Page 1

Kerkgroet zondag 9 juli 2017 Protestantse gemeente Surhuizum Erediensten: 11.00 uur: Ds. R. de Pee, Feanwalden, mmv de begeleidingsband Kinderkerk: Anita van der Vaart en Doethyna Vriesema Kinderoppas: Anneke v/d Veen en Feikje Veenstra Collecte: 1e collecte: Diaconie

2e collecte: Kerk

3e collecte: Orgelfonds

Dienst volgende week: 9.30 uur: Ds. J. Huitema, Drachten Mededelingen: Thema: God geeft de verlossing Toelichting: Vlak voor de tiende plaag, waarbij de eerstgeborenen van mens en vee gedood zullen worden, krijgt Israël de opdracht het Pesachmaal te eten ter ere van de HEER. Voordat de HEER Egypte de beslissende slag toebrengt moeten de Israëlieten tonen dat ze Hem vertrouwen en Hem willen volgen. Ze eten het Pesachlam in familieverband, staande, klaar voor de reis. In grote haast. En het bloed van het lam wordt ter bescherming op de deurposten gestreken. Van de bevrijding is nog niets te zien, maar die zal waarheid worden alleen voor wie de HEER gehoorzaamt. Gods volk moet heilig leven, dichtbij Hem. Kinderoppas: Tijdens de vakantieperiode 23 juli t/m 3 september is er géén kinderoppas. Vanaf 10 september start de kinderoppas weer. Vakantieperiode Ds. Johan Hoornenborg is met vakantie van 10 juli tot 19 augustus. Tijdens deze periode kunt u/jij voor dringende zaken contact opnemen met ds. W. J. van Dijk uit Surhuisterveen. dsvandijk@pknsb.nl 0512-355640. In de week van 10 t/m 17 juli is ds. van Dijk nog met vakantie. Dan kan er contact op worden genomen met dhr. Jan v.d. Meer uit Oosternijkerk jan-vandermeer@live.nl Aanspreekpunt kerkenraad: Gryt Wijma scribapknsurhuizum@gmail.com 0512-352510 of Roelie Postma (23 juli t/m 2 augustus) roelie134@hotmail.com 0512-352565 Opgenomen Ter revalidatie opgenomen in Bertilla te Drachten: Mw. W. Nicolai-IJtsma, it Sud 6a. Adres: afd. reactiveren, Loane 6 Burgemeester Wuiteweg 140 B Drachten. Agenda Ma 10 juli 19.45 Kerkrentmeesters op de bovenzaal Kerkgroet Tijdens de schoolvakantie is er geen kerkgroet

liturgie ochtenddienst niet ontvangen

Gezegende dienst toegewenst

Kerkgroet zondag 9 juli 2017  

Kerkgroet. Diensten en mededelingen van de Protestantse gemeente Surhuizum.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you