Page 1


KEKALA ASSOCIATION OF GßEATEK WASHINGTON EXDCUTIVE COMMITTEE President President trlect E,xecutive Vice President Vice Presidenl-, Cultural Secretary Associate Secretary Treasurer Associate Treasurer

-

1994

T DIVAKARAN ANNIE CHE,LLIAH TIjOMAS NINAN SATHYAN ACHATH MADIIU NAIR M MUKUNDAN P K SUBRAMANIAN .rot-tN wt-ilT't-LD

301-949-0694 30t-464-A264 301-384-2783 50I -552-5599 30t-982-9793

30t-43t-4321 50I -545-59s5 30t-770-6047

COMMTTTEE CHAIRPEKSONS Membership Special Ilvents Entertainment Dditorial Long Range Finance Sports Social Service Youth Club Aclvisor Public Relations lmmediate Past President Youth Club President Legal Advisor

SAMUEL PHILIP KAMALAM PULLANI LAKSHMIKUT1-Y PANICKER BALA CHANDRAN T D NA¡NAN UNNI KRISHNAN SI.IAFII PKABHAKARAN K K VASUDEVAN TI-IERESA WHITTLN S E OONNITIjAN THOMAS KURUVILI,A SCOTT KUNDU TI1OMAS PAUL, Esq

301-926-t245 50I -s40-8940 30t-s77-3901 705-256-6506 50I -986-0642 50 t-926-O4sO õo I -490-6750 501-68 l -5155 301-77cJ-6cJ47

50l -s40-8769 30t-3a4-o4t4 30t-299-62st 703-243-67 tA

MEMBERS-AT.LARGE R K PILLAI N KOSI-IY SAMUEL P C ABKAHAM TRESA WYCLIFFE, PATI-IICAL POULOSE

703-569-5142 301-3a4-244t 301-77 4- I 069 50 I -459- I 99 I 301-464-7360


?&ø ,4øv¿'trøyA P*rqo dø Æøe¿ø 74 53 llnnopolis ßood, Londovør Hills,

rtl I tt3

tot: (3otr

øa,øø¡oñõ¡rlfnt

ae:æ'lcfio:.t¿os -oúøL zJlæ)tD t R)ø63AñJí

olro

o"LñúcE øþcrøóln-l

D IøOJãZ( lojBrÕ lô'o r¿DmJO a6 æ>fr¡t aYol Son:: o DJLSpaJù3L 6f,5oosf,Ør oJDetf'(t- tIør(- 6)6-56) I ãñt. ã l ltõ)ø\, lFJDSl*ll oJ,ìJ50.

a¡mr

ßlQ)øruf¡.J

oa¡eD6d

rÒL-r'Qryry}tur

rrJd6)ñløIø.

ø"Lcôsaløcr,)ñJ1õ rrrlrt¿" ,'pg2 rsrgõ

rø:iõ- l"o"s-

rsrgË,

g5,Éøæ1

".t ooJrPJLo øl-].rÒEL rYrÒL

0oJlr>aJIAtlø.

ß6s([eróoõ)-

n ,JC6)ñt D4lJo¡/_ 6)t ø_dîD, ø!JÌ)J ,

øøø6aa1oø

nínrfl¡d;cþørrØ,

atDclr6J, ero)Ft3.

ñn

¡sta''õ ,J '\¿ "¡lorøv¡rõ- 'w ¡útlìJt àuô. R\lfonD

ItDfllnlraQJtFtStø,

t4dl

hLJ''¿)lftlJl atro6aF'3tø

"1ffiæ>&Jnød ro¿søx7nr vl"õoõ ÐrD6,3tø.

øw¿, æ7øao>I, øns nLØ rûL56fir¡or aDL rÒ o,-JPJnÕúÒîtflø

roøaDrù4ÐsLnL

PAVI¡ïSC Oig¡tal V¡deo Gonversion

Only $14.99

The lowest pr¡ce in town a"Lñancô

øpxJru:øîd,f,n¿"

arõnl rô.

eJl, Q¡úAll olrØ.a\5É_>310o.)

fiø,

r¿)

tn

og:ble7ñ, @StD (sfôûJÐ,

5,

-

ñJrÒl;JLñJí,

úø.)DZaÐ6ptû)do rol¿s6f3rnj IUnQJ¿ øo.aã)6t3tø df, ø5ùO5 e.Jròlæ) Ln L.

oJgûJrollo oJ¿ßDlo:XrrD¿ A|0J rùîDIAD-ßelÍôfruD fi)6t3ø L6)5 e4;ùröññt ø

ø, üùø.

--

s @øt oo ol n LD L zPJDda,ñ ørf, ¿ ¿ o,ûJñrxnlÐ Lo ,,Qguttdø¿o ñwøD úLñø ap)D)@o af-JcC.J}Qo a ¿oI aq ¿a

o

Lñl

nyroo) @ ollw a ¿p ru où1uÙn

"!

rylvoøúløøøyzñao" úlfioo>

Ðænifor.l

¿e,, -

ØæDrö--s"

3o1-577-1133

!495 (BøltLlov) tolø@xit90ß. Ênnopolis ßood. Mokø o lefr ot crghth l,ghc Êduri(k Fdmore ßood lmmediote left to CommunrrV Shopping Dir@(tions. trom

SEOfø

HOUfS:

:,*ï,î"Jjyfl,.'JT;:ö:Jil:ltï,i?'fJ::;î:ï:,j1ä1j;ff:"+ilffiil ruesdos Ehru sundos onto ßdurick ildmorø ßood. lmm¿diore r¿rt ro rhe shopprñg cønrer. I I RM _ 8| PM Érom ßoutø 50 tokø ext 5 (4l O Uest). Lcft ot sø<ond hghr (450 qnñopo,ts i^.r1,^i.:li,;:-

'rt

oô RdL!Í(k rìdmoro ßood lmmediotø lørt

Lo

th@ Mondogs

Closød


rffi$41U6pffiffi,*lllli

::ffi|ffi;1}iffi

"rlluiiÏilI|!,,,,il' ¡llliilflii;t¡iiiiiiii*',ük ";r,,ii""Tl.tlfll, ilfrI.'düfre'.1 m

:i¡'li

""1,,,,,,,,,tttr*

.,,o";,ì,,,

.l

lll¡.tl

lll¡

$mL '1¡nlt .!.dllllt!lXllllllll|L"lii:illll'

"

til;illlt,llt!¡

.,iillllÌrll::li;;i;ir¡tttillllllllrrr''

rl ,rllli;iirtiiiiiililliiilili¡illlt¡"

!lnrnül I i!,rnrilI!,. 'rrrtlilli',¡r',;illll'iii',,,.

lI. .lülllllll llll!' .r¡I JXì.

. r. ih,:

./

rll"',r,,, / '/

'ill.

--

!i

!!lil lrr'

,¡i.;it i::::in'

,,'"lliiiiiii,,i,,i',,

l, .. illll.'lil¡llll ' lllM ilUil lililll.lllllil 'i'. ''li¡ iillirilll!l

i:r. '',,...

..,

.:.:..

..,,:j,' .t.,,,.. .,.'',,. ::rrii;'

.,,,,,"i ., :i :i',,,, .ii i.,, i ''t,.,,it 'r:r;r i-.."ri.:i ..,.i::

i:.,.. i,.' ,i'

.:::

i.r:;:r'ii

|I

,,fir.,ri;i.,,,,o

I |I

ll

|

'u'ritiirllh,,:

,''

d[

!

.,rr'

fllll t

dúlfi'

-ttfl'

riüililill,

I

illìillli,,i|r, lilt!.{nililr

II

¡i.,,,,,,..i

II I I

,i|il,

lill' ,rr' {ltlil il I

JüFr4fr,.

tnül tiltl

lll||

1r ilil.lil ',,,,'llllll il nlil!

l,il!rlI

Ë:====€=== =======# =:= ========= ====l=== =l=== =-==Ë -======= ===-=:=== =======__= ===:-=Ë==== ===='E_===

I

==--===== -=-=-===: 4O9 IITAPLEAVENUEEAST,VIENNAVAI?IAO II,IAPLE AVENUE EAST, VIENNA VA22IAO

===:==-==-= 32eeMsTREErN\[tlGEORGEro\vN, 3299 M STREET N\[' IGEORGETO\VN' --==:====:WASHINGTON

t

==:===

vdsHlNGToNoc OC

.,,.,r',äl' |

ú.25 ó825 6825 l2o2l ó25

I

- iI l::o 't l:30 to 2:30 2:30 I to'2:30 II I riri,iiillliii!:::'lllrr llllill|.rlllllll' I lunch time Also available at lunc l0:00 Dinner served from 5:30 to l0:00 ilififiiillllli I I I I carry{ut, and for carry{u Friday & Saturday till 10:30 l0:30 ;lr I I I I 'lll¡lll'',,,"'tr" VADA and SAAMMR N¡ASAIA DosA" DOSA" lDU, VA-DA dinner I I unsnLn open everyday,,lunch and dinner I, Now open'weryday,,lúnch r:1.!..¡r¡:¡¡.. I I :t ttt, 'iiliïll,ì':: Lui¡i* I I

r .ilri¡¡r. I

I

I

I

I

iiiliìiiliil"

¿

I

I

I I ,øl*ll:illl '

1,,,,,;ïl'' -*',',,ll,,,¡

I

Branches open¡ng soon ¡n KOVAI-AM, Tlivandrum and BEI(AL Kasar¡ Kasaragod

I

I

tilfiiifiiii,'rilliiliiil

Please contact us for all your cater¡ns needs

r¡r"

I

"illir i"

þ"':iil¡

ll

I|

,,,tl,t,ir¡,

'qi,'l

|

'i!¡

lr

.,

't\.'i1f,.'rl;¡,.ir

lrliiltirlillt

Everyday buffet lunch S 6.95

Weekdays lunch specials S 4.95 t:30 I|I.JULUZ.J(/ l:30 to 2:30

.nl¡lli¡l¡ln.

I | I |

O|OO oo IrO3l e38 ot Iro3l

.,rl

,ll',trj,¡lrt'.. i j'

I

Æ

¡lS' arll 4q ¡*u,l nx,_ ,i 'fiii'"""i | ¡r'ii,.i'.. |

,!

dlMl'lllllll,

|I

.. "tÌ¡¡r,ll'.rlr

il il

illf,l!.

II

.ii..,i' ji .,,r!ii .i!.r.,,,,

üil1t,;ilfliil rtiilt iltil' .-

''!l¡/tii,, It', tfi,:::lllllliil

il

II til,ii, ,P"ii"ilL |

rl

",iiilfnrilll,'1"'

"""'..,

\{fiLnf. ¡lllh.'l

I ¡t

qh

t.tl

u',,lll fr,

¡ili.

I

',tllllfltl,flf'

l

'l\

L'|,,'lfi,Illil

¡l' !l nnxt '.d¡ll L d Jüfl,üf r ,[*fl!.ffi'

\,,.

t:,,,,,,,,,.

|

¡liifur,

''tllllh

tt

I l',tll"rli

",'¿flll:illlll' I[ü

I

!!

lr!!,..,!Il:

,,,,,Ï:,,i::'\ I ,fli|...|l¡.'il'::l..'Ì:'r.'''j::i''l:..:1 it

|lilllËll||

li:

.ilil

/

d[il, til' .ililn $

iltllr¡

Jilrr

,,, llll!iiill ...:rlil ",,iri',,.,,

ll

'i.,,¡,r¡¡iltrri,',,. i, ¡ili,¡llii L l ii¡iiii iiri¡iì¡f !' I lüf nlil ¿i I lUXr niln .l!i 'ilt! !ilt ù I, , 'llrr '!lri rl I \,,,,,,1'1i,,'il,r I

'iil

¡r'Ê"1.;;-..

,L ililr dt ilr '{' rl d[.r-,.ilr'¡nrr,!1¡. t. B[ ¡¡r rllril ¡ '[. llllÍl I lll 1:;,drrillttu;Il[t, l,

I r'

lHililHl' l$' -' ,.,-" .,¡l' rlllhliilr j¡'..¡r¡i¡illliiilii¡r¡l¡¡l¡ililiillir' '.

ir,

'rliiiii¡ir

|" II

I

,.'r!ilt¡,,,rrtlli

"1

r"'iiiiiliiti',.,;,

rrrililt,rlllllili 'iiiiifi,'ilitil'

I

1n[U ]ilU

| |

'llu

I

ll-ilrr 1r'l

|

''lllfillll

"ti",

'tll tll

,,,ltt"r,,it

i

l'

l"::ti;,,i

';, |1iir,.t,,,,,,.

lii,J:,,,'

t

rH/ "*

|II lllt¡llfi Jll ilr

lll

frl|4¡1" ..'rtl flttlll

milt

.!filiill¡¡,

4il1ilü[l

.,,11'

iIiuili¡

,ll ,li

I

lllilllill llilllill'¡pr ¡pr lli

I

i¡..,",*u¡,, ¡':;:,,,,,::;,,,,,

l,riilii".,ill' riilii".,ill'

¡u

t'rilr'!Í 'llllll rl**1

'ilt

llifll, rtllrrlil' "- ., ilr' rlll't, '

,i

I

lfl ål:il*MmmiffiffillïlïrllllÏl' ffiil|¡l$"ili-ili,,,rilt

lffirM

;lll,l,iil;1$qi1ififfiiiilffilfrü;-î:;;;l.4nil1*in'm1'

ffih llfi,

llll! -r

_.:nll,1[llil 'ffiÍff

ilH[

It¡',

lflill I 'llfllll tfilt illåt -t [, mü Dfi' I iilt, ilhr [[¡ uü tHt fil' ..-lll Jl|l:ll¡tr[r$r

ffi',i¡'¡ilH'r1lil: .ltf rt¡,:,f.¡.


*rø^

(h¿,,

KAGW CALENDAR OF EVENTS

I etbv4 Å!^k- """ -r'*-'--------\./

---

1994

The silvery clouds slowly

(lr¡fting away in Lhc dee¡r blue'sl(y, thc Iush green pa<lcly fielcls

that dance ¡n

lhc breeze. the ffusical chatter of Lhe nrynahs and cranes, lhe smell o[ lhe season's first harvestl Onam h¿ìs to be right around t.he corncr. 'Ihe beaut¡lul flowers and th(: little children gathcrinr¡ Lhenr, nringling into one another and creat¡ng a ¡raradc ol colors! Colors you [ouch and feel with a sixth scnsc. All faÌ away in a l¿ìn.l ol (ìlcl)h¡ìnls ancl bt¡tl.erllies, of mounlains and rive.rs, of sunlighl and scâshoÌes. NosLalgia some limcs hurls. onaÍn, t¡c sl.atc f estival of l\erala. is hele. We, as alw.1ys, w¡ll (:cle bralc it herc, irl lhis won(lerf r"rl l¿ìnd lar away f rorn Ih(] land o[ P¿ìr¿ìshur¿ìma, wilJì ¡ìll tl'ìe nìäflnificcr'ìcc ¿ìnd fllory thc occas¡on (l(ìnr¿ìnds - s¿¡ns (h(ì clclJh¿ìnts and paddy fields, lho nìynahs arì(i l)utterllics .., I lopefully lYãhab¡ìli, I hc lcgcnd¿ìry cûìl)eÌor oI thc good old (lays, will conì(] lhis way to v¡sil" us [oo. ¡rs hc alw¿ìys (locs! OrrJrìì Or(:(:l¡nlls l() orrr rc.¡rlcfs,

ßala Chandran DDITOR (7O5) 256 6506

Ilala Ch¿Ìnd ran DDITORIAL COMMIITND PC Abrâhanr Sathyan Achath fìarruel Ph ili¡r l'l{ SLll)rãrìan¡àn l\lÌlì^1,^ f)lCllsl, l)O

lf-r1)4,

(3Ot) 774 l069 (.50r)552 5.599 (3Ot) 926 1245

(50r)5455953

Volullìe XlX, No

/+

^r¡fßrs(Va 22 100.{t{;75, llox 6675, llcl-cn[,

I'honc: (70:t) 256

(ì506

l'?rx: (705) 95lJ 0 l0B

lìlbllshc.j by lhc l\(Ìrâl¡ ,Asso( l¡llon o[ Orcatcr Washln{llolr, a nonlr-ofll orslirnlz¿¡L lorì. I'rinlc(l ¿ìl J 'ì' Orat)lri(:s {ì( I'rinthìg, l (i, JU25"ll Sor¡tlr Q(ofs](ì llason l)r, ìììlls (:hr¡r'(:h- Va 22041 , I'lloncr {705} 379 I lf)9

# ONAM

Sunday, August 28 (Noon) DRAMA Saturday, October

l5

CfIRISTMAS Sunday, December

l8


iu$

,ii.r. . : :, r,.:1 -.rr.r'. .. - .1,.1:;, ll:l:rit, :lt' , iiii,i,i. ,l!,.,,! ' : i :, 1,,:ì .,i.i,,.:i,: . 'i..., l': ;.::i, . .. .:r,irili ,1,,::l I

.:i : I .

,I

.

; :

ASrAVtgrorI .,,rlr.j trr .:i ri.

ii .::j,

r,t

,lr:,.:;, .r rli.. ',i

.,i. '

Ív 58 ri. t 11. '::.;:,

NEW ÌV PROGRAM oN SAÍURDAY TfrORNTNGS fO:3O - ll:OO

¡ì :È ..:::::

tÈ, 1é)

lf you are not on cable, just tune in channel 58. If Vou have cable and do not get Asiavision, request vour cable companv to carry it. lf Vou need assistance in tuning ¡n please contact As¡avision at 301-345-2742 or lmage-in-As¡an Television at 7o3-256-6506

For advertising on lmage-¡n-Asian Television please wr¡te

PO Box 6;67!J, frfcledn Vd 221o'6-6øi7j'

to .ì ì:l 'a,l:

a:a


Pvesiòentts Message Celebration of Onam is a happy occas¡on for all of us. It ¡s the time when we express our sol¡darity as Keralites and symbolize our ability to l¡ve in peace and harmony, ¡rrespect¡ve of our differences in caste, creed and religion, We are proud of the fact that this year on August 28, Kerala Association of Creater Washing[on will be celebrating ¡ts I gth Onam nestival on a grand scale and in a joyous atmosphere. MosL of you may be aware that this Lime the function will be held in the afternoon, We are expect¡ng a big gathering for this celebration. I extend my ¡nvitat¡orì to all to attend th¡s program and nìake it a resou nd¡ng success.

In the last Kerala Digest I had mentioned quite a few things that I wanted to convey to you. So let me be very brief here. The only point I would lil(e to bring before you now ¡s about the Life Membership for the KACW. The basic concept of the Lil€ Membersh¡p is to mobilize sufficient resources for the Association to have a building

of its own in the future, The proceeds of the life membership will go to a seperate fund, exclusively meant to meet this objective. I am extremely pleased to inform you that we are getting a very good response from many in the communjty. lam confident that more and more members will come forward with the offer of their support and patronage for materializ¡ng this vision. ln this context, I should mention that in recognition of their suppoft as patrons, at regular price life members, hencefofth, will be given VIP seats in the front rows for all the paid programs of the Association. I am in lacl\ of words to express my appreciation and.qratitude to a¡l of you for your whole support to the KAOW. Your support is the pillar of strength which has enabled the Axecutive Cornmittee to plan and execute diverse activities during

this year

On this occasion, it is my pleasure to wish you all a happy Onam and a properous and fulFìlling year ahead. Iam really looking forward to meeting you all and spending some memorable time togetller on August 28 afternoon at John F Kennedy ll¡gh School in Silver Spring, llaryland.

Divakarau


When everything has to be perfect..... the obvious choice is

TRAVELNET Agents

for AIR INDIA, KUWAIT AIRWAYS

& The Great India Tour Company (Spec:ialists.for tours to India)

AIR INDIA now offers free hotel accommodation to transit passengers 端t DELHI & BOMBAY

For all your TRAVELITOURICONFERENCE arrangements please contact us at

(202) ess - 6000 (202) 95s - 6030 FAX

6


-lrLbDJffiar2ØnoúuöDJDJLo

6}DñWAøf,o

ørgr:nínr:" 28, øarrntacõ ot øæcñ ø-õ. oa,rtwl ÐÐaÐ nía,¿ñ

nl8rv7 W"õ, oañøoñ¡i

ø¿æí 3

1

arrta¿aã

2z3o

rvoø

øD6lWU

aslataõ 5 añr>.toø a'øcl.¡Ñ-toíla'ñ

ThiruvrrnAm Fesúival and úhe Onam Feasú al, JI'IÍ

Sundayo Augusl, 2B

lligh School, Silver Spring, Md l:OO pm ^. 2:3O pm: Onam Í'easl, 3:0O pm ^, 5:OO pm:

Drrúerú.ainm¡rnú. prrrgrams Thiruvathira, dances, music, magic and more! Donation: Single: KAGW Members: $10, Nonrnembers $12 Family: KAGW Members: $30, Nonmembers $35


_Weichert. IsmHmH'æ

Ê

19238 Montgomery Village Ave. Gaithersburg, Marytanci 2087.9

O: 301-417-"1'/00 H:301-963-12'70 Fax: 301-869-7599

Mnny MoUEN NE¡I;IOR

@]

WORTDWIDE TRAVEL INC. 'Across the Nation ... Arouncl the Worlcl

"

We are cledicated to excellence in providing custom-designed travel arrangements to meet your inclividual needs. WE OTFER THE AIR TÀRES TO INDIAN SUBCONTINENT AND AROUND WASHINGTON - MADRAS - WASHINGTON $I315 WASHINGTON - CATCUTTA - WASHINGTON $1205 WASHINGTON - COLOMBO - WASHINGTON SI3O5 WASHINGTON - DEI/BOM - WASHTNGTON $t t85 Note: Fares differ with each airline and are subject to change without notice.

MARYTAND 8395-F Colesville Rcl (Right across from Metro) Silver Spring, MD 20910

301-s85,0083 Fax: 3OI-585-6099

B

WASHINGTON DC 1026, l6th St NW Suite 1 04 Washington, DC Z0O3ó 202-659-6431 Fax: 202-62,8-4792


ffi

a¿sø,gøro¿a,¿nñ

"L¿oîfian¿n8roa¿,

"l¿ætñ

a"Læjlæ,>a3

,\JL6)ØoasLrúLl "l¿øñ atloíløo5 6D6aÐAOrÒ

L6) Ll

Ðî,Jß1106'JADãÐ3

ømtn>1J no>tñ nlø¿olts oE øg1atøa 3l ,rLsehØLo aÐ6ØLo ÀJ LnJÐ6t3ØLo n)7oa¡ro: @qdøaø-fl ootrrllrrlJo Ð'6lm¿o øøfin¿o Ðff o ñJc,a Ðt Lr1 D q -lyuplun ø ),o @ øD6È øon ¿v¿^cfr rrlaco;)J rsrþ oôÐ fl ), eaíoeo. ø"Lx'ffð "7ø;t" "Jlor:r¿. "Jbszoæ>oooíøcl ¿ as7øao¿. e,õ"*oorrðocrr¿o aaõo7o¿osoc-r¿o

a¿ooøaí "laólælsæ> ¿r> onñasfrañ o o,aaolo æ o ¿æ D a,rD60 L:1

o otpøþxt ¿øØ La s t)r Lo ùD aÐ aØ Lo sûJ Lo s)JñoØo. øø¿ øvoøoí øøcoÑ6 øos¿æî

oøalñæ> ¿n a,ooa,f,õnlrt ¿" ønñarrta,ñ a

a,oøala

æalæ¡

¿r-t ø øtálæt ¿aaol ¿aszØ.

ø3û5¿

aoLntø¿rúan "-toæ ¿n øaúj q¿aa1ã rl,rÒÍJøsru L'lD nõø¿rt

rag ô¡guÒlõol"

aqøoow1.

ñ

trurdoøcq ¿n øøo¿¿ø¿jlañ e,cs¿ e'Øørtl a;¿ o'orlocj/oø:¿r':¿. " ro ¿ræt cs ¿a,ñ æ> ¿a ¿a'flrd tràrol o øo.t6) Ln asoa vÒÐø6ttñ, ¿æ gid rñrí t ¿æ fiøø æí "-t aorflacrllæar> ¿o øo,ñø¿ilæt ¿r't an

"-trí e "L ¿øoúoño ¿fiacj . "L ¿øi:l ¿ntloøÃslæñ øn ej øotej l:ser,,) Ln ^lbsûJmr;,a,ñ. rurplgDeØeuDoøacø øøøg,øaílrd q.rílao øoçtoa¡oøíl - þq1,o7o¿os ør1)øDÐc"-J,c,DñaDÊr øãrÒ@o. ørD}&ña:,"

"Lo ¡nÉlø¡ûguoc, o,,Qø..yg"L¿EEactot ruõøøsao a'oõ o..toot¿ a eJL,,J:)corLo a

QoO úÐ L1?5Y)JO1D, A"O AàXOT.' rOólA

r*g

a

@xígmøFõn ^r¿þrnoo ofl øøcoLnñ "gr-> øtæootJofðo L@Fð o",r>weîl"t@otðøciloø. "r øg6ip1oq1mnt Lo ro 6 6) nÒ ßt¿ta-e"6?0t rJo oa ara¿a,aoæît:l ¿pømúø ntoryaía' ^Jtrorl.l,rp1riooílÐñ->

ÐsaaØtto) øa,øgfl cotd.

estúÐ L

ñJro Lroot LnnJoroco) Lo rogøprapJ ñJÐf)raa LftoJÐøøf,o "rsør'llcil øøøryt øryz" "On ,r¿Jßocr a@to o"-tæ¿1 ooø"Jl4ajioyoal rz;gñøñ e,e,øú or ø),sf,oe.llfiØ

rr,q¿,oooootlætsløocl- ¿.

ot1ønmætf,a ¿" øøø2fl and -firtrery. rtsætñ apLÐJtr;JB @ o.nø" ø^ú søæ3¿ø"lcøæ.,ra nfrdø ¿n øosaærúû)e65 " øøanlmi ¡ooí " . Lo Orú)øî'gDPJ0o)nJ Lo r)ã9fdo)560OJ0 a goø æílsøa*o o aoaz ¿tzcæîø o ".tæt ¿o e,,JsøgtñCLÐ po nrelð o.tfø¡osto ørr-uoril¡õ 6:)rÒL Os'öo A¿rí rsrgø"Ñæt ¿øø¿" aLØDJ1Ð

ø¡ôtúa) o

oJeõõ)D6:.o/','Qt1DÐo.n oteF'la}gr. aoøøellortofð a øøøotñ r¡øo¡7oa-ooro "Jlrõ roLlfiL..: øøøql corc¿os 6læt ¿" 6løæt ¿o. DJ L6) Øa arÒ L6, cñ ñ øvo øølæt "_t ¿æt "

roøøÉlacotøo ¿n arøauo ¿rotnlõ n¿rorr" õnJ6) Lc) ø oLSløñoætcøo ro)eln./olJr) e'ga¿a*ttñ. æsdla¡oæøaaørrlJ øarô@o øø ¿ostlæ>sløta ¿ acøotefioo,nt¿øDa,ro . ruJf øø1æ>ñ ¡ o6t3ØLÐs a¿ñaen¡oæí Ð.1 o roc) ø ÉDÐ eJ Ð etWûJ Lo arJiløt¿"

a¿roõ

ørp1cø¿aoø1oøø

rdl oz¿níløõn¿ ñsæ> ¿r-> batØþoo6)J. ÈùøÍJ,ÈJLst fsføa Lø5æ1Ls / rJruo'Or)"/ øo 4ñøøat7øui ra ¿søt1ø rlñê,aØ

øílø

¿øøætnrq7ã rsrootnsrrlæ> ¿øcot¿o oiJØLlr¡ øsã e"røf K;lc76úø; rucuo?e¡olnTor oßörÒñJ f,o nsæ>to ¿ø€ . øúraaøoaid

øøÕñrorl L Ðo)ú3LÐ ootøJ¡d eno rtoonsøíro ¿ oa,ryfiæt ¿nøõ qr-> ¿"

øro,ññD6)r.o)

uaoqa¿a{.

yúõ t ¡elløfiøm:" @wx>oaúõ ñflroai, o'ñaroí,

to¿uo

øtgøfio ¿oîroc"ø ¿rílñ aensroí ra ¿sasfrtø

"t¿ø¿',*mxo¿as ro3ao*fiõ "7a øootørlç,lú:rrí @tru ã ú. lgfl øñ otlønmo>lgrø5,

@nanøøøoaørgy rcilø ¿øxcilø øq1eî6

@wxt o f,s

lø1rò"so 11-to

f,ø f,o.

s"Jñ8)


'#sun

RAY TRAVELS

Offer you competitive fairs and excellent service SPECIAL FARES TO INDIA

LUFTHANSA

*

KLM

*

DELTA

*

AIR INDIA

Domestic Air Tickets, Vacation Packages & Cruises Car Rentals, Amtrak SUIIRAY TRAVETS 1335 Rockville Pike, Suite 225, Rockville Md 20852 (Opposite McDonald/BMW on Route 355)

TEL: (3O11 294 I 166 Fax: (301)4245937

äÀs

ùl äåi{ ù16, lNlc. t[itùl [ùl cl (301) Phone:

949-4120

MHIC# 39026

RESIDENTIAL & COMMERCIAL Licensed and lnsured

AIR-CONDITIONING HEATING

KITCHEN &BATHROOM HEATPUMPS REMODELING,FLOORING, ELECTRICAL PAINTING,BASEMENTS, PLUMBING DECKS,ADDITIONSANd HOME IMPROVEMENTS SECURITY SYSTEM WITH CLOSED-CIRCUIT TV AND AUTOMATIC GATES

EASTERN..."We Do 10

It RlghtorWeDon't Do It!"


l9-c"

ø"-ñB rolrí)

fD36) L- r5rø.mLØ ÐrõafroTúÐf ^JruûJDññJB oJÐoa,útatLo r:rloÐã,¿s Lnos6)rûJeJ1ñ fñ5æ) f,î ) ô¿5rDDsø DJÐoa1úúrrLo 6lDîJld]iîõ aDt>.)Laú=LnL.

oilSloño rñø¿a¿aoøoí øø ¿æ;1xttrø1æt ¿n rLr[æ)Ø160îñ @ra1,'Ç ú ejlølø Lît ac5oruJ, ß6:.,,-Jø;L aor>.tæ>¡ar) æñ "Qrfl ntþ"ootzñæt ¿ a Lnilõ ørøñ a, ¿f,øñ oî$ømô ro>¿nfpr¿o"rõlco ¿øntoñ o "Lñ ø ¿{e,ñ " "t ¿øo.t o^:wî t¿ør^x" "çrí prx'tcalñ dl jlæos¿n ¿.

.

65DîJF)þJûILo ajfj/so-aí øcøtøæloíø ¿ø ¿s ¿øoí îyoLô D,L{etøæí ra ¿rúr;,¿øäø¿"

ÍIow old are you?

ÐÐ6õ'ôæJD3DJ L" ,nøAOcol AOO¿n¿.

aetøcçle,Ø "ç nlosocouooløcø ¿" ñc6 ]aæoQ|Ð e LrÒØ r¿tõ æ>ñ ÐbÉÐø "É,Ìcx' [1 L. 6)c61c&a.QJca9o r>t1ofr.o øøt "LÑ"Lc€løøgcos oîønmr¿sùorÒøoøatnl ørgøo41c^úæt ¿rt ¿ øoruooíloño aonr:" qantsørílæc1¿r't ¿.

"Qnøí

À) [æ)Øît3ø

Lo1 øâpøuolr'Ê¡fo{o

øWleAØ6t3Ø

Lol

Ðtl.ön.J9a4JD'\sñJf,o o s,M{

aLãJÑoamJ ÈøíÒfoo, dúBJrr;l

or>c7ro oLcø ¿roøt¿"

eilaù L" oa,o;ã ruaoltoøføg,¿os

rö)õnaD ø, Ln a 6rÒþo, oJtÒf)J(og.)rÐ aÊJ e,Ø Lø5 ôPJf¡D 0CJÐ{QJ ØÐrtÒQo. qtaætgo" q"Ld . r5fÒf Õ,iolo ø õ õ ßoJatûJ]€F.) rÒ Lø Lr-)

You can tre certain that you are growing "old", if you ...

-

riøô,Ã4f'o rI,øø)fgJrúa) "JrúùÐ,oalafðo aoe,ooJóhcl ora röLñ6) Lô øe,øøo.

-

ßfø øo1rÒØaE)t)Ðññ ûl/}5", ÐÐ ô,Dño "qoña øßvôTø0oJ}rúuùoJLo. rr/aLoeo-. Lo ÐD uor.)rpJo rdlønfrd øa c p6laúam> Ð 6D eD o.

-

",

"

EMDRGENCY CONTACT In case of an emergency situation where you are in need of help from the members of the community, please contact anyone from the Executive Committee.

-

find yourself developing petty prejudices. are becoming increasingly selfish. \,vish to be by yourself. begin to find life dull. like to have a rocking chair and hate to have it moved. think people are stupider than they used to be. thinh the younger generation is going to the dogs. find yourself talking about "the good old days".

Þid goL.r know th¿t b1ging 'p\ain' products and adð,ìøg tÁe texlrastgoutrse\f eavee

laÀ w\ov\(y. lor \nsïance add\ng

r¿is'ins

to

p\a\vt cerea\

\s

co,tt:,\derab\

cheaper thalr br1gÌr,rg cerea\ aVeaQy

wixed \ø.

witÃ

rals\vts


One o/ lhe mosl successful restaurønls in the Ll/ashirtgton metropolitan -- CI IANNËL 7 ureu. ßombøJ, Bistro has low prices, polished service and some oJ the hest -- WASIIINGTON POST Indian .food around. 100 Very Best Restúu,'arrt Atvartl, 1993 and 1994 100 Best Bargain Rastaurant Awdrd, 1993, 1994 -- WAS:HINGTONIAN

ßuø{tøy ßistro wishes ø utryJfuIpp!/ Onttw øød u/lald likr to thøøk the cowwaøity far its uøwtwriøg supplrt without tuhich wt Øald ø0t hnw tchirued thex dßtiactians in such o shlrt spølr 0l titør.

ffi

98 WEST MONTGOMERY AVE, ROCKVILLE, I\¡D 2OB5O TEL: (301) 762-8798 FAX: (301) 762-8799 We specialize in caterings of Notth & South lndian food and theme parties'

r

!:l.i ;ì'l'

:: ..t

j,1 ti:

? ! t.::

:

):

' t

6\D6aDUÒofö8lßô ,.,

..1..'.'..':.

,::.

v. suBA VINAYAKoM,

M,D.

Diplomate American Board of Obstetrics and Gynecology

Emergency No.

25'1 -81

56

5924 Hubbard Drive 8607 2nd Avenue #307 Rockville, MD 20852 Silver Spring, Md 20910 (301) 231-7180 (301) 608-0101

r:tl-';'i

':':

'

j:

;1"",";'.

,..:':

''

,,'!,

::1'.,J,

:;'.;' ', ¡:;.,

,,1

;.


Some Landmarks of USA

ffi

ffi ffi r---æ l-,,-:Gl:----:----, I ':5*.";i^"

Compiled by Sam Philip Statue of Liberty New York

This gift of friendship from France weighs 45O,OOO poundsl lvlade w¡th sheet copper, the statue is l5l feet high and sits on a base l 54 feet high.

IlVashington Þlonument Washington, DC

Th¡s giant 555 foot h¡gh obelisk was buitt

Mount Rushmore South Däkota

Faces of Presidents Ceorge Washington, Thomas Jefferson, Abraham t,incoln and Theodore Roosevel[ ane carved into the graniLe cap of Mount

to honor

Ceorge Washington.

I

ffi

Rushmore.

Fisherman's Warf Californiã

San Francisco Bay's waterfront wharf attracts

millions of visitors every year who come.to visit the many restaurants, markets and souvenir shops, Fresh seafood atld sourdough bread are area specialt¡es.

tffiffi l-.ç.{tr¡,#-t

Space Ne€dle Washington

ffi

Totem Bight historical site Qreat lotem poles of red cedar are restored and Alaska are on display at Ihis outdoor museum, preserving the artistry of Alaska's costal lndians.

ffi

Puget Sound and th€ Cascade and Olympic

mountains can all be seen from the observation decl( of the 605 foot high Space Needle.

Montezuma Castle national monument Arizona

The Sinagua Indians lived in a 2o-room lime stone structure from years I l50 to 1400. The sinaguas

lolani Palace

Hawaii's last hing, Kalakaua, built this grand palace in lBB2. Today the palace is restored to its original splendor, with iwo towers and two open verandas,

Hawaii

left behind their tools, jewelry and textiles in this dwelling perched high on a cliff.

13


lt$p lruorn Snnr Pnmcg

Sourk

*

You nne invired ro conre i¡ lnd enjoy SourJr tndinn Cuisint ¡r irs btsr. Locnrrd in rJre Jre¡nr o[ Manyhnd in Lnnqley Pank. Htnt is lndian vrqrrnnian cookinq rh¡r is fnesk nnd imnqinnrive ' Udupi Pnlace , ¡ Rca[ rR€asuR€

The most comprehensive range oJ' polyester saris, þ-inest in men's woolen suiting ønd selecfion of luxurious French pure sílk and I ndian. silk saris. VarÍety of 110 antl 220 volts small home appliances. Largest selection of salwar, kameez and dupattü. Largesl selection ín prerecorded audio tapcs and CDs. Over 1000 titles in CDs.

J apane se

*

* *

*

1 337 UniversitY Blvd. E. Langley Park, Md 20783

f301¡ 434 -1350 Open 11 AM ^ I PM. Closed TuesdaY

rA

I

nd

ian

Yrqtrani¡¡ Resr¡un¡¡r

1 329 UniversitY Blvd' E' Langley Park, Md 20783 Iformer ISP location)

Tel: Í3O11 434 -1531 12 Noon

¿Ønfifl)Ct

-

9:3O PM Everyday

,o ?}&'ffi

@WDD&MÁ CHILDR€N'S D€NTISTßV

[lJotørgotø 250ó Virginio f:ìvønuø, N.[J.J. l.lJoshingron, D.C. 20037 (202) 9ó5-s400

14

- FRMILVD€NTISTRV

7540 Li rtl@ ßivør Turnpikø flnnondolø, Vi rginio 22003 (7O3) 642-2828


h ouzt,rr"-/**t


BHARAT GIFTS & SPICES 4237 -CMarkham Street, Annandale,Va22003 Underthe new mandgement

Mohan C. Pal Phone/Fax: (703) 256 9267

t t t t

Groceries fromSouth&Northlndia Milk, freshvegetables&spices OriginalHindi, Malayalam, TÞlugu, Tamiland Kannada movies MTR mix products Fax service (to anywhere in the world) Hours:

Monday - Saturday, 11:00 AM to 8:30 PM Sunday, 12 Noon to 6:OO PM


IL

(qr ¡æ¡6tc oruu

cu-r,

o.*o-) nfo c@((r9cul)!cTl)(9 rarD-0c19 "(Ð cGqlrc t9

cÊðetuauru oaouDú LE ruDcu oc'flB[ ruÊJorl.:[@cTE¡Esr ocGGõ oc¿wctru(9EDroG ocs crdLri cotorgcJõ

'r8LroIuogon qo¡oorlorocu"coo ,erao ¡orco(pftuoe cu orrcoo oBcoqorÕ ¡<oùs.e uoorc,l LoDrooLt!.lq)o({P Qr)t&9s'o' qt

t{p

(r)r!

cr9

.gcr,, êcr., "

c

arD

Lr!

ql,,L(oro{r,rec19 qtqpm^(]r)b

Lg{or

^¡(D,F€€

^..rBfo

lß,er ¡re c n_l:;o ?8¡ or¡rlc dG õ ¡"tlto'çoro nsÙ qoqPfÈr[rurujõ '

ê,"

o

q.u coG

qre¡G¡ru

^orl¡r:¡6ctu l,,oror'(! tr

'q,Lú-q r.n ø,a

¡,c

"r.De)o.icDe)ts srsfu L Bc{Poöüru

oGa¡sBcú o S ¿¡çe [Çn ¡96,9 scrg Qol,tol[[ìLaLrllo,r¡ßcL. L

fr$¡G¡ru

þ

Qro

""l.î;.ÏuI.';:î,-î;,-Jî or&c(oLuúroto;

o'r"6¡ e'ro¡mu.o'

'¡6tG0.,.æ o ¡oreufìr,.eeco c¡c1ìß¡G,e oLtolcrorgLto,l c rr þctL) ¡,tor6.ors¡rooco

qp¿

ftt8,c' 6 ¡r-:c

n-r

¡ uørnrcrororeBG ruu FScro att

lfl,efur,e ¡rcrclra o c ou rs(}" ql,¡ruå)or¡.to qo¡3cu-rsG Crunr

'^

^

etPrt o ffi c a où¡ rc:rc, tlto.lroi ., oâr-ulml,.nftu qu¡€cclrawG ' etu.o,

ror cq.DLseqlue¡ u-, Go,.,eFB

¡,€c"nrs ¡G,eo q!L(a)l1!Ia)ru

ruocr.:¡urÈt

c

qu

S)ooô¡

ou.rec19

u DLo(a)tÉ[(u)[f6

qo,o'¡0,¡,oro.'Èu qo¡ ro¡ 6t

llorlecl groccu

co

lugcctuDctrÞe

"9c11ßsc"6Po

øJ)ru

o(lls,ctg


MEHâK CUISINE "Kids and parents can eat well rt'om. the same menu andfor -- The Fairføx Journal rtot vcry muth"

Come and celebrate the brand new looks of Mehak and enjoy our traditional house delicacies! Catering available.

7716 Lee Hill{-îk:;i;r"hurch' va

Announcing the Opening of the

Family Practice Center David B. Harding, M.D. Johny Edapully, M.D. Board Certified Family Physicians Caring for infants, children and adults. Thursday evening and Saturday appointments available. Sports Physicals and Immunizations available.

3341 olandwood Court, Suite

orney, MD

20832

301-7'14-1343

(Call for appointments or

18

#105

questions)

+

*J---

><;:

El

oland Professioniìl center

-\ ;::T:i"j,ïifåjili,f"' Avcnue frorn rhe Roulc | c'ort'¡^vc 108 intersection


6t , CofrI)Lo

(t)c(r¡rq (!rÐor€tûr!ü,

',. tør¡ortego cr" o .tnolocru<l,lQto, ' gr

r,!ooocoeLBoetSLlÉtø,', gnoetra¡toø, ',Flfüne¡tnulcø,',gQLru sotroølororøo, '.

gl4rca.o<l>ocorctseoeF&to1tl,',urrctl

raccfr¿cn¡r, :goe¡orfte tuccnruì 'to¡o"cæ ¡toitr" ßuLoqr¡r Cuontr<, 'F¡pv .æcruyu (tfrìecss) rooyuLrue cø¡ororco" ¡orc.etSccseo!óc{eo go)-¿ç {ullo¡o¡rso c4u o

¡ro.oo"

gurlto

o¡rororo

tr" fi"

[,ocro

pcøp'croo

'o

ru c

9or¡o¡orcr.uru ß)(l) cGD ruar¡)

çp)toLocr9 gÐloruo

urflv,<oc<lnuprulr", æcELoroFPLS"@ og) oLo LqP ßr9 sotBsc¡r"etoro o

'et)ûr6,ruo

¡<nruor¡tu ¡unrstro.'

¡Gcr,.rto.rftocroconetoçlolru'glocoesnl

çu¡e

¡rru scstro

grwcu" forca tulor¡tlcÉrugø¡ratrcy" r l"ogEtr" rootslæ .fouøo c4uo¡cr ¡r*rus ultor¡rocro¡nr.raroc6ør ¡rocøE

I'L oo',,ir1, 'pffuLo g"lr.l 'pcruro p[tr.o ¡ulftu'¡oloaru go-r[iç'grvlrnctrulr u'eua)

o .lturruo¡roÎrcuõ "õcorolo

gr ¡rus er.or

'Urut<olUR)

.6o$'Ð

"o Lo c€@ fr..D. c

ct¡

gÐl,scrr,gruo

otDoç(octue)cgu¡toG rot¡ctua.rso.e G€ûDo)lcrúcarqorarq)qrÐ .tFLtb

ø"p ru toor, lt¡tla urs oæ ^trcr gn o.or ræroo ro¡S.ors $curas¡cr-ugr, g¡ærur

¡ortotoæ

806

r [rtlc<l><eø .trosolro

co.¡¡trtccp .troc4oocøgr,r-rlogucro c.e gutoro,rir., qu-rolÈroc¡oorotø

{o'uto.r¡o

¡cnruogto tl.looa@

ô(ÐllúøìC(o¡ôr,tar¡ru-.

f\Dc{Jrro lo)(lr9R¡rc(l) pr-oc

tr¡gRgtnDclÐ rocøær;.,n¡f"ernpcru

co{pLtr-lLarltq'guq)ceo'Çctlasos'te.tar9 Lóqp .troc10Lûxcf run-l .lroco¡u"1nr-r gol¡Brsctu.lcal {orücr¿Lo. p¡*rus ñu¡or rouo.r-r ¡crcÎr

LaDrooLürJRD gn ursroeItrl ctor¡ru¡ær m gor¡oørlø sotrotur<.rca .tfÍ[o.eLaD"qù) cc.,ru:o fu u soiG.e¡o¡to<r"ar-r

9yolsctu ¡rocøtrus.cøo 6'6ttrlccets .oc.r v g¡¡ronro.røuftcllo)cr t\! ru€$tr[otu "croucru'tl. ¡u.rtl 9rgnrnr go-,¡c,.,r.rcÞ

lo-z ø¿11'.

gltorors

'Lcorools<oo iorolosuÜo@ en slt .tt'lc@ft!

oce¡lmtr.,

gocrood-Gru'¡rugorocio ¡rsegroloror6tø

.

¡æ¡0.r)6ruo¡,-rrr?,o i.w,yocv ¡r, reot 'Larìøto-rrv go- ¿86 r'pooolliy*croo.o"c ¡o ocrsecroftor ¡ot cru; Bolro '(l)ì(9o '¡r.rtg¡F¡ovgrn;¡ro*,

ÊøLõoepcÐ

c

ac

txr çn cxr ç Lç otD€LoLrpRrg oø "lmr¡tuoro Cuorrt¡, .t¡o

t ru ¡ocn ¡or

ôrtlØa.uurl

(^(Jlcli

"sG gÐLGulerooftloæ

l'.

¡s gr lnr.r

çn traeõ

u.lgr ¡or

t.er

gor ¡or

¡tûr

egDo[scq)

"a

ûr $r9 c çt-crj orÐ

IU

6clorðø fDLOUg,rue ç,ø<t"lø, +,e tv<sts ¡rc.rr,,rate ro <s¡5cru oto.r ft-o.i¡o"cnr.r dc..rdø Grorgo¡,s[ru f. lfüLræora ¡n"eW¡stto grl<.nd sotB"øøgcrs'gnr¡ü oeÍftlu;ø ¡ooiq.,al :tc¡Jgoûtc<po

çøJ o.,Er" o øcrrl/f¿ol

llðE9 (Q9Afr

et os¡roloud V'sL---^

æAKS nCIJICJ ltælT9 <c L

^

¡torte rro¡trorstor, glgcttlgtt,lococoeop

ËcÉft4;,'.pQor soloøtoorcr", ',¡rouroce focrw, ú!srorognlLtod 'p õ6 tG ¡ro c ro <.rgt o Lo Lærtts $recBe ¡rorfw .oir.gor¡roÞtø ¡rocet<x-rø't6e

troru co o . lBü¡sa)co"cøft!cuìoe €¡5¡cx.røo ør" dl uloY" lo r"ru ftø ¡c.r"cnr.: oeo oLo Lt6oRlg ^rse orolsoior"o got¡rora¡tu o-u0. iooÍ.ecor.e uoo<olft

ru

gor¡¡a¡roæ L<lqooL€e gDúDo)

opøolql .EÍJcrrú ga)Uatoó 1rocçle .16<ooragoæ .t6u¡gtuogø FLur.ltP fDLo t'G LpRx¡61(alÐntoL(DLoruDot (J)lf(ooJtf

¡scl" o¡Bo' grucoroxncnlgo oLaD€ro ltocø

ruol1¡a4 rocce

"ttorþ¡o9r"¡.r-r

$

for, p¡o¡ørnr .tçl€ueop @ounLfilDctr)

îrr,ç[D roor

fro(\l) .serc¡oo

(ot(alo(l)€L(aþoú(r)l

,L,ocËs!3:r'-î"

L)

((DcGr.ugo&tRDruca

l.JoL(ooGc¡orðø gnuosrn"çOtwlu s(9tro (çDU! al9cccopl(Dô .tracr"o pr¡6e tc,,rùr

crlu,o

opc¡ftltuø

^¡,o cu.: conu¡o G

tnr-r

rocØ<olcdlLjru

r-4uo ¡oror ftot¡c.r" ccut @ar9[o €r¡q

c(ordØ pLF,r(a

i\]l-rtuø sotroLdc¡oøro

s<slrogoyeionrso

ctr'lrvo (Dcø<oþ)c¿,ô

go Lru

ls

19


i,, i: : :,:j

Colø_øt uj,,/IlØ.,-,,: ,

''.i.'

,1i,.:

',r,,, ;.i:r

THE TOURING CTIEST OF "A DOLLAR FOR MALAYALAM' As a permanent by?roducl of the Slh National convent¡on ol FOKANA (Federation oI Kerala

f YTIYYYYYIYIYIYYYYIYI

YI

Please mail or.f4¡ your news ìtçnrs to: KA6W PO Box 6675 McLean Va 221A6-667 3 ). Fax:705-958-0 108 F

I

{

and New York, Then at the RoKANA Convent¡on Associa[ions ¡n lorth America) held in Washington Malayalampalhrant, an avi(J supporter of th€ program displayed tlre Chest at a spec¡al booth, DC in July, 1992, the conc€pt of donating at least Playbacl( s¡nger Venugopal and f¡lm actor lvl C one dollar to promote the l1alayalarî language was born.'fh¡s is the brainchild of Dr lvl Soman placed Lhe¡r donations and appealed to Velayudhan t'illai, a great lover and exponent of the over 3000 audience to support the worthy cause. Money collected was counted there and a Malayalam language, literature and culture. symbol¡c check for i1425.o7 was handed over to The whole prqjec[ revolves around a modestly llahal{avi Akkithanì by the coord¡nators, decorated wooden chest in which you clepos¡t Padhasarathy l'illai and Sunny Wycl¡ffe. your dollar. lnscribed on i[ are the words in "øo,,s.tioætuo¿ ("4 BriÐcøõ' Dollar nor A plan has been worked out to mal{e this Chest a lvla¡ayalam Malayalam'). During I 992 and I 995, compet¡tions CL¡est of llonor in all the Kerala Association ¡n were held and nany deserving students were lìorth America during their special events, benelite(l by the program. N Iì S llabu, includ¡ng the 7th nOKANA Convention in Dallas, Texas in I 996. Sugathal{umari, M'l' Vasudevan llair, O N V Kurup and a host ot other eminenl scholars of Through national competitions held each year, Malayalam are already active supporters of the Þarl oi the proc€eds will go to scholarships to proj ect. students ol Malayalam an(l the rest will be ln April 1994 during the "Vishu" celebrat.ion of the deposited in a trusl. funcl to benefit Malayalam Kerala Associat¡on of Oreater Washington, the language. Because the whole effort is governed by C,hest was handecl over to T D¡vakaran. the dedicated volunteers and lovers ol the language, president of If ACW, by Ann Pilla¡, president of I(erala Cultural Society. I'ilnì actor Murali delivered a mov¡ng appeal to the people gathered at the Star Night in May by placing a dollar in it, Thc resporìse ù was goo(1, t,ate r f the C.hest embarl(ed on its \ jou rney sl"opp¡ng ñ over ai Kairali *\* Association ¡n Nândìni l\¡orris and Pretty Punnose (h0lding plaques Ílresented lo them), parlrcipants 0f the lnlernali0na [¡oot Court tsaltimore and C0mpctilt on, were given a rec€ptl00 by lhe KErala c0rìrmun¡ty al Aaralhi lndian Cuisine in V enna. Chiel 0uesl l\¡rc NiruDar¡a then Philadelphia

ihl uwr&:

Rao is seen sitltng in lhe middle of the two stude0ts.

2tJ


lhe entire coil¿cl.ion goes lor [¡]e above purpose. Therc afe rlo ovcrhead exl)enses. The Digesl readers ¿ìTe rcquesLe(l to sul)l)ort this causc with your l.¿.ìx'd€d uclible (lonations, f'or nrore inforn]alion, I)lease con[act the lÌrllowìng: Parthasaralhy l'¡llai 50 l-935-532 I John (Sunny) Wycliffe J0 I 459- 199 N R S B¿ìbu O/+7 l-446328 lKe"ala Ilaunì ucli) in Trivand ru r'¡r. C)r write to: 9000 Acredale Court, Collelle Park lvlcl 20740,

FOKANA IN TORONTO The s¡xth convention o[ the federation of Kerala Associat¡ons irl llorth Anrerica was gloriously conduded at Toronto from June 50 throuqh July /+, 1994, [1ore than SOOO people attended, among lhc-m rrore than halI were frorÌ.ì lhe younger ljeneration, It is estima(ed thal there are over 250,0OO Keral¡tes Iiving ¡n Nofth America. Th¡s is

¡

abouL one-fourth of l"he total Ind¡an Americans

living in this part of the world. The lollowing fronr our area have been electecj to bear offices for two years: Sunny Wyclilfe' Ceneral Secretary, T Divakar - lìegional V¡ce Pres¡dent, Ann Pillai' C,omrÌìittee lvlembcr, Part.hasarathy P¡lla¡ - lvlem ber, Board of Trustees, The next FOKAIA ConvÉÌntion w¡ll be held in Dallas, Tx ¡n'96 dur¡ng July 4 weekend,

MAR-RIED Congr¿ìtulations to lìamach andran and Vasanl.ha Nair of Taì{oma Park who got marr¡ed ?ì[ Sri Siva Vishnu Temple on July

ro, t994, BTRTH

SuÌrny Wyc

ffe, Parr sh Glcndenning, Lulu Alexandcr, Dr Prasad and 0r P

P

Shobha and P K Subramän¡an o[ Creenbelt had a baby Ílirl, Aishwarya, on June õrd. Congratulations from KACW.

la

WYCLIFFE APPOINTED TO COUNTY ADVISORY COMMITTEE Congrâ(ulal ions Lo Sunny Wyc¡ille who has bccn a p¡roiu tecl by t'r¡n(:e CieorlJe's (.ou

r

I

rr ly tìxecutive I'arrish N Cle¡]denninfl to serve on the ncwìy cìreaIe(l I'rir'ìce Ccorge 's Counly,Asian Pacific,Anterican Advisory CoDrnìiltce. Created by an t-lxecutive ordcr, lhc

conrnittec will t) rovìd e an ol)l)or( un ity lor Asian f'acilic Ame rir:an con]l-lìLln¡ty lo worl( wi{h lhe County governnrerrI to seel{ soìr¡tions [o the s[)ecial cl'ìallenges broughl ot1 by the growth ar'ìd clivcrsily of Lhe comnruni[y.

I ectricity, address n0 a 0alherin0 at Aatalhi lnd an Cuisinc in Vtetìna, where a teceDl on was hosled n hrs honor

CVPadmarajan Kcrala I\lÌn¡ster of

2'l


Professional Video Kecording Weddings, Graduations, Family Gatherings, Birthdays, Anniversaries, Social Events fligh Resolution Multi Camera Setup, Computerized Editing, Tittes and Music

Professional Video/TV Commercials Dazzling Productions with Color Graphics and Special Effects

Broadcast Quality Video Conversion All World Formats (PALISECAM/NTSC) Advanced Digital Equipment

Video Duplication High Quality Industrial Equipment Any quantity

Professional lllledding Photography Full Package Your Personal Requests are our specialty

AJITEßICA IffiVIDEO Læl vrDno PKoDUcrroN snnvrcns 97Ag Qood Luck Road Lanham Yld 20706

For personalized service please call JOY JOSEPH

(õo

tl 794,456,s^


87.

([_ølErvs oc-óõ o6vøs)

o1

<a)

øsLcæ,s Elcæeø nr;<e o@e(?x :)øtte Lu[u o1 rcrrLattuE1o ^orrnuouLrosctßcl qa ø

crrù. ,,Fæa1eøîø $legtr-<e ''l

F¿øLøaxe

We)

:)(F

Pr."<e "ara¡onõ,,

cftuoc (æ a¡co at î øl a<eÎ oru@ 1øø g ¡ûluatoo

^asc<æ<s9c-,1Çart¿u¡ct" øaçleF ylLø anrcteø :JEF

I

"1 n-rlLo¡rttgã

"læ cueo ocrccn roc¿ølcna¿<or16l c-l@" ,,lTy:¡-e?e Etseonlr- - ÎasΡ- ræro "ø¿alù",, EruLu(F NV0NnIn!'!

rutssvni!,\

g

'l FYe¡øaruøet ?Eøe goxø¿u ¿ú,f

2El uru<e<e' ¡Øø1 o'

olg,ueo "ucao c¡Tr¡

c-Lî

æ¡øoonuçi"

,ßa(æ g¿Lcll'l a.øct<-tÎ o ^u¿=l øa<01 aør-,, ' ucey- 1 ctl ø[mo aoftl @l rtt¡coatcle¿a" ølã,nø çøLo Jrð<oscrn atr.cuocí c..l(ts,,"1 øf;] angar-o

"ÎøLeat, ug<sLcl Lu[u

p!çclrcJ 1rc0

'6mrcle1<se¿ø"ø@ter

gçl 1'øcs crg(grcoæ LeaÍoLoJç'u ç(gc@ar€cuccl ¿<oi ' o o sLe,(æLroeJl eæ <ettnr"¡øro @@ øarps .welqa gFû[¿at<g@ rcoc(o,ctr(oJ (JE@() "|raø<seal oßøeoø c--rEsftor'1'<oos¿oelctEn:n@ "rtøG¡çt eofua¿øy. ptävrzl c-to<øru?o iti,nsor- gLLll.',, <orcor'ie oo<egù" Îu¡act'lø ¡tcll a¡alol ro gsaøðLiss;,îu

0ìoq¿

?u¡tocl1Eæca øaocsp'l r- o"fl.n aa ErLfl,-r, or e W<s ût' s

o1 øe

"Îøprtrr,o¿<en.cu€ Ecrco¿cçg " l corc¡În:o¿se gacos "lcrÎø¿oo e-s' I o oturcs qu ^<oeEe

so

llv"rù

at

g

@Leæ

t-L a te es æ ø ô'irco¿cu E€lsor.,¿o,r¿crð

g

oftcic-rotD.

"cs<ee¿or1t¡cõ@ro r¡ccuøç-rrlr¿ ñ@)eg f ùa' o (-ùø a<or c-JÎ <se1ø¿n-o¿coorc-.t<s¿crl çøLcop.t6øeø,,

):;a()@oe uq<eL(oøaEu

Sølr-'

çpl¿(oorc-g5,ro€roQJ

lasrLrçì'(.-lro;r¡'l'<oo içrg.gr(¡rol

¿rro

ø<oreoorgror!crol ctg@(or jp!øatJLcu ¡@ ø¡a1lr:e'lo'l ct"rzs coolcs€crl€ Wrðt €jcroløo o<i¡orø Ecr=ecl gro Îrug¿cururtl çcsÎff!orlcuojc (oJ '1F1(6ae<s lucoaEloe€

'¡aapcsløe1<øae "@çccr racsQ)o cJÛ. "a¡<-tco

gLøqgsas gar= sF Løs,s.g-notcllr" ^o.øcn"ø ufäs Fp¿ø<ørLøst ¡onrLE@ ¡aotæluatet "rooú?l cJ@ @tuqTJøg)@ o¿lcsat

glaot6["

'Îc;Îø¿cocc-rcrr '

"1Çor" ç<glrocurãe

IF an <s I u cso cn:r¡sÎ e¿øc€ lqcr" 1 øv plaa ¡rr,¡Ø '[U 'r!" 'y- 'eo oclcc¡ rco6r'

<a.)Løñ

^tsc(æo]çara

u(F ,, cslær.@ "l onftCÙ" - c4furocs oløcãtt",, '¡an,l øceo¡ø¡a gJL(oa <æçf=rìoo eøTrr,¿øy" çølioorrco¿crcoc-re¿al 6ø '1 lRlE<-,tgG ctl <æl sconsoø¡a u@aøglú ^cltLo) þeçø)rr:no - puls:zJ F)æLot(¿rttotst gtErte "ÎuL$'luruoo"lutz"r¡ruLuLØ'¡c-lor-l?¡s¡alo

ot-l

<t

plq/lÈrc¿r ¿çcru c"LEo ø "fuul¡annLEi

"Îrr¡øerLJlF, fi¡oqÌ, lcrliifr.<ø "1rc0e1çcr., "lk¡,@Îç@rs cJLu f elLj lcoororlçr cJl(olloj(rrr, @@o gtssocal csnã coløtssßtl p[coølcool]@tuo @Îørcrrø¿ørt *e "6loo '1uEr,rc "1 øøs "1 ús ço'l ø@Lcac@ çal¿oa,o(o,prcorsr@açJ atLuøa <ø r].I/L<æî otn roþsoLcß atç.) (ç g.gLøcrLa r¿O g @LAA ø aE gJ ç arc.t ILAA ^aoy9 EcJ(J.FoE€ ^seas gõsru€¿o.ßeJqaø aøøsø

-

orul@1o r¡¿Üsà'lo

--

l(al16ø -

ru¡eÎ<or ãÊ¡øcco;


r'

KDRAL-A rN

A (COQO)NJTSIIÞLI

ÀÌeå:

. i ö75 tmr r:. r. ,1 PopuIat|on'-l..29'a32,828(ls9lcenõuÉ). fænOttn

'

,

DenðtÈy:of ÞoÞulatlon ,

Literâcy rate Larrguag€: .I

cap¡tål I r' , Distr¡cts Irt4ior seaport Itirports. Rivers Cãsh crops $pecialties

t.

: , ,i

.,.E-

:

:', ., ::

I '.::: : ., , '

747tsqkrrn I OOo/o

. Matayãl¡rqr

'r. ThlruÍananthapurarn '

(lrivandrum),

.

I ltt ': KoÇhl (Cochin) ! Thf tuvananthapuÌam. I(ochi, Kqzh¡kode (Cal¡cut) ; 44 (41 west llowlng; 3 eaót flowing) ,í Bübbcf;:so treêi teâ, çårdâr¡rom, 6åshew CÒir.. ¡, JËfié ha4dtoom:ândrhanqicfâÍtt, ,'.r :,., Yl¿J¡ff".,m"ø!,mlrtor, ffbre prqd.ucts

PAST Pß"ESIDENTS

) ,\ f

OF K,q.GW Rev P C Varghese K P Varghese KSSIyer T D Ninan Mohan Pillay Joseph Nidiry N K Samuel T V Ceorge Jose Vettickal Ceorge Zachariah M G Menon Jose Elam Ceorge Joseph

1976 1977

l97A 1979 l98O

l98

I

1982

l9B5 l9B4 1985 1986

l9B7 l9BB PurushothamanPillai l9Bg F'reddy Semendy l99O

Tresa Wycliff Jaya Pillay Thomas Kuruvilla

;;rf

199 I

1992 1995


fOURIST t\¡AP OF

KERALA

fAI\4IL NADU

o

fìô ways

o K.fo.c

uríts (Horôìs. À¡órors. yatñ

Nvst

ô

25


For the purpose of renewing

membership and updating our records, an application form for membership is included at the bottom of this page. Please cut out and complete the application form, make corrections iI any and f,orward it along with the membership f,ee to Lhe address shown on the application form. As approved by the Ceneral Body of the Kerala Association of Creater Washington, a Liletime Membership

is added on this year's membership application form. The lifetime membership fee is $25O for a family and $ I O0 for a single adult/ student. Membership privileges include reduced admission to main events of KACW throughout the year. We urge all of you to trecome

lifetime members and show your Iong term support f,or our association.

KERALA ASSOCIATION OF GREATER WASHTNGTON .1 MEMBERSHIP APPLICATION - 994

[]

Membership

Application f] Address Ghange ü Phone # Ghange

Name

Spouse's Name

Address

Telephone Number (Home)

()

Name of Child(ren)

Birth Date

MAIL TO:

Famllyr Single Adult/Student; Lifetime l\¡embership;

$15.00/year $10.00/yoar 9250.00/family $100.00/single adult/student

Sam Philip, Chairperson [/embêrship Committee '15700 Pissaro Terrace Nodh Potomåc, l\,4d 20878 Tel: (301) 926 1245

Please make checks payable to Kerala Association of Greater Washington


The F0KANA CQmmitte€ f0r 1994 -1996, |)rclule taken at the conve¡lion in T0r0nt0

Fim actor Vineel¡ wlth sor¡c vouno local lans, durifg the KAGW Star Nighl

¿'',


BIRTÍI OF INNKEEPING More than 2,OOO years ago a traveler who

had spent the night in a stranger's territory pa¡d him for the pr¡v¡lege -- and one of the world's oldest professions was born '. ¡nn¡(eeping.'Ihe first inns were in (he Orient a plot ol ground by a stream. Later they were walled and roofed, fooci was served, and the lrue inn was born. Oldest I(nown hotels were in Pompe¡i. British ¡nns were iamous, but eventually America's became famous too. Today's community that has a hotel or motel has a bi.q bus¡ness ancl a cultural plus. According to the DepartÌnent of Commerce, a town that develops its tour¡st poiential has the equ¡valent of an industry with more than a $lOO.0O0 a year payroll.

About

50o/o

of all th€ hotels and motels in the

US are owned by people of lndian origin,

ma¡nly Cujaratis.

INDIA BISTRO LUNCH 11:00 AN¡ 3:00 PM MON . FRI 12:00 Noon 3:00 P[,4 SAT - SUN

'

301-330-0484

50,o/o

DINNEB 5:00 PM - 10:00 Pl\,4 l\¡ON - SAT 5:00 PM - 9:00 PÌ\4 SUNDAY

OFF

¡ ¡ ¡ ¡

Buy One Entreê At Regular Price And Receive Another (Of Equal Or Lesser Value) For 5oo/o Off.

I I I

. One Coupon per customer, Not Valid WÌth Any Other Offer.

L-----

Tâx, Tip & Beverage Not lnctuded. Expiros B/01/94

239 Muddy Branch Road, Gaithersburg, MD (ln the Festival At Muddy Branch Shopping Cente) 28

--J


ooaaoooooooooooaooa OO a av

3

6bet

ØsDnJflñ

noélø

DÐDI¿¿J

ruovfl ro> ífDSAp!

ñonøLøs (9J-¡"

s,.rdlõÍrlri

)

øgn:rnooToiõo,,-rsrz¿otñ øor"rcr-tcer7 oalrlrtror ¿ s øft rlø¿ rr¿. "r¿tot¡fl rrl,øe rt\ÒarÒ rÒl)oaJÈa" "An ncnøolr¡i

rocr"riþÎo ç1øo.

rno.ua

r*atl¿ olntr øí

r>:iní ocr¡ncr-lt,aalro ooairzs¿o¿co-¡"

þoðuo7ær7¿oi. oÉrDcctJo fti o oe)ñt ),o øroo,tøtíñj4 "nrgmjlg1" nJcsorõO o"-Je,X)"DOr) R ) o oJ)1fi! roô o, oøncæloñ o u:crncrn¿ oorrr dløþ¡7 ,40rl7r,,--r¿roitari prnø:Bccolio¿n¿.

ôfjr-) ".rþø-o7oø ßrôrÒ()rÈcrrq, q,,-tøøtnlej .zíñoõ, "ottcut øs7øtrã"

l3ðcrÒo

Ða.Q.lJrDÐso,o

"Qrtrnt

rÒotfi(Io)' rxonl]ro) ooos¿n:.r,o¡,57.

a

"qn

¿,øg¿latt !,o ruooQ)ñtf,o

ej í.tú^nlæí

ø1æt1

r¡ø sr¿lcro-ien:r"-çñ

onrþ¡o7ocøcmr ou¡, rnotrõ,

o¡o.¡nõ,,On7od rolcrÒ653oøûriJo roon QJcsêrÐoùlj ¡o rõøaoÑñ ør.:1¿çJ¡trølf.oî o¿pøqpói

izc^si"r;sñ

aan:Ltcq21 a,g¡,o

s

¡¿r-ønør>c,¡¡rcrÒô3øcûJJ t ¿a 4oz¡øñ nño,T oonr¿øøcrrTa"roror ros orlønfuool¿ os Ñøufl a

ú*),.

DO YOIJ KUOW?

At I 2:0O noorì a boat is docked in a har-bor.'l'he water is approxiinately six f eet below the porthole.'Ihe t¡de is coming ¡n al a foot an hour, doubling every hour, How many hours will it talle for the water to reacll the pori hole?

o o a a a a O o o O O

"pÉsotsw!ñ"

o O o o

rxúrnfu>92¿.

o

O O O O

oooooaoaoooooaooaoo


GLOBETEL BRINGS ITS CUSTOMERS THE LOWEST FLAT RATES

TOTHEWORLD ANY\ryHERE

AI{YTIME T I} T T

CALL INDIA FOR 99 CENTS PER MINUTE

DIAL DIRECT, NO ACCESS CODES, NO MONTHLY FEES, NO MINIMUM SIX SECOND BILLING

CUSTOMIZED BILLING FOR BUSINESSES

CALL 1-8OO.66.GLOBE (703) 204-e80s

30


l.-l

Lri otul N4ì'

DLT&ìM HN

HETLO BOYS AND GIRI¡S! The essay contest on Malaya,lam is still open for entries, The deadlÍne has been extended Lo Seplember õO, 1994. So hurry jn your entries, Also keep sendlng me stories and drawings thaL yoÌr beve created and do not forget to include you¡ name, a!le, addre8ar lthone ¡ru¡r¡bor and a smatl picturo along wlth your crea,tions,

Here is my addressl YOIING DIGEST PO BOX 6675 MoLEAN vA e4106"667õ Love Cochuncle.

If you have a, queetion write to me. You h8,ve a suggestion? Let me k¡ow, A compl€,Íni? !'iro a,ws,y. Thoee pa,ges s,re reeerved Just for you.

PS:

ESSAV CONTEST ''MALAYALAM,

THE LANGUAGE'' Wl ite a small essay about 'Malayalam'. Go to the library, do some research, ask elders. You may write ín Malayalam or English. Send your entry to rcach Young Digest on or beÍore Septernber 30, 1994. First piize will be a $25 gift certificate donatdô by Aarathi lndian Cuisinc ot Vicnna. Best three cntries will be publishcd in the

Ci

/A^,J

6À(/

.M\

Digest.

31


CAM EL CAMEL, THE oNE wHo ROAMS THE ARID DESE:RTS oF TllE woRLD YOU ARE FoRcED

KEZIAH P CHACKO

llew Ganolton, Md Age:14

LITTLE fHING9 LiLIle àropø of waíer, LiLLle qrainø of øanà Make a biq ocean, Anà a cheeûul Janà. Litïle àeeàø of kinàneøø, Lillle amaunL of love, Make the eaf\h beauLiful,

To CARRY HUNDREDS OF PouNDs oF HEAVY MATERTAL YET, You Do Nor sroP To REST, You ARE PULLED acRoss rHE L-AND wlrH No PRAISE YET You BEHAVE aNo waLK WTLLTNGLY You co DAYS wtrHour warER oR FooD, YET You Do No'r CEASE To woRK HARD AND WELL laMEL, wHy Do you srtLL Bow ro rHE HUMAN HAND?

ls tr BEcausE wrrHour a

HUMAN curDrNG

ALONG THE DESERTS, YoU WOULD BE LOST?

OR rs rf rHE o-rHER wè.( ARoUND? ¡,, t.

like f,he heavenø,

|ltlilill0n Ûl{t,ÄKHsilllltIl Lanham, illd

/lgo: l2

(l ÇQ,

$#l (r0ßi'í SANGEETHA SUKU

Mclean, Va Age: 4 :

,$"

Y;:¿

you


ADITYA MOÍIAN Silver Spring, Md Craduated lrom Springbrool( l-Iigh School, Silver Spring, I\4d, Plarrning to attencl Oeorge Wash¡ngton Un iversity, Wash¡ngton DC, Winner of nationwide essay contest, Member of the'lts AcaderÌric'team ¡n High School, Plays violin and tabla.

SANTHOSH PANICKER l,anham, ivld Oraduated from Maryland University. Planning to pursue Masters in Psychology. Plays keyboard with the musical group 'Tarang'.

VIKRAM V NAYAR Craduated from St Albans tfigh School. Will attend Harward University. fie was class valedictorian and news editor o[ the school newspaper. Winner of many awards, he is a National lvlerit Scholar and rec¡pient of an Upjohn Company grant in I 994. llobb¡es include sw¡mm¡ng.

VINU PILLAI Caithersburg, Md Craduated from Quince Orchard tligh School. ¡4ember ol the National tlonor Society, he has represented his school in athletlcs and interschool debates, tle is a past president of the KAQW Youth Club. Will attend Oeorge Washington Un iversity.

33


,$,g,'ry'$fr*fonflmfiums fm

RENU PODUVAL

mllr '$4

gmufu

a#i.n"

nairfax, Va Crraduated fron] Thomas .Jefl'erson tligh School for Science Er Technology. Annandale, Va. She was last year's KACW Jun¡or CIub President, W¡ll be attendinfl Un¡versiiy of Va, Charlottesville, this fall.

SHINY VARGHESE Riverdale, Mcl Oraduated from Suitland tligh School where she was in the lop I o/o of the graduating class. lJeld n'ìany posts ¡n the clubs and societies in her school. Plan to attend UMCP.

EMIL THATIASSERY Hyattsville, Md Oraduated from Eleanor Roosevelt High School. Has won nìany honors and awards, among them being a National lvlerit final¡st and a Maryland Distinguished Scholar. An active Boy Scout. he held many posts in the school societies and teams, He was also the Vice President of KAqW Junior Club last year. Emil will attend Johns Hop¡(ins Un iversity,

34

MARIAMMA (MINI) YOIIAF{NÀN Lanham, Md oracluated from Duval High School. Plans to join Prince Oeorge's Community College Hoping to become a nurse.


ffi

tlrf

Please malÌ or fax the Ilst of community-related evenl.s to us

Pmfoñur

This list is put fogetheÌ from various sources. Befor€ scheduling for any program please contact the respective organizers for up.to. date information. August l5 Saturday - ICCC India lnd¿penclence Day Celebration, JFI( ll¡gh School. Silver Spring. August I4 Sunday - 4rOO pm, Carnatic F1us¡c Concert, K R Subramanian. N Sash¡dhar, Satish Pathakota,

to

be included in the llee lietlng. Kerala D¡gest PO Eox 6675 McL¿an Va 221O6-e67 3 Fax: 7O5-958-O I O8

October I 5 Saturday - Drama. KAGW. October 29 Saturday - Diwali Celebration. Durga Temple. December l8 Sunday - Christmas Cel€brations. KAGW.

SSVT aud itoriurì'ì,

Auflust I B ]'hursday - I'radosham, l"lurugan Temple. August 20 Saturday - 4:30 pm, KCS I Oth Anniversary & Onam, High Point H¡gh School, Beltsville. - 5:OO pm, Poornima, Natarajar Abhishekam, Fl urugan Temple, Augusl. 24 Wednesday - Sankatahara Chaturthi, lvlurugan Temple, August 27 Saturday - Sashti, Plurugan 'l'emple. August 28 Sunday - l0:5O am. Krithilrai, Adi Parashakthi Puja, Murugan Temple, - I:OO pm KAGW Onam Celebrations, JFK High School. Silver Spring. - 5:OO pm, Durga Temp¡e Janmashtami Celebration, Lake Braddock High School. September 5 Saturclay - 7:OO pm, Can.ìatic Music Concert, T V Shankarnarayanan, T K V Ramanujacharyulu, SSVT Auditorium. September I O Saturday - 7:OO pm. Carnatic Music Concert, N Sashidhar, Satish Pathal(ota, SSVT auditor¡um, September 25 Sunday - I l:O0 am, Durga Temple Monthly Puja, uurke Community Center. October I Saturday - 7;0O pm. Carnat¡c llusic Concert, TN Seshagopalan, C Chandramou¡i, Neyveli R Narayanan, SSVT Auclitorium.

::ilit

P

;:, . :ti

j 35


Dear Friends, This year the KAGW Junìor Club has sponsored many exciting and fun-filled events. our goal was to get more juniors from the Kerala community to particjpate in the KAGW and learn about our culture. So far this year we have successfully accomplished a trip to King's Dominion and â "3 on 3" KAGW Junior CIub basketball tournament. We had a good turnout for the trip to King's Dominìon, lt was a day that was filled with fun. We went on ro¡ler-coasters, water rides, saw some shows, ate a lot of junk food and had a great time. As for the KAGW Junior Club basketball tournament it was a raging success; the teams (South lndìan Groovers, Airlndia, The Chapatis, Running Malayalees, 69 crew, 8000 Krew, l\¡asala, Just Do lt) were giving stiff competition to each other, until the rain came pour¡ng down. The tournament is rescheduled for August 6, 1 994 9:00 am at the Potomac Community Center basketball courts, The KAGW Cap fund-raiser has done well from the prev¡ous two funct¡ons; 'Vishu" and "Star Night". For every hat purchased, $1 .00 will be given to the "A Dollar For [,4a{ayalam' program.

With the adrenaline pumping, the Junior Club has high hopes to accomplish a lot more this year. ln Fall we would like to have a "Parents Appreciation N¡ght". Such an êvent will be the first the KAGW Junior Club history. lt is a night where us "Juniors" enteÌ1ain our parents and thank them for allthat they have done for us. During Onam we will pass out nomination sheets for the "Juniors' to nominatè their parents. We w¡ll be present¡ng our proposâl tor this evenl at the next KAGW Executive Committee meeting. With the KAGW Executive Committee and the KAGW Junior Club working together, "Parents Appreciation Night" will be a unique and fun-filled event. Sincerely, Scott Kundu President, KAGW Junior Club.

NDIA A.1 GROCERY 48I5-A LEE HIGHWAY, ARLINGTON, VA 22207

703-84L-9626

703-84t-9627

carry all kinds of I ndian grocerJ' vegetübles and movies MOVIES: New and old Malayalam, Tamil, Telugu, Hindi CD & Audio Tapes available in Hindi, Tømil, Maløyalam, Telugu We

WT' HAVE VARIBTIDS O¡'VE(ìE'TABLES

LIKI' DRUMSTTCKS, TINDORA, I,oNG BEANS,

GREEN & RIPE PLANTAINS, WHITE PUMPKIN, YELLOW PUMPKIN, PAPADI, GUVAR, PARVÁI,, PA'I'RA, INDIAN KARELA, INDIAN EGGPLANT, I,ONG EGGPI,ANT, OKRA, THAI HOT PBPPERS, CURRY LEAVES, I'AN I,DAVES AND MANY MORE.

SAI,E ITEMS Laxmi Parl¡oiled Ricc $8.49lbag Long Grain Rice $7.49lbag Jasmine Iì,ice 8,49lbag 3 bot I'riya Pickle $3.99 3 bot I'alat Pickle fì3.99 Basmati Rice $7.99/t1lbs, $32.99/44lbs

36

All Dals $0.59 lb, 5lb pk only 3 pk thmarind $1.49 only 3 pk Gits $1.89 asOig $2.99

Corn Oil $4.29lleal & $t5.99/5gal Jasmine & Curry Leaves Plants only $4.99


ffic

SSIFIHIIS,.

i.:

l;;-i;;o"....""' FREE CLASSIFIEDS

l'lave a personal ilem for sale? Jusl ook for sorneth ng lying around the house that you do nol need any more. (Spouses don't counl). No busrness advertis ng a excepl Help Wanted and Looking for Employmonl Fax or rf ail details to (40 words maximum):

: APPLIANCES WANTED LAFGE CAPACITY refrigerator in good working conditron. Please contact Mini, 301

-552-3599.

a

:

o

AUTOMOBILES TOYOTA OR NISSAN 87188 four-door wanted in good condition. P lease call Babu at 703- 525-61 50. 0LASS

REUilt0il

ALUMN¡ OF ST JOSEPH'S College forWomen, Alleppy, Kerala, please contact N,4rs AnnÌe ChellÌah at 301-464 8264.

I<D CLASSIFIEDS

PO BOX 6673 [,4CLEAN VA 22106-6673

FAX 703-938-0108 a a a aaaaaaaaa

aaaaaaa

aaaaa

operators, translators and volunteers. For detailed information and application contact: MajorTeresa C Chambers Commander, Trarning and Personnel Services 7ô00 Barlowe Boad Palmer Park I\4d 20785

fel301-772-4665 HELP WAI{TED

PRrNCE GEORGES COUNTY, Maryland, Police Depadment is eager to hire Asian and ndian American men and women as county police offlcers, dispatchers, teiephone f

F ax:301-772-47 88 get Please involved and help your county and your com-

munìty.

[:

lrb\

,:;#

37


CARTCOTJ CCRIJER l¡Rt-r¡ti wHAT wlLL yorl HA\IE TOR BREAKFAST-

E6G5 OR HARMþURGLAR ?

SAY1P1-ED

Sathyan Achath

DOCTOR,

MY

PROBLE.M

êurre coFlPltx,r

15

HAvÊ

THAT AME.RICAN.BORN. coNtuSED-)ESt sy{DR0ME

I

/-1tu'WtF

,^rtV-"

Kerala Digest 1994  
Kerala Digest 1994  

Kerala Digest 1994

Advertisement