Page 1

h i

cu

rcu

rl

ai r

hair

u

r ly y irc urlyhralir cur

c lyhai r airc u

ly

l

yhaircurl l r u yh a ri u r l y h airc

lyh

ur

c urly

u r c r r u i a h c urly h air r ly air

air

yhaircurlyha curl irc

r

c rly ircu c i r a r y c l h a r h h a r u l i y c lyhaircu ai cur l ircu r lyhairc u rl y h y l r a i r cu

haircu

u c r i a h c u rly y ha

rl

c u rlyhaircuc urlyhair rly ly h ai a i r curly rlyh u r lyh y r l yhaircur ha ircu c

cu

c u r i a r l yh

aircurlyhairc r l y haircurlyh ur

cu

cu rlyh

u

i

r u l yha c r i a h r ly

ly

r i a hhair y l a i r h ly curlychauircru r ly

haircurlyhair lr yhairc u rly

yh ai airc ur

cu

ly

i c

a

cu

r l yh ircu y h a lyhair yha r c lyhair yhair l r u y c l c r r a l r c u u r r i r r r u h a u i c r h u yhair y a c r y l i l h h r y a l r y r h r u i a cu h c i rc u r l y air a cu url urlyh r c

u r l yhairr l yhair cu r ly

ey e eye

eye

e y e ey e

ye

ee

ey e

ye

ee

y e eye

ye e

e ye eye

ee

ey e

ey e ey e

ey

ye

e y e ey e

ey e

ye

ey e

ye

ey e e y e

eye e y e e y

ye eye

ee

ee

ye

ee

ee

e ye

ey

eye e y e

e ye

eye

e ye

ey e

ee ye

e ey e e y e e y e e y e

y e e ye

ye ey

ye

ee

ey

eye eye eye eye eye eye

eye e

ye e ye e

eye eye e

e eye eye ey e

eye eye ye ee

eye eye ey

eye eye eye

eye eye eye

ye ye e

ye ye e ee ey

ye eye eye eye ye e ee

e ye ee

eye eye e

ey

e

e ye eye eye ye eye ee eye ey eye ye

eye eye ye ee eye ey eye eye ye ye eye ye e ee ee ey eye ye eye eye e ey

ye

y ee

e

e ac ef

e ac ef c fa

ee

nnoosse

nn ooss ee

lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips lips

ac ef c fa

inchinchinchin nchinchinchinchin chhiinincchhinchinchinchin cch

ce fa e ac

ly

e nn oo

li p li l i p l i p l i p lipp lip lip lip lip lilipp

face

ha

y

i r cu h a i r a irc rlha curl ir

i r cu rlyhai y rcu

)

r curlyhair c

h ai

c urly r l yha ir

a

e ace fac e face f c a f e c e fa e fac fac e fac

rly h

u rly

c u rly u h r i r ua rly lyhair ai l i r cu ha a ir y rlyhairc h a cur c u i r cur irc ur lyhrly hair

ly

i r cu c u rl urlyhaircu yhrailryhairc r c u rl rlyh c

cu y

cu r

r

rc u

r l yh air cu ai

yh

y ee

oossee

face fa ce face a f e c a face f

h aircu air ea rly r ce faceface

ar ear ear e ar e ar e r ea aear e ea r r r r ar a

ccuircurlyhai r

ha

c

y hai

curlyh

erer uldld ho ou er sr sh shouludlde lderer sho ouould

rlyhai r

r

a i r cu

ye ee ey eye ye eye e e eye e eye ey ye

a ir

c y rlyh

i rc u yh

urlyha irc

c

a irc

l

l yh

r

cur

y ee

face face face face fa ce fa ce f a c ef ac e

ar ear ea re

curly

ey

fa face f ce ac fa e f ce ac fa e f ce ac fa e f ce ac face fa e f ce ac face e fa fac ce f e fac ace f e face face face ac e face face face

fac e f ac ef

ea e

eaarr eearar

curly hai

e ey ee ey ey e ey e ey e ey e ye ey e e eye eye e e e y e e y y ye e ye ey e e ee e ey ey e eye ey eye eye e eye ey ye e ee ey ye eye e e eye ey eye ye e ye e ee ey y eye e ye ye e ye e eye ey eye e ye ee ye e ey eye eye e ye e ey e

air

y

eenose nose nn

ey e

eye ye e eye ye eye ey ey e eye ee eye eeyye eye ey ee eye y eye ee ey y eye

a ir

eye

c

c

ey

rcurl y

c

ee

s

cu

ey

s no ossee n ossee n no no ossee n ossee nose no no n nose nosse n e nos o e s e nno osse e nnoose se nn o s os

rurl y

y

)

curl yha l c u ir y haircu

e

ee

e

a ia rcurlyh

e

eye eye ye ee ey eye eye ye ee ey

eye

h y l r u c r i irc u ha s s ho h o ul u l der d e r

i a a h lr yaihrcurly h

curl y h

ia rcurl y

eye

curlyhairc u r l y

ye eye e eye

c u r cur

curl a yh

r

ey

eye eye ye ee ey eye eye ye ee ey eye ye ee ey ye eye eye ye ee ey eye eye ye ee ey eye eye ye ee ey eye eye ye ee ey

c

ye eye eye e eye eye

rllyha i r c u u c lyha i r yhairccurlyrha i r

cur

l r u c curly h

ye eye e eye

u ur yuhrlyahaiirrcucr l y h

ircu r l y lyha

h

e

ey

ye eye e eye

ly h

aircurly h a i r rlyh

y urlyhairc u r l

neck neck nec neck neck neckks sh h

y l r rcurlyrhair c

u ly

ha

y rcurl i a h

ye

ey e

ac efa cef ace face face facef acefa cefac facefa ceface facefa ceface facefa ceface facefac efacefa cefacef acefac facefac efacefa cefacef acefaef aceface facefac efacefa cefacefa cefacefa cefacefa cefacefa cefacefa cefacefa cefacefac efaceface facefacef cefacefac facefacefa cefaceface cefacefacef acefaceface facefacefac efaceacefa cefacefacef acefaceface facefac eface faceface face facefac eface faceac efacef acefa cefa ce

c i a h y a u h y i y l l r c l l y r u r curly h a i r c haircrucurly h a i ir r hair l rc u r uralirycu r l rly airc u rly harcurlyrhlayic cu yhhaiirrc u r l y urlyir rlyh l ai irc

curl y h

r cu yl hair rlyh a i

ee

ey

ye eye eye e eye

air

f

ey

ey

eye eye eye ey e

r

a

ey e eye ey e ey ee ye e y ey e ey e eye ye ey e eye ee ye e ye ey e eye ye ey e ey e ey ee e e ye e ye ye

y l ri u rurl y hair

r

e

yhair c u r l r u

cu r l y h

ear ear e a

rcurlyhair

eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye ey eyeeye eyeeye eye eye eye eye eye eyeeeye eye eye eye eyee eye eye eeye eye eye eye eye eye eye eye yeeye ey e ye e eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye ye eyeeye eye eye eye eye eye yeeye eyeeye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye ye eeye eye eye eye eye eye eye eye e eye eye ey e eye eye eye eye eye eye eye y e e eye eye eye eye e eye eye eye eye eye eye eye e eye eye eye eye eyeeyeeye eyeeyeeye eyeeyeeye eye eye eye eye y ey eye eye eye eye eye ey eye eye eye eye eye eye eyeeye eye eye eye ye eye eye eye eyeeeye eye eye eye eye eye eye eye ee eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eyeyeye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye ye eye eyeeye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye eye ye eye eye eye e y

urlyhaie urlyhai rl c r cu yh a ie rr c u r l y hai ear ea r

curlyha i r curl air r l hyahircu r l urlyhair h ha cu r ly c u r ly h rc c r u i y a l r c r i h r y u l h y l y ur l haircu r l y yh url aircu r l y h a

eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye brow eye

ye

y

r i a h u c l r r i a y l h r u rly u a h i r urlyh a i r y cur ia rc hai r

y

u r l y hai

c curlyhai r

lyh

h i r rlyhaircu r airc i c a y r ly l y l r h u h c r u r r l r y r a i c u u l l a r y h a i rc i yh rcu ir c u r l lrylhyhai r c u airc c u r l yh a h ai h y r u l r c u u l r y c r i lyhairc u r l y h h y r l c a r y a u u i l a u r c l y r h h r ir c c c cu airc rly u r i a h y l r u u c r i a rlyirh rl u c r i haurlyh a h c y y l cu l c r r i u i r c a a r u h h u c y r l ai y r l u r u h a c r l y r y h a i rc l i r c u r r i c u r l yhai a i r a c h u y a irc

IM 201 Midterm (final)  
IM 201 Midterm (final)  

IM 201 Midterm - Typography.