Page 1

BOOMRIET EEN HOGE OPEN WOONRUIMTE MET HET GROENE LANDSCHAP ALS DECOR

ONTWERPWEDSTRIJD KERCKEBOSCH ZEIST


BOOMRIET

p.01

3D-impressie straatbeeld - Zuid oost gevel


BOOMRIET

p.02

3D-impressie interieur woonkamer

KLIK HIER EN STEM OP

BOOMRIET ONTWERPPRIJSVRAAG KERCKEBOSCH ZEIST


Ontwerp specifiek voor kavel De woning is nauwkeurig ingepast op de kavel en behoudt zo veel mogelijk bomen en de bestaande glooiing in het landschap. De verspringende plattegrond spaart een maximaal aantal aanwezige bomen en zorgt ervoor dat het gebouw zich nestelt in het aanwezige landschap. Vanuit de woning is er een nauwe relatie met het boomlandschap. De uitbouw is benut om een open eetkeuken, richting de ruime en groene (achter)tuin, te maken. De gevels aan deze tuin zijn in glas uitgevoerd om optimaal te kunnen genieten van het bestaande groene landschap en de aanwezige hoge bomen. De verhoogde plafonds van de woon- en eetkamer versterken de relatie met het verticale boomlandschap en maken prettig gebruik van de aanwezige ruimte. De woon- en eetkamer worden bijzondere ruimtes met de natuur als decor.

Terras 48m2

BOOMRIET p. 03 Plattegronden

De straatkant is meer gesloten om privacy te waarborgen. De oriĂŤntatie van de straatgevel is op het Zuidoosten, daarom is er ook aan deze gevel een terras geplaatst richting het zuiden. Dit terras ligt beschut achter een glooiing in het landschap. Een glazen deur geeft vanuit de woonkamer direct toegang tot dit terras. Erkers doorbreken het hoofdvolume en bieden bijzondere zichten in de omgeving. De erker vanuit de keuken geeft zicht op de entree van de woning van waaruit het thuiskomen van alle gezinsleden aangenaam is waar te nemen. De overige erkers geven zicht op verschillende bestaande bomen in de directe omgeving. Een mooi voorbeeld is de erker in de badkamer, die zicht geeft op een bestaande dennenboom. De uitkraging van deze erker geeft vanuit bad een bijzondere beleving, die nog het meest wegheeft van badderen in een boomhut.

HD 05 12500 7038

5462

Terras 40m2 9030

Keuken 36m2

Slaapk. 19m2 11347

Balkon 5m2

1

Woonkamer

Toilet

min. 3.5m

5839

1

Entree

5

Toilet

MK

6

MK

Badk. 11m2

Berging

7

Berging 8m2

Terras

8

Slaapk./hobby 32m2 Zonnepanelen

2

Woonkamer 63m2

5725

4

11347

min. 7.5m

Keuken

11347

1661

8

2161

Openhaard

Terras

Openhaard

3461

16530

15549

Vide

10547

4203

8

Slaapk. 10m2

Berging 6m2

Terras 21m2 9000

3500

1201

8115

2502 4416

Kavelbreedte 18m HD 05

012

5m

W Z

N O

Kavel HD 05 1:500

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Entree Woonkamer Eetkeuken Open haard Toilet Meterkast Berging Terras Zichtlijn Boomstam

Begane grond = 136m2 BVO

W Z

N

W

O

Z

Zichtlijn Boomstam

Begane grond 1:200

Verdieping 2 = 58m2 BVO

Verdieping 1 = 88m2 BVO

N

W

O

Z

Zichtlijn Boomstam

Verdieping 1 1:200

N O Zichtlijn Boomstam

Verdieping 2 1:200


VisieVisie ontwerpproces ontwerpproces met individuele met individuele koper koper Het ontwerpproces Het ontwerpproces is open is open waarbij waarbij diverse diverse mogelijkheden mogelijkheden en varianten en varianten gepresenteerd gepresenteerd worden, worden, voordat voordat het ontwerp het ontwerp definitief definitief gemaakt gemaakt wordt. wordt. Bij het Bijhier hetgepresenteerde hier gepresenteerde voorstel voorstel kunnen kunnen nog meer nog meer optiesopties voorgesteld voorgesteld worden worden om deom woonwensen de woonwensen en deen de kaveleigenschappen kaveleigenschappen maximaal maximaal op elkaar op elkaar af te stemmen. af te stemmen. De individuele De individuele koperkoper wordtwordt intensief intensief begeleidt begeleidt vanafvanaf de keuze de keuze voor een voorkavel een kavel tot aan totde aan oplevering de oplevering van de van woning. de woning. Het volledig Het volledig ontwerp ontwerp en bouwproces en bouwproces wordtwordt nauwkeurig nauwkeurig gecoördineerd gecoördineerd en besproken. en besproken. Voor het Voorontwerp het ontwerp Boomriet Boomriet zijn een zijnaantal een aantal keuzes keuzes gemaakt, gemaakt, die inspelen die inspelen op het opkarakter het karakter van de van kavel de kavel en het enkavelpaspoort. het kavelpaspoort. Deze Deze keuzes keuzes zijn uiteraard zijn uiteraard niet definitief. niet definitief. GraagGraag brengen brengen wij het wijontwerp het ontwerp nog verder nog verder om persoonlijke om persoonlijke wensen wensen te omvatten te omvatten van de van de toekomstige toekomstige bewoners. bewoners. Met Boomriet Met Boomriet laten laten wij dewij potentie de potentie zien van zienkavel van kavel HD05; HD05; Een Een eigentijdse eigentijdse villa binnen villa binnen een klassieke een klassieke context context waar waar binnen binnen en buiten en buiten genoten genoten kan kan worden. worden.

Duurzaamheidambities Duurzaamheidambities NaastNaast het gebruik het gebruik van natuurlijke van natuurlijke materialen materialen met een metlange een lange levensduur levensduur zoals zoals de bakstenen de bakstenen gevelgevel en hetenrieten het rieten dak isdak de woning is de woning erg goed erg goed geïsoleerd. geïsoleerd. Bovenin Bovenin het dak hetzijn dakzonnepanelen zijn zonnepanelen geplaatst geplaatst richting richting het het Zuiden. Zuiden. Door Door de hoge de hoge positionering positionering zullenzullen deze deze panelen panelen veel zonlicht veel zonlicht krijgen krijgen en weinig en weinig last hebben last hebben van de van schaduw de schaduw van de van omliggende de omliggende bomen. bomen. De verwarming, De verwarming, koeling koeling en tapwater en tapwater kan geregeld kan geregeld worden worden via een via een luchtwarmtepomp, luchtwarmtepomp, hierbijhierbij wordtwordt de omgevingstemperatuur de omgevingstemperatuur gebruikt gebruikt zonder zonder bodembron. bodembron. Dit levert Dit levert een energiebesparing een energiebesparing op van op40-70% van 40-70% op op een reguliere een reguliere c.v.-installatie. c.v.-installatie. Deze Deze installatie installatie vraagt vraagt wel een welhogere een hogere investering, investering, maar maar levertlevert uiteraard uiteraard lagerelagere maandlasten maandlasten op. Hetzelfde op. Hetzelfde geldt geldt voor de voor hoogwaardige de hoogwaardige isolatie isolatie van de van woning. de woning.

BOOMRIET BOOMRIET p. 04 p. 04 Gevels Gevels

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Riet isRiet als is dakbedekking als dakbedekking het meest het meest milieuvriendelijk, milieuvriendelijk, daarnaast daarnaast past past het qua hetuitstraling qua uitstraling erg goed erg goed in de in natuurrijke de natuurrijke omgeving. omgeving. Het toepassen Het toepassen van een vanrieten een rieten dak indak eeninboomrijke een boomrijke omgeving omgeving vraagt vraagt om iets ommeer iets meer onderhoud onderhoud dan gemiddeld. dan gemiddeld. De steile De steile dakhellingen dakhellingen en deen keuze de keuze voor een voor een grovegrove rietsoort rietsoort zorgen zorgen er echter er echter weer weer voor, voor, dat ook datinook deze in deze schaduwrijke schaduwrijke omgeving omgeving het riet hetgoed riet goed droogt droogt na een naregenbui een regenbui en en hierdoor hierdoor een lange een lange levensduur levensduur heeft.heeft. De definitieve De definitieve keuzekeuze voor de voor de dakbedekking dakbedekking ligt uiteraard ligt uiteraard bij debij toekomstige de toekomstige bewoner, bewoner, zo kan zo kan leisteen leisteen een mooi een mooi alternatief alternatief zijn voor zijn het voorriet. het riet.

9000

9000 12500

3500

3500

Rieten dak/gevel Rieten dak/gevel BaksteenBaksteen afwerkingafwerking Houten kozijn met glasvulling Houten kozijn met glasvulling

9130 16602

Gevel N-O Gevel1:200 N-O 1:200

Rieten dak/gevel Rieten dak/gevel BaksteenBaksteen afwerkingafwerking Houten kozijn met glasvulling Houten kozijn met glasvulling

16602

9130

10000

5462

7038 12500

7038

3000

3000 5462

4500

4500

3000

3000

3000 10000

3000

3000 3000 3000

3000 7473

4500

4500

10000

10000

3000 4500 3000

7473

12500

Gevel Z-O Gevel1:200 Z-O 1:200

3000

3000

3000

3000 3000

3000

4500

4500

10000

10000

3000

3000 3000

10000 4500

3000

10000

3000

3000

Zonnepanelen Zonnepanelen

5166

5166

12500

Gevel N-W Gevel N-W 1:200 1:200

Rieten dak/gevel Rieten dak/gevel BaksteenBaksteen afwerkingafwerking Houten kozijn met glasvulling Houten kozijn met glasvulling

12075 17241

12075

17241

Gevel Z-W Gevel Z-W 1:200 1:200

KLIK HIER EN STEM OP

Rieten dak/gevel Rieten dak/gevel BaksteenBaksteen afwerkingafwerking Houten kozijn Houten met kozijn glasvulling met glasvulling

BOOMRIET

ONTWERPPRIJSVRAAG KERCKEBOSCH ZEIST


BOOMRIET

p.05

Begroting

Begroting: � Bouwkosten:

€ 216.579,-

� Installatiekosten: � Loodgieterswerk: € 21.150,� Verwarming en koeling, Warmtepomp omgevingslucht: € 28.200,� Ventilatie en luchtbehandeling: € 11.280,� Elektrotechnische installaties: € 14.100,€ 74.730,� Inrichtingskosten: � Stelpost keukeninrichting: € 10.000,� Verwarming en koeling, Warmtepomp omgevingslucht: € 5.000,€ 15.000,________+ €306.309,� Bouwplaatskosten 8%

€ 24.505,________+ €330.814,-

� Algemene kosten 8%:

€ 26.465,________+ €357.279,-

� Winst en risico 2%:

� CAR verzekering 0,37%: SUBTOTAAL BOUWKOSTEN � Honoraria 8%

� BTW 21%: TOTAAL BOUWKOSTEN incl. 21% BTW

€ 7.146,________+ €364.425,€ 1.348,________+ €365.773,€ 29.262,________+ €395.035,€82.957,________+ €477.992,-

BVO (Bruto vloeroppervlak) = 282m2 Bouwkosten gemiddeld per m2 BVO = € 1.297,Inhoud= 766m3 (geen kelder aanwezig) Bebouwd oppervlak = 136m2 NOTE: De hogere investeringskosten in een energiezuinige woning zorgen voor lagere jaarlasten.


Boomriet  

Een hoge open woonruimte met het groene landschap als decor