Page 1

GRAFISKAIS DIZAINS domas, idejas, ziņas vizualizācija, izmantojot visdažādākos grafiskās izteiksmes līdzekļus. Cilvēce ir krājusi vizuālās attēlošanas pieredzi kopš senseniem laikiem. Alu zīmējumi, akmens laikmeta trauku raksti, apģērbu raksti, īpašuma zīmes, - tas viss ir sākums tam, ko mūsdienās sauc par grafisko dizainu. Katrs laikmets ir radījis un izkopis savas grafiskā dizaina tradīcijas, spēles noteikumus un likumus. Grafiskais dizains var lepoties ar tikpat senām tradīcijām kā «rakstītais vārds», bet kā apzināts, patstāvīgs jēdziens tas tika formulēts tikai 19. gadsimtā. Grafiskais dizains ir viena no praktiskākajām mākslas izpausmes jomām. Tas ir visapkārt mums visdažādākajos veidos. Drukāti informācijas līdzekļi, digitālie mediji, kino, animācija, visdažādāko produktu noformējums un iepakojums, zīmes, norādes... Mums visapkārt valda informācijas pārpilnība, kas kā grandiozs vilnis gāžas pāri apziņai. Radīt labu, kvalitatīvu grafisko dizainu ir tikai daļa no dizainera uzdevuma. Pamanāmība un iedarbīgums tā ir mūsdienās ļoti svarīga grafiskā dizaina kvalitāte, bez kuras pat labs un profesionāli paveikts darbs paliks neievērots. Strādājot ciešā sadarbībā ar pasūtītāju, apspriežot katru darba posmu, var izveidot pamanāmus un klienta vajadzībām atbilstošus reklāmas materiālus, kā arī citus grafiskā dizaina darbus.

FIRMAS STILS jeb korporatīvā identitāte noteiktu, izveidotu pazīmju kopums, kas nodrošina kāda uzņēmuma, produkta, pakalpojuma, idejas identifikāciju un atpazīstamību ar mērķi demonstrēt savu īpašo atšķirību no citiem. Mērķtiecīgi un apzināti veidots, profesionāli ieviests un attīstīts uzņēmuma tēls ir nozīmīga vērtība un spēks apkārtējā, informācijas pārblīvētā vidē. Uzņēmumiem, pakalpojumiem un precēm ir jābūt pamanāmiem un atpazīstamiem. Firmas stila radīšana, veiksmīga lietošana praksē un attīstīšana kļūst par nepieciešamību, par svarīgu katra uzņēmuma mārketinga aktivitāti. Pirms vizuāli grafisko elementu izstrādes ir nepieciešams noskaidrot kā un ar ko uzņēmums vēlas asociēties savu klientu, sadarbības partneru un pārējas sabiedrības acīs nepieciešams izveidot uzņēmuma tēlu jeb "imidžu". Tas ir uzņēmuma stila elements, kas apelē pie patērētāju emocijām, intelekta, iespaidiem un atmiņām. Uzņēmuma tēls ir vērsts uz cilvēka zemapziņu, tādejādi rosinot potenciālo pircēju pašidentificēties ar to. Svarīgākā firmas stila daļa ir firmas zīme (logotips, logo). Tas ir pirmais vizuālais elements ar kuru uzņēmums asociējas un tam ir jāpauž tā ideoloģija un darbības principi. Nevajadzētu samierināties ar zīmju dizainu bez jebkāda īpaša pamatojuma jeb idejiskās bāzes. Kad ir izveidots uzņēmuma zīmes veidols, tad var sākt veidot reprezentatīvo uzņēmuma stilu un tirdzniecības marku dizaina izstrādi atbilstoši kopējai koncepcijai. Logotips ir spēcīgs simbols, kas palīdz veidot firmas (uzņēmuma, iestādes, produkta, utt.) identitāti izmantojot formu un krāsu psiholoģiju. Iespējami vairāki logotipa risinājuma veidi: tikai firmas (produkta) nosaukums, nosaukums vienotā kompozīcijā ar zīmējumu, saīsinājums no vairākiem vārdiem, tikai zīmējums (grafiska zīme) u.c. gadījumi. Firmas nosaukuma kompozīcijā jābūt rūpīgi izvēlētiem burtiem (lielie un/vai mazie, burtu veids, biezums utt.), savienojuma vietām, pat pieturzīmēm. Jābūt paredzētai iespējai lietot nosaukumu un logotipu dažādos izmēros, daudzkrāsu (ja ir tāds risinājums) un vienkrāsas variantā. Vēlams, lai burtu, laukumu, līniju izvietojums radītu zināmu noskaņu, lai ieraugot šo zīmi jau rastos zināms priekšstats par firmu, kam tā veidota. Pārējie firmas stila elementi ir grafisko tēlu atspoguļojumi dažādos kompānijai nepieciešamos prezentēšanas materiālos un vietās. Sākot no vizītkartēm un veidlapām, reklāmas materiāliem (bukletiem, kalendāriem, apsveikuma kartiņām, utt.), risinājumiem vidē (biroja telpas, norādes, izstāžu stendu noformējums, transporta līdzekļu krāsojums), kompānijas darbinieku apģērba/formastērpu dizains un beidzot ar reklāmas materiāliem presē, televīzijā, radio, veikalos vai uz ielām, reklāmas stendu, skatlogu vai citādu produktu prezentācijas veidā. Uzņēmuma stila kvalitāti nosaka tam izvēlēto dizaina elementu vienotība un nolasāmība, kā arī vēstījuma vienkāršība un viennozīmīgums. Firmas stils uzņēmumam ir jāievēro visās tā darbības jomās, visos komunikācijas un informācijas apmaiņas gadījumos un veidos. Lai to varētu nodrošināt un kontrolēt, tiek izstrādāta uzņēmuma firmas stila grāmata, kas ir izsmeļošs un pilnīgs firmas stila elementu apraksts (krāsu, burtu veidu, izmēru lietojums, utt.), precīzi norādījumi kā drīkst un kā nedrīkst tos izmantot. Stila grāmata satur visu nepieciešamo informāciju firmas stila korektai, konsekventai, mērķtiecīgai lietošanai, konkurences priekšrocību iegūšanai.


LOGOTIPU PARAUGI (pēc: www.will-harris.com) Web lapu veidošanas kompānija eFuse. Ideja: cilvēks atrodas centrā, jo internets domāts cilvēkiem.

Variants: izmantota E un F burtu kombinācija.

Programmatūras kompānija Software Factory. Ideja: izmantots uzgriežņa simbols, kas izveidots S formā, jo nosaukumā ietvertais vārds Factory (rūpnīca) saistās ar mehāniskām lietām.

Dragonfly (spāre) kompānijas galvenais produkts ir programmatūras izstrāde, kas palīdz veidot vitrāžas. Ideja: izmantots spāres attēls vitrāžas veidā. Varianti ar dažādiem burtu veidiem.

Logo māksliniekam ilustratoram, kas nodarbojas arī ar neliela izmēra kontrastainu grafisku zīmju veidošanu.


Webaxess interneta pakalpojumu kompānija Parīzē. Ideja: izmantots Parīzes simbols Eifeļa tornis, kas reizē ir arī sakaru pārraides tornis.

Variants, kurā jūtama nozares specifika (dinamika, elektronika), bet ideja vispārinātāka, mazāk personiska.

Datorkompānija Hurricane (orkāns). Ideja: radīt kustības iespaidu, bet ne saistībā ar postu un iznīcību, ko simbolizē orkāns.

Sound Effects (skaņas efekti) logo programmatūras produktam. Ideja: skaņas viļņa efekts, kas veidots laukuma/līniju pārejā veido burtus S un E.

Atmosphere logotipa varianti grīdas segumu materiāliem no pārstrādātas izejvielas. Izmantota zīme, kas simbolizē otrreizējo pārstrādi.


Variants: nav izmantota pārstrādes zīme, bet līnija, kas simbolizē pāreju no tumsas uz gaismu.

Variants: izmantota grīdas seguma tekstūra A burta formā.

Logotips firmai, kas nodarbojas ar elegantu un izsmalcinātu tējas pasākumu organizēšanu mājās, ofisā un citur. Ideja: radīt smalkuma iespaidu izmantojot piemērotu burtu veidu. Arī nosacītā tējkannas forma veidota no kaligrāfisku burtu formām.

Trīs dažādu maiznīcu/kafejnīcu logo. Maiznīca Kalifornijā vēlējās vēsturisku stilu. Izmantots burtu veids, kas tika lietots 19.gs. plakātos Kalifornijas Zelta drudža laikā.


Ideja: līnijas apkārt tekstam simbolizē baltmaizes klaipa formu. Burtu veids, kas papildina zīmējuma līnijas.

Logotips kafejnīcai, kas atvērta tikai naktīs.


VIZĪTKARTES UN VEIDLAPAS

Vizītkarte viens no firmas stila pamatelementiem, populārs saziņas un pašreklāmas veids, kurš koncentrēti sniedz pirmo iespaidu par vizītkartes īpašnieku, atgādina par kontaktiespējām un atvieglo saskarsmi. Vizītkaršu un veidlapu dizainam ir jāiekļaujas firmas vai personas kopējā grafiskajā stilā. Vizītkartes izmēram nav stingri noteikta standarta, tomēr visizplatītākais ir 90 x 50 mm. Vēlams lietot šo izmēru, jo, ja saņēmējs vēlēsies to ievietot vizītkaršu blokā, bet tas neizdosies, tad gandrīz droši tā iejuks kopējā dokumentu kaudzē vai vienkārši pazudīs. Vizītkartes īpašnieks izšķir to, kāda informācija tiek izvietota uz vizītkartes. Firmas vizītkartē parasti iekļauj logotipu, darbinieka vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, biroja adresi, tālruņa, faksa numurus, e-pasta adresi. Mājas tālruņa numuru lietišķā vizītkartē iekļaut nav pieņemts. Firmas kopējā vizītkartē informācija tiek maksimāli vispārināta, vārda un amata vietā izvieto darbības nozares, pakalpojumus, reklāmas saukli vai filiāļu adreses. Ja vizītkarte ir vajadzīga svešvalodā, tā jādrukā atsevišķi (vai vismaz otrā pusē), nevis kombinējot divas valodas kopā. Logotips ir centrālais objekts, bet gandrīz tikpat svarīgs ir īpašnieka vārds un uzvārds, tāpēc tos vajadzētu izcelt, izvēloties piemērotu burtu veidu un izmēru. Burtu un krāsu izvēli ietekmē firmas kopējais stils. Ja tas nav izstrādāts (vienīgie elementi ir logo un vizītkarte), burtus un krāsas izvēlās atkarībā no apstākļiem kas vislabāk raksturotu attiecīgo firmu vai personu. Krāsu izvēli ietekmē arī ekonomiski apsvērumi drukājot par katru papildus krāsu jāmaksā vairāk. Vairāku krāsu izmantošana var arī radīt nevajadzīgu raibumu. Ja tiek izvēlēts neparastas tekstūras, raibs, spīdīgs vai spilgts papīrs, labāk izmantot tikai vienu krāsu, lai nesajauktu efektus un nepadarītu informāciju grūti uztveramu. Arī uz maigi tonētiem papīriem labāk izskatīsies druka vienā krāsā, ko var paildināt ar akcentu (piemēram, logo) citā krāsā. Ja izmanto reljefspiedumu, tad arī tikai kā akcentu, nevis visu informāciju, kas mazā izmēra dēļ būs ļoti grūti uztverama. Reljefs var būt piemērots logotipam, jo to pazīst pēc aprisēm, tikai uzmetot skatienu. Elementu komopzīciju vizītkartē nosaka lietotāja vēlme vai kopējais firmas stils. Svarīga ir logotipa forma: vai tas aizņem nelielu laukumu un ievietojams jebkurā vietā, vai tas aizpilda visu malu, vai tas ir simbolisks zīmējums vai kompakts saīsinājums, vai tajā iekļauts pilns uzņēmuma nosaukums. Vārds, uzvārds un ieņemamais amats ir nedalāma vienība, bet ar pārējo informāciju to var sapludināt vai atdalīt ar līniju, vai novietot diametrāli pretēji, tādejādi akcentējot kādu no elementiem. Var izmantot kādu motīvu (līniju ritmu, attēlu, krāsu laukumu, utml.), kas toņa, formas vai novietojuma ziņā kontrastē ar pārējo informāciju, līdz ar to vizītkarte kopumā labāk uztverama un atmiņā paliekoša. Veidlapas kompozīcijā jācenšas saglabāt kāds vizītkartes kompozīcijas elements, lai tā tiktu uzverta kopējā firmas stila kontekstā. Diezgan izplatīts paņēmiens ir izvietot logotipu vai kādu tā elementu veidlapas fonā kā viegli tonētu uzdruku.


VIZĪTKARŠU UN VEIDLAPU PARAUGI Vizītkarte rakstniekam, redaktoram, dizaingrafiķim.

Nekustamo īpašumu pārdošanas aģenta vizītkarte.

Rakstniece, kura vēlējās elegantu, izsmalcinātu vizītkarti.


Divpusēja pārlokāma vizītkarte.

Vizītkartes rakstniecei un tulkotājai. Viena klasiski modernā stilā, otra neformāla, vairāk personiska.


Vizītkarte ģitāristam.

Vizītkartes kinokritiķei. Pirmajā logotipa burti veido kinoprojektoru un staru no tā. Otrajā iniciāļburti veido abstraktu līniju.


Vizītkarte audējai, kuras darbi ir eleganti un neparasti. Logotips veido it kā auduma struktūru.

Vizītkarte gleznotājai. Izmantota gleznas reprodukcija.


Klasiskā stilā veidota vizītkarte modes māksliniecei.

Abpusēja vizītkarte grāmatu veikalam. Izmantots Caslon burtu veids, kurš ir bieži lietots grāmatu tekstu iespiešanai.


Vizītkarte un veidlapa personāla atlases kompānijai. Logotipā izmantots kompānijas nosaukuma burts T, kas kopā ar citiem elementiem veido nosacītu sejas attēlu.

Vizītkarte un veidlapa kompānijai, kura vēlējusies paskaidrot savas darbības virzienu.

Firmas stila pamatelementi - logotips, vizītkarte  
Firmas stila pamatelementi - logotips, vizītkarte  

Īss apraksts par firmas stila pamatelementiem un paraugi.

Advertisement