Page 1

Kerkgroet zondag 18 juni 2017 Protestantse gemeente Surhuizum Erediensten: 9.30 uur: Ds. H. Poot, Oosternieland Kinderkerk: Anneke van Duinen en Elles Veenhuizen Kinderoppas: Jamie en Hinke Arrighi Collecte: 1e collecte: Diaconie

2e collecte: Kerk

3e collecte: Orgelfonds

Dienst volgende week: 9.30 uur: Ds. G. van Wieren, Oosternijkerk Mededelingen: Thema: Laat mijn volk gaan Toelichting: Mozes en Aäron komen bij de farao met een duidelijke boodschap: ‘Dit zegt de HEER, de God van Israël: laat mijn volk gaan, om in de woestijn ter ere van Mij feest te vieren’. Farao erkent deze God niet, hij vereert de zon en de Nijl. Hij maakt de dwangarbeid voor de Israëlieten alleen maar zwaarder. Het gevolg van Gods woorden is dat alles alleen erger wordt. Mozes begrijpt het niet en vraagt God waarom Hij het volk zo slecht behandelt. God geeft Mozes opdracht zijn belofte te herhalen: God zal jullie bevrijden en brengen naar het land dat aan Abraham beloofd is. De Israëlieten zijn moedeloos en willen zich niet laten bemoedigen. Dan moet Mozes de eis van vrijlating namens de HEER aan farao overbrengen. God wijkt niet: zijn eis blijft overeind. Jeugdleiding Wat een fijne zondag was het vorige week! We zijn super blij met de aanmeldingen die we hebben gekregen voor de nieuwe jeugdleiding! Samen bouwen we aan deze prachtige mooie gemeente. Er is nog plek! Geef je nu op als jeugdleiding Elisabeth@royalmission.nl Alvast super bedankt, Hartelijke groet, Elisabeth Lei Bevestiging ouderenouderling Tijdens de dienst van 25 juni a.s. wordt Ankje Hofstede-De Haan bevestigd als ouderenouderling. liturgie ochtenddienst

Intochtslied: Psalm 98: 3 en 4 Stil Gebed, Votum en Groet Zingen: Psalm 111: 1,2 en 6 Wetslezing Zingen: Psalm 119:6 Gebed Schriftlezing: Handelingen 10 Zingen: Psalm 67: 1 en 2 Schriftlezing: Jesaja 52:7-10 Zingen: Gezang 32:1 en 4 Prediking Zingen: Gezang 247 Dankgebed en voorbeden Dienst der offeranden Zingen: Gezang 254:4 Zegen

Gezegende dienst toegewenst

Kerkgroet zondag 18 juni 2017  

Kerkgroet. Diensten en mededelingen van de Protestantse gemeente Surhuizum.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you