Page 1

Februarie 2010

ONS koerant Preekrooster

Op die Kalender

Sondag 14 Februarie 2010 Ouditorium 8:00 en 10:00 - Riaan Pienaar HS Zwartkop Skoolsaal 9:00 - Fanie Venter Aand Ouditorium - Colin Smith Sondag 21 Februarie 2010 Ouditorium 8:00 en 10:00 - Colin Smith HS Zwartkop Skoolsaal 9:00 -Fanie Venter Aand Ouditorium - Riaan Pienaar Sondag 28 Februarie 2010 Ouditorium 8:00 en 10:00 - Fanie Venter HS Zwartkop Skoolsaal 9:00 - Riaan Pienaar Aand Ouditorium - Fanie Venter Sondag 7 Maart 2010 Ouditorium 8:00 en 10:00 - Adrio König HS Zwartkop Skoolsaal 9:00 - Fanie Venter Aand Ouditorium - Adrio König

Op pad met Jesus se Liefde...

saam met kerksondermure

Verandering... Elke jaar herinner die natuur ons van die veranderinge wat in ons lewens gebeur en so gebeur dit dan ook by kerksondermure. Ons weekblad het ‘n algehele transformasie ondergaan en ons stel ons nuwe maandelikse Koerant aan u bekend! Ons hoop dat u ook so opgewonde en entoesiasties sal wees oor die nuwe “blaadjie” soos ons. Ek wil elkeen nooi om gewillig te wees, harte oop te maak en toe te laat dat die winde van verandering wat op jou pad gaan kom, jou lewe verhelder! Op Woensdag 17 Februarie is die Aswoensdag - die begin van Lydenstyd. Stap met verwondering saam met Jesus op die pad na die kruis en die leë graf om te beleef hoe die hart van die Vader op die tafel kom, hoe Jesus se liefde Hom deurgedra het.

Ons benodig dringend mans sangers en daar is ook ruimte vir aanbiddingsleiers. As die Here dit op jou lê, kontak ons kunstebedieningsleier, Leanda by 082 928 3172.

Maandag 15 Februarie: EEIII Kursusse Studentebediening 18:30 Dinsdag 16 Februarie: EEIII Kursusse ADAM Toerustingskursus 19:00 DivorceCareTM 18:00 - 20:00 TM DivorceCare4Kids 18:00 - 20:00 Musiekspan 19:00 Woensdag 17 Februarie: Manne van die Woord 6:00 WIP Byeenkoms (Good News Café) Gemeenteraadsvergadering 40plus Sosiaal 19:00 Vonkelvroue Afskopfunksie 19:00 Musiekspan 19:00 Donderdag 18 Februarie: 30plus Byeenkoms 19:00 SIFRA 14:30 - 15:30 TM GriefShare 19:00 - 21:00 Spesiale Doopvoorbereiding 19:15 Vrydag 19 Februarie: Pa-en-Kind-Kamp Beroepsforum 8:00 - 10:00 Saterdag 20 Februarie: Gebedsgeleentheid 7:00 Pa-en-Kind-Kamp Maandag 22 Februarie: Studentebediening 18:30 Dinsdag 23 Februarie: ADAM Toerustingskursus 19:00 Musiekspan 19:00 TM DivorceCare 18:00 - 20:00 TM DivorceCare4Kids 18:00 - 20:00 Woensdag 24 Februarie: Manne van die Woord 6:00 MOPS 9:00 - 12:00 40plus Verryking 19:00 Musiekspan 19:00 Nuwe Lidmaat Verwelkomingsfunksie 18:30 Donderdag 25 Februarie: SIFRA 14:30 - 15:30 TM GriefShare 19:00 Bybelskool 9:00 en 19:15 30plus Byeenkoms 19:00 Vrydag 26 Februarie: Beroepsforum 8:00 - 10:00 Enkelouerbyeenkoms Saterdag 27 Februarie: Gebedsgeleentheid 7:00 Maandag 1 Maart: Mighty Men Centurion 19:00 Dinsdag 2 Maart: ADAM Toerustingsaand 19:00 Musiekspan 19:00 TM DivorceCare 18:00 - 20:00 TM DivorceCare4Kids 18:00 - 20:00 Woensdag 3 Maart: Manne van die Woord 6:00 Oppiekoppie Seniors 6:00 WIP Byeenkoms 40plus Uitreik Donderdag 4 Maart: Bybelskool 9:00 en 19:15 ADAM Aanbiddingsaand TM GriefShare 19:00 - 20:00 SIFRA 14:30 - 15:30 Doopgesprek 18:30 Vrydag 5 Maart: 30plus Komitee Naweek Beroepsforum 8:00 - 10:00 Wêreldbiddag vir vroue Saterdag 6 Maart: Gebedsgeleentheid 7:00 30plus Komitee Naweek Wêreldbiddag vir mans

kerksondermure ONS KOERANT :: Februarie | bl 1


Vir almal tussen werk, werkloos of werkgewers wat insette wil lewer.

‘n Ontbyt Forum om ondersteuning te bied vir mense tussen werk of werkloos, asook geleentheid te skep om praktiese idees en ervarings uit te ruil. Vrydagoggende van 8:00-10:00. Plek: kerksondermure Navrae by Inge Nel, 084 621 7670 of beroepe@ksm.co.za Werksoekers & Werkgewers - neem gerus ‘n Beroepeblaadjie by die Inligtingstoon-bank. Ons lewer ‘n diens waardeer Werksoekers hulself kan bemark en Werkgewers vakante poste gratis kan adverteer. Die blaadjie word gereeld op ons webwerf opgedateer. Kontak Inge by 084 621 7670

TERAPIE EN BERADING AFSPRAKE, ALGEMENE NAVRAE, PRAATJIES, REGISTRASIE, INSKRYWINGSVORMS VIR SEMINARE, EN MEER, kontak vir Rita by (012) 663-1610 / 5200 of epos by netwerk@ksm.co.za! Alle inligting oor Netwerk vir Lewe aktiwiteite is beskikbaar by die Inligtingstoonbank.

aan g ns ** **O amp k Vroedvroue in diens van Christus en die Gemeenskap ‘n Gratis ondersteuningsgroep vir splinternuwe mammas en hul pasgebore babas. Gratis weeg en wenke. Gesprekspunte vir die komende kwartaal is onder andere koors, familie verhoudinge, emosionele welstand van mamma en voeding. “Mommy-to-be” ook welkom om in te skakel en sodoende hul plekkie in hierdie ondersteuningsgroep te vind. Elke Donderdag van 13:30 - 15:30 by kerksondermure Kontak persoon: Miriam 012 663 1610 / miriam@ksm.co.za

Ons nooi alle enkel Ma’s en Pa’s, met of sonder kinders om te kom deel in ‘n naweek van pret & plesier, avontuur & kapperjolle, maar ook om die Here te kom loof en prys. Dagboek nou alreeds die naweek van 19-21 Maart. Stuur ‘n e-pos aan rita@ksm.co.za indien jy saam wil gaan kamp ons stuur vir jou die inskrywingsvorms en besonderhede. Besoek gerus ook op die webblad onder Persoonlike Hulp.

ENKELOUERBYEENKOMS Vrydagaand, 26 Februarie

Hierdie bediening is nog in sy baba-skoene stadium en sal binnekort op dreef wees.

Ons gaan uiteet by die Mall en ‘n Fliek kyk! Laat weet vir Rita by rita@ksm.co.za of jy belangstel sodat ons ‘n blokbespreking kan maak. Rusoord Môremark

GriefShare ‘n Bediening vir persone geraak deur die dood van ‘n geliefde ______________________________________________________ Ons nooi elkeen wat emosionele pyn ervaar as gevolg van die dood van ‘n geliefde, om te kom deel in hierdie reeks van dertien sessies! Jy is welkom om enige tyd by die programskedule van Reeks 1 of Reeks 2 in te skakel. Tyd: Plek: Datums: Kostes: Aanbieder:

19h00 tot 21h00 kerksondermure Jeuglokaal 1 Reeks 1 begin Donderdagaand 18 Februarie 2010, en Reeks 2 begin Donderdagaand 22 Julie 2010 R150 eenmalige administrasiefooi. Ds Hennie Yzelle Vir enige navrae en besprekings kontak Rita Barnes by (012) 663 -1610 / rita@ksm.co.za

Ons is opsoek na ‘n nuwe naam en logo vir hierdie bediening! Stuur jou idees en ontwerpe aan rita@ksm.co.za Daar is ‘n GROOT prys op die spel - ‘n prys wat nie te versmaaie is nie! Afsnydatum: 3 Maart Spring gou!!

kerksondermure ONS KOERANT :: Februarie | bl 2

Die nuwe jaar het met ‘n groot spoed weggetrek. Soveel so dat ons alweer ernstig aan ons môremark bepaln. Die môremark word op 27 Maart gehou. Ons benodig weer baie items vir ons witolifanttafel. U kan alle items wat tuis in onbruik geraak het, vir Rusoord skenk. Ons neem enige iets. Ons benodig ook koeke en gebak vir die koektafel. Is daar dalk iemand wat kan help? Indien ons bestanddele kan kry, sal ons reël dat daar gebak word. Kontak: Joggie of me. Delaport by (012) 664 5835


DivorceCare

DivorceCare4Kids

‘n Bediening vir persone geraak deur egskeiding _________________________________________

‘n Bediening vir laerskoolkinders beïnvloed deur egskeiding Ons nooi alle laerskoolkinders wat geraak is deur egskeiding om te kom deel in hierdie opwindende reeks van dertien sessies! Hierdie program is spesiaal aangepas om ‘n emosioneel-veilige omgewing vir kinders te skep. Kinders is welkom om enige tyd by die programskedule van Reeks 1 of Reeks 2 in te skakel.

Ons nooi elkeen wat geskei is, of tans deur ‘n egskeiding gaan, om te kom deel in hierdie reeks van dertien sessies! Jy is welkom om enige tyd by die programskedule van Reeks 1 of Reeks 2 in te skakel

Tyd: Plek: Datums:

18h00 tot 20h00 kerksondermure Jeuglokaal 1 Reeks 1 begin Dinsdagaand 16 Februarie 2010, en Reeks 2 begin Dinsdagaand 20 Julie 2010 Kostes: R150 eenmalige administrasiefooi. Indien die kind(ers) se ouers ook inskakel by DivorceCare is geen addisionele fooie betaalbaar nie Aanbieder: Adriana Pretorius

Tyd : Plek: Datums:

18h00 tot 20h00 kerksondermure Jeuglokaal 2 Reeks 1 begin Dinsdagaand 16 Februarie 2010, en Reeks 2 begin Dinsdagaand 20 Julie 2010 Kostes: R150 eenmalige administrasiefooi. Indien jou kind(ers) ook inskakel by DivorceCare4Kids is geen addisionele fooie betaalbaar nie Aanbieder: Mariki van der Westhuyzen

Vir enige navrae en besprekings kontak Miriam Müller by (012) 663 -1610 / miriam@ksm.co.za

Vir enige navrae en besprekings kontak Miriam Müller by (012) 663 -1610 / miriam@ksm.co.za

Vir navrae kontak Belinda by 012 663 5200 X 29 / 082 339 0776 / getuig@ksm.co.za

PROJEK NAVRAE Indien jy wil inskakel by ʼn projek of meer inligting daaroor benodig kontak asseblief vir Anne-Marie Cronje by 082 866 5336 of annemarie@ksm.co.za

Binnekort!!! Moenie dit misloop nie!

Die ideale spanbou- selgroep- of gesinsprojekte:

Gratis opleiding oor hoe om Vennootskappe te bou waarby jou projek finansiëel, met borgskappe en handegewys kan baatvind. Netwerk en skakel in by die projek van jou keuse.

Adopt-A-Room (Cansa)

Wanneer: 6 Maart 2010 Waar: kerksondermure Tyd: 9:00-13:00 RSVP: Anne-Marié 082 866 5336 annemarie@ksm.co.za

Janita 071 607 0980

AL DIE OUERS WAT WIL DOOP, LET ASSEBLIEF OP DIE VOLGENDE: DOOPOUERS: Kyk tog na die datums hier onder dat julle vroegtydig registreer vir die doop! Al die ouers wat SONDAG 7 MAART 2010 in die kerk (ouditorium) Doop – onthou julle doopgesprek DONDERDAGAAND 4 MAART 18:30 by die kerk. DATUMS VIR DOOPVOORBEREIDING Doopvoorbereiding (eerste babas) 19:15 21, 28 Januarie en 4, 11 Februarie 15, 22, 29 April en 6 Mei 19, 26 Augustus en 2 en 9 September 4, 11, 18 en 25 November Spesiale Doopvoorbereiding (opvolg vir 2de plus babas) 18 Februarie Mei 16 September 2 Desember

Vera 082 466 4152 en

Matla A Bana (Kinderbeskerming) By beide projekte kan jou gesin of selgroep ‘n vertrek of deel van ‘n vetrek se opknapping aanvaar as ‘n projek DOOPREGISTRASIES

Unitas Hospitaal 15 Februarie om 18:45 (onderdak parkering) 22 Februarie om 18:45 (onderdak parkering) 1 Maart om 18:45 (onderdak parkering) Ons besoek siekes in die hospitaal, spandeer tyd saam met die wie nie besoekers ontvang nie en deel in die Liefde van Jesus soos wat die Heilige Gees ons lei. Kom sluit by ons aan en ervaar hoe jy met die blydskap en vreugde wat daar in ons Verlosser, Jesus Christus is, vervul word wanneer Sy Naam verheerlik word! Skakel: Danie 084 249 0154 / Jan 082 886 5016 / Abie 082 904 9791

Ons bid graag saam met jou! Wat ook al jou behoefte: Bekommernis, verhoudingsprobleme, siekte, afhanklikheid, vreugde en blydskap, onsekerheid, terugslag... maak nie saak wat nie. Jou Sorge en Blydskap - ons tree graag saam met jou in gebed voor die Vader.

Doopsondae en kleingroepdope Doopregistrasie vir: Februarie 2010 sluit Woensdag 27 Jan. Maart 2010 sluit Woensdag 24 Feb. April 2010 sluit Woensdag 24 Maart Kry ons na die diens by die gebedspilaar in die Mei 2010 sluit Woensdag 21 April ingangsportaal Junie 2010 sluit Woensdag 26 Mei Julie 2010 sluit Woensdag 23 Junie Augustus 2010 sluit Woensdag 21 Julie September 2010 sluit Woensdag 25 Mighty Men Centurion Augustus Oktober 2010 sluit Woensdag 22 September 1ste Maandag-van-die-maand-byeenkoms 1 Maart 2010, 19:00 - Jeugouditorium November 2010 sluit Woensdag 27 Oktober Desember 2010 sluit Woensdag 24 Kom luister na oom Adriaan Vlok as hy met November

MMC

Navrae:

Elize by 012 663 2003 x 215 Of elize@ksm.co.za

ons deel wat naby aan sy hart lê.. Ons kyk ook na verdere reëlings en onderlinge ondersteuning

kerksondermure ONS KOERANT :: Februarie | bl 3


Colin Bekendstellingsaand Donderdag-aand, 18 Februarie in Jeuglokaal 1. Tyd: 19:00 - 21:00 Ons sal ‘n kinderoppasser voorsien

Dieretuin Nagmars

Woensdag oggend 3 Maart byeenkoms by kerksondermure om 9:30. Navrae: Hennie Jooste (012) 664 8228

30+ en WIP Saterdagaand, 20 Februarie, 18:00-23:00 Pretoria Dieretuin - Boomstraat R55p/p - kinders is welkom! Bring & Braai na die tyd in die dieretuin, slegs vure sal voorsien word. RSVP: 12 Februarie Linda 083 533 5618 / linda@wwwprok.co.za

Nuwe Lidmaat Funksie Alle nuwe lidmate word hartlik uitgenooi na ons Nuwe Lidmaat Funksie, Woensdag, 24 Februarie om 18:30. Bevestig asb by Retha 012 663 2003

Sprekeraand (Spreker sal bekend gemaak word) Donderdagaand, 25 Februarie, 19:00 Jeuglokaal 1, Kinderoppasser is beskikbaar Vrydag 5 Maart 2010 om 19:00 by kerksondermure R30.00 per persoon (Vingerete ingesluit) Kinders onder 10jr - GRATIS!

Adam toerusting kursus “Surviving Financial Meltdown” aangebied oor 4 Dinsdagaande – begin 9 Februarie. Bybelse finansieële waarhede vir ‘n soliede, persoonlike finansieële grondslag.

Koffie middag / aand 28 Februarie 2010 Ons doen spesiale koffie-middag vir ouers & kinders 15:00 by Spur - Centurion Lifestyle Centre Kontak: Yvette 082 373 4977 / yvette.wasserman@hp.com of Linda 083 533 5618 / linda@wwwprok.co.za

BYEENKOMSTE Woensdag, 17 Feb: Verryking Bediening, “Diensbaarheid en My Gawes” as voorbereiding van die 40+ kamp. 19 - 21 Feb: 40+ Kamp by Sebiba Kwele Woensdag. 24 Feb: Restaurant Kuier Woensdag, 3 Maart: Uitreik Bediening, bespreking rondom “Uitreik en My Gawes” asook jaarbeplanning.

praat oor gesonde leefstyl en kosblik idees. Ons maak pick-up sticks vir klein handjies. 10 Maart - Louanda Erasmus van Boer soek ‘n Vrou 1, kom praat oor Voelgoed nav Nasionale Voelgoed week (1-7 Maart). Sy bied ook die kreatiwiteit aan. 24 Maart - Sosiale kuier. Plek sal nog aangekondig word. Navrae: Zelda 082 562 2613

Koffie aand - na aanddiens 28 Februarie, Cuppacino’s - boonste vloer, Centurion Mall Kom geniet ‘n heerlike kuier aandjie saam met ons so voor die nuwe maand begin!

GASVRYHEID Gasvryheidsvergadering, 10 Maart om 19:00 in die Jeugouditorium. Alle ou en nuwe lede word uitgenooi. Kom ontmoet mekaar en vind meer uit oor gasvryheid in kerksondermure. Navrae: Retha 012 663 2003

SA turn 2 God 6 Maart, Parlementsgebou, PTA

Tema “Verminder die Geraas”. Navrae Peet Townsend 0798861804

24 Feb - Ronél Vorster en Nativa kom

Koffie Aand 7 Maart Cappucino’s - Boonste vloer, Centurion Mall

Bosberaadnaweek 12-14 Maart 30+ Komitee

SELLEIERTOERUSTING Elke Sondag om 17:30 in die ontvangslokaal. Navrae: Hannes Gildenhuys by 073 662 7304

kerksondermure ONS KOERANT :: Februarie | bl 4

SABI SAND MANNEKAMP Kom beleef die Woord van God in die natuur en word toegerus met praktiese riglyne vir die alledaagse lewe vir elke man, ongeag hoe jonk of oud. Kom ontdek dit wat jou lewe betekenisvol (”significant”) en nie net suksesvol nie, sal maak. Wanneer: 11-14 Maart Koste: R600p/p Inskrywingsvorms beskikbaar by www.kerksondermure.org


KINDERBEDIENINGSKONFERENSIE Die jaarlikse kinderssondermure kinderbedieningskonferensie vind op Saterdag, 8 Mei, vanaf 8:00-14:00 by die gemeentesentrum plaas. Die tema is Op pad met Jesus se Liefde! Kleingroepleiers, jeugwerkers, onderwysers, ouers of enige iemand met ‘n hart vir kinders: kom word bemagtig om met Jesus se liefde op pad te wees... op pad na kinders. (tiesie@ksm.co.za)

Soldaatjies in die Wit Tent Temas vir die maand Sondag, 14 Februarie Tema: Isak Onthou-vers: Gen.26:24 “Ek is die God van jou vader Abraham. Moenie bang wees nie, want Ek is by jou...” Onthou-woord: GOED Onthou-gedagte: God is goed vir my

Wanneer is daar

NIE kindereredienste

NIE? Met Nagmaal - op Sondag, 14 Maart Tydens ‘n langnaweek - op Sondag, 21 Maart

Die peuter-erediens vir die Soldaatjies vir Jesus (3-4jr) verskuif tydelik na die wit tent totdat die aanbouings voltooi is. Jammer vir die ongerief!

Registrasie vir 2010 Maak asb seker dat u kind(ers) geregistreer is vir kinderkerk 2010: www.kerksondermure.org of in die Jeugkantoor. Vir navrae, skakel 012 663 2003 x 214.

Sondag, 21 Februarie Tema: Jakob Onthou-vers: Gen.28:15 “Ek is by jou en Ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan... Ek sal jou nie in die steek laat nie.” Onthou-woord: GEBRUIK Onthou-gedagte: Hier is ek. Gebruik my.

Kinderbedieningslokale

Sondag, 28 Februarie Tema: Josef Onthou-vers: Gen.41:16 “Nie ek nie. God gee die goeie antwoord vir u.” Onthou-woord: GOD Onthou-gedagte: Nie ek nie. Maar God.

Doekdra vir Jesus (Babas 0-2jr: Doekdra-lokaal Soldaatjies vir Jesus (Peuters 3-4jr): Wit Tent Koningskleuters (Kleuters 5-6jr): Kleuterlokaal Dapper Stappers (Juniors Gr. 1-3): Jeugouditorium Tweens (Seniors Gr. 4-6): Tweenslokaal Keerpunt (Gr.7): Blou & Wit Tent (erediens om 9:30 - 11:10)

Tydens die skoolvakansie - vanaf Sondag, 28 Maart tot Sondag, 11 April

Kleingroepleier-hempies Daar is nog bedieningshemde vir kleingroepleiers in die Jeugkantoor beskikbaar. Die koste beloop R50.

VAKANSIEPROGRAM Sondag, 7 Maart Tema: Kwartaal-terugblik Dapper Stappers en Tweens: Ons hou vasvra, speel Noot vir Noot, stomstreke en doen boeresport om by al die antwoorde uit te kom waaroor ons hierdie kwartaal tydens die kindereredienste gesels het. Soldaatjies en Koningskleuters: Vonkie en Kuifie kom kuier by julle - leer hulle asseblief alles wat julle hierdie kwartaal geleer het sodat hulle net so slim soos julle sal wees.

Ons bied ‘n baie opwindende vakansiepro-gram vir kinders vanaf Gr.1-7 vanaf Maandag, 29 Maart Donderdag, 1 April aan. Die FIFA vakansieprogram fokus op: F - Fondasie, I - Inbou, F - Fiksheid en A - Aksie!

Tyd van Eredienste Kindereredienste duur 1uur en 10min. Die deure van die kinderbediengslokale maak om 9:10 en 11:10 oop na afloop van ons eredienste. Ouers word versoek om NIE u kind(ers) vroëer te kom haal NIE, aangesien dit steurend is en inbraak maak op ons kinders se spesiale tydjie met Jesus.

Nuwe Maats Alle nuwe maats en hul ouers word uitgenooi om in die jeugkantoor aan te meld om 8:00 of 10:00. Registreer asb alle nuwe kinders by ons webtuiste (www.kerksondermure.org). Vir meer inligting oor kinderbediening in kerksondermure, skakel Tiesie by 082 802 7853 / tiesie@ksm.co.za of Charlene by 012 663 2003 x 214 of jeug1@ksm.co.za

Die program is eksklusief vir kinders wat in 2010 ‘n verskil wil maak! Inskrywings sal vanaf 1 Maart op ons webtuiste of in die Jeugkantoor beskikbaar wees. Registreer asb voor 24 Maart om te verseker dat u kinders nie Speletjiesaand vir Kinders hierdie lewensveranderende geleentheid misloop KLETSBOEKE VIR KINDERS nie! Alle Gr.1-7 kinders word Alle kinders vanaf die Peuter- tot Seniorfase Kontak vir Charlene: 012 663 2003 x 214 of uitgenooi na ‘n spleletjiesaand op het ‘n kletsboek nodig vir die kindereredienste. jeug1@ksm.co.za Vrydag, 23 April om 18:00-20:00 Dit is in die Jeugkantoor @ R35 beskikbaar. by kerksondermure. Ouers word Intersessors Hierdie kletsboek word Sondae vir versoek om nou reeds hierdie Baie dankie aan al die intersessors wat tydens kleingroepaktiwiteite gebruik. Dit is ook ‘n datum aan te teken. Dit gaan Bybelstudieboek en ouers moet elke tema asb in kindereredienste vir kinders en kleingroepleiers lekker lag, vet pret en die week saam met hul kinders deurwerk nadat intree. Sou u wil deel raak van die Op-jou-kniëevir-kinderspan, is u welkom om ons te kontak. dit Sondae in die kinderkerk hanteer is. sommer vele meer inhou! (tiesie@ksm.co.za of 082 802 7853) DRINGEND BENODIG Moet die nie misloop nie! Ons het dringend nog kleingroepleiers nodig Koördineerdersvergadering Die koördineerdersvergadering vir bedieningsom in die fases Gr.1-3 en Gr.4-6 met Hou asb die kalender dop: daar leiers vind op Woensdag, 3 Maart om 18:00 by die is ook nog ‘n pannekoekaand en kleingroepe te help. Raak deel van kinders se gemeentesentrum plaas. Dankie aan al ons geestelike reis en kom meld aan: ‘n talentaand later die jaar! bedieningsleiers vir julle toewyding! tiesie@ksm.co.za of skakel: 082 802 7853

kerksondermure ONS KOERANT :: Februarie | bl 5


Ouers neem kennis van inligting oor die Tienerbediening materiaal in die maandblad. ‘n Weeklikse selfstudie (Toolkit) word deurgegee, sodat die tieners die geleentheid gebied word om in gesinsverband sy deelname, in God se plan in die wêreld, te ontdek.

Kuierkerk 18:30

Tienerbediening Geleenthede 14 Februarie om 17:00 en 18:00 21 Februarie om 17:00 en 18:00 28 Februarie om 17:00 en 18:00 07 Maart om 17:00 en 18:00 Gr.8 Leerlinge - Wit Tent Gr.9 Leerlinge - Blou en Wit Tent Gr.10 Leerlinge - Jeugouditorium Gr.11 Leerlinge - Jeuglokaal 2 Tiener registrasie sal in die Jeugkantoor geskied of registrasie kan op die webtuiste gedoen word.

www.kerksondermure.org

Pannekoek-aand

14 Februarie - Jeugouditorium 21 Februarie - Jeugoudirorium 28 Februarie - Jeugouditorium 07 Maart - Jeuglokaal 2

Sondag, 7 Maart tydens die aanddiens in die ouditorium.

Tema: Die 7 grootste foute wat “goeie” ouers maak.

‘n Uitreik Geleentheid ‘n Uitreik geleentheid word beplan vir tieners op Sondag, 14 Maart om 14:00 - 17:00. Tieners word die geleentheid gebied om uit te reik na die gemeenskap en Jesus-liefde daar te leef. Hierdie is ook ‘n afsluiting en samevatting van die kwartaal se groepwerk. Tieners sal tydens die bedienings geleentheid inligting ontvang of besoek ons webtuiste vir meer inligting.

G nC

3 Maart 19:00 te Epa Restaurant in Jeanlaan (langs die KFC).

Jong mense wat nie ingeskakel Pannekoek-aand by Laerskool Bakenkop klubhuis. Het jy al jou bak en brou-vernuf het by die Alpha kursus nie, word uitgenooi na dié geleentheid. Ons getoets of kaneelsuiker gestrooi? Kom kuier dan saam en kom bak pannekoek vir drink koffie en praat saam oor die Goeie Nuus-boodskap. jouself, vir jou vriend en dié se vriend...

RODNEY SEALE @ KEERPUNT Neem kennis dat daar NIE ‘n Alphabyeenkoms sal wees op 17 Februarie nie. Kursusgangers word uitgenooi na die Pannekoek-aand. (sien hierbo)

Tiener-ouers word uitgenooi om op Sondag, 14 Maart, om 16:00 - 17:00 ‘n inligtingsessie by te woon in die Jeugouditorium.

BELYDENISAFLEGGING

good news café

Woensdag 17 Februarie 19:00

Tiener-ouer Inligtingsessie

Rodney Seale tree op Sondag, 7 Maart, om 9:30 - 11:00 by die Keerpuntbediening in die Blou en Wit Tent op.

Alpha-byeenkomste vind plaas op 24 Feb Ouers van Gr.7's is baie welkom en 3 Maart te kerksondermure, Jeuglokaal om hierdie erediens saam met hul kinders by te woon. 2 om 18:30. kerksondermure ONS KOERANT :: Februarie | bl 6

Studente @ kerksondermure WANNEER: ELKE SONDAG 19:30 WAAR: EL SHEDDAI WIE: GRAAD 12'S EN STUDENTE FEBRUARIE KALENDER 14 FEB KOFFIE KUIER 21 FEB UITREIK 28 FEB FLIEK Vir meer info kontak: Johan by 082 331 3925 studente@ksm.co.za


OP PAD MET JESUS SE LIEFDE VIR TIENERBEDIENING ‘n Weeklikse selfstudie aan tieners wat die geleentheid gebied word om in gesinsverband sy deelname, in God se plan vir die wêreld, ontdek.

Ons is almal verskillend. Ons het elkeen sterk en swak punte. Dit is belangrik om jou spanmaats te ken en net so belangrik dat ons die lede in ons gesin ken. Hierdie week staan ons stil by Isak en sy twee seuns.

Wanneer ons in terme van sport na Jakob se lewe kyk, sal ons moet erken: Jakob is beslis die ongewilde spanmaat. Ons sien egter dat genade deurlopend in sy lewe deurskemer. Soms is ek ook die ongewilde persoon in die gesin - maar solank ek aan God vashou, kan ek maar bly worstel totdat ek vrede gevind het. Josef se verhaal het soveel raakvlakke met die lewe van vandag. Sy droom word nie gereken nie. Sy uniekheid word nie raakgesien nie. Hy beleef verwerping, afsondering en selfs onregverdige hantering omdat hy die regte dinge gedoen het! Josef wys ons egter wat ons meot doen wanneer die telling teen ons is.

snuffel

Tieners se toolkit

15 Februarie - Maandag Lees Gen.27:1-24 Dink na oor hoe julle as gesin in hierdie week ‘n goeie spanmaat kan wees wat mense seën, eerder as seën van ander mense steel?

22 Februarie - Maandag Lees Gen. 32:22-32 Het julle as gesin al ooit ‘n tyd/seisoen deurgemaak waar julle met die Here gestoei het? Watter vrug het daaruit na vore gekom?

1 Maart - Maandag Lees Gen.37:12-20 Watter gevolge kan jaloesie in ons gesin te weeg bring? Wat maak ons as gesin met elkeen se drome?

16 Februarie - Dinsdag

Lees Gen.27:25-40 Dink na oor watter praktiese maniere julle as gesin hierdie week tot seën kan wees vir jul medemens.

23 Februarie - Dinsdag Lees Gen. 32:22-32 Ons kan so maklik tou opgooi veral as ons gebede nie beantwoord word nie of dinge nie vir ons uitwerk soos ons beplan het nie. Wat leer julle vandag by die Here?

2 Maart - Dinsdag Lees Gen.39:1-20 Hoe hanteer Josef versoekings in sy lewe? Word hy beloon omdat hy die regte ding doen? Hoe help dit ons gesin vandag?

- kalender

17 Februarie - Woensdag

Lees weer Gen.27:1-40 Plaas jouself in die twee broers se skoene. Hoe sou jy so ‘n situasie hanteer het?

18 Februarie - Donderdag Lees Gen.33:1-20 Dink na oor hoe ons deur ons gesindheid God se genade aan ander mense kan weerspieël.

24 Februarie - Woensdag 25 Februarie - Donderdag Lees Gen.33:1-12 Watter ontdekking maak julle vandag uit Esau se optrede? Hoe kan dit ons in ons eie gesin help?

3 Maart - Woensdag Lees Gen.39:20-23 Iemand het op ‘n keer gesê: Jy kan nie beheer wat met jou gebeur nie, maar wel wat IN jou gebeur. Watter impak het dit op ons gesin se situasie op die oomblik?

19 Februarie - Vrydag Lees Efesiërs 2:1-10 Dink na oor die grootste seën van alle tye: Jesus wat vir ons lewe deur aan ‘n kruis te sterf.

26 Februarie - Vrydag

Lees Gen.33:1-12

Lees Gen.33:10-14

Jakob het met sy broer gaan regmaak. Watter effek sal dit op ons as gesin hê indien ons elkeen inisiatief neem en gaan regmaak?

Jakob se gesindheid verander van ‘n selfsugtige man na ‘n man wie se pas deur sy medereisigers (kinders & diere) bepaal word. Wat sê dit vir ons as gesin?

4 Maart - Donderdag Lees Rom.8:28 God laat alles ten goede meeewerk vir die wat Hom lief het. Hoe waar is dit nie ook in Josef se lewe nie. Wat sê dit vir ons as gesin?

5 Maart - Vrydag Lees Gen.45:1-15 Josef leer ons dat familie belangrik is! Watter veranderings kan ons as gesin na vandag se gedeelte aanbring sodat ons weer naby en vol liefde kan saamleef?

gids - Hulpwerf

Hulpwerf wil – deur gratis advertensies, ondersteuning bied aan kerksondermure lidmate wat met geen of swak inkomste aangewese is op genering van 'n inkomste om huis en haard gegom te hou deur hul kundighede/vaardighede aan te bied waar dienste/produkte in die gemeenskap benodig word! (Deur hulle te ondersteun, verander ons hul lewens) Hulpwerf bied egter ook die geleentheid aan die breë kerksondermure familie oom ook hul kleinskaal dienste/produkte gratis te adverteer. Dit sluit ipso facto al die verskillende groeperinge binne kerksondermure in wat 'n aktiwiteit(e) of projek(te) wil adverteer. Bepalings en voorwaardes geld.

KINDERHOEKIE Fun with water & all: Springkastele en glybane te huur. Spesiale pryse gedurende langnaweke en vakansies. Skakel 082 512 5210.

wiskunde! Kontak Elaine Pretorius by 082 329 5397 of elainepret@gmail.com

DIENSTE

Naskool in Wierda Park - Vervoer vanaf skool, gesonde middagete, individuele aandag met huiswerk en nog meer word verskaf. Skakel Marilize by 082 888 8005 of www.trinitykids.co.za

Werkverskaffingsburo-Huishulpe: Volledige besonderhede van huishulpe beskikbaar. Geen kostes. Die aanstelling wat jy maak, bly egter jou eie risiko. Lebone (Sanet) Werksburo, Sattie Stolze 012 664 4706 / 072 671 4348 E-pos rgstolze@iburst.co.za

Infanticare (Babaskool) open 1 Maart 2010 in Centurion. Die skool volg baba en kleuter stimuleringsprogram. Skakel Ria 082 Skoolvakansie Program - Kinders kan per 878 6599/ infanticarecenturion@gmail.com dag bespreek of sommer die hele vakansie kom deel in die pret. Skakel Marilize by Discover the wonder of communication by 082 888 8005 of www.trinitykids.co.za using basic Sign Language with your baby; either attend a class or order a Self-Training Haarsalon vir kinders - Haarsny was nog nooit soveel pret. Skakel Christie by 083 Kit. E-mail contact@tinyhandz.co.za 455 0292 Ekstra klasse – Afrikaans: Graad 1-12. Ek maak waterdigte baadjies (dri macs) Taalgebruik, sinskonstruksie, skryf, lees, vir kleuters: Vanaf 1jr oud tot 6jr oud. praat. Bied ook ander vakke aan (nie Baie goeie kwaliteit materiaal. Corne 084 wiskunde en wetenskap nie). Remediëring 515 0718 en herhaling van die inhoud. Het ervaring om met kinders te werk wat aandagafleibaar Ek maak duvets, gordyne, kussings, is, disleksies is, enige fisiese gestremdheid. doeksakke ens vir die nuwe baba in die Skakel 012 345 3117/076 943 6814. huis se kamer. Kleuters is ook welkom om hul “nuwe” kamer met my te kom Wiskunde klasse vir laerskool en “bespreek”. Vra mamma om my te bel by hoërskool leerders. Hou op sukkel met 084 515 0718

Swembaddens: Herstel en instandhouding van swembaddens. Skakel Christo 072 546 4867. Pumba “dogsitters”: Naweke weg, of met vakansie: Ek kyk na woef, woefels en kieter kat in die gemak van hulle eie omgewing teen R60/dag. Skakel Yolandé 083 557 7023. Het u raad nodig om u tuin uit te le of unieke Water features te bou? Wil u Rommel verwyder? Ek het baie verwysings en foto's om die gehalte van my werk, teen baie billike tariewe aan u bekend te stel. Kontak Pieter @ 0834536400

kerksondermure ONS KOERANT :: Februarie | bl 7


Partytjies: Verjaarsdae, afskeidspartytjies, ooievaarstees, kombuistees, enige geleentheid, kom hou dit hier. Baie speelplek en aktiwiteite vir kinders. Skakel Marilize by 082 888 8005 of www.trinitykids.co.za Oplossing en besparing vir kantoor uitgawes op printers en copiers en al die uitgawes wat daarmee saamgaan. Kontak ons vir n vinnige, gratis evaluasie sommer per e-pos en kyk hoe ons jou kan help. barry@dmesa.co.za 082 600 8196. Cakes and Cupcakes by Karen: Gekwalifiseerde chef. Spesialiseer in troukoeke, doopkoeke, verjaarsdagkoeke, ens. Skakel Karen vir 'n afspraak by 083 467 8506 / 012- 665 3217 of epos koekemoer.karen@gmail.com Bio Sculpture, Angelic en NSI Gel Naels en Sonbed: Ek werk vanaf my huis in Doringkloof en verkoop ook Avroy Shlain, Environ en Bio Sculpture produkte. Skakel Runa by Tel: 012 667 3041 / 082 256 2085 Hoe om meer geld te maak. Skakel CTE vir inligtingsessie hoe om produksie te verbeter of hoe om geld te maak Tel 083 726 7063 of epos : menlyn@yahoo.com Grafiese Teken Werk Aangebied: Verlang u die dienste van 'n tekenaar/ drafter vir bou & aanbou planne van huise of enige ontwikkelings. Skakel gerus Marizane Marais by 082 460 3336 of epos Marizane@vodamail.co.za

GESOEK Gesoek: Tweedehandse koekversierbuise en drukkers veral vir klein goedjies om op kolwyntjies te sit. Sal betaal. Rina 083 452 9914/ 012 665 2007. Blinde Soek: Werk By Irene kruising staan 'n blinde man met sy seun en bedel. Indien jy kan help sal ek die man gaan haal ek bring vir 'n onderhoud. Kan iemand help met skroefies , kraletjies of klein goedjies wat moet verpak word of 'n skakelbordwerk of so iets. Kontak Rina 083 452 9914. Ons is op soek na iemand wat 'n liefde het vir bedieningswerk en wat ons gevangenisbedieningsnuusbrief in goeie, lekkerlees- idiomatiese Engels kan vertaal, 3 keer per jaar. Kontak Elmine Jordaan by 012 656 9084 of wcs@absamail.co.za Twee gebruikte naaimasjiene (in goeie werkende toestand) vir 'n projek met werklose vroue. Kontak Hermien König 082 367 0089 of Louise Harley 083 306 8269. Ek is opsoek na saamry geleentheid werk toe Maandae tot Vrydae 08:00 - 16:30 Vanaf Rooihuiskraal tot Midrand Kontak - Ansie 076 964 7822. Gesoek Dringend: Enkel ma en dogter dringend opsoek na blyplek…1 of 2 slaapkamer tuinwoonstel of cottage of buitekamer..Naby Springvale Primary skool(net oorkant Shoprite sentrum in Wierda Park) Tussen R1500 – R2000 Kontak Tracey 073 171 5610.

werk skakel asb 071 328 2496.

TE KOOP

VAKANSIE

Vars Tuisgebak - Alle grootkoeke, soet- en soutterte, spesiale verjaarsdagkoeke, beskuit, muffins en botter-broodjies. Bestelling 2 dae voor die tyd. Pryslyste beskikbaar. Skakel Wilna 072 189 0040 of Ina 083 566 7713.

Paradysstrand (Jeffreysbaai): Seefronthuis vir perfekte wegbreek vakansie. 3 slp, (7 bed & sleeper vir kinders en 1 “Stack” bed vir groter gesinne, 2½ badkamer, sit/eetk, privaat braaigeriewe. Toegang tot alle huishoudelike toerusting. Skakel Tilla 082 578 7903. Colesberg - Meerkat Manor: Gerieflike kamers, beste Linne. Dubbelbed, 2 enkelbeddens, Yskas, Braaipan, breekware, koffie en tee. Eie badkmr, kleutervriendelik. Selfdien. Gesin van 4 is R400 per nag. Skakel 083 644 0760. Seewoonstel beskikbaar op die strand. Sea park, Umtentwenistrand. 4 persone (2 volwassenes, 2 kinders) Skakel 012 345 3117/076 943 6814. Margate Sands daar kan 8 mense slaap vanaf die 20 Maart 2010- 27 Maart 2010. Self versorg eenheid met al die nodige huishodelike toebehore ingeluit. Uitsig op die hoofstrand sowel as loop afstand van hoofstrand van Margate. Eenheid word op ''n daaglikse basis skoon gemaak deur personeel van die oord. Kontak persoon: Pieter 082 8085946.

Juweelkassies te koop vir geskenke kersfees of verjaarsdae. Skakel Braam 082 595 2291/ 012 663 2357 in verskillende houtsoorte beskikbaar. Verjaarsdagkoeke: Prentjiekoeke 30cm x 30cm @ R220, of 3D per kwotasie. Skakel Rina 083 452 9914 of 012 665 2007. Kolwyntjies/Cupcakes: Vanaf R4,50 kinderpartytjies, doop, kombuistee en spesiale verjaarsdae soos 16e, 18e, 21ste, 60e ens. Skakel Rina 083 452 9914 of 012 665 2007. Houtkissies - Enige Grootte: Stoor ou tydskrifte of boeke daarin. Kan gestapel word. Dit is netjies en kan orde skep in enige vertrek. Oulike houers vir blomme, biltong en geskenke. Dit word deur mense wat leer om hul eie inkomste te verdien. Kontak Rina 083 452 9914 / 012 665 2007.

Mandjies/Geskenke vir spesiale geleenthede bv. Valentine, moedersdag, vadersdag, verjaarsdag, Margate See Uitsig. Reg deur die jaar. Ten volle padkos. Skakel Emma 0012 654 1441/082 212 toegerus. slaap 4 – 6. Nog plek vir paasnaweek 1407. en skoolvakansies.1 km vanaf hoof strand. Billike tariewe. Kontak Cecile. -084 599 9876 / Nicka's Biltong & Beesvleis: Goeie gehalte 039 312 2552. Mpumalange biltong en beesvleis teen bekostigbare pryse. Kontak Liezl by 3 Slaapkamer woonstel by Uvongo. Puik uitsig liezl@finmil.co.za of 084 584 0147 vir 'n en klipgooi vanaf see.Sien volledige pryslys. www.uvongokzn.co.za.Slaap 7 nagte en betaal vir 6.Skakel Dries 082 782 7106 of Cecile 082 Ontwerpers trourok, spierwit, skouerlose 325 3292. eenstuk. Nr 32 Foto's en prys op aanvraag. Skakel Corne 084 515 0718.

HUISE/WOONSTELLE TE HUUR Enkel kamer beskikbaar in n 2 slaapkamer tuinwoonstel (Wierda Park). 4 Km van Centurion Akademie en Centurion Lake Mall. Veilige omgewing met elektriese heining, nderdak parkeering. Tuin en braai geriewe beskikbaar. W+E ingesluit. R1900 p/m. Skakel Lucinda 071 328 2496.

Mans troupak te koop @ R500. Baadjie grootte=40; Broek grootte =36/92. Kontak vir Leanda @ 082 928 3172.

Algemeen

Irene homes vir gestremdes bied die Campbells aan 25 Maart 7:30 by die kiepersolsaal in Eldoraigne vir fondsinsameling. Ondersteun ons asb. Skakel Cecile 012 665 1892 of 082 325 1 Slaapkamer, badkamer, sitkamer/kombuisie 3292. tuinwoonstel beskikbaar in Zwartkop binne loopafstand van Centurion Mall. Nuut en ideaal Stuur advertensies aan: vir 'n nie rokende studente dame. R2300.00 pm kantoor@ksm.co.za + deposito, water en ligte ingesluit. Skakel Mae faks dit na 086 512 4428 082 332 3565. Pierre Van Ryneveld: Ruim meenthuis om te Bepalings en voorwaardes deel met man/dame. Sekuriteits kompleks, tuin ? Advertensies word gratis geplaas. en ingeboude braai. R2 400 p/m. Onmidellik ? n Maksimum van 25 woorde per advertensie beskikbaar. Skakel Lizelle 072 664 7878. Ons is nogal dringed opsoek na 'n derde persoon om verblyf mee te deel. Enigiemand wat belangstel is welkom om my te kontak by 084 455 6658/ pvanaarde@gmail.com . Huur is ongeveer R2200 per maand uitsluitend water en ligte. 2km vanaf Centurion Mall. Pragtige gemeubileerde twee slaapkamer simpleks, 500m vanaf Kerk Sonder Mure. Skakel Gavin or Nicolene: 072 237 2278 of 012 660 3081.

Studente dame op soek na werk na ure. Besig met n praktiese jaar en extra inkomste word benodig. Vir enige Restaurant of kinderoppasser

kerksondermure ONS KOERANT :: Februarie | bl 8

? ?

? ? ?

word toegelaat. Geen telefoniese versoeke vir plasings word aanvaar nie. kerksondermure aanvaar geen verantwoordelikheid vir die kwaliteit van dienste of produkte wat in die advertensies aangebied word nie. Die plasing van advertensies is onderhewig aan die goedkeuring van 'n paneel. Advertensies moet maandeliks hernu word. Besighede moet van kerksondermure se maandblad (ksm) gebruik maak om te adverteer. Dit sal 'n growwe misbruik wees van 'n goedbedoelde hulpdiens deur kerksondermure sou 'n besigheid van medium gebruik maak om te adverteer.

Ons Koerant - Februarie  

Ons weekblad verander in 'n Koerant!!!

Advertisement