Page 1

Kerkgroet zondag 16 juli 2017 Protestantse gemeente Surhuizum Erediensten: 9.30 uur: Ds. J. Huitema, Drachten Kinderkerk: Grietje Pool & Vera Atsma Kinderoppas: Bouwina v/d Kooi en Marije Brandsma Collecte: 1e collecte: Diaconie

2e collecte: Kerk

3e collecte: Orgelfonds

Dienst volgende week: 9.30 uur: Ds. J. Hannessen, Heerenveen Mededelingen: Thema: Op weg naar de toekomst Toelichting: De tiende plaag is de dood van de eerstgeborene, de erfgenaam. Zonder eerstgeborene is er geen toekomst. Pas wanneer de HEER zo de toekomst van Egypte afsnijdt, erkent de farao dat hij de HEER moet gehoorzamen. Maar geloven in Hem doet hij niet. Hij wil alleen van dit gevaarlijke volk af en jaagt hen het land uit. Verlossing betekent afscheid nemen van het oude en met de HEER op weg gaan naar het nieuwe. Terugkeer is niet mogelijk. De verlossing heeft als doel dat Israël waarmaakt waarvoor de HEER het heeft uitgekozen (=eersteling zijn): de Messias voortbrengen die voor heel de wereld verlossing en heil zal brengen. Kinderoppas: Tijdens de vakantieperiode 23 juli t/m 3 september is er géén kinderoppas. Vanaf 10 september start de kinderoppas weer. Vakantieperiode Ds. Johan Hoornenborg is met vakantie van 10 juli tot 19 augustus. Tijdens deze periode kunt u/jij voor dringende zaken contact opnemen met ds. W. J. van Dijk uit Surhuisterveen. dsvandijk@pknsb.nl 0512-355640. In de week van 10 t/m 17 juli is ds. van Dijk nog met vakantie. Dan kan er contact op worden genomen met dhr. Jan v.d. Meer uit Oosternijkerk jan-vandermeer@live.nl Aanspreekpunt kerkenraad: Gryt Wijma scribapknsurhuizumgmail.com 0512-352510 of Roelie Postma (23 juli t/m 2 augustus) roelie134@hotmail.com 0512-352565 Agenda Ma 17 juli 19.45 Kerkrentmeesters het podium Ma 17 juli 20.00 Kinderwerk in het voorste zaaltje Kerkgroet Tijdens de schoolvakantie is er geen kerkgroet


liturgie ochtenddienst Zingen voor de dienst Welkom en mededelingen Zingen – Psalm 118 : 5, 6 Votum en groet Zingen – Klein gloria Zingen Samen in het licht en de kinderen gaan naar de kindernevendienst Zingen – Psalm 133 : 1, 2, 3 Lezen – Leefregel Romeinen 12 : 1 – 8 Zingen – Evang. Liedb. 287 : 1. vrouwen 2. mannen Gebed Schriftlezing – Lucas 24 : 13 – 35 Zingen – Lied 624 : 1, 2 NLB 2013 = Gezang 215 : 1, 2 LB 1973 Prediking over Lucas 24 : 29b “En Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen.” Zingen – Lied 247 : 1, 2, 3, 4 NLB 2013 = Gezang 392 : 1, 2, 3, 4 LB 1973 De kinderen komen terug in de kerk Zingen – Evang. Liedb. 274 a (=apostolische geloofsbelijdenis) Dankgebed en voorbede Inzameling van de gaven Zingen – Lied 755 : 1, 2 NLB 2013 = Gezang 297 : 1, 2 LB 1973 Zegen Antwoord van de gemeente

Gezegende dienst toegewenst

Kerkgroet zondag 16 juli 2017  

Kerkgroet. Diensten en mededelingen van de Protestantse gemeente Surhuizum.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you