Page 1

Breah没s 11 april 2010

Aansteken kaars partnergemeente Woord van welkom en mededelingen Bemoediging Lied

Psalm 146: 1 en 3

Groet Drempelgebed Lied

Psalm 146: 4 en 5

Kyriegebed Glorialied lied 47 uit Geroepen om te Zingen (1 x samen, 3 x canon)

Aansteken van de kaarsen Gebed bij de opening van de Schrift Kindernevendienst en wegzendlied (lied 24 uit GotZ) Schriftlezingen Lied

Psalm 22: 1-4, Psalm 98

Psalm 98: 1, 3 en 4


Verkondiging Lied

Gezang 225

Gebeden, stil gebed, onze Vader Gaven, voorafgegaan door een korte presentatie van het collectedoel van deze zondag, Dharangoan, een project van Wereldkinderen in India. Lied

Lied 175 uit Tussentijds


2 Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht, het lied op and´re lippen draagt mij dan door de nacht. Door ademnood bevangen of in verdriet verstild: het lied van uw verlangen heeft mij aan ´t licht getild!

3 Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht. De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht! God laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang, waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang.

4 Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop. Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt. Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest. In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest. Zegen

20100411 - liturgie  

Liturgie voor de ochtendviering waarin aandacht wordt gegeven aan het feit dat Albert Zuiderhof 50 jaar organist is