Page 1

RAIELOA TAOTLEMISEST

LOOMA EEST VASTUTAB OMANIK

Tallinna linnas kehtib kord, mille kohaselt peab kinnistu omanik oma maal kasvava puu mahavõtmiseks või elusate okste eemaldamiseks taotlema Tallinna keskkonnaametilt vastava loa. Kuidas luba taotleda, loe lk 2.

Loomapidaja ülesanne on tagada teiste loomade ja inimeste turvalisus. Loomaomanikud võiks hetkeks aru pidada, mida nende lohakusest või kogemata lahti pääsenud loom võib tähendada neile endile, teistele inimestele ja ka koerale. / Loe lk 3

18. ja 19. märtsil esinevad Nõmmel džässlauljad ning trompetistid Nõmme Jazzi rahvusvahelisel noortekonkursil «Jazzartist 2011». 11. korda peetaval võistlusel on esinejaid nii Eestist kui mitmetest välisriikidest. / Loe lk 5

Järgmine number ilmub 1. aprillil 2011

1 8. mär ts 201 1 • Nõmme Sõnumid nr 6 (390)

LÜHIDALT

NOORTE DŽÄSSMUUSIKUTE KONKURSS NÕMMEL

Freestyler’id võtsid Nõmme lumepargis mõõtu

Ebaseaduslik raie parkmetsas

Ohtlikest löökaukudest teatage abitelefonile 1345 Seoses löökaukude igapäevase prognoosimatu tekkimisega remondib Tallinna linna lepingupartner Tallinna Teede AS ohtlikumaid löökauke ööpäev läbi kahe tööbrigaadiga. Üks brigaad jõuab vahetuse jooksul remontida keskmiselt kuni 50 ruutmeetrit teekatteid. «Kohati on asfalt seoses külmakahjustustega vajunud ja nendesse kohtadesse, samuti löökaukude juurde, mis parandamise järge ootavad, paigaldatakse hoiatavad liiklusmärgid,» ütles kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg. Ohtlikest löökaukudest, mis praeguste ilmadega lausa poole päeva jooksul tekkida võivad, palutakse teatada Tallinna abitelefonile 1345. Sealt edastatakse informatsioon Tallinna Teede ASile, kes saadab välja remondibrigaadi või paneb kuni ohu likvideerimiseni välja hoiatava liiklusmärgi. Päevasel ajal saab löökauke remontida väiksema liiklustihedusega tänavatel. Suurema liiklustihedusega teedel tehakse remonti öösiti. (NS)

Kristjan-Robert Rebane

Eelmisel nädalal andis üks Helbe tänava piirkonna elanik teada, et sealsest metsatukast on maha võetud puid, ning tundis huvi, kas selleks on raieluba olemas. Nõmme linnaosa vanema Rainer Vakra sõnul polnud puuderaieks luba ning kontrolli tulemusena selgus, et ebaseaduslikult on maha võetud 15 mändi (läbimõõduga 15–25 cm) ja üks kask läbimõõduga 35 cm. «Pakud olid toodud Helbe 17 kinnistu juurde hunnikusse ja üks langetatud mänd oli veel saagimata. Nii kändude, pakkude kui ka oksade järgi sai öelda, et maha on võetud elujõus puud,» rääkis linnaosavanem. «Siinkohal tahaksin kiita elanikku, kes oma kodukoha vastu huvi tundis ja sellest linnaosavalitsusele teada andis. Olukorra fikseeris ka mupo, kes alustas menetlust,» sõnas Vakra. (NS)

Eelmisel laupäeval toimus Nõmme lumepargis freestyle suusa- ja lumelauavõistlus «Slopestyle Jam», millest võttis osa Eesti selle ala paremik. Suusa arvestuses võitis Kristian Eding, 2. koha sai Oliver Tiirmaa ja 3. koha Gabriel Kuslap. Juunioride parim oli Karl Pääru, talle järgnesid

Marco Linno ja Johan Felix Blumfeldt. Naiste arvestuses oli parim 9-aastane Kelly Sildaru. Lumelauas jagunesid kohad järgmiselt: 1. koht Priit Pärle, 2. koht Joonas Parv ja 3. koht Rasul Kadõrov. Juunioride arvestuses sai esikoha Joseph Saliste, 2. koha Carl-Robert Linnupuu ja kolmas oli Gregory Karp. Naistest oli parim Britta Talumaa. (NS)

Nõmmel ja Mustamäel oli valimistel kõrgeim osalusprotsent Nõmme kuulus koos Mustamäega 3. valimisringkonda, kus oma valiku tegi 72,8 protsenti hääleõiguslikest valijatest, mis oli kõrgeim kogu vabariigis. Mustamäe linnaosas käis 41 868 hääleõiguslikust kodanikust valimas 21 786, Nõmmel 27 790 kodanikust 14 394. E-hääletamisel osales 14 485, välisriigis käis hääletamas 158 inimest. Nõmmel kandideerinutest sai lihtkvoodi alusel jaotatud isikumandaadi Urmas Paet Reformi-

erakonnast ja Jüri Ratas Keskerakonnast. Lisaks pääsesid riigikokku lihtkvoodi alusel jaotatud ringkonnamandaadiga Nõmmel kandideerinud isikutest Urmas Reinsalu (Isamaa ja Res Publica Liit), Peeter Kreitzberg (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Aivar Sõerd (Reformierakond), Rainer Vakra (Keskerakond). Võrdlusarvu alusel jaotatud kompensatsioonimandaadi sai Nõmmelt Siim Valmar Kiisler (Isamaa ja Res Publica Liit). (NS)


2 18. mär ts 2011

LINNAOSAVANEMA VEERG

Midagi enamat kui männid

V

Nõmme on spordi ja tervete eluviiside linnaosa. Oleme üheskoos ka teistele eeskujuks!

T

uletan meelde, et Inglismaa kuninganna Elizabeth II ütles, et alles 80-aastaselt läheb elu lõbusaks. Seepärast koputan tänaste noorte südametunnistusele ning kutsun rohkem värskesse õhku ja loodusesse liikuma. Tervislikud ja sportlikud eluviisid on pikaealisuse pant. Näiteks sellel nädalavahetusel on viimane võimalus võtta emal-isal, vanaemal-vanaisal käest kinni ja minna Nõmme turu liuväljale uisutama. Kindlasti tuleb leida aega ja teha selle aasta viimased suusaringid ning varakult välja otsida jooksu- või kepikõnnijalatsid. Sest juba 17. aprilli hommikul toimub järjekordne Rabajooks Harku raba teedel, mis on ühtlasi üle-eestilise südamenädala avalöök Tallinnas. Nõmme on spordi ja tervete eluviiside linnaosa. Oleme üheskoos ka teistele eeskujuks! Tänavu tähistab Nõmme 85. linnaõiguste saamise aastapäeva. Selles valguses oli eriliselt uhke ja pidulik tunne kaitsta kolmapäeval võidukalt Nõmme linna rajaja Nikolai von Glehni ausamba püstitamise eelarvet Tallinna linnavalitsuses. 12. novembril täidame oma sümboolse võla mehe ees, kelle tegutsemise tulemusena võime elada nii sobiva asukoha ja miljööga elupaigas. Nõmmel ja nõmmelaseks olemisel on igaühe jaoks erinev tähendus. Üks on aga kindel – Nõmme on midagi enamat kui vaid männid. Rainer Vakra, linnaosavanem Nõmme Sõnumid Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus Toimetaja: Jukko Nooni telefon: 645 7344, faks: 645 7340, e-post: jukko.nooni@tallinnlv.ee online: http://nommesonumid.blogspot.com kodulehekülg: www.tallinn.ee/nommesonumid Vabaduse pst 65, Tallinn 11211 Levi: AS Eesti Post Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

Jukko Nooni

iimased kuud kirgi kütnud parlamendivalimised on selleks korraks lõppenud. Nõmmelaste valik on ära toodud ka värskes Nõmme Sõnumites. Siinkohal tänan kõiki neid inimesi, kes mind toetasid ja usaldasid. Ligi kuus aastat oma armast kodulinnaosa juhtides on mulle õpetanud, et ainult ühtse ja mõistva meeskonnana suudame saavutada püstitatud eesmärke. Oma töödes ja tegemistes olen pidanud ja pean tähtsaks ka edaspidi märgata inimesi meie ümber ja meie lähedal. Just need on põhimõtted, mida ei tohi unustada. Mulle on alati jäänud täielikult arusaamatuks kõik võimalikud pahatahtlikud salvavad arvamused, et linnaosa tegeleb liigselt eakatega. Ma pole kunagi mõistnud noori inimesi, kes oma vanemaid või vanavanemaid ei austa või neist lugu ei pea. Just meie esivanemad on need, keda tänased noored peavad tunnustama ja kellele «aitäh» ütlema. Eakad vajavadki rohkem tähelepanu, hoolt ja toetust «väljast», kuna tihtipeale on lähedased nende kõrvalt igaviku teele läinud. Minu soov oli ja on teha kõik endast olenev, et eakad inimesed tunneksid end oma kodulinnaosas vajaliku, väärtusliku ja auväärsena. Seepärast meenutan rõõmuga ühiseid teatrikülastusi ja juubilaride vastuvõtte.

Kui näiteks tormiga kukkus üks puu pikali, siis ei anna see kohe põhjust teiste mahasaagimiseks. Enne tuleb kindlaks teha murdumise põhjus. Vanadel puudel on palju erinevaid haigusi, kuid kõik pole sugugi ohtlikud ega levi kõrvalolevatele.

Raie- ja hoolduslõikusloa taotlemisest Sulev Järve keskkonnaameti haljastuse osakonna peaspetsialist

Tallinna linnas kehtib kord, mille kohaselt peab kinnistu omanik oma maal kasvava puu mahavõtmiseks või elusate okste eemaldamiseks taotlema Tallinna keskkonnaametilt vastava loa. Raieluba pole vaja siis, kui tegemist on viljapuuga või noore, alla 8 cm rinnasläbimõõduga puukesega, küll aga kuivanud puude puhul. Raie- või hoolduslõikusloa saamiseks peaksite toimima sellises järjekorras. • Vaadake üle oma kinnistul olevad puud, sest nende ohutuse eest vastutate ju teie. Erilist tähelepanu tuleb pöörata nendele, mis kasvavad tänava, elamu ja õhuliinide läheduses – kas nende seisund on teie hinnangul viimastel aastatel halvenenud. Kui oma tarkusest jääb vajaka, küsige julgesti abi puid tundvatelt spetsialistidelt. Võimalusel lisage juurde skeem nende puude asukohaga. • Kui teie kinnistu on kaasomandis, küsige väljavalitud puude raieks või oksalõikuseks kohe kõigilt kaasomanikelt kirjalik nõusolek (või vabas vormis volitus keskkonnaametilt raieloa taotlemiseks). Tasub siiski arvestada, et kui teie soov pole meie hinnangul põhjendatud, siis me ei luba kõiki soovitud puid maha võtta. Teinekord selgub aga ülevaatuse käigus, et peaks hoopis mõne puu rohkem raiuma, võimaldamaks näiteks naaberpuudele paremaid kasvutingimusi.

• Kui puu kasvab ühistu territooriumil, tuleb selle hooldusvajadust arutada ühistu üld- või juhatuse koosolekul ning protokoll tehtud otsusega saata koos taotlusega meile. Kui puu on aia taga kas linnaosa või kommunaalameti hallataval maal, pöörduge oma sooviga vastava haljastuse spetsialisti poole. • Vahel on elujõuline puu vaja eemaldada seoses ehitustöödega. Sel juhul peate taotlusele lisama ehitusloa ja kinnistu plaani koopia ning garanteerima likvideeritava puu asendamise võrreldavas koguses uute puudega. Kui näiteks tormiga kukkus üks puu pikali, siis ei anna see kohe põhjust teiste mahasaagimiseks. Enne tuleb kindlaks teha murdumise põhjus. Vanadel puudel on palju erinevaid haigusi, kuid kõik pole sugugi ohtlikud ega levi kõrvalolevatele. Kiiresti peaksite aga eemaldama kuivanud puud – mõni jalalkuivanud mänd võib juba paari aastaga maapinna lähedalt ohtlikult läbi pehkida. Kui oleme teie soovi kohaselt väljastanud ohtliku või kuivanud puu raieks loa ja te ei pea vajalikuks seda tööd kiiresti ära teha, siis puu murdumisega seotud tagajärgede eest vastutate teie. Taotlust saab täita Nõmme linnaosa valitsuse (Vabaduse pst 77 ja Jaama 1) või linnavalitsuse infosaalis (Vabaduse väljak 7), digiallkirja andmise võimalusel ka Tallinna kodulehe kaudu (http://www.tallinn. ee/raieluba). Väljastatud raieluba ei ole meil võimalik saata e-postiga, kuna vastuvõtja peab selle allkirjastama. Töö tegemisele ei tohi asuda enne loa kättesaamist.

Meie spetsialisti kohaletulek, puude ülevaatus ja loa väljastamine on tasuta, küll aga tuleb raietöö tellida ja kinni maksta maaomanikul. Kuna raie- ja oksalõikustöö on linnas keeruline ja ohtlik, soovitame abi saamiseks pöörduda vastava ettevalmistuse saanud oskustöölise – arboristi – poole. Eestis tegutseb neid juba kümneid. Kui kahtlete töötegija oskustes, küsige näha tema kutsetunnistust ja keerukamate tööde korral ka vastutuskindlustuse lepingu olemasolu. Lisateavet ja jooniseid puuokste lõikamise kohta leiab keskkonnaameti väljaantud voldikust, mida saab Tallinna ja linnaosade infosaalidest. Üksikutel erijuhtudel võib oma maal oleva puu maha saagida ja koristada ka ilma tavapärase raieloata, kuid Tallinna keskkonnaametiga eelnevalt kooskõlastades. See on kinnistuomanikul lubatud vaid siis, kui puu on pikali kukkunud, tormist või lumest tugevasti kahjustatud või muul viisil ohtlik. Sellistest puudest tuleb teatada Tallinna keskkonnaameti haljastuse osakonda soovitavalt e-posti teel sulev.jarve@tallinnlv.ee. Kirjas tuleb lühidalt märkida, mis liiki ja mitu puud murdusid täielikult, mitu on ohtlikud ja võivad kohe murduda. Lisada tuleb oma kontaktandmed ja võimalusel pildid puudest. Kui kirja saatmise võimalust pole, võib oma murega helistada telefonile 640 4274. Samamoodi tuleb teatada suurtest murdunud puuokstest, sest ilma hoolduslõikusloata tohib lõigata vaid kuivanud oksi ja vesivõsusid.


18. mär ts 2011

Loomapidaja vastutab looma tekitatud kahju eest Monika Lestberg

LÜHIDALT

KOMMENTAAR

Tallinna munitsipaalpolitsei ameti peaspetsialist

Päikeselised päevad toovad kevade tunde. Ka inimese parim sõber tunneb õhust kevade kutset, mis veenab koera oma piirkonda laiendama. Vaatamata sellele on siiski iga koeraomaniku ülesanne tagada, et tema lemmikloom territooriumilt välja ei pääseks ning inimesi ehmatada ega rünnata ei saaks.

Monica Rand Munitsipaalpolitsei ameti juhataja Juhul kui loom on inimest ehmatanud või lausa rünnanud, võiks inimene sellest kohe teada anda munitsipaalpolitsei ameti korrapidaja telefonile 14 410. Korrapidaja saadab patrulli olukorda kontrollima ning vajadusel kutsub loomade varjupaigast kohale hulkuvate loomade püüdja. Kui inimene teab koera ja koeraomanikku, siis kindlasti võiks selle kohta ka avalduse teha ning saata e-posti aadressile munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee. Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumisel võidakse karistada kuni 400 euro suuruse trahviga.

koguni ründavad. Sellele on korduvalt ka linnaosalehes tähelepanu juhitud. Loomapidaja ülesanne on tagada teiste loomade ja inimeste turvalisus ning välistada loo-

ma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus. Loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda ega teisi loomi. Loomapidaja vastutab looma tekitatud kahju eest. Munitsipaalpolitsei amet paneb kõigile lemmikloomaomanikele südamele, et nad vaataks kõigi turvalisuse mõttes üle oma aia ja vajadusel eemaldaks võimalused, et koer sealt välja pääseb.

sel koera, kes oli küll aias, ent kuna lumehunnik aias oli kõrgem kui aed, siis jäin tardunud paigale. Keerasin otsa ringi ja lootsin, et koer üle aia ei astu. Aed oli vaevalt nabani. Mai tänava kaudu jõudsin elusalt trenni. Tagasiteel oli Seene tänava teises otsas enne Vabaduse pst selline olukord, kus koer oleks kerge hüppega üle aia saanud, kuna jälle kord oli koerale lumest platvorm

aetud. Lumi lükatakse kenasti aia äärde, kus koer saab möödakäivatel inimestel südant seest ehmatada. Ei tea mina ega teised Nõmme elanikud, kes jalgsi liiguvad, kas see koer, kes meenutab pigem pruun- või jääkarupoega, hüppab üle aia või näitab lihtsalt hambaid ja uriseb. * autor on toimetusele teada

Monika Lestberg

Tänavune lumine talv tekitas tänavatele ja meie kõigi õuedele meeletud lumehanged. Lemmikloom, kes aeg-ajalt käib õues õhku hingamas või elab seal alaliselt, leiab inimese jaoks ebamugavas lumerohkuses aga omad võlud. Aia kõrval olev hang on parim koht tänaval toimuvate sündmuste jälgimiseks. Sealt jalutavad mööda juhuslikud jalakäijad, lapsed, teised koeri jalutavad inimesed ning loomulikult ka koerte lemmikud – kirjakandjad. Paraku on kõrge hang aia ääres ka parim tee koduõuelt jalgalaskmiseks. Munitsipaalpolitsei amet soovitab lemmikloomaomanikel tõsiselt kontrollida oma koera võimalusi aiast välja pääseda. Kui koer tahab hulkuma minna, kasutab ta ära iga võimaluse, mis talle on antud. Koeraomanikud võiks hetkeks aru pidada, mida nende lohakusest või kogemata lahti pääsenud loom võib tähendada neile endile, teistele inimestele ja ka koerale. Üle aia hüppavad koerad jooksevad kevade sunnil mööda puhtaks sulanud sõiduteid. Kiirelt liikuvat koera ei pruugi autojuhid märgata ning selline asi võib kaasa tuua armastatud lemmiklooma vigastuse või kurvemal juhul tema hukkumise.

Kõrge hang aia ääres on parim tee koduõuelt jalgalaskmiseks. Pildil olev koer pole looga seotud. Nõmmel on kujunenud suureks probleemiks koerad, kes aedadest välja murravad või peremehe käest lahti rebivad ning inimesi või teisi loomi ehmatavad või

NEGATIIVNE KOGEMUS Jooksin Nurme tänavalt TTÜ spordihalli trenni. Kuna paar nädalat tagasi oli Nurme 39 juures suur koer keset teed ja haukus, otsustasin minna sel korral Seene tänava kaudu. Seene tänava Nõmme keskuse poolse otsa juures ehmatasin end peaaegu surnuks. Kuna õues on väga libe, siis jooksin pilk maas, nägemaks, kuhu jääkünka otsa mitte astuda. Äkitselt nägin endast viie meetri kaugu-

Eesti Loomakaitse Selts On ilus laupäeva hommik ja nagu ikka, kogunevad külainimesed poe juurde, et natuke juttu ajada. Mõne aja pärast jõuab vestlus ka suurte loomade juurest väikeste peale ja Juhan kurdab: «Mu kassirajakas pole jälle nädal aega koju tulnud. Ilmselt läks kuskile pulma ja nüüd vist rebase saagiks langenud. Iga kord kui kass pulmast tuli, oli ta nii katki kistud, et mõnikord tilkus mäda põskedest ja oli vaja lausa tohtri juurde minna. Suure summa raha kulutasin ta peale. Nüüd aga vaja omale uus kass kuskilt hankida.» Maali vastab: «Oh, kui kahju. Ma just eile ajasin oma kassi pojad ämbrisse, oleks võinud ju ühe sullegi jätta.» Ilmar omakorda lohutab: «Sa mine parem selle Mäe memme juurest läbi. Tal vanust juba 80 ja ei leia enam neid poegi ülesse. Tal juba umbes 30 kassi maja ümber ringi jooksmas. Saad omale just sellist värvi kassi, nagu hing ihaldab. Ole ainult ettevaatlik ja ära mädaste silmadega poe-

ga võta. Mihkel võttis ja see suri tal nädalaga kätte ära.» Kõlab nagu tavapärane jutuajamine, mida kindlasti paljud on kõrvalt kuulnud, kuid kui mõtlema hakata, on seal ju nii mõndagi valesti. Juhani kass oleks võinud elada veel aastaid, kui ta oleks haavade lappimise raha kastreerimise jaoks välja käinud. Kõuts oleks muutunud kodusemaks ja pulmad poleks enam huvitanud. Suure tõenäosusega ei oleks ka rebane talle enam nii lihtsalt peale sattunud, sest koduõuele metsloom tavapäraselt ei tiku. Maali kass toob kaks-kolm korda aastas ilmale aga neli-viis kassipoega, keda kellelgi vaja pole. Enamasti lähevad nad «merekooli». Kassi jaoks tähendab see pidevat koormust tiinuse näol, mis tihti lõppeb piimanäärmepõletikuga. Ta ei ole sugugi õnnelik kass, vaid näeb viieaastasena välja nagu vana loom ja ka hiirepüüdjana pole tast enam asja. Perenaine ütleb, et eks vanus teeb juba liiga. Tegelikult pole ju viieaastane kass sugugi vana. Tal oleks veel aega 10–15 aastat mure-

Karl Kerdt

Ole inimene, vastuta oma lemmiklooma eest! Kadri Võrel

3

Steriliseerimine vähendaks kassi terviseriske ja hoiab ära soovimatud pesakonnad. tult elada, kui seda pidevat poegimist poleks. Lisaks on «merekooli» saatmine kriminaalkorras karistatav olenemata sellest, kas uputatakse vastsündinud või nädalavanuseid kassipoegi. Mäe memme kassikoloonia on aga üle küla tuntud. Kunagi oli temalgi vaid üks emane kass, kuid see peitis oma pojad ära ja nii sai ühest kassist korraga kuus. Memmekese kogu pension kulub kasside toitmisele. Oma söögi ja ravi-

mite peale kuluv summa on palju väiksem. Vahest jääb kasse küll ka vähemaks, sest haiguste laine käib üle, kuid mõni emane jääb ikka ellu ja paneb alguse uuele põlvkonnale. Ka siin oleks olnud ju tegelikult abi esimese kassi steriliseerimisest. Tookord tundus see nii üüratult kallis, kuid praegu kiisude söögile kuluv raha on igakuiselt palju suurem. Selleks et eelkirjeldatud olukordi vältida, korraldab Eesti Loomakaitse Selts koostöös Royal Caniniga ka sel kevadel kampaania, mille raames on võimalik oma lemmikloomi steriliseerida/kastreerida. Kampaaniast võtavad osa mitmed kliinikud üle Eesti. Kampaania peamine rõhk on kutsuda loomaomanikke steriliseerima/kastreerima oma kasse, kuid sel korral võimaldavad mõned kliinikud ka koerte steriliseerimist/kastreerimist. Kampaanias osalemiseks tutvu tingimustega ja registreeru lehel www.loomakaitse.ee või helista loomakaitse infotelefonile 5550 5009.

Nõmme lipul ja vapil on sünnipäev 22. märtsil on Nõmme lipu ja vapi 73. aastapäev. Nõmme vapi ja lipu loomise au võttis endale E. Rajandi. 1938. aasta 22. märtsil võttis linnavolikogu koosolek pakutud lipu ja vapi vastu. Seitsme oksaga mänd pidi tähendama igavikku, kestvust ja püsivust. Vapi kuldkollane pind sümboliseerib Nõmme liiva, kuldset õhku ja päikest, roheline metsahaljust ja aedlinna. Lipuvärvid – valge-roheline-valge-roheline rõhutasid samuti Nõmme tervistavat õhku, valgust ja tervist. Ajaloolase Leho Lõhmuse sõnul kinnitas linnavolikogu sel päeval tõesti lipu ja vapi, kuid ametlikult (ja ka mitteametlikult) neid kasutusele tol ajal ei võetud ning enamikule nõmmelastest jäid need tundmatuks pea viieks aastakümneks. «Üheks põhjuseks oli ilmselt ka asjaolu, et otsust ei jõutud kinnitada ülevalt poolt, nagu tol ajal see kombeks oli. Igal tühisemalgi aktil pidi seisma president Pätsi kinnitus,» arvas Lõhmus. «Nii seadustati Nõmme lipu ja vapi kasutamise kord ametlikult alles Nõmme Heakorra Seltsi ettepanekul 21. septembril 1988 (Tallinna linna poolt) ning lipp õnnistati seejärel 12. novembril 1988 Nõmme Rahu kirikus,» lisas ta. Kodanikualgatuse korras tegi linnaosavalitsusele ettepaneku seda tähtpäeva ametlikult tähistada nõmmelane Emeli Schmidt. Järgmisel kevadel saab seda tähtpäeva laiemalt tähistada, sest siis on selleks ka sobilik koht olemas – tänavu 12. novembril avatava Glehni ausamba juurde tuleb ka lipuplats. (NS)

Valitakse pealinna parim tervist edendav lasteaed ja kool Pealinna lasteaiad ja koolid saavad 30. aprillini esitada Tallinna haridusametile sooviavaldusi kandideerimiseks konkurssidel «Parim tervist edendav lasteaed 2011» ja «Parim tervist edendav kool 2011». Tallinna tervistedendavate haridusasutuste tunnustamise traditsioon sai alguse 2008. aastal. Mõlema konkursi eesmärgiks on tunnustada Tallinna tervistedendavate haridusasutuste tööd laste arengut ja tervist positiivselt mõjutavate tegevuste läbiviimisel. Konkursiga soovitakse väärtustada tervisenõukogude tegevust tervist toetava õpi- ja mängukeskkonna loomisel ning motiveerida koolieelseid lasteasutusi liituma Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga. Parimad tervisedendajad valib välja komisjon, võttes eelnimetatud kriteeriumitele lisaks arvesse ka tervisedenduslike tegevuste kajastamist asutuse veebilehel. Tunnustust jagatakse kolmele paremale Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga liitunud Tallinna munitsipaallasteaiale juunis pidulikul kooliaasta lõpetamisel. Nõmmel on tervist edendavate haridusasutuste võrgustikuga liitunud Pääsküla gümnaasium, Kivimäe põhikool, Piiri ja Rabarübliku lasteaed ning Helliku lastesõim. (NS)


4 18. mär ts 2011

LÜHIDALT

Kergejõustikuklubi naised võitsid esikoha 27. veebruaril toimusid Tartus Eesti talvised klubide karikavõistlused kergejõustikus. Nõmme kergejõustikuklubi naiste võistkond saavutas esikoha Võidukasse võistkonda kuulusid Kaia Soosaar, Helin Meier, Carmen Ainola, Kristiina Pärn, Helina Karvak, Lembi Vaher, Kristel Metsla ja Lehti Alver. (NS)

Nõmme mudilased jõudsid etlemiskonkursil kuue parema hulka

Lauliku lasteaias toimus 3. märtsil VIII ülelinnalise mudilaste etlemiskonkursi «Eesti keele kaunis kõla» Nõmme piirkonna eelvoor. Konkursist võttis osa 30 last üheteistkümnest Nõmme linnaosa lasteaiast. Žürii eriauhinna pälvisid Beatrice Põldsaar (juhendaja Signe Kuristik) ja Siim Ilison (juhendaja Inga Pihl). 13. märtsil Estonia talveaias toimunud lõppvoorus esindasid Nõmmet Marta Kipper (juhendaja Monika Kütt), Hans Robert Kannukene (juhendaja Piia Aasmäe) ja Egert Starkopf (juhendaja Veera Uudemets), kes kõik pääsesid ka kuue parema sekka. (NS)

Egert Starkopf

Hans Robert Kannukene

Marta Kipper

Anna-Maria Vaino Nõmme klaasi- ja keraamikastuudio juhataja

5. märtsil algasid jalgpalli Eesti meistriliiga võistlused. Avavoorus oli Nõmme Kalju vastaseks valitsev Eesti meister Tallinna FC Flora. Avakohtumine lõppes 1:0 Flora võiduga. Kohtumise ainsa värava lõi 87. minutil mulluse hooaja resultatiivseim mängija Sander Post. Nõmme Kalju kaitsemängija Alain Garcia Gutierrez valiti aga meistriliiga avavooru sümboolsesse koosseisu. Eelmisel laupäeval toimunud 2. vooru mängus oli Kalju vastaseks FC Viljandi. Avapoolajal kumbki meeskond väravani ei jõudnud. Teisel poolajal domineeris juba täielikult mängu Kalju ja väravaid ei tulnud kaua oodata. Kristen Viikmäe viis 48. minutil Kalju 1:0 juhtima ja neli minutit hiljem suurendas Juri Jevdokimov (pildil) Kalju eduseisu 2:0-le. Mängu esimesel lisaminutil teenis Kristen Viikmäe veel penalti, mida läks lööma taas Jevdokimov, kes oli eksimatu ja Kalju lahkus platsilt 3:0 võiduga. 2. vooru sümboolsesse koosseisu valiti ka kaks Kalju mängijat: ründaja Kristen Viikmäe ja poolkaitsja Hidetoshi Wakui. Järgmise mängu peab Nõmme Kalju eeloleval laupäeval, 19. märtsil kodusel Hiiu staadionil (Pidu 11) Narva Transi meeskonnaga. Kohtumine algab kell 14. (NS)

Raamatunäitus «Kirjasõna seob» muuseumis Märtsi lõpuni saab Nõmme muuseumis (Jaama 18) vaadata raamatunäitust, kus väljas omaaegsed «Looduse lasteraamatu» sarja raamatud ning kooliõpikud. Oma kooliaegsed raamatud andsid muuseumile emakeelekuu näituse jaoks kolm kunagist Nõmme koolitüdrukut – Hiiu koolist Maret Käbin (kunagine Eesti Raamatu toimetaja ja tõlkija), Kivimäe koolist Ruth Mirov (Keele ja Kirjanduse Instituudi rahvaluule uurija) ning Rahumäe koolist Heljo Kreis (kauaaegne emakeeleõpetaja Tallinna koolides). (NS)

Nõmme Rahu kiriku kõrval asuvas väikesesse majakesse Võsu tn 5 on loodud uus töökoda Nõmme ja kogu Tallinna elanikele klaasikunsti ja keraamikaga tegelemiseks. Nõmme klaasi- ja keraamikastuudio kutsub kõiki noori ja vanu vanuses 4–99 aastat, kel huvi klaasikunsti ja keraamika vastu, koos kogenud õpetajatega klaasehteid meisterdama, vitraaži ja vormisulatuse ning muude klaasi sulatamise ja külmtöötluse võimalustega tutvuma. Keraamikatundides on võimalus luua pisiplastikat, ehteid, erinevates tehnikates tarbeesemeid (kausse, kanne, tasse jne) jms, samuti on stuudio kasutuses savitreipink ning suu-

Keraamikatundides on võimalus luua pisiplastikat, ehteid jms.

KOOLIVAHEAJAL Koolivaheajal on lapsed (7–16 aastat) oodatud stuudio vaheajatundidesse 22. märtsil ja 23. märtsil kella 11–13.30 (tunni tasu 8 eurot): 22. märts – klaasmosaiik ja keraamiline pisiplastika või tarbevorm; 23. märts – vitraaž ja keraamilised helmed. Kahel päeval osalejale osalustasu 14 eurot.

ke ehitustööde tegemist on majake lõpuks töökorras. Täname väga igakülgse toetuse eest Nõmme Rahu kogudust ning «Kohaliku omaalgatuse» programmi, kes on meie projekte korduvalt rahastanud. Veebruari lõpus ja märtsi alguses toimusid avatud uste päevad, kuhu tuli külalisi nii lähedalt kui kaugelt. Huvilised said uurida varem valmistatud töid ning soovi korral ise ka käed klaasiseks teha, valmistades endale meelepärase klaasmosaiigi. Vitraaži töötuba täiskasvanutele toimub esmaspäeviti kell 18 (13 eurot). Keraamika töötuba täiskasvanutele on teisipäeviti kell 18 (10 eurot). Laste savitöötuba algab teisipäeviti kell 15.30 (5 eurot). Huvi korral kirjutada klaasjasavi@gmail. com või helistada 503 3851.

UNUSTATUD MAJAD

Hilisjuugendlik apteegimaja Oliver Orro Tallinna kultuuriväärtuste ameti muinsuskaitsespetsialist Nõmme raudteejaama ligidusse Nikolai von Glehni poolt Jälgimäe mõisa maadest eraldatud suvilakruntidele hakkasid esimesed hooned kerkima juba 1880.–90. aastatel. Enamasti olid need väikesed puitsuvilad, millele olid iseloomulikud suured verandad. Oli aga ka avaramaid pansionaadilaadseid maju, kus suvitajatele tube üüriti. 20. sajandi alguses hakkas kasvama aastaringsete elanike hulk. Koos sellega hakkasid tekkima ka aasta läbi tegutsevad poed, kohvikud, rätsepatöökojad ja muu alevi eluks vajalik teenindusstruktuur. Millal praegune Mai tänav 4 maja algkujul ehitati, ei olegi täpselt teada. Tõenäoliselt oli seegi rajatud juba millalgi 19.–20. sajandi vahetuse paiku suvilana. Nõmmelastele on see roheline puumaja olnud aastakümneid aga ennekõike tuntud vana apteegina, ka Mai tänav kandis selle järgi vanasti Apteegi tänava nime. Nõmme alevis nimelt polnud apteeki ning 1910 üüris siin ruumid ja asutas apteegi proviisor Ar-

nold Johan Wilhelm Trossin, päritolult lihtne mees, maalt Tallinna kolinud pottsepa poeg, kes tänu oma tublidusele ja edasipüüdlikkusele oli saanud lõpetada gümnaasiumi ja hiljem suutnud omandada rohuteadlase kutse. Legendaarse proviisori omandusse jäi ladina köök 1940. aastani, vanemad nõmmelased mäletavad seda isiksuslikult koloriitset ja sõbralikku härrat kui «ebamäärasest rahvusest meest», kes rääkis vabalt nii vene, saksa kui eesti keelt, aga kõiki aktsendiga, nii et õigupoolest ei saanudki aru, mis keelt tema emakeeleks pidada. Trossin suutis Nõmmel kanda kinnitada, ostis maja peagi päriseks ja tema ajal – 1924 – tehti hoonele ka pealeehitis, millega seoses varem pooleteisekorruseline ehitis muutus tervikuna kahekorruseliseks ja sai oma siiani püsinud välimuse. Esimesele korrusele jäid apteegiruumid koos juurde kuuluva laboratooriumiga, kus, nagu tollastes apteekides ikka, töötas mitu assistenti, sest toona oli valmisravimeid vähe, paljud rohud segati arsti retsepti järgi kohapeal. Teisel korrusel oli apteekri enda korter ja veel mõned eluruumid. Erakord-

Oliver Orro

Kalju võtab Narva Transilt mõõtu

remate kogemustega savisõber saab selle peal kätt harjutada. Eraldi kokkuleppel saab stuudios tähistada ka sünnipäevi ning läbi viia asutuse või sõpruskondade ühiseid klaasi ja keraamika töötubasid. Klaasistuudio loomise idee sai alguse aga kolm ja pool aastat tagasi, mil Nõmme Rahu kogudusel oli kahju Nikolai Glehni ehitatud Rahu kiriku kõrval asuvat väikest valvurimajakest maha lammutada ning sinna hakkas ruume korrastama MTÜ Nõmme Klaasi- ja Keraamikastuudio ehk kolme kunstiõpetaja ja kunstniku Piret Ellamaa, Tiia Põldmetsa ja Anna-Maria Vaino rajatud, klaasikunsti ja keraamikaga tegelev kunstistuudio. Pärast kolme aastat projektide kirjutamist ja oma kätega kõikvõimali-

Piret Ellamaa

Klaasi- ja keraamikastuudio ootab kunstihuvilisi kätt proovima

Millal praegune Mai tänav 4 maja algkujul ehitati, ei olegi täpselt teada. selt keerulise katusekujuga sopilist hoonet võib pidada hilisjuugendlikuks, selle ümberehitusprojekti tegi Toomas Gutmann, juba tsaariajast alates Nõmmel projekteerinud populaarne ehitustehnik, kelle loomingut on siinkandis säilinud palju. 1940.–41. apteek ja maja natsionaliseeriti, kuid apteek jätkas tegutsemist algses funktsioonis. Hiljem, 1970. aastatel on hoonet veelgi ümber ehitatud, nii on apteegi-osale tehtud suuremad raamjaotuseta vitriinaknad, mis maja tõtt-öelda just ei kaunista, majale pandi eterniitkatus, mis pole ka kuigi kena, aga on seni vähemalt oma funkt-

siooni täitnud ja hoone suurematest niiskuskahjustustest päästnud. Rohtu saavad nõmmelased siit seniajani, 2010. aastal tähistas Nõmme apteek pidulikult 100. tegutsemisaastat. Nüüd on aga liikumas hirmujutud, et apteek tahab siit majast ära kolida. Koht olevat liiga kõrvaline ja aastaid apteegi põhiklientideks olnud rongireisijaid praegusel autode-ajastul väheks jäänud. Oleks küll kole kahju, kui katkeks saja-aastane traditsioon. Artiklisari ilmub kord kuus koostöös kultuuriväärtuste ametiga.


18. mär ts 2011

5

Andekad noored džässmuusikud võistlevad Nõmme Jazzi konkursil Jaanika Ventsel

KAVA

Nõmme Jazzi konkursi korraldaja

Festivalide produtsentidest žüriiliikmed peavad noorte professionaalide esinemist vaadates silmas, kes oleks sobivaim esineja nende enda korraldatava festivali lavale. Lauljaid osaleb sel aastal 11 ning mitmed neist on eelnevalt saanud auhindu rahvusvahelistel konkurssidel. Trompetiste on seevastu vaid viis, kuid nii mõnigi neist on juba tippmuusik, kel välja antud ka oma plaate. Finaali on kutsutud osalema Soome noor tippmuusik, helilooja, arranžeerija ja õpetaja Kalevi Louhivuori, kes on võitnud mitmeid stipendiume ja konkursse, sealhulgas 2. koha sellisel Ameerika mainekal võistlusel nagu Carmine Caruso International Jazz Trumpet Solo Competition.

18.03 kl 17 Nõmme kultuurikeskuses (Turu plats 2) POOLFINAAL. Sissepääs tasuta. 19.03 kl 16 Nõmme kultuurikeskuses FINAALKONTSERT. Pilet 3 eurot / 8 eurot. 19.03 kl 21 JAMSESSION Hiiu pubis (Pärnu maantee 325, «Hiiu jaama» peatus), Ara Jaraljan bänd & Normunds Piesis (trompet, Läti). Pilet 5 eurot. Piletite eelmüük Piletilevis.

Vaid 26-aastane Kalevi on muusikuna tegev 22 CD-l. Eesti osalejatele toimus eelvoor Otsa-kooli laval, kus astus üles kümme suurepärast noort artisti, kelle hulgast valis edasipääsejad välja žürii koosseisus Kadri Voorand, Aleksei Saks, Siim Aimla, Toivo Unt ja Jaanika Ventsel. Rahvusvahelisel konkursil osaleb kolm lauljat – Kaisa Jõhvik, Anneliis Kits ja Kaisa Lillepuu – ning kaks trompetisti – Tanel Kuusk ja Otto-Karl Vendt. Eesti osalejate tase on viimastel aastatel olnud tihenenud konkurentsis väga muljetavaldav ning meie lauljatele on jagatud ka hulgaliselt esinemiskutseid. Kadri Voo-

Essi Rikama

18. ja 19. märtsil esinevad Nõmmel džässlauljad ning trompetistid Nõmme Jazzi rahvusvahelisel noortekonkursil «Jazzartist 2011». 11. korda peetaval võistlusel on esinejaid Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Norrast, Venemaalt, Türgist, Rumeeniast ja Hispaaniast. Noorte muusikute esinemine on ühtaegu nii kontsert-showcase kui omavaheline jõukatsumine.

Finaali on kutsutud osalema Soome noor tippmuusik, helilooja, arranžeerija ja õpetaja Kalevi Louhivuori. rand (III koht, 2006, 2007), Tuuli Taul (I koht, 2009) ja Laura Põldvere (II koht, 2010) on juba tuntud lauljad, kel igaühel oma tugev loo-

minguline eripära. Laupäeva õhtul toimub meeleolukas jamsession Hiiu pubis, kus osalevad konkursist osavõtjad. Jamsession’it alustab trompe-

tist Normunds Piesis Lätist koos Ara Jaraljani ansambliga (Eesti). Lisainfo Nõmme Jazzi kodulehel www.nommejazz.ee.

Tööotsijate klubist saab teadmisi konkurentsivõime tõstmise kohta Ene Vinter-van Vierssen Nõmme tööotsijate klubi koolitaja 8. märtsil alustas Nõmmel Pääsküla sotsiaalkeskuses tegevust tööklubi, kus käivad koos tööd otsivad inimesed. Klubi on inimeste abistamiseks ja heitumise ohjamiseks. Klubis koos õppides saab enamik inimestest tõsta oma konkurentsivõimet tööturul, osa leiab innustust hakata iseendale tööandjaks. Tööklubis ei ole rõhk õpetamisel, vaid inimeste abistamisel neile oluliste teadmiste saamiseks või oskuste omandamiseks. Tööklubi on selles mõttes eriline, et see on tööotsija-keskne ja jagab igasugust teavet, mis võib ol-

la kasulik tööotsijale. Klubist saab teadmisi ja oskusi töökohale kandideerimiseks, juriidilist ja karjäärinõustamist. Soovijad saavad abi CV koostamiseks või lihvimiseks, põhjalike rolliharjutuste abil omandada kogemusi tööintervjuudeks. Klubis ei ole palju loenguid, sest inimesed omandavad loengust ainult 5–10 protsenti. Klubipäeva jooksul arutletakse suuremates ja väiksemates rühmades, õpitakse elulistest näidetest, tehakse praktilisi ülesandeid.

algas inimeste ootuste ja vajaduste väljaselgitamisega. Inimesed teavad väga hästi, mida neil oleks vaja rohkem teada, osata või harjutada. Selline klubi kava tegemine toetab klubiliikmete õpieesmärkide seadmist, vastutuse võtmist õppimise eest ja valmistumist õppimiseks. Klubi juht jagab teadmisi ja kogemusi tööturul konkurentsivõime tõstmise kohta, klubis osalejad praktiseerivad, arutatavad ja annavad üksteisele tagasisidet.

Klubi tegevuse kestvus ja eesmärgid

Klubi tegevused on üles ehitatud kaasaegsele arusaamale täiskasvanu õppimisest

Klubi käib koos seitse korda. Kolmetunnised õppepäevad toimuvad iga kahe nädala tagant. Klubi

Küttekauplus Männiku tee 106B • Turbabrikett • Puitbrikett • Pellet • Halupuu – lepp • Küttepind Tellimine tel 657 7778, 513 7737

Täiskasvanule ei saa midagi õpetada nii-öelda laua taga soola eda-

KAMINAPUUD (kask, lepp) TURBABRIKETT PUITLAASTBRIKETT MÄNNIKLOTS (alusel, võrgus) KÜTTEGRAANUL PRUUNSÖE BRIKETT (Saksamaalt)

Kalmistu tee 22, Tallinn Tel 655 7760 Mob 5347 1188

Tööpäeval 9-18 Laupäeval 10-14 www.kuttekeskus.ee

Nõmme elanikele transport tasuta!

Tänapäeva iseloomustab ka kiire muutumine, teabe vaba levik ja õpetajakeskse õppimise asendumine õppijakeskse õppimisega. Õpetaja või juhendaja ei pea enam ette lugema, mida ta on lugenud või mida inimene saab ise lugeda. Õpetaja roll on pigem õppija abistamine oma teadmiste laiendamisel ja vajalike oskuste omandamisel. Tööotsijate klubi on avatud kõigile soovijaile, liituda või lahkuda saab igal ajal. Järgmine kogunemine on 22. märtsil. Klubi kohta saab infot küsida ja registreeruda e-posti teel erli. umbsaar@tallinnlv.ee või telefonitsi 645 7348.

KUIV KÜTTEPUU

40L(52x70cm)/60L(60x80cm) VÕRGUS (25,30,40 või 50cm), SOODSAMALT on mitte kuiv puu võrgus aeda/varjualla kuivama. Lahtine lõhutud puu; Koos tasuta toomisega (ilma küttelao juurdehindluseta). Turbabrikett, klotsid, tulehakatus. KONTAKT 50 18 594

PUITBRIKETT PELLETID

Fekaalivedu Tel 5625 6258 OÜ Fekalist

si andes. Täiskasvanu saab õppida. Iga täiskasvanu koostab oma teadmised ja oskused ise. Tänapäeval on õppimine erinev 20 aasta tagusest, kus sai elada õpiku järgi. Tänapäeval pole võimalik öelda, et ainult selline CV või selline intervjuu vastus on õige. Vaadake internetist, kui palju erinevaid CV-näidiseid te leiate. Hiljuti avatud töötukassa internetikeskkonna iseteeninduses on uutmoodi CV-vorm. Parim, mida tänapäeval täiskasvanu saab teha, on uurida erinevaid võimalusi, vigu ja edulugusid ning valida või teha endale sobivaim.

vedu üle Eesti

Tel 600 6170, GSM 51 45 279 www.canker.ee, e-post: canker@canker.ee


6 18. mär ts 2011 VABA AEG

Nõmme kultuurikeskus 18.–19.03 Nõmme Jazzi XI rahvusvaheline noortekonkurss «Jazzartist 2011». Kategooriad – laul ja trompet. Täpsem info www.nommejazz.ee. 20.03 kl 19 «Veedame õhtu tantsides. Täna tantsime quickstep’i», plaadimuusikat valivad Kulno ja Monika, üllatusesinejad. Pilet 3 eurot. Turu plats 2, tel 6770 891, post@nommekultuur.ee, www.nommekultuur.ee.

Nõmme muuseum Kuni märtsi lõpuni avatud «Looduse lasteraamatute» sarja ja vanade õpikute näitus. Püsiekspositsioon Nõmme ajaloost. Pilet 1,28 eurot, õpilased, üliõpilased ja pensionärid 0,64 eurot, perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 2 last) 2,24 eurot. Jaama 18, tel 670 0202. T–R 10–17, L 10–16.

Jannseni galerii Märtsis avatud Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide stuudio I kursuse tudengite maalinäitus. Avatud T–L 11–19 Vabaduse pst 128 (Jannseni kaubamaja 2. korrus), tel 618 8001

Noortekeskused Pääsküla noortekeskus Noortekeskus on avatud E–R 14–20, L–P suletud. Pääsküla noortekeskuse ekstreemhall T–R 14–19.30, L 12–18.30 (T, N BMX ja tõukerattad; K, R, L rula, rulluisk; P rendipäev). Rännaku pst 1, tel 677 5232, 5556 7780, paaskyla@taninfo.ee, www.taninfo.ee/paaskyla. Männiku noortekeskus Noortekeskus on avatud E–R 14–20, L–P suletud. Männiku tee 96, tel 639 5559, 5556 7781, manniku@taninfo.ee, www.taninfo.ee/manniku.

Nõmme noortemaja 18.03 kl 18 toimub Nõmme noortemaja laululastele solistide konkurss õp Marika Moksi juhendamisel (Nurme 40 saalis). Kõik muusikahuvilised on oodatud kuulama. 19.03 kl 12 viiuliõpilaste (õp Kaari Klesment) kontsert Nurme 40 teatrisaalis. Sissepääs vaba! 22.–24.03 toimub noortemaja koolivaheaja kunstiteemaline linnalaager aadressil Nurme 40. Nurme 40, tel 670 1230, Mai 23, tel 645 7369, nnm@nnm.edu.ee, www.nnm.ee

Nõmme loodusmaja 20. –23.03 linnalaager koerahuvilistele. Kavas: tunnid treeningsaalides ja veterinaari loeng, Koertekeskuse, EKLi, hoiupaiga ning kenneli külastus. Osalema ootame noori vanuses 12–18 (soovi korral koos koeraga). 24.03 kl 16–18 kohtumine ühega raamatu «Elurikas linn» autoritest, slaidiprogramm ja vestlus linnaloodusest. Oodatud kõik vanuseastmed. 25.03 aktiivõppereis Soomaale. Osaleda soovijatel palume registreeruda nommeloodusmaja@gmail.com Klassid koos õpetajatega on loodusmajja oodatud aasta läbi kõigil koolipäevadel, vajalik eelregistreerimine nommeloodusmaja@gmail.com või 5563 9249. Õie 14, tel 658 5881, loodusmaja@nnm.edu.ee.

KUULUTUSED 8541 (spordikeskuse infotelefon) ja 552 4408 (jõusaali treener). Saunapäevad uues majas E–N 17–21 (soome saun), R 17–20 (aurusaun), L–P 12–18, N 17–21, P 12–18 (tünnisaun). Nõmme seikluspark avatud iga päev, rajale minek 10–19. Tel 608 8029, info@nommeseikluspark.ee. Avatud iga päev 8–22. Külmallika 15a, tel 671 8541. www.sportkeskus.ee

Nõmme sotsiaalkeskus Peamaja Sihi 26, tel 672 3125 23.03 kl 13 kevadpidu. Info ja eelregistreerimine kohapeal ja telefonil 672 3125. Jätkuvalt on avatud elevandi-kujukeste näitus Kairi Jakobsoni erakogust. Ilu- ja massaažiteenuste registreerimine telefonil 672 3125. Pääsküla filiaal Suvila 1, tel 677 8011 01.04 kl 14 seltskondlik pärastlõuna. Avatud maaliringi tööde näitus. Sihi 26, tel 672 3125 ja 672 3126, www.nommesots.ee

Rahumäe mängujaam Ootame mängima ja meisterdama lapsi ja lapsevanemaid igas vanuses! Teisipäeviti algusega kl 10.15 toimub nukuvalmistamise kursus lapsevanematele Neljapäeviti algusega kl 11 saavad vanemad koos mudilastega maalida. Reedeti algusega kl 17 toimub meisterdamine kooliealistele. Avatud E 12–19, T–R 10–19 Rahumäe jaamahoone, Pärnu mnt 288b, tel 615 7157

Nõmme Rahu kogudus Nõmme Rahu kirik Võsu 5 19.03 kl 11 Kristliku Raudteelaste Ühingu kokkusaamine. 20.03 kl 10.30 jumalateenistus. 26.03 kl 11 tervisliku eluviisi klubi, lektor dr Raul Mardi. 27.03 kl 10.30 jumalateenistus, koguduse 89. aastapäev. 3.04 kl 10.30 jumalateenistus. Nõmme Lunastaja kirik Õie 10 25.03 kl 18 küüditamise ohvrite mälestusjumalateenistus. Lastele pühapäevakooli tunnid jumalateenistuse ajal. Segakoori proov E kl 17.30, meeskoori proov E kl 19, kammerkoori proov P kl 13. «Hingehoiu valve» igal kolmapäeval kl 11–14 Nõmme Rahu kantseleis. AA (Anonüümsed Alkohoolikud) «Rahu rühm» Nõmme Rahu kogudusemajas igal P, K ja R kl 18. Koguduse raamatukogu avatud igal pühapäeval 9–10.15. Koguduse kantselei avatud E, R 9–14, K 14–18, pühapäeval tund enne ja pärast jumalateenistust. Jumalateenistuse raadioülekanded Nõmme Rahu kirikust igal pühapäeval kl 17 Pereraadios lainepikkusel 89,6 MHz. Koguduse aadress: Võsu 5, tel 670 1679, 509 0011; nomme.rahu@eelk.ee; www.nommerahu.ee

Nõmme baptistikogudus 20.03 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Anton Tuul. 27.03 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Taavo Lige. 3.04 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Anton Tuul. Palvekoosolek K kell 11 ja 20.30. Laste pühapäevakool P kell 11. Kasutatud riiete pood avatud K kl 13–17 ja L 9–13, noorte info www.n2.ee, koguduse televeeb www.tv.nbk.ee. Esita palvesoovid ja vaata lisaks www.nbk.ee. Puuvilja 4, 670 1155, nbk@nbk.ee, www.nbk.ee.

Nõmme spordikeskus

Nõmme «Vabaduse» baptistikogudus

Välibasseinid, rannajalgpall, rannavõrkpall, piknikuplats, tünnisaunad, bangalo, seminariruumi kasutamise võimalus. Kohvik avatud 10–20. Jõusaal avatud E–P 8–22, tel 671

Jumalateenistus pühapäeviti kell 11 Vabaduse pst 156. Mõtuse 21, Tallinn 10620, tel 672 7554 (õhtuti), leinus@uninet.ee

RIIGIEKSAMIKS

Silva Baar

INGLISE KEEL 40h(4-15.apr) KIRJANDIÕPETUS 28h (7.-21.apr) MATEMAATIKA 48h (15.aprill-11. mai)

Pakume võimalusi sünnipäevade, perekondlike ja kollektiivsete pidude, juubelite ja pulmade pidamiseks.

Tallinna Tehnikaülikooli eelõppeosakond www.ttu.ee/eelope, eelope@ttu.ee 6203472

Postkaardid müügil: Nõmme postkontoris, raamatukaupluses, muuseumis, kultuurikeskuses ja Comarketi lilleletis

Raudtee 64 Tel 5817 3979

Kas steriliseerimine muudab Sinu kassi? HELGA ENNE

Steriliseeritud Emane kass 3,8 Kg Rahulik

HELGA PÄRAST

Steriliseeritud Emane kass 3,8 Kg Rahulik

Steriliseerimine vähendab Sinu kassi terviseriske ja hoiab ära soovimatud pesakonnad! Aprillis toimub paljudes loomakliinikutes steriliseerimise ja kastreerimise kampaania! Lisainfo ja registreerimine 28.02-31.03.2011

Komplekti hind 2,20 € Ühe kaardi hind 0,22 €

www.loomakaitse.ee Infotelefon: + 372 55 505 009

Ootame sind laulma Nõmme õpetajate naiskoori. Koori proovid toimuvad Tallinna Pääsküla gümnaasiumis teisipäeviti kl 18–20. Meid juhendavad kaks vahvat dirigenti.

Ahjud, pliidid, soemüürid. Kõikide küttekollete remont ja puhastamine. Materjalide transport, lammutamine. Töödel garantii. Tel 5665 1812.

Nõmmehaldjad tulevad appi: Ehitustööd, remonditööd, lam- puude langetamine, katuste mutustööd ja muidu abimees, puhastamine, purikate eekuhu vaja. Tel 5347 6867. maldamine, lume tõrjumine, aastaringne majahaldjateeAlpinist teeb kõrgtöid: murdunud nus. Talvised tööd Nõmme aemänniokste eemaldus (kuni 43 dades! Tel 5569 8908, haldm), katuste, tuulekastide, vihmajad@nommehaldjad.ee, www. veerennide parandus. Puude lõinommehaldjad.ee. kus ja sidumine. Antennide eemaldus. Tel 5390 3811. Männiku teeninduspunkt, www.olmeteenindus.ucoz. Elektritööd pädevusega elektrikult. Materjalid soodsalt. Är- com, teeb järgmisi töid: telerige tapke ennast elektriga, lu- te remont ja diagnostika, arvubage end aidata spetsialistil. tite remont ja diagnostika, rõivaste parandus, võtmete koTel 5665 1156. peerimine, jalatsite parandus, Väiketraktoriga lume ja prügi videote salvestamine DVD-le. koristamine, transport ja la- E–R kl 10–18, L kl 10–15, tel dustamine. Murdunud puude 506 5072. ja okste likvideerimine. Aedade ja väravate remont ja val- Lõhutud küttepuud. Haab 34 mistamine. Elektritööd. Asu- eurot/rm, segapuu 35 eurot/ me Kivimäel. Tel 502 6161. rm, lepp 35 eurot/rm, must lepp 38 eurot/rm. Hind koos Restaureerin puitantiikmööb- veoga. Tel 5648 6058. lit. Tel 5568 3629. Viljapuude kevadine hooldusPottsepatööd: glasuurahjud, lõikus. Tulen ka linnast välja. plekkahjud, tellisahjud, kami- Tel 526 1716, Riido. nad, pliidid. Glasuurahju kapitaalremont. Tel 5648 3792, Viime tasuta ära vana kodutehnikat ja metalli (vannid, towww.robert.ee. rud, pesumasinad, radiaatorid, Ostan eestiaegset ja ta- seadmed, metallikraam). Delumööblit + tarbeesemed, monteerime. Hoolsad töömemaalid, nõud, mündid, hõbe- hed. Tel 5593 9504. ja kuldesemed, hambakuld, lukud, lingid, aknakremoo- Vee- ja kanalisatsioonitööd nid jpm. Võivad vajada res- soodsalt nii hoones kui hoovis taureerimist. Ostan maja või kogenud torumeestelt. Educakorteri tühjaks enne 1950. a tor OÜ, educator@hot.ee, tel valmistatud esemetest. Kuu- 5347 4495. lutus ei aegu! Vabaduse pst 128, Jannseni kaubamaja II Muld, liiv, killustik + transport + bobcat. Koristus + prügivekorrus. Tel 5559 9930. du. Haljastus, sillutised, kiMüüa puitbrikett, turbabrikett, vitööd, piirdeaedade ja väkivisüsi, puitgraanul, tel 637 ravate valmistamine ja pai9411, 5692 4924, www.lei- galdus. Asume Nõmmel. Tel librikett.ee. 502 6161. Ostame kasutatud raamatuid (valikuliselt, kõige vanematest uuemateni), vanu postkaarte ja mänguasju, vanemat eesti kunsti (maalid, graafika). Vajadusel tuleme kohale. Raamatukoi, Harju 1. Tel 683 7714, 511 5525.

Korstnapühkimistööd, küttekollete ja korstnate ehitus ja remont kvalifitseeritud meistrilt 7 päeva nädalas. Asun Nõmmel. Töid teen Tallinnas ja Harjumaal. Tel 5372 4993, e-post leika456@gmail.ee.

hastreening täiskasvanutele (sobib igas eas naistele) Rahumäe põhikoolis ja tantsutrennid noortele Nõmme ujulas. Kuumaks alates 12,8 eurot/kuu või 4,5 eurot/kord. Treener Evelin Kärner. Info tel 5648 8781 või www.hot.ee/ aeroobikastuudio.

Ostan teie vana või seismajäänud auto. Vajadusel arvelt kustutamine. Raha kohe kätte. Tel 5698 1497.

Kojutoomisega: värsked seaEhitus- ja remonditööd, sisevii- kondid 3 eurot 20 kg kast ja mistlus, terrassid, sauna pui- seakamar 5 eurot 10 kg kast. tosad jms. Tel 5664 6709. Tellige ka valmistoodangut! Tel Rasvapõletusaeroobika ja li- 5359 6544.

Pere ostab õuealaga korteri/ majaosa, min 60 m². Vahetuse võimalus: 3-toaline renoveeritud korter Sütiste tee 10, 2/5. Tel 652 4103, 5558 Kõige soodsamad küttepuud! 3268, e-post tea@li.ee. Lepp, sanglepp, kuusk, kask. Toome puud Harjumaal tasu- Põrandakatete, pehme mööbta koju! Tellimiseks helista li puhastamine ja pesu. Prob600 0136, 520 0093 või täi- leemsete plekkide eemalda tellimisleht internetis www. dus! Autoistmete ja salongipuu24.ee. de keemiline puhastus profivahenditega! AntiallergeenOstan vanu esemeid: mööblit, sed puhastusvahendid! Tel raamatuid, nõusid, portsela- 5678 8609. ni, mänguasju, vask- ja pronksesemeid, tööriistu, kalandu- Pottsepatööd, klassikalised se ja jahindusega seonduvat, kaminad ja looduskivi paigallampe, postkaarte, kuld- ja hõ- dus. Töödest pildid, materbemünte, pilte/maale jne. Või- jali transport meie poolt. Tel vad olla ka osadena. Pakkuda 5803 3448, Ain. võib kõike, mis tundub vana. Tulen vaatama, raha kohe. Tel Koguja huvitub vanarahast, autasudest, postkaartidest-fo5198 3307. todest. Huvitava eseme eest Mootorsaetööd: eramutele ja hea hind. Iga päev. Raha koteistele objektidele ohtu valmis- he. Kuulutus ei aegu. Võimatavate puude langetamine, sa- lusel vahetus kogujatega. Tel muti puude kujundamine, oks- 5595 5996, 657 0263. te lõikus. Tel 5561 4664. Väljaõppinud puudelangetaNõmme juuksuris aadressil ja raiub ohtlikke puid ja oksi. Pärnu mnt 303 nüüd prakti- Puude kujunduslõikus. Tööd kandi juures: pediküür 7 eu- teen tõstuki ja köistehnikaga. rot (2 tundi), maniküür 4 eu- Puude üldseisundi hindamine rot (1,5 tundi). Endiselt naiste ja konsultatsioon tasuta. Tel lõikus 8 eurot, meeste lõikus 5616 9864. 5–7 eurot. Tavahinnad: pediküür 12–14 eurot, maniküür Ostan Eesti Vabariigi ringle6–7 eurot, kulmud, ripsmed, mata rahatähti, esitlusvihikorrigeerimine 7 eurot. Vaa- kuid ja meenemünte 1918– ta lisa www.nommejuuksur.ee. 2010. Raha kohe kätte. Tel 5344 3011. Tel 502 1842.

Kevadine viljapuude, hekkide lõi- Põrandate lihvimine. Tel 5398 kamine ja hooldus, haljastutööd. 9300. Tel 5360 3678, 672 2402. Arvutite müük ja remont. PrinViljapuude hoolduslõikus. Või- terite müük, remont ja toonerimalus okste äraveoks. Tel te täitmine. Koolitus. Viiruse5347 1778, Janari. tõrje. Tel 506 3783, Kalle.

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik 21.03

9–17.35 9–17

Laskeharjutus Väliharjutus

22.03

11–17 9–00

Laskeharjutus Väliharjutus

23.03

8–17 00–00

Laskeharjutus Väliharjutus

24.03

00–17

Väliharjutus

25.03

10–15 9–17

Laskeharjutus Väliharjutus

27.03

10–17

Väliharjutus

28.03

9–17

Väliharjutus

29.03

9.30–17 9–17

Laskeharjutus Väliharjutus

30.03

11–17 9–17

Laskeharjutus Väliharjutus

31.03

8–17 9–17

Laskeharjutus Väliharjutus

1.04

10–16

Laskeharjutus

2.04

9–00

Väliharjutus

3.04

00–17

Väliharjutus

Laskeharjutus: kasutatakse tulirelvasid. Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid, lõhkepakette ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele teeb päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Lisainfo tel 503 4102, manniku@mil.ee Internetis: harjutusvali.mil.ee

Otse ja omadega üle nädala pühapäeviti kell 11 Nõmme Raadios 99,3 MHz Aruteludes osalevad endine Tallinna linnapea Jüri Ratas ja Nõmme linnaosa vanem Rainer Vakra. Lisaks neile on igas saates ka erinev külaline. Saatejuht on Enn Eesmaa.

Järgmine saade on eetris 20. märtsil.

MTÜ Meie kodu Nõmme korraldab kohtumise

Aleksei Turovskiga, mis toimub

2. aprillil kell 14 Nõmme Muuseumis (Jaama 18).

Olete oodatud!

Tänuavaldus Hea Nõmme elanik, kes Sa täitsid kodanikukohust Riigikogu valimistel ja andsid oma hääle minu kandidatuuri toetuseks Võta vastu minu südamlikud tänusõnad minule antud toetuse ja usalduse eest Loodan, et meie vaheline usalduslik suhe ja koostöö jätkub edukalt ka edaspidi. JÜRI RATAS


18. mär ts 2011

7

Kaks haridust ühest koolist

väga hea haridus + turvaline keskkond

kvaliteetne kvalitee eetne üldharidus käsikäes professionaalse profes essionaalse muusikaõppega Tallinna Muusikakeskkool kutsub muusikat armastavaid lapsi I klassi.

1990.aastast tegutsev Nõmme Erakool kuulutab välja vastuvõtu 2011/2012.õppeaasta 1.klassi ja lisavastuvõtu vaheklassidesse (2.-9.klass) ning alustab registreerimist 6-aastaste ettevalmistusrühma. • Püsiv, lapsesõbralik õpetajaskond • Kuni 20 õpilasega klassid • Rõhuasetus humanitaar- ja reaalainetel • Riiklikule õppekavale vastav programm • Tänu sponsortoetustele väga soodne õppemaks • Hea asukoht Nõmme keskuses

Rohkem infot: mob 5031044, tel 6701 797, 6701 087, nommeerakool@hot.ee, www.nommeerakool.ee

Rahumäe koolil on valminud 100. aastapäeva üritustest DVD, mis sisaldab : 1. KKK-kunstinäituse avamine Kullo Lastegaleriis 2. korvpalliturniir õpilased-õpetajad-vilistlased 3. rongkäik Nõmme keskus-Rahumäe koolimaja 4. vilistlaspäev koolimajas 5. Estonia kontserdisaal kontsert-aktus DVD saadaval ainult ettetellimisel kuni 15.aprillini kooli sekretäri juurest: hind 6€ tasumise võimalus sularahas või ülekandega MTÜ Rahukas konto 10220037158012 viitenumber 90010013 SEBpank Info telefonil 6729 048

Armas kooliastuja! Tallinna Pääsküla Gümnaasium ootab Sind esimesse klassi. Lisaks tavaõppekavale toimuvad ka loovustunnid. Soovi korral on võimalus õppida inglise keelt. Registreerida saab alates 01. aprillist 2011 kooli kantseleis tööpäeviti kella 9.00 – 16.00 või eKooli kaudu aadressil www.ekool.eu. Kooli tutvustus ja täpsem info kooli koduleheküljel www.paaskyla.tln.edu.ee.

Ava oma lapsele uks rikastavasse kõlade maailma! Vastuvõtt I klassi toimub 22.-23. märtsil ja 10.-12. mail. II–X klassi 7.-8. juunil.

Vastuvõtuinfo 657 6004, tmkk@tmkk.edu.ee www.tmkk.edu.ee

Reumatoloogia Rehabilitatsiooniteenus*** Taastusravi - järelravi * (vesi-, elektri-, liikumis-,tegevus-, muda-, parafiinravi, ravimassaaz, paikne AS Fertilitas ja AS Viimsi Haigla aadressil külmaravi) Kaluri tee 5a Viimsi Päevakirurgia: Nina-kõrva- kurgukirurgia * Üldkirurgia Konsultatsiooni võimalused Endokrinoloogia Uroloogia polikliinikus Plastikakirurgia Ortopeedia Registratuur Viimsis 6059600, Naha - ja suguhaigused Sünnitusabi – haiglaga on võimalik tut6059601, 6059023 * vuda iga kuu esimesel neljapäeval kell Hambaravi** Günekoloogia – sünnitusabi 16.00 Psühholoogia Lastehaigused Diagnostika: Logopeed Nina-kõrva – kurgu haigused * Röntgen –ja ultraheliuuringud, koorÜldkirurgia - proktoloogia Rasedusaegne jälgimine – mus Uroloogia ämmaemandate vastuvõtud EKG, rütmihäirete ja vererõhu holterOrtopeedia uuringud, spiromeetria, varane nahaPerekool Neuroloogia * kasvajate avastamine e. SIA –skooHaiglaravivõimalused Kardioloogia * pia, erinevad endoskoopilised uurinKopsuhaigused – allergoloogia * (valvetelefon 6059605, 6059010) gud, allergoloogilised, laboratoorsed Günekoloogia – sünnitusabi * Psühhiaatria testid jm Taastusravi * Plastikakirurgia Vaktsineerimine – lapsed ja emakaOnkoloogia - mammoloogia Sisehaigused * kaela vähi vastu * teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis Polikliinilised filiaalid Tallinnas Kaupmehe 4 **teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel (tel 660 4072, 646 3539) ja Viimsis ja Kaupmehe filiaalis. A. H. Tammsaare tee 47 III korrus (tel 664 6444) *** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel Täiendav info www.fertilitas.ee

PudiPadiPood

Nõmme Ärikeskuse II korrus. Jaama tn. 2

Nõmme Sõõrikukohvikus on ka

PEOSAAL,

kus on võimalik korraldada erinevaid üritusi!

Jaama12 Tallinn ,tel 670 0006 www.soorikukohvik.ee

☞ Eramute ehitus ja remont ☞ Sise- ja välisviimistlustööd ☞ Korterite kap. remont ☞ Elektritööd ☞ San-tehnilised tööd ☞ Fassaadide ehitus ja ☞ ☞ ☞

remonditööd Katuste ehitus ja remonditööd Aedade ja piirete ehitustööd Vee ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus ja remont Info ja kontakt: Tel. + 372 60 40000 Mob. + 372 555 30 422 WWW.TAVIBERGEHITUS.EE

VESI JA KANALISATSIOON Riiete, vaipade ja pehme mööbli keemiline puhastus. Transport tasuta. Tel 5591 7562, 551 6821

Projekteerime/ehitame vee- ja kanalisatsioonitorustikke tänava liitumispunktist elamuni MINIEKSKAVAATOR Veemõõdusõlmede ja vesiklosettide ehitus. Ummistuste ja lekete kõrvaldamine. Torude sulatamine, vahetamine ja soojustamine. HINNAD MÕÕDUKAD! Tondi 78, Tallinn; plus.element@mail.ee Tel/fax 6 825 565, 50 55 989

Võtame tööle

EKSKAVAATORIJUHI Tel: +3725658686 meelis@haljastuskeskus.ee www.haljastuskeskus.ee

(JCB3CX ja vajadusel traktorfrees MTZ) Nõutav: vastavate kategooria juhiload ning eelnev töökogemus. Info tel: 6 506 156

PÕHJA-EESTI KÜTTEPUU OÜ

Pakume soodsa hinnaga: • naiste pesu • käe- ja rahakotte • ehteid Kaupluses lai valik käsitööehteid ja ehete valmistamise tarvikuid. Lõnga, niidi ja nõela kõrvalt leiab siit kosmeetikat, küüne-ja kätehooldusvahendeid, klambri, patsikummi ja kammi ning mänguasju. Sortimendis on ka erinevad patareid ning kingituseks sobivad taskulambid, taskunoad, kõrvaklapid, elektrilised kruvikeerajad, digitaalne supler ja palju muud. TULE ISE VAATAMA

Laupäeviti kell 12.15 Nõmme Kultuurikeskuses (Turu plats 2)

PEREAEROOBIKA

• Küttepuud lahtiselt • Küttepuud konteinerites • Kaminapuud kottides Kohale toomine Tallinnas ja 30km Tallinna piirist tasuta. Kõik pikkused ja puuliigid. Tel: 5333 4347; 501 9454 www.tulepuu.ee

Esimene kord selle reklaamiga tasuta.. tasuta 5 korra kaart 22.40 eurot. www.nommekultuur.ee


8 18. mär ts 2011

gri a a L d u nen 558! e u u a l l Tule mö fis Pärnu mnt Bauho

Hinnad annavad pidutsemiseks põhjust! Pabertapeet valikul 10,05 x 0,53 m

Fiibervarrega kirves 1000 g

-35% Mölluhind!

1

79

rull 28.01 kr, . €/rull

-67%

Universaalväetis (kontsentraat) Substral, 0,5 l

vedelväetis õitsvatele ja lehtdekoratiivsetele taimedele

Mölluhind!!

Mölluhind!

109.37 kr, . €

51.48 kr, . €

6

99

3

29

-37%

WC-pott Nordline

Kipsplaat Knauf Green 2.6

2- süsteemne, tahavooluga 90° istelauaga, veeühendus alt

Mölluhind!

38

39

600.67 kr, . €

niiskuskindlam kipsplaat, 1200 x 2600 mm

-39%

Mölluhind!

2

35

-28%

m2 36.77 kr, . €, 7.33 €/plaat

Kõikides kauplustes üle Eesti uskumatult palju ainult OstuMölluks sisse toodud kaupa pööraste hindadega. Kiirusta!

www.bauhof.ee Kampaaniahinnad kehtivad 10.-20. märtsini 2011 või kuni kaupa jätkub. Piltidel on illustreeriv tähendus. Allahindlusprotsendid on ümardatud.

ÕPIME ISEENDALE! Audentese Erakool on kool aktiivsele ja teadmistehimulisele noorele, kes väärtustab personaalset lähenemist, õpilase ja õpetaja koostööd, põnevaid õppesuundi ning sõbralikku ja turvalist keskkonda.

Vastuvõtt 10. klassi on alanud! Katsed toimuvad 22. märtsil kell 11.00. Gümnaasiumis saavad õpilased valida kahe õppesuuna vahel: • MEEDIA– ja HUMANITAARSUUND • LOODUS– ja REAALSUUND

Sisseastumistestide tegemiseks on vajalik eelnev registreerimine meili teel: erakool@audentes.ee või telefonil: 699 6591. Vaata ka www.audentes.ee/erakool/

18.03.11  
18.03.11  

Loomapidaja ülesanne on tagada teiste loomade ja ini- meste turvalisus. Loomaomanikud võiks hetkeks aru pi- dada, mida nende lohakusest või...

Advertisement