Page 1

Kerkgroet zondag 2 juli 2017 Protestantse gemeente Surhuizum Erediensten: 9.30 uur: Da. L. Veerman-van Dijk, Oudega, Heilig Avondmaal Kinderkerk: Lieske de Jong & Wiebina Top Kinderoppas: Martine en Joanna Bosklopper Collecte: 1e collecte: Diaconie

2e collecte: Kerk

3e collecte: Orgelfonds

Dienst volgende week: 11.00 uur: Ds. R. de Pee, Feanwalden, mmv de begeleidingsband Mededelingen: Thema: Strijd tegen het kwaad Toelichting: De plagen worden steeds zwaarder voor de Egyptenaren, maar farao lijkt niet van plan zich gewonnen te geven aan de God van IsraĂŤl. Soms geeft hij bijna of deels toe, maar als de plaag voorbij is, wordt zijn hart nog harder dan het al is. Hij laat IsraĂŤl niet in vrijheid gaan en gaat zo door met zondigen. Vakantieperiode Ds. Johan Hoornenborg is met vakantie van 10 juli tot 19 augustus. Tijdens deze periode kunt u/jij voor dringende zaken contact opnemen met ds. W. J. van Dijk uit Surhuisterveen. dsvandijk@pknsb.nl 0512-355640. In de week van 10 t/m 17 juli is ds. van Dijk nog met vakantie. Dan kan er contact op worden genomen met dhr. Jan v.d. Meer uit Oosternijkerk jan-vandermeer@live.nl Aanspreekpunt kerkenraad: Gryt Wijma scribapknsurhuizumgmail.com 0512-352510 of Roelie Postma (23 juli t/m 2 augustus) roelie134@hotmail.com 0512-352565 Agenda Ma 3 juli 19.45 Moderamen op de bovenzaal Ma 3 juli Verjaardagsfonds: voorste zaaltje Di 4 juli 19.00 Muntenzitting: voorste zaaltje


liturgie ochtenddienst Zingen voor de dienst: lied 885 Afkondigingen Zingen: lied 287: 1, 4, 5 Stil gebed Bemoediging en groet Zingen: Klein Gloria Met de kinderen Zingen: ‘Samen in het licht’ Verootmoediging Leefregel Zingen: Lied 867 Gebed om verlichting met de heilige Geest Lezen uit de bijbel: Lukas 13:1-9 Zingen: psalm 103: 1, 3 Uitleg en verkondiging Zingen: lied 84A (met muziek van youtube, zie bijlage via We Transfer) Dankgebed en voorbeden Collecte Inleiding op de viering van het heilig avondmaal Gebed Zingen: Onze Vader (Evang. Lb 466) Delen van brood en wijn Bij de rondgang van brood zingen wij: Lied 385 Bij de rondgang van wijn zingen wij: Evang. Lb. 289 Ik geloof in God de Vader Dankgebed Zingen: Lied 841: 1, 2 Zegen

Gezegende dienst toegewenst

Kerkgroet zondag 2 juli 2017  

Kerkgroet. Diensten en mededelingen van de Protestantse gemeente Surhuizum.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you