Page 1

Kerkgroet zondag 24 september 2017 Protestantse gemeente Surhuizum Erediensten: 9.30 uur: Da. E. Khouja-Geijlvoet, Kudelstaart Kinderkerk: Grietje Pool & Vera Atsma Kinderoppas: Anneke v/d Veen en Feikje Veenstra Collecte: 1e collecte: Diaconie

2e collecte: Kerk

3e collecte: Orgelfonds

Dienst volgende week: 10.00 uur: Dhr. G. Riemersma, Wetsens, Startzondag mmv de Begeleidingsband Mededelingen: Siepelactie

Op 20 oktober hebben we onze jaarlijkse siepelactie. Hierbij zoeken wij vrijwilligers! Samen op pad voor de tieners! opgeven kan via: elisabeth@royalmission.nl Alvast bedankt

Tijdelijke adressen:

Mevr. Y.J. van der Meer-Bakker U.M.C.G. Afdeling L4 Postbus 30001 9700 RB Groningen Willy Veenstra-Bakker Haersmahiem Kamer 369 Eringalaan 8 9285 TR Buitenpost

Agenda Zo 24 sept. Oefenen Begeleidingsband middenzaal Do 28 sept. 19.00 Alpha liturgie ochtenddienst

Lied voor de dienst (door predikant) Dit is een morgen lied 216 Afkondigingen Intochtslied Lied 213 vers 1 en 2 morgenglans der eeuwigheid Stil gebed Votum & Groet Klein Gloria Verootmoediging / geboden lezen Psalm 103 Zingen Psalm 150 Gebed Kort met de kinderen… Lied: Samen in het licht (en de kinderen gaan naar de kindernevendienst) Schriftlezing Jona 1:1 – 2:2 (NBV) Lied zingen lied 1005 1 en 3 Mattheüs 14 : 20 -33 ( NBV) Zingen lied 942 Ik sta voor u in leegte gemist Verkondiging lied: 289 vers 1 en 2 Heer uw licht en liefde schijnen ( kinderen komen terug uit de kindernevendienst weer terug in de kerk) Dankgebed/voorbeden Geloofsbelijdenis We zingen lied “Ik geloof in God de vader…” Lied 289 (Evangelische Liedbundel) collectes Slotlied ( bij het zingen van het laatste couplet gaat de gemeente staan) Zegen


Alpha-bijeenkomsten: iets voor jou? Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren... gemoedelijke bijeenkomsten waar het christelijke geloof centraal staat Wat houdt het in? Gedurende 10 weken kom je op dinsdagavond om 19.00 uur bij elkaar. Je start iedere bijeenkomst met een gezamenlijke maaltijd. Daarna luister je naar een boeiende inleiding en praat je in kleine groepjes door. Rond 21.30 uur sluiten we af. Wat komt er tijdens deze Alpha bijeenkomsten aan de orde?

Hoe relevant is het christelijk geloof?

Wie is Jezus en wie is de Heilige Geest?

De Bijbel lezen: waarom en hoe?

Hoe zit het met de kerk?

Hoe leidt God ons?

Voor wie is het? IEDEREEN is welkom; iedereen die meer wil weten over het christelijke geloof, het eigen persoonlijke geloof wil verdiepen en/of wil ervaren hoe het geloof je leven kan verrijken. Wie leiden de avonden? De avond wordt geleid door een enthousiast team dat de Alpha cursus al een aantal jaren in verschillende dorpen heeft verzorgd. OPGAVE Lijkt het je wat? Kom dan donderdag 28 september 19.00 uur (start maaltijd) vrijblijvend naar de introductiebijeenkomst in It Gebou tegenover de Doarpstsjerke in Surhuizum om te kijken of het iets voor jou is. Je bent van HARTE welkom! Laat je even weten dat je komt? Gegevens contactpersonen in Surhuizum: Klaske Ytsma: Tine van der Veen (tvdveen001@hetnet.nl ): Jantje Luimstra Anneke van der Veen

352342 of 06-298 21 227 351395 of 06-578 03 799 351932 351356

Kerkgroet zondag 24 september 2017  

Kerkgroet. Diensten en mededelingen van de Protestantse gemeente Surhuizum.