Page 1

natuurlijk riet! van oorspronkelijk, traditioneel en omhullend tot onderscheidend, open, modern, organisch en tijdloos! Ontwerpwedstrijd Kerckebosch Zeist


02

natuurlijk RIET! Op de Hei 05/ Kerckebosch/ Zeist


natuurlijk RIET! Op de Hei 05/ Kerckebosch/ Zeist

03

Inleiding Zeist Kerckebosch vernieuwt de komende jaren. Op een schitterende locatie tussen bos en hei wordt de mogelijkheid geboden om een eigen droomhuis te realiseren! ’natuurlijk RIET’ doet een uitdagend voorstel voor een kavel in de geplande buurt ‘Op de Hei’, een voorstel dat samen met de toekomstige bewoner verder uitgewerkt dient te worden om zo een passend antwoord te geven op de specifieke bewonersvraag.

Klik hier en stem op

natuurlijk riet!

Ontwerpprijsvraag Kerckebosch Zeist


04

natuurlijk RIET! Op de Hei 05/ Kerckebosch/ Zeist

Ontwerpproces Mensen vormen en bepalen de omgeving waarin zij wonen en werken. Gebruikers kennen ‘hun’ omgeving, ze zijn met hun verhalen, geschiedenis, atmosfeer, kwaliteiten en kwantiteiten bekend en vertrouwd geraakt. Experts als vormgevers beschikken over belangrijke vak- en detailkennis. Voor ons is het wezenlijk dat beide kwaliteiten in het proces van ontwikkeling samenkomen, want juist dan kunnen verrassende nieuwe ideeën ontstaan. Ideeën die juiste en passende antwoorden geven op de gestelde vragen. Het is dan ook essentieel een intensieve inhoudelijke samenwerking met de toekomstige bewoner aan te gaan om het voorgestelde idee ruimtelijk en inhoudelijk te versterken met de wensen van de opdrachtgever, met de beelden die men zich voorstelt van de nieuwe huisvesting. In gesprek proberen wij voorstellingen en wensen ten aanzien van het toekomstige bouwwerk te formuleren, om op deze wijze een gemeenschappelijk vormgevingsmotief voor verdere uitwerking te ontwikkelen. Zo kunnen wij ‘gemeenschappelijk’ tot een verdere, rijkere en individuelere vormgeving komen, waarmee de toekomstige bewoner zich kan identificeren. ’natuurlijk RIET’ is dan ook een voorstel waarin voor de toekomstige bewoner in samenwerking met de architect nog maximale ruimte is om tot een eigen specifiek en passend huis te komen.

Ontwerpmotief Op de Hei, meestal met de bosrand in directe nabijheid, bevindt zich de traditionele met rietgedekte schaapskooi. Een vanzelfsprekende functionele bouwmassa voor de op de hei grazende schaapskudde. Als ontwerpers zien wij het als een uitdaging om in bestaande bebouwde- en landschappelijke structuren, op een eigentijdse wijze met respect voor het verleden, nieuwe gebouwen te laten integreren, om zo bestaande kwaliteiten verder te ontwikkelen en deze met nieuwe ideeën te versterken. Het beeld van deze vanzelfsprekende en tot de verbeelding sprekende schaapskooi is ontwikkeld tot een moderne eigentijdse villa die zich harmonisch in het heidelandschap voegt. Waar eerst de horizontale omhullende door riet gedomineerde bouwmassa de schapen tegen weer en wind beschermde, staat nu een verticale rieten bouwmassa die optimaal de toekomstige bewoner laat genieten van de schitterende weidse uitzichten over hei en op boslandschap! Oorspronkelijk, traditioneel en omhullend ontwikkelt zich in ’natuurlijk RIET’ op een organische wijze tot onderscheidend, open, modern en toch tijdloos.

referentiebeeld

onderscheidend, open, modern, tijdloos oorspronkelijk, traditioneel, omhullend

1.

Schets vormontwikkeling

2.

3.

4.

Klik hier en stem op

natuurlijk riet!

Ontwerpprijsvraag Kerckebosch Zeist


natuurlijk RIET! Op de Hei 05/ Kerckebosch/ Zeist

Prinses Maximalaan

OH02

OH03

OH04

OH05

OH06

N

situatie 1:500

referentiebeeld

Duurzaamheid, ecologie en installaties Toepassen van milieuvriendelijke bouwmaterialen is voor ons een vanzelfsprekendheid. Maar al te vaak wordt het begrip 'duurzaamheid' gebruikt of opgevat als 'milieuvriendelijk'. Duurzaamheid zegt echter iets over de bestendigheid of levensduur van een product. Vervuilende producten zoals PVC zijn wel zeer duurzaam, maar zeker niet milieuvriendelijk. Wij spreken daarom liever van 'duurzaam ecologische materialen'. Voor materiaalkeuze laten wij ons leiden door met name de milieuclassiďŹ catie van het Nibe (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie), en in toenemende mate door Cradle to Cradle (C2C) certiďŹ caten. Toepassen van hout uit duurzaam beheerde bossen met FSC- of PEFCkeurmerk is vanzelfsprekend. De woningen Op de Hei lenen zich mede door de prachtige locatie zeer goed voor natuurlijke materialen. De opzet is dan ook om zoveel mogelijk hout toe te passen. Hout is een herwinbare grondstof die bij productie weinig energie vraagt. Bovendien is het CO2-neutraal.

05


06

natuurlijk RIET! Op de Hei 05/ Kerckebosch/ Zeist

Klik hier en stem op Beeldkwaliteit: modern, rechte belijning, platte daken, strakke heldere bouwmassa, grote glazen openingen worden afgewisseld met dichte gevelvlakken. Materiaalgebruik: natuurlijke materialen riet en hout in natuurlijke tinten

natuurlijk riet!

Ontwerpprijsvraag Kerckebosch Zeist


natuurlijk RIET! aanzicht westgevel

Op de Hei 05/ Kerckebosch/ Zeist

aanzicht oostgevel

aanzicht noordgevel

begane grond 1:200

eerste verdieping 1:200

tweede verdieping 1:200

noordgevel 1:200

oostgevel 1:200

westgevel 1:200

Kosten Tussen het kopen van de kavel en de uiteindelijke gebouwde woning zitten veel stappen. Wij hebben een overzicht opgesteld van de te verwachten bouw- en investeringskosten. De opgenomen kosten zijn realistische kosten welke afkomstig zijn van door ons gerealiseerde (vergelijkbare) projecten. De werkelijke kosten zijn echter mede afhankelijk van de individuele wensen en budgetten.

Wij ramen de bouwkosten op basis van ervaringscijfers dan ook tussen ca. €240.000,00 en €300.000,00 (230m² BVO à €1.250,00) excl. omzetbelasting (excl. grond, inrichting, advies, en bijkomende kosten).

07


08

natuurlijk RIET! Op de Hei 05/ Kerckebosch/ Zeist

Installatieconcept Basis voor de installaties en hiermee samenhangend het energieverbruik is de 'Trias Energetica': 1. Minimaliseer de energievraag door uitstekend te isoleren, en door warmteterugwinning. 2. Gebruik vervolgens duurzame energiebronnen als bodemwarmte, zonne-energie, wind etc.. 3. Gebruik de eindige energiebronnen eďŹƒciĂŤnt (hoog rendement). Het principe is dat stap 1 de meest duurzame stap is, stap 3 relatief de minst duurzame. De mogelijkheden zijn zeer divers. Voor dit project vinden wij de volgende installatiekeuzes het beste passen: Verwarming Verwarming vindt plaats middels een zonnegascombi met lage temperatuurverwarming, een comfortabele manier van verwarmen. Hierbij zorgen zonnecollectoren voor warm water. Indien niet voldoende warm water in voorraad is wordt dit aangevuld met een gasgestookte HR-ketel. Hiervoor kan groen gas ingekocht worden. Er kan gekozen worden voor vloerverwarming, wandverwarming, lage temperatuur-radiatoren of een combinatie hiervan. De woning leent zich ook goed voor passieve zonneenergie. Door de grote glaspartijen en diep geplaatste kozijnen zal in de winter veel zonnewarmte binnenvallen terwijl in de zomer de invallende straling wordt beperkt. Met buitenzonwering wordt te veel zoninstraling in de zomer tegen gegaan. Koken gebeurt op gas, en niet op milieubelastender elektriciteit.

zonnecollectoren passieve zonne-energie

zonwering zomer Afb. 1 verwarming

zonnegascombi

groen gas lage temperatuurverwarming

Water Warm water wordt voorzien door de hiervoor omschreven zonnegascombi. Als er niet voldoende door de zon gewarmd water beschikbaar is wordt dit aangevuld door de HR-ketel. Voor de closetspoeling, buitenkraan en voor de wasmachine is regenwaterhergebruik een uitstekende oplossing. Regenwater wordt in een ondergronds reservoir opgevangen, en vervolgens gebruikt in de woning. Is niet voldoende regenwater beschikbaar, dan wordt dit aangevuld met gewoon leidingwater. Met een douche WTW wordt warmte uit afvoerwater teruggewonnen voor hergebruik.

Ventilatie Frisse lucht komt binnen via natuurlijke ventilatietoevoer. Middels energiezuinige CO2-gestuurde afzuiging wordt altijd voldoende lucht ververst. Voor warme zomerdagen is zomernachtkoeling mogelijk. Door in het dak ramen open te zetten en de bouwlagen eronder ramen te openen kan middels natuurlijke trek frissere nachtlucht de warme lucht verdringen. Bewust kiezen we niet voor warmteterugwinning van ventilatielucht. Dit levert nog steeds veel gezondheidsklachten op die wij niet wenselijk achten. zomernachtkoeling

CO2-gestuurde afzuiging

buitenlucht Afb. 3 ventilatie

Elektra Zelf elektra opwekken met PV-panelen levert een forse besparing op energie die ingekocht moet worden. Afhankelijk van de investering blijft er een verschil tussen zelf opgewekte en benodigde elektriciteit. Dit kan dan met groene stroom opgevuld worden.

PV-panelen omvormer

zonnegascombi douche WTW

warm water groen gas

Afb. 2 water

Afb. 4 elektra

inkoop groene stroom

overschot naar net

opvang regenwater

Klik hier en stem op

natuurlijk riet!

Ontwerpprijsvraag Kerckebosch Zeist


natuurlijk RIET! Op de Hei 05/ Kerckebosch/ Zeist

Materiaalkeuze -Vloeren: begane grondvloer is een geïsoleerde betonvloer. De overige vloeren zijn houten vloeren met een zwevende dekvloer, met hiertussen geluidwerende vlaswolisolatie. -Gevels: de gevels zijn houtskeletbouwwanden, geïsoleerd met vlaswol. Waar geen riet is toegepast worden houten geveldelen van C2C Accoya hout toegepast. -Dak: dakvlakken van prefab dak-elementen, geïsoleerd met vlaswol.

De dakvlakken worden afgewerkt met Nederlands Weerribbenriet, een ecologisch, herwinbaar product met een prachtige uitstraling. De platte daken zijn van hout, met Resol geïsoleerd en afgewerkt met EPDM dakbedekking. -Kozijnen: de kozijnen worden vervaardigd van C2C Accoya hout. Dit naaldhout, duurzamer dan tropisch hardhout, is de meest milieuvriendelijke keuze voor kozijnhout van dit moment.

In deze kozijnen worden geïsoleerde deuren opgenomen en 3-voudig glas, met hogere isolatiewaarden dan HR++. -Binnenwanden: de binnenwanden worden opgebouwd uit houtskelet, met een beplating van C2C gipsplaten en geluidwerend geïsoleerd met vlaswol. -Isolatiewaarde en kierdichting: Uitgangspunt voor deze woning is een Rc-waarde van min. 5,0 (vereist is 3,5). Qua kierdichting wordt voor extra goede kierdichting gekozen.

09


Natuurlijk RIET!  

Van oorspronkelijk, traditioneel en omhullend tot onderscheidend, open, modern, organisch en tijdloos!