Page 1

KERTEMINDE SEJLKLUB

Den nye trio i KS......

Husk Generalforsamling tirsdag d. 21 marts 2017

Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub • no. 1 2017 • 44. årgang.


Kiosk

Frugt

nt

& Grø

e

atess

Delik

ri

Meje

Kerteminde

Åbningstider Åbningstider

65 32 11 71

19 35 O Tank

sel

er die

in ell

nz K - Be

Åbent- fre. alle ugens Man. 9 - 19 so r samt ud e c dage 8-19 n a r e v Lørdag nglende8le - 17 ma rykfe-jl,og t r g fo Søn. n i ld l o afde s forbeh pheavveis.nDer tage helligdage 10 - 17 Kæm ger

ge la er så læn ll e g a d r ed lø er til og m ld æ g e n e Tilbud

EN

afé

r&C

Bage

5%

DIVIDEN

Excl. mom

+

KERTEMINDE

E-mail: 06413@coop.dk · www.coop.dk


Fra formanden. Det er næsten ikke til at tro…og alligevel…eller er det for optimistisk…tjaaa måske… nej den er god nok.. Marinaplanen er på dagsordenen på byrådsmødet den 23. februar. Skal man tro de informationer, vi kan læse i dagspressen, så er der et politisk flertal for havneplanen og nu også marinaplanen, og vejen er dermed banet for, at vi i de kommende år skal være vidne til en tiltrængt renovering og fornyelse af marinaen. Marinaplanen har fyldt meget i manges bevidsthed, og gør det måske stadig; ikke alle giver udtryk for begejstring, og der er da også mange ukendte faktorer, som undervejs vil give anledning til debat. Kommer der prisstigninger på marinapladserne, hvad med stativer til både, hvordan kommer byggefasen til at påvirke brugerne af marinaen osv. Personligt, og som formand for Kerteminde Sejlklub, er jeg ikke et sekund i tvivl om, at vedtagelse af Marinaplanen bliver en stor gevinst for KS og brugerne af marinaen i Kerteminde. På trods af en udnævnelse til Årets marina i 2015 har marinaen mangler, som gæstesejlere ikke oplever i den korte tid de nyder sommeren i Kerteminde. Vi har kendt til vejrfænomener, som i de senere år oftere end tidligere har udfordret brugere og personale på marinaen. Højvande og storme fra øst er ikke en cocktail, vi ønsker mange af i Kerteminde. Med årene har flere faktorer ændret sig uafhængigt af hinanden, men samlet bringer de ”vores” marina i knæ. Min opfattelse er, at politikerner har lyttet til vores bekymringer, som vi bragte på banen første gang, vi blev præsenteret for Byplan/havneplans omlægningen. Min opfordring er derfor, at vi brugere af Marinaen må være med til at italesætte den kommende planlægning og udvikling omkring Kerteminde Marina med et konstruktivt islæt. Dansk Sejlunion afholder Generalforsamling den 18 marts. Efter generalforsamlingen er der uddeling af klubudviklingsprisen. Klubudviklingsprisen - tidligere kendt som

3

TORM Prisen - er Dansk Sejlunions anerkendelse af et målrettet initiativ, en nyskabende idé eller den ekstraordinære indsats i udvikling af klubliv og sejlsport. Dansk Sejlunion tildeler prisen til en sejlklub, en gruppe af klubpersoner eller en enkeltperson, som i det forløbne år har skabt aktiviteter, der har fået flere sejlere på vandet – eller fået sejlere på vandet i flere timer. Kerteminde Sejlklub har fået nomineret Steen Fredriksen for sin vedholdenhed i Kerteminde Sejlklub. Du kan stemme på Sten ved at gå www.sejlsport.dk og ind under klubudviklingsprisen. Sommeren bringer nogle spændende oplevelser. Kerteminde Sejlklub har i år fornøjelsen af at kunne arrangere Guld Pokal endnu engang. I år med en ekstra dimension, idet Folkebåd klassen kan fejre 75 års jubilæum. De ihærdige folkebådssejlere har været i gang med forberedelsen gennem længere tid, de varsler en storeslået event med fest og musik for hele Kerteminde. St Petersburg ligger i Rusland, -og det er ikke nødvendigvis billigt at rejse dertil, ej heller at bo på hotel i 5 dage, hvis man er på SU, eller er lærling. Men alligevel er det præcis, hvad klubbens unge J-70 team skal i august i år. Med holdets fornemme 4. plads i det nationale mesterskab, har de sikret sig plads i de indledende runder i Champions League. Klubben vil i samarbejde med holdet forsøge at skaffe sponsor- midler via en aften for særligt indbudte gæster, som forhåbentlig kan have interesse i at bistå klubben med finanser. Repræsentantskabet har besluttet, at også klubben er klar til at afsætte et beløb for at sikre at KS er repræsenteret. KS vil i år lægge ekstra kræfter i at sikre en positiv udvikling omkring Sejlsports Ligaen i Kerteminde Sejlklub. Ekstra kræfter…-det er nu, du skal gøre dig klar til en aktiv sejlersæson. Center for Fysioterapi &Træning i Munkebo har, via en henvendelse fra et medlem i klubben, gjort det ekstra billigt for medlemmer af Kerteminde Sejlklub at komme i god form. Du kan på www.kerteminde-sejlklub se mere om, hvordan du mod fremvisning af dit medlemskort kan få rabat og komme i god form.. Sejlere Hilsen. Jørgen Larsen


ORDINÆR GENERALFORSAMLING I det gamle klubhus, Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode. 3. Forelæggelse af regnskab for det foregående år til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår. 6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. 7. Eventuelt Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til godkendelse, skal være repræsentantskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Repræsentantskabet opslår evt. forslag i klubhuset og på hjemmesiden senest 4 dage før Generalforsamlingen. Regnskabet vil være fremlagt i klubhuset fra mandag d. 13. marts. Der bliver udleveret et stk. klubstander til alle fremmødte, dog kun en pr. husstand. Kl. 18:00 serverer Hovmesteren en god »dagens Ret« Mød op til en go´ start på foråret. Tilmelding til spisning senest torsdag den 16. marts tlf. 65 32 24 53 Repræsentantskabet. 4


DH - sejladser 2017.

TILMELDING TIL TIRSDAGSSEJLADS Skal ske via sejlklubbens hjemmeside, under fanebladet Aftensejladser DH-kølbåde – Tilmelding. Sidste tilmeldingsfrist er 1. april 2017. Alle informationer, inkl. resultater, vil være at find på hjemmesiden under DH-Kølbåde. Gaster der kunne være interesserede i, at sejle med om tirsdagen, kan rette henvendelse til kølbådsudvalget på tirsdag@kerteminde-sejlklub.dk, så vil vi være behjælpelige med, at finde en båd at sejle på. ROMSØ RUNDT Der er også i år Romsø Rundt, som er et åbent stævne med tilmelding udefra. Stævnet er planlagt til den 2. september og tilmelding foregår via sejlklubbens hjemmeside.

Her i de kolde vinterdage, kigges der frem mod forårstegn, som hurtigt kan sætte gang i den forventningsfulde stemning på havnen omkring klargøring og tilrigning. Klargøringen tager som bekendt lidt tid og derfor vil det, inden vi ser os omkring, være tiden for den første sejlads for kølbådene. Vi håber naturligvis på rekord stor tilmelding og beder jer om, at videregive en opfordring til venner og bekendte som må have lyst til at deltage. Sejladserne er lagt i kalenderen, med første sejlads i forårssæsonen, tirsdag den 25. april og derfra hver tirsdag frem til den 4. juli. Efterårssæsonen begynder tirsdag den 15. august og løber frem til den 19. september, ligeledes hver tirsdag. Året byder også i år på to lørdage med sejladser, som er den 20. maj og den 16. september, der hver indeholder to sejladser. De to stævner bliver sponsoreret af Egemose marine Center og Nordfyns bank, og heraf navnene på de to stævner. • Egemose Marine Cup • Nordfyns Bank Cup

Vi ser frem til en ny og spændende sæson i 2017. Kølbådsudvalget Klaus

5


Hjælperfest 2016/17.

Så lykkedes det igen de gæve folk fra fornøjelseskomiteen at skabe vinterhalvårets højdepunkt. Omkring 80 hjælpere fik en god aften som tak for hjælp ved et af Kerteminde Sejlklubs arrangementer – skal sandheden frem var der jo nok mange til stede som egentlig kunne have krav på adskillige fester, mange hjælpere er nemlig gengangere. Maden kom fra vores egne restauratører og var rigtig god; vældig flot anrettet af de sikre arrangører godt hjulpet af de til netop den del af aftenen udvalgte. For det er nemlig en rigtig medhjælperfest. Under alle tallerkner finder man en lille seddel som i kode fortæller hvornår man skal træde til – og hvad man lave. Nogen pynter og retter an, nogen rydder og sætter i maskinen og nogen tager ud og sætter på plads. Og det gentager sig ca. tre gange i løbet af aftenen. Undervejs dukkede der mærkelige mennesker ud af mørket. Et enkelt hold fra et stort stævne og vi fik forklaret hvordan det kunne foregå. Alt var skrevet ned så det kunne gennemføres

til perfektion – måske ville de to af hjælperne få noget travlt når man til slut opdagede at det at være stævneleder mest gik ud på at have planlagt festlighederne og så nyde sin positions goder – underholde pigerne. Senere blev vi som de første i landet præsenteret for en vaskeægte kontrol af Marinehjemmeværnet – med praktikant – Duelighedstegn blev forlangt forevist og det blev gjort klart for at alle at nu skulle der til at være orden i systemerne. Hvordan det vil udvikle sig vides ikke, men umiddelbart er der plads til finpudsning af korpsets fremtoning. Afslutningsvis en fornem medhjælperfestsang om kaffe og kage og alle der var med også Jørgen og Jørgen og Jørgen! Tak for en meget fin aften Frede

Kage sangen blev fremført af Annemette og Marcus samt Eivind på guitaren. Forfatter(inden) er Annemette Victoria Laursen Vig, bedre kendt som Marcus’ meget søde kæreste.

6


Dato: 3-2-2017 Hjælperfest Kerteminde Sejlklub Melodi: Alle sømænd er glade for piger

KS i kage Alle hjælpere er glade for kage, Men min ven du kan stole på mig. Det er fuldstændig okay hvis du spiser, et helt stykke mere end mig. Og mere end Dennis, Annegrete og Boye og Kent og Sabine og Laura og Ann’Lis foruden Bjarne, Birgit og Bodil og Jørgen og Jørgen og Jørgen og Lis. Alle hjælpere ta’r helt ud på vandet, de vil drikke – ja kaff’ skal der til. Står på dækket og spiser lidt kage, hvis der mangler, er Kent straks i land. Og henter til alle, baneleder og dommer, og måltagningsholdet og startlinjebåd. Foruden toppen, - gaten og bunden og sejlere, og trænere og venner på land. Alle hjælpere er smukt uniformeret, du skal se når de kommer i land. På deres T-shirt er de smukt dekoreret, med et logo og sponsorer’nes navn. Med tak til vor formand, kassereren og udvalg, og repræsentanter og PU-udvalg. Foruden køkk’net og alle os andre, vi takker dig nu her, fordi du (”og du og du” gentagende gange) er med. Hilsen Familien Grove og A :-) 8


Vi sĂŚtter alle sejl til for dig

Langegade 7, Kerteminde - tlf.: 59 48 94 60

9


Vi gentager succesen.

Klubhusudvalget udvælger de mest spændende foto’s til ophængning i det nye Klubhus. Sejlklubbens Medlemmer stemmer om 2016 årets sejlerfoto blandt de ophængte og vinderen modtager 2 flasker rødvin. Klubhusudvalget Villy Hansen 2972 2123

Vi gentager succesen. Kerteminde Sejklubs Medlemmer indbydes til at deltage i en fotokonkurrence i lighed med sidste år. hvor hvert medlem sender max 5 spændende 2016 sejlerfoto’s pr mail til klubhus@kerteminde-sejlklub.dk senest den 1. maj

Velvære - Kropsterapi - Healing Har du smerter? Mangler du søvn? Savner du energi? Dårlig fordøjelse? Autoriseret partner

BOOK ONLINE www.nylivsenergi.dk Langegade 55 • Gaardhaven • 5300 Kerteminde vibeke@nylivsenergi.dk • tlf. 22 77 63 53 10


When every moment counts Hos Elvstrøm Sails er vi fast besluttet på at hjælpe dig med at realisere dine drømme, når det handler om sejlads. Hos os er hvert sejl unikt – specielt fremstillet til at matche dine behov. Kom forbi din lokale sejlmager på Fyn, og lade os finde den løsning, der passer til dig.

Elvstrøm Sails Fyn Sdr. Havnekaj 19, 5300 Kerteminde Tel: +45 21 49 68 42 hbp@elvstromsails.com

DIN REJSE BEGYNDER MED DET RIGTIGE SEJL


Marinaplan.

y marinaplan

mmerperiode

Kan man virkelig forestille sig at alt det her kan laves for 25 millioner kroner. Hvordan får man ryddet og uddybet en havn på størrelse med Kerteminde Marina, får købt og forankret nye flydebroer; får omdannet hele Havnefronten også kaldet promenaden. Kan man få lavet broer og udsigtsplatforme plus træbro langs den indvendige side af molerne – vel vidende at alene flytning og genopbygning af højere moler vil koste i omegnen af 10 millioner gode danske kroner. Min påstand, og den er helt min egen, er at det vil være svært at få kran og stativflytningsmaskine når der kun er 15 millioner at gøre godt med. Mit gæt er at kassen er tom inden de nøgne flydebroer er nået til Kerteminde – Det vigtigste for os brugere må være at få sikret Marinaen med højere moler. Hvis det ikke sker er der risiko for at forsikringsselskaberne nedgraderer Kerteminde Marina til en B-havn! Og så er der slet ingen grund til at lave fornyelser – så vil der kun være turister der kommer hertil, vi andre er flyttet. At have

12

Sunke Arkitekter sin båd liggende i nærmest åbent farvand med udsigt til voldsommere og voldsommere vejr tror jeg vil være forbeholdt de få. Så lad os få startet i den rigtige ende. Først sikring af Marinaen med højere moler. Kan der så findes penge til mere kan det gøres i etaper; om det er den nordlige ende eller den sydlige først er vel i bund og grund ligegyldigt. Det kunne selvfølgelig være dejligt med flydebroer så man er fri for at holde eksakt øje med højvande. Det går jo også med de gamle træbroer og det er vel tænkeligt at prisen for at få fjernet træbroer og for oprensning af Marinabunden bliver meget kostbar med al den giftige bundmaling der må være slidt af de mange både i tidens løb. Det kunne være et sted hvor der kunne udtænkes alternativer så udgiften ikke ville være så belastende. Måske kan vi håbe på at meget kan laves uden at vi skal til at betale meget mere for at have vores både liggende i Kerteminde. Jeg skal ikke forsøge at gøre mig klog på, hvor meget


og hvornår de forskellige afsnit kan blive lavet, hvis man bruger de penge, der kommer ind som overskud på driften af Marinaen, sikkert ikke så meget. Men jeg frygter at vi vil opleve en optagning af lån til flotte projekter og så bliver regningen sendt videre til os brugere som stigninger i afgifterne. Hvor mange vil opgive Kerteminde Marina hvis vi får en større stigning uden egentlig at få noget håndgribeligt ud af det i hverdagen; jeg synes ikke om at skulle betale ekstra for at ”landkrabber” vil besøge den flotte marina og se på os der betaler. Kort sagt: Kan der skaffes flertal i byrådet for den flotte udvidelse må der også være andre der skal til kassen – skatteydere der ikke har båd må også betale for at kunne spadsere og spise is i flotte omgivelser. Om det er praktisk muligt at vente med ny kran og en maskine til at flytte de stativer, der følger med sådan én er nok tvivlsomt, men kranen må blive en del af omlavningen af landanlæggene; venter man med det vil der også være bedre muligheder for at bruge de erfaringer man har høstet ved at gøre vinteropbevaringspladsen mindre. For det er jeg nogenlunde sikker på vil ske ret hurtigt. Byggeretter vil blive solgt på Havnen og Marinaens landområder – kommunen mangler skillinger og så må man finde dem hvor man kan, og bruge de undskyldninger man lige har ved hånden. Og der er travlt for lige straks er der valg. Valget kan også betyde at undskyldningen for ikke at få gjort noget er til at få øje på. Tiden iler, og da der skal laves lokalplaner inden der kan ændres på molerne er det ved at være sidste udkald for det siddende byråd. Der skal ikke mange hindringer til før tidsfristen er overskredet – og det er måske ikke så galt endda. Så har man skubbet problemet videre til et nyvalgt byråd der så har fire år til at få tingene planlagt på den rette måde. Lige nu spekuleres der i højvandssikring; og med god grund. Den nyligt overståede ”hundredeårshændelse” gik heldigvis forbi Kerteminde. Men hvis min hukommelse ikke

er helt elendig mindes jeg at have oplevet et par af disse hændelser mens jeg har haft båd og det er trods alt kun godt og vel 10 år. Hvor og hvordan gør man så sådan noget. Man spørger rundt omkring og så vælger man noget helt andet end det vi som brugere mener er det bedste for os. Nogen bliver sandsynligvis helt rundtossede når myndighederne den ene dag vil lave sikring på en måde og så næste dag serverer en meget flot og kostbar ændring af netop det område som man netop er ved at opføre højvandssikring på! Hvad skal vi tro på – og hvad skal vi anbefale når vi bliver spurgt? For det kan da vel ikke passe at man om kort tid vil rive det ned man lige har bygget. Jeg er meget spændt på hvad der sker/er sket når bladet er fremme ved medlemmerne. Byrådet har Marinaplanen på bordet og lige nu ved ingen vist hvad det kan udvikle sig til. Vil man blive benovet over den fine plan og lytte til Borgmesteren der mener at det hele kan laves for 25 millioner kroner – om det så lige er det hele ved han ikke helt, men det løser sig! Jeg frygter at det løser sig på den måde at vi sejlere og brugere af Marinaen kommer til at betale en hel del af gildet: ”For det er jo os der får glæde af det”. Jeg frygter at der vil blive en masseflugt fra Danmarks bedste sejlvand; og byen vil miste indtægter fordi der vil blive færre gæste; både til de stævner der ikke kan arrangeres fordi der kommer til at mangle frivillige og besøgende sejlere – hvem vil besøge en tom havn? Frede.

13


I Butikken tilbyder vi:

På Værkstedet tilbyder vi:

• Bådudstyr • Motorer • Gummibåde • Elektronik • Sejlertøj

Reparation af: • Påhængsmotorer • Indenbordsmotorer • EL ombord på din båd • Oliefyr • Bovpropel Servicevogne kommer i alle havne

Åbningstider:

I perioden1/4-1/10 har vi åbent:

kl. 9-17 Mandag - fredag kl. 9-17.30 Mandag - fredag kl. 9-12 Lørdag kl. 9-12 Lørdag kl. 10-12 Søndag

14


B MI

LU

TE

R

014

www.kerteminde-sejlklub.dk

KE

DCUP

FOLKBOAT

KERTEMINDE SEJLKLUB

N D E S EJ

LK

GOLDCUP

NORDIC FOLKBOAT

2014

SAIL EXTREME 3. - 5. JUNI 2017

CLASSIC FYN RUNDT 9. - 11. JUNI 2017

GOLD CUP 5. - 10. AUGUST 2017

SEJLERSKOLE CUP 9. SEPTEMBER 2017 15


S TA N D E R H E J S N I N G LØRDAG DEN 8.APRIL kl.14:00 Til dem der har lyst mødes vi til lidt frokost kl. 12:00 Husk at bestille bord tlf. 65 32 24 53.

Jørgen Henrik Nielsen Kunderådgiver tlf. 6548 5464 jhn@sparfyn.dk

Anne Nørgaard-Offersen Kundemedarbejder tlf. 6548 5460 aof@sparfyn.dk

Lene Friese Hansen Kunderådgiver tlf. 6548 5462 lfh@sparfyn.dk

Dorthe Jensen Kunderådgiver tlf. 6548 5463 dje@sparfyn.dk

I Sparekassen Fyn kender vi vores kunder - og de kender os. Jørgen Schou, Filialdirektør tlf. 6548 5461 jos@sparfyn.dk

Ole Rasmussen Kunderådgiver Tlf. 6548 5465 olr@sparfyn.dk

God rådgivning handler i høj grad om gensidig tillid. Vi skal mødes i øjenhøjde, og der skal være plads til at stille spørgsmål. Derfor er det vigtigt for os, at vi kender vores kunder og at de kender os. Ring til os på tlf. 6548 5460 eller send en email til kerteminde@sparfyn.dk, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Sparekassen Fyn, Kerteminde afd. Langegade 6, 5300 Kerteminde

16


er”

n en V s

en

m ris u T “

"Turismens Venner" byder

ÅBNINGSTIDER I KLUBHUSET OG RESTAURANTEN febuar og marts. fredag - lørdag - søndag- mandag 12:00 -21:00

ØL KORT TIL SEJLKLUBBENS MEDLEMMER 10 stk. mellem fadøl 350, kr. 10 stk. små fadøl 225, kr.

ØL AFTEN Torsdag den 2. marts kl. 18:00 4 retter mad & ølsmagning med 6 forskellige øl pris kr. 255, Bord bestilling 65 32 24 53. 17


KERTEMINDE SEJLKLUBS VENNER

Indkalder hermed til generalforsamling og årsmøde Fredag den 17. marts 2017. kl. 18.30 I henhold til vedtægterne mødes vi i marts måned til årsmøde og generalforsamling. Vi håber at mange af foreningens medlemmer igen møder op, så vi kan få en hyggelig aften. Generalforsamlingen afholdes i Kerteminde Sejlklubs klubhus og ledsages af mad, drikke og hyggeligt samvær i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. Inden spisning bliver der en lille øl smagning, som KSV er vært for. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Bestyrelsen fremlægger forslag til kontingent. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Spisningen koster kr. 175,tilmelding til Niels Juul på telefon eller mail senest den 12. marts 2017. På bestyrelsens vegne: Vel mødt. Niels Juul - 25530695 –venner@kerteminde-sejlklub.dk 18


E F T E R LY S N I N G

Kassen med klubbens Excentersliber og skrabejern er stadig ikke blevet afleveret efter brug. Det er en kasse i lighed med billedet her. Hvis du har kendskab til den bedes du få den afleveret snarest eller kontakte Niels Juul på mail: materiel@kertemindesejlklub.dk eller tlf: 25 53 06 95

AU TO R I S E R E T F O R H A N D L E R

Østfyns Bådhandel ApS

Lyøvej 6, 5800 Nyborg Tlf. 20 82 07 83 www.østfynsbådhandel.dk Åbent: man-fre: 10 -17 & Lør: 10 - 15

19


Bellona i Caribien.

deren Peter, Bjørn Jørgsholm (bror til Jens) og Jesper Simonsen (kammerat) påmønstrede for at lægge et par ekstra hænder til arbejdet og kapsejladserne. De følgende 3 dage gik med alt fra bundmaling og lakering til polering af kompas og lysestager. I vandet hvor den gamle træbåd selvfølgelig gør sig bedst var Bellona med besætning nu klar til klassisk regatta.

Kerteminde Sejlklub repræsenteret til klassisk regatta i Caribien. Det 29. årlige Antigua Classic Yacht Regatta løb af stablen d. 14. til 19. april ud for Falmouth Harbour på Antigua. Specielt for dette års Antigua Classic var den 43 fod lange ketch, Bellona, konstrueret af Max Oertz og bygget i 1925. Med KS standeren blafrende under sallingshornet og Dannebrog i mesanen er Bellona det første danske skib tilmeldt i regattaens historie og årets ældste med sine 91 år på bagen. Bellona, der normalt ligger ved den første Fok bro i Kerteminde, er ejet af Leslie Smith og Peter Jørgsholm og er i skrivende stund hjemkommet fra en rundtur til Caribien. Leslie og Peters ældste søn, Jens Jørgsholm, har sammen med to kammerater, Nikolai Kold og Mads Saysette-Rasmussen, lånt Bellona fra august 2015 til juli 2016 til deres måske største eventyr. De tre venner i Bellona smed trosserne i Kerteminde d. 18. august 2015 med kurs mod de kanariske øer, sejlede gennem Kieler kanalen og ned langs den europæiske kyst med stop i bl.a. Kiel, Amsterdam, Falmouth, La Coruña, Porto, Lisabon og Madeira. Efter en tur på land på Pasito Blanco med diverse reparationer, store som små, og en ekstra levemand ombord krydsede de Atlanten og ankom til Caribien på Barbados d. 21. december hvor både jul og nytår blev fejret på rette vis. Herefter gik turen til bl.a. Tobago, Grenadinerne, St. Lucia og de Britiske Jomfruøer hvor kærester, venner og familie på skift påmønstrede i kortere og længere tid. (Evt. tilføj mere detaljeret beskrivelse) Den 9. april anduvede Bellona, med sin igen 3 mand store besætning, English Harbour på Antigua hvor hun igen skulle på land og klargøres til regattaen og turen retur over Atlanten. Besætningen blev her desuden fordoblet da re-

De flotte bjerge (bakker) og rå klipper der rejser sig fra havet på den sydlige del af Antigua er en del af nationalparken omkring naturhavnene Falmouth Harbour og English Harbour.

20

Lorema der bliver trukket ud af Falmouth Harbour efter Adix. Det er bl.a. disse imponerende omgivelser samt stemningen skabt af den gamle engelske flåde base der er med til at trække klassiske skibe til regattaen fra nær og fjern i alle størrelser. Blandt feltets mindste både kunne man finde folkebåden, Lorema, som ejeren Leo Goolden har sejlet single-hand over Atlanten fra de Kanariske øer. Lorema med sine 25 fod og Bellona er dog nogle miniputter i forhold til feltets store som skonnerten Adix (213 fod) og den nybyggede Gloucester skonnert Columbia (141 fod). Det er et helt enestående syn at se disse utroligt flotte både af så forskellig størrelse sejle mellem hinanden. For at give de mindre og traditionelt designede både en fair chance mod de store mo-


Førstedagen for Antigua Classic bestod mest i formalier såsom indskrivning og inspektioner af skibene efterfulgt af velkomstfest på plænen foran Antigua Yacht Club. Her kunne alle sejlere se hinanden an inden de næste dages strabadser skulle begynde og alle tilmeldte kunne få den meget eftertragtede røde Antigua Classic kasket. Bellona og Adix side om side i Falmouth Harbour. Anden dagen starderne giganter er bådene, som vi kender det tede med bedømmelse af bådene til Concours her hjemme fra, også inddelt klasser efter type d’Elégance, hvor Bellona tog en flot første og længde. Bellona kom i Vintage klasse C for plads for bedste private vedligeholdte båd, til fuldkølsbåde bygget før anden verdenskrig og stor begejstring for Peter og ikke mindst resten holdt i den oprindelige konstruktion. Ud over af besætningen. Vintage klassen er der de traditionelle arbejdsbåde, nyere klassiske både bygget efter anden verdenskrig, Klassisk GRP der indebære både bygget i ”nye” materialer, som glasfiber, og til sidst Spirit of Tradition. Spirit of Tradition klassen blev indført som en del af Antigua Classic i 1996 for at tillade både, der er nyligt bygget med moderne metoder og konstruktion men stadig har linjerne af de klassiske både, i at deltage.

Bellona crewet i fuld uniform på plænen foran Antigua Yacht Club (fra højre: Nikolai, Bjørn, Jesper, Jens, Mads og Peter).

21

Jens og Peter der er oppe og modtage præmien i Concours d’Elegance.


tilfældet da vinden hele ugen generelt var meget let. For at tage hensyn til de gamle bådes evne til at gå højde og de store bådes manøvre tid var banerne lidt atypiske, da der var få og relativt korte krydsben og start og mål foregik på halvvind. Den første af de fire baner blev kaldt Old Road og var en trekantsbane med et ekstra slag ud og ind af det første ben. Bundmærket lå ud for vestligste udkigspunkt Old Road Bluff, deraf navnet på banen. Da første start gik, Vintage Class C (Bellonas klasse), var vinden ikke mere end godt 4 m/s men Bellona var på plads, med Jens ved rattet, til at tage starten foran resten af feltet. I løbet af de godt 5 timer det tog at komme banen friskede vinden til omkring 6 m/s og der blev mulighed at sætte den 127 kvadratmeter store gemakker ned af banens 2. ben. På trods af det store flyvesejl måtte Bellona og besætningen se sig slået af de to mindre både, Janley og Seefalke II, der både gik højere og

Nypudset kompas, klar til at tage imod dommerne fra Concours d’Elegance

Efter middag drog 10 mand og deres både, heriblandt Jens med Bellona, på vandet for at sejle single-hand sejlads på en op-ned bane. Tilskuere kunne fornøjet følge med i begivenhederne fra flere udkigspunkter langs bjergkarmen mellem Falmouth Harbour og English Harbour. De der havde egne joller kunne, i den lette vind, tage ud til banen, der havde start en halv sømil fra indsejlingen til Falmouth Harbour, for at følge med på helt tæt hold. Det blev desværre ikke til mere end en samlet 8. plads (7. i klassen) for Jens i de lette vejrforhold. Den egentlige kapsejlads bestod af 4 sejladser på 4 forskellige baner der alle var planlagt til en længde på ca. 24 sømil, hvilket ikke blev

22

Bellona med genakker set agten fra.


hurtigere til den lette vind. På fjerdedagen skulle der sejles på en butterfly bane hvor alle bådene både kom helt ud til vest, som på trekantsbanen, men også til det østligste udkigspunkt, Cape Shirley. Banen krævede at begge Bellonas forreste flyvesejl kom i brug. Selv med lokal insiderviden om medgående strøm under land på krydsbenet blev det igen til en 3. plads i klassen. Den tredje kapsejlads var et spektakulært syn for alle på vandet. Kursen blev lagt omkring det yderste mærke, ind omkring mållinjen, ud om første mærke igen og tilbage i mål. Banen gjorde at alle bådene fik krydset hinanden mindst 2 gange til stor fornøjelse for alle der havde lidt ekstra tid til at kigge ud over lønningen. Efter kapsejladsen sejlede alle bådene, en efter en, ind gennem English Harbour i flot parade. Her blev de præsenteret for et hujende publikum der kunne nyde det spektakulære syn. Bellona havde desuden Louay Habib med om bord for at overvære kapsejladsen på helt nært hold. Louay er maritim journalist og har efterfølgende skrevet en fremragende artikel om dagen på Bellona, der kan læses ved at følge linket til sidst i artiklen. Stævnets 6. dag og 4. kapsejlads mindede meget om butterflybanen dog med noget længere

Bellona crewet hilser efter en veloverstået sejlads (fra højre: Mads, Nikolai, Jesper, Peter, Jens og Bjørn). 23

opkryds. Efter 2 timer og 48 minutter krydsede Bellona målstregen godt 47 minutter efter den vindene båd i klassen, Janley, der også tog den overordnede sejr. Med 4 stabile 3. pladser kunne Bellonas mandskab, om aftenen til præmieceremonien, gå på scenen og hente en fortjent 3. præmie. I omgivelserne af den gamle flådebase i English Harbour på den ene side og mange af de flotte både på den anden, kunne en næsten overstået regatta nu fejres med alle de andre sejlere, regattaens frivillige, dommere, arrangørerne og andre godtfolk der på en eller anden måde havde været med i løbet af ugen. På Antigua Classics sidste dag skulle der sejles i noget mere utraditionelt, nemlig de tilmeldte bådes joller. Dette klassisk engelske arrangement blev hold på plænen ved Admirals Inn, en af de gamle flådebygninger der nu fungere som hotel, café og restaurant. Plænen der går helt ned til vandet, hvor jollerne kunne lægge til, var fyldt med pavilloner hvor deltagerne kunne nyde alt hvad man kunne tænke sig til i rigtig engelsk tee party style. I jolle racet kunne der stilles op i single, double, mænd, kvinder, børn, mix, familie, med sejl og vrikning. Peter stillede op i herrernes single og Jens og Mads kunne tage en 2. plads i herrernes double, hvor de vandt en romantisk middag for to. Dagen efter tog Peter igen hjem til Danmark og Bellona lagde kursen videre forbi Green Island op til Barbuda. Her blev de kilometer lange og fuldstændig øde badestrande nydt kun forstyrret de vilde heste der gik sig en tur langs vandet i ny og næ. Herefter med et kort stop på St. Barths ankom Bellona til St. Martin hvor Bjørn skulle med flyet hjem til Lissabon. Med tankene fulde og provianten i top kunne Mads, Nikolai, Jens og Jesper nu sætte kursen mod Danmark,


med et kortere ophold pĂĽ Bermuda og en uge pĂĽ Azorerne. De er nu ankommet i god behold til Irland og retur i Kerteminde i slutningen af juni. Drengenes tur kan ses, med beretninger og billeder, pĂĽ deres hjemmeside som der er linket her.

Louays artikel: http://antiguaclassics.com/v1/index.php/magnificent-sunday-parade-april-17-2016/ Bellonas hjemmeside: www.sy-bellona.dk Facebook: https://www.facebook.com/SYBellona/

M.v.h. Mads, Nikolai, Jens og Jesper

24


Kapsejlads - kun for piger. Den nye sæson for pigesejlerne skydes i gang allerede den 27. marts kl 19 i Søsportscentret, hvor årets pigesejlere mødes med dommerne for at fordele gaster og skippere og få at blive opdateret i kapsejladsregler. Den første sejlads starter mandag, den 24. april med opmærksomhedssignal kl 18.49. Der vil blive sejlet hver mandag i forårs- og efterårssæsonen. Igen i år har vi forsøgt at lave et program, hvor vi ikke kun sejler op og ned bane, men hvor vi ind imellem starter i omvendt rækkefølge. To af mandagene låner vi Sejlerskolens H både og får derved mulighed for at kappes i ens både – en hel anden måde at sejle kap på end vi er vant til. Efter sejladserne vil vi som tidligere mødes i Søsportscenteret til lidt medbragt mundgodt og lidt debriefing og hygge. Hvis der er nogle kvinder i sejlklubben, der har lyst til at sejle kap er I velkomne til at møde op til introaftenen – måske bare for at høre lidt mere om hvad vi er for nogle og for at fornemme stemningen.

Har du egentlig lyst til at prøve kapsejlads, men føler dig ikke fortrolig med havnemanøvrene eller kapsejladsreglerne, så find en mand, fx din egen, som kan være med om bord og stil op med ”mand om bord”. Manden må under kapsejladsen komme med gode råd men må ikke hjælpe med at styre eller trimme. Han må dog træde til i panik situationer og i havnen. Har du lyst til at sejle kap men mangler en båd at sejle i, mød op og hør om, på hvilke vilkår du kan leje en Yngling af sejlklubben. Har du en båd men mangler gaster, så kom og find nogle på introaftenen. Vi er gerne behjælpelige med at formidle kontakten mellem skipper og gaster. Vi glæder os til at komme på vandet igen og håber, at se mange nye ansigter til introaftenen hvor der serveres kaffe og kage. Sejlerhilsen fra Sabine Formand for pigesejlerne


Kære alle.

5) nyistandsatte H-både og Steens store indsats står som et eksempel på, hvor stor forskel én person kan gøre i en klub. Steen arbejder hele tiden på nye tiltag i sejlerskolen og når Steen eksempelvis ikke kaster sig ud i et samarbejde med den lokale skole, for at give folkeskolelever en mulighed for at blive introduceret til sejlsport, arbejder han målrettet på at skabe bedre rammer og sikkerhed for uddannelsen i sejlerskolen. Således er det Steens fortjeneste, at Kerteminde Sejlerskole blev den første certificerede sejlerskole. Tryghed og sikkerhed er bærende principper for Steens arbejde, såvel lokalt, som i regi af Dansk Sejlunion. Det ses også i det daglige arbejde med sejlskolens elever og mellem instruktørerne i sejlerskolen. Hvis man er i tvivl om noget, kan man altid spørge sig selv ”hvad ville Sten Fredriksen gøre?”. Mange beskriver også ånden i Kerteminde Sejlerskole som noget helt specielt og det kan for en stor dels vedkommende tilskrives Steen Fredriksen. Steen er ikke alene en kulturbærer i klubben, Steen er indbegrebet af sejlerskolen. Steen er garant for at sejlads skal foregå på en ordentlig og tryg måde, men Steen er også garant for hygge. Således er der mange af de gamle elever der bliver hængene i sejlerskolens ”efterskole” og til stadighed deltager og hjælper til i sejlerskolen. Det kræver en helt speciel person at samle frivillige og elever på den måde. Den helt specielle person er Steen Frederiksen. Han ville aldrig selv søge anerkendelse for sit kæmpe frivillige arbejde og sociale engagement. Desto mere fortjener han et skulderklap for mange års arbejde for dansk sejlsport generelt og for Kerteminde Sejlerskole specifik. Et menneske der rører andre på en helt speciel måde, en alletiders kammerat og en kæmpe ressource for Kerteminde Sejlklub og sejlerskolen. --Mange hilsner Peter Steen og Thomas

Vores supermand af en Sejlerskoleformand er blevet indstillet til klubudviklingsprisen 2017 (http://www.sejlsport.dk/nyt/2016/11/hvemskal-modtage-klubudviklingsprisen-2017). Ud fra bruttolisten over indstillede kandidater har udvalget nomineret otte topkandidater, blandt hvem priskomiteen i sidste ende udvælger modtageren af Dansk Sejlunions Klubudviklingspris 2017. Det er således en fornem ære at blive nomineret topkandidat, men lad os krydse alt hvad vi har for at Steen Frederiksen forhåbentlig skal til generalforsamling lørdag den 18. marts på Hotel Christiansminde i Svendborg! Herunder kan i se den indstilling, der blev sendt i december:

Steen Asger Fredriksen er en ildsjæl, der gennem utallige år har været en inspiration for Sejlerskolen i Kerteminde Sejlklub. Steen er om nogen drivkraften og mennesket bag sejlerskolens succes og senest har Steen været den bærende kraft bag Dansk Sejlunions tiltag med en Sejlerskole Cup. En event der er på 5 år er blevet til en succes, hvilket ikke mindst skyldes det kæmpe arbejde og den stemning Steen har skabt omkring projektet. Man møder ofte Steen på havnen i Kerteminde – selv om vinteren, hvor Steen hvert år tager initiativ til renovere en af sejlerskolens H-både. Således råder klubben i dag over 4 (snart

26


Kerteminde Sejlklub

Formand: Jørgen Larsen, tlf. 30 92 63 35 formand@kerteminde-sejlklub.dk Næstformand: Carsten Wagner, tlf. 23 96 39 63 pu-udvalg@kerteminde-sejlklub.dk Økonomiudvalget/Kasserer: Aksel Sørensen, tlf. 30 36 56 78 / 21 48 02 20 kasserer@kerteminde-sejlklub.dk

Forretningsudvalg: Består af; formand, næstformand og kasserer. Træffes i klubhuset onsdag kl. 17 – 18. tlf. 65 32 25 90. Planlægnings- og Udviklingsudvalg: Carsten Wagner, pu-udvalg@kerteminde-sejlklub.dk KS Klubhus: Marinavejen 2, 5300 Kerteminde. info@kerteminde-sejlklub.dk Klubhusudvalg: Villy Hansen, tlf. 29 72 21 23 klubhus@kerteminde-sejlklub.dk Sejladsudvalg: Jørgen Mohr Ernst, tlf. 00 00 00 00 regatta@kerteminde-sejlklub.dk Kølbådsudvalg: Jacob Jacobsen, tlf. 26 15 23 41 tirsdag@kerteminde-sejlklub.dk Klassebådsudvalg: Flemming Palm, tlf. 30 29 22 64 klassebaad@kerteminde-sejlklub.dk Ungdoms-/jolleudvalg: jolle@kerteminde-sejlklub.dk Pigesejladsudvalg: Sabine Gill pige@kerteminde-sejlklub.dk Sejlerskolen: Steen Frederiksen, tlf. 50 70 37 78 sejlerskole@kerteminde-sejlklub.dk Sail Extreme: Morten Grundsøe tlf. 30 42 04 44 info@sailextreme.dk Materieludvalg: Niels Juul Hansen materiel@kerteminde-sejlklub.dk Bladudvalg: Frede Schjerning, tlf. 40 40 38 05 klubblad@kerteminde-sejlklub.dk Turudvalg: Thomas Jensen, tlf. tur@kerteminde-sejlklub.dk Hovmester: Pernille & Mark. Restaurant: tlf. 65 32 24 53 restaurant@kerteminde-sejlklub.dk Classic Fyn Rundt: Eivind Skaalum, tlf. 23 28 14 09 Målere: Jørgen Kjær Frandsen, tlf. 23 99 11 55/65 32 19 69 maaler@kerteminde-sejlklub.dk Hjælpemåler: Mikkel Lange tlf.30 24 14 66, Niels Juul tlf. 25 53 06 95 og Claus Hamdrup tlf. 21 75 16 40 Webredaktør: webredaktor@kerteminde-sejlklub.dk Sejlklubbens Venner - Kerteminde: Niels Juul Hansen, tlf. 25 53 06 95 venner@kerteminde-sejlklub.dk Kerteminde havn: tlf. 65 32 37 33 havn@kerteminde.dk åbningstider på kontoret: april-september kl. 8.00-11.00 på hverdage, oktober-marts er kontoret åbent efter aftale. Tlf. er 65 15 15 37.

REDAKTIONEN

Udgivelsesplan for 2017: Blad nr. 2 udkommer ultimo april. - deadline d. 2. april Blad nr. 3 udkommer medio juni. - deadline d. 28. maj Blad nr. 4 udkommer ultimo august. - deadline d. 6. august Blad nr. 5 udkommer medio oktober. - deadline d. 24. september Blad nr. 6 udkommer primo december. - deadline d. 12. november Forretningsudvalget: træffes fra standerhejsning til standernedhaling i klubhuset hver onsdag fra kl. 17.00 til 18.00 ---- tlf. 65 32 25 90 Fra standernedhaling til standerhejsning træffes forretningsudvalget onsdage 17:00 til 18:00. i lige uger. Informationsudvalg: Ansv. redaktør: Frede Schjerning, Mølkensvej 12, 5300 Kerteminde tlf. 65 32 12 37 e-mail: fschjerning@gmail.com klubblad@kerteminde-sejlklub.dk Oplag 525 stk. Annoncepriser: ¼ side: kr. 350,-/1890,- v. 6 numre ½ side: kr. 550,-/2970,- v. 6 numre 1/1 side: kr. 900,-/4860,- v. 6 numre Få bladet pr. mail. Spar klubben for porto. Mail til Frede: fschjerning@gmail.com

27


Profile for Kerteminde Sejlklub

Ks blad 2017 1  

Ks blad 2017 1  

Advertisement