Page 1

«HOOVID KORDA» OOTAB TAOTLUSI

LUMEVEOLE ON KULUNUD JUBA 4,7 MILJONIT KROONI

PARIM NOORSOOTÖÖTAJA TAAS NÕMMEL

2011. aastal on korteriühistutel taas võimalik taotleda linnalt toetust õuealade heakorrastamiseks, linnaeelarves on selleks eraldatud 10 miljonit krooni. Taotluste esitamise lõpptähtaeg 14. märts. / Loe lk 2

Detsembri algusest alates on Nõmme linnaosast lund välja veetud ligi 50 000 kuupmeetrit ning sellele on kulunud 4,7 miljonit krooni. Lund on ära veetud ühistranspordiliiklusega tänavatelt. / Loe lk 3

13. detsembril anti üle Tallinna noorsootöö tunnustusauhinnad. Tallinna aasta noorsootöötajaks pärjati Nõmmel töötav piirkondliku noorsootöö koordinaator Liisa Pett. / Loe lk 4

Järgmine number ilmub 21. jaanuaril 2011

7. jaanuar 201 1 • Nõmme Sõnumid nr 1 (385)

LÜHIDALT

Tule Nõmme turule uisutama!

Keskkonnaministeerium saatis Tallinna linnavalitsusele kirja, milles väljendas toetust Pääsküla raba kohaliku kaitse alla võtmisele ja raba looduslikuna säilitamisele. Nõmme linnaosa valitsus ja kodanikuühendused on Pääsküla raba kaitse alla võtmist taotlenud juba aastaid. Linnavalitsus küsis keskkonnaministeeriumi arvamust ligi 900 hektari suuruse rabaala kohalikul tasemel kaitse alla võtmise kohta. Ministeerium leidis, et kohaliku tähtsusega kaitseala moodustamine on rekreatsiooniala ja loodushariduse läbiviimise koha säilitamise seisukohast väga oluline. Piirkonna loodusväärtuste hulka kuuluvad Aiataguse ja Kasetuka allikad, kummeli-võtmehein ja ainulehine sookäpp, valgeselg-kirjurähn, kanakull ja väikepistrik. 2009. aastal valmis rabas ligi nelja kilomeetri pikkune vaatetorniga õpperada. (NS)

Endine lastehaigla ehitatakse hooldusravikeskuseks Nõmmel asuv endine lastehaigla ehitatakse ümber moodsaks hooldusravi- ja hooldekodukeskuseks. Sotsiaalministeerium rahuldas detsembri lõpus SA PJV Hooldusravi taotluse Nõmmel asuva endise lastehaigla ümberehitamiseks mitmeotstarbeliseks Hiiu ravikeskuseks. Otsuse kohaselt toetab Euroopa regionaalarengu fond keskuse rekonstrueerimise projekti ligi 1 623 355 euroga (25,4 miljonit krooni). Projekti raames renoveerib SA PJV Hooldusravi endise lastehaigla hooned nüüdisaegsetele nõuetele vastavaks hooldusravi- ja hooldekodukohti sisaldavateks hooneteks. Tänu projektile kerkib ka Tallinna hooldusravi ja hoolekande teenustele orienteeritud keskus, kus patsiendil oleks juurdepääs erinevatele etappidele. Uus keskus hakkab pakkuma statsionaarse hooldusravi, päevase õendusabi, koduõenduse ja päevakeskuse teenuseid ning hooldekodu teenuseid. Avatavasse keskusesse on planeeritud 150 voodikohta, millest 85 on hooldusravi ja 65 hooldekodu voodikohad. Projekti kogumaksumus on ligi 2 575 639 eurot (40,3 miljonit krooni). (NS)

2x Kerstin Sonts

Ministeerium toetab Pääsküla raba kaitseala

18. detsembril avati Nõmme turul ligi 500-ruutmeetrine uisuplats. Avamisüritusel esinesid väikesed iluuisutajad ning Gerli Padar. Nõmme uisuplats on talvehooajal avatud iga päev kella kümnest üheksani. Liuväljal on võimalik uisutada nii oma uiskudega kui ka laenutada uisud kohapealt. Nõmme uisuplatsil on võimalik tasuta uisutada kooli- ja lasteaialastel klassitunni raames. Koolidele ja lasteaedadele on eraldatud jääkasutamise aeg esmaspäevast reedeni kella 10–17. Vajalik on, et klassi või rühma eelregistreeriks kontaktisik, kelleks võib olla klassijuhataja, õpetaja või lapsevanem – isik, kes saadab õpilasi ja vastutab nende eest. Lastel, kellel pole isiklikke uiske, tuleb maksta uisulaenutuse eest vastavalt hinnakirjale. Nõmme uisuplats asub Nõmme turul parklapoolsest väravast sisenedes vasakut kätt asunud, talvehooajaks hoiule viidud välilettide asemel. Liuvälja tunnipilet maksab pensionäridele ja lastele vanuses 4–16 aastat 2 eurot (31,30 kr) ning täispileti hind on 3 eurot (46,90 kr). Uisupaari laenutamine maksab 2 eurot (31,30 kr). (NS)

Pensionilisa taotlemiseks tuleb igal aastal esitada avaldus Anu Lehtla Nõmme linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Sel aastal jätkub vanadus- ja töövõimetuspensioni saajale ning täisealisele rahva- ja toitjakaotuspensioni saajale pensionilisa maksmine hinnatõusu kompenseerimiseks. Tuleta-

me meelde, et pensionilisa taotlemiseks tuleb igal aastal esitada avaldus. 2011. aasta pensionilisa summa 76,7 eurot on võrdne eelmisel aasta makstud pensionilisaga (1200 krooni). Pensionilisa makstakse riiklikku pensionikindlustuse registrisse kantud vanadus- ja töövõimetuspensioni saajale ning täisealisele

(alates 18. eluaastast) rahva- ja toitjakaotuspensioni saajale. 2011. aastal makstakse toetust pensionärile, kes on rahvastikuregistri andmetel olnud Tallinna linna elanik enne 1. jaanuari 2010 ning kellele on pension määratud enne 2011. aastat. Pensionilisa makstakse üks kord aastas pensionäri sünnikuul.

Avaldus pensionilisa taotlemiseks tuleb esitada hiljemalt toetuse taotleja sünnikuule eelneval kuul või sünnikuul. Avaldused palume esitada Nõmme linnaosa valitsuse infosaali aadressidel Jaama 1 või Vabaduse pst 77. Avalduse vorm on infosaalides kohapeal. Lisainfot saab telefonil 645 7333.


2 7. jaanuar 2011

LINNAOSAVANEMA VEERG

Lumeveski jahvatab!

K

S

amas tuleb tunnistada, et mõne sõidutee olukord ei vasta sugugi meie ootustele. Eelmise aasta lõpuni oli linnaosavalitsuse partneriks tänavate puhastamisel AS Teho, kelle vahetas selle aasta alguses välja Tänavapuhastuse AS. Loodan, et uue tegijaga kajastuvad positiivsed muudatused ka igapäevaselt Nõmme tänavate lumetõrjes. Kõige selle positiivne külg on aga see, et saame lumekoristuse tõttu viibida rohkem värskes õhus, olla füüsiliselt liikuvamad ning see omakorda tagab meile parema tervise ja füüsilise vormi. Mõtleme positiivselt! Juba teist aastat otsime üheskoos nii Nõmmel kui ka Tallinnas parimat lumemurdjat. Kui teile tundub, et teie naaber, majahoidja või sõber on olnud lumelükkamisel teistele eeskujuks, siis andke sellest teada nomme@tallinnlv.ee või meie teenindussaali. Rainer Vakra, linnaosavanem Nõmme Sõnumid Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus Toimetaja: Jukko Nooni telefon: 645 7344, faks: 645 7340, e-post: jukko.nooni@tallinnlv.ee online: http://nommesonumid.blogspot.com kodulehekülg: www.tallinn.ee/nommesonumid Vabaduse pst 65, Tallinn 11211 Levi: AS Eesti Post Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

Harri Rospu

Näiteks Vabaduse puiestee täielikult lumest vabastamiseks kuluks veel kaks miljonit krooni. Sellel aastal saavad Nõmme eakad soovi korral vaatama minna rahvusooperi Estonia etendust "Minu veetlev leedi".

Nõmme eakatel on taas võimalus teatrit külastada Nõmme linnaosa valitsus pakub traditsiooni kohaselt Nõmme eakatele ka sel talvel võimalust teatrisse minna. Kõik üle 65-aastased nõmmelased said koos jõulukaardiga eelmise aasta lõpus personaalse kutse rahvusooperi Estonia muusikalile «Minu veetlev leedi», mis vahetatakse pileti vastu linnaosa teenindussaalides. «Nagu eelneval neljal aastal, pakub Nõmme linnaosa valitsus ka sel talvel kõikidele Nõmme eakatele võimalust nautida kvaliteetset kultuuri. Selle aasta alguses kutsume neid vaatama rahvusooperi Estonia muusikali «Minu veetlev lee-

«Kingituse mõte on väärtustada eakate inimeste panust Nõmme elu edendamisel ning pakkuda neile võimalust vähemalt kord aastas Eesti parimaid kultuuriüritusi külastada,» selgitas Vakra. «Oleme Nõmme elanikelt igal aastal tehtud kingituse kohta palju positiivset tagasisidet saanud ja kindlasti kavatseme seda traditsiooni jätkata,» lisas ta. Koos heade jõulusoovidega saadetud kutsed on personaalsed ja edasikinkimisele ei kuulu. «Soovijatele vahetatakse kutsed piletite vastu linnaosavalitsuse teenindussaalides,» sõnas Vakra. (NS)

di»,» ütles Nõmme linnaosa vanem Rainer Vakra. Vakra sõnul on tegemist Nõmmel juba traditsiooniks saanud väga oodatud kingitusega. 2007. aastal oli Nõmme eakatel võimalus külastada vastavatud Kumu kunstimuuseumi, 2008. aastal rahvusooper Estonia operetti «Viini veri», 2009. aastal Eesti Draamateatri etendust «Voldemar» ning 2010. aastal Eesti Draamateatri etendust «Hiilgav». Linnaosavalitsuse ostetavate piletite arv sõltub soovijate hulgast. Möödunud aastal külastas Eesti Draamateatrit ligi 3000 Nõmme eakat.

Taotlusi hoovide korrastamiseks võetakse vastu 14. märtsini Anželika Künnap Nõmme linnaosa valitsuse linnamajanduse osakonna spetsialist 2011. aastal on korteriühistutel taas võimalik taotleda linnalt toetust õuealade heakorrastamiseks, linnaeelarves on selleks eraldatud 10 miljonit krooni. Taotluste esitamise lõpptähtaeg 14. märts. Projektile «Hoovid korda» on viie viimase aasta jooksul linnaeelarves eraldatud 77 miljonit krooni. Nimetatud summa ulatuses toetas linn 2006. aastal 98, 2007. aastal 120, 2008. aastal 139, 2009. aastal 183 korteriühistu ning 2010. aastal 143 hoovide korrastamist. Praeguseks on projekt «Hoovid korda» edukalt tööle hakanud ning korteriühistute huvi projekti vastu on iga aastaga kasvanud. Korteriühistutel on võimalik linnalt toetust taotleda järgmistele tegevustele: hoovis asuvate teede ja korteriühistute esiste kõnniteede rajamiseks ning remondiks; parkimisplatsi, prügimajade või prügikonteinerite rajamiseks või parendamiseks; sadevete probleemide lahendamiseks hoovis; haljas-

Kerstin Sonts

ui aknast välja vaadata, siis sealt avanev pilt on vaid natuke rohkem kui kuu ajaga saanud igapäevaseks. Nõmme mändide taustal sajab taas kord laia lund. Võrreldes paljude varasemate talvedega on olukord kardinaalselt muutunud – siis oodati pikisilmi valgeid jõule, et jõulutaat ei peaks tulema läbi pori, kummikud jalas. Kõikjal üle Eestimaa on ikka ja jälle kuulda uusi lumerekordeid. Ka Nõmmel on selle aasta jooksul maha sadanud vaipkate paksem kui iial varem. Lund on kõikjal ja tundub, et lumeveskil pole veel niipea kavas oma jahvatamist lõpetada. Nõmme tänavatel on lumevallid kohati mitme meetri kõrgused. Autoteed on muutunud paiguti ikka väga kitsaks ja mõnes kohas üherealiseks. Majade katused on paksu lumekihi all ja lausa hüüavad labida järele. Tegemist on tõesti erakordse talvega. Nõmme ajaloos toimub esmakordselt lume väljavedu kümnetelt väikeste tänavate ristmikelt. Siinkohal kutsun üles kõiki kaasa mõtlema ja arvutama. Lume äravedamisele on Nõmmel juba kulunud ligi viis miljonit krooni. Näiteks ainuüksi Vabaduse puiestee täielikult lumest vabastamiseks ehk 30 000 kuupmeetri lume äraveole kuluks veel kaks miljonit krooni. Nõmme tänavate kogupikkus on ligikaudu 180 kilomeetrit. Lume äravedu pole sellises ulatuses kahjuks rahaliselt võimalik ega minu arust ka kuigi arukas, kui mõelda, mida kõike selle raha eest Nõmmele ehitada ja rajada saaks. Selle taustal teevad nukraks need inimesed, kes näevad ainult oma kodutänavat ja nõuavad kohe lume väljavedu, teatades, et maksumus neid ei huvita. Ega ka ükski muu tee või tänav neid ei huvita. Siinkohal tänan kõiki nõmmelasi, kes on näidanud üles toetavat ja mõistvat suhtumist.

Korteriühistutel on võimalik linnalt toetust taotleda õuealade heakorrastamiseks. ala, puhkeala vms avatud ala rajamiseks või parendamiseks; kõrghaljastuse rajamiseks või parendamiseks; mängu- või spordiväljaku ning puhkeala rajamiseks või parendamiseks; tänavavalgustuse, aedade või piirete paigaldamiseks või parendamiseks, sh tõk-

kepuude paigaldamine ning hoovi inventari paigaldamiseks või korrastamiseks. Uuendusena saab 2011. aastal toetust taotleda ka hoovi turvakaamerate paigaldamiseks ning hoovis asuvate abihoonete rekonstrueerimiseks või lammutamiseks. Projekti «Hoovid korda» raames 2011. aastal toetuse saamiseks on korteriühistutel vaja esitada oma linnaosa valitsusele vormikohane avaldus koos avalduse koosseisus olevate lisadega hoovide heakorrastamiseks ning tehtavateks töödeks vähemalt kolm hinnapakkumist. Korteriühistutel on õigus linnalt nimetatud määruse kohaselt toetust saada kuni 70 protsendi ulatuses projekti maksumusest. Toetuse maksimaalseks suuruseks on kinnitatud 15 980 eurot aastas ning 39 950 eurot kolmel aastal kokku. Toetus makstakse välja toetusesaaja esitatud kuludeklaratsioonide alusel ning tehtud töö kvaliteeti eelnevalt kontrollides. Informatsiooni saab http://hoovidkorda.tallinn.ee või telefonil 645 7313, Anželika Künnap.


7. jaanuar 2011

Nõmmelt on lund välja veetud 4,7 miljoni krooni eest

3

LÜHIDALT

Jukko Nooni Detsembri algusest alates on Nõmme linnaosast lund välja veetud ligi 50 000 kuupmeetrit ning sellele on kulunud 4,7 miljonit krooni. Lund on ära veetud ühistranspordiliiklusega tänavatelt: Vabaduse puiesteelt, Kadaka puiesteelt, Männiku teelt, Valdeku tänavalt, Trummi tänavalt, Hiiu tänavalt, Pärnu maanteelt, Viljandi maantee algusest ja Rohula tänavalt. Sel nädalal laiendati Vabaduse puiesteed.

3. jaanuaril algas konkurss «Tallinna linna lumemurdja», et välja selgitada ja tunnustada Tallinna linnas tegutsevate ühistute ja erakinnistutel töötavaid eeskujulikke majahoidjaid, kes lumetõrjumisega edukalt hakkama saavad. Kandidaate konkursile «Tallinna linna lumemurdja» saavad esitada kõik linnaelanikud Esimeses etapis tutvuvad linnaosavalitsused esitatud kandidaatide hooldatavate puhastusaladega ja küsitlevad elanikke. Teises etapis saadavad linnaosad oma parima kandidaadi korraldustoimkonnale, kes langetab lõpliku otsuse preemia saajate väljaselgitamiseks. Nõmme linnaosa kandidaate registreeritakse e-posti aadressil nomme@tallinnlv.ee. Kandidaati esitades tuleb teatada kandidaadi nimi ja tema puhastatava ala täpne aadress. (Raepress)

Jukko Nooni

Nõmme linnaosa valitsuse tellimusel on Nõmme keskusest ning Lauliku, Männiku, Kraavikrõlli, Piiri, Raku, Helliku lasteaia ja Pääsküla gümnaasiumi ümbrusest ära veetud sinna lumekoristuse käigus tekkinud lumehunnikuid. Samuti on 130 ristmikult lund vähemaks viidud. Nõmme linnaosa vanema Rainer Vakra sõnul on lisaks ühistranspordiliiklusega tänavatele mujalt minema veetud 3000 kuupmeetrit lund ja tööd jätkuvad. «Esialgu on leping sõlmitud 118 000 krooni ulatuses. Mitmetelt väiksematelt tänavatelt, nagu näiteks Voo, Vete, Muru, Kitsas jt, on linnaosavalitsus eraldanud lume väljaveoks lisaks 75 000 krooni,» lisas Vakra. Nõmme linnaosa valitsus tuletab majaomanikele meelde, et kinnistuga piirnevate kõnniteede ja sissesõitude puhastamine on majaomanike ülesanne. Võimalusel võiks lume visata kõnniteelt oma aeda, siis ei ole muret, et sahk selle tagasi lükkab. Kuna lund on palju ning traktoritel ei ole enam ruumi seda kuhugi lükata, otsustati, et kitsastel kõrvaltänavatel lükatakse lumi ühele tänava poolele. Hoovidesse sissesõidud ja väravad jäetakse vabaks. Sellistel tänavatel ajutiselt kõnniteede puhastamise nõue ei kehti. Kõikide lumekoristust puudutava-

Tallinn otsib lumemurdjat

Ühistranspordiliiklusega tänavatelt on lund välja veetud ligi 50 000 kuupmeetrit. Sel nädalal laiendati Vabaduse puiesteed. te küsimuste korral võib pöörduda linnaosavalitsuse heakorraspetsialistide poole telefonidel 645 7301, 645 7306 või 645 7312. Vakra kinnitusel takistavad paljudel Nõmme linnaosa tänavatel

sahkamist parkivad sõidukid. «Autojuhid peaksid jälgima, kuhu nad oma sõidukid pargivad, sest kui parkivate sõidukite ja ehitiste vaheline läbipääs on väiksem kui kolm meetrit, võib tänav jääda ko-

NÕMMEL VAHETUS LUMEKORISTUSFIRMA 1. jaanuarist vastutab Nõmme linnaosa teede ja tänavate talvise hoolduse eest Tänavapuhastuse AS. Teede ja tänavate hooldusega seotud küsimustes saab helistada 506 6459 või edastada teade e-posti aadressile info@tap.ee.

ristamata, sest lumesahk ei pääse läbi. Linnaosavalitsus paneb korduvalt sahatamist takistanud sõitukitele kirjad, kus palutakse sõidukid hoovi parkida. Kui sõidukiomanikud palvele ei reageeri, teisaldatakse lume lükkamist segavad autod,» rääkis Vakra. Lund on kõikjal palju ning kahjuks pole kogu mahasadanud ja teeäärtesse kuhjatud lund võimalik minema vedada. Lume äraviimise üle otsustatakse jooksvalt, sõltuvalt olukorrast.

Detsembri keskpaigas viidi mänguväljakute ohutusstandardiga vastavusse 14 Nõmme mänguväljaku trepiastmed ja platvormid. Seega vastavad nüüdseks kõik 32 Nõmme mänguväljakut kehtivale ohutusstandardile. Nõmme mänguväljakute inventari hoolduse eest vastutab OÜ TipTipTap. (NS)

Pääskülas võib tulla veel uusi elektrikatkestusi

LUGEJA KIRI

Ei tasu loota, et järgmistel talvedel enam kunagi ei saja Lund on väga palju. Juba teist talve järjest. Võib ju loota, et varsti sulab ära ja järgmised 20–25 aastat jälle nii palju ei saja... Selle kohta pole aga kellelgi teavet, ilmajaamad julgevad ennustada ilma järgmiseks neljaks päevaks ja ka siis juhtub alatasa apsakaid. Nõmme mägi Ehitajate teel, Kadaka tee viadukt, Rahumäe tee tõus on heas või vähemalt rahuldavas korras. Neljarealised teed on aga muutunud kaherealiseks ja kaherealised tänavad üherealiseks. Paljusid väiksemaid tänavaid on võimalik läbida vaid maasturiga. Kõnniteedest võib enamasti vaid und näha. Teatud piirini on sel olukorral ka voorusi, inimesed on sunnitud teineteisega rohkem arvestama. See piir on aga väga habras. Ikka leidub neid, kel kiire ja kes vähem arvestavad. Pikemas perspektiivis tuleks kindlasti mõelda sellele, kuidas soetada asjakohasem lumetõrjepark ning kuidas muuta töö efektiivsemaks ja kiiremaks, kardetavasti võtab see aga aastaid. Minu soov ei ole siinkohal sõimata linnavalitsust ja tegelikult mõistan väga hästi, et prioriteedid Tallinna linnas on mujal. Lund veetakse välja peami-

Nõmme mänguväljakud on kevadeks valmis

selt kesklinnast, järgnevad ilmselt «mäed», kus elanikke palju. Nõmmel on inimesi alla 10% Tallinna elanikkonnast, teekilomeetreid aga vast nii neljandiku jagu linnast, pakuksin. Pakun välja mõned mõtted, mida siis teha. LINNALE Kus annab, muuta ajutiste (kuid kõrgete!) märkidega väiksemad paralleeltänavad ühesuunaliseks. Rakendada töötuid kõnniteede korrashoiule. Proovida siiski korras hoida tänavanurgad, sageli ei ole muud võimalust, kui lumi ikkagi ära vedada. Ajutise lahendusena sobiksid ka sobivasse kohta paigaldatud peeglid. Premeerida majaomanikke, kes korralikult kõnniteid korras hoiavad. Paljudes kohtades kõnniteed üldse puuduvad või on lagunenud ja kasutuskõlbmatud, see võiks olla üks järgmisi prioriteete linna tegemistes. Nii tänavate ühesuunaliseks muutmist kui majaomanike premeerimist on rakendanud näiteks Tartu linn.

MAJAOMANIKULE Väga sageli võib näha, kuidas mõne tänava kõnniteed on ideaalselt korras, kõrvaltänaval pole aga tehtud muud kui väravaesised. Ära joondu laiskade ja lohakate naabrite järgi! Kui ise tubli oled, näed, kuidas mõne aja pärast hakkavad kõrvalmajade elanikud end ebamugavalt tundma ja asjad saavad jonksu! Ning seda mitte ainult talvel. Kui elad nurgapealsel krundil, proovi teha kõik võimalik, et tänavanurgale kõrget hange ei tekiks. Tihti lahendad avariiohtliku olukorra, kui sealt lume aeda viskad. Kui krundi planeering vähegi võimaldab ja sul veel ei ole, siis tee palun sissesõidutasku. See lahendab mitmeid probleeme. Sa ise või su külalised saate ilma iga kord aeda sisse sõitmata kodus käia. Ei teki kiusatust autot tänavale jätta, mis takistab liiklust ja tõenäoliselt varem või hiljem paljudel tänavatel päris ära keelatakse. AUTOJUHILE Nagu ka liiklusteadetes öeldakse, arvesta ilmastikuoludega. Praegu ei ole väikestel tänavatel mõeldav sõita kiiremini kui 30–40 km/h. Lähtu pigem kainest mõistusest kui liiklusmärkidest. Väikestelt tänavatelt ja hoovi-

dest väljakeeramisel on probleeme, arvesta sellega ja võimalusel luba viisakalt see manööver teisel autol sooritada. JALAKÄIJALE Ülekäigurajale minnes hinda enne olukorda. Kas autojuht saab ikka kindlasti enne sind pidama, kas ta nägi sind? Proovi saavutada juhiga silmside. Helkur peaks olema elementaarne. Lastele võiks praeguste hangede puhul veel midagi silmatorkavat välja mõelda. Omalt poolt pakuksin välja varda, mille võiks kinnitada kas koolikoti või riiete külge, varda otsas peaks olema eredavärviline lipuke. Samalaadsed lipukesed võiks olla ka autodel. SAHAJUHILE Proovi arvestada ka majaomanikuga. Erinevad juhid on väga erineva suutlikkusega. Sinu mõtlematud paar sekundit võivad tähendada tundidepikkust labidatööd. Iga olukorda tuleb hinnata erinevalt, näiteks on aga üsna absurdne lükata lumi väravate ette ja kõnniteele, kui teisel pool tänavat on mets. Jõudu ja kannatlikkust!

HENDO KIDRON, www.nommehaldjad.ee

1. jaanuari õhtul juhtus avarii Pääsküla alajaamas, mille tulemusel katkes elektriühendus 3378 majapidamisel, samuti põhjustas elektrikatkestus häireid tänavavalgustuse töös. Elektrivarustus suudeti taastada alles keskööks. Linnaosavalitsus oli valmis koostöös Nõmme sotsiaalmajaga tagama pikema katkestuse korral hädasolijate ajutise majutamise. Elektrivõrgu taastamiseks lülitasid Jaotusvõrgu rikkebrigaadid enamiku piirkonna alajaamadest ja tarbijatest ümber teisele toitele. Pääsküla toitealajaam varustab elektriga 56 alajaama, millest enamik taaspingestati Kivimäe alajaama poolse reservtoite abil. Pääsküla piirkonnas kasutatakse reservtoidet kuni kaks nädalat. Selle aja sees ehitab Jaotusvõrk osaliselt hävinenud toitealajaama kõrvale uue ajutise alajaama, kuhu piirkonna tarbijad üle tõstetakse. Seoses tarbijate üleviimisega ajutise alajaama toitele võib Pääskülas ette tulla uusi elektrikatkestusi, kuid Jaotusvõrgu kinnitusel ei ole need kindlasti nõnda pikaajalised ja ulatuslikud kui 1. jaanuari elektrikatkestus. Uue Pääsküla toitealajaama ehitamist alustatakse sel aastal. (NS)


4 7. jaanuar 2011

LÜHIDALT

Rabamets pole ATVde ja lumesaanide jaoks Nõmme linnaosa valitsusse on tulnud kaebusi, et õhtupimeduses sõidavad Ilmarise piirkonnas metsas ATVd, mis rikuvad sealseid suusatajate sissesõidetud valgustatud terviseradadel asuvaid suusaradu. Linnaosavalitsus tuletab meelde, et ATVde ja lumesaanidega sõitmine Pääsküla raba territooriumil ei ole lubatud, kuna metsa sissesõiduteedel on keelavad märgid ees. (NS)

21. detsembril filmiti Hiiu pargis rahandusministeeriumi tellimusel reklaamklippi uuest rahast – eurost. Juba teles jooksva reklaamklipi peategelaseks on Eesti üks armastatumaid kunstnikke Heinz Valk, kes klipis ehitab rõõmsat lumedraakonit. (NS)

Kerstin Sonts

Hiiu pargis tehti euroreklaami

Liisa Pett Pääsküla noortekeskuses vaba aega veetvate Marleeni ja Janelyga.

Tallinna aasta noorsootöötaja Liisa Pett soovitab noorte suhtes mõistvam olla Kerstin Sonts

Noorte päästeklubi ootab uusi liikmeid Pääsküla noortekeskuse, laste päevakeskuse ja Nõmme päästekomando ühisprojektina toimuv päästeklubi ootab uusi liikmeid. Klubisse on oodatud 8–12-aastased aktiivsed noored, kes soovivad omandada lisateadmisi päästealal. Osalemise eelduseks on ujumisoskus. Klubi raames tutvutakse järgmiste teemadega: tuleohutus, veeohutus, liiklusohutus, esmaabi ja olmeohutus. Kord kuus külastatakse Nõmme ujulat, kus toimub praktiline veeohutust käsitlev tund. Klubi tööd viib läbi Nõmme päästekomando vahetuse vanem Vassili Abramenko. Tegevus toimub kord nädalas kolmapäeviti algusega 16. Info ja registreerimine Pääsküla noortekeskuse telefonil 677 5232 või e-posti teel liisa@taninfo.ee. (NS)

Estonia talveaias anti 13. detsembril üle konkursi «Suured teod Tallinna noortele ja Tallinna noorte suured teod» tunnustusauhinnad. Tallinna aasta noorsootöötajaks pärjati Nõmmel töötav piirkondliku noorsootöö koordinaator Liisa Pett. Ka eelnevad kaks aastat on aasta noorsootöötaja tiitel tulnud Nõmme noorsootöötajatele. Liisal on noorsootöö kogemusi kogunenud üle viie aasta. «Olen üks neist inimestest, kes teadis juba keskkoolis, millega ta tulevikus tegeleda tahab. Juba siis olin kindel, et minu tulevik hõlmab noorsootööd,» rääkis Liisa. Liisa alustas tööd Nõmmel Männiku noortekeskuses, seejärel töö-

Tallinna abilinnapea

Nõmme linnaosa valitsuse eestvedamisel alustab 25. jaanuaril kell 13 Pääsküla eakate päevakeskuses (endises Pääsküla jaamahoones Suvila 1) Nõmme ettevõtlusklubi, mis on töötute klubi jätkusari. Kursused on mõeldud ettevõtlusest huvitatud töötutele. Koolitusi viib läbi psühholoog-nõustaja Ene Vinter-van Vierssen koostöös teiste oma ala spetsialistidega. Ettevõtlusklubisse saab registreerida 24. jaanuarini e-posti aadressil erli. umbsaar@tallinnlv.ee. Info telefonil 645 7348, Erli Umbsaar. (NS)

pole jõudnud veel kõiki tarkusi õppida. Peaksime neid rohkem mõistma ja julgustama, mitte silma alt ära, kaubanduskeskustesse, tänavatele või internetiavarustesse hulkuma saatma,» arvas Liisa. Noortekeskustel näeb Liisa noore arengus suurt rolli. «Püüame noortele anda võimaluse ise oma ideid ellu viia. Meie ei tee noortele tegevusi, vaid nemad teevad ise. Iga üritus noortekeskuses on kas noorte abiga või noorte endi korraldatud. Noorsootöötajad vaid nõustavad ja toetavad, kui vaja. See annab noortele julguse tegutseda ja lihtsustab nende edasisi valikuid elus.» Praegu on Euroopa sotsiaalfondi toetusel käimas noorte omaalgatuslike projektide konkurss, mille käigus saavad noored noortekeskuste

nõustajate abiga kirjutada projekti noortele mõeldud ürituse või tegevuse toetuseks. «See konkurss annab noorele võimaluse saada oma esimene kogemus projekti kirjutamisel ja läbiviimisel, et tulevikus oleks julgust võtta ette veel suuremaid projekte,» ütles Liisa. Ka lapsevanematel soovitab Liisa kursis olla noortekeskuste tööga. «Vanemad võiksid ka ise noortekeskusega ühendust võtta ning uurida, millised võimalused on tema lapsele just selles noortekeskuses. Kuna noortekeskuses käiakse vabatahtlikkuse alusel, tuleb ka keskustel ajaga kaasas käia, et noortele meele järele olla. Igale noorele püüame läheneda individuaalselt, et just tema huvid ja oskused välja tuua ning neid arendada,» kinnitas Liisa.

Glehni pargi tervisespordiradade maaküsimuse saaga sai positiivse lahenduse Eha Võrk

Algab ettevõtlusklubisse registreerimine

tas Pääsküla noortekeskuses. Piirkondliku noorsootöö koordinaatoriks sai Liisa 2008. aastal. «Kui noortekeskuses töötava noorsootöötaja ülesanne on keskenduda keskuse tööle ja seal käivatele noortele, siis piirkondliku koordinaatori ülesanne on tutvustada ja näidata noortekeskuste tegevusi ka väljaspool keskuseid,» selgitas Liisa oma töö olemust. Lisaks koordinaatoritööle aitab Liisa läbi viia ka sel sügisel esmakordselt alustanud noorte päästeklubi tööd ning kuulub ka Nõmme tervisenõukogu koosseisu. Küsimusele, mida noored hetkel Eestis kõige rohkem vajavad, vastas Liisa nii: «Ühiskond võiks noorte suhtes mõistvam olla. Me kõik oleme selle etapi läbi elanud, noor ei ole veel täiskasvanu ja ta

Tallinna linn on pidanud mitu aastat võitlust Nõmmel olevate spordi- ja suusaradade säilitamise eest, sest omal ajal oli terviseradade-alune maa plaanis tagastada endistele omanikele. Seega oleks Glehni parkmetsas paiknevate suusaradade kasutamine pärast seda, kui suusaradade alused maaüksused on omandireformi käigus tagastatud, oluliselt takistatud. Tegemist on Nõmme-Mustamäe maastikukatsealale jäävate maatükkidega, mille suhtes tegi Tallinna linnavolikogu 2004. aastal otsuse taotleda need munitsipaaloman-

disse. Linn soovis neid maaüksusi oma bilanssi eesmärgiga tagada avalikkusele ligipääs Nõmme tervisespordiradade kompleksi. Nimetatud maaüksused hõlmavad endas kattega tervisespordiradasid, suusasilda, suusatunneli otsa ja treppe. Nõmme-Mustamäe parkmets on üks Tallinna olulisemaid puhkealasid, mille kasutamine meie arvates peab avalikkusele olema tagatud. Maaüksuste munitsipaalomandisse andmise menetlus venis mitmete kohtuvaidluste tõttu. Lühidalt kokkuvõttes olid kohtuvaidluste tuumaks asjaolud, et tagastamise subjektid vaidlustasid munitsipaliseerimise protsessi. Linn aga ei saanud sellega leppida, et maaüksused lähevad eraomandisse, kuna Eesti Vabariigi omandire-

formi reguleerivates õigusaktides puuduvad tõhusad regulatsioonid, mis tagaksid, et ka pärast maaüksuste tagastamist saaks avalikkus jätkata kõnealuste maaüksuste kasutamist sportimiseks ja puhkamiseks. Lisaks on kogu maastikukaitseala ja terviseradadega seonduv ühtne ja lahutamatu, samuti ei võimalda kehtiv detailplaneering radade ümbertõstmist. Ka on linn teinud parkmetsas asuvatesse spordirajatistesse olulisi investeeringuid. Viimase kümne aasta jooksul on lisaks tavapärasele hooldusele tehtud terviseradadesse rahalisi eraldisi ligi viie miljoni krooni ulatuses. Tervisespordirajad on olnud kasutuses ja osaliselt olemas juba enne omandireformi aluste seaduse jõustumist 20.06.1991.

Linn sai maatükid munitsipaalomandisse tingimusel, et maad tohib kasutada ainult sotsiaalmaana ja üldkasutatava maana, mille kasutusotstarbeks on tervisespordirajad ning maatükke on võimalik võõrandada, kasutusvalduse või hoonestusõigusega koormata üksnes keskkonnaministri loal. Loomulikult ei olegi linnal tervisespordiradadega muud eesmärki, kui pakkuda oma elanikele ja ka linna külastajatele võimalust terviseradasid kasutada. Terviseradasid kasutavad lisaks suusatajatele teistel aastaaegadel ka jooksjad, jalgratturid, niisama looduses jalutajad. Kui maa oleks tagastatud omanikele, ei oleks kindlust ega garantiid, et terviserajad sellisel kombel säiliks.


7. jaanuar 2011

Rainer Vakra: peame tagama, et Nõmme säiliks rohelise metsalinnana Kerstin Sonts

Kõigepealt arvan, et ma olen siiani noor mees. Viie aastaga olen

Tauno Pääslane

Te olete Nõmmel töötanud viis aastat. Millised on selle aja jooksul olnud suurimad tööalased õnnestumised ja mida oleks võinud paremini teha?

Nõmme linnaosavanemaks saades olite vaid 24-aastane noor mees. Mida olete selles ametis viie aasta jooksul kõige rohkem õppinud?

õppinud, et muudatused ei toimu üleöö. On vaja palju kannatlikkust, järjekindlust ja tööd teha, enne kui sinu ideed teoks saavad. Kuid eesmärgid peavad olema suured ning nendest peab julgema unistada. Soov nelja aastaga ehitada Nõmmele kolm uut lasteaeda, arvestades, et viimane lasteaed terves Tallinna linnas ehitati üle 15 aasta tagasi, tundus toona paljudele utoopiline. Tegelikkuses sai aga helgest unistusest nelja aastaga reaalsus. Tean nüüd ka, et mitte midagi siin maailmas ei suuda inimene teha üksinda. Selleks on vaja häid inimesi, head meeskonda ja koostööpartnereid. Milliseid olukordi, inimesi või sündmusi te oma ameti ja töökohustuste juures kõige rohkem väärtustate?

Kõige rohkem väärtustan oma töökohal suhtlust inimestega. Eriti spontaanseid, vahetuid kontakte, kus nõmmelased tulevad tänaval ligi ja räägivad oma mõtetest, ettepanekutest või probleemidest. Tagasiside on väga oluline, olenemata sellest, kas tegu on positiivse või negatiivse tagasisidega. Iga märkus sunnib veelgi rohkem edasi töötama ja iga tänusõna annab ainult hoogu juurde.

Nõmme on viie aastaga palju arenenud – kanaliseerimistööd on lõppenud, korda on tehtud Pärnu maantee ja Männiku tee, Nõmme turg ja turuhoone on renoveeritud, polikliinik saab peagi uue ilme jne. Kuhu edasi? Millised on Nõmme järgmised olulisimad arengusuunad?

Järgmine oluline samm on Nõmme üldplaneeringu kehtestamine. Peame tagama, et Nõmme säiliks rohelise metsalinnana ning vältima Nõmme täisehitamist. Teiseks tuleb vaadata üle kõnniteede, kergliiklus- ja jalgrattateede olukord. Projektina on juba olemas Hiiult mööda vana raudteetammi Haaberstisse ja sealt edasi Stroomi randa viiv kergliiklustee. Lõpuni tuleb viia ka kergliiklustee ehitus Valdeku tänaval. Kindel kava on minna edasi ka Nõmme kultuurikeskuse laienduse planeerimisega ning Nõmme gümnaasiumi juurde ehitatava Nõmme spordimaja rajamisega. Moodsasse spordihoonesse on planeeritud ujula, jõusaal ja ka pallisaalid. Nõmmet kutsutakse metsalinnaks ning Nõmme elanikud väärtustavad väga oma elukeskkonda ja siinset rohelust. Nõmme üldplaneeringu aruteludel on alati väga tulised vaidlused haljastuse

Keegi meist ei tea, millised näevad välja tuleviku liiklusvahendid. Võib-olla ei kasutagi need liiklemiseks asfaltteid ega tekita vingugaasi ja müra. Kui aga mitte nii ulmeliseks minna, siis näen praegu Nõmme arengus ja liiklustiheduse kontrolli all hoidmisel väga suurt rolli raudteel ja elektrirongidel. Ajalooliselt mängib just rong Nõmme tekkimisel olulist rolli. Ometigi on see üks mugavamaid ja ökonoomsemaid liiklemisviise, mida kasutatakse igal pool maailmas, meil selgelt alahinnatud. Siiski on vaikselt asjad muutumas ja Elektriraudtee panustab Euroopa raha toel peagi uude veeremisse ja platvormide kaasajastamisse. Rõhutan veel kord, et senisest enam tuleb tähelepanu pöörata kergliiklusteede arendamisele ja kehtestada üldplaneering, mis tagaks mustvalgelt ja kõigile ühte moodi arusaadavalt Nõmmele omase elukeskkonna säilimise. Erinevalt teistest Tallinna linnaosadest on Nõmmel väga eriline tekkelugu. Selle aasta 12. novembril möödub juba 85 aastat Nõmmele linnaõiguste andmisest. Kuidas on plaanis pidulikku sündmust tähistada?

Kõige olulisem ja südant soojendavam on see, et Nõmme linna 85. sünnipäevaks avame 12. novembril Nõmme keskuses meie linna rajajale Nikolai von Glehnile tänutäheks ausamba. Selle idee toetuseks on õla alla pannud väga paljud nõmmelased, seltsid ja ka ettevõtted. Ausamba juurde rajatakse ka linnaosa ametlik lipuväljak. Kuju valmib 2009. aastal ausamba ideekavandi konkursi võitnud Aivar Simsoni käe all ning see püstitatakse Üliõpilaste silla ja Nõmme turu vahelisele alale. Loomulikult on selle ajaloolise sündmuse puhul kavas mitmeid üritusi ja esinemisi, kuid las midagi jääb ikka ka üllatuseks.

Nõmme Heakorra Seltsi ettepanekud Nõmme üldplaneeringule Maie Tarma-Kibin Nõmme Heakorra Selts Nõmme Heakorra Selts arutas põhjalikult läbi Nõmme üldplaneeringu eskiisis toodud ettepanekud, kuna sellest saab Nõmme pikaajalise arendamise kava. Konkreetsuse huvides tegime eraldi ettepanekud asumite ja ehitusnõuete ning liikluse kohta. Novembri lõpus saatsime ettepanekud Tallinna linnaplaneerimise ja kultuuriväärtuste ametile ja Nõmme linnaosa valitsusele ning halduskogule. Nõmmelaste informeerimiseks toome siin ära mõned olulisemad punktid.

Asumid ja ehitusnõuded. Suurendada miljööväärtuslikku ala Pääskülas kuni Pärnu maanteeni ja

LÜHIDALT

säilimise, uute rajatiste ehituse ning liikluskorralduse üle. Kuidas tuleks teie arvates hoida tasakaalu linnastumise ja roheluse säilimise vahel Nõmmel?

Nõmme linnaosa vanem Rainer Vakra tähistas detsembri alguses viie tööaasta möödumist linnaosavanemana. Selle puhul tegi Nõmme Sõnumid Rainer Vakraga intervjuu, et rääkida möödunud viiest aastast ja ka tulevikuplaanidest.

Kõige suurem projekt, mis nende viie aastaga lausa omamoodi missiooniks kujunenud, on kindlasti olnud Nõmme turu ja turuhoone taastamine. Nüüdseks on räämas putkade rägastikust saanud multifunktsionaalne paik – Nõmme süda –, kus lisaks turutegevusele toimuvad kontserdid, avalikud üritused ja äsja avati seal ka kõigile uisutamiseks liuväli. Nõmmelasena hindan kordaläinuks viimase paari aasta tööd Nõmme kanaliseerimisel ja sellega seoses tänavavõrgu kapitaalsel uuendamisel. Siia lisaksin veel meie kodulinnaosa eripära, roheluse säilitamise ja liikumisvõimaluste pideva arendamise. Näiteks oleme kaitse alla võtnud Nõmme parkmetsad, ehitanud Pääsküla rabaraja ja valgustanud Eesti pikemad tervisespordirajad. Tegevus, mille puhul näen möödunud aasta põhjal puudujääke, on kindlasti lumekoristus. Lund on küll erakordselt palju, kuid Nõmme tänavaid siiani hooldanud Teho Eesti AS pole alati oma tööga ideaalselt hakkama saanud. Selle aasta alguses sõlmisime lepingu teehooldusfirmaga Tänavapuhastuse AS ning loodan, et olukord Nõmme tänavatel paraneb.

5

Hiiuni; Hiiul Raudtee ja NõmmeKase vahelisel alal; Uus-Nõmmel Raudtee ja Vabaduse pst vahelisel alal ning Rahumäel Pärnu mnt ja Vabaduse pst vahelisel alal. Muuta Kivimäe asumi elamuala Lauliku – Hommiku –Särje tänava vahel funktsiooni: kõrghaljastusega ettevõtlusalast (H+B) väikeelamualaks (EV). Jätta ära lubatud kubatuuri suurendamise protsendid (30% ja 20%) lagunenud ja halvas seisundis majade uuesti ülesehitamisel või ümberehitamisel. Tingimused projekteerimiseks ja ehitamiseks vastavalt piirkonnale määravad küllalt hästi ära maja mahud ja mõõdud. Mitte lubada Nõmmel aatriumja vaipelamute ehitamist. Need ei

ole Nõmmele iseloomulikud hoonestustüübid.

Liiklus Jätta kõrvale mõlemad esitatud Pääsküla ümbersõidutee variandid, nii Kalda tn kui Tihniku tn kaudu. Selle asemel planeerida autotee, mis ühendaks Mustamäed (Kadaka tee suunalt) Paldiski maanteega Astangu kaudu. Panga serva all kulgev tee jääks piisavalt kaugele Astangu elurajoonist ja sinna piirkonda ei ole ka võimalik elamuid planeerida tugeva loodusliku radioaktiivse fooni tõttu. Jätta üldplaneeringust välja Nõmme ja Rahumäe vaheline mitmetasapinnaline ülesõit, kuna see ei aita kaasa Nõmme

keskuse liikluskorralduse paranemisele. Kirjutada põhjalikumalt lahti projekt «Sõida ja pargi» kui väga vajalik ja positiivne tulevikuvisioon. Planeerida parkimisalad Laagri jaama piirkonnas ja rõhutada bussi- ja rongiliikluse tihendamise vajadust. Nõmme edasine areng on kõigi nõmmelaste südameasi. Hoidkem ka uuel aastal ühiselt silm peal kõigil planeeringutel ja arengukavadel. Üldplaneeringu tööversiooni materjalidega saab tutvuda aadressil www.tallinn.ee/est/ ehitus/Nomme-linnaosa-uldplaneering.

Kirjanduslooline meenutusteraamat Eelmise aasta lõpus ilmus kirjastuselt Eesti Keele Sihtasutus Nõmmel elava kirjaniku Ralf Parve põnev kirjandus- ja kultuurilooline meenutusteraamat «Minu aeg» , mille on üles kirjutanud kirjandusuurija Jaak Urmet (samuti nõmmelane). Raamat sisaldab 2008. aasta sügisel tehtud intervjuusid. Jutuajamise ajalised raamid ulatuvad Parve varajasest lapsepõlvest kuni kõige viimase ajani. Jutuks tulevad kohatud inimesed, nähtud sündmused, meelde talletunud tähelepanekud, ühe sõnaga öeldes – kirjanduslugu kogu oma isikulises kirevuses. Tekstile sekundeerib mahukas fotogalerii ja valik Parve seni uuesti avaldamata luulet sõjaeelsest ajast. Pildil on Ralf Parve koos Georg Otsa ja Tiiu Randviiriga 1967. aastal Helsingis. (NS)

Aktiviseerimiskursused puuetega laste vanematele Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub puuetega laste vanemaid osalema jaanuaris algavatel aktiviseerimiskursustel. Kursusi tutvustav teavitamisüritus algab kolmapäeval, 12. jaanuaril kell 15 Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59. Kursuste käigus on võimalik osalejatel teadvustada isiklikke ressursse, õppida eesmärkide püstitamist ning aja juhtimist, arendada suhtlemisoskusi ja planeerida oma tööelu. Kursusi viivad läbi psühholoogid. Kursused on kord nädalas korraga neli tundi, kokku toimub 12 kohtumist. Moodustatakse nii eesti- kui venekeelne grupp. Vajaduse korral on võimalik kursuste ajal kasutada lapsehoiuteenust. Puuetega laste vanematel on võimalik projekti käigus saada individuaalset psühholoogilist ja sotsiaalnõustamist. Kursustel osalemine ja nõustamisteenused on sihtrühmale tasuta. Info ja teavitamisüritusele registreerumine kuni 10. jaanuarini tel 5567 2585, 656 4048 või e-posti teel kylli@tallinnakoda.ee. (NS)

Liigkütmine on põlengute levinumaid põhjuseid Kuigi kütteperiood on juba ammu alanud, puutuvad päästjad iga nädal kokku olukordadega, mis on tingitud kütteseadmete valest kasutamisest. Kütteperioodi ajal tuleb meelde tuletada järgmist: hoone korsten ja tahmalõõrid tuleb hoida pragudeta ja puhtad; pliiti, maja- või saunaahju tuleb kütta mõõdukalt, liigkütmine on hoonete süttimise üks levinumaid põhjuseid; paigaldage suitsuandureid tulekahju avastamiseks varases staadiumis; kütte ja soojendusseadmeid (pliidid, ahjud, katlad, soojapuhurid) ei tohi jätta järelevalveta; mitte sulatada külmunud torustikku lahtise tulega. (NS)


6 7. jaanuar 2011 VABA AEG

Nþmme kultuurikeskus 7.01 kl 14 Tantsuga uude aastasse, tantsuks mängib Andrus Kalvet, esinevad mustlastantsijad, kohvilaud. 3 eurot (46,49 kr). 16.01 kl 19 Veedame þhtu tantsides: täna þpime rumbat. Plaadimuusikat valivad Kulno ja Monika, ßllatusesinejad, avatud on kohvik. Pilet 3 eurot (46,49 kr) 23.01 kl 17 Kirjandusþhtu: Tallinna VHK abiturientide lavakava. Tasuta 29. 01 kl 17 Horre Zeiger BigBandi tantsuþhtu. Pilet eelmßßgist 5 eurot (78,23 kr) / soodus 4 eurot (62,59 kr), samal päeval kþigile 6 eurot (93,88 kr). Turu plats 2, tel 6770 891, post@nommekultuur.ee, www.nommekultuur.ee.

Nþmme muuseum Kuni jaanuari lþpuni avatud Helve-Reet Ree näitus Mood läbi aastate. Pßsiekspositsioon Nþmme ajaloost. Pilet 20 krooni (1,28 eurot); þpilased, ßliþpilased ja pensionärid 10 krooni (0,64 eurot); perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 2 last) 35 krooni (2,24 eurot). Jaama 18, tel 670 0202. T–R 10–17, L 10–16.

Noortekeskused Pääskßla noortekeskus Noortekeskus on avatud E–R 14–20, L–P suletud. Pääskßla noortekeskuse ekstreemhall T–R 14–19.30, L 12–18.30 (T, N bmx ja tþukerattad; K, R, L rula, rulluisk; P rendipäev). Rännaku pst 1, tel 677 5232, 5556 7780, paaskyla@taninfo.ee, www.taninfo.ee/paaskyla. Männiku noortekeskus Noortekeskus on avatud E–R 14–20, L–P suletud. Männiku tee 96, tel 639 5559, 5556 7781, manniku@taninfo.ee, www.taninfo.ee/manniku.

NĂľmme noortemaja Nurme 40, tel 6701230, Mai 23, tel 645 7369, nnm@nnm.edu.ee, www.nnm.ee

Nþmme loodusmaja Kuni jaanuari lþpuni avatud näitus Eesti nahkhiired. Klassid koos þpetajatega on loodusmajja oodatud aasta läbi kþigil koolipäevadel, vajalik eelregistreerimine nommeloodusmaja@gmail.com vþi 5563 9249. Õie 14, tel 658 5881, loodusmaja@nnm.edu.ee

Nþmme spordikeskus Välibasseinid, rannajalgpall, rannavþrkpall, piknikuplats, tßnnisaunad, bangalo, seminariruum kasutamise vþimalus. Kohvik avatud 10–20. Jþusaal avatud E–P 8–22 tel 671 8541 (spordikeskuse infotelefon) ja 552 4408 (jþusaali treener). Saunapäevad uues majas E–N 17–21 (soome saun), R 17–

KUULUTUSED 20 (aurusaun), L–P 12–18. N 17–21, P 12–18 (tßnnisaun). Nþmme seikluspark avatud iga päev, rajale minek 10–19. Tel 608 8029, info@nommeseikluspark.ee. Avatud iga päev 8–22. Kßlmallika 15a, tel 671 8541. www.sportkeskus.ee

Nþmme sotsiaalkeskus Peamaja Sihi 26, tel 672 3125 12.01 kl 13 uue aasta tervituskontsert Nþmme sotsiaalkeskuse liikmetele Nþmme kultuurikeskuses. Info tel 672 3125. 25.01 kl 13 vähiennetuse teemaline loeng-seminar. Lektor Katrin Sak. Pihlaka tänava vþimlemisrßhmad alustavad jaanuaris 2011 tÜÜd Sþbra 61 spordihoones. Tunnid toimuvad: T kl 9.45 (juhendaja Sirje Suurorg), kl 11 (juhendaja Eve Ello) ja R kl 9.45 (juhendaja Sirje Suurorg), kl 11 (juhendaja Eve Ello). MassaaŞ alates 10.01, juuksur 14.01 ja 26.01, pedikßßr 21.01. Kþik teenused eelregistreerimisega. Pääskßla filiaal Suvila 1, tel 677 8011 14.01 kl 14 seltskondlik pärastlþuna. Kßlaliseks on ansambel Rukkilill Sauelt. 18.01 kl 14 laulame koos Ede Markusega. Sihi 26, tel 672 3125 ja 672 3126, www.nommesots.ee

Rahumäe mängujaam Avatud E 12–19, T–R 10–19 Rahumäe jaamahoones Pärnu mnt 288b, tel 615 7157

Nþmme Rahu kogudus Nþmme Rahu kirik Vþsu 5 9.01 kl 10.30 jumalateenistus. 16.01 kl 11.30 jumalateenistus. 23.01 kl 10.30 jumalateenistus. Lastele pßhapäevakooli tunnid jumalateenistuse ajal. Hingehoiu valve igal kolmapäeval kl 11–14 Nþmme Rahu kantseleis. AA (Anonßßmsed Alkohoolikud) Rahu rßhm Nþmme Rahu kogudusemajas igal pßhapäeval, kolmapäeval ja reedel kl 18. Koguduse raamatukogu avatud igal pßhapäeval 9–10.15. Koguduse kantselei avatud E, R 9–14, K 14–18, pßhapäeval tund enne ja pärast jumalateenistust. Jumalateenistuse raadioßlekanded Nþmme Rahu kirikust igal pßhapäeval kl 17 Pereraadios lainepikkusel 89,6 MHz. Koguduse aadress: Vþsu 5, tel 670 1679, 509 0011, nomme.rahu@eelk.ee, www.nommerahu.ee

Nþmme baptistikogudus 9.01 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Mari Vahermägi. 16.01 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Anton Tuul. Palvekoosolek K kell 11 ja 20.30. Laste pßhapäevakool P kell 11. Kasutatud riiete pood avatud K kella 13–17 ja L 9–13, noorte info www.n2.ee, koguduse televeeb www.tv.nbk.ee. Esita palvesoovid ja vaata lisaks www.nbk.ee. Puuvilja 4, 670 1155, nbk@nbk.ee, www.nbk.ee.

KORISTAJALE

TÜÜ sisu: hoone ja mßßdava tehnika puhastus Koristuspinda 400m², tÜÜ 1-2x nädalas kell 14-19 Asukoht: Tallinn Kalmistu tee 28A. Ăœhistransport juurde ei sĂľida. ca 1km Pärnu mnt.-lt Järve Selveri juurest suunaga Viljandi mnt. Pakutav tÜÜtasu: alates 3 EUR tunnis neto CV saata faksile 672 9538 vĂľi inga@kylminaator.ee Lisainfo telefonil: 672 9535 Tähtaeg 30.jaanuar 2011 !

ßle nädala pßhapäeviti kell 11 Nþmme Raadios 99,3 MHz Aruteludes osalevad endine Tallinna linnapea Jßri Ratas ja Nþmme linnaosa vanem Rainer Vakra. Lisaks neile on igas saates ka erinev kßlaline. Saatejuht on Enn Eesmaa.

Järgmine saade on eetris 16. jaanuaril.

7XOJHPHLH NXUVXVWHOH y)¯/0##5+7/+ 4++)+'-5#/+6'-5 y2¨*+-11.+.¨27 '-5#/+6'-5 Y}LNXLVRRYLWH

y/#6'/##6+-#,•4'.' #+6#/+5670&' 6CNNKPPC6GJPKMCĂ—NKMQQNKGGNĂ?RRGQUCMQPF (KLWDMDWHWHH7$//,11  ZZZWWXHHHHORSH HHORSH#WWXHH

Silva Baar Pakume vþimalusi sßnnipäevade, perekondlike ja kollektiivsete pidude, juubelite ja pulmade pidamiseks.

Raudtee 64 Tel 5817 3979

Lume ja jää eemaldamine lamekatustelt ja rennidest. Lume eemaldamine ohtlikelt puudelt. Järgime ohutusnþudeid! Tel 5678 8609. Restaureerin puitantiikmÜÜblit. Tel 5568 3629

LumetĂľrje eritehnikaga, katustelt lume ja jääpurikate eemal- KorstnapĂźhkimistÜÜd, kĂźttekollete ja korstnate ehitus ja damine. Ohtlike puude langeremont kvalifitseeritud meisttamine. Tel 5698 1497. rilt 7 päeva nädalas. Asun NĂľmmehaldjad tulevad appi: NĂľmmel. Tel 5372 4993, epuude langetamine, katuste post: leika456@gmail.com. puhastamine, purikate eemalMßßme briketti (turvas, puit), damine, lume tĂľrjumine, aaskĂźttegraanul 15 kg/kott, taringne majahaldjateenus.Taltransport. www.alve.ee, Pärvised tÜÜd NĂľmme aedades! nu mnt 388a, tel 670 1141. Tel 5569 8908, haldjad@nommehaldjad.ee, www.nomme- Amantese ĂľigusbĂźroo asub haldjad.ee. nßßd NĂľmmel, Turu plats 5/7–12. EelregistreerimiseKohusetundlik mees vĂľib abisga tel 502 9197, info@amantada lumekoristusel ja teistel tese.ee, www.amantese.ee. majapidamistÜÜdel. Transpor- TÜÜkeeled: eesti ja vene. Hindi vĂľimalus. Hind kokkuleppel. nad alates 700 kr/tund. Tel 5301 8644. Veo- ja tĂľsteteenus madeOĂœ Novacity teeb lume- ja jää- lautoga, kandevĂľime 12 tonpurikate tĂľrjet katustelt. Tee- ni, kasti pikkus 7,4 m, kraame tĂśid katustelt ja ka tĂľstu- na noole pikkus 8 m. FIE Linkiga. Tel 506 7864. nar Kärner Veoteenused tel Lumekoristamine katustelt ja 506 7945. hoovidest! Head hinnad! Tel Pakun juuksuriteenust aadres5557 0302, 5840 9059, e- sil Pärnu mnt 453d. Pensiopost lumeinfo@hot.ee. näridele soodustus. Tel 679 Bobcatiga lume ja prĂźgi koristamine ja ladustamine. Murdunud okste ja puude likvideerimine. Aedade ja väravate remont ja valmistamine. ElektritÜÜd + transporditeenus veokiga. Tel 502 6161. Lume äravedu väikeveokiga 10 mÂł käsitsilaadimisega, hind 60 kr/mÂł. Lume koristamine katustelt, jääpurikate eemaldamine. Tel 506 3500. Seoses kolimisega loobun raamatusarjadest (ÂŤMaailm ja mĂľndaÂť, ÂŤVarrakÂť jne). Hind kokkuleppel. Tel +372 0503270416 vĂľi katrin.heikkila@gmail.com. Ostan eestiaegset ja talumÜÜblit + tarbeesemeid, maale, nĂľusid, mĂźnte, hĂľbe-ja kuldesemeid, hambakulda, lukke, linke, aknakremoone jpm. VĂľivad vajada restaureerimist. Ostan maja vĂľi korteri tĂźhjaks enne 1950. a valmistatud esemetest. Kuulutus ei aegu! Tel 5559 9930.

Firma pakub pidevat osalist tÜÜd

Otse ja omadega

Väiketraktoriga lume ja prßgi koristamine, transport ja ladustamine. Murdunud puude ja okste likvideerimine. Aedade ja väravate remont ja valmistamine. ElektritÜÜd. Asume Kivimäel. Tel 502 6161.

Alpinist eemaldab katuselt lume (nii viil- kui lamekatused), katuste pisiremont. Ohtlike okste eemaldus ja muud (kþrg)tÜÜd kÜitega. Tel 5390 3811. Lßkkame majade katustelt lund ja eemaldame räästastest purikaid. Omame turva- ja ronimisvarustust ja kogemusi ohtlikel ronimistÜÜdel. Tel 5616 9864. Vajatakse mþned korrad kuus kogemustega lapsehoidjat, kes on kohusetundlik, äärmiselt lastesþbralik, tähelepanelik ja korrektne. Elame Nþmmel. Tel 5680 1746, Riina.

8145. Nþmmel, Pärnu mnt 303, Vþsu bussipeatuses asuvas ilusalongis juukselþikused 75– 125 kr (4,8-8 eurot), manikßßr 100 kr (6,4 eurot), kulmud + ripsmed + korrigeerimine 100 kr (6,4 eurot), geelkßßne hooldus mustritega 250 kr (16 eurot). Garanteerime hea kvaliteedi. Tel 655 5327, www. nommejuuksur.ee.

mine katustelt. Lume äravedu ElektritÜÜd pädevusega elekt100 kr 1 m³. Tel 5347 6867. rikult. Materjalid soodsalt. Ärge tapke ennast elektriga, luRasvapþletusaeroobika ja libage end aidata spetsialistil. hastreening täiskasvanuteTel 5665 1156. le (sobib igas eas naistele) Rahumäe pþhikoolis ja tant- Noor perekond ostab majasutrennid noortele Nþmme osa vþi maja Nþmme piirkonujulas. Kuumaks al. 12,8 eu- nas. Tel 516 2082. rot/kuu vþi 4,5 eurot/kord. Treener Evelin Kärner. Info tel Pakun juuksuriteenust aadressil Pärnu mnt 453d. Pensio5648 8781 vþi www.hot.ee/ näridele soodustus. Tel 679 aeroobikastuudio. 8145. Kþige soodsamad kßttepuud. Eramajade lamekatuste puLepp, kuusk, kask. Toome hastamine lumest. Riido, tel puud Harjumaal tasuta koju. 526 1716. Tellimiseks helista 520 0093 vþi täida tellimisleht Internetis Lumetþrje lamekatustelt. Tel www.puu24.ee. 5347 1778.

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik 10.01 11.01 12.01

Ilusalong Nþmmel, Pärnu mnt 303, vajab klientuuriga juuksurit. Tel 502 1842.

13.01

LumetĂľrje eramute lamekatustelt. Tel 5347 1778.

17.01 18.01

Katuste puhastamine lumest. Tel 526 1716, Riido. Katuse puhastamine lumest ja jääpurikatest. Tel 5801 6373. Ehitaja otsib tÜÜd. Tel 5812 9145. Toruabi teatab! Kßlmunud torude sulatus, trafoga, puhuritega, auruga. Universaalne ja kiire koduabi. Kþikvþimalikud pisitÜÜd nii sees kui väljas, remont, restaureerimine, tasuta konsultatsioon. Tel 5595 8871. Koristan tasuta vanarauda: pliidid, pesumasinad, vannid, radiaatorid, autoakud, mootorid, torud jne. Tulen ka väikestele kogustele järele. Tel 5346 8430. Annan ßksikule maksujþulisele mehele ßßrile mugavustega toa, kÜÜgi kasutus, saun, auto hoiukoht hoovis, Glehni lossi all, spordikeskuse lähedal. Kaunis nauding lumise Nþmme mändide all. Ettemaks ßhe kuu ßßr. Kuu ßßr 2000 kr + kommunaal. Vþib kohe sisse kolida. Tel 672 6379, Leidi.

Mßßa puitbriketti (ßmar, ø 75 mm, paksus 45–60mm), kase kaminapuid (40 l vþrkkotis), mßßa saematerjale. Tel 503 5754. Raamatud, mida teil vaja pole, viime tasuta jalust ära. SobiViime tasuta ära vanametalvad kþik raamatud, igas seisuli ja -tehnikat – vannid, torud, korras ja keeles. Tee riiulitele pliidid, pesumasinad, radiaaruumi. Tel 5346 8430. torid, seadmed, metallikraam! Demonteerimine! Hoolsad tÜÜ- PottsepatÜÜd: glasuurahjud, mehed. Tel 5593 9504. plekkahjud, tellisahjud, kaminad, pliidid. Glasuurahju kapiKoguja ostab Eesti, Vene, Baltaalremont. Tel 5648 3792, tikumi vanaraha, autasusid, www.robert.ee. fotosid, postkaarte. Pakkuda vþib kþike vana. Huvitava ese- Liuguksed ja riidekapid. Abi riime eest hea hind, milles vþi- dekapi vþi garderoobi projekte ise veenduda. Kuulutus ei teerimisel tasuta. Parimad aegu. Iga päev kl 11–21. Tel hinnad. Tel 522 1151 www. 5595 5996, 657 0263. nagusul.ee. Santehnilised tÜÜd: liitumine ßhisveevärgi ja kanalisatsioonisßsteemidega, sisetÜÜd. Lumekoristus, kiviparketi paigaldus, kopp-laaduri rent, autoveod kuni 15 t kalluriga. Tel 5850 4300.

Mßßa puitbrikett, turbabrikett, ElektritÜÜd soodsate hindadega kivisßsi, puitgraanul, tel 637 kogenud elektrikult. Likvideerin 9411, 5692 4924, www.lei- ka pisirikkeid. Tel 5660 9403. librikett.ee. Kþldu lihakarn otsib Nþmme Ostame kasutatud raamatuid turule mßßjat. Tel 515 7549. (valikuliselt, kþige vanematest Arvutite mßßk ja remont. Prinuuemateni), vanu postkaarte terite mßßk, remont ja toonerija mänguasju, vanemat eesti te täitmine. Koolitus. Viirusekunsti (maalid, graafika). Vaja- tþrje. Tel 506 3783, Kalle. dusel tuleme kohale. Raamatukoi, Harju 1. Tel 683 7714, Kasutatud autode kokkuost, vahemikus 1988–2005. 511 5525. Kþik automargid. Tuleme koEhitus- ja remonditÜÜd, sisevii- hale ka puhkepäevadel. Sobimistlus, terrassid, sauna pui- va pakkumise korral vormistosad jms. Tel 5664 6709. tamine ja maksmine kohaLume koristus katustelt, hoo- peal. Tel 5819 0200, e-post videst, tänavalt. Jää eemalda- rain30@hot.ee.

Väljaþppinud puudelangetaja teostab ohtlike puude- ja oksteraiet. TÜÜd teen tþstuki ja kÜistehnikaga. Puude ßldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 5616 9864.

14.01

19.01 20.01 21.01 22.01 23.01

8–00 00–00 9–17 00–9 9–16 9–18 9–16 9–17 9–00 9–16 00–17 10–17 9–16 9–22 8.15–14 9–19 9–19

Väliharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Laskeharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus

Laskeharjutus: kasutatakse tulirelvasid. Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid, lþhkepakette ja teisi imitatsioonivahendeid. Vþidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele teeb päästeamet harjutusväljal demineerimistÜid. Lisainfo tel 503 4102, manniku@mil.ee Internetis: harjutusvali.mil.ee

MTĂœ Meie kodu NĂľmme soovib kĂľigile liikmetele

HEAD UUT AASTAT ning jþudu ja tervist edaspidiseks! Head edaspidist jätkuvat koostÜÜd. Meid kliendid soovitavad!

Mßßes oma korteri meie kaudu, saate

TASUTA kolimise, hindamise, energiamärgise, remondi vþi ehituskvaliteedi kontrolli*

Ave Klaser

Silva Rahnel

+372 5557 0055 ave.klaser@uusmaa.ee

+372 502 5181 silva.rahnel@uusmaa.ee

Leiad meid:

www.twitter.com/uusmaaburoo

*täpsem info kodulehel


7. jaanuar 2011

NĂľmme erakooli Ăľpilased toetasid loomade hoiupaika

Meenutusi Rahumäe koolist Peet Samarßtel Rahumäe pþhikooli þpilane 1942–1949

Anne Aidma NĂľmme erakooli huvijuht

Elasime Õie tänava pargi kþrval Putmakeri majas. Ema käekþrval läksin 1942. aastal Rahumäe kooli 1. klassi. Koolimaja oli umbes poole kilomeetri kaugusel. Siis minul omasuguseid sþpru ei olnud. Kauplesin, et ema saadaks mind ka teisel päeval. Kuid peatselt tekkisid mul head sþbrad. Ka praegu on elus paljud selleaegsed þpilased. Klassijuhataja oli þpetaja Viidas. 25. märtsil 1949 otsustasime koolivend Ainiga þhtul kinno minna. Kui me kella kaheksa paiku þhtul Nþmme kinost väljusime, oli kinoesine plats täis veoautosid. Me

KUIV KĂœTTEPUU VĂ•RKKOTIS (30; 40; 50 cm) Pakitud KODUSĂ•NNIK 40L/kott TURBABRIKETT 11kg PUITBRIKETT 10kg Kviitung. Vedu iga päev. Tel: 6541100, 52 388 52 TAMMARU FARM www.tg.ee Tallinna ladu NĂľmmel

erakogu

pärastest vahenditest valmistatud fantaasiakostßßmidega ning suureks tþmbenumbriks osutus tordioksjon. Lisaks oli erinevaid loteriisid ja þnneloose ja uue omaniku leidsid käsitÜÜesemed ja mitmed kasutatud asjad – raamatud, plaadid jpm. Tegevust jätkus laada algusest kuni lþpuni ja noortel mßßjatel olid käed-jalad tÜÜd täis. Kuuldavasti korraldavad ka teised Nþmme koolid heategevuslikke jþululaatasid ja see teeb meilegi rþþmu, et linnaosas on nii palju sama mþtteviisi järgivaid noori ja þpetajaid. Kui ßhest sellisest lþbusast ßritusest kasvab välja ßhine eesmärk – toetada ßheskoos abivajajaid –, on kogu tegevusel veel suurem mþte sees ja pþhjust þnnestunud ßritusega rahul olla.

1949. aastal Rahumäe pþhikooli lþpetanud 7c klass.

VESI JA KANALISATSIOON

KUIV KĂœTTEPUU

Projekteerime/ehitame vee- ja kanalisatsioonitorustikke tänava liitumispunktist elamuni MINIEKSKAVAATOR Veemþþdusþlmede ja vesiklosettide ehitus. Ummistuste ja lekete kþrvaldamine. Torude sulatamine, vahetamine ja soojustamine. HINNAD MÕÕDUKAD! Tondi 78, Tallinn; plus.element@mail.ee Tel/fax 6 825 565, 50 55 989

40 L VĂ•RGUS, soodsamalt on mitte kuiv puu 40L vĂľrgus aeda/ varjualla kuivama, lahtine lĂľhutud puu, 40cm; 50cm; 60cm,koos tasuta kohaletoomisega (otse tootjalt, ilma kĂźttelao juurdehindluseta). Turbabrikett 11kg.

.XL7HLOY}LWHDWHNHOOHOROHNV /XJXSLGDPLVHJD /LLYL/LOOLPlJL SDNNXGDPÂ Â NLNLQQLVYDUD 7HO SDOXQY}WNHPLQXJDÂ KHQGXVW OLLYLOLOOLPlJL#UHPD[HH

Tel 600 6170, GSM 51 45 279 www.canker.ee, e-post: canker@canker.ee

Tel 5625 1678, 677 8705 Hinnad alates 20 eurost. OĂœ Magicstyle

Fekaalivedu Tel 5625 6258 OĂœ Fekalist

Rahumäe pþhikool tähistas 4. detsembril oma 100. sßnnipäeva.

3. klassi þpilane Gert-Egert Jätsa mßßs laadal omavalmistatud ehteid.

2WVLQNOLHQWLGHOH 0$-8MD .257(5(,' 1ÂŻ00(/

Fekaalivedu

ei osanud välja mþelda, miks need autod seal on. Järgmisel päeval puudus klassist ßks tßdruk – Säde oli nimi. ÖÜsel oli toimunud kßßditamine. Rahumäe kooli lþpetasin 1949. aastal – see tähendab seitse klassi – ja edasi astusin 10. keskkooli. Praegu on koolimajas suured ßmberehitused tehtud ja tehakse veel. Väga meeldib vaadata Vabaduse puiesteelt koolimaja. Nþmmel on kaks ilusat asja – need on Rahumäe kool ja Nþmme turg. Olgu teil þnne ja veel kord þnne!

erakogu

Eelmise aasta lþpus, 9. detsembril korraldas Nþmme erakool kuuendat korda heategevusliku jþululaada. Oleme seni toetanud Tallinna loomade hoiupaiga hoolealuseid ja kord ka Tallinna loomaaia lumeleopardi elupaiga ehitust. Nn headel aegadel on abivajajate toetajaid ikka rohkesti ja kui eesmärgiks on annetada raha, siis jätkub ka seda jagamiseks enam. Raskemad ajad panevad aga rohkem mþtlema, enne kui rahakotiraudu paotatakse. Et majanduslikult keerulised ajad ei ole veel sugugi läbi, otsustasime just seetþttu traditsiooniks kujunenud tava jätkata ja annetada laadatulud hoiupaiga loomadele. Sest nemad ju ei kßsi, missugune on riigikord vþi rahaßhik vþi naftahind maailmaturul, ega oota kannatlikult paar aastat, kuni olukord paremaks läheb, et sßßa ja vajalikku ravi saada. Jþululaat Nþmme erakoolis on mitmepoolselt kasulik ßritus. Paljud þpilased soovivad ise olla mßßjad vþi kohvikus kßpsetajad ning on abiks kþige korraldamisel. Siin osutuvad kasulikuks erinevad anded ja þpitakse muidugi juurde oskust kliendiga suhelda, mßßa ja kaubelda. Rakendust leiab þpilase loovam pool. Laadale tulevad aga nii kaasþpilased, þpetajad kui ka lapsevanemad ja vilistlasedki. See on suur kokkusaamis- ja suhtlemiskoht väga erinevas vanuses þpilastele ja täiskasvanutele. Tullakse ju kogu laadamelu pärast, mitte ainult ostma. Nii oli avalÜÜgiks 9. klassi moeetendus käe-

7

KAMINAPUUD (kask, lepp) TURBABRIKETT PUITLAASTBRIKETT MĂ„NNIKLOTS (alusel, vĂľrgus) KĂœTTEGRAANUL PRUUNSĂ–E BRIKETT (Saksamaalt)

Kalmistu tee 22, Tallinn Tel 655 7760 Mob 5347 1188

TÜÜpäeval 9-18 Laupäeval 10-14 www.kuttekeskus.ee

Riiete, vaipade ja pehme mÜÜbli keemiline puhastus. Transport tasuta. Tel 5591 7562, 551 6821

Kßttekauplus Männiku tee 106B

15. jaan. alustab NĂľmme Kultuurikeskuses uus

Tellimine tel 657 7778, 513 7737

MITSUBISHI Ă•HKSOOJUSPUMBAD KOOS PAIGALDUSEGA ALATES 850 eurot lisainfo tel 666 1355 www.kodukliima.ee

Hea tallinlane!

NĂľmme elanikele transport tasuta!

• Turbabrikett • Puitbrikett • Pellet • Halupuu – lepp • Kßttepind

SĂ„Ă„STA KUNI 70% KĂœTTEKULUDELT!

PERE-AEROOBIKA TRENN. Oodatud on 5-9aastane laps koos vanemaga. Liituda vþib igal laupäeval kl 12.00. 2 ßhe hinnaga 6₏/tund Lisainfo tel 516 1361 ja kristel@nomad.ee www.nommekultuur.ee

Kui Teil on kĂźsimusi vĂľi probleem, mille lahendamisele saan kaasa aidata, ootan Teid Riigikogusse, Lossi plats 1A. Helistage telefonil 6 316 577 vĂľi kirjutage maret.maripuu@riigikogu.ee ja lepime kohtumise kokku.

Teie

Maret Maripuu


8 7. jaanuar 2011

Tulge Nõmme turule uisutama! Nõmme uisuplats on avatud iga päev kella 10–21 Tund aega uisutamist maksab: Täispilet 3 eurot (46,90 krooni) Sooduspilet 2 eurot (31,30 krooni) (4–16-aastased ja pensionärid)

Vaata ka veebist: www.uisuplats.ee

Uiskude laenutamine: 2 eurot (31,30 krooni) NB! Uisutama võib tulla ka isiklike uiskudega (va. kiiruisutamise ja matkauiskudega). Tasuda on võimalik nii sularahas kui pangakaardiga.

Reumatoloogia Rehabilitatsiooniteenus*** Taastusravi - järelravi * (vesi-, elektri-, liikumis-,tegevus-, muda-, parafiinravi, ravimassaaz, paikne AS Fertilitas ja AS Viimsi Haigla aadressil külmaravi) Kaluri tee 5a Viimsi Päevakirurgia: Nina-kõrva- kurgukirurgia * Üldkirurgia Konsultatsiooni võimalused Endokrinoloogia Uroloogia polikliinikus Plastikakirurgia Ortopeedia Registratuur Viimsis 6059600, Sünnitusabi – haiglaga on võimalik tutNaha - ja suguhaigused 6059601, 6059023 * vuda iga kuu esimesel neljapäeval kell Hambaravi** Günekoloogia – sünnitusabi 16.00 Psühholoogia Lastehaigused Diagnostika: Logopeed Nina-kõrva – kurgu haigused * Röntgen –ja ultraheliuuringud, koorÜldkirurgia - proktoloogia Rasedusaegne jälgimine – mus Uroloogia ämmaemandate vastuvõtud EKG, rütmihäirete ja vererõhu holterOrtopeedia uuringud, spiromeetria, varane nahaPerekool Neuroloogia * kasvajate avastamine e. SIA –skooHaiglaravivõimalused Kardioloogia * pia, erinevad endoskoopilised uurinKopsuhaigused – allergoloogia * (valvetelefon 6059605, 6059010) gud, allergoloogilised, laboratoorsed Günekoloogia – sünnitusabi * Psühhiaatria testid jm Taastusravi * Plastikakirurgia Vaktsineerimine – lapsed ja emakaOnkoloogia - mammoloogia Sisehaigused * kaela vähi vastu * teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis Polikliinilised filiaalid Tallinnas Kaupmehe 4 **teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel (tel 660 4072, 646 3539) ja Viimsis ja Kaupmehe filiaalis. A. H. Tammsaare tee 47 III korrus (tel 664 6444) *** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel Täiendav info www.fertilitas.ee

PÕHJA-EESTI KÜTTEPUU OÜ • Küttepuud lahtiselt • Küttepuud konteinerites • Kaminapuud kottides Kohale toomine Tallinnas ja 30km Tallinna piirist tasuta. Kõik pikkused ja puuliigid. Tel: 5333 4347; 501 9454 www.tulepuu.ee

Nõmme Sõõrikukohvikus on ka peosaal, kus on võimalik korraldada erinevaid üritusi! Nõmme Sõõrikukohvikus sooduspakkumine: Ostes täidisega pannkoogi, pakume omalt poolt TASUTA TASSI LIPTONI TEED! Jaama12 Tallinn ,tel 670 0006 www.soorikukohvik.ee

7.01.11  

Detsembri algusest alates on Nõmme linnaosast lund välja veetud ligi 50 000 kuupmeetrit ning sellele on ku- lunud 4,7 miljonit krooni. Lund...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you