Page 1

Kerkgroet zondag 11 juni 2017 Protestantse gemeente Surhuizum Erediensten: 9.30 uur: Ds. M. Koppe, Dokkum Kinderkerk: Anita van der Vaart en Vera Atsma Kinderoppas: Rianne v/d Veen en Feikje Veenstra Collecte: 1e collecte: Diaconie

2e collecte: Kerk

3e collecte: Orgelfonds

Dienst volgende week: 9.30 uur: Ds. H. Poot, Oosternieland Mededelingen: Thema: Kijk maar, ik ben er echt Toelichting: Wij kunnen de bezwaren van Mozes best begrijpen. Het is nogal wat, dat God vraagt. Zullen de Israëlieten zo’n teruggekeerde vluchteling wel accepteren als dienaar van hun God? En bovendien: Mozes kan niet zo overtuigend spreken. Zijn er geen geschiktere mensen? God geef Mozes wondertekenen: de staf die in een slang verandert, zijn melaatse hand die geneest. Ze hebben als overeenkomst dat ze bewijzen dat God boven de wetten en de machten van de wereld staat. Je kunt Hem vertrouwen, Hij maakt waar wat Hij zegt. God geef Mozes ook een ander mens als helper, zijn broer Aäron. Hij is goed in dat waar Mozes minder bekwaam in is. Hij zal de mond van Mozes zijn (vs.17). Dan durf Mozes het aan. Door zijn zoon te besnijden (een teken van Gods verbond met Israël) zegt hij ja. En de Israëlieten zijn overtuigd. Ze zien Gods liefde en macht in Mozes. Ze geloven Mozes en hun HEER. Agenda Zo 11 juni oefenen Begeleidingsband in de middenzaal Ma 12 juni 19.45 Kerkenraadsvergadering de bovenzaal Di 13 juni 19.45 Kerkrentmeesters op de bovenzaal

liturgie ochtenddienst

Lied voor de dienst : nr 148 ( heilige geest van god) Welkom en groet: Intochtslied: el 37 ; 1 , 3 en 8 ( prijs de heer met blijde galmen) Stil gebed / votum en groet Zingen: nr 565 (samen in het licht) onder naspel gaan de kinderen naar de kinderkerk Zingen: el 10 ( create in me ) Gebed van ootmoediging: Zingen: nr 41a ( morning has broken) Wetslezing: Zingen: el 58 : 1, 2 en 3 ( zoek eerst het koninkrijk van god) Gebed om de heilige geest: Schriflezing: jer. 31 : 31-34 en gal. 5 : 22 Zingen: nr 57 ( er komen stromen van zegen) Verkondiging: thema-- - waarom moest het pinksteren zijn? Zingen: el 142 ( majesteit ) 2 x zingen onder naspel kinderen terug van de kinderkerk Lezen : apost. Geloofsbelijdenis Zingen: nr 130 ( meer dan rijkdom) Dankzegging en voorbeden: Collecte: Slotlied: el 180; 1 , 2 en 3 ( ben een koninklijk kind) Zegen:

Gezegende dienst toegewenst

Kerkgroet zondag 11 juni 2017  

Kerkgroet. Diensten en mededelingen van de Protestantse gemeente Surhuizum.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you