Page 1

He

ER

HEAKORRAKUU KAMPAANIAD

KEVAD ON SOBILIK HEKI RAJAMISEKS

Kevadise heakorrakuu raames toimub erinevaid kampaaniaid, mille ajal linnaosavalitsuse koostööpartnerid pakuvad nõmmelastele võimalust oma kodu või selle ümbrust soodsamalt korrastada. / Loe lk 2

Kevad on suurepärane aeg istutustöödeks ja väga sobilik heki rajamiseks. Hekil on mitu kasulikku funktsiooni: see kaitseb müra, tuule ja tolmu eest. Lisaväärtusena annab värvilise lehestikuga hekk aiale värvi. / Loe lk 3

ako

IN

rra

UM

kuu

BE

R

Järgmine number ilmub 29. aprillil 2011

1 5. aprill 201 1 • Nõmme Sõnumid nr 8 (392)

LÜHIDALT

4. aprillil avas uksed Lääne-Tallinna keskhaigla vastrenoveeritud Nõmme tervisekeskus, kus lisaks senistele perearstikeskustele ja eriarstidele asuvad tööle ka munitsipaalperearstid. Jaama 11 asuv tervisekeskus on avatud tööpäevadel kella 7.30–19. Tööd jätkavad Hiiu perearstikeskuse, Nõmme perearstikeskuse ja Mustamäe-Nõmme perearstikeskuse arstid, aga patsiente oodatakse ka eriarstide, sh kirurgi, naha- ja suguhaigustearsti, nina-, kõrva- ja kurguhaigustearsti jt vastuvõttudele. Munitsipaalne perearstikeskus alustab tööd mais kolme perearstiga, neist üks uue nimistuga. (NS)

Viljandi maantee kergliiklustee ehitus jätkub Eelmise aasta lõpus pooleli jäänud Valdeku tänava ja Viljandi mnt kergliiklustee ehitustöid alustatakse uuesti 18. aprillil ning esialgne lõpptähtaeg on 10. juuni. (NS)

Tauno Pääslane

Nõmme tervisekeskus avas uksed

Lume sulades võib pargis jalutaja leida end keset korralikku koerajunnivälja.

Normaalne inimene koristab oma koera järelt Epp Roosa Nõmme elanik, saksa lambakoera omanik

Kevad ja koerakaka-kampaania kuuluvad Eestimaal kokku nagu särk ja püksid. Tõesti, see on jube, mis igal aastal lume alt välja sulab.

Mänguväljakud korda! Tallinna keskkonnaamet kutsub heakorrakuu raames linnaelanikke üles oma koduümbruses asuvaid avalikke mänguväljakuid korrastama ja puhastama. Seoses Tallinna kevadise heakorrakuuga, mis sel aastal toimub 16. aprillist kuni 15. maini, kutsub Tallinna keskkonnaamet elanikke ja korteriühistuid puhastama oma õuealal avalikus kasutuses olevaid mänguväljakuid. Korteriühistutel ja ettevõtlikel linnakodanikel palutakse oma soovist ühiselt mänguväljakuid puhastada teatada hiljemalt 1. maiks Tallinna keskkonnaametisse telefonil 640 4565 või monika.jasson@tallinnlv.ee. Keskkonnaamet toetab linlaste ühistööd puhastus- ja töövahenditega, mis toimetatakse kokkulepitud ajaks puhastatavale mänguväljakule. (NS)

Koeraomanikud võivad küll rääkida kilekottide keskkonnakahjulikkusest, kuid need on lõppude lõpuks meie endi elualad, mis kevaditi erinevas lagunemisstaadiumis hunnikuid täis. Kodudes me ju ometi ei jäta prügi tuppa ja maja ümber vedelema. Iga vähegi intelligentne inimene peaks «elukoha» mõistet koduuksest või -õuest kaugemale laiendama, kas pole?

Arvud Mu maja lähedal on Valdeku park, kohalike koeraomanike meeliskoht. Enamik neist käib oma koeraga seal iga päev. Teeme väikese arvutuse. Oletame, et metsa külastab 15 koera päevas (ja see on vä-

Loomapidajal tuleb välistada looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

la? Saaks ka hämaras läbi pargi jalutada, ilma et hiljem saapaid/kingi haisvast ollusest puhtaks kraapima peaks.

Loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda ega teisi loomi. Loomapidaja vastutab looma tekitatud kahju eest.

Kui õige õpiks?

LOOMAOMANIKU KOHUSTUSED

Looma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu. Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas, tagades kaaskodanike ja loomade ohutuse. Loomapidaja on kohustatud koristama oma looma väljaheited. Loomapidaja on kohustatud paigaldama temale kuuluva territooriumi sissepääsule ja kõigile tänavaga külgnevatele piirdeaedadele koera olemasolust teatava hoiatussildi. Looma poolt kaaskodanike või teiste loomade häirimine või ohustamine või neile kahju tekitamine on keelatud. ALLIKAS: TALLINNA LINNA KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE EESKIRI

ga tagasihoidlikult pakutud). Iga jalutatav koer teeb seal tõenäoliselt vähemalt ühe hunniku. Aastas on 365 päeva. See teeb 5475 koerajunni. Kujutate ette? Hea küll, need lagunevad mõne aja jooksul – võtme numbri poole väiksemaks. Kuid see on ikkagi vähemalt kaks ja pool tuhat koerakaka hun-

nikut, kallid kaaskodanikud. Suhteliselt väikese maa-ala kohta. Ehk koeraomanikud võtaksid vaevaks mõelda, et nad ise (ja nende koerad) peavad nondesamade koristamata junnide vahel päevast päeva laveerima? Lastega emadest ja männiõhku hingavatest vanainimest rääkimata. Võiks ju teisiti ol-

Argument, et pole prügikaste, kuhu koerakaka panna, on muidugi omal kohal. Aga see on juba teine teema – kõik siinkandi inimesed on küllap näinud, et pargiäärsed prügikastid lõhutakse/kaovad/topitakse kodumajapidamistest pärit olmeprahti täis. Mis parata, ühiskond on veel säärasel arengutasemel. See aga ei vabanda oma koera järelt koristamata jätmist. Imestama paneb seegi, et kuigi paljud koeraomanikud on praeguseks (tänu reisidele) normaalse koerapidamiskultuuriga maanurki näinud, ei tekita see tahtmist ka ise samamoodi talitada. Üks kui teine välismaine komme võetakse üle, aga koerajunnide korjamine käib üle jõu. Ka igakevadine lõputu utsitamine ei tundu asja parandavat. Mis siis aitaks? Tõenäoliselt trahvid.


2 15. aprill 2011

«Kodud soojaks»

Küttekeskuses, Kalmistu tee 22, Tel 655 7760

SELLE KUPONGI ALUSEL halupuud ja klotsimaterjal –10% turbabrikett, puitbrikett ja pellet –5% Kampaania kestab 31. augustini

«Nõmme lilleliseks» SELLE KUPONGI ALUSEL võõrasema, kannike –10% suvelilled –10% Kaupluses Juhani Istikuäri, paljasjuursed hekiistikud –10% Pärnu mnt 435

Kampaania kestab 30. juunini

Kaupluses Puumarket Väike-Männiku 11 ja Forelli 10a

SELLE KUPONGI ALUSEL aiamaterjal –15% kinnitusvahendid –15% puidukaitsevahendid –15%

Kampaania kestab 30. septembrini

«Kodud korda» SELLE KUPONGI ALUSEL

Sadolini värvid, Pinotexi puidukaitsevahendid –25% Ceresit fassaadi krohvi- ja soojustussüsteemi materjalid –25% Kaupluses abivahendid, tööriistad ja Sadolini Värvikeskus maalritarbed –15% Peterburi tee 52a ja Forelli 10 Kampaania kestab 30. septembrini

«Kodud korda»

Müügikontoris SELLE KUPONGI ALUSEL Fagel Industrial OÜ aiamaterjal –20% Läike tee 16, automaatikatooted –20% Peetri küla Rae vald, Harjumaa Kampaania kestab 30. septembrini

«Kodud korda» www.kemiflora.ee

Alar Rästa

«Kodud korda»

Igal aastal toimuvad Nõmmel heakorrakuu raames erinevad kampaaniad, mille eesmärgiks on linnaosavalitsuse kaasabil pakkuda nõmmelastele võimalust oma koduümbrust soodsamalt korrastada.

Heakorrakuu kampaaniad Nõmmel «Lehevedu 2011» – registreerida saab Nõmme linnaosa valitsuse teenindussaalides Jaama 1 ja Vabaduse pst 77 18. aprillist 29. aprillini kohapeal. Lehekottide vedu algab 9. mail. Igalt kinnistult viiakse tasuta ära kuni kümme 75-liitrist lehekotti. 9. maiks peavad kõik lehekotid olema kinniseotult tõstetud nähtavale kohale värava juurde. Kottidesse võib panna ainult lehti ja okkaid. Kotte, kuhu on kogutud oksi, kive, olmejäätmeid vms, ei ole võimalik kahjuks ära viia. Infot leheveo kohta saab telefonidel 645 7312 või 645 7301. NB! Palun ärge tõstke kotte enne 9. maid tänavale!

SELLE KUPONGI ALUSEL Kaupluses Kemiflora Laki 3a

Kemiflora puidukaitse –25% Kemiflora puiduvärv –25%

Kampaania kestab 30. septembrini

«Korsten puhtaks» SELLE KUPONGI ALUSEL

OÜ Ameti Teenus Tondi 1

Korstnate ja kütteseadmete puhastusteenus –15%

Kampaania kestab 30. juulini

Nõmme Sõnumid Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus Toimetaja: Jukko Nooni telefon: 645 7344, faks: 645 7340, e-post: jukko.nooni@tallinnlv.ee online: http://nommesonumid.blogspot.com kodulehekülg: www.tallinn.ee/nommesonumid Vabaduse pst 65, Tallinn 11211 Levi: AS Eesti Post Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

«Kodud soojaks» kampaania pakub Nõmme linnaosa elanikele võimalust osta küttematerjale Küttekeskusest (Kalmistu tee 22) kehtivast hinnakirjast soodsamalt järgnevalt: halupuud ja klotsimaterjal –10%, turbabrikett, puitbrikett ja pellet –5%. Sooduskupongi leiate artikli kõrvalt. Kampaania kestab 31. augustini. «Korsten puhtaks» kampaania pakub Nõmme linnaosa elanikele võimalust tellida korstnate ja kütteseadmete puhastamise teenust Ameti Teenus OÜst (Tondi 1) 15% soodsamalt. Sooduskupongi leiate artikli kõrvalt. Kampaania kestab 30. juulini. «Nõmme lilleliseks» kampaania tulemusena peaks Nõmme muutuma lillelisemaks. Selle raames on nõmmelastel võimalik osta Juhani Istikuärist (Pärnu mnt 435) lilli (võõrasema ja kannike) 10% jaehinnast soodsamalt. Samuti on või-

malik osta soodsamalt kogu sortimendis olevaid suvelilleistikuid ning paljasjuurseid hekiistikuid 10% jaehinnast soodsamalt. Sooduskupongi leiate artikli kõrvalt. Kampaania kestab 30. juunini. «Kodud korda» eesmärgiks on kinnistu piirdeaedade ja majade korrastamine ning Nõmme linnaosas asuvate kinnistute omanikele võimaldatakse tänases lehes ilmuva kupongi alusel osta (kupongid leiate artikli kõrvalt): • kauplustest Puumarket (VäikeMänniku 11 ja Forelli 10a) ehitusmaterjale, aiamaterjali, kinnitusvahendeid ja puidukaitsevahendeid 15% soodsamalt; • kauplustest Värvikeskuste Grupp OÜ (Sadolini Värvikeskus: Peterburi tee 52a ja Forelli 10) Sadolini värve ning Pinotexi puidukaitsevahendeid (Pinotex Base, Pinotex Classic, Pinotex Wood Primer, Pinotex Doors Windows, Pinotex Terassi õli, Pinotex Wood Oil, Domus Base, Domus, Domus Aqua, Domus Maler, Tinova VX, Tinova VX Lasur, Sando F, Silikat, Silikat Base, Palazo) 25% soodsamalt, Ceresit fassaadi krohvi- ja soojustussüsteemi materjalid 25% soodsamalt ning abivahendeid, tööriistu, ja maalritarbeid 15% soodsamalt; • Fagel Industrial OÜ müügikontorist (Läike tee 16, Peetri küla, Rae vald) piirdeaiamaterjali ja automaatikatooteid 20% soodsamalt; • kauplusest AS Kemiflora (Laki 3a) viimistlusmaterjale (Kemiflora puidukaitse ja puiduvärv) 25% soodsamalt. Kampaania kestab 30. septembrini.

Kevadkampaania «Majanumber» ajal on võimalik Nõmme elanikel osta majanumbreid ASist Teede REV-2 tavahinnast soodsamalt. Ühe numbrimärgi maksumus on kampaania ajal 5 eurot tükk, sõltumata numbrite või tähtede arvust tähisel. Kampaania korras majanumbri tellimiseks on järgmised võimalused: • külastage AS Teede REV-2 liikluskorralduse divisjoni kodulehte www.liikluskorraldus.ee ja valige sealt alajaotus «Tänavasildid ja majanumbrid». Selle jaotuse alt tuleb teha järgmised valikud: linn – Tallinn, kõrgus – 180 mm, linnaosa – Nõmme ja edasi teie eramu number. Seejärel vajutage klahvi «Lisa korvi», avaneb uus aken ja seal vajutage klahvi «Esita tellimus» ja veel kord «Esita tellimus»; • saatke oma tellimus e-kirjaga aadressile mark@trev2.ee. Kirjas palume kindlasti tuua välja järgmised andmed: teie nimi, aadress, telefoninumber ja millist numbrit soovite; • helistage meile numbril 677 6555 tööpäeviti kella 8–16 ja tehke tellimiseks vajalikud toimingud suuliselt; • tulge ASi Teede REV-2 aadressil Pärnu mnt 463 tööpäeviti kella 8–16. Majanumber toodetakse eritellimusena pärast selle eest tasumist. Numbri saab kätte ASist Teede REV-2 aadressil Pärnu mnt 463 tööpäeviti kella 8–16. Kevadkampaania kestab 31. maini.


15. aprill 2011

3

Mida heki rajamisel silmas pidada? David Dzaganija Juhani Puukool

Kevad on suurepärane aeg istutustöödeks ja väga sobilik heki rajamiseks. Hekil on mitu kasulikku funktsiooni: see kaitseb müra, tuule ja tolmu eest, varjab ja piiritleb selgelt ülejäänud aeda. Lisaväärtusena annab värvilise lehestikuga hekk aiale värvi ning muudab iga aia omanäoliseks. Juhani Puukooli istikuäris (Pärnu mnt 435) on saadaval paljasjuursetena mitmeid eriti kaunilt õitsevaid hekitaimi: erivärvilisi veigelaid ning paljude aiapidajate lemmik tuhkurenelas ’Grefsheim’. Uudisena pakume hekitaimena astelpaju istikuid – sedasi saab lisaks tõhusale astlalisele hekile sügisel ka mõnusa vitamiinidest pakatava saagi. Paljasjuursetel istikutel on potistatud istikute ees mitmeid eeliseid. Esiteks on nende juured kohe pärast istutamist otseses kontaktis pinnasega, mis tähendab, et need kohanevad uue kasvukohaga lihtsamalt. Teiseks saate kohe hinnata istikute juurte kvaliteeti ja kolmandaks on paljasjuursetel selgelt soodsam hind võrreldes potistatud istikuga. Suure heki rajamine paljasjuursetest istikutest võimaldab allesjäänud raha eest täiendada aeda ka teiste taimedega. Soovides aeda kaitsvat astlalist hekki, soovitame istutada viirpuu või punaselehist thunbergi kukerpuud. Need taimed sobivad suurepäraselt pöetud hekiks. Madalamaks pöetud hekiks ja geomeetrilisse aeda sobib ideaalselt pukspuu.

Värvidemäng terveks aastaks Roosisõprade rõõmuks on saadaval uus kanada roosisort ’Prairie Joy’, mis sobib ideaalselt õitsvaks hekiks. See on vähenõudlik põõ-

Lehti ja prügi põletada ei tohi

Tuhkurenelas 'Grefsheim'.

Veigela 'Nana Variegata'.

sasroos vanaaegsete roosade keskmiselt lõhnavate täidisõitega. Õite värv varieerub heleroosast tumeroosani. Õitseb rikkalikult juunist augustini ning väiksemal määral ka hiljem. Ideaalne hekitaim meie kliimasse, kuna on külmaja haiguskindel. Igasugustes oludes leplikud kontpuud lisavad aeda värvidemängu terveks aastaks – suvel on lehed sõltuvalt sordist rohelistest kirjudeni, sügisel värvuvad punakaks ning lehtede langedes jäävad erivärvilised võrsed. Kontpuud sobivad hästi segaistutuseks. Need on väga vastupidavad, taluvad hästi täispäikest ja ka varju. Eriti hästi saavad hakkama niisketes oludes. Kontpuudega pole teie hekk kunagi ühesugune. Niiskesse pinnasesse soovitame hekiks istutada punapaju ’Nana’. See on tihe, keskmise kõrgusega ja kevadel urbadega kaetud pajuliik. Igihaljad okaspuud loovad rohelise müüri terveks aastaks. Heki võib rajada mägimändidest ja ka-

dakatest, eriti populaarne hekitaim on elupuu. Juhani Puukoolis leiab erinevas suuruses juurepalliga elupuid, kus juurte ümber on piisavalt mulda, et ka suurem taim tunneks end pärast istutamist mugavalt ja saaks kenasti kohaneda. Mullapalli ümbritsev võrk laguneb mullas ega sega juurte arengut.

tuks. Enelaid tuleks kärpida pärast õitsemist, et eemaldada äraõitsenud õisikud. Kontpuid tuleks tugevalt tagasi lõigata paari aasta tagant, mitte tihedamalt. Vabakujulist hekki tasub harvendada, et eemaldada külmunud, kuivanud ja haiged oksad. Välja tuleks lõigata omavahel ristuvad ja paralleelselt asetsevad oksad. Sedasi püsib hekk ühtlane ja mitte liiga tihe. Korrapärase heki puhul tuleb hekitaimi tugevalt tagasi lõigata kohe pärast istutust, et taimed haruneks võimalikult maapinna lähedalt. Saamaks ilusat ja tihedat hekki, tuleks seda pügada igal aastal ja anda sellele soovitud vorm. Lõigata tuleks järjepidevalt ja julgelt. Mida tugevamalt tagasi lõigata, seda tihedam ja korralikum hekk moodustub. Kogu hekitaimede valiku ja infot leiate www.juhanipuukool.ee.

Ka olemasolev hekk vajab hoolt Pärast heki istutamist on soovitatav multšida, siis püsib hekk kaunis ja elujõuline. Multšimine hoiab mulla kobedana, säilitab niiskust, takistab vee aurumist ja vähendab umbrohtumist. Talvel kaitseb multš juuri külma eest ega lase pinnasel sügavalt külmuda. Lisaks aktiviseerib see mulla mikroorganismide elutegevust ning aeglaselt kõdunedes on orgaaniline multš väga hea väetis. Ilusat aeda ehtiva heki eest tuleb ka hoolt kanda. Üks ilus tihe hekk vajab korralikku pügamist. Ka vabakujuline hekk vajab kärpimist ja harvenduslõikust, vastasel juhul läheb see aastatega ine-

Juhani Puukool on heakorrakuu ajal Nõmme linnaosa valitsuse koostööpartner. Sooduskupongi leiate lk 2.

Ajaloohõnguline maja vajab õiget värvitüüpi

OHTLIKUD JÄÄTMED

Heiki Tuisk

www.varvimaailm.ee

Sadolini värvikeskus Puitmaja värvimine pole eriline teadus – poed on erinevate tootjate värvidest pungil. Tuleb aga tähele panna, et on vaks vahet, kas värvid uhiuut seina või on tegu juba aastakümneid püsti olnud ehitisega. Kui võtta käsile vana maja renoveerimine, tuleb kõne alla õlivärv Domus. On olemas ka vesipõhine Domus Aqua, aga see ei lähe vanade ehituspõhimõtetega kokku – vanasti vesipõhiseid värve puidule ei olnud ja Nõmme majad värviti kindlasti õlipõhiste värvidega. Domus ongi ühe komponendina linaõli sisaldav värv. Tihti arvatakse, et vanale majale sobib vaid puhas linaõlivärv, lõpptulemus on kindlasti esteetilisem, kuid tänapäeva kiires eluja ehitustempos tuleb arvestada, et linaõlivärv kuivab kaua – värvimisprotsess koos kuivamistega võib võtta nädalaid. Seetõttu ongi välja töötatud värv Domus, mis on õlialküüdvärv, kus alküüd ise sisal-

Vana maja renoveerimiseks on nii õli- kui ka vesipõhiseid värve. Pildil olev maja asub Tartus. dab 50% linaõli, pluss männipuuõli, hiinapuuõli jne. Nii klassifitseerub Domus ikkagi õlivärvi alla ja lisaks on aktsepteeritud miljööväärtuslike hoonete värvimisel. Värvi Domus alla kasutatakse nakke parendamiseks kruntvärvina Domus Base’i, mille koostis on Domusega sarnane. Domus Base’i võib kanda ka vanale värvipinnale.

Millal Domusega värvitud maja uuesti üle värvida tuleb, sõltub väga palju sellest, kus see maja asub. Tallinna agressiivses keskkonnas, kus mustust, tolmu ja CO2 palju, tuleb maja värskendada 7–10 aasta tagant. See oleneb, kui palju langeb fassaadile päikest, kas maja asub suure tee ääres, kui lähedal on puud.

Oksi ja immutamata puitu võib oma aias põletada selleks kohandatud mittepõleval alusel või kuivanud taimestikust puhastatud mineraalpinnasel tuletöö üle järelevalvet tegeva isiku juuresolekul. Käeulatusse tuleb varuda esmased kustutusvahendid (nt tulekustuti, ämber veega, kustutusluuad). Tule tegemise koht peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mis tahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel metsast. Tuld võib teha väljaspool ehitist tuule kiirusel kuni 1,5 m/sek. Arvestama peab lõkkest lenduda võivate sädemetega. Lõkke tegemisel tuleb veenduda, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ja liiklust. Pärast tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada, valades need üle veega või kattes mulla või liivaga. Vastavalt heakorraeeskirjale on Tallinnas kulu, lehtede, okaste ja prügi põletamine koduaedades rangelt keelatud. Kui märkate ebaseaduslikku lõkketegemist või kulupõletamist, palutakse sellest teada anda mupo korrapidaja numbril 14410. Munitsipaalpolitsei võib heakorraeeskirja nõuete rikkumise eest karistada kuni 400eurose trahviga. (NS)

Maja värskendamiseks ei ole vaja määrdunud fassaadi ilmtingimata üle värvida. Tegelikult võiks sellist majaseina kolm-neli aastat pärast värvimist hoopis pesta. Maja seinapesu kõrval on soovitav igal aastal võtta värvipotsik ja pintsel ning väiksemad värvikahjustused parandada. Tavaliselt on kahjustused laudade ristlõigete kohal ehk lauaotstes. Üle tuleks vaadata ka servaliistud, akende piirdeliistud. Kus värv juba natuke lahti või kobrutab, tuleks see traatharja, pahtlilabida või liivapaberiga eemaldada ja uuesti värvida. Niimoodi peab kogu maja mitu korda kauem vastu kui see, mille eest hoolt ei kanta. Kui lauaotstes on värv kahjustunud, pääseb sealt niiskus sisse ja läheb mööda lauda edasi, lagundades niimoodi nii lauda ennast kui ka värvi selle peal, mille tulemusena tuleb käsile võtta suurem töö. Sadolini värvikeskus on heakorrakuu ajal Nõmme linnaosa valitsuse koostööpartner. Sooduskupongi leiate lk 2.

Tallinna keskkonnaamet, OÜ Kesto ja EES-Ringlus MTÜ korraldavad 8. mail Nõmmel OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISREIDI. Reidi raames saab tasuta ära anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed ja vana elektroonika. VASTU VÕETAKSE: vanad akud; patareid ja väikeakud; õlid; õlifiltrid; ravimid (kuni 2 kg inimese kohta); värvi- ja lakijäätmed (kuni 10 kg inimese kohta); olmekemikaalid (kuni 10 kg inimese kohta); elavhõbedajäätmed, sh päevavalguslambid (kuni 10 tk inimese kohta); elektri- ja elektroonikajäätmeid. VASTU EI VÕETA: segaolmejäätmeid; mittekomplektseid elektri- ja elektroonikajäätmeid; autokumme; tulekustuteid. OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISREIDI AJAGRAAFIK • 9–9.45 Jannseni kaubamaja taga (Vabaduse pst 128) • 10–10.45 endise Ilmarise poe ees (Ilmarise 4) • 11–11.45 Männiku tee 105 asfaldiplatsil • 12–12.45 Silikaadi Säästumarketi parklas (Männiku tee 6)


4 15. aprill 2011

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Koduloohuviliste koda aitas vähekindlustatuid küttega

Tulenevalt planeerimisseaduse § 12 lg 1 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 15 lg 1 ning Tallinna linnavalitsuse korraldustest avaldame järgmised teated:

Tallinna linnavalitsus otsustas 6. aprilli 2011 istungil: 1. KORRALDUSEGA NR 522-K: algatada Viljandi mnt, Pärnu mnt, Rulli tn ja raudtee vahelise maaala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Nõmme linnaosas 3,26 ha suurusel maa-alal asuva Viljandi mnt 2b kinnistu senise ärimaa maakasutuse sihtotstarbe muutmine 80% äri- ja 20% sotsiaalmaaks (ühiskondlike ehitiste maa) ja ehitusõiguse määramine krundile kuni 4 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega äri- ja ühiskondliku hoone, rajamiseks. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. 1.1 Tunnistada kehtetuks Tallinna linnavalitsuse 1. märtsi 2004 korraldus nr 439-k «Viljandi mnt, Pärnu mnt, Rulli tn ja raudtee vahelise maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine». 1.2 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna linnaplaneerimise amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on K-Projekt Aktsiaselts aadress Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) või Tallinna linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn). 1.3 Mitte algatada Viljandi mnt, Pärnu mnt, Rulli tn ja raudtee vahelise maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. 1.4 Nõmme linnaosa valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või -teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3 . 1.5 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14–18 ja neljapäeviti kella 9–12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid. tallinn.ee/.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/

Juba teist aastat korraldas Nõmme Koduloohuviliste Koda (NKK) aprilli algul Nõmme vähekindlustatud peredele kütte jagamise. Abi said kümme peret, kelle vahel jagati laiali umbes kaks tonni briketti. Abivajajate nimekirja koostamisel olid suureks abiks Nõmme linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna töötajad. Küttematerjali laadisid auto peale ja maha NKK liikmed, laiali veeti see NKK heade sõprade abiga. Ettevõtmisel olid abiks Rene Abel, Sander Pärn, Ivar Prees, Varpo Paekivi, Peeter Brambat, Mait Kroonmann, Riho Prees, Jaak Tuuksam ja Toomas Kleesment. Pildil vasakult Riho Prees, Jaak Tuuksam ja Toomas Kleesment, autokastis Varpo Paekivi. (NS)

Peeter Brambat

Tallinna linnavalitsus otsustas 30. märtsi 2011 istungil KORRALDUSEGA NR 468-K: võtta vastu Nõmme linnaosas asuva 0,16 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mai põik 3 kinnistu detailplaneering, WAX STUUDIO Osaühingu töö nr DP 01/2008, milles on määratud Mai põik 3 kinnistu kasutamise tingimused ja ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks. 1.1 Tallinna linnaplaneerimise ametil ning Nõmme linnaosa valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek. 1.2 Detailplaneering algatati Tallinna linnavalitsuse 4. novembri 2009 korraldusega nr 1813-k «Mai põik 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine».

Jäätmejaamad Tallinnas Keskkonnameti tellimusel on Tallinnas avatud neli jäätmejaama: • Artelli jäätmejaam (Artelli 15), avatud K–R kl 14–19, L kl 10–15, teenindab AS Veolia Keskkonnateenused (tel 1919), • Paljassaare jäätmejaam (Paljassaare põik 9a), avatud K–R kl 14–19, L–P kl 10–15, teenindab OÜ Kesto (tel 639 5222) • Suur-Sõjamäe jäätmejaam (Suur-Sõjamäe 31a),avatud K–R kl 14–19, L–P kl 10–15, teenindab AS Ragn-Sells (tel 15155) • Pääsküla jäätmejaam (Raba 40, Pääsküla prügila territoorium), avatud E, R kl 14–19 K, L, P kl 10–15, teenindab AS Veolia Keskkonnateenused (tel 1919).

Jäätmejaamades võetakse elanikelt vastu: • töötlemata puitu (tasuta) • vanametalli (tasuta) • plaste (tasuta Suur-Sõjamäe ja Paljassaare jäätmejaamades) • sorditud kivid ja betoon (tasuta Suur-Sõjamäe ja Paljassaare jäätmejaamades) • paberit ja pappi (tasuta) • kasutuskõlblikku vanamööblit* (tasuta) • sõiduauto rehve (tasuta kuni 8 rehvi korraga) • elektri- ja elektroonikajäätmeid (tasuta, sh külmikud ja telerid)** • pakendeid (tasuta) • lehtklaasi (tasuta Suur-Sõjamäe ja Paljassaare jäätmejaamades) • koduseid ohtlikke jäätmeid (tasuta) Suur-Sõjamäe jäätmejaam võtab vastu asbestijäätmeid hinnaga (57,52 eurot/kuupmeeter).

Kõik jäätmejaamad on suletud riigipühadel ja pühade-eelsetel tööpäevadel.

* Kasutatud mööbli oleku otsustab jäätmejaama klienditeenindaja. Kasutuskõlbulikuks tunnistatakse väga heas korras olev mööbel, mida on võimalik suunata taaskasutusse koostöös MTÜga Uuskasutuskeskus. ** Tagastatavad elektroonikaseadmed peavad olema komplektsed. Mittekomplektseid külmikuid võetakse vastu ainult tasu eest – 9,59 eurot/tk. Sortimata ehitusjäätmeid, kasutatud riideid ja muid kasutuskõlbmatuid sortimata jäätmeid, sh kasutuskõlbmatu vana mööbel, veoauto ja väiketraktori rehve võetakse vastu vastavalt jäätmejaama operaatori hinnakirjale. Vastu võetakse taaskasutatavaid jäätmeid ainult kodumajapidamistest! Jäätmejaama sissesõidule ja territooriumile on paigaldatud infoviidad. Jäätmejaamas olevad mahutid on märgistatud vastavalt kogutavale jäätmeliigile. Kohapeal abistab ja juhendab elanikke jäätmete üleandmisel jäätmejaama töötaja, kes väljastab kliendi nõudmisel õiendi vastuvõetud jäätmeliikide ja koguste kohta.

HEAKORRAKUU TALGUD NÕMMEL

AEG 7. mai 10.00 7. mai 10.00

«TEEME ÄRA!» 7. MAI KORRALDAJA MTÜ Meie Kodu Nõmme Naabrivalve sektor

TALGUJUHT/KONTAKT Mare Peil, tel 507 4070, Mare.Peil@mail.ee Anneli Chhabra, 526 8449, annc13@hotmail.com

Nõmme babtisti kogudus Nõmme spordikeskus

Anneli Vinkel, tel 504 0990 Toomas Klasen, spordi.keskus@mail.ee

Nõmme Heakorra Selts

Maie-Tarma Kibin, tel 510 0510, maie.tarma@nommekultuur.ee Kristel Kaseleht, 513 8547, kristel.kaseleht@liiva.ee

7. mai 12.00

KOHT Glehni park Piiri tn, Rahumäe tee ja surnuaia ümbrus Hiiu babtisti kalmistu Nõmme Spordikeskuse territoorium Glehni rahula

7. mai 10.00

Kalmistu tee ja Pedaja tn ümbrus Liiva Külaselts MTÜ

7. mai 10.00 7. mai 10.30

Vaata ka www.teemeara.ee/

18. ja 19. aprill 16.00 28. aprill 18.00 6. mai 15.00 10. mai 17.00 12. mai 17.30 14. mai (või 21. mai, sõltub ilmast) 16. mai 10.00

ÜLEJÄÄNUD HEAKORRAKUU TALGUD NÕMMEL Kergejõustikuklubi ümbrus Nõmme kergejõustikuklubi ja jooksurajad Valdeku park Saksa Lambakoerte Ühing Vabaduse park Nõmme noortemaja Lauliku lasteaia ümbrus, Kivimäe, Lauliku lasteaed ja piirkonna elanikud Lauliku, Hommiku tn piirkond Rahumäe kalmistu Vabadussõjas Nõmme Heakorra Selts langenute hauad Nelgi tn ja Kraavi tn jalgrada Piirkonna elanikud Võidu park

Männiku noortekeskus ja puuetega noorte õppekeskus Juks

Anu Vackermann, tel 517 8310, 677 0908, nommekjk@hot.ee Epp Roosa, epproosa@gmail.com Lada Mehikas, tel 5563 9249, 658 5881 Margit Hiiet, tel 652 0561, 525 9116, lauliku@lauliku.tln.edu.ee Leho Lõhmus, tel 512 8893 Katrin Kulper, Katrin.Kulper@mkm.ee tel 5556 7781, 639 5559, manniku@taninfo.ee


15. aprill 2011

Keskkonnateadlikkuse arendamine lasteaias

LÜHIDALT

Jalgpallitrenn noortele

Reet Ellermaa Loodushoid, looduskaitse, säästlikkus looduses – need on teemad, millega lasteaedades tegeletakse igal nädalal. Küll integreeritult teiste tegevustega, küll mõne teemaga süvitsi minnes. Aga ikka ise tehes: uurides, katsetades, jälgides, vaadeldes ja võrreldes.

Omastehooldus on see, kui abivajavat inimest hooldavad oma kodus tema lähedased. Perekond on läbi aegade olnud Eestis kõige kindlam hoolduse tagaja. Me tuleme kultuurist, kus pere erinevad põlvkonnad elasid koos ning abi ja tuge vajavate pereliikmete eest hoolitsemist peeti loomulikuks. Lähedaste inimeste hool ja armastus aitavad terveneda ning on hindamatuks toeks elupäevade lõpuni. Hooldusvajaduse tekkimine paneb aga kogu pere uude olukorda. See on suur muutus, mis tekitab palju küsimusi, nõuab palju kohandumist. Lisaks nõuab lähedase hooldamine emotsionaalset ja füüsilist pühendumist. Et oma jõuvarusid säästa ja uut energiatteadmisi koguda, julgustab Inkotuba uurima ja kasutama kõiki võimalusi. Tule meie kokkusaamistele, mis toimuvad iga kuu kolmandal kolmapäeval algusega kell 13 Endla 59, Tallinna Puuetega Inimeste Koja ruumides. Omastehooldajate tugirühm on mõeldud kõigile oma lähedaste hooldajatele, kes soovivad täiendada põetusalaseid teadmisi ja suhelda teiste omastehooldajatega. Kokkusaamistel jagavad erinevad oma ala spetsialistid (psühholoog, sotsiaaltöötaja, õde, abivahendi spetsialist jt) teadmisi ja oskusi, kuidas hooldamisega paremini toime tulla. TEEMAD LÄHIKUUDEL: • aprill: hooldaja stress ja läbipõlemine, enesehoid, • mai: linna teenused ja toetused omastehooldajatele. Ootame sind! Osalemine on tasuta! Info: www.kuivaks.ee või pirjo@inkotuba.ee, tel 5550 0290.

Projekti rahastab Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet

Tallinna Raku lasteaed

Parimad ideed ideepanka

Näituse «Taaskasutus kunstis» enamik töid olid valminud laste ja perede koostöös.

Lastevanemate loomingulisus üllatas Märtsis, kui talvised õpperajad olid juba läbitud, toimus projekti raames Nõmmekannikese lasteaias järjekordne ühine teemapäev, mis oli pühendatud prügi taaskasutusele. Õpetajate Anneli Kase ja Ülle Noore eestvedamisel oli üles seatud näitus «Taaskasutus kunstis». Kuna projekti üks eesmärk on kaasata lapsevanemaid laste keskkonnateadlikkuse arendamisele, olidki enamik töid valminud laste ja perede koostöös. Teise osa eksponaate olid valmistanud õpetajad ja

lapsed lasteaias. Prügikasti asemel olid näitusesaali jõudnud pudelid ja plekktoosid, ajalehed ja plasttaara, karbid ja kiled – lastevanemate loomingulisus üllatas isegi paljunäinud õpetajaid. Lauateatrid ja erinevad mänguasjad, nukumööbel ja minilinnad autopesulate ja taaraautomaatidega – kõik need juba valminud asjad, aga ka põnevad ideed saavad kindlasti kasutuse lasteaia õppetegevustes ja mängudes. Parimaid perekondi autasustatakse diplomitega, mis on samuti tehtud taaskasutatud materjalidest.

Veel ühe võimalusena keskkonna säästmise nimel prügi taaskasutada pakkusid Nõmmekannikese õpetajad oma projektipartneritele välja liikumisraja. Sportlikuks tegevuseks ja (liikumis)mängudeks polegi alati vaja kallist poevahendit. Mõlema lasteaia lapsed tundsid rõõmu sooületamisest ajakirjasaartel, hokimängust plastpudeli ja konservikarbiga, täpsusvisetest ajalehepalliga, konservitoosist «kõmpadega» astumisest, pugemisest läbi kastitunnelite… Õpetajad said aga osavust proovida pudelikorkidest trips-traps-trulli mängides. Teemapäevast tehakse kokkuvõte mõne aja pärast, kui esimesed emotsioonid on vaibunud ning väärtuslikumad ja põnevamad ideed välja settinud. Mõlema lasteaia õpetajate ühisanalüüsi tulemusena lisanduvad parimad mõtted taas loodavasse ideedepanka. Loodetavasti pakub see valmides huvi teistelegi lastele keskkonnahariduse andjaile.

Laulustuudio kevadkursus mudilastele Bel Canto laste laulustuudio kutsub 1–2-aastaseid mudilasi koos lapsevanematega rõõmsatele kevadkursustele. Kursused algavad 20. aprillil ja lõpevad 22. juunil kevadpeoga. Toimumispaigad on Nõmme kultuurikeskus ja Mustamäe Kaja kultuurikeskus. Info ja registreerimine tel 5645 5477. (NS)

Puuetega noored näitavad Männiku raamatukogus oma töid Männiku raamatukogus on avatud Tallinna puuetega noorte keskuse Juks näitus, mis tutvustab noorte igapäevaseid tegemisi ja kunstikodades valmistatud kauneid käsitöid. Pilgu saab heita arenduskeskuse rühmades toimuvale, kus tegevussuundadeks on igapäevaeluga toimetuleku õpe, kunstitegevus, muusikaõpetus ja -teraapia, liikumine ja teatriõpetus. Näitust iseloomustab mõte, et kunstiõpe eeldab maailma vaatlemist ja märkamist. Arenduskeskuse kunstikodades valmistatud keraamikat, tekstiili, portselani- ja klaasimaali saab Männiku raamatukogus vaadata 15. maini. (NS)

Tahtmiseta ei sünni midagi Kadri Liivaleht Nõmme muuseum Kutsumus, tahtmine, pühendumus, soov lakkamatult luua – need on motivaatorid, mis on viinud ja viivad Viljandimaalt Võhma lähedalt pärit Aino Roodla ikka ja jälle kangastelgede taha. Kuni aprilli lõpuni Nõmme muuseumis välja pandud näitusmüük on vaid väike osa Aino Roodla töödest – käsitsi kootud kordumatutest ja omanäolistest teostest. Aino Roodla tee kudumise juurde sai alguse juhusest: sõbranna kutsus ta endaga ükskord telgedel kudumise ringi kaasa, lihtsalt vaatama, mida seal õigupoolest tehakse. Kudumisringis nähtu ja kogetu põhjal tekkis Aino Roodlal, kes varem telgedel kudumisest midagi ei teadnud, selle töö vastu tõsine ja püsiv huvi, mis tänini ei ole kustunud. Praegu Kivimäel elav naine on Nõmme sotsiaalkeskuse juures töötava kangastelgedel kudumise ringi hing, kudumiskambris ikka esimesena kohal ja viimaste seas sealt lahkumas, ikka kas kudumas, midagi korraldamas, kavatsemas, vajadusel ka teisi juhendamas ja neile nõu andmas – küll lõime laiuse ja pikkuse arvutamise juures, küll lõime käärimise ja telgede rakendamise juures, küll erinevate kudumistehnikate õppimise juu-

HALDUSKOGU

Jukko Nooni

OMASTEHOOLDUS

Jalgpalliklubi Nõmme Kalju ootab jalgpallitreeningutele kõiki poissetüdrukuid, kes on sündinud 1997.–1998. 1999.–2000. ja 2001.–2003. aastal. Täiesti uued grupid komplekteeritakse aga kõige väiksematest lastest, kes on sündinud 2004.–2005. ja 2006.– 2007. aastal. Treeningud toimuvad Hiiu staadionil (Pidu 11). Täpsem info. www.jkkalju.ee rubriigis «Noored ja treeningud». Kõik noortejalgpalli puudutavad küsimused on oodatud. Kontaktisik on noortetöö juht Rainis Maasing, rainis@jkkalju.ee või telefonil 5663 8888. Jalgpallihuvilisi lapsi treenivad mainekad treenerid. (NS)

Nõmmekannikese saalis olid aga pillideks moondunud moosiämbrid, tühjad pudelid, konservikarbid ja ajalehed – külalistele esines Nõmmekannikese prügiorkester! Rütmipille on lastega ikka ise tehtud, aga küllap leidsid Raku lasteaia pedagoogid siitki taas mõni värske idee.

Nõmmekannikese lasteaed õpetaja

Et laste ja nende perede keskkonnateadlikkust veelgi suurendada, otsustasid kaks Nõmme lasteaeda – Nõmmekannike ja Raku – jõud ühendada ning mõlema maja direktorite eestvedamisel kirjutati keskkonnahariduslik projekt «Targaks tuppa tulemata». Finantseerimist taotleti Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist ning toetus oma ideede elluviimiseks ka saadi. Projektis osalevad 4–6-aastased lapsed ja rühmade õpetajad. Raku lasteaia mudilased ja pedagoogid on nii eesti kui vene kodukeelega, mis annab projektile veel lõimumise lisaväärtuse. Koos ideid vahetades ja kogemusi jagades on meie lastest ja nende peredest keskkonnateadlike kodanike kujundamine kergem ja huvitavam. Projekti lõpptulemusena on kavas parimad ideed koondada ning teistegi lasteaedade õpetajate keskkonnakasvatuse mitmekesistamiseks raamatu(te)na avaldada.

5

Aino Roodla leiab, et kangastelgedel kudumine on olnud eesti rahvale omane läbi aegade. res. Neli aastat kandis ta enda õlul ka kudumisringi töö eest vastutaja auväärset, kuid kohustusterikast koormat. «Tahtmata ei saa midagi, tahtmata ei sünni midagi!» Nõnda mõtiskles Aino Roodla, kui näitust Nõmme muuseumis üles pani, vastates sellega ka küsimusele, mis paneb teda oma huvialaga nii intensiivselt tegelema. «Ja tahtmine on tal suur. Väga suur,» lisas kommentaariks teda näituse kujundamisel aitav ringikaaslane. Proua Roodla, kes leiab, et kangastelgedel kudumine on olnud

eesti rahvale omane läbi aegade, kasutab telgedel ehk kangaspuudel kudumisel erinevaid kudumisviise (labast, toimset), erinevaid põimetehnikaid, erinevaid siduseid. Näiteks on Aino Roodla teinud pindpõimet, nõudlikku gobeläänpõimet, rüiut; armsad ja kodusoojust õhkuvad on tema kaltsuvaibad. Näitusel väljapandud töödest nimetab pr Roodla enda jaoks eriti tähtsaks ja oluliseks kahte vaipa: triibulist pindpõimetehnikas teostatud leegilise kirjaga värvilist villast vaipa, mille pinnal on sujuvad kaldjooned, ja pulmavaipa.

Komisjonide esimeeste vastuvõtuajad: • Nõmme halduskogu esimees Matti Martinson, vastuvõtt kokkuleppel Tallinna Rahumäe põhikoolis Vabaduse pst 50, eelregistreerimine 694 3231. • Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon, esimees Õnne Pillak, vastuvõtt kokkuleppel, eelregistreerimine 694 3231. • Arengu-, planeerimis- ja keskkonnakomisjon, esimees Urmas Mardi, vastuvõtt kokkuleppel Vana-Viru 12, tuba 104 kell 16–17, eelregistreerimine 5804 6430. • Sotsiaalkomisjon, esimees Eero Merilind, vastuvõtt kokkuleppel Nõmme kliinikus Pärnu mnt 289a, eelregistreerimine 694 3231. • Revisjonikomisjon, esimees Valdek Mikkal, vastuvõtt kokkuleppel, eelregistreerimine 553 4489 või 657 2220. • Elamumajanduskomisjon, esimees Urmas Reinsalu, vastuvõtt kokkuleppel, eelregistreerimine 506 4841.


6 15. aprill 2011 VABA AEG

KUULUTUSED

Nõmme kultuurikeskus

Nõmme sotsiaalkeskus

17.04 kl 14 Mustpeade Majas (Pikk 26) «Kellahelin kevades», esinevad väikeste tüdrukute koor Nõmmelill ja käsikellade ansambel Kella-Ring (juhendajad Inna Kopli ja Inna Lai) ning Pärnu käsikellastuudio Agapella kontsertansambel ja noorteansambel (juhendajad Elo Kesküla ja Helvi Treiblut). Pilet 3 eurot / soodus 2 eurot. 22.04 Saku Suurhallis tantsuvõistluse Tallinn Vana Toomas Trofee osavõistlusena hobitantsuvõistlus «RITMO XV». Kavas standardtantsud ja ladina-ameerika tantsud. Täiendav info ja piletite tellimine http://tallinntrophy.org, www.ritmo.ee. 24.04 kl 17 uus klaver kammersaalis «Suvesooja», esinevad Kadri Voorand ja Jürmo Eespere. Piletid eelmüügist 6 eurot / soodus 4 eurot. Samal päeval kõigile 6 eurot. 29.04 kl 18 kultuurikeskuse lauluringide laste kontsert. Tasuta! 30.04 kl 18 kohtumisõhtu Jaan Kaeraga, käsitletakse tema elu ja loomingut. Vestlust kaerajaani tantsust juhib Kristiina Kapper. Üles astuvad tantsurühmad Känd ja Käbid, Pääsuke, Leesikad ja rahvakunstiselts Leigarid, kaasa teeb Nõmme pillikoor. Pilet 2 eurot. 1.05 kl 19 tantsuõhtu ansambliga KännuKUKKBänd. Pilet 4 eurot. 3.05 kl 19 Rakvere teatri etendus E.-E. Schmitt «Oscar ja Roosamamma. Kirjad Jumalale». Piletid 10 eurot / soodus (õpilased ja pensionärid) 8 eurot saadaval kultuurikeskuse valvelauas ja Piletimaailmas. Turu plats 2, tel 6770 891, post@nommekultuur.ee, www.nommekultuur.ee.

Peamaja Sihi 26, tel 672 3125 Avatud on Elli Kleini fotonäitus. 6.05 kl 11 sotsiaalkeskuse suur võimlemispidu sotsiaalmaja saalis. Täpsem info Sihi 26 ja telefonil 672 3125. 13.05 kl 12 venekeelne kohvik-klubi. Eelregistreerimisega. 20.04 juuksur, 29.04 pediküür. Ilu- ja massaažiteenuste registreerimine telefonil 672 3125. Pääsküla filiaal Suvila 1, tel 677 8011 Avatud on maaliringi tööde näitus. 19.04 kl 14 laulame koos Ede Markusega. 13.05 kl 14 seltskondlik pärastlõuna. Sihi 26, tel 672 3125 ja 672 3126, www.nommesots.ee

Nõmme muuseum Aprillis avatud Aino Roodla vaipade näitus-müük. Püsiekspositsioon Nõmme ajaloost. Pilet 1,28 eurot, õpilased, üliõpilased ja pensionärid 0,64 eurot, perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 2 last) 2,24 eurot. Jaama 18, tel 670 0202. T–R 10–17, L 10–16.

Jannseni galerii Kuni 30.04 avatud Kuulo Vahteri graafika näitus. 16.04 kl 10 tiffany tehnika vitraažikursus. 20.04 kl 16 lihavõtteteemaline lauakaunistus. 23.04 kl 11 kõlavöö õpituba. 30.04 ja 01.05 kl 14 kahepäevane niplispitsi õpituba. Õpitubadesse on vajalik eelregistreerimine post@craftcenter.eu, telefonil 618 8001 või koha peal. Avatud T–L 11–19 Vabaduse pst 128 (Jannseni kaubamaja 2. korrus), tel 618 8001

Noortekeskused Pääsküla noortekeskus Noortekeskus on avatud E–R 14–20, L–P suletud. Pääsküla noortekeskuse ekstreemhall T–R 14–19.30, L 12–18.30 (T, N BMX ja tõukerattad; K, R, L rula, rulluisk; P rendipäev). Rännaku pst 1, tel 677 5232, 5556 7780, paaskyla@taninfo.ee, www.taninfo.ee/paaskyla.

Männiku noortekeskus Noortekeskus on avatud E–R 14–20, L, P suletud. Männiku tee 96, tel 639 5559, 5556 7781, manniku@taninfo.ee, www.taninfo.ee/manniku.

Nõmme noortemaja Nurme 40, tel 670 1230, Mai 23, tel 645 7369, nnm@nnm.edu.ee, www.nnm.ee

Nõmme loodusmaja Klassid koos õpetajatega on loodusmajja oodatud aasta läbi kõigil koolipäevadel, vajalik eelregistreerimine nommeloodusmaja@gmail.com või 5563 9249. Õie 14, tel 658 5881, loodusmaja@nnm.edu.ee

Nõmme spordikeskus Välibasseinid, rannajalgpall, rannavõrkpall, piknikuplats, tünnisaunad, bangalo, seminariruum kasutamise võimalus. Kohvik avatud 10–20. Jõusaal avatud E–P 8–22, tel 671 8541 (spordikeskuse infotelefon) ja 552 4408 (jõusaali treener). Saunapäevad uues majas E–N 17–21 (soome saun), R 17–20 (aurusaun), L–P 12–18. N 17–21, P 12–18 (tünnisaun). Nõmme seikluspark avatud iga päev, rajale minek 10–19. Tel 608 8029, info@nommeseikluspark.ee. Avatud iga päev 8–22. Külmallika 15a, tel 671 8541. www.sportkeskus.ee

Rahumäe mängujaam Ootame mängima ja meisterdama lapsi ja lapsevanemaid igas vanuses! Teisipäeviti algusega 10.15 toimub nukuvalmistamise kursus lapsevanematele. Neljapäeviti algusega kl 11 saavad vanemad koos mudilastega maalida. Reedeti algusega kl 17 toimub meisterdamine kooliealistele. Avatud E 12–19, T–R 10–19 Rahumäe jaamahoones Pärnu mnt 288b, tel 615 7157

Nõmme Rahu kogudus Nõmme Rahu kirik Võsu 5 16.04 kl 11 Kristliku Raudteelaste Ühingu koosolek kogudusemajas. 16.04 kl 13 leeritund kogudusemajas. 17.04 kl 10.30 jumalateenistus. 17.04 kl 17 misjonikohvik kogudusemajas. 21.04 kl 9 Tallinna esimese internaatkooli suure nädala jumalateenistus. 21.04 kl 10 Rahumäe põhikooli suure nädala jumalateenistus. 21.04 kl 18 suure neljapäeva jumalateenistus. 22.04 kl 11 suur reede jumalateenistus. 22.04 kl 13 ristitee, algusega Tallinna Jaani kirikust. 24.04 kl 10.30 I ülestõusmispüha jumalateenistus. 25.04 kl 18 II ülestõusmispüha jumalateenistus. 30.04 kl 11 tervisliku elustiili klubi koosolek kogudusemajas. Nõmme Lunastaja kirik Õie 10 15.04 kl 18 Göri (Ungari) üliõpilaskoori kontsert. Lastele pühapäevakooli tunnid jumalateenistuse ajal. Segakoori proov E kl 17.30, meeskoori proov E kl 19, kammerkoori proov P kl 13. «Hingehoiu valve» igal kolmapäeval kl 11–14 Nõmme Rahu kantseleis. AA (Anonüümsed Alkohoolikud) «Rahu rühm» Nõmme Rahu kogudusemajas igal P, K ja R kl 18. Koguduse raamatukogu avatud igal pühapäeval 9–10.15. Koguduse kantselei avatud E, R 9–14, K 14–18, pühapäeval tund enne ja pärast jumalateenistust. Jumalateenistuse raadioülekanded Nõmme Rahu kirikust igal pühapäeval kl 17 Pereraadios lainepikkusel 89,6 MHz. Koguduse aadress: Võsu 5, tel 670 1679, 509 0011, nomme.rahu@eelk.ee, www.nommerahu.ee.

Nõmme baptistikogudus 17.04 kl 11 palmipuudepüha jumalateenistus, sisustavad noored. 22.04 kl 11 suure reede jumalateenistus, jutlustab Anton Tuul, laulab kammerkoor. 24.04 kl 11 I ülestõusmispüha jumalateenistus, jutlustab Urmas Roosimaa. 24.04 kl 18 piiblitund: Efesose kiri, lektor Mari Vahermägi. 30.04 kl 18 ülistus- ja palvekoosolek «Jumal taastab ja teeb uut». 1.05 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Mari Vahermägi. Palvekoosolek K kell 11 ja 20.30. Laste pühapäevakool P kell 11. Kasutatud riiete pood avatud K kell 13–17 ja L 9–13, noorte info www.n2.ee, koguduse televeeb www.tv.nbk.ee. Esita palvesoovid ja vaata lisaks www.nbk.ee. Puuvilja 4, 670 1155, nbk@nbk.ee, www.nbk.ee.

Nõmme «Vabaduse» baptistikogudus Jumalateenistus pühapäeviti kell 11 Vabaduse pst 156. Mõtuse 21, Tallinn 10620, tel 672 7554 (õhtuti), leinus@uninet.ee

Aiaprahi äravedu, aedade koristamine, puudelõikus ja puuokste äravedu, ehitusprahi äravedu ja lammutustööd, vanaraua äravedu tasuta. Tel 5347 6867.

Korstnapühkimistööd, küttekollete ja korstnate ehitus ja remont kvalifitseeritud meistrilt 7 päeva nädalas. Asun Nõmmel. Töid teen Tallinnas ja Harjumaal. Tel 5372 4993, e-post Nõmmehaldjad tulevad appi: leika456@gmail.ee. puude langetamine, lehtede vedu (1 kott 1.80), okste vedu, Elektritööd pädevusega elektaedade kevadkoristus, piirde- rikult. Materjalid soodsalt. Äraiad ja väikerajatised, aasta- ge tapke ennast elektriga, luringne majahaldjateenus. Ke- bage end aidata spetsialistil. vadised tööd Nõmme aedades! Tel 5665 1156. Tel 5569 8908, haldjad@nommehaldjad.ee, www.nomme- Koguja huvitub vanarahast, autasudest, postkaartidest-fohaldjad.ee. todest. Huvitava eseme eest Arvutite müük ja remont. Printe- hea hind. Iga päev. Raha kohe. rite müük, remont ja toonerite Kuulutus ei aegu. Võimalusel täitmine. Koolitus. Viirusetõrje. vahetus kogujatega. Tel 5595 Tel 506 3783, Kalle. 5996, 657 0263. Pottsepatööd: glasuurahjud, plekkahjud, tellisahjud, kaminad, pliidid. Glasuurahju kapitaalremont. Tel 5648 3792, www.robert.ee.

Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike puude- ja oksteraiet. Teen puude kujunduslõikust. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon taOstan eestiaegset ja talumööb- suta. Tel 5616 9864. lit + tarbeesemed, maalid, nõud, mündid, hõbe- ja kulde- Vihmaveerennide puhastus, semed, hambakuld, lukud, lin- remont ja paigaldus. Tel 5902 gid, aknakremoonid jpm. Või- 5412 vad vajada restaureerimist. Ostan maja või korteri tühjaks en- Koristan tasuta vanarauda: pliine 1950. a valmistatud eseme- did, pesumasinad, vannid, ratest. Kuulutus ei aegu! Vabadu- diaatorid, autoakud, mootorid, tose pst 128, Jannseni kaubama- rud jne. Tulen ka väikestele kogustele järele. Tel 5346 8430. ja II korrus. Tel 5559 9930. Ostame kasutatud raamatuid (valikuliselt, kõige vanematest uuemateni), vanu postkaarte ja mänguasju, vanemat eesti kunsti (maalid, graafika). Vajadusel tuleme kohale. Raamatukoi, Harju 1. Tel 683 7714, 511 5525.

Elektritööd soodsate hindadega kogenud elektrikult. Likvideerin ka pisirikkeid. Tel 5660 9403. Aednik teeb kevadist õunapuude ja viljapuude hoolduslõikust. Tel. 5693 0342.

Raamatud, mida teil vaja pole, viime tasuta jalust ära. Sobivad Ehitus- ja remonditööd, sisevii- kõik raamatud, igas seisukormistlus, terrassid, sauna pui- ras ja keeles. Tee riiulisse ruutosad jms. Tel 5664 6709. mi! Tel 5346 8430. Kevadine viljapuude, hekkide Müüa saetud küttepinnud 180 lõikamine ja hooldus, haljas- eurot/koorem ja saetud ning lõtutööd. Tel 5360 3678, 672 hutud lepa küttepuud 35 eurot/ 2402. rm. Info ja tellimine 5346 6680, Kõige soodsamad küttepuud! Lepp, sanglepp, kuusk, kask. Toome puud Harjumaal tasuta koju! Tellimiseks helista 600 0136, 520 0093 või täida tellimisleht internetis www. puu24.ee. Ostan vanu esemeid: mööblit, raamatuid, nõusid, portselani, mänguasju, vask- ja pronksesemeid, tööriistu, kalanduse ja jahindusega seonduvat, lampe, postkaarte, kuld- ja hõbemünte, pilte/maale jne. Võivad olla ka osadena. Pakkuda võib kõike, mis tundub vana. Tulen vaatama, raha kohe. Tel 5198 3307. Mootorsaetööd: eramutele ja teistele objektidele ohtu valmistavate puude langetamine, samuti puude kujundamine, okste lõikus. Tel 5561 4664.

523 1346 ja www.hirvlisaeveski.ee. Ostan tühjalt seisva ühe- või kahetoalise korteri Tallinnas. Korter võib vajada remonti. Te 5820 0800. Vee- ja kanalisatsioonitööd, siseja välistööd. Tel 5453 5251. Ostan 2–3-toalise korteri, majaosa või maja. Teatada 11619 Nõmme postkontor, postkast nr 1827 või tel 677 0940. Fekaalivedu seitse päeva nädalas. Paagi maht 10 m³. Kiire teenindus. Tel 5827 9834. Alumiiniumkatuseredelid, tel 515 9155.

Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja looduskivi paigaldus. Materjali transport meie poolt. Töödest pildid. Tel 5803 Liidame kinnistul asuvad to- 3448, Ain. rustikud ühisveevärgi ja kana- Viljapuude kevadine võrahoollisatsioonisüsteemiga, lisaks dus-noorenduslõikus. Tel 514 15 t kalluri- ja ekskavaatoritee- 3787, Heino. nused, geodeetilised mõõtmised ja -mahamärked, dokumen- Pakume teile aia kujundamisel teeritud elektri- ja santehnilised ja rajamisel läbimõeldud, praktisisetööd. Tel 5850 4300, 660 lisi ja huvitavaid lahendusi. Teeme kevadist aiahooldust. www. 4455. maastikudisain.ee, tel 5550 Männiku teeninduspunkt, www. 1037. olmeteenindus.ucoz.com, teeb järgmisi töid: telerite remont ja Vahetan majaosa Tartus eladiagnostika, arvutite remont ja mispinna või suvila vastu Taldiagnostika, rõivaste parandus, linnas või Harjumaal. Tel 528 võtmete kopeerimine, jalatsite 8804. parandus, videote salvestamine DVD-le. E–R kl 10–18, L kl Restaureerin puitantiikmööblit. Tel 5568 3629. 10–15, tel 506 5072. Muld, liiv, killustik + transport Akende pesu, veerennide pu+ bobcat. Koristus + prügive- hastus, ohtlike puude/okste du. Haljastus, sillutised, kivi- lõikus. Tel 5638 8994. tööd, piirdeaedade ja väravate Ahjud, pliidid, soemüürid. Kõivalmistamine ja paigaldus. Asu- kide küttekollete ehitamine, reme Nõmmel. Tel 502 6161. mont, puhastamine. Materjali Põrandate lihvimine. Tel 5398 vedu, lammutamine. Töödel garantii. Tel 5665 1812, Ivar. 9300. Noor perekond ostab maja- Ehitus- ja remonttööd: terrassid, osa või maja Nõmme piirkon- saunad, abihooned; santehnilised tööd sise- ja välitingimusnas. Tel 516 2082. tes, vajadusel projekteerimine; Ostan teie vana või seismajää- elektritööd, vajadusel projekteenud auto. Vajadusel arvelt kus- rimine. Hulgaliselt referentse, tutamine. Raha kohe kätte. Tel arve võimalus. Tel 565 5936, 5698 1497. e-post anton.klaus@mail.ee.

Tulen koduabiliseks 1-2 korda Eesti perekond ostab maja või nädalas Nõmme piirkonnas. Tel majaosa esimesel korrusel. Vä5392 7921. hemalt neli tuba. Võib vajada remonti. Tel 515 9331. Ehitus- ja remonditööd, siseviimistlus, ka lammutustööd. Tel Aitan teie kodus likvideerida lekked vee- ja gaasipaigaldi5698 9272. sel, teen väiksemaid remondiViljapuude lõikus, okste vedu. ja ehitustöid, panen kokku ja Tel 5347 1778, Janari. paigaldan mööblit jne, ka muud Õunapuude lõikus. Tel 526 majapidamistööd, küsi lisa tel 514 9821. 1716, Riido. Majutusasutus otsib eesti keelt vabalt kõnelevat lahtiste kätega ja juhilubadega aktiivset meesterahvast, kelle tööülesanneteks on eluruumide pisiremondid ja pesuvedu. Töö sisaldab ka nädalavahetusi, tööpaigaks vanalinn. Palk: 3,8 eurot/h bruto. CV/elulookirjeldus tuua Rataskaevu 16 (avatud kl 9–19) või saata elen@oldhouse.ee.

Pottsepatööd – ahjud, pliidid, kaminad, korstnad. Ka parandustööd. Tel 5665 2090, 646 2563.

Kohusetundlik meesterahvas võib abistada majapidamise, aiakoristuse ja ka muudel töödel. Võimalik transporditeenus. Tasu kokkuleppel. Tel 5301 8644.

Viime tasuta ära teie vanaraua (sh pliidid, pesumasinad, radiaatorid, vannid ja muu metall). Demonteerimistööd. Hoolsad töömehed. Tel 5593 9504.

Lõhutud küttepuud. Haab 34 eurot/rm, segapuu 34 eurot/ rm, lepp 35 eurot/rm, must lepp 38 eurt/rm. Hind koos veoga. Tel 5648 6058.

Kogenud torumehed teevad soodsalt torutöid nii hoones Must muld koos transpordiga kui hoovis. Tel 5347 4495, ekuni 6 tonni. Kasvumuld on post educator@hot.ee. suure huumusesisaldusega, turba ja sõnnikuga kompostitud. Telli soodsalt kartul koju (MaHaljastuseks, kasvuhoonesse. ret, Princess, Granola). Kartul Hind 90 eurot. mullavedu@hot. kvaliteetne ja pakendatud 30 ee, tel 525 2632. kg võrkkottidesse. Küsi lisainfot telefonil 5340 6751. Alpinist eemaldab ohtlikud puud ja oksad. Katuste pisire- Viime tasuta ära igasuguse vamont ja muud (kõrg)tööd köite- nametalli ja puidu. Tel 5662 ga. Tel 5390 3811. 1344.

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik 18.04 19.04 20.04 21.04 26.04 27.04 28.04 29.04 30.04 1.05

9–16 9.30–21 12–00 10–21 00–10 9–14 9–17 9.30–16 9–16 8.30–16 9–16 9.30–16 9–17 10–23 9–23 6–17

Laskeharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Laskeharjutus Väliharjutus Väliharjutus

Laskeharjutus: kasutatakse tulirelvasid. Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid, lõhkepakette ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele teeb päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Lisainfo tel 503 4102, manniku@mil.ee Internetis harjutusvali.mil.ee

Otse ja omadega üle nädala pühapäeviti kell 11 Nõmme Raadios 99,3 MHz Aruteludes osalevad endine Tallinna linnapea Jüri Ratas ja endine Nõmme linnaosa vanem Rainer Vakra. Lisaks neile on igas saates ka erinev külaline. Saatejuht on Enn Eesmaa.

Järgmine saade on eetris 17. aprillil.

Ümarlaud - puuetega inimeste võimalused Nõmmel. Teisipäeval, 19.aprillil kell 17.30 Nõmme Muuseumis Jaama 18 Nõmme Puuetega Laste Vanemate Tugiühing kutsub Nõmmel elavaid puudega inimesi, nende hooldajaid ja puuetega laste vanemaid ümarlauale, et arutada teemal «Kuidas parandada Nõmmel elavate puuetega inimeste elukvaliteeti?» Kas vajame Nõmmele puuetega inimeste päevakeskust, abivahendite müügipunkti, kas Nõmmel on ratastoolis inimesel mugav liikuda, kas puuetega lastel ja noortel on võimalusi vabaajategevusteks jne.


15. aprill 2011

TERVISEKOOL SINULE

7

PÕHJA-EESTI KÜTTEPUU OÜ

KUIDAS SAADA PAREMAID RAVITULEMUSI

Infopäev marevanravil patsientidele

ARMAS KOOLIASTUJA!

Kolmapäeval, 20. aprillil kell 15.00-16.30 Koht: Magdaleena üksuse suur saal, Pärnu mnt 104 Osavõtutasu 3 eurot saad tasuda Ida-Tallinna Keskhaigla registratuuris enne ürituse algust Registreerimine: Ida-Tallinna Keskhaigla registratuuris või tel 1900 Kava: ‹THYL]HUYH]PRHZ\[HTPUL ‹THYL]HUYH]PSVSL]HWH[ZPLUKPQpNPTPUL ‹4HYL]HUQHKPLL[ ‹R\Z[ZHHKHPUMV[[YVTIVVZPRVO[H& ‹R…ZPT\ZLKQH]HZ[\ZLK ‹RVO]QHR…WZPZLK

Tallinna Pääsküla Gümnaasium ootab Sind esimesse klassi. Lisaks tavaõppekavale toimuvad ka loovustunnid. Soovi korral on võimalus õppida inglise keelt. Lapse vastuvõtuks saab taotluse esitada 1.-7. aprillini eKooli kaudu (www.eKool.eu ) või paberkandjal kooli kantseleis tööpäeviti kella 9.00 – 16.00. Täpsem info kooli koduleheküljel www.paaskyla.tln.edu.ee.

Lisainfo: 606 7808, www.itk.ee

Loomaarstid Kask Kask& &Michelson hool ja abi aastast 1999

koerte ja kasside kiipimine 10 eurot (koos registreerimisega Tallinna registris) kompleksvaktsineerimine 16.30 eurot Kuni 25. maini soodsad steriliseerimis-kastreerimishinnad: isane kass 20 eurot emane kass 38 eurot koerte steriliseerimine-kastreerimine -20% soodsam Laulu tn 6, Tallinn 10918 Avatud E-R 9.00- 18.00 L, P SULETUD Tel 6 516 407 e-post loomaarstid@gmail.com www.loomaarst.com

NÕMME SOTSIAALKESKUS

ootab oma meeskonda osalise tööajaga

LASTE PÄEVAKESKUSE PSÜHHOLOOGI Nõmme Sotsiaalkeskuse laste päevakeskuse psühholoogi põhiülesanneteks on sotsiaalhoolekande osakonna poolt suunatud õpi- ja käitumisraskustega laste vaatlemine, nõustamine ja arendamine. Psühholoogilise abi osutamine peredele läbi individuaalnõustamise ja grupitöö. Nõudmised kandidaadile: • erialast kõrgharidus (psühholoogia) • eelnev töökogemus ja võimalusel mõne teraapia valdamine • väga hea suhtlemisoskus • kõrgtasemel eesti keele oskus kõnes ja kirjas • keskmisel tasemel vene keele oskus • soov meeskonnatööks, koostöövalmidus ja stressitaluvus Pakume: • väljakutseid ja huvitavat tööd • toetavat ja sõbralikku kollektiivi • paindlikku tööaega Kandideerimiseks palume esitada CV koos motivatsioonikirja ja töötasusooviga hiljemalt 20. aprilliks 2011 Nõmme Sotsiaalkeskuse aadressil Nõmme-Kase 12b, Tallinn 11617 või e-posti aadressil: direktor@nommesots.ee. Lisainformatsioon telefonidel 672 3129 ja 5302 5282.

• Küttepuud lahtiselt • Küttepuud konteinerites • Kaminapuud kottides Kohale toomine Tallinnas ja 30km Tallinna piirist tasuta. Kõik pikkused ja puuliigid. Tel: 5333 4347; 501 9454 www.tulepuu.ee

PUHASTUSTEENUSED

• Akende pesemine • Hoolduskoristus • Korteriühistu teenuspakett • Suur- ja süvapuhastused

www.aadarg.ee info@aadarg.ee mob 5125120

Silva Baar Pakume võimalusi sünnipäevade, perekondlike ja kollektiivsete pidude, juubelite ja pulmade pidamiseks.

Raudtee 64 Tel 5817 3979

Riiete, vaipade ja pehme mööbli keemiline puhastus. Transport tasuta. Tel 5591 7562, 551 6821

KUIV KÜTTEPUU

tel. 6725591 e-mail info@kiilibetoon.ee

PUITBRIKETT PELLETID vedu üle Eesti

40L(52x70cm)/60L(60x80cm) VÕRGUS (25,30,40 või 50cm), SOODSAMALT on mitte kuiv puu võrgus aeda/varjualla kuivama. Lahtine lõhutud puu; Koos tasuta toomisega (ilma küttelao juurdehindluseta). Turbabrikett, klotsid, tulehakatus. KONTAKT 50 18 594

HIKKOR PUIT OÜ Kütte- ja kaminapuude tootmine, müük Tellimine: 505 0924 www.hikkor.ee hikkor@hikkor.ee Hageri küla, Kohila vald Raplamaa

VESI JA KANALISATSIOON Projekteerime/ehitame vee- ja kanalisatsioonitorustikke tänava liitumispunktist elamuni MINIEKSKAVAATOR Veemõõdusõlmede ja vesiklosettide ehitus. Ummistuste ja lekete kõrvaldamine. Torude sulatamine, vahetamine ja soojustamine. HINNAD MÕÕDUKAD! Tondi 78, Tallinn; plus.element@mail.ee Tel/fax 6 825 565, 50 55 989

Sõidukite tehnoülevaatus Tel: +3725658686 meelis@haljastuskeskus.ee www.haljastuskeskus.ee

KAMINAPUUD (kask, lepp) TURBABRIKETT PUITLAASTBRIKETT MÄNNIKLOTS (alusel, võrgus) KÜTTEGRAANUL PRUUNSÖE BRIKETT (Saksamaalt)

Kalmistu tee 22, Tallinn Tel 655 7760 Mob 5347 1188

Tööpäeval 9-18 Laupäeval 10-14 www.kuttekeskus.ee

Nõmme elanikele transport tasuta!

avatud E-R 8.00-16.00 HINNAD SOODSAD!

Sõiduautode tehnoülevaatus 29 eurot Pensionäridele 50% hinnasoodustust

Tallinna Autobussikoondise AS Kadaka tee 62a Tel. 6509528 Hinnakiri www.tak.ee “Teenused”

Küttekauplus Männiku tee 106B • Turbabrikett • Puitbrikett • Pellet • Halupuu – lepp • Küttepind Tellimine tel 657 7778, 513 7737

KORSTNAPÜHKIMINE KIVIKORSTNATE EHITUS LÕÕRI UURINGUD UMMISTUSTE LIKVIDEERIMINE tel.: 5386 6117

Fekaalivedu Tel 5625 6258 OÜ Fekalist

Tel 600 6170, GSM 51 45 279 www.canker.ee, e-post: canker@canker.ee


8 15. aprill 2011

SÄÄSTEV ELULAAD

AVATUD UUS KAUPLUS Pärnu mnt 238 (Järve keskus, Statoili vastas)

RIIDED KOGU PERELE KODUTEKSTIIL E-R 10-19 L-P 10-17 www.S1.ee Lõika välja ja saad ostult -20 %

Tule tasuta kolesterooli mõõtma! NÕMME KESKUSE APTEEGIS Jaama tn 2, Comarketi kõrval Apteek avatud E – R 9.00 – 19.00, L 9.00 – 15.00

Reumatoloogia Rehabilitatsiooniteenus*** Taastusravi - järelravi * (vesi-, elektri-, liikumis-,tegevus-, muda-, parafiinravi, ravimassaaz, paikne AS Fertilitas ja AS Viimsi Haigla aadressil külmaravi) Kaluri tee 5a Viimsi Päevakirurgia: Nina-kõrva- kurgukirurgia * Üldkirurgia Konsultatsiooni võimalused Endokrinoloogia Uroloogia polikliinikus Plastikakirurgia Ortopeedia Registratuur Viimsis 6059600, Sünnitusabi – haiglaga on võimalik tutNaha - ja suguhaigused 6059601, 6059023 * vuda iga kuu esimesel neljapäeval kell Hambaravi** Günekoloogia – sünnitusabi 16.00 Psühholoogia Lastehaigused Diagnostika: Logopeed Nina-kõrva – kurgu haigused * Röntgen –ja ultraheliuuringud, koorÜldkirurgia - proktoloogia Rasedusaegne jälgimine – mus Uroloogia ämmaemandate vastuvõtud EKG, rütmihäirete ja vererõhu holterOrtopeedia uuringud, spiromeetria, varane nahaPerekool Neuroloogia * kasvajate avastamine e. SIA –skooHaiglaravivõimalused Kardioloogia * pia, erinevad endoskoopilised uurinKopsuhaigused – allergoloogia * (valvetelefon 6059605, 6059010) gud, allergoloogilised, laboratoorsed Günekoloogia – sünnitusabi * Psühhiaatria testid jm Taastusravi * Plastikakirurgia Vaktsineerimine – lapsed ja emakaOnkoloogia - mammoloogia Sisehaigused * kaela vähi vastu * teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis Polikliinilised filiaalid Tallinnas Kaupmehe 4 **teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel (tel 660 4072, 646 3539) ja Viimsis ja Kaupmehe filiaalis. A. H. Tammsaare tee 47 III korrus (tel 664 6444) *** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel Täiendav info www.fertilitas.ee

Nõmme Sõõrikukohvikus on ka

PEOSAAL,

kus on võimalik korraldada erinevaid üritusi!

Vendori kakao ja 2 sõõrikut

Mõõtmised toimuvad kolmapäeviti, vajalik eelregistreerimine apteegis kohapeal või tel. 6706550.

1,30 EUROT.

Tule ja tutvu ka Farmacia apteegi sooduspakkumistega.

Jaama12 Tallinn ,tel 670 0006 www.soorikukohvik.ee

☞ Eramute ehitus ja remont ☞ Sise- ja välisviimistlustööd ☞ Korterite kap. remont ☞ Elektritööd ☞ San-tehnilised tööd ☞ Fassaadide ehitus ja ☞ ☞ ☞

remonditööd Katuste ehitus ja remonditööd Aedade ja piirete ehitustööd Vee ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus ja remont Info ja kontakt: Tel. + 372 60 40000 Mob. + 372 555 30 422 WWW.TAVIBERGEHITUS.EE

15.04.11  
15.04.11  

Kevadise heakorrakuu raames toimub erinevaid kam- paaniaid, mille ajal linnaosavalitsuse koostööpartnerid pakuvad nõmmelastele võimalust oma...

Advertisement