Magbit Nyt 1 2023

Page 1

KEREN HAYESOD DANMARK

25. ÅRGANG NR. 1 APRIL 2023

75 års parløb

God Pesach

M AGB IT N Y T

MAGBIT NYT

ISSN 1397-4505

Formand: Peter Samrén

Redaktion: Ole Konstantyner

Keren Hayesod DanmarkDen Danske Israelindsamling

Krystalgade 12, 2.

1172 København K

Tlf. 3393 2466

Telefontider:

Mandage og torsdage 10-14

Send også gerne mail.

Giro: +01 500-1595

Bank: Reg. nr. 4180, konto nr. 4440071139

Mobilepay: 35696

e-mail: info@ddi-indsamling.dk

Hjemmeside: www.ddi-indsamling.dk

Facebook: www.facebook.com/israelind-samling

Instagram: keren_hayesod_DK

Oplag: 2.250

Tryk: Stenby Tryk

Redaktionen af dette nummer er afsluttet d. 10. marts 2023. De synspunkter, der kommer til udtryk i Magbit Nyt, er ikke nødvendigvis identiske med foreningens officielle holdning.

Næste deadline: 12. august 2023.

Fotos: Keren Hayesod UIA, Israeli Defenceforces

Foreningens arbejde

Keren Hayesod Danmark (KHD) er en del af en international organisation, der arbejder med at indsamle midler til at fremme den israelske befolknings velfærd gennem projekter, der:

• Styrker det israelske samfund ved at forbedre livsbetingelserne for socialt udsatte og geografisk marginaliserede befolkningsgrupper

• Reagerer på nødsituationer, der påvirker den israelske befolkning

• Styrker og forbedrer Aliyah (indvandring) og integration i Israel

• Skal bryde den sociale arv gennem uddannelse

ADVOKATFIRMAET

JERRY OSBAK

Nørregade 30 1165 København K Tlf. 33 14 42 00 email: osbak@osbak.dk www.osbak.dk

Fi nn Alt sc hule r

2
GAMMEL STRAND 44 · 1202 KØBENHAVN K. · TELEFON 33 14 19 40 fa@galst-altschuler.dk
Nybolig Peter Leander - Din ejendomsmægler på Nordkysten.
ADVOKAT (H)

Formanden har ordet

Kære Medlemmer & Donorer,

Foråret er ved at nærme sig og efter at havde fejret Pesach & Påske når vi frem til Jom Ha’atzmaut, Israels uafhængighedsdag, også omtalt som dagen hvor den moderne stat Israel blev oprettet. I år er det en helt særlig dag, da det er den 75. Jom Ha’atzmaut.

Vi har derfor valgt ”Israel 75” som det overordnede tema for dette nummer, hvor du inde i bladet kan læse mere om oprettelsen og udviklingen af staten Israel igennem de første 75 år og hvordan Keren Hayesod som organisation, og derigennem du som bidragsyder til Keren Hayesod, har deltaget i denne udvikling.

Keren Hayesod blev stiftet i 1920 og arbejdede således allerede inden realiseringen af den moderne stat for muliggørelsen heraf. Vi har således i mere end 100 år arbejdet for ”the People of Israel”, arbejder for dem og vil arbejde for dem.

Årsagen til at jeg nævner dette er, at Keren Hayesod altid har, og vil være en fundraising organisation helt uafhængig af politiske interesser og religion. I forhold til den nuværende politiske situation i Israel vil jeg gerne benytte lejligheden til at understrege, at vi arbejder for ”the People of Israel” Israels folk, dvs. dets indbyggere og ikke staten personificeret igennem den til enhver tid siddende regering. De midler vi samler ind, jeres generøse bidrag, går til ”the People of Israel”, dvs. den enkelte udsatte der har brug for din og vores hjælp, uafhængigt af om det er udsat barn fra en problemramt familie, den ældre holocaust overlever på vores beskyttede ældre boliger, unge fra periferien der får IT undervisning og mentorordning, eller det personlige offer for terror anslag. Det er den enkelte individ, en del af ”the People of Israel” vi har samlet ind til og samler ind

til. På trods af den ”politiske og samfundsmæssige turbulens” der er i øjeblikket ser vi alle frem til at fejre den 75. Jom Ha’atzmaut tilsammen den 30. april.

Keren Hayesod Danmark markerer dagen i samarbejde med mange foreninger og DJS, programmet er under udvikling imens jeg skriver disse linjer, mere information vil følge i vores og de forskellige foreningers nyhedsbrev (er du endnu ikke tilmeldt vores nyhedsbrev, send en e-mail med emne ”nyhedsbrev” til info@ddi-indsamling.dk og vi tilføjer dig). Selve Jom Ha’atzmaut er onsdag den 26. april, vi har dog besluttet at fejre det i weekenden således at så mange som muligt kan deltage, det bliver om eftermiddagen søndag den 30. april, i København hvor der vil være et bredt program til glæde for alle fra de mindste til bedsteforældrene, og alle derimellem. Så noter datoen, del den med dine nære og kære og mere information følger.

Siden sidst har vi haft en indsamling ifm. Auschwitzdagen, samt samlet ind til ofrene for den terror bølge der ramte Jerusalem tidligere på året. Da jeg fyldte rundt, 50, valgte jeg også at dedikere min indsamling til vores ”Victims of Terror” projekt. Der skal lyde en tak fra foreningen og meget stor tak personligt fra mig til dig der har støttet os ved disse begivenheder.

Når dette blad udkommer, har vi afholdt vores generalforsamling, efter et antal år virtuelt igen personligt med muligheden for bestyrelsen og mig at takke dig personligt for din støtte til foreningens virke. Mere om den afholdte generalforsamling i kommende nummer samt nyhedsbreve.

Efter forårets helligdage er der igen Jødisk Kulturfestival, der begynder i starten af juni, vi vil være repræsenterede med en bod om søndagene hvor det er muligt at hilse på bestyrelsen, Ole fra kontoret samt høre

mere om foreningens virke. Vi ser sædvanen tro frem i mod at møde dig, hvad enten du er medlem eller donor. Pt. er vi i sidste fase af planlægningen af vores årlige bidrag til festivalen, der mangler det sidste inden vi kan fortælle mere konkret om det, men du må gerne notere onsdag den 7. juni om eftermiddagen til et anderledes og spændende foredrags arrangement. Vi ser frem til at kunne kommunikere mere om dette snarest. Nu hvor Pesach og Påsken nærmer sig, samt mange andre helligdage og vi får lejlighed til at være sammen med familie, venner og bekendte, så tænk gerne på os i forbindelse med værtindegave. I kan både købe gavecertifikater samt donere beløb i andres navne (her laves et gavebrev). Kontakt gerne kontoret og hør mere om de forskellige muligheder.

Jeg vil sædvanen tro runde af med at takke for jeres medlemskab og de indkomne bidrag til de forskellige projekter Keren Hayesod Danmark støtter. Foreningen, og særligt projektmodtagerne sætter stor pris herpå. Jeg ønsker jer alle og jeres nære og kære en God Påske & Chag Pesach Sameach.

3
Peter J. Samrén

75 års begivenhedsrigt parløb

1948 - Staten Israel

Året havde en trist start med et alvorligt terrorangreb på Keren Hayesod’s hovedkontor; 12 mennesker blev dræbt, inklusive den daværende direktør Leib Yaffe.

14. maj 1948, kort før sabbat, læste David Ben-Gurion den israelske uafhængighedserklæring. Ben-Gurion bekræftede jødernes bibelske rødder - og deres presserende, legitime ret til at etablere en stat i deres hjemland.

1950’erne - et årti med enorme bølger af immigranter.

Arabisk fjendtlighed i de muslimske lande og Nordafrika udløste en udvandring af 850.000 jøder fra arabiske lande. De jødiske flygtninge blev nye israelske statsborgere ved ankomsten, og der var stort behov for at få dem integreret, og sørge for en bolig til dem. Keren Hayesod fordoblede sin bygge-

indsats og hjalp med at etablere snesevis af bybebyggelser, såsom Sderot i 1951 og Eilat i 1956, samt kibbutzim og moshavim. Keren Hayesods fremtrædende rolle førte til, at Knesset, Israels parlament, vedtog Keren Hayesod-loven i 1956, der anerkendte organisationens unikke status som staten Israels officielle indsamlingsarm.

1960’erne – Seks-dages krigen og Danny Kaye

Årtiet var præget af dyb økonomisk recession, der forstærkede de sociale behov i samfundet. Og dermed også et behov for Keren Hayesods hjælpeprogrammer rettet mod de socialt udsatte. Desuden var der behov for hjælp med etableringen af nye bysamfund, som følge af immigration af et stort antal jøder fra Marokko. I kølvandet på seks-dages krigen i 1967 blev der på verdensplan indsamlet rekordhøje beløb. Som noget nyt

4
Keren Hayesods historie er uløseligt forbundet til det moderne Israel, som vi fejrer i år. Terrorangrebet på Keren Hayesod’s hovedkontor i 1948 Uzi Narkiss, Moshe Dayan og Yitzhak Rabin ved befrielsen af den gamle bydel i Jerusalem 1967

begyndte Keren Hayesod, at få hjælp fra højt profilerede personer til at indsamle, blandt andre den amerikanske entertainer Danny Kaye. Der ses de første tegn på det sovjetiske styres uimødekommenhed i forhold til sovjetiske jøders ønsker om at få lov til at immigrere.

1970’erne – Sovjetjøderne og Yom Kippur krigen

Eftervirkninger fra seks-dages krigen kunne mærkes i det israelske samfund helt op i 70’erne. Keren Hayesod var derfor stadig dybt involveret og dedikeret i den store fortløbende opgave med de mange nye immigranter. Der kom i starten af årtiet små 200.000 immigranter, og omkring halvdelen af dem kom fra Sovjetunionen. Med Yom Kippur krigen i 1973 blev der lanceret en kampagne der indsamlede nye rekordhøje beløb.

1980’erne – Operation Moses og murens fald Årtiet var ikke forskånet store begivenheder og startede med den første Libanon krig og endte med murens fald. Imellem disse begivenheder blev det israelske samfund endnu engang ramt af en dyb økonomisk krise, hvilket skabte stort behov for at afhjælpe den sociale nød. For Keren Hayesod, blev det derfor en hovedprioritet i 1983 og 1984. Keren Hayesod støttede også Operation Moses i 1984, der bragte 5.000 nye immigranter fra Etiopien til Israel i en dramatisk luftbro, og organisationen mobiliserede straks, for at rejse midler til at imødekomme de nye immigranters særlige behov. Israel var stadig ramt af den første intifada (1987-1993), da Sovjetunionen imploderede og åbnede portene for over en million jøder, som i årevis havde kæmpet for retten til at immigrere til deres forfædres hjemland. Deres massive immigration ændrede den israelske – men også Keren Hayesods – historie for evigt.

1990’erne – Operation Solomon og mordet på Yitzhak Rabin

Endnu et årti med store historiske begi-

venheder; Golfkrigen i Irak og virkningen af det endelige sammenbrud i af USSR. Keren Hayesod lancerede i 1991 en særlig Exodus kampagne med baggrund i operation Solomon, hvor 14.000 etiopiske jøder skulle integreres med bolig og job. Som resultat af Oslo-processen i 1993, blev det muligt for Keren Hayesod af udvide sine missioner til både Marokko og Jordan. Året 1995 blev et meget trist år med det tragiske mord på premierminister Yitzhak Rabin. Mordet satte sit præg på resten af årtiet. Omkring 1.000.000 jøder immigrerede til Israel i løbet af dette årti, herunder 900.000 fra det tidligere Sovjetunionen.

00’erne –

konsolidering og

nye indsatsområder

I 2000 fejrede Keren Hayesod sit 80-års jubilæum med en storslået begivenhed på Jerusalems Mount Scopus. Terrorbølgen som følge af den Anden Intifada, 2000 til 2004, havde en ødelæggende indvirkning på den israelske økonomi, hvilket resulterede i stor social nød. Situationen blev forværret af krisen i turistindustrien og IT-industrien. Som svar udviklede Keren Hayesod omfattende sociale projekter, udover sine traditi-

onelle aktivitetsområder med indvandreroptagelse og jødisk-zionistisk uddannelse i diasporaen. Keren Hayesod var også en ledende partner i Jewish Agency Fund for Victims of Terror. I dette årti intensiverede Keren Hayesod sine aktiviteter blandt den ikke-jødiske offentlighed gennem sit partnerskab med det internationale fællesskab af kristne og jøder.

2010’erne – stigende antisemitisme

I 2010, da Keren Hayesod markerede sit 90års jubilæum, var hovedfokus at lukke den sociale kløft i Israel. Men også at genbekræfte den historiske samarbejdsaftale med Israels regering om fortsat styrkelse af det israelske samfund, især i periferien, og gennem at lette aliyah(immigration), integration og jødisk-zionistisk uddannelse i diasporaen.

I dette årti oplevede vi også genopblussen af ond antisemitisme verden over – ja selv i vores normalt fredelige Danmark. Terrorangreb mod jøder og jødiske samfund, forsøg på at dæmonisere den jødiske stat og boykotte den økonomisk. Det fjendtlige klima betød en dramatisk stigning i immigration fra 2015, især fra Frankrig, Ukraine og Rusland, og igen fra Etiopien. For første gang i over 2000 år oversteg antallet af jøder i Israels land antallet af jøder overalt i diasporaen.

2020’erne – 100 år og Ukraine

Keren Hayesod fejrer sine 100 år siden dannelsen i London, i 1920. Det skete med udgangspunkt i Balfour-erklæringen fra 1917, hvor der blev behov for at give den zionistiske bevægelse de nødvendige ressourcer til at opnå tilbagevenden til landet Israel. Resultatet er i dag i den grad synligt og en del af fortællingen om Israels 75 år, som vi fejrer i år.

I februar 2022 overfaldt Rusland Ukraine, hvilket igen krævede stor indsats fra Keren Hayesod. Siden krigsudbruddet har Keren Hayesod modtaget knap 70.000 immigranter fra Ukraine og de tidligere sovjetrepublikker.

5
Operation Moses 1984

Keren Hayesod Danmark søger økonomimedarbejder

KEREN HAYESOD – Den Danske Israelindsamling er en humanitær indsamlingsforening, som er uafhængig af politiske interesser. Foreningens formål er at yde økonomisk hjælp til humanitære projekter i Israel.

Alle de projekter, som Keren Hayesod støtte, sigter på at fremme en fredelig sameksistens i Israel med fokus på mennesket, og ikke på etnisk eller religiøst tilhørsforhold.

Dine arbejdsopgaver

I rollen som bogholder, kommer dine arbejdsdage til at indebære ansvar for daglig bogføring og kontering. Ajourføring af konti samt afrapportering af balance til forenin-

gens kasserer. Derudover forventes det, at du kan opstille årsregnskabet til godkendelse af foreningens revisor.

Du vil i dit arbejde have en tæt kontakt til foreningens kasserer og formand, og det forventes at du deltager i bestyrelsesmøde op til foreningens generalforsamling.

Arbejdet foregår fra vores kontor i Det Jødiske Hus i Krystalgade, men der er mulighed for hjemmearbejdsplads.

Kvalifikationer

Du skal have et godt kendskab til Office-pakken, Visma E-conomics og Acces-database. Da vi står midt i et skift til bærbare compu-

tersystemer, vil et kendskab til filhåndtering være at foretrække.

Du er en holdspiller, men kan også arbejde selvstændigt. Frem for alt skal du have en positiv tilgang til arbejdsopgaverne, og helst et godt humør.

Tiltrædelse

Så hurtigt som muligt. Vi forventer samtaler i løbet af april og maj måned 2023

Ansøgning

Send din ansøgning med CV til næstformand og kasserer John Rosenbaum (tlf. 2329 1433) johrosenbaum@gmail.com

6
Vi søger ny kollega til en deltidsstilling som bogholder 30 timer pr. mdr.

Arbejdsopgaver:

Projektmedarbejderstillingen er en stilling med varierende opgaver: Da det er en slags ”blæksprutte” stilling, vil det blive for omfangsrigt at beskrive den her i detaljer.

De overordnede arbejdsområder, er marketing, medlemskontakt & administration.

Blandt opgaverne er f.eks. redaktionelt arbejde omkring vores medlemsblad, Magbit Nyt, projektbeskrivelser & informationsbrochurer. Vedligeholdelse af, og input til fremtidig brugsstrategi af, vores SoMe platforme, i dag hjemmeside, Facebook & Instagram.

Administrativt, er der tale om telefon og e-mailkorrespondance med primært vores medlemmer, men også med samarbejdspartnere både lokalt, såvel som Keren Hayesod Jerusalem. Samt deltagelse i planlægning og gennemførsel af foreningens arrangementer.

Stillingen er en deltidsstilling, i udgangspunktet op 50 timer pr måned. Dvs. 1,5 kontordage pr uge dette kan tilpasses individuelt inden tiltrædelse. Forventningen er minimum en fuld dags tilstedeværelse på kontoret pr uge. I perioder med megen aktivitet kan der kræves en ekstra indsats. Stillingen referer til KHDs bestyrelse, i det daglige formanden.

Profil:

Vi forventer at du har et positivt sind og let for at tale med mange forskellige personer og kan håndtere at skulle løse flere opgaver ad gangen, til tider indenfor stramme deadlines.

Kendskab til e-mail, Office pakken, grund forståelse af SoMe samt engelsk i tale og skrift er en god forudsætning. Kendskab til Microsoft Acces database en kærkommen tilføjelse til din profil, såvel som et godt netværk indenfor det jødiske liv i Danmark.

Biludan

Biludan

Biludan

Biludan

Da det er en varieret deltidsstilling, kan profilen til jobbet være meget bred. Den kan i princippet spænde i mellem en studerende til aktiv pensionist. Synes du ovenstående lyder spændende men er usikker på en match imellem din profil og stillingen, kontakt os gerne for en uforpligtende samtale om de eventuelle muligheder.

Ansøgningsfrist & starttidspunkt:

Til dig der ønsker at søge stillingen, skal vi havde din ansøgning senest mandag den 25. april 2021. Jobsamtaler kan foregå inden da. Tiltrædelse kan aftales individuelt men i løbet af maj måned er foretrukket.

Kontakt:

Hvis du ønsker at søge stillingen, eller blot høre mere om dets indhold og muligheder. Skriv til Peter Samrén, KHD Bestyrelsesfor mand på info@ddi-indsamling.dk mrk. ”kon tor”. Peter vil hurtigst muligt efterfølgende kontakte dig pr. e-mail og/eller telefon.

7 . 5
inklusive
medlemskontakt
6 . Magbit-nyt ◊ 5
Ny kollega søges til en deltidsstilling Projektmedarbejder
marketing,
& administration.
Finn Altschuler
Ivan
• • • •
Gruppen
Nadelmann
Ole Stohn (H) & Allan Stohn (L)
Gruppen Ivan
• •
6 . Magbit-nyt ◊ 5
Nadelmann •
Ole Stohn (H) & Allan Stohn (L)
Finn Altschuler
Gruppen Ivan Nadelmann • • • •
Ole Stohn (H) & Allan Stohn (L)
Gruppen Ivan
• • • •
(L) 6 . Magbit-nyt ◊ 5 Finn Altschuler Biludan Gruppen Ivan Nadelmann • • • • Ole Stohn (H) & Allan Stohn (L) Biludan Gruppen Ivan Nadelmann • • • • Ole Stohn (H) & Allan Stohn (L) Strandvejen 267 . DK-2920 Charlottenlund . Telefon 39640028 . www.skovshovedhotel.com 6 . Magbit-nyt ◊ 5 Finn Altschuler Biludan Gruppen Ivan Nadelmann • • • • Ole Stohn (H) & Allan Stohn (L) Biludan Gruppen Ivan Nadelmann • • • Ole Stohn (H) & Allan Stohn (L) ALT I TRYK & PRINT Tlf. 44 94 18 99 stenbytryk@stenbytryk.dk www.stenbytryk.dk Vi trykker for Det Jødiske Samfund Henrik Bodnia Pensionsmægler / Partner Haldor Topsøes Allé 1 2800 Kgs. Lyngby www.ensure.dk hbo@ensure.dk + 45 3066 5595 + 45 5195 5000 Høj kvalitet, god service og super fleksible. Vi leverer til små, som store arrangementer. Facebook.com/D.A.KosherCopenhagen eller kokken@mosaiske.dk
Nadelmann
Ole Stohn (H) & Allan Stohn

VÆR MED TIL AT STØTTE VORES PROJEKTER

Vær med til at støtte vores projekter

gennem medlemskab og bidrag via Girokort, MobilePay 35696 eller ved bankoverførsel til 4180 4440071139.

Keren Hayesod Danmarks velgørenhedsarbejde er målrettet en række specifikke projekter i Israel, herunder:

Du kan hjælpe og støtte gennem medlemskab og bidrag via Girokort, MobilePay 35696 eller ved bankoverførsel til 4180 4440071139.

Victims of terror projektet Beredskab til terrorofre

Keren Hayesod Danmarks velgørenhedsarbejde er målrettet en række specifikke projekter i Israel, herunder:

Victims of terror projektet

Terrorofre, der overlever et terrorangreb, skal tit forholde sig til en ny barsk virkelighed. Vi støtter et nødvendigt beredskab, der til enhver tid er klar til handling og støtte til israelske ofre for terror og deres familier.

- Beredskab til terrorofre

Terrorofre, der overlever et terrorangreb, skal tit forholde sig til en ny barsk virkelighed. Vi støtter et nødvendigt beredskab, der til enhver tid er klar til handling og støtte til israelske ofre for terror og deres familier.

NET@ projektet – Teknologisk og social ansvarlighed

NET@ projektet – Teknologisk og social ansvarlighed

Amigour projektet

Youth at risk – udsatte unge

NET@ projektet tilbyder sociale, økonomiske og uddannelsesmuligheder for vanskeligt stillede unge jøder, arabere, kristne og drusere i Israel. Projektet åbner døre for teenagere og giver dem adgang til nye muligheder for beskæftigelse og uddannelse indenfor IT industrien og hæren.

Youth at risk – Udsatte unge Gennem youth at risk arbejder Keren Hayesod aktivt på at give udsatte børn og unge en chance for at bryde den sociale arv og fattigdomscyklus og ændre risiko til mulighed. Indsatsområderne er bl.a. særlige undervisningsprogrammer, mentorforløb m.m.

– Alle bør gives en mulighed for en værdig alderdom

NET@ projektet tilbyder sociale, økonomiske og uddannelsesmuligheder for vanskeligt stillede unge jøder, arabere, kristne og drusere i Israel. Projektet åbner døre for teenagere og giver dem adgang til nye muligheder for beskæftigelse og uddannelse indenfor IT industrien og hæren.

Projektet tilbyder ældre borgere i Israel - heraf en del Holocaustoverlevere - adgang til beskyttede boliger samt et vigtigt netværk gennem deltagelse i en bred vifte af sociale og kulturelle tilbud.

Gennem youth at risk arbejder Keren Hayesod aktivt på at give udsatte børn og unge en chance for at bryde den sociale arv og fattigdomscyklus og ændre risiko til mulighed. Indsatsområderne er bl.a. særlige undervisningsprogrammer, mentorforløb m.m.

Dediker din mærkedag til en indsamling til et projekt efter dit valg eller erstat gaven med et gavebrev til et af vores projekter. Vi sælger også gavecertifikater. Skal du til et selskab, kan dette erstatte blomsten, chokoladeæsken e.l. Du vælger det projekt dit gavecertifikat skal støtte. Kontakt kontoret for at købe et gavecertifikat/ gavebrev eller for at få hjælp til arrangere din indsamling.

Amigour projektet – Alle bør gives en mulighed for en værdig alderdom Projektet tilbyder ældre borgere i Israel - heraf en del Holocaustoverlevere - adgang til beskyttede boliger samt et vigtigt netværk gennem deltagelse i en bred vifte af sociale og kulturelle tilbud.

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Foreningen Keren Hayesod Danmark

Den Danske Israelindsamling

Krystalgade 12, 2. - 1172 Kbh. K

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Foreningen Keren Hayesod Danmark

Den Danske Israelindsamling

Krystalgade 12, 2. - 1172 Kbh. K

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt. Sæt X og beløb ved det formål de ønSKer at Støtte:

Kontigent

Indbetaler Overførsel fra kontonummer
........... Youth at
kr. ...................... Amigour kr. .......................... Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering Gebyr for indbetaling betales kontant KVITTERING GIRO INDBETALING Kroner Øre Dag Måned År Sæt X 4030S 2014.04 DB 1427-0000 Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre . , . . , 8 7 Bidrag kr. ........................... +01< +5001595< Net@ kr................................ Giv dit bidraG! vær med til atstøtte Keren Hayesods livsbekræftende projekter benytMobilePay nr.35696 til betaling af kontingentog bidrag GIV DIT BIDRAG! VÆR MED TIL AT STØTTE KEREN HAYESODS LIVSBEKRÆFTENDE PROJEKTER
MobilePay
35696 til betaling af kontingent og bidrag
2022, kr. 100 er erson Victims of terror kr.
risk
Benyt
nr.
per person