Page 1

n i p O

K u k l o p

a l l a v a er


Varhaiskasvatus Pienimmistä keravalaisista pidetään huolta kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa ja avoimen varhaiskasvatuksen palveluissa. Lastaan kotona hoitavien perheiden on mahdollista saada kuntalisää, jota maksetaan harkinnanvaraisesti lakisääteisen Kelan kotihoidontuen lisäksi. Keravan kunnallisessa päiväkotitoiminnassa leikitään, liikutaan, tutkitaan ja retkeillään. Myös esiopetuksen työtavoissa otetaan huomioon lapsen kokonaisvaltainen tapa oppia ja toimia. Keravalaisen varhaiskasvatustoiminnan keskeisiä painopistealueita ovat liikunta, lasten osallisuus sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen. Myös taideopetukseen kiinnitetään huomiota jo

Leikki, liikkuminen, tutkiminen ja retkeily ovat keskeisiä asioita keravalaisessa varhaiskasvatuksessa

varhain. Keravan yksityiset päiväkodit painottavat toiminnassaan liikunnan ja taiteen lisäksi kieliä. Keravalle ominaista on monipuolinen perheiden hyvinvointia tukeva toiminta, jota järjestävät sekä kaupunki että paikallisyhteisöt. Lapsen kehitystä tukeviin toiminnan muotoihin kuuluvat muun muassa leikkikoulut ja kerhot. Keravan luonnonläheisyyttä ja kaupunkimaisuutta yhdistelevä miljöö puolestaan tarjoaa lapsille rikkaan leikki- ja toimintaympäristön.


Keravalla perusopetuksen lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet.

Perusopetus Opinpolku vie seitsemänvuotiaan keravalaisen peruskouluun. Korkeatasoista ja nykyaikaista perusopetusta järjestetään suomen kielellä seitsemässä alakoulussa, yhdessä yläkoulussa ja yhdessä yhtenäiskoulussa sekä ruotsin kielellä yhdessä alakoulussa. Lasten ja nuorten määrän kasvuun vastataan Keravalla uudella Kurkelan yhtenäiskoululla, joka valmistuu vuonna 2017. Keravalla on mahdollista opiskella painotetusti musiikkia vuosiluokilla 1–9 sekä matematiikkaa ja luonnontiedettä, kuvataidetta, liikuntaa, ilmaisutaitoa ja kansainvälisyyttä vuosiluokilla 7–9.

Jo varhaiskasvatuksessa aloitettu tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen hyödyntäminen korostuu perusopetuksessa entisestään. Peruskouluopetusta kehitetään myös monipuolisen hanketoiminnan avulla. Esimerkki merkittävästä hanketoiminnasta on jo useamman vuoden toiminut Tasa-arvoinen koulu -hanke (TASKU), jonka avulla tasoitetaan sosiaalisista tai kulttuurisista tekijöistä johtuvaa koulutuksellista eriytymistä.

Tykkää Keravan kasvatuksesta ja opetuksesta! www.facebook.com/Keravanperusopetus www.facebook.com/Keravanvarhaiskasvatus www.facebook.com/keravanlukioaikuislukio


Lukio tarjoaa opiskelijoille hyvät eväät jatko-opintoihin ja työelämään sekä monipuoliset mahdollisuudet oppia ja kehittää itseään.

Lukio ja aikuislukio Keravan lukio ja aikuislukio on monipuolinen nuorten ja aikuisten toisen asteen oppilaitos, joka on saanut hyvää palautetta mm. sopivasta koostaan, monipuolisesta verkostoyhteistyöstään ja ammattimaisesta urheiluvalmennuksestaan. Oppilaitos on kotoisa ja moderni oppimisympäristö keskellä Keravaa loistavien liikenneyhteyksien äärellä. Vuosittain lukiossa aloittaa noin 170 opiskelijaa ja yhteensä lukiossa ja aikuislukiossa opiskelee reippaasti yli 700 nuorta ja aikuista, joiden oppimistulokset pärjäävät hyvin kansallisessa vertailussa.

Oppilaitos tekee aktiivista yhteistyötä eri tahojen kanssa Keravalla. Toimintaa järjestetään mm. tanssiopiston, muiden alueen taideoppilaitosten sekä urheiluseurojen kanssa. Työelämä sekä jatko-opinnot halutaan tuoda lähelle lukiolaisen arkea. Tässä toiminnassa mukana ovat paikalliset yritykset sekä ammatilliset oppilaitokset, joiden kanssa järjestetään erilaisia tapahtumia sekä koulutustilaisuuksia. Lue lisää Keravan lukiosta ja aikuislukiosta www.lukio.kerava.fi


Yksityisiä palveluja Keravalla

Folkhälsans daghem Trollebo i Kervo, erbjuder hälsofrämjande småbarnspedagogik och förskoleundervisning på svenska för både Folkhälsanin päiväkoti Trollebo Kervossa, tarjoaa terveyttä edistävää varhaiskasvatusta ja esiopetusta ruotsinkielellä sekä suomenruotsalaisille- että kielikylpylapsille.

045 167 4990 liikuntapaivakoti.pomppu@gmail.com

Montessoripäiväkoti Mio

Anne Riihimäki, Päiväkodin johtaja 050 405 6054 | ruusu.vaakuna@kolumbus.�i www.kaarnanpaivakoti.�i

Keravan kuvataidekoulu taiteen perusopetus www.keravankuvataidekoulu.fi

Keravan musiikkiopisto taiteen perusopetus

Toiminnan iloa pienessä ja rauhallisessa päiväkodissa. www.montessorikerava.fi

Päiväkoti Kiddy House Marjatantie 19, 04230 Kerava Päiväkodinjohtaja Sirpa Yrjönen 040 523 9758 www.mll-kaleva.fi/index.php/kiddyhouse

p: 041 537 9350

www.keravanmusiikkiopisto.fi

www.taidepaivakotikonsti.fi

Keravan tanssiopisto taiteen perusopetus

Tervetuloa Liikuntapäiväkoti Keravalle!

www.keravantanssiopisto.fi

040 566 5254 liikuntapaivakoti.kieppi@gmail.com

Tutustu ja hae: www.touhula.fi

Meillä liikuta a enem n män!


Askeleen edellä muutosta! Ketteränkokoinen Kerava tarjoaa asukkailleen suuren kaupungin palvelut lähellä kotia. Päiväkotiin ja kouluun on lyhyt matka. Lapsille, nuorille ja perheille on tarjolla paljon erilaista toimintaa, ja kaupunki kiinnittää kasvaviin keravalaisiin erityistä huomiota. Varhaiskasvatusta ja perusopetusta kehitetään jatkuvasti vastaamaan nykyajan vaatimuksiin yhä paremmin. Keravalle rakennetaan uusia nykyaikaisia koulutiloja, ja opetusta järjestetään yhtenäisen perusopetuksen mallilla. Peruskouluissa ja Keravalla toimivissa yksityisissä päiväkodeissa voi harrastuneisuuden mukaan valita painotettua opetusta. Kerava on edelläkävijä muun muassa tieto- ja viestintäteknologian pedagogisessa hyödyntämisessä. Viime vuosina on panostettu merkittävästi päiväkotien ja koulujen varustamiseen nykyaikaisella tekniikalla. Lisäksi Keravalla on täydennyskoulutettu opettajia ja otettu käyttöön sähköisiä oppimisympäristöjä, joissa uutta tekniikkaa on mahdollista soveltaa oppimiseen ja opettamiseen. Kaupungin monipuolisen palvelutarjonnan lisäksi Keravalta on helppoa asioida muuallakin. Esimerkiksi Helsinkiin on vain 20 minuutin junamatka. Luontokin on Keravalla lähellä, ja kaupunkimaiseen miljööseen on yhdistetty paljon viheralueita.

Keravan kaupunki Kasvatuksen ja opetuksen toimiala PL 123, 04201 Kerava Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava puh. (09) 29 491

www.kerava.fi/palvelut/kasvatusopetus-ja-koulutus

Tervetuloa kulkemaan opinpolkua Keravalle!

perheneuvonta kymppisynttärit

kummileiri isoskoulutus

Tiina Larsson, toimialajohtaja, kasvatus ja opetus

Kauppakaari 6, Kerava, puh. 09 230 3500 Ark. 10–18, la 10–14, kesälauantaisin suljettu.

taus ainemit Silmänp ituksella o ilm tällä

vain 5 €

SILMÄLÄÄKÄRIN AJANVARAUS PUH. 09 230 3500

koulupäivystys perhekerho sählykerho iltapäiväkerho leiri perhesähly perheleiri muskari kirjepyhäkoulu kokkikerho iltaperhekerho vauvakirkko retki perhevalmennus perhekerho päiväkerho ripari parisuhdekurssi perhekirkko www.keravanseurakunta.fi

Opinpolku Keravalla  

Ketteränkokoinen Kerava tarjoaa asukkailleen suuren kaupungin palvelut lähellä kotia. Päiväkotiin ja kouluun on lyhyt matka. Lapsille, nuori...

Opinpolku Keravalla  

Ketteränkokoinen Kerava tarjoaa asukkailleen suuren kaupungin palvelut lähellä kotia. Päiväkotiin ja kouluun on lyhyt matka. Lapsille, nuori...