Page 1


Φωτογραφίες: Βιβή ∆. Χανιώτη Σχεδιασμός: www.h2concept.gr, Τ: 22890 26993


Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................... 3 Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ Κ.Ε.Πο.Μ ............................... 5 1. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ...................................................... 7 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ........................... 9 Ενέργεια - υδάτινοι πόροι ............................... 9 Η καθαριότητα του νησιού ............................. 11 3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ .................................................. 15 ∆ημόσιος Χώρος .......................................... 16 Μύλοι ..................................................... 16 Λάκκα ..................................................... 16 Νέο Λιμάνι .............................................. 17 Χώροι Στάθμευσης .................................. 18 Συγκοινωνίες ........................................... 18 ∆ρόμοι ..................................................... 20 Παραλίες ................................................ 20 ∆ημόσιες Τουαλέτες ............................... 21 Νεκροταφεία ........................................... 21 4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ....... 23 Μύκονος ...................................................... 24 ∆ήλος .......................................................... 27 5. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΙ∆ΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ....... 29 Πολιτιστική Πολιτική ..................................... 29 Παιδεία ........................................................ 31 Επιμόρφωση - Πρόνοια ................................. 32 Αθλητισμός .................................................. 33 Φιλοζωία ....................................................... 33 Υγεία ............................................................ 34 6. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΥΠΑΙΘΡΟΣ ................ 35 Άνω Μερά ..................................................... 36 ΕΠΙΛΟΓΟΣ ......................................................... 39 ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ Κ.Ε.Πο.Μ. .................................. 40


ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι εκλογές της 7ης Νοεμβρίου είναι οι πρώτες που θα διεξαχθούν με το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα Καλλικράτης και τη νέα διοικητική διαίρεση της χώρας. Πρόκειται για μια μεγάλη θεσμική παρέμβαση που συμβαίνει σε κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας, με την οικονομική ανασφάλεια και την ανεργία να αυξάνονται καθημερινά. Οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να ενδιαφερθούν για τα θέματα του οίκου τους και να μην τα περιμένουν όλα από την κεντρική εξουσία. Οι κριτικές που έχει δεχτεί ο «Καλλικράτης» είναι και θετικές και αρνητικές. Πόσο ρεαλιστικές και αποτελεσματικές είναι οι ρυθμίσεις που εισάγει, μένει να αποδειχτεί την επόμενη τριετία που θα κληθούμε να τις κάνουμε πράξη. Στρατηγικός στόχος της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Μυκόνου είναι ένα σύγχρονο μοντέλο αυτοδιοίκησης σε ένα αποκεντρωμένο διοικητικό σύστημα. Βασικά στοιχεία της προσπάθειας αυτής αποτελούν η ενίσχυση της δημοκρατίας, η εξασφάλιση της αξιοπιστίας των αντιπροσώπων στα δημοτικά συμβούλια και των συμμετοχικών θεσμών, η αειφόρος ανάπτυξη, η επίτευξη κοινωνικής συνοχής και η ποιοτική προσέγγιση του τουρισμού. Οι δημοτικές αρχές των τελευταίων ετών δεν μπόρεσαν να καθορίσουν ένα τοπικό σύστημα προτεραιοτήτων με τη συμμετοχή των πολιτών μέσα από ανοιχτές πολιτικές λειτουργίες. Η αδυναμία τους αυτή οδήγησε τους Μυκονιάτες στην αδιαφορία για τα κοινά και δημιούργησε έναν εσωστρεφή δήμο με ροπή προς την παραβατικότητα. Έναν ∆ήμο που αγνοεί τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών, δεν βρίσκει ποτέ λύσεις στα προβλήματα, ενώ κατασπαταλά χρήματα χωρίς να επιδιώκει τη μέγιστη αξιοποίηση των

διαθέσιμων πόρων . Ο ∆ήμος που δεν αναπτύσσει ουσιαστικές και αποτελεσματικές σχέσεις με τους τοπικούς εταίρους (κοινωνικές οργανώσεις, συλλό-


4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

γους, τοπικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες) δεν μπορεί να ηγηθεί με επιτυχία της τοπικής κοινωνίας. Τα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά δεν λύνονται στο γραφείο του ∆ημάρχου. Για την αντιμετώπισή τους απαιτείται ένα εξελισσόμενο πολυφωνικό σύστημα διακυβέρνησης – μια ισχυρή τοπική δημοκρατία που σημαίνει ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην αυτοδιοίκηση. Το νέο μοντέλο που προτείνουμε έρχεται σε σύγκρουση με επιλογές και νοοτροπίες ετών. Για να πετύχει, χρειάζεται κοινωνική ενεργοποίηση από όλες τις δυνάμεις του νησιού. Κάθε γυναίκα και άντρας που ζει στη Μύκονο, ντόπιος ή μη, επιχειρηματίας, εργαζόμενος, δημόσιος υπάλληλος, μετανάστης, ιερέας, μαθητής, ο γέροντας και η γερόντισσα, όλοι καλούνται να προσφέρουν την ενέργεια και τη δύναμή τους.

Τώρα είναι η ώρα να δουλέψουμε όλοι μαζί για το παρόν και το μέλλον της Μυκόνου.


5

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ Κ.Ε.Πο.Μ. Έχουμε ανάγκη από έναν ∆ήμο ανοιχτό, ψηφιακό, με δυναμικό χαρακτήρα, καινοτόμα και πρωτοπόρα σκέψη.

Έναν ∆ήμο που λειτουργεί με διαφάνεια, λογοδοτεί στους πολίτες και εξελίσσεται. Έναν ∆ήμο που λειτουργεί σαν σφουγγάρι απορροφώντας τις κοινωνικές αλλαγές και τις ανησυχίες των πολιτών. Έναν ∆ήμο με ποιοτικά στελέχη και με συμμετοχή ενεργών πολιτών, που μπορεί να αναδείξει ένα πρότυπο μοντέλο αυτοοργάνωσης και δημόσιας πολιτικής με σεβασμό στους νόμους και τους κρατικούς θεσμούς.

Επαγγελματίες πολιτικοί και αναχρονιστικοί γραφιάδες δεν έχουν θέση στον ∆ήμο του 21ου αιώνα. Η Κ.Ε.Πο.Μ. εκφράζει ένα γενικότερο ρεύμα ιδεών που μπορεί να επιφέρει πραγματικές αλλαγές με την κατάλληλη ηγεσία και με αμείωτη προσπάθεια για πολιτική συνεννόηση. Μία μεταρρύθμιση δεν συμβαίνει με τη βούληση της κεντρικής εξουσίας, αλλά μέσα από καθημερινές ζυμώσεις με την τοπική κοινωνία, τους συλλόγους, τα ευρωπαϊκά ρεύματα και το άνοιγμα στην εξωγενή σκέψη. Κεντρικής σημασίας ζήτημα για εμάς αποτελεί η εναλλαγή των εκλεγμένων προσώπων. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι μοιράζεται η ανάληψη ευθυνών και αντιμετωπίζεται η φαυλότητα των προσώπων που κατέχουν αξιώματα και καρέκλες για μεγάλο χρονικό διάστημα.


7

1. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Ο διοικητικός εκσυγχρονισμός μπορεί να επιτευχθεί με τεχνολογική αναβάθμιση, ποιοτικότερη στελέχωση του προσωπικού των δήμων, πρωτότυπες λύσεις που βασίζονται στη μυκονιάτικη και την ελληνική εμπειρία ή προέρχονται από τη διεθνή εμπειρία.

Προτείνουμε: ✓ ∆ημιουργία γραφείου δημοτικών συμβούλων, το οποίο θα λειτουργεί απογευματινές ώρες, δύο φορές την εβδομάδα. Εκεί ο κάθε δημότης θα μπορεί να καταθέτει τους προβληματισμούς του και τις προτάσεις του, παίρνοντας απάντηση για τα θέματα που τον απασχολούν σε εύλογο χρονικό διάστημα. ✓ Χωρισμό του νησιού σε ζώνες ευθύνης. Οι δημοτικοί σύμβουλοι θα καταγράφουν και θα αναδεικνύουν τα προβλήματα κάθε ζώνης, αλλάζοντας περιοχές ευθύνης ανά εξάμηνο ώστε να επιτυγχάνεται η αντικειμενικότερη δυνατή προσέγγιση των απαιτήσεων όλου του νησιού.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει να έχουν ουσιαστική παρουσία, και να μην είναι γλάστρες σε γάμους, βαφτίσια, μνημόσυνα και πανηγύρια. ✓ Καθιέρωση συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου μία Κυριακή ανά τρίμηνο. Έτσι θα παρέχεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους να το παρακολουθήσουν. ✓ Αναβάθμιση των έντυπων και των ηλεκτρονικών μέσων του ∆ήμου. Καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία με στόχο να αισθάνεται ο δημότης μέλος της τοπικής κοινωνίας και όχι υπήκοος. Η ιστοσελίδα του ∆ήμου θα έχει φόρουμ ανοιχτού διαλόγου για διάφορα ζητήματα. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα αναμετά-


8 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

δοσης ντοκουμέντων ήχου και εικόνας από τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. ✓ ∆ημοτική Αστυνομία φιλική προς τον πολίτη, καλά εκπαιδευμένη που θα ενημερώνει και θα συμβουλεύει για τις συνέπειες των διαφόρων παραβάσεων. ✓ Οργάνωση συμβουλίου μεταναστών. ✓ Άμεση και εξειδικευμένη ενημέρωση του δημότη για ευρωπαϊκά προγράμματα. ✓ Όλοι οι Σύμβουλοι θα πρέπει να έχουν εύκολη και απρόσκοπτη πρόσβαση στις αποφάσεις και στα αρχεία των δημοτικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων. Τα τελευταία γεγονότα που κατέληξαν στην αποκάλυψη του οικονομικού σκανδάλου επιβάλλουν την ανάγκη να υπάρξει μια διαπαραταξιακή ομπρέλα προστασίας και ελέγχου.

Η διαφάνεια στην πληροφόρηση, η δημόσια ανάρτηση και η τήρηση σωστών πρακτικών αποτελούν βασικές προγραμματικές αρχές μας .


9

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης, της ήπιας οργάνωσης της οικονομίας, εξασφαλίζει στις νέες γενιές ευημερία και επιχειρηματικό μέλλον. Με την αειφορία διαφυλάσσεται το περιβάλλον ώστε να υπάρξει μια κοινωνία με επάρκεια αγαθών, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη σε βάθος χρόνου.

Θέλουμε μία Μύκονο βιώσιμη και ευημερούσα για τις επόμενες γενιές. Απαραίτητη προϋπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης είναι η γνώση της

φέρουσας ικανότητας. Να μετρηθούν δηλαδή με επιστημονικό τρόπο οι αντοχές του νησιού: πόσα αυτοκίνητα μπορεί να δεχτεί, πόσα λεωφορεία, πόσα μοτοποδήλατα, πόσα κλιματιστικά, πόσες πισίνες, πόσα απορρίμματα και λύματα. Χρειάζεται ένας γνώμονας για να μπορεί το νησί να λειτουργεί και να αναπνέει.

Ενέργεια – υδάτινοι πόροι Βασική μας θέση αποτελεί η εξοικονόμηση στη χρήση ενέργειας και νερού. Η σπατάλη σε όλα τα επίπεδα σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, από χιλιάδες κλιματιστικά, προβολείς των βράχων κ.λπ. πρέπει να επανεκτιμηθεί. Η αδυναμία της ∆ΕΗ να στηρίξει ενεργειακά το νησί επαρκώς είναι γνωστή. Οι ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις που μετατρέπουν τον υδροφόρο ορίζοντα σε υφάλμυρο δεν είναι λύση. Η κατασπατάληση νερού για εκτάσεις με υδροβόρο γκαζόν, για πισίνες και πλύσιμο αυλών έχει επιβαρύνει κατά πολύ το υδάτινο δυναμικό του νησιού.


1111 11

Ο ∆ήμος πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα και να φροντίσει για την ενημέρωση των κατοίκων.

Προτείνουμε: ✓ Να απαγορευτούν οι νέες ιδιωτικές γεωτρήσεις. ✓ Όπου υπάρχει απόλυτη ανάγκη, να γίνουν κοινόχρηστες γεωτρήσεις με πλήρη έλεγχο και διαχείριση του ∆ήμου και με λογικό αντίτιμο. ✓ Να κατασκευαστούν μικρά αναχαιτιστικά φράγματα στις κοίτες των χειμάρρων για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. ✓ Να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο χρήσης πλωτών μονάδων Αφαλάτωσης με αυτόνομη παροχή ενέργειας μέσω ανεμογεννήτριας και φωτοβολταϊκών τόξων. Η πολλά υποσχόμενη «Υδριάδα» αποτελεί παγκόσμια πατέντα του πανεπιστημίου Αιγαίου που δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΠΑΝ. ✓ Να εκπονηθούν μελέτες για εναλλακτικές πηγές ενέργειας με βάση το μυκονιάτικο περιβάλλον και μικροκλίμα. ❱ Καλύτερος γενικός φωτισμός και καλύτερος έλεγχος για τις καμένες λάμπες στα κομβικά σημεία του νησιού. Οικολογικοί λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένα στραγγαλιστικά πηνία, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία. ❱ Η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων (οικιακή και επαγγελματική) στην ηλιόλουστη Μύκονο είναι λύση ενδεδειγμένη. Τα μεγάλα αιολικά πάρκα είναι ασύμφορα, αφού απαιτούν τεράστιες υποδομές που σε τελική ανάλυση επιβαρύνουν περισσότερο το περιβάλλον. ❱ ∆ημιουργία δημοτικού πάρκου παραγωγής εναλλακτικής ενέργειας σε ειδικά χωροθετημένη περιοχή που δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον.

Η καθαριότητα του νησιού Ο δηλητηριώδης καπνός και τα νέφη διοξινών που αναπνεύσαμε όλα αυτά τα χρόνια εξαιτίας της επικίνδυνης και ανεύθυνης πολιτικής των τοπικών μας αρχόντων πρέπει να μας παραδειγματίσει. Η μόνη λύση για βιώσιμη διαχείριση των σκουπιδιών είναι η πολιτική μηδενικών αποβλήτων με μεθόδους κομποστοποίησης και ανακύκλωσης.


12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ανακύκλωση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο πολιτισμού μιας κοινωνίας και μονόδρομο για την ανθρώπινη επιβίωση. Για να λειτουργήσει η ανακύκλωση, χρειάζεται ανταπόκριση από ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών δυνάμεων, ωστόσο το κύριο βάρος οφείλει να το σηκώσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Η Σύρος δούλεψε οργανωμένα και τα κατάφερε. Εάν δεν καταφέρουμε να μειώσουμε δραστικά τα σκουπίδια που πηγαίνουν στον χώρο του ΧΥΤΑ Μυκόνου, αυτός σε λίγα χρόνια δεν θα μπορεί να δεχτεί άλλα. Μια τέτοια θλιβερή κατάληξη, και με δεδομένη τη δυσκολία εύρεσης νέου χώρου και τη χρονική καθυστέρηση που θα απαιτήσει μία νέα μελέτη, πιθανότατα θα μας γυρίσει πίσω στην ανεξέλεγκτη καύση των σκουπιδιών.

Προτείνουμε: ✓ Καμπάνια για τη δημόσια πληροφόρηση σε θέματα καθαριότητας και ανακύκλω-

σης. ✓ Επανεξέταση των συμφωνιών μεταξύ ∆ήμου και «Ελληνικής Εταιρείας Ανα-

κύκλωσης» με σκοπό να ανακυκλώσουμε, όχι μόνο πλαστικό, γυαλί, χαρτί, μέταλλο και ορυκτέλαια, αλλά και τις ηλεκτρικές συσκευές, τις μπαταρίες, τα οικοδομικά υλικά και την απορρύπανση παλιών οχημάτων και κλιματιστικών. ✓ Επιλογή των σωστών σημείων συλλογής απορριμμάτων και πρόβλεψη για τους

κάδους ώστε να μην γίνονται έρμαιο του ανέμου με κίνδυνο την πρόκληση ατυχημάτων. ✓ Επιχορήγηση οικιακών κομποστοποιητών για τα σπίτια και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ύπαιθρο. Έτσι θα ελαχιστοποιηθούν τα οικιακά και τα επαγγελματικά οργανικά απορρίμματα φτιάχνοντας οργανικό λίπασμα, φυσικό και καθαρό, και ενισχύοντας το έδαφος. ✓ Εξέταση όλων των εναλλακτικών προτάσεων.


1313 13

Το θέμα της καθαριότητας απαιτεί διαπαραταξιακή συνεννόηση και ευθύνη. ✓ Σταδιακή μείωση του πλαστικού μπουκαλιού στο νησί. Εάν αναλογιστεί κανείς ότι ένα μέσο σπίτι καταναλώνει περίπου 1.500 πλαστικά μπουκάλια τον χρόνο μόνο για νερό, χωρίς να υπολογίσουμε τα άλλα πλαστικά κατανάλωσης, παράγουμε έναν τεράστιο όγκο σκουπιδιών. Η χρήση γυάλινων ή επιστρεφόμενων φιαλών μπορεί να περιορίσει το πρόβλημα. ∆ραστική λύση για την παροχή πόσιμου νερού είναι η τοποθέτηση φίλτρων σε σπίτια και επιχειρήσεις που θα επιχορηγείται από τον ∆ήμο, καθώς και η εκπόνηση μελέτης για εγκατάσταση δημοτικών βρυσών.

Ευαισθητοποίηση του πολίτη στο κεφάλαιο «περιβάλλον», με ενημέρωση σπίτι σπίτι, ώστε να κινητοποιηθούν όλοι για τη λύση του προβλήματος. ✓ Περισυλλογή οργανικών απορριμμάτων από μαγαζιά και σπίτια και μεταφορά τους σε μονάδες κομποστοποίησης. ✓ Οι επιχειρήσεις και τα εστιατόρια οφείλουν να επανεξετάσουν τον τρόπο τακτοποίησης των απορριμμάτων τους στον δικό τους χώρο. Παράλληλα ο ∆ήμος, με πνεύμα συνεργασίας και καλή οργάνωση, θα φροντίζει για την πολιτισμένη και σύγχρονη αποκομιδή τους. ✓ Τοποθέτηση απορριμματικών καλαθιών σε κομβικά σημεία της πόλης και συνεχής αποκομιδή και έλεγχος. ✓ Οργανωμένος καθαρισμός των παραλιών από τον ∆ήμο και εθελοντικές ομάδες.


15

3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Η έντονη εμπορευματοποίηση και οικοπεδοποίηση της γης έφερε μεγάλες αλλαγές στη χρήση των χωραφιών, στην αξία τους και στην ριζική αλλαγή του τοπίου. Οι αντικειμενικές αξίες, ως έχουν, εξυπηρετούν αποκλειστικά τους ξένους επενδυτές. Σήμερα είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να οριστούν χρήσεις γης. Να επανασχεδιαστεί και να επικαιροποιηθεί ο χωροταξικός χάρτης της Μύκονου. Η προβλεπόμενη από τον «Καλλικράτη» ίδρυση πολεοδομικού γραφείου πρέπει να στελεχωθεί σωστά από την αρχή και να συμβάλει στην ομαλή και έγκαιρη διεκπεραίωση των οικοδομικών αδειών.

Προτείνουμε: ✓ Σύσταση συμβουλίου χωροταξίας από κατοίκους και ειδικούς επιστήμονες που σε συνεργασία με τον ∆ήμο θα παρακολουθεί τα χωροταξικά θέματα του νησιού ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο συγκεκριμένων προτάσεων προς την κεντρική εξουσία για το μέλλον του χωροταξικού της Μυκόνου. Το νησί οφείλει να διαμορφώσει άποψη για τις αρχιτεκτονικές κατευθύνσεις και τον πολεοδομικό του προσανατολισμό, που θα καλύψουν μελλοντικά τις πραγματικές οικονομικές και αισθητικές του ανάγκες. ✓ Κίνητρα ενίσχυσης των αγροτικών δραστηριοτήτων που θα εξασφαλίσουν μελλοντικά όρους δόμησης άνετων αγροικιών, με χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας των μυκονιάτικων προϊόντων. ✓ Αποκατάσταση στις ρίμες και τους πεζοδρόμους, να προστατεύσουμε τους περιστερώνες, τα πατητήρια και τα κελιά. Ένα δίκτυο κίνησης πεζών φιλικό στον περιπατητή, θα προβάλει την ενδοχώρα της Μυκόνου στον επισκέπτη, αναδεικνύοντας στοιχεία ικανά να τον φέρουν σε επαφή με το άλλο πρόσωπο του νησιού.


16 ΧΩΡ ΩΡ ΡΟΤΑ ΟΤΤΑΞΞΙΑ ΙΑ ΙΑ

∆ημόσιος Χώρος Στόχος μας είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων αγαθών, των συλλογικών υποδομών και των κοινόχρηστων χώρων. Ο δημόσιος χώρος είναι συλλογικό αγαθό, όχι χώρος εμπορίου. Αυτό το έχουμε ξεχάσει.

Προτείνουμε: ✓ Αξιοποίηση της μελέτης Ρωμανού για τις χρήσεις γης στη Χώρα. ✓ Ολοκληρωση της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως. ✓ Μελέτη και καταγραφή όλων των δημόσιων χώρων του ∆ήμου με σκοπό την αξιοποίησή τους. ✓ Σταδιακή μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και των εμπορευμάτων που καταλαμβάνουν δημόσιους χώρους. ✓ Φροντίδα για την αισθητική αναβάθμιση της πόλης: με σταδιακή υπογείωση των καλωδίων της ∆ΕΗ, περιορισμό των κεραιών τηλεόρασης και με γνωμοδότηση του ∆ήμου στη χωροθέτηση των εξωτερικών μοτέρ των κλιματιστικών. ✓ Ανακατασκευή, συντήρηση και ασβέστωμα πλακόστρωτων σε δημόσιους χώρους.

Μύλοι Προτείνουμε: ✓ Αλλαγή της σημερινής αποκαρδιωτικής εικόνας των Μύλων, που έχουν μετατραπεί σε πάρκινγκ και σκουπιδότοπο. Είναι μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, έμβλημα της μυκονιάτικης ταυτότητας, και οφείλουμε να τους αντιμετωπίσουμε με σεβασμό και κατά προτεραιότητα. ✓ Αποσυμφόρηση της περιοχής από τα αυτοκίνητα και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Σε συνδυασμό με τις λύσεις για την αντιμετώπιση των σκουπιδιών, οι Μύλοι θα μπορέσουν επιτέλους να αναδείξουν την αίγλη τους.

Λάκκα Προτείνουμε: ✓ ∆ημιουργία ενός πρότυπου ανοιχτού χώρου συνεύρεσης, αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων: χωροθετική επανασχεδίαση της παιδικής χαράς


17 17

και του γηπέδου μπάσκετ, αναβάθμιση του χώρου με τους ευκαλύπτους σε πάρκο. ✓ Περιορισμός των τραπεζοκαθισμάτων με στόχο τη διαμόρφωση πράσινων χώρων και περιοχής περιπάτου και παιχνιδιού. ✓ Σύγχρονη παιδική χαρά στον χώρο του μπάσκετ με κατασκευές πιστοποιημένες για την ασφάλεια των παιδιών και ειδικό συνθετικό δάπεδο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης. Καλός φωτισμός και προσωπικό ασφαλείας. ✓ Ανακατασκευή του γηπέδου μπάσκετ –με αλλαγή προσανατολισμού– στον χώρο της παιδικής χαράς. Περίφραξη, δημιουργία κερκίδων. ✓ ∆ιατήρηση του χαρακτήρα του θεάτρου Λάκκας. Λειτουργικοί βοηθητικοί χώροι, σύγχρονες υποδομές, προδιαγραφές ασφαλείας και μέριμνα συντήρησης ώστε να λειτουργεί ως αυτόνομο κύτταρο εκδηλώσεων.

Νέο Λιμάνι Το Νέο Λιμάνι μαζί με τα «φαραωνικά» έργα βόρεια του παλιού λιμανιού αποτελούν έργα για τα οποία κανείς από τους πολίτες της Μυκόνου δεν έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα περιλαμβάνουν και πότε θα ολοκληρωθούν.

Προτείνουμε: ✓ Μέχρι την ολοκλήρωση του έργου να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες, τηλεφωνικός θάλαμος, εκδοτήριο εισιτηρίων, αξιοπρεπές στέγαστρο και καθίσματα στον χώρο αναμονής. ✓ Εικαστικές παρεμβάσεις και πολιτιστικές δράσεις στους νέους χώρους που δημιουργούνται βόρεια του παλιού λιμανιού, δράσεις που θα προσδίδουν έναν πνευματικό χαρακτήρα στο έργο. ✓ ∆ημιουργία αγοράς τοπικών προϊόντων στον χώρο του παλιού λιμανιού, κάτω από το αρχαιολογικό μουσείο.


18 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Χώροι Στάθμευσης Ο αριθμός των χιλιάδων αυτοκινήτων που δέχεται το νησί τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ένα αβάσταχτο φορτίο. Το νέο πάρκινγκ του λιμανιού, η ελεγχόμενη στάθμευση και η εύρεση νέων χώρων δεν θα λύσουν το πρόβλημα εάν η πολιτική μας δεν επικεντρωθεί στην αλλαγή νοοτροπίας για τη χρήση του αυτοκινήτου και την προώθηση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης (νέα λεωφορεία, ποδήλατο, αλλά και νέες τεχνολογίες, όπως το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο που θα μπει σύντομα στη ζωή μας).

Προτείνουμε: ✓ Λύση του ιδιοκτησιακού προβλήματος του δημοτικού πάρκινγκ στον Νταβιά και μελέτη για έναν σύγχρονο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, με υπόγειο σταθμό. ✓ Εύρεση νέων χώρων στάθμευσης περιφερειακά της Χώρας. Συνεχής μεταφορά των οδηγών από και προς το κέντρο της πόλης με μικρά λεωφορεία.

Συγκοινωνίες Για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα και δραστικές λύσεις σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του νησιού, χρειάζεται όλοι οι πολίτες της Μυκόνου μαζί με τους επαγγελματίες του χώρου να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις.

Προτείνουμε: ✓ ∆ιάλογο με τους ιδιοκτήτες των ΚΤΕΛ για αντικατάσταση του ρυπογόνων οχημάτων με μικρά ευέλικτα λεωφορεία συνεχούς ροής. Μηχανήματα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτήριου και παροχή αναλυτικών χαρτών και δρομολογίων, ώστε το λεωφορείο να γίνει περισσότερο προσιτό στους χρήστες. ✓ Το Νέο Λιμάνι πρέπει να είναι σε τακτική σύνδεση τουλάχιστον με το παλιό, τη Φάμπρικα, το αεροδρόμιο και την Άνω Μερά. ✓ Συγκοινωνιακό ∆ίκτυο που θα πρέπει να λειτουργεί με τις απαραίτητες προσαρμογές και κατά τη χειμερινή περίοδο. Οι δημότες από τη Χώρα έως την Άνω

Μερά και από τον Αϊ Γιάννη έως τον Άγιο Στέφανο έχουν ανάγκη αξιοπρεπούς συγκοινωνίας χειμώνα-καλοκαίρι.


1919 19

✓ Σε περίπτωση μη κάλυψης των αναγκών από ιδιώτες, ο ∆ήμος να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας συμπληρωματικής δημοτικής συγκοινωνίας. ✓ Συνεννόηση με τους οδηγούς ταξί και ενόψει της απελευθέρωσης του επαγγέλματος, με στόχο ταξί λειτουργικά και φιλικά στον επισκέπτη. ✓ Μεταφορά της πιάτσας στον ΟΤΕ. ✓ Ταξί με προδιαγραφές για άτομα με ειδικές ανάγκες. ✓ Ηλεκτρονικό μηχάνημα αναμονής στην πιάτσα ώστε να αλλάξει η εικόνα με τις μεγάλες ουρές. ✓ Εκπόνηση μελέτης για τη χρησιμότητα ακτοπλοϊκής σύνδεσης με καραβάκια ταξί ή λάτζες από τον Αϊ Νικολάκη στο παλιό και στο νέο Λιμάνι. Καιρού επιτρέποντος, ένα τέτοιο μέσο μπορεί να εξυπηρετεί κόσμο που θέλει να μεταφερθεί από τον Κόρφο, τα Κανάλια και αλλού. Αυτό συνδυάζει τη μετακίνηση με την αναψυχή. Είναι δοκιμασμένο και σε άλλα νησιά και έχει αποδειχθεί αρκετά λειτουργικό, όπως για παράδειγμα στις Σπέτσες και στον Γαλατά του Πόρου. ✓ Αυστηρότερη επιτήρηση και επανεξέταση του ωραρίου εισόδου- εξόδου αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων στη Χώρα.


20 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

∆ρόμοι Η κυκλοφορία αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων, μηχανών και πεζών είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του νησιού. Ειδικά το καλοκαίρι συμβαίνουν συνεχώς τροχαία ατυχήματα.

Προτείνουμε: ✓ Τακτική συντήρηση και αποκατάσταση του οδοστρώματος με ελέγχους ποιότητας. Ορθή σήμανση, σωστό οδικό και οικολογικό φωτισμό. ✓ Αφαίρεση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων. ✓ Ο παλιός περιφερειακός δρόμος από το ύψος της στροφής για Άνω Μερά μέχρι τη διασταύρωση της Φάμπρικας να γίνει ήπιας κυκλοφορίας με τεχνικές περιορισμού της ταχύτητας. ✓ Ενεργοποίηση των επιστημονικών μελετών που έχει ο δήμος για τις μονοδρομήσεις. ✓ ∆ημιουργία πεζοδρομίων ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση των πεζών και των μαθητών. ✓ Σήμανση διαβάσεων πεζών με αυστηρή επιτήρηση στα σημεία που περνούν μαθητές. ✓ Εφαρμογή του νόμου στο θέμα της κατάληψης των δρόμων από εταιρείες ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων. ✓ Απελευθέρωση των πεζοδρόμων και των πλατειών από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. ✓ Πίεση για αυστηρότερους ελέγχους της Τροχαίας για κράνη και μεθυσμένους οδηγούς.

Το αλαλούμ των δρόμων, τα στατιστικά ατυχημάτων και θανάτων πρέπει να μας απασχολήσουν σοβαρά. Το τουριστικό προϊόν μόνο κέρδος έχει να αποκομίσει από την αυτονόητη προστασία του οδηγού και του εποχούμενου.

Παραλίες Η εικόνα των παραλιών έχει αλλοιωθεί. Μικρά «μαγαζάκια» από πυκνές ομπρέλες και ξαπλώστρες στερούν από τους λουόμενους το δικαίωμα να χαρούν ελεύθερα την παραλία.


2121 21

Προτείνουμε: ✓ Περιορισμό των ομπρελών με βάση τις νομοθετικές ρυθμίσεις και δημιουργία ενδιάμεσων κενών προκειμένου να υπάρχει χώρος για όσους δεν επιθυμούν να πληρώσουν. ✓ Ελεύθερη διέλευση και πρόσβαση στη θάλασσα. Αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας. ✓ Χωροθέτηση θαλάσσιου πάρκου και προστασία των αλιευμάτων. Το πάρκο θα το διαχειρίζεται ένας νέος φορέας με την ευθύνη να εφαρμόσει ρυθμιστικά μέτρα προστασίας του χώρου από την ερασιτεχνική αλιεία, την ταχύτητα διέλευσης των σκαφών και τη διακίνηση των επισκεπτών. Το θαλάσσιο πάρκο θα εξασφαλίσει τον εμπλουτισμό των αλιευμάτων και θα δώσει την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν το μοναδικό υποθαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής.

∆ημόσιες Τουαλέτες Οι δημοτικές τουαλέτες αποτελούν πληγή για την εικόνα της Μυκόνου. Ανύπαρκτες στις παραλίες, ενώ όπου υπάρχουν, όπως στο λιμάνι και στη Χώρα, δεν πληρούν τους κανόνες υγιεινής.

Προτείνουμε: ✓ Πλήρη ανακατασκευή των δημοτικών χώρων υγιεινής και χημικές τουαλέτες στις οργανωμένες παραλίες.

Νεκροταφεία Το νεκροταφείο της Χώρας δεν πληροί πια τις γεωλογικές, μορφολογικές, οικιστικές και κυρίως ηθικές προϋποθέσεις για να λειτουργήσει σωστά.

Προτείνουμε: ✓ Ίδρυση νέου νεκροταφείου εκτός των ορίων της πόλης που θα εξυπηρετήσει τον πληθυσμό που έτσι και αλλιώς κατοικεί εκτός Χώρας.


4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο Μυκονιάτης της δεκαετίας του 1960, με την «ερασιτεχνική» παροχή υπηρεσιών και τη φιλόξενη στάση του, μετέτρεψε τη Μύκονο σε έναν διεθνή ελκυστικό προορισμό. Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι. Σήμερα χρειάζεται επειγόντως να αποσαφηνίσουμε την τουριστική μας ταυτότητα. Να ενισχύσουμε τα πολιτισμικά σημεία που μας διακρίνουν από άλλους προορισμούς. Να αποφασίσουμε τι είδους τουρισμό θέλουμε για τη Μύκονο του 21ου αιώνα: Τουρισμό χαμηλής ποιότητας, με έμφαση στις μαζικές αφίξεις, στην ξέφρενη νυχτερινή ζωή, στην υπερκατανάλωση αλκοόλ, ή τουρισμό υψηλών προσδοκιών, με κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, μεσογειακή ομορφιά και πολιτισμό; Θέλουμε έναν τουρισμό υψηλής ποιότητας, με κατάλληλες υποδομές και άριστο επίπεδο υπηρεσιών, που δεν θα αντιστρατεύεται τη φυσική ομορφιά. Θέλουμε μια στρατηγική προσέγγιση νέων αγορών και επισκεπτών, που θα δώσουν στο νησί διαφορετική προοπτική. ∆εν μπορούμε να επενδύσουμε σε ποιοτικότερο τουρισμό εάν δεν στοχεύσουμε στην ισόρροπη ανάπτυξη του οικονομικού, του κοινωνικού και του περιβαλλοντικού τομέα. Οι συνθήκες απαιτούν ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που θα ικανοποιεί επίσης όσους ζητούν ήρεμες διακοπές και αναψυχή. Το νησί είναι ένας τόπος σύνθεσης αντιθέσεων και αυτό το καθιστά σημαντικό πόλο έλξης διαφορετικών επισκεπτών. Κυρίως πρέπει να συνεχίσουμε την παράδοση του σεβασμού στον επισκέπτη και στην τυχόν διαφορετικότητά του. Να του προσφέρουμε τις συνθήκες μιας καλά οργανωμένης και πολιτισμένης πόλης. Όσο περισσότερο σεβόμαστε εμείς το νησί τόσο θα μας σέβεται και ο επισκέπτης. Πεποίθησή μας είναι ότι:

Η ποιότητα ζωής των πολιτών είναι η καλύτερη διαφήμιση για το νησί.

Προσέγγιση νέων αγορών και επισκεπτών, ισόρροπη ανάπτυξη οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού τομέα.


24 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μύκονος Προτείνουμε: ✓ Επανεξέταση του πλάνου συμμετοχής μας σε διεθνείς εκθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη την αναποτελεσματικότητα πολλών συμμετοχών. Η στελέχωση των αποστολών πρέπει να γίνεται με αυστηρά κριτήρια, ενώ θα πρέπει να έχει προηγηθεί σοβαρή επεξεργασία των στόχων. Τα αποτελέσματα να συζητούνται και να αναλύονται δημόσια, ώστε να έχουμε όλοι μια εικόνα για τη δυναμική και την προοπτική της επερχόμενης τουριστικής περιόδου. ✓ Σύσταση ερευνητικής ομάδας για τον τουρισμό η οποία θα παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στην τουριστική αγορά, θα καταγράφει προβλήματα, ελλείψεις, τα παράπονα και τις υποδείξεις των επισκεπτών και θα προτείνει λύσεις με βάση τη διεθνή εμπειρία, συμμετέχοντας έτσι ουσιαστικά στην προώθηση της Μυκόνου. ✓ Η προβολή της Μυκόνου πρέπει να είναι αντάξια του ονόματός της. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού, οι υποδομές και ο πολιτισμός του –η μουσική, ο χορός, η τέχνη, η γαστρονομία–, πρέπει να προβάλλονται στοχευμένα, σε δυναμικές και αυτόνομες εκδηλώσεις ανά τον κόσμο. Απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ποιοτική επιλογή των αποδεκτών της διαφημιστικής προβολής. Είναι άλλο να συμμετέχεις σε χαοτικές επαγγελματικές εκθέσεις και άλλο να είσαι εσύ ο διοργανωτής μιας εκδήλωσης σε ειδικό χώρο όπου το συνολικό προϊόν της Μυκόνου θα προβληθεί αξιοπρεπώς και μεθοδευμένα. ✓ Στήριξη από τον ∆ήμο παράλληλων εικαστικών εκθέσεων, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Μυκόνου σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις. Το έργο των καλλιτεχνών προβάλλει έμμεσα το όνομα του νησιού στο φιλότεχνο κοινό. ✓ Εκμετάλλευση του κεφαλαίου των πολιτιστικών φορέων, των μουσικών και των χορευτικών σχημάτων για την τουριστική προβολή του νησιού. Συστηματική προώθησή τους σε διεθνείς τουριστικές εκδηλώσεις. ✓ Αξιοποίηση της επιλογής διεθνώς αναγνωρισμένων προσωπικοτήτων να κάνουν το νησί δεύτερη πατρίδα τους. Η μέχρι τώρα πολιτική, επενδύοντας περισσότερο στο εγχώριο life style, άφησε αναξιοποίητο το πολύτιμο κεφάλαιο ενός Γιεχούντι Με-


νουχίν. Προτείνουμε τη δημιουργία αρχείου με φίλους του νησιού, ανθρώπους που αγάπησαν, νοιάστηκαν και διαφήμισαν τον τόπο, περισσότερο ή λιγότερο γνωστούς. Οφείλουμε τέλος αντί να ψάχνουμε μόνο για καινούργιους φίλους, να κάνουμε κάτι για να φέρουμε πίσω στο νησί τους παλιούς. ✓ Ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή του νησιού ως ενιαίου προορισμού, όπου το καλό ξενοδοχείο δεν θα είναι αποκομμένο από το καλό φαγητό, την απόλαυση της θάλασσας, το όμορφο φυσικό περιβάλλον. ✓ Άμεση προτεραιότητα στην ασφάλεια και την υγεία. Στον τομέα αυτό είναι αναγκαία η συμβολή και η συνεργασία του επιχειρηματικού κόσμου και της δημοτικής αστυνομίας, καθώς και η βελτίωση της οργάνωσης του Κέντρου Υγείας. Ο διεθνής αντίκτυπος το θανάτου του Ντουζόν Ζαμίτ πρέπει επιτέλους να μας αφυπνίσει. ✓ Τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών σε κομβικά σημεία της Χώρας που θα καθοδηγούν τον τουρίστα στο ταχυδρομείο, το λιμάνι, τα λεωφορεία, τους Μύλους κ.α. Τοποθέτηση δίγλωσσων πινακίδων με τα ονόματα των οδών. Με αυτές τις απλές παρεμβάσεις ο επισκέπτης αισθάνεται ασφαλής. ✓ Εγκατάσταση μηχανημάτων ηλεκτρονικής εύρεσης ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων, γραφείων ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων, εκδρομών, χαρτών και λοιπών πληροφοριών στα λιμάνια και στο αεροδρόμιο. ✓ Θεσμοθέτηση ετήσιου φεστιβάλ με έμφαση στον τοπικό πολιτισμό όπου θα αναδεικνύονται τα ντόπια προϊόντα και χειροτεχνήματα, με παράλληλη παρουσίαση μουσικών, θεατρικών και χορευτικών σχημάτων. ✓ Ενίσχυση των τοπικών μουσείων μέσω της δημιουργίας «∆ικτύου Μουσείων». Ενιαίο εκπτωτικό εισιτήριο που θα διατίθεται σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης για τους επισκέπτες. ✓ Επίσπευση της κατασκευής του νέου αρχαιολογικού μουσείου Μυκόνου.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

25


26 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

✓ Πρόγραμμα δωρεάν ξεναγήσεων στα Ελληνικά. ✓ ∆ημιουργία φακέλου για χαρακτηρισμό συγκεκριμένων περιοχών και μνημείων ως τόπων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς υπό την προστασία της ΟΥΝΕΣΚΟ (π.χ. Κάτω Μύλοι, Κάστρο, Παλιόκαστρο). Με αυτόν τον τρόπο θα προβληθούν τα μνημεία και θα διασωθεί η ιστορική ταυτότητα των περιοχών αυτών χωρίς να ακυρωθεί ο εμπορικός τους χαρακτήρας. ✓ Εκπόνηση ειδικής μελέτης φωτισμού ανάδειξης των μνημείων. ✓ Τοποθέτηση των απαραίτητων σημάνσεων κατά μήκος της ακτογραμμής για την ασφάλεια των λουόμενων. ✓ Αυστηρή χωροθέτηση για τα θαλάσσια σπορ. ✓ Λουτρικές εγκαταστάσεις στις οργανωμένες παραλίες. ✓ Αναβάθμιση της Άνω Μεράς ως τουριστικού προορισμού, με προβολή των τοπικών πολιτιστικών στοιχείων (μουσική, χορός, γαστρονομία και θρησκευτικότητα).


∆ήλος Η κινητήρια δύναμη της τουριστικής ανάπτυξης της Μυκόνου σταδιακά απαξιώθηκε από την πολιτεία και υποβαθμίστηκε ο ρόλος της. Οι προσπάθειες και η οικονομική στήριξη συλλόγων και άλλων φορέων δεν μπορούν να καλύψουν τα κενά στις υποδομές και την έλλειψη προσωπικού. Χρειάζεται συντονισμός δράσεων και ολοκληρωμένος σχεδιασμός ώστε η ∆ήλος να αποτελέσει και πάλι ισχυρό πόλο τουριστικής προβολής.

Προτείνουμε: ✓ Ουσιαστική διαφημιστική προβολή της ∆ήλου μέσω έντυπων, ηλεκτρονικών και διαδικτυακών εκδόσεων. ✓ Οργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων και επιστημονικών συναντήσεων με σκοπό την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. ✓ ∆ημιουργία προγράμματος δωρεάν ξεναγήσεων στα Ελληνικά. ✓ Καλύτερη διαβίωση των φυλάκων και των εργαζομένων με λειτουργικότερες υποδομές. ✓ Εκσυγχρονισμό του κυλικείου με αναβάθμιση των χώρων και των υπηρεσιών του. ✓ Εγκατάσταση τουαλετών στον χώρο του λιμανιού.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

27


5. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Πολιτιστική Πολιτική Η ενίσχυση των πολιτιστικών δομών του ∆ήμου, η προβολή των αρχαιολογικών χώρων και της πλούσιας παράδοσης του τόπου, καθώς και η επαφή με τα διεθνή καλλιτεχνικά ρεύματα, μπορούν να αναδείξουν το νησί ως πρότυπο χώρο δημιουργίας και έκφρασης. Η έλλειψη σύγχρονων πολιτιστικών αναφορών για έναν τόπο με διεθνιστικό χαρακτήρα όπως η Μύκονος είναι απόρροια λανθασμένων επιλογών.

Για τον πολιτισμό θα πρέπει να αποφασίζουν άνθρωποι του χώρου. Προτείνουμε: ✓ ∆ιοργάνωση ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Έθνικ Μουσικής από τον ∆ήμο σε συνεργασία με διεθνή πρακτορεία και ντόπιους επιχειρηματίες. Στην Ευρώπη κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περισσότερα από 5.000 φεστιβάλ. Πολλά από αυτά έχουν γίνει σημεία αναφοράς και προσελκύουν στις πόλεις τους επισκέπτες από όλον τον κόσμο ενισχύοντας έτσι τον τουρισμό τους. Η Μύκονος είναι ιδανική για τη διοργάνωση ενός τέτοιου φεστιβάλ στη χαμηλή περίοδο (π.χ. Άνοιξη, μέσα Σεπτεμβρίου, Οκτώβριο). Το φεστιβάλ πρέπει από την αρχή να στηθεί σε σωστές βάσεις, με γενναία χρηματοδότηση και μακροχρόνιο προγραμματισμό, ώστε να γίνει θεσμός που θα ελκύει πλήθος τουριστών. ✓ Μετατροπή της σημερινής πινακοθήκης (Αίθουσα Ιγγλέση) σε Γραφείο τουριστικής ανάδειξης και ενημέρωσης, με πωλητήριο δημοτικών εκδόσεων και τοπικών προϊόντων. Έτσι, στην καρδιά του εμπορικότερου δρόμου της πόλης και του νησιού, θα έχουν τη δυνατότητα να προβληθούν η Μύκονος και τα μυκονιάτικα προϊόντα.

Πολιτιστική πολιτική: να αναδείξουμε το νησί ως πρότυπο χώρο δημιουργίας και έκφρασης.


30 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΙ∆ΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

✓ Ανάδειξη των καλλιτεχνών και των ανθρώπων του πολιτισμού που έζησαν και ζουν ανάμεσά μας δημιουργώντας έργο που τιμά το νησί μας. Εκδηλώσεις όπως οι πρόσφατες της Κ.∆.Ε.Π.Α.Μ. για τον Luis Orozco, τον Τέλη Βασιλικιώτη και τον John Gorbidge υπηρετούν αυτή ακριβώς τη στόχευση. ✓ Αξιοποίηση των ενεργών πολιτιστικών συλλόγων του νησιού και εκπροσώπησή τους στα συμβούλια της Κ.∆.Ε.Π.Α.Μ. ✓ Ενεργοποίηση του θεσμού των χορηγιών με παράλληλη προσφορά ανταποδοτικών κινήτρων από τον ∆ήμο. ✓ Προώθηση του θεσμού των αδελφοποιήσεων πόλεων. ✓ Ανάπτυξη της επικοινωνίας με τις υπόλοιπες Κυκλάδες και τα ∆ωδεκάνησα σε ζητήματα πολιτισμού. Στο πλαίσιο της σύγχρονης περιφέρειας που δημιουργείται, να δημιουργήσουμε γέφυρες πνευματικού διαλόγου ώστε το Νότιο Αιγαίο να γίνει κέντρο πνευματικής και πολιτιστικής δημιουργίας. ✓ Αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης Μυκόνου, με μηχανοργάνωση και ψηφιοποίηση του αρχειακού της υλικού. Κάλυψη των αναγκών συντήρησης παλαιών και σπάνιων εκδόσεων. ∆ημιουργία Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης με έμφαση στην Νεότερη Ιστορία της Μυκόνου και στην τουριστική της ανάπτυξη. Μέριμνα για δημιουργία τουαλέτας. Αναζήτηση νέου σύγχρονου κτιρίου για μεταστέγαση της Βιβλιοθήκης. ✓ Ενίσχυση και υλικοτεχνική υποστήριξη του Λαογραφικού και του Ναυτικού μουσείου. ✓ ∆ιατύπωση αιτήματος στην υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού για αποκατάσταση του φάρου του Αρμενιστή και πρόταση ώστε ο χώρος να είναι επισκέψιμος, εντάσσοντάς τον στα αξιοθέατα του νησιού. ✓ Αξιοποίηση εναλλακτικών χώρων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, π.χ. πλατείες, παραλίες. ✓ Συντονισμό μεταξύ Γρυπαρείου, Κ.∆.Ε.Π.Α.Μ., Στέγης Πολιτισμού Π. Κουσαθανά και Πολιτιστικού Κέντρου Άνω Μεράς για τη διοργάνωση ετήσιου κύκλου εκδηλώσεων. Η ενίσχυσή τους κυρίως τον χειμώνα θα καλύψει την κοινωνική ανάγκη για ψυχαγωγία και πολιτισμό.


Παιδεία Είναι γεγονός ότι υπάρχει αυξημένη ανάγκη υποδομών λόγω διαρκούς αύξησης του πληθυσμού. Ήδη έχουν κορεστεί ακόμα και τα νέα σχολικά κτίρια που ιδρύθηκαν τα τελευταία χρόνια. Οι νέες τεχνολογίες πρέπει άμεσα να περάσουν το κατώφλι των σχολείων. Ο δήμος οφείλει να δίνει προοπτικές επαγγελματικού προσανατολισμού στους μαθητές, δρώντας συμπληρωματικά στο πλαίσιο των αναγκών και των προοπτικών της τοπικής οικονομίας. Τα επί χρόνια άλυτα προβλήματα στελέχωσης και κτιριακής επάρκειας των παιδικών σταθμών τυραννούν τους εργαζόμενους γονείς. Βασικό πρόβλημα που έχει αναδυθεί τα τελευταία χρόνια είναι η αδιαφάνεια που επικρατεί στη διαδικασία προτεραιότητας με την οποία γίνονται δεκτά τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Πρέπει να λείψουν οι αδικίες και η εκμετάλλευση της ανάγκης των γονιών για εργασία.

Προτείνουμε: ✓ Η αρμοδιότητα της επιλογής με αυστηρή τήρηση των προτεραιοτήτων και των αναγκών πρέπει να φύγει άμεσα από το γραφείο του ∆ημάρχου. ✓ Ενίσχυση και υποστήριξη των παιδικών σταθμών. Λειτουργία τουλάχιστον ενός ακόμα για αποσυμφόρηση των άλλων δύο. ✓ Ίδρυση δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών. ✓ ∆ημιουργία στεγασμένων χώρων για αθλητικές δραστηριότητες στα ∆ημοτικά σχολεία. ✓ Ίδρυση Γυμνασίου στην περιοχή της Άνω Μεράς, που θα καλύψει ένα μεγάλο κενό και θα ανακουφίσει γονείς και μαθητές από δρομολόγια και χάσιμο χρόνου. Παράλληλα θα απελευθερώσει στο Γυμνάσιο της Χώρας αίθουσες, ώστε να αναπτυχθεί σωστότερα η εκπαιδευτική διαδικασία. ✓ ∆ιεκδίκηση δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαιδευτικής μονάδας στο πλαίσιο των ΕΠΑ.Σ. με ειδικότητα τις «Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Υπηρεσίες». ✓ Παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού ώστε όλοι οι μαθητές στα σχολεία της Μυκόνου να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. ✓ ∆ημιουργία δημοτικού ιντερνέτ με δωρεάν παροχή στους μαθητές.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΙ∆ΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

31


32 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΙ∆ΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Επιμόρφωση – Πρόνοια Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής ένταξης είναι θεμελιώδης αρχή της πολιτικής μας. Προτείνουμε: ✓ Λειτουργία τμημάτων επιμόρφωσης για τους εργαζόμενους σε τουριστικά επαγγέλματα ή τους εποχιακά ανέργους, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. ✓ ∆ιεύρυνση των εργαστηρίων της Κ.∆.Ε.Π.Α.Μ. με αντικείμενο τη διαπολιτισμική επικοινωνία και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ώστε οι αλλοδαποί να εξοικειωθούν με την πραγματικότητα της Μυκόνου. ✓ Υποστηρικτικές δομές για άτομα με ειδικές ανάγκες και ανθρώπους τρίτης ηλικίας, όπως λειτουργία Κ.Α.Π.Η. και δημοτικό γηροκομείο.


Αθλητισμός Κύρια προτεραιότητα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι η προώθηση αθλητικών προγραμμάτων και συλλόγων, παρέχοντας οικονομική, κτιριακή και ηθική υποστήριξη. Η δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες του Α.Ο. Μυκόνου είναι σοβαρή. Έχει δημιουργηθεί μια κυψέλη οργανωμένης άθλησης της νεολαίας, η οποία χρειάζεται ενίσχυση. Το Κλειστό Γυμναστήριο και το Κολυμβητήριο είναι απαίτηση της τοπικής κοινωνίας εδώ και πολλές δεκαετίες.

Προτείνουμε: ✓ ∆ημιουργία ενός σύγχρονου πολυχώρου στην Άνω Μερά όπου θα διοργανώνονται αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς επιπέδου, στον χώρο ανατολικά του μνημείου των Ηρώων. ✓ Ολοκλήρωση της διαμόρφωσης των γύρω χώρων στο γήπεδο Κόρφου. ∆ημιουργία στεγάστρου για την εκγύμναση των αθλουμένων όταν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την παραμονή σε ανοικτό χώρο. Ενίσχυση του φωτισμού. ✓ Ανάπτυξη εσωτερικών πρωταθλημάτων θαλάσσιων σπορ με συμμετοχή όμορων νησιών. ✓ Φροντίδα για μόνιμη στέγαση του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Μυκόνου και για ενίσχυση της υλικοτεχνικής του υποδομής. ✓ Υποστηρικτικές δομές και δράσεις για τη διευκόλυνση του γουίντ σέρφινγκ στο νησί. Οι καιρικές συνθήκες έχουν καταστήσει το νησί προσφιλή προορισμό των φίλων του σπορ. Είναι ανάγκη να εκδηλώσει και ο ∆ήμος ενδιαφέρον. Πολύ περισσότερο όταν δύο περιοχές –Κόρφος και Φτελιά– είναι από τις πλέον εγκαταλειμμένες, ενώ μπορούν να δεχτούν ήπια παρέμβαση.

Φιλοζωία Στήριξη και ενίσχυση της φροντίδας των αδέσποτων ζώων και της προστασίας της άγριας ζωής, σε συνεργασία με τη Φιλοζωική Μυκόνου.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΙ∆ΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

33


34 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΙ∆ΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Προτείνουμε: ✓ Πρόγραμμα ελέγχου του πληθυσμού και πολιτική υιοθεσίας των αδέσποτων σκύλων και γατών. ✓ Καμπάνια ενημέρωσης στα σχολεία. ✓ Ανεύρεση και παραχώρηση κατάλληλου ακινήτου για φιλοξενία αδέσποτων ζώων με βάση τα διεθνή πρότυπα. ✓ Προστασία των πελεκάνων από τη φωτογραφική αδηφαγία των τουριστών. Φροντίδα για τη μεταφορά τους κάθε βράδυ σε προστατευμένο χώρο. Αν θέλουμε να τους προβάλλουμε παγκοσμίως σαν σύμβολα, πρέπει να τους παρέχουμε στοιχειώδεις συνθήκες ηρεμίας και διαβίωσης.

Υγεία Παρά την άνοδο του βιοτικού μας επιπέδου, οι υπηρεσίες υγείας παραμένουν προβληματικός τομέας. Το Κέντρο Υγείας υπολειτουργεί, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ και οι ιδιωτικές παροχές υγείας λειτουργούν συμπληρωματικά, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέρχονται σε πολλά σοβαρά περιστατικά.

Προτείνουμε: ✓ Ενίσχυση του Κέντρου Υγείας, επανεξέταση των αναγκών του και επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Στόχος είναι η δημιουργία μεγαλύτερης δημόσιας νοσοκομειακής μονάδας, ενός καλά οργανωμένου νοσοκομείου ικανού να εξυπηρετήσει κατοίκους και επισκέπτες. ✓ Επιχορήγηση από τον ∆ήμο του προληπτικού ελέγχου των παιδιών προσχολικής ηλικίας, ώστε να φύγει ένα οικονομικό βάρος από τους γονείς. ✓ Κάλυψη από τον ∆ήμο της ιατρικής περίθαλψης ατόμων με πολύ χαμηλό εισόδημα καθώς και της δαπάνης για φάρμακα και ειδικές ιατρικές υπηρεσίες.


6. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΥΠΑΙΘΡΟΣ Η ενίσχυση των αγροτικών και των μεταποιητικών δραστηριοτήτων μπορεί να συμπληρώσει με ποιοτικά στοιχεία την τουριστική οικονομία του νησιού και –σε καιρό κρίσης– αποτελεί μια εναλλακτική λύση για την απασχόληση των ανέργων. Η μυκονιάτικη ύπαιθρος, όση δεν έχει χτιστεί ακόμη, αλλά και η Ρήνεια μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός συμπληρωματικού μοντέλου οικονομίας, να υποδεχτούν πρότυπες καλλιέργειες και μεταποιητικές μονάδες οικοτεχνικής ή βιοτεχνικής μορφής. Τα παραπάνω θα αναβαθμίσουν το τουριστικό μας προϊόν και θα δημιουργήσουν επισκέψιμες αγροτικές εγκαταστάσεις ενισχύοντας περαιτέρω τον τουρισμό.

Προτείνουμε: ✓ Ενεργή υποστήριξη από τον ∆ήμο στο θέμα αυτό και παροχή κινήτρων σε αγρότες κτηνοτρόφους. ✓ Προσπάθεια ανασυγκρότησης του Γεωργικού Συνεταιρισμού, ώστε να γίνεται πρωτογενής παραγωγή στο νησί και να προβάλλονται ποιοτικά τοπικά προϊόντα. ✓ Ενίσχυση του αγροτικού έργου που συντελείται στο νησί. Επιμόρφωση των παραγωγών με σεμινάρια και ημερίδες γεωπόνων, ζωοτεχνών και άλλων ειδικοτήτων πρωτογενούς παραγωγής και οργάνωσης. ✓ Συμβουλευτική και γραφειοκρατική υποστήριξη των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα. ✓ Προστασία και ενίσχυση της αγροτικής φυσιογνωμίας της Ρήνειας. ✓ Παροχή κινήτρων για καλλιέργειες σε όσες τουριστικές μονάδες βρίσκονται στην ύπαιθρο και διαθέτουν άκτιστη γη.

Η ενίσχυση του αγροτικού τομέα μπορεί να συμπληρώσει την τουριστική οικονομία του νησιού.


36 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΥΠΑΙΘΡΟΣ

✓ Προώθηση δράσεων για την καταγραφή της χλωρίδας και της πανίδας του νησιού. ✓ Καταγραφή και προστασία οικημάτων ή εγκαταστάσεων που σχετίζονται με αγροτικές δραστηριότητες και αγροτικές χρήσεις γης των προηγούμενων αιώνων και που σχετίζονται με την αγροτική πολιτιστική κληρονομιά του συμλπέγματος Μυκόνου, ∆ήλου, Ρήνειας. ✓ Προστασία των λαγκαδιών και των «δρόμων» της φυσικής απορροής των βρόχινων νερών. ✓ Προστασία φυσικών υγροβιοτόπων, παράλιων βυθών και ακτογραμμών του νησιού.

Άνω Μερά Οι κάτοικοι της Άνω Μεράς δίκαια αισθάνονται πολίτες Β΄ κατηγορίας. ∆εν βλέπουν έργα πνοής, ούτε μόνιμο ενδιαφέρον. Για το κακοφωτισμένο και κακοσυντηρημένο οδικό δίκτυο, πληρώνεται καθημερινά, από κατοίκους και επισκέπτες, βαρύτατος φόρος αίματος. Απουσιάζει η πολιτική που θα αναδείξει την Άνω Μερά ως εναλλακτικό τόπο διακοπών. Και όμως στην Άνω Μερά βρίσκεται το αναπτυξιακό μέλλον της Μυκόνου. Ένα μέλλον που μας επιφυλάσσει εκπλήξεις, αφού όλα δείχνουν ότι αύριο το νησί, για να επιβιώσει στον ανταγωνισμό, πρέπει να προβάλει το διαφορετικό του πρόσωπο. Η ευρύτερη περιοχή της Άνω Μεράς βρέθηκε να σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος των αρνητικών επιπτώσεων του Νέου Χωροταξικού, χωρίς κανένα ανταποδοτικό όφελος. ∆εν θα επεκταθούμε στο παρελθόν. Γνωρίζουν στην Άνω Μερά ποιοι τους κορόιδεψαν και ποιοι τους κοροϊδεύουν ακόμα. Το χωροταξικό μπορεί να μην αλλάζει εύκολα, μπορούμε όμως να το παλέψουμε. Μπορούμε να μελετήσουμε και να προτείνουμε λύσεις τεκμηριωμένες. Μπορούμε να απαιτήσουμε και να πετύχουμε την άμεση μείωση των τιμών στις αντικειμενικές αξίες.

Προτείνουμε: ✓ Να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην κατασκευή συστήματος αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων.


✓ Συγκοινωνία με τις πύλες του νησιού, τα λιμάνια και το αεροδρόμιο. ✓ ∆ρομολόγηση εσωτερικής συγκοινωνίας που θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους, από τη Φτελιά ως το Καλό Λειβάδι και τον Καλαφάτη και από τα Χάλαρα ως τη Μαού και τη Λιά. Σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς και εφόσον δεν μπορεί το ΚΤΕΛ να εξυπηρετεί τους πολίτες της Άνω Μεράς, δημιουργία ενός δημοτικού συγκοινωνιακού δικτύου που συστηματικά, χειμώνα-καλοκαίρι, θα καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών σε όλο το νησί που έχουν ανάγκη τακτικής συγκοινωνίας. ✓ Ίδρυση Γυμνασίου. ✓ Φροντίδα για τους Παιδικούς Σταθμούς και τις ελλιπείς υποδομές τους. ✓ Ενίσχυση του φωτισμού και της ασφάλειας του οδικού δικτύου. ✓ Άμεση προώθηση των σχεδίων για ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου. ✓ Μέριμνα για τους πεζούς που κινούνται στο τρίγωνο φαρμακείο-νηπιαγωγείο-

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΥΠΑΙΘΡΟΣ

37


38 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΥΠΑΙΘΡΟΣ

πάρκινγκ. ∆ημιουργία πεζοδρομίου, σηματοδότηση διάβασης πεζών και τεχνικές μείωσης της ταχύτητας. ✓ Αυστηρή επιτήρηση της κακόβουλης μόλυνσης των ακτών και των ρεμάτων με βοθρολύματα. ✓ Μέριμνα για να απολαμβάνει ο επισκέπτης στοιχειώδεις υποδομές, όπως γραφείο πληροφοριών, δημοτικό ανοικτό δίκτυο ίντερνετ στην πλατεία και δημόσιες τουαλέτες στις οργανωμένες παραλίες της περιοχής. ✓ Ανάδειξη των εκκλησιαστικών μνημείων, των ανεμόμυλων, των περιστερώνων και των παραδοσιακών χωριών. ✓ ∆ράσεις για την καλλιέργεια της μουσικής παράδοσης και την προβολή των τοπικών προϊόντων. ✓ Το Πνευματικό Κέντρο της Αδελφότητας Ανωμεριτών να αναδειχθεί σε ζωντανό χώρο, τεχνολογικά εξοπλισμένο, με εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες. ✓ Ίδρυση ενός σύγχρονου πολυχώρου για τη διοργάνωση διεθνών αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων κ.ά. Οι δυνατότητες του Γρυπαρείου είναι περιορισμένες. Το νησί έχει απόλυτη ανάγκη από έναν μεγαλύτερο χώρο, και η εγκατάστασή του, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, στην είσοδο της Άνω Μεράς είναι ιδανική λύση και θα έχει πολλαπλά οφέλη για τον τόπο και τους κατοίκους του. Η Άνω Μερά ειναι η κολυμβήθρα του Σιλωάμ, το άλλοθι του νησιού να ξαναβρεί τον χαμένο του παράδεισο κι εμείς οι κάτοικοι τον ίδιο μας τον εαυτό. Τα προβλήματα που συσσωρεύτηκαν τα τελευταία χρόνια τείνουν να πνίξουν ένα χωριό φημισμένο, τραγουδισμένο, όμορφο κι αξιοπρεπές. Όμως, αν όλες αυτές οι ελλείψεις

ήταν μια ανεκτή πραγματικότητα τη δεκαετία του 1960, σήμερα προδίδουν εγκατάλειψη και αδιαφορία.


ΕΠΙΛΟΓΟΣ Οι λογικές που κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια, με την αλόγιστη, εμπορευματοποίηση των δημόσιων χώρων του νησιού και ένα μοντέλο της Μυκόνου ως τόπου ευκαιριακού κέρδους, επιβαρύνουν τόσο εμάς, τους κατοίκους, όσο και τους επισκέπτες. Μόνο μια Μύκονος με ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και περιβαλλοντική ευαισθησία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο κοσμοπολίτικου τουριστικού προορισμού, υπόδειγμα νησιωτικής ζωής και φορέα πολιτισμού. Αν δουλέψουμε συστηματικά, με υπομονή και επιμονή, θα πετύχουμε. Οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες που θα προκύψουν δεν θα πρέπει να αποδυναμώσουν την οργανωμένη μας προσπάθεια για αλλαγή. Ήρθε η ώρα να βάλουμε ανθρώπους και περιβάλλον πάνω από τα κέρδη, για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ισότιμα και δημοκρατικά μεταξύ μας. Έφτασε η ύστατη στιγμή να δώσουμε ουσιαστική προτεραιότητα στην αειφόρο ανάπτυξη. Είμαστε διατεθειμένοινα συζητήσουμε με τους συμπολίτες μας. Να συνεργαστούμε με τις παραγωγικές τάξεις. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τα πραγματικά κέρδη θα έρθουν από την κατεύθυνση που εξισορροπούν οι ρεαλιστικές μας ανάγκες με την αντοχή του νησιού. Ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνης στο πρόγραμμά μας και στη συνολική μας παρουσία ως πολίτες που έχουν διάθεση να προσφέρουν στο νησί.

Η ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ μπορεί να εκφράσει την ελπίδα για μια καλύτερη Μύκονο. Ελάτε από το Εγώ να περάσουμε στο Εμείς Τώρα είναι η ώρα!

Ας βάλουμε ανθρώπους και περιβάλλον πάνω από τα κέρδη, για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ισότιμα και δημοκρατικά μεταξύ μας.


ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΑΖΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ), ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ

∆ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ – ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ (Mέχρι 3 σταυρούς)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. Αθυμαρίτης Ηλίας του Γεωργίου, Νομαρχιακός Σύμβουλος-Έμπορος Βιολογικών προϊόντων 2. Γάκα-Μανδηλαρά Σταματίνα (Ματίνα) του ∆ημητρίου, Eργοδηγός-σχεδιάστρια 3. Γρυπάρη Χρυσούλα του Ανδρέα, Ελεύθερη επαγγελματίας 4. ∆έρπαπα Μόνικα του Βέρνερ, Εικαστικός καλλιτέχνης 5. Ευαγγελινός Όμηρος του Ευαγγέλου, Επιχειρηματίας 6. Ζουγανέλη Βανέσσα - Μαρία του Γερασίμου, Σκηνοθέτης 7. Ζουγανέλη ∆ιονυσία του Ανδρέα, Λογίστρια 8. Θεοφίλου-Bourthoumieux Nathalie (Ναταλί) του Alain, Έμπορος - κατάστημα Πινελιές 9. Θεοχάρης Ιωάννης του Παρασκευά, Φαρμακοποιός 10. Καμμή Άννα του Θεοδώρου, Ιδιωτική υπάλληλος 11. Καμμής Γρηγόρης του Θεοδώρου, Κομμωτής 12. Μανιάτης ∆ημήτριος του Νικολάου, ∆ημοσιογράφος 13. Μωράκης Ευθύμιος (Μάκης) του ∆ιονυσίου, Ξενοδοχοϋπάλληλος - ζωγράφος 14. Νάζος ∆ημήτριος του Ιωάννη (Μαδούπας), Λογιστής 15. Ξυδάκης Γεώργιος του Γαλάτη, Οδοντίατρος 16. Πατραμάνης Λεωνίδας του Γεωργίου, Καθηγητής - Ιδιοκτ. Φροντιστηρίου «Ευρωγνώση»


17. Ρουσουνέλος ∆ημήτριος του Αντωνίου, Συγγραφέας - Έμπορος (Scala Gallery) 18. Σκουλάξινος Αντώνιος του Ζαννή, Ηλεκτρολόγος - μηχανολόγος Ε.Μ.Π. 19. Σπέης Στέφανος του ∆ημητρίου, ∆ιευθυντής ξενοδοχείου 20. Stasova Jana (Γιάννα) του Jan, Εμποροράπτρια 21. Συριανού Ειρήνη του Αποστόλου, Κατασκευάστρια ψηφιδωτών 22. Σφυρή ∆ήμητρα του Παναγιώτη, Οδοντίατρος 23. Χανιώτης ∆ημήτριος του Κωνσταντίνου, Οικοδόμος 24. Χατζής Χρήστος του Γεωργίου, Εργολάβος οικοδομών

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΚΟΝΙΩΝ (Μέχρι 2 σταυρούς)

1. Κουκάς ∆ημήτριος του Γεωργίου (Ντομίνγκο), Ξενοδοχοϋπάλληλος 2. Νάζου ∆ήμητρα του Μάνθου, Χειροτέχνης - πρώην Επιμελήτρια Λαογραφικού Μουσείου 3. Πασάογλου Χαρίλαος (Μπάμπης) του Πέτρου, Επιχειρηματίας 4. Πολυχρόνη Βασιλική του ∆ημητρίου, Έμπορος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ (Μέχρι 2 σταυρούς)

1. Ασημομύτη Αναστασία του ∆ημητρίου, Ιδιωτική υπάλληλος 2. Βρεττού Κωνσταντίνα (Νάντια) του Χαράλαμπου, Αισθητικός 3. Φλώρος Μιχαήλ του Ανδρέα, Εστιάτορας - εστ. «Βαρδάρης» 4. Χανιώτης Ιωάννης του Φλώρου, Ταξιτζής


KEPOM PROGRAMMA  

KEPOM, PROGRAMMATIKES THESEIS GIA TON DIMO MYKONOY, DIMOTIKES EKLOGES 2010, YPOPSIFIA DIMARXOS DESPOINA NAZOU

KEPOM PROGRAMMA  

KEPOM, PROGRAMMATIKES THESEIS GIA TON DIMO MYKONOY, DIMOTIKES EKLOGES 2010, YPOPSIFIA DIMARXOS DESPOINA NAZOU

Advertisement