisilla kurssilla aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Opettaja avoin

Englanti Kertauskurssi. Soveltavalla kurssilla tavoitteena on kielen perusasioiden ja suullisen kielitaidon kohentaminen Opettaja avoin

EXTRA-KIELET EXTRA-kielten oppituntien sisältöön opiskelijat voivat itse vaikuttaa. Opetus eroaa perinteisestä luokkaopetuksesta, ja tarkoituksena on opiskella kieltä leikkimielellä. Opettajat ovat pääasiassa natiiveja.

Venäjä

Muu ohjelma Kurssin hintaan kuuluvat yhteiset illanvietot Saimaan rannalla mökkisaunalla, beach volley -, jalkapallo- ja sulkapallokenttien käyttö sekä retki Olavinlinnaan. Lisämaksusta opiskelijat voivat lähteä ratsastamaan tai oopperaan.

Kesälukion rehtori Vararehtori Soili Isotalo

Järjestäjä Savonlinnan kristillinen opisto

Tiedustelut kurssien sisällöstä Soili Isotalo, puh. 044 203 8025, soili.isotalo@sko.fi, www.sko.fi

Kesälukioon hakeminen Täytä hakulomake 23.6. mennessä osoitteessa www.kesalukio.fi tai lähetä sähköpostia Soili Isotalolle soili.isotalo@sko.fi. Osallistuminen kesälukioon vahvistettava 23.6. mennessä.

Osallistumismaksu 445 € täysihoidolla (sis. majoitus, ateriat, kieliä niin paljon kuin haluaa valita, saunaillat ja retken) 275 € ilman täysihoitoa (sis. 2–3 opetusainetta, lounas ja kahvi sekä EXTRA-kielet) Muut maksut: materiaalimaksu 25 €.

Alkeiskurssi. Opetuksen tavoitteet määräytyvät 28

Kesälukiot 2016


TEEMAKESÄLUKIOT

Liikunta- ja urheilu­ kesälukio NURMES 18.–26.7.

Virkisty liikunnasta Pielisen rannalla! Nurmeksessa järjestettävässä Liikunta- ja urheilukesälukiossa pääset toiminnallisen viikon aikana tutustumaan uusiin ja perinteisiin liikuntamuotoihin unohtamatta elämyksellisiä liikuntakokemuksia. Lisäksi voit syventyä terveystiedon kurssilla nuorten terveyteen ja arkielämän tottumuksiin. Kesälukio tarjoaa myös mahdollisuuden suomi toisena kielenä -opetukseen. Kesälukiossa tutustut uusiin kavereihin kansainvälisessä joukossa sekä saat vaihtelua normaaliin opiskeluun. Ohjelmassa hyödynnetään alueen ja läheisen luonnon tarjoamia monipuolisia mahdollisuuksia sekä oppitunneilla että vapaa-ajalla. Tule viettämään kesäinen viikko hauskasti ja hyödyllisesti opettajien ja muiden kesälukiolaisten seurassa!

Kesälukiot 2016

Kohderyhmä Lukioon siirtyvät, lukiolaiset ja muut toisen asteen opiskelijat sekä suomen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet nuoret

Opetus

Kesälukiossa voit suorittaa liikunnan syventävän kurssin lisäksi terveystiedon syventävän kurssin tai suomi toisena kielenä -oppiaineen soveltavan kurssin. Terveystiedon kurssin ja suomen kurssin opetus on lukujärjestyksessä yhtä aikaa, joten valitse näistä toinen. Kaikki kesälukiolaiset osallistuvat liikunnan opetukseen. Osallistujat saavat kolme viikkoa ennen kesälukion alkua terveystiedon tai suomen kielen kurssiin liittyviä ennakkotehtäviä. Lukiolainen, sovi kurssien hyväksilukemisesta etukäteen oman koulun aineenopettajan/ rehtorin kanssa.

29


TEEMAKESÄLUKIOT

Liikunta

Suomi toisena kielenä

Virkisty liikunnasta (LI3). Syventävällä kurssilla tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssin aikana opiskelija pääsee tutustumaan uusiin ja nykyaikaisiin liikuntamuotoihin unohtamatta kuitenkaan edelleen suosiossa olevaa perinteisempää liikkumista, kuten retkeilyä. Kurssia suunniteltaessa ja toteutettaessa tullaan huomioimaan opiskelijoiden toiveita.

Kurssilla opiskelija harjoittaa suomen kielen taitoaan, kasvattaa sanavarastoaan sekä kieliopin tuntemustaan. Kurssilla harjoitellaan sekä kirjallista ilmaisua että suullista kielitaitoa. Lisäksi tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja suomalaisuuteen. Kurssin opetusta eriytetään opiskelijoiden taitotason mukaan.

Terveystieto Nuoret, terveys ja arkielämä (TE2). Syventävällä kurssilla opiskelija perehtyy nuoren arkielämän terveystottumuksiin ja selviytymisen keinoihin. Kurssilla tarkastellaan muun muassa terveysongelmia selittäviä kulttuurisia, psykologisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä ja tulkintoja sekä nuoren käsitystä itsestä ja muista fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla. Työskentelyssä tullaan hyödyntämään monipuolisia työmuotoja, kuten arvopohdintaa, yksilö- ja ryhmäharjoituksia sekä draamaa, jotka kehittävät opiskelijan keskustelu- ja argumentaatiotaitoja.

Järjestäjä Kesälukioseura

KURSSIPAIKKA Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus, Nurmes, www.hyvarila.fi

Tiedustelut Kesälukioseura ry, puh. 09 686 0770, toimisto@kesalukioseura.fi

30

Kesälukioon hakeminen Täytä hakulomake 4.5. mennessä osoitteessa www.kesalukio.fi. Vapaita paikkoja voi tiedustella vielä ilmoittautumisajankohdan jälkeenkin.

Osallistumismaksu 500 € (sis. majoitus ja ylläpito, opetus ja opetusmateriaalit). Huom! Oppilaat hankkivat kirjansa itse.

Kesälukiot 2016


TEEMAKESÄLUKIOT

Tyttöjen kesälukio HELSINKI 25.7.–1.8.

Tyttöjen kesken! Tervetuloa suunnittelemaan omaa koulutuspolkuasi ja rakentamaan unelmaa tulevaisuudestasi Tyttöjen kesälukioon. Kesälukiossa saat tukea siihen, miten edetä oman opinpolkusi suunnittelussa ja vinkkejä, mistä hakea tietoa jatkossa. Kurssin aikana pohditaan myös elämää kahden kulttuurin välissä. Opetus on jaettu kaikille yhteiseen ja ryhmäkohtaiseen opetukseen. Yhteinen opetus kesälukiossa on suomeksi, yksilö- ja ryhmäohjaus omalla äidinkielellä. Kesälukion aikana pääset tutustumaan suomalaiseen työelämään ja koulutusjärjestelmään käytännönläheisesti työpaikkavierailujen ja eri alojen ammattilaisten avulla. Opinto-ohjaajan ja omakielisten ohjaajien kanssa suunnittelet itsellesi henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Lisäksi pääset osaksi mentoriryhmää, joka tukee sinua suunnitelmissasi myös kesälukion jälkeen. Tyttöjen kesälukio järjestetään idyllisessä Kulttuurikeskus Sofiassa Helsingissä.

Kesälukiot 2016

Kohderyhmä 15 vuotta täyttäneet somalialaiset, afganistanilaiset, arabi- ja kurditytöt

Opetus Suomalainen koulutus­ järjestelmä ja työelämä Millaisia koulutusväyliä sinulla on käytössäsi? Miten eri ammatteihin valmistutaan? Miten työnhaku käytännössä tapahtuu ja minne haluaisit päästä töihin opintojen jälkeen? Miten sukupuoli vaikuttaa työelämässä? Opinto-ohjaaja yhdessä omakielisten mentoreiden kanssa

Unelma minusta Portfolion ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman työstäminen. Kurssilla pohditaan itsetuntemusta ja omia oppimistyylejä. Kurssilla pohditaan myös oman elämän voimavaroja ja sosiaalisten verkostojen merkitystä. Opinto-ohjaaja

31


TEEMAKESÄLUKIOT

Oma äidinkieli ja kulttuuri Opetus pienryhmässä omalla kielellä, oman kulttuuri-illan esityksen valmistelu. Omakieliset mentorit

Suomi toisena kielenä Toiminnallista suomen kielen opiskelua osana työpajoja ja muuta kesälukion ohjelmaa. Suomen kielen opettaja

Mentorointi Kesälukiossa tukenasi on omakielinen ryhmänohjaaja, mentori. Kesälukion aikana sinulle laaditaan oma mentorointisuunnitelma ja pääset osaksi mentoriryhmää, joka ohjaa ja tukee sinua myös kesälukion jälkeen. Omakieliset mentorit

Muu ohjelma Ohjattua vapaa-ajanohjelmaa: erilaisia työpajoja, pelejä, liikuntaa ja retki lähiympäristöön.

Yhteistä keskustelua • Eri ammattien arvostus Suomessa ja muualla • Koulutuksen arvostus Suomessa ja muualla • Sukupuoleen liittyvät odotukset meillä ja muualla • Perheen rooli suomalaisessa ja muissa yhteiskunnissa • Yksilön vastuut ja velvollisuudet meillä ja muualla • Nuorena Suomessa: haasteet ja mahdollisuudet

Järjestäjä Kesälukioseura ry

Kurssipaikka Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki www.sofia.fi

Tiedustelut Kesälukioseura, puh. 09-686 0770

Kesälukioon hakeminen Täytä hakulomake 29.5. mennessä osoitteessa www.kesalukio.fi tai lähetä osoitteella Kesälukioseura, Mariankatu 7 C 1, 00170. Hakulomakkeita voit myös tilata osoitteesta toimisto@kesalukio.fi.

Osallistumismaksu 75€ (sis. opetus, majoitus, ylläpito, materiaali, retket) Tyttöjen kesälukio on osa RAY:n Paikka auki -avustusohjelmaa.

32

Kesälukiot 2016


TEEMAKESÄLUKIOT

Teatteri-ilmaisun kesälukio LAHTI 25.7.–4.8.

Tule näyttelemään, kehittämään ilmaisutaitoasi ja esiintymiskykyjäsi sekä itsevarmuuttasi Teatteri-ilmaisun kesälukioon Lahteen! Opettajina ovat eturivin suomalaiset näyttelijät sekä alan ensiluokkaiset opettajat. Opetus ja asuminen ovat upean linnamaisessa Lahden kansanopistossa, kaupungin ydinkeskustassa. Kurssi on aina ollut jokaiselle ikimuistoinen: ”Opin valtavasti kaikkea esiintymisestä!” ”Loistavat, superhyvät opettajat!” ”En ole enää ujo, vaan löysin vahvuuteni ja sain uusia ystäviä.” ”Paras näyttisjengi ikinä!”

Kesälukiot 2016

Kohderyhmä Lukioon siirtyvät, lukiolaiset ja muut teatteri-ilmaisusta kiinnostuneet

Opetus

Opetusta yhteensä noin 70 tuntia. Voit sopia koulusi rehtorin tai äidinkielen opettajan kanssa mahdollisista korvaavista teatteri-ilmaisun tai äidinkielen kursseista.

Improvisaatio I ja II Tunne, tahto ja mielikuvat eri kohtaustilanteissa. Roolihahmojen, käänteiden, tilanteiden ja impulssien hallintaa improvisaatiossa.

33


TEEMAKESÄLUKIOT

Näyttelijän työ

Dramaturgia

Roolin uskottavuus: tunteiden, toiminnan ja tilanteen haltuunotto ja ylläpitäminen.

Näytelmätekstin kirjoittamisen niksit ja neuvot.

Musiikki ja tanssillinen liikunta Musiikki ja liike roolihahmoa ja henkilösuhteita kuvaavina ääninä ja liikkeinä.

Esityksen valmistaminen Improvisaatioiden ja näytelmäkohtausten pohjalta koottu esitys yleisölle.

Elokuva-analyysi Analysoidaan elokuvien näyttelijäsuorituksia, dramaturgiaa ja ohjausta.

Happening Kurssilaisten hauskoja ja yllättäviä, osin improvisoituja esityspyrähdyksiä kaupungilla.

Muu ohjelma Vietämme villin grilli-illan ja teemme retken Joutjärvelle.

Kesälukion rehtori VTT, FM Liisa Lampi

Järjestäjä Lahden kansanopisto

Tiedustelut kurssien sisällöstä Liisa Lampi, p. 040 530 2455, lilampi@hotmail.com

Kesälukioon hakeminen Täytä hakulomake 17.6. mennessä osoitteessa www.lahdenkansanopisto.fi tai www.kesalukio.fi. Lisätietoja ja hakuohjeet kurssisihteeri Pirkko Wahlfors, p. 03-878 1188, pirkko.wahlfors@ lahdenkansanopisto.fi. Vapaita paikkoja voi kysyä kesälukion alkamiseen saakka. Kesälukion viimeinen peruutuspäivä ilman 60 euron peruutusmaksua on 11.7.

OSALLISTUMISMAKSU 570 € (opetus, majoitus 1–2 hengen huoneessa, aamiainen, lounas, välipala ja päivällinen sekä retki ja vapaa-ajan ohjelma) 410 € (opetus, lounas, välipala ja päivällinen sekä retki ja vapaa-ajan ohjelma). Huom. sunnuntaina 31.7. vain aamiainen, lounas ja itsepalveluvälipala.

34

Kesälukiot 2016


TEEMAKESÄLUKIOT

Suomen kielen ja kulttuurin kesälukio TURKU 1.–7.8.

Onko sinulla suomalaiset sukujuuret? Suunnitteletko paluumuuttoa Suomeen tai oletko vasta muuttanut? Haluaisitko opiskella ja asua Suomessa? Jos vastasit yhteenkin kysymykseen kyllä, Suomen kielen ja kulttuurin kesälukio on juuri sinulle! Kesälukiossa opiskellaan suomen kieltä, historiaa ja kulttuuria. Lisäksi tutustutaan arkielämään ja opiskelumahdollisuuksiin Suomessa. Kurssilla tavataan uusia ihmisiä, retkeillään, liikutaan ja pelataan kauniissa saaristo-Suomessa.

Kohderyhmä 15–18-vuotiaat nuoret, jotka ovat kiinnostuneet suomen kielestä ja kulttuurista

Muu ohjelma Sinappi-leirikeskuksen oppimisympäristö saaristossa ja erityisesti alueen luontokohteet mahdollistavat monipuolisen, luovan ja toiminnallisen kesälukion toteuttamisen. Suomen kielen opetuksen lisäksi joka päivä on 4–5 tuntia ohjattua toimintaa: työpajoja, luonnossa liikkumista, sisä- ja ulkopelejä, kesäisiä perinneherkkuja ynnä muuta.

Opetus

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta on viisi tuntia päivässä. Opetus soveltuu eritasoisille suomen kielen opiskelijoille.

Suomi toisena kielenä Oppitunneilla käsitellään osallistujien kielitaidon mukaisia sisältöjä, liikkeelle lähdetään alkeista. Keskeistä on viestiminen suomen kielellä; osallistujan sanasto karttuu ja peruskielioppi vahvistuu. Harjoituksissa painottuvat jokapäiväisessä elämässä tarvittava sanasto ja rakenteet siitä näkökulmasta, mikä opiskelijalle on tärkeää ja mielenkiintoista.

Historia, yhteiskunta ja kulttuuri Kesälukiossa tutustutaan Suomen historiaan, suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

KURSSIPAIKKA Leiri- ja kurssikeskus Sinappi, Turku leirikeskus.turunseurakunnat.fi/portal/fi/sinappi

Tiedustelut Kesälukioseura ry, puh. +358 9 686 0770, toimisto@kesalukioseura.fi

Tiedustelut ja kesälukioon hakeminen

FM Titta Hänninen

Täytä hakulomake 4.5. mennessä osoitteessa www.kesalukio.fi. Vapaita paikkoja voi kysyä kesälukion alkamiseen saakka.

Järjestäjä

Osallistumismaksu

Kesälukion rehtori Kesälukioseura

Kesälukiot 2016

470 euroa (sis. opetuksen, oppimateriaalin, majoituksen 2–3 hengen huoneissa ja ylläpidon sekä vapaa-ajan ohjelman).

35


ULKOMAAN KESÄLUKIOT

36

Kesälukiot 2016


ULKOMAAN KESÄLUKIOT

Saksan kesälukio BERLIINI 6.–13.6.

Grüsse aus Berlin! Terveisiä Berliinistä! Oletko kiinnostunut saksan kielestä ja saksalaisesta kulttuurista? Haluatko tutustua Keski-Euroopan värikkääseen metropoliin? Mikäli vastauksesi on kyllä, Saksan kesälukio on tarkoitettu juuri sinulle!

Kesälukiossa osallistut saksan kielen intensiiviopetukseen kahden natiiviopettajan johdolla. Harjaannutat sekä suullista että kirjallista kielitaitoasi sekä kieliopin tuntemustasi. Samalla myös kartutat sanavarastoasi. Kesälukion aikana tutustut Saksaan ja saksalaiseen kulttuuriin sekä Berliiniin erilaisten kaupunkiretkien aikana. Kesälukion aikana sinulla on mahdollisuus kuulla jatko-opintomahdollisuuksista saksalaisella kielialueella. Kesälukion aikana majoitutaan Berliinin keskustassa toimivan Suomi-keskuksen kotoisissa tiloissa.

Muu ohjelma Tutustuminen Berliinin kiinnostaviin ja historiallisiin kohteisiin, pelejä ja yhdessäoloa Suomi-keskuksessa.

JÄRJESTÄJÄT Kesälukioseura. Suomalainen matkanjohtaja-opettaja Eva Malessa matkustaa ryhmän kanssa.

Kurssipaikka Berliinin Suomi-keskus www.finnlandzentrum.de

Kohderyhmä Lukioikäiset nuoret, etusija saksan kielen lukijoilla

Opetus

Kesälukiossa kerrataan kielioppia, laajennetaan sanastoa ja vahvistetaan suullista ja kirjallista kielitaitoa. Tutustumme myös saksalaiseen kulttuuriin sekä jatko-opiskelumahdollisuuksiin saksalaisella kielialueella. Huom! Sovi saksanopettajasi/rehtorisi kanssa etukäteen kesälukiosta saksan kielen suullisen kielitaidon kurssi tai soveltava kurssi. Suullisen kielitaidon loppukokeen teet omassa lukiossasi.

Kesälukioon hakeminen Täytä hakulomake 31.3. mennessä osoitteessa www.kesalukio.fi. Liitä hakulomakkeeseen saksankielinen esittely itsestäsi, harrastuksistasi ja mielenkiinnostasi Saksan kesälukiota kohtaan. Voit lähettää esittelyn myös sähköpostiosoitteeseen toimisto@kesalukioseura.fi.

Osallistumismaksu 800 € (sis. edestakaiset lentomatkat Helsinki–Berliini, majoitus ja ylläpito, ohjelma, retket sekä ryhmämatkavakuutus)

Tiedustelut Kesälukioseura, puh. 09 686 0770, toimisto@kesalukioseura.fi

Kesälukiot 2016

37


ULKOMAAN KESÄLUKIOT

Espanjan kesälukio VALLADOLID 17.–24.6.

¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quieres aprender más español? Haluaisitko opiskella espanjan kieltä espanjalaisessa kouluympäristössä yhdessä samanikäisten nuorten kanssa? Nyt siihen on tilaisuus Espanjan kesälukiossa, joka järjestetään viehättävässä yliopistokaupungissa Valladolidissa. Kaupunki sijaitsee Castilla y Leónin maakunnassa, noin 200 km Madridista luoteeseen. Espanjan kielen opetuksesta vastaa isäntäkoulumme kieltenopettaja. Tule mukaan reipashenkiseen kesälukioon Espanjassa! ¡Nos vemos en verano!

Kohderyhmä Lukioikäiset nuoret. Etusija espanjaa opiskelleilla.

Opetus Sovi suullisen kielitaidon tai espanjan soveltavan kurssin hyväksiluvusta lukiosi rehtorin tai aineenopettajan kanssa. Suullisen kielitaidon loppukokeen teet omassa lukiossasi.

Espanjaa espanjalaisittain Suullista kielitaitoa pääsemme harjoittamaan mainiosti espanjalaisten ikätovereiden kanssa paikallisissa isäntäperheissä. Tutustumme espanjalaisten kavereidemme Condesa Eylo Alfonso -lukioon ja opimme kuin huomaamatta selviytymään arkipäivän tilanteista – espanjaksi. Kieltenopettaja Paz Sanz

Muu ohjelma

Tiedustelut

Vapaa-aikana tutustumme toisiimme ja espanjalaiseen elämänmenoon yhdessä paikallisten kavereidemme kanssa, teemme retkiä lähiseutujen luonto- ja retkeilykohteisiin, käymme urheilutapahtumissa ja paikallisten nuorten illanvietoissa. Lisäksi kesälukion aikana tutustutaan Valladolidin kaupungin historiallisiin vaiheisiin ja Madridiin.

Kesälukioseura, puh. 09 686 0770, toimisto@kesalukioseura.fi

Kesälukion rehtori Kieltenopettaja Paz Sanz

Järjestäjät Kesälukioseura ja I.E.S. Condesa Eylo Alfonso -lukio. Suomalainen matkanjohtaja-opettaja matkustaa ryhmän mukana.

Kurssipaikka I.E.S. Condesa Eylo Alfonso -lukio, Valladolid www.iescondesaeylo.com

38

Kesälukioon hakeminen Täytä hakulomake 31.3. mennessä osoitteessa www.kesalukio.fi. Liitä mukaan kirje, jossa kerrot itsestäsi, harrastuksistasi ja kiinnostuksestasi espanjan kieltä kohtaan. Voit myös lähettää kirjeen sähköpostiosoitteeseen toimisto@kesalukioseura.fi. Hyväksytyille järjestetään ennakkotapaaminen, josta ilmoitetaan kirjallisesti myöhemmin.

Osallistumismaksu 800 € (sis. matkat, ryhmälento Helsinki–Valladolid, majoitus ja ylläpito, retket ja ryhmämatkavakuutus)

Kesälukiot 2016


Kes채lukiot 2015

39


ULKOMAAN KESÄLUKIOT

Språkbad på Gotland HEMSE 16.–23.7.

Vill du förbättra din svenska? Vill du höra svenska omkring dig och arbeta intensivt med att förstå och uttrycka dig på svenska? Åk då med oss till Gotland och tillbringa åtta dagar på Gotlands folkhögskola i Hemse.

skolans gym samt gymnastiksal, bordtennisrum och bastu.

Deltagare

Såväl abiturienter, gymnasister som de som börjar gymnasiet hösten 2016

Undervisning Att bo och studera på folkhögskola är roligt, givande och utvecklande. Du umgås nämligen med dina kurskamrater både på lektionerna och under aktiviteter om kvällarna, ledda av lärare och ledare. Svenskan blir på så vis en del av vardagen. Dessutom gör det att du hela tiden bidrar till det som är grundläggande för inlärning, att forma en trygg och studievänlig miljö. Lärarna kommer att göra allt för att du ska nå det mål du bestämmer dig för i början av kursen. Varje kväll får du på egen hand och med stöd av din lärare/handledare utvärdera dagens aktiviteter och ta ställning till om du är på rätt väg mot målet.

Tala och förstå (RUA7). Du får öva olika strategier för att använda språket muntligt med utgångspunkt från texter, filmavsnitt och bilder. Du får i grupp gå ut och söka information om samhällslivet på orten, som du sedan presenterar muntligt. Naturligtvis har du tillgång till skolans bibliotek samt Internet.

Förutom kvällsaktiviteter av olika slag kommer du att få vara med om tre utflykter: till medeltidsstaden Visby samt till raukfälten på södra Gotland. Det finns också tid att ägna åt fysiska aktiviteter för dig som vill. Du får använda

Huom! Sovi lukiosi aineenopettajan tai rehtorin kanssa ruotsin suullisen kielitaidon kurssin hyväksilukemisesta. Suullisen kielitaidon kokeen teet omassa lukiossasi.

Arrangörer Sommargymnasiesamfundet tillsammans med Gotlands folkhögskola

Kursplats Gotlands folkhögskola, Hemse www.gotland.fhsk.se

Information Sommargymnasiesamfundet, tfn: 09 686 0770, toimisto@kesalukioseura.fi

Ansökan till sommargymnasiet

Våga tala (RUB6). Här får du öva dig att använda svenska språket i olika situationer i det dagliga livet. Du får berätta om dig själv, din hemort och dina intressen samt öva dig på att intervjua olika personer och presentera det du fått fram.

OBS! Skriv en kort presentation av dig själv där du också berättar varför du vill delta i just den här kursen. Skicka presentationen tillsammans med ansökningsblanketten eller skicka den till e-post adressen toimisto@kesalukioseura.fi. Ett möte arrangeras inför sommargymnasiet för dem som blir antagna till kursen. Mer information om mötet följer skriftligt senare.

Deltagaravgift 800 € (innefattar undervisning, helpension samt resorna Helsingfors–Gotland tur och retur)

fyll i ansökningsblanketten före den 30 april på adressen www.kesalukio.fi.

40

Kesälukiot 2016


ULKOMAAN KESÄLUKIOT

Kesälukiot 2016

41


ULKOMAAN KESÄLUKIOT

42

Kesälukiot 2016


ULKOMAAN KESÄLUKIOT

Summer School in England DURHAM 22.–30.7.

Interested in learning English in an English environment? The English Summer Youth Exchange provides an excellent opportunity to learn English in authentic surroundings at the Durham University and get to know the British culture and lifestyle.

Groups of young people from England, Germany, Ukraine, Finland, China and Russia will spend an exiting week together in the historic Durham city. The theme of the English Summer School is this year “Youth Solidarity” and it is dedicated to connecting young people across the globe.

methods. You’ll have great opportunities to use and improve your language skills! NB: Upper secondary school student, please agree with your principal or subject teacher if the courses completed during the summer high school (oral language course ENA8) can be used as course compensation.

Organiser The Summer High School Association and Most Education CIC (www.mosteducation.co.uk). A Finnish group leader-teacher Hanna Tiitinen travels with the group.

Head teacher

Durham University, which is the third oldest university in England, provides an environment in which students are encouraged to achieve their best potential and enjoy socially.

Lana Briton

Participants

Enquiries

Program

Applying for summer high school

Under 18 year old Finnish upper secondary school students

Language learning, workshops, organized activities in Durham City, trips to York, Newcastle-upon-Tyne and Cambridge. A wide range of sports and team building activities are available. In addition international, cultural and language activities will be provided. Each participant will be living in a single room and based in an ancient English castle-style Durham University Campus.

English You will improve your English with native speakers in an international environment. You will also concentrate on conversation and communication skills. The English Summer Exchange includes interactive lessons, which are carried out in various Kesälukiot 2016

Course site St.Hild & St.Bede College www.dur.ac.uk/hild-bede The Summer High School Association, tel. 09 686 0770, toimisto@kesalukioseura.fi

Fill in the application form by the 31st of March online www.kesalukio.fi. Please enclose a short presentation of yourself, your hobbies and your interest in English language (written in English) with the application form. You can also send your presentation by e-mail to toimisto@kesalukioseura.fi. If possible, a pre-meeting will be arranged for those accepted to the course. Further information about the pre-meeting will follow later on.

Course fee 800 € (incl. group flight Helsinki–Durham– Helsinki, accommodation, full board, lessons, programme, field trips and group travel insurance).

43


ULKOMAAN KESÄLUKIOT

Ranskan kesälukio

VAL-DE-MARNE (PARIISIN ESIKAUPUNKI) HEINÄKUU

Tu es intéressé par la langue et la culture française? Tu souhaites améliorer ton niveau de français oral? Tu veux rencontrer des jeunes Français et découvrir leur mode de vie? Cet été, tu auras une possibilité magnifique d´éprouver la vie et la culture française! Bienvenue au Val-de-Marne, un département français qui fait partie de la Métropole de Grand Paris!

Ce cours te donnera la possibilité de vivre avec des jeunes Français durant le séjour autour des activités liées aux différents thèmes. Il te permettra également de découvrir aussi bien Le Plessis-Trévise que la région capitale et son patrimoine historique et culturel. Plusieurs visites de Paris seront organisées pendant le séjour et on a la chance d’aller voir quelques sites très intéressants. Chaque matin, il y aura aussi des cours de français intensifs organisés par des enseignants natifs où tu pourras vraiment développer tes connaissances linguistiques orales et apprendre à parler la langue en pratique. Les jours continueront autour des visites culturelles et des ateliers liés à l’expression verbale et non-verbale.

Lukioikäiset suomalaiset nuoret yhdessä ranskalaisten nuorten kanssa. Etusija lukion päättövaiheen opiskelijoilla.

Opetus

Keskitymme pääasiallisesti suullisen kielitaidon kehittämiseen oppitunneilla ja niihin liittyvien opintokäyntien aikana, joten sovi etukäteen suullisen kielitaidon kurssin korvaavuudesta oman ranskanopettajasi kanssa. Pääset myös harjoittamaan ranskan kielen taitoasi päivittäisessä kommunikaatiossa paikallisten nuorten kanssa. Järjestämme yhdessä myös suomalaisen illan ranskaksi ranskalaisille isännillemme ja kurssitovereillemme.

Ranska Puhu ja ymmärrä paremmin (RAB7). Ranskalaisen keskustelukulttuurin, kieli- ja tapakulttuurin sekä väittelyn ja argumentaation opiskelua. Irrotellaan yhdessä kielen kantoja aamuisin parin intensiivisen tunnin ajan ja tutustutaan päivän aikana erilaisiin museoihin ja muihin kohteisiin. Suullisen kielitaidon loppukokeen teet omassa lukiossasi.

Tulossa kesällä 2016: Ranskan kesälukio!

Kesälukion rehtori

Ajankohtainen ohjelma, hintatiedot ja ilmoit­ tautumisohjeet päivitetään osoitteeseen www. kesalukio.fi helmikuun 2016 aikana.

Järjestäjät

Voit lähettää tiedusteluja ja ilmoittautua kiinnostuneeksi jo nyt sähköpostilla toimisto@ kesalukioseura.fi. Lähetämme sinulle sähköpostilla lisätietoja, kun ohjelmatiedot ja ajankohta varmistuvat. Muutokset mahdollisia.

44

Kohderyhmä

Moncef Jendoubi Kesälukioseura ja Val-de-Marnen nuorisotoimi. Suomalainen matkanjohtaja-opettaja FM Hanna Tiitinen matkustaa ryhmän kanssa.

Tiedustelut Kesälukioseura, puh. 09 686 0770, toimisto@kesalukioseura.fi

Kesälukiot 2016


Kesälukioseura • Sommargymnasiesamfundet • Summer High School Association Mariankatu 7 C 1 00170 Helsinki toimisto@kesalukioseura.fi www.kesalukio.fi

esitetilaukset/ broschyrer/brochures kesalukio.fi/esitetilaukset

tiedustelut/ information/enquiries +358 9 686 0770.

Kesälukiot 2016 -esite  

Tutustu kesän 2016 kesälukio-ohjelmiin, ilmoittautumisohjeisiin sekä aikatauluihin.

Kesälukiot 2016 -esite  

Tutustu kesän 2016 kesälukio-ohjelmiin, ilmoittautumisohjeisiin sekä aikatauluihin.

Advertisement