Page 1

Kerkgroet zondag 25 juni 2017 Protestantse gemeente Surhuizum Erediensten: 9.30 uur: Ds. G. van Wieren, Oosternijkerk Kinderkerk: Anita van der Schors en Geertje Tuakora & Joanne Kinderoppas: Hennie de Vries, Wieteke v Dijk en Frederika Atsma Collecte: 1e collecte: Diaconie

2e collecte: Kerk

3e collecte: Orgelfonds

Dienst volgende week: 9.30 uur: Da. L. Veerman-van Dijk, Oudega, Heilig Avondmaal Mededelingen: De afgoden te kijk gezet Toelichting: De farao luistert niet naar Gods woorden. Dan mag Mozes als bewijs van de macht van de HEER een wonder doen: Aärons staf verandert in een slang. De Egyptische magiërs kunnen echter hetzelfde. Onderschat ze niet, die goddeloze machten. Zo komt er een strijd tussen God en afgod. De slang van Aäron verslindt alle andere. De boodschap is duidelijk: er is maar één echte God, de rest is nep, een vervalsing. Ook bij de eerste plaag gebeurt zoiets. De Egyptenaren geloven in de zon en hun machtige rivier. Die geven alles dat nodig is om te leven: vruchtbaarheid, welvaart. Die zijn hun god en godin. De HEER zet deze Egyptische goden te kijk. Het water verandert in bloed. De Nijl is machteloos. Zou de farao nu buigen voor Israëls God? Agenda Zo 25 juni oefenen BGB in de middenzaal Wo 28 juni 19.30 startzondag vergadering voorste zaaltje Wo 28 juni 20.00 Ouderlingenoverleg: bovenzaal Do 29 juni 19.45 Evangeliesatiecommissie: voorste zaaltje liturgie ochtenddienst Zingen voor de dienst ELB 218 (Samen in de naam van Jezus) Welkom/mededelingen Zingen Gez. 320: 1, 3 en 4 (Zingt een nieuw lied voor God de Here) Stilte van voorbereiding Votum en groet Klein Gloria Gebed  kinderen naar de knd + zingen lied Zingen ELB 351 (Machtig God, sterke Rots) Tekst van de week Muziek Opw. 705 (Aan de maaltijd wordt het stil) Zingen Gez. 308 (In Christus is noch west noch oost) Schriftlezing Ex. 3: 7-14 (NBV) Verkondiging God roept ons Zingen Gez. 473 : 1, 2, 5 en 10 (Neem mijn leven, laat het, Heer) kinderen terug knd Liturgie bevestiging ambtsdrager Zingen Gez. 427: 1 (Beveel gerust uw wegen) Gebed (met gezamenlijk OV) Collecte Zingen ELB 270 (Ga nu heen in vrede) Zegen

Gezegende dienst toegewenst

Kerkgroet zondag 25 juni 2017  

Kerkgroet. Diensten en mededelingen van de Protestantse gemeente Surhuizum.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you