Page 1

&

SORORI TY FRATERNI TY RUSH

GOGRΣΣK AKe ny ont r a di t i ons i nc e1 8 5 2

SPRI NG2012


A R C H O N S eAr c honS oc i e t y eAr c hons oc i e t yi sac oe dc ommuni t ys e r v i c ea nds oc i a l or g a ni z a t i on. Ar c honss e r v e st opr ov i def una ndme a ni ng f ul s e r v i c epr oj e c t st ha tbr i dg et he g a pbe t we e nKe ny ons t ude nt sa ndt heg r e a t e rKnoxCount yc ommuni t y . I n a ddi t i ont os e r v i c e , Ar c honsi soneoft hel a r g e s ts oc i a l or g a ni z a t i ononc a mpus a nda c t i v e l ypa r t i c i pa t e si na l l Gr e e k or i e nt e de v e nt s . Uppe r c l a s s me na r e a c c e pt e di nt heFa l l a ndS pr i ngwhi l er s t y e a rs t ude nt sa r ea c c e pt e di nt he S pr i ng , c oi nc i di ngwi t hGr e e kRus h. Ni c k na me : Ar c hons Fo unde da tKe ny o n: 1 9 4 7 Co l o r s : Ma r oon&Gol d Me mb e rDue s : $ 4 0 / s e me s t e r Phi l a nt hr o py : Al l me mbe r sa r er e qui r e dt o c ompl e t es e r v i c ehour s Tr a di t i o na l Ev e nt s : S pr i ngS t ude nt Fa c ul t y Ba s k e t ba l l Ga me , Da t eAuc t i on

RUSHSCHEDULEOFEVENTS

Sunda y , J a nua r y29, 7t o9: 30PM, We a v e rCot t a g e

Ar c honMe e t&Gr e e t -Me e tt heAr c honsa nde nj oys omef ooda ndr e f r e s hme nt s !

We dne s da y , Fe br ua r y1, 10t o11PM, Ar c honLoung e , 4t hfloorHa nna Ar c honS pe e dDa t i ng -Come“ S pe e dda t e ”wi t hc ur r e ntAr c hons .

Fr i da y , Fe br ua r y3, 8: 30t o10PM, Ar c honLoung e , 4t hfloorHa nna

Moc k t a i l s -Comeme e tme mbe r sa tas e mi f or ma l “ moc k t a i l ”pa r t y . Pl e a s edr e s s s e mi f or ma l f ort hi se v e nt .

S unda y , Fe br ua r y5 , 7t o9PM, Ar c honLoung e , 4t hfloorHa nna Pi z z aPa r t ywi t ht heAr c hons

WELCOMETO SORORI TY&FRATERNI TYRUSH Gr e e t i ng s !Ast heDi r e c t orofS t ude ntAc t i v i t i e s&Gr e e kLi f e , i ti s mypl e a s ur et oi nt r oduc ey out ot heKe ny onCol l e g eGr e e k c ommuni t ya nda l l t ha ti tha st ooffe r .es oc i a l f r a t e r ni t i e s , s or or i t i e s , a nds oc i e t i e sa tKe ny onha v ear i c hhi s t or yda t i ngba c kt o 1 8 5 2 .Whi l ea c a de mi c ss houl dbea tt hef or e f r ontofy ourc ol l e g e e x pe r i e nc e , a c t i v ei nv ol v e me nti ns t ude ntor g a ni z a t i ons , pa r t i c ul a r l y Gr e e kLi f e , c a nc ompl e me nta nde nha nc ey oura c a de mi ce nde a v or s . Asame mbe rofaGr e e kor g a ni z a t i onmy s e l f , Ic a nr e l a t et ot he t houg ht s , c onc e r ns , a nde mot i onsy oua r ee x pe r i e nc i nga sy ou pr e pa r et oe ng a g ei nt heRus hpr oc e s s .Rus hi sa ne x c i t i ngt i me whe r ey oul e a r nmor ea boute a c hGr e e kor g a ni z a t i ona nd ndone t ha tt sy o urpe r s ona l i t y .Ie nc our a g ey out onotonl ye nj o yy o ur s e l f dur i ngRus he v e nt s , butt ob ey o ur s e l ft hr oug houtt heRus hpr oc e s s . Ke e pa nope nmi nd, ha v ef un, a nddon’ tbea f r a i dt oa s kque s t i ons . eS t ude ntAc t i v i t i e sOffic ea ndGr e e kCounc i l a r ede l i g ht e dt ha t y oua r ei nt e r e s t e di nj oi ni ngaGr e e k l e t t e ror g a ni z a t i ona nd c on de ntt ha ty ouwi l lndt her i g htor g a ni z a t i onf ory ouwi t hi nt he Ke ny onGr e e kc ommuni t y .Gr e e kLi f epr ov i de same a nst o de v e l opi ngl i f e l ongf r i e nds hi psa ndwi l l s ha pey ourc ol l e g e e x pe r i e nc eunl i k ea ny t hi nge l s e .Wee nc our a g ey out oe x pl or ea l l t ha tGr e e kLi f eha st ooffe ra ndl ookf or wa r dt oy ouj oi ni ngour c ommuni t y .

Goodl uc k ! S i nc e r e l y ,

Di r e c t orofS t ude ntAc t i v i t i e s&Gr e e kLi f e

2 0

1


Φ Κ Σ Phi Ka ppaS i g ma

GREEKLI FEATKENYON S i nc e1 8 5 2 , Gr e e kl i f ea tKe ny onha spr ov i de ds t ude nt sa ne x pe r i e nc eunl i k e a nyot he r .S t ude nt sha v eha dt heoppor t uni t yt ode v e l opf r i e nds hi psa c r os s c a mpus , bui l das uppor ta ndr e s our c ene t wor kf ordur i nga ndbe y ondt he i r c ol l e g ee x pe r i e nc e , a ndma k eas i g ni fic a nti mpa c tont hel oc a l a ndg l oba l c ommuni t y .Me mbe r sofGr e e k l e t t e ror g a ni z a t i onsa r ei nv ol v e da ss t ude nt l e a de r st hr oug houtt hec ur r i c ul a ra ndc oc ur r i c ul a re x pe r i e nc ea ndr e pr e s e nt t hev a l ue sonwhi c ht he i ror g a ni z a t i onswe r ef ounde d.Pa r t i c i pa t i oni nGr e e k l i f ee nha nc e st heunde r g r a dua t ee x pe r i e nc es oc i a l l y , a c a de mi c a l l y , a nd de v e l opme nt a l l y .

THEFI VEPI LLARS

o fGr e e kLi f e

{ LEADERSHIP}

Phi Ka ppaS i g ma , f ounde di n1 8 5 0a tt heUni v e r s i t yofPe nns y l v a ni a , ha sl ong be e na ni nnov a t i v epr e s e nc ei nt hef r a t e r ni t ywor l d.Phi Ka ppaS i g mai smor e t ha na nor g a ni z a t i ont obeapa r tofdur i ngc ol l e g e ; i ti sav a l ua bl el e a r ni ng e x pe r i e nc e , al i f e l ongc ommi t me nt , a ndphi l os ophyofl i f e . Al l me mbe r st a k ea n oa t ht ouphol dt heObj e c t soft heFr a t e r ni t y : t hepr omot i onofg oodf e l l ows hi p a ndt hec ul t i v a t i onoft hes oc i a l v i r t ue sa mongourme mbe r s ; t hepr ot e c t i onof j us tr i g ht sa ndt hea dv a nc e me ntoft hebe s ti nt e r e s t s , pr e s e nta ndf ut ur e , i ndi v i dua l a ndc ol l e c t i v e , ofa l l t hos ewhos ha l l bea s s oc i a t e dt og e t he ra sme mbe r s oft hi sFr a t e r ni t y ; t hee nc our a g e me ntofg oods c hol a r s hi pa ndt hebr e a dt hof t r a i ni ngf orourme mbe r s ; a ndc oope r a t i oni nt hee duc a t i ona l a ndc ul t ur a l pr og r a msofi ns t i t ut i onsofhi g he re duc a t i oni nwhi c hourCha pt e r sa r el oc a t e d. ee t aCha pt e rofPhi Ka ppaS i g mawa sf ounde di nGa mbi e r , 1 9 3 7 . Ni c k na me : Phi Ka ps ; S k ul l s Fo unde d: 1 8 5 0a tt heUni v e r s i t yofPe nns y l v a ni a Es t a bl i s he da tKe ny o n: 1 9 3 7

Gr e e k l e t t e ror g a ni z a t i onspr ov i deawe a l t h ofoppor t uni t i e sf ors t ude nt st ode v e l opa nd e nha nc et he i rl e a de r s hi ps k i l l s .Fr a t e r ni t i e s , s or or i t i e s , a nds oc i e t i e sa r es e l f g ov e r ne d c ommuni t i e swhe r eme mbe r st a k ea na c t i v e r ol ei nl e a di ngt heor g a ni z a t i ont hr oug he x e c ut i v ea nd none x e c ut i v epos i t i onsa ndc ommi t t e ei nv ol v e me nt .eGr e e kCounc i l pr ov i de sa na ddi t i ona l oppor t ui nt yf orGr e e kme mbe r st og ov e r nt heGr e e k c ommuni t y , a sawhol e , t hr oug hpol i c yma k i ng , pr og r a mmi ng , a ndt he c onduc tr e v i e wpr oc e s s .Ov e r a l l , Gr e e k sa r er e pr e s e nt e di ne v e r ypa r tof c ol l e g el i f ea ss t ude ntl e a de r si na t hl e t i c s , c a mpusg ov e r nme nt , a ndma nyof t heov e r1 0 0s t ude ntor g a ni z a t i onsonc a mpus .

{ RITUAL}

Co l o r s : Bl a c k&Ol dGol d S y mbo l s : S k ul l a ndCr os s Bone s Mo t t o : S t e l l i sAe quusDur a ndo( “ Equa l t ot heS t a r s i nEndur a nc e ” ) Me mbe rDue s : $ 4 0 0 / s e me s t e r Phi l a nt hr o py : Le uk e mi aa ndLy mphomaS oc i e t y , Ha bi t a tf orHuma ni t y

RUSHSCHEDULEOFEVENTS

Fr i da y , J a nua r y27, 9t o11PM, PhiKa pPi nkHous e , 308Wi g g i nSt Me e tt heBr ot he r s , Pok e r , a ndHook a h.

Sa t ur da y , J a nua r y28, 2t o7PM

Bl a c kWi ngS hoot i ngCe nt e ra ndRout e6 2BBQ-Me e ta tt hePi nkHous e( 3 0 8 Wi g g i nS t . )a t1 : 4 5PM. ( Tr a ns por t a t i onPr ov i de d)

Sa t ur da y , J a nua r y4, 5PM t o11PM

Ohi oS t a t eUni v e r s i t yv s . Mi c hi g a nS t a t eHoc k e yGa me -Me e ta tt hePi nkHous e ( 3 0 8Wi g g i nS t . )a t4 : 4 5PM. ( Tr a ns por t a t i onPr ov i de d)

Ea c hGr e e k l e t t e ror g a ni z a t i onha sv a l ue s , i de a l s , a ndt r a di t i onsuponwhi c h i twa sf ounde d.Asv a l ue s ba s e dor g a ni z a t i ons , f r a t e r ni t i e s , s or or i t i e s , a nd s oc i e i t i e sa r eg ui de dbyt he i rpr i nc i pl e sa nds e e kc ha r a c t e rde v e l opme nt . r oug hne wme mbe re duc a t i on, pr og r a mmi ng , l e a de r s hi p, a ndme mbe r s hi p s t a nda r ds , me mbe r sa r ea bl et of ur t he rde v e l opt he i rv a l ue sa ndc ha r a c t e r .

2

S unda y , Fe br ua r y5 , 5t o7PM, Pa r i s hHous e S t e a kDi nne r( I NVI TATI ONONLY)

1 9


∆ Τ ∆ De l t aTa uDe l t a

{ SERVICE} Communi t ys e r v i c ei saf oundi ngpr i nc i pl ef orGr e e k or g a ni z a t i ons . Ke ny onGr e e k sha v eat r a di t i onof s e r v i ngt heKnoxCount yc ommuni t ya ndna t i ona l pr oj e c t sa ndphi l a nt hr opi e s .Ea c hor g a ni z a t i on s pons or sa nnua l c ha pt e rs e r v i c ea ndphi l a nt hr opi c pr oj e c t s .I na ddi t i on, t heGr e e kc ommuni t y pa r t i c i pa t e si nt hec a mpus wi deDa yofS e r v i c ea nd c oor di na t e st heFa l l Fe s t i v a l f orl oc a l e l e me nt a r ys c hool c hi l dr e n.Asar e s ul t ofi nv ol v e me nti nt he s epr og r a ms , me mbe r sl e a r nt hev a l uei ns e r v i ngot he r s a ndma k eas i g ni fic a ntpos i t i v ei mpa c tont hec ommuni t y .

{ SCHOLARSHIP} RUSHSCHEDULEOFEVENTS

Fr i da y , J a nua r y27,7t o10: 30PM, De l tLodg e( 103Kokos i ngDr . )

Me e tt heDe l t s -Ani g htoff ooda ndmi ng l i ngt ome e tt hebr ot he r sofDTD.

Sa t ur da y , J a nua r y28, 11AM t o5PM

Pa i nt ba l l -Me e tbe hi ndLe ona r dHa l l a t1 1AM.( Tr a ns por t a t i onPr ov i de d)

S c hol a s t i ca c hi e v e me nta ndt hee nha nc e me ntoft hea c a de mi ce x pe r i e nc ea r e pr i or i t i e sf orGr e e kor g a ni z a t i ons .Hi g ha c a de mi cs t a nda r sa r es e tf or me mbe r sofGr e e kor g a ni z a t i onsa ndt hec ommuni t ys t r i v e st oc r e a t ea n e nv i r onme ntwhe r eme mbe r sc a nflour i s hi nt he i ra c a de mi cpur s ui t s . Me mbe r sl i v ea ndwor kwi t he x pe r i e nc e duppe r c l a s s me nwhok nowwha ti t t a k e st os uc c e e di nc ol l e g ea ndwi l l he l pt he i rbr ot he r sa nd/ ors i s t e r ss e t a c a de mi ca ndc a r e e rg oa l s .Gr e e kor g a ni z a t i onsa ndme mbe r st ha te x c e l a c a de mi c a l l ya r er e c og ni z e dwi t hi nt he i rc ha pt e ra ndt hec a mpus c ommuni t y .

{ FRIENDSHIP}

Monda y , J a nua r y30,7: 30t o10PM

Bowl i ngwi t ht heDe l t s -Me e tbe hi ndLe ona r dHa l l a t7 : 3 0PM. ( Tr a ns por t a t i on Pr ov i de d)

Tue s da y , J a nua r y31, 5: 30t o7: 30PM

Tr i pt oChi pot l e -Me e tbe hi ndLe ona r dHa l l a t5 : 3 0PM. ( Tr a ns por t a t i onPr ov i de d)

 ur s da y , Fe br ua r y2, 5: 30t o9PM

Tr i pt oBW3f orWi ng s Me e tbe hi ndLe ona r dHa l l a t5 : 3 0PM. ( Tr a ns por t a t i on Pr ov i de d)

Fr i da y , Fe br ua r y3 , 5 : 4 5t o10PM

OS Uv s . Mi c hi g a nS t a t eHoc k y -Me e tbe hi ndLe ona r dHa l l a t5 : 4 5PM. ( Tr a ns por t a t i onPr ov i de d) . ( I NVI TATI ONONLY)

S unda y , Fe br ua r y5 , 5 : 4 5t o9PM, De l tLodg e( 103Kokos i ngDr . ) S upe rBowl S unda yDe l tS t e a kDi nne r( I NVI TATI ONONLY)

1 8

Asame mbe rofaf r a t e r ni t y , s or or i t y , ors oc i e t y abondoff r i e nds hi pi sc r e a t e dt ha ti sdi ffic ul t t odupl i c a t e . Be i ngame mbe rofaGr e e k l e t t e r or g a ni z a t i ona l l owsy out os ha r ee x pe r i e nc e s a ndde v e l opc l os e , l i f e l ongf r i e nds hi pswi t hal a r g e g r oupoff r i e ndswhos ha r ec ommoni nt e r e s t s .edi v e r s i t yof s t ude nt si nv ol v e di nGr e e k l e t t e ror g a ni z a t i onspr ov i de st heoppor t uni t yt o me e tpe opl eout s i deofy ourma j or , r e s i de nc eha l l , e t c . -pe opl ey ouma yha v e ne v e rme ti fnotf ory ouri nv ol v e me nt !Fr i e nds hi psde v e l ope dt hr oug h i nv ol v e me nti naGr e e k l e t t e ror g a ni z a t i onpr ov i det hes uppor ta nd mot i v a t i onne c e s s a r yt os uc c e e di nc ol l e g ea ndbe y ond.

3


∆ Φ De l t aPhi

WHATIS

RUSH?

De l t aPhi s e e k st oe s t a bl i s ha ndpr omot es t r onga nds uc c e s s f ul c ha pt e r sbui l t uponourc or epr i nc i pl e sof : Br ot he r hood, Li t e r a t ur e , Mor a l i t y , a ndCha r a c t e r . Ourg oa l i st oc r e a t ea nor g a ni z a t i onbui l tuponas t a nda r dofe x c e l l e nc ef or br ot he r hood. Wer e c og ni z et hev a l ueofadi v e r s eme mbe r s hi p, t hei mpor t a nc eof mut ua l r e s pe c t , a ndt hev i r t ueofl i f e l ongbondsofbr ot he r hood. Webe l i e v ev e r y s t r ong l yi na c c e pt i ngonl yt hos eme nwhos e e kt obui l dl a s t i ngf r i e nds hi psba s e d i npr i nc i pl e , ma i nt a i ne dwi t hi nt e g r i t y , a ndc e l e br a t e dov e rg e ne r a t i ons .Asa br ot he r hoodouri nt e nti st os t r e ng t he n, s uppor t , a ndc e l e br a t et heme mbe r sof De l t aPhi . I nk e e pi ngwi t h1 8 0y e a rt r a di t i on, ourphi l os ophy , a ndournoha z i ng pol i c y , wes t r i v et oma i nt a i napos i t i v ee nv i r onme ntf ora l l ourme mbe r s .For a l mos tt woc e nt ur i e st heme mbe r sofDe l t aPhi i nc l ude dl e a de r sofe x c e pt i ona l c ha r a c t e ra nda c hi e v e me nt . Wec ons i de ri tapr i v i l e g et os ha r ei nour br ot he r hood, a nda r epr oudt obe‘ S e mpe rUbi que ' . Ni c k na me : DPhi Fo unde d: 1 8 2 7a tUni onCol l e g e Es t a bl i s he da tKe ny o n: 1 9 4 0 Co l o r s : Bl ue&Whi t e S y mbo l s : eMa l t e s eCr os s Me mbe rDue s : $ 3 5 0 / s e me s t e r

LI GI BLETOPARTI H? AM IE CI PATEI NRUS Ke ny ons t ude nt sa r es ubj e c tt ot hef ol l owi ngt e r msofe l i g i bi l i t yt o pa r t i c i pa t ei nGr e e kRus ha ndpl e dg eaGr e e kor g a ni z a t i on: -Fi r s t y e a rs t ude nt sa r es ubj e c tt ode f e r r e dRus ha nd, t he r e f or e , ma yRus hi nt hes pr i ngs e me s t e roft he i rfir s t y e a r . -S t ude nt swhoa r ec ur r e nt l yunde rCondi t i ona l Enr ol l me ntor ha v ebe e na dv i s e dt owi t hdr a wf r om t hec ol l e g ema ynot pa r t i c i pa t ei nRus he v e nt sorpl e dg eaGr e e kor g a ni z a t i on. -I nt e r e s t e ds t ude nt smus ta t t e ndt hes pr i ngRus hOr i e nt a t i on& Re g i s t r a t i onme e t i ngonJ a nua r y2 6 , 2 0 1 2a t6p. m. i nt heAl umni Di ni ngRoom, Pe i r c eHa l l . -I nt e r e s t e ds t ude nt smus tha v eami ni mum G. P. A. of2 . 0 .

4

RUSHSCHEDULEOFEVENTS

Monda y , J a nua r y30, 7t o9PM, DPhiLoung e( Ba s e me ntofHa nna ) Me e tt heBr ot he r sa ndPi z z a

We dne s da y , Fe br ua r y1, 7t o9PM

Bowl i nga tCol oni a l Ci t yLa ne s -Me e ti nDPhi Loung ea t6 : 3 0PM. Tr a ns por t a t i on Pr ov i de d.

Fr i da y , Fe br ua r y3, 7t o10PM

Ohi oS t a t ev s . Mi c hi g a nS t a t ehoc k e yg a me@Ohi oS t a t eUni v e r s i t y . S t ude nt swi l l bepi c k e dupf r om t he i rdor mi t or i e sa t6PM. Tr a ns por t a t i onPr ov i de d. ( I NVI TATI ONONLY)

S unda y , Fe br ua r y5 , 1 0AMt o1 2PM

Br e a k f a s ta tS out hs i deDi ne r -S t ude nt swi l l bepi c k e dupf r om t he i rdor mi t or i e sa t 1 0 : 0 0AM. ( I NVI TATI ONONLY)

1 7


∆ Κ Ε De l t aKa ppaEps i l on

AsKe ny on’ sol de s tf r a t e r ni t yourg oa l i st hec ul t i v a t i onofg e ne r a l l i t e r a t ur ea nds oc i a l c ul t ur e , t hea dv a nc e me nta nde nc our a g e me ntof i nt e l l e c t ua l e x c e l l e nc e , t hepr omot i onofhonor a bl ef r i e nds hi pa ndus e f ul c i t i z e ns hi p, t hede v e l opme ntofas pi r i toft ol e r a nc ea ndr e s pe c tf ort he r i g ht sa ndv i e wsofot he r s , t hema i nt e na nc eofg e nt l e ma nl ydi g ni t y , s e l f r e s pe c t , a ndmor a l i t yi na l l c i r c ums t a nc e s , a ndt heuni onofs t outhe a r t sa nd k i ndr e di nt e r e s t st os e c ur et ome r i ti t sduer e wa r d. eLa mbdac ha pt e rs t a y s i nv ol v e di nt heKe ny onc ommuni t ybyor g a ni z i ngas e r i e sofc ha r i t a bl ee v e nt s , hos t i ngs oc i a l f unc t i ons , a nds e r v i ngi nl e a de r s hi pr ol e sa c r os sc a mpusl i f e . We c a nbef ounda c r os sc a mpuspa r t i c i pa t i nga sCol l e g i a t ea t hl e t e s , me mbe r sof s t ude ntg ov e r nme nt , a nde v e na spa r tofc a mpusba nds . Wet a k eg r e a tpr i dei n ourpr e s e nc ea c r os sc a mpusl i f ea nds uppor tour br ot he r si na l l oft he i rc a mpuswi dee ffor t s . Ni c k na me : De k e

&

RUSHDATES

RESPONSI BI LI TI ES

RUSHORI ENTATI ON&REGI STRATI ON  ur s da y , J a nua r y26-6p. m. Al umniDi ni ngRoom

i ss e s s i onwi l l s e r v ea sy ouror i e nt a t i ont oRus h.Rus hpr oc e s s e sa nd pol i c i e swi l l bede s c r i be di nmor ede t a i l a ndf r a t e r ni t y , s or or i t y , a nds oc i e t y Rus hs c he dul e swi l l bedi s t r i but e d.Youwi l l ha v et heoppor t uni t yt or e g i s t e r f orRus ha ndme e tme mbe r sofe a c hGr e e kor g a ni z a t i on.

RUSHWEEK Fr i da y , J a nua r y27t oSunda y , Fe br ua r y5

S e et hee nc l os e ds c he dul e sf ora l l e v e ntda t e s , t i me s , a ndl oc a t i ons .Pl e a s e not et ha ts omee v e nt sa r ebype r s ona l i nv i t a t i ononl y .

I NTERESTFORM COMPLETEDBYYOU Monda y , Fe br ua r y6-9AM t o4PM St ude ntAc t i v i t i e sOffic e( whi t ehous ebe hi ndVi l l a g eMa r ke t )

Fo unde d: 1 8 4 4a tYa l eUni v e r s i t y Es t a bl i s he da tKe ny o n: 1 8 5 2 Co l o r s : Cr i ms on, Az ur e , &Gol d Me mb e rDue s : $ 3 5 0 / s e me s t e r Phi l a nt hr o py : S ha wnKe l l yChr i s t ma sPa r t yf orKnox Count yHe a ds t a r t , ALSBe net Tr a di t i o na l Ev e nt s : Al umni Re uni onWe e k e nd, Da d’ s We e k e nd, Wi nt e rFor ma l

RUSHSCHEDULEOFEVENTS

Sunda y , J a nua r y29, 6t o10PM , DKEBul l s e y e , 4t hfloorofOl dKe ny on HogRoa s t

Tue s da y , J a nua r y31, 5PM

BW3Wi ng sNi g ht -Me e ta t5PM i nt heDKEBul l s e y e . ( Tr a ns por t a t i on Pr ov i de d)

We dne s da y , Fe br ua r y1, 5PM

Bowl i ng -Me e ta t5PM i nt heDKEBul l s e y e . ( Tr a ns por t a t i onPr ov i de d)

S a t ur da y , Fe br ua r y4 , 1 1 : 3 0AM

Pa i nt ba l l -Me e ta t1 1 : 3 0AM i nt heDKEBul l s e y e . ( Tr a ns por t a t i onPr ov i de d) ( I NVI TATI ONONLY)

S unda y , Fe br ua r y5 , 8t o9 : 3 0PM, DKELo ung e , Ba s e me nto fOl dKe ny o n S t e a kDi nne ra ndS upe rBowl -S e mi f or ma l a t t i r e( I NVI TATI ONONLY)

1 6

Fol l owi ngRus hwe e k , s t ude nt si nt e r e s t e di nj oi ni ngaGr e e kor g a ni z a t i on mus ts ubmi ta nI nt e r e s tFor m whe r ehe / s hewi l l i ndi c a t eupt o3 or g a ni z a t i onsofi nt e r e s t .Re s pe c t i v eg r oupswi l l benot i fie dofy ouri nt e r e s t uponc ompl e t i onoft heI nt e r e s tFor m.

BI DSDELI VERED Tue s da y , Fe br ua r y7a t7PM t o ur s da y , Fe br ua r y9a t4PM

Dur i ngt hi spe r i odGr e e kor g a ni z a t i onswi l l di s pe r s ei nv i t a t i ons , k nowna s bi ds , t opot e nt i a l ne wme mbe r s .I fi sy ourr e s pons i bi l i t yt oma k et he de c i s i ona st owhi c hor g a ni z a t i ont oj oi n.

BI DACCEPTANCEFORM COMPLETEDBYYOU Fr i da y , Fe br ua r y10-9AM t o4PM St ude ntAc t i v i t i e sOffic e( whi t ehous ebe hi ndVi l l a g eMa r ke t ) Al l s t ude nt swhoha v er e c e i v e dabi df r om a nor g a ni z a t i onwi l l ha v ef r om 9 : 0 0a . m. t o4 : 0 0p. m. ont heFr i da yf ol l owi ngRus ht of or ma l l ya c c e ptt he bi doft he i rc hoos i ng , t husoffic i a l l yr e nde r i ngt he m apl e dg eoft ha t r e s pe c t i v eor g a ni z a t i on.

5


WHY

g oGr e e k ?

8

USPr e s i de nt s

s i nc e1 8 2 5

Don’ tbe l i e v et hene g a t i v e e r eGREEK s t e r e ot y pe s .Be i ngGr e e ki nt r oduc e s w y out oma nypos i t i v eoppor t uni t i e s GREEKSRAI S E y ouwoul dnotha v ebe e ni nt r oduc e d t oot he r wi s e .Me mbe r s hi pi na f r a t e r ni t y , s or or i t y , ors oc i e t y PERYEARFOR pr ov i de sf r i e nds hi p, a c a de mi c PHI LANTHROPI C s uppor t , s e r v i c ea nds oc i a l a c t i v i t i e s , EVENTS l e a de r s hi pde v e l opme nt , a nd ne t wor k i ng .Whi l ey ouc a nfind t he s eoppor t uni t i e st hr oug h i nv ol v e me nti ns t ude nt or g a ni z a t i ons , i ti sc ha l l e ng i ngt ofind OFF ORTUNE5 0 0 a l l oft he s ei nas i ng l eor g a ni z a t i on. EXECTUTI VES Whe ny ouj oi naGr e e kor g a ni z a t i on AREGREEK i ti sal i f e l ongme mbe r s hi pwi t h be ne fit sbe y ondy ourunde r g r a dua t e Gr e e k sha v et he e x pe r i e nc e . Al umni ne t wor k sa nd l a r g e s tv o l unt e e r oppor t uni t i e sa l l owy out or e c e i v e ba s ei nt heU. S . c ont i nue ds uppor tt hr oug hy our do na t i ng c a r e e ra ndde v e l opme nt . 0MI LLI ONHOURS S t i l l no ts ur ei fGr e e kl i f ei sf o ry o u? 1 o fv o l unt e e r e nc o ns i de rt hef o l l o wi ngGr e e k s e r v i c epe ry e a r f a c t s :

$ 7MI LLI ON

3 0 %

1

s tFEMALE

7 5 0 , 0 0 0

S ENATOR& AS TRONAUT WEREGREEK

4 0outof47

S i nc e1 9 1 0 ,

S upr e meCo ur tJ us t i c e s ha v ebe e nGr e e k

6

Β Θ Π Be t ae t aPi

ALLb ut

unde r g r a dua t e me mbe r sa nd

9bi l l i o n

me mbe r st o t a l

Be t ae t aPi i sde di c a t e dt oc ul t i v a t i nga ndpr omot i ngbr ot he r hood, r e s pe c tf or t r a di t i on, a c a de mi ca nds oc i a l s uc c e s sa ndac ommi t me ntt oc ommuni t ys e r v i c e a ndt ouphol di nghi g hs t a nda r dsofmor a l c onduc t . Fr i e nds hi pi st hef ounda t i on t ha tBe t ai sbui l tona ndwes e e kt oc ons t a nt l ys uppor te a c hot he ra c a de mi c a l l y , s oc i a l l ya ndmor a l l y . Wema i nt a i nas t r ongc onne c t i onwi t houra l umni ba s ea nd a c t i v e l ys e e kt os t r e ng t he nt hebondsofbr ot he r hoodbe t we e npa s ta ndpr e s e nt me mbe r sofBe t aAl pha . Onc eaBe t a , a l wa y saBe t a . Ni c k na me : Be t a Founde d: 1 8 3 9 , Mi a mi Uni v e r s i t y( OH) Es t a bl i s he da tKe ny o n: 1 8 7 9 Co l o r s : Bl ue&Pi nk Me mbe rDue s : $ 3 5 0 / s e me s t e r Phi l a nt hr o py : A. J . Cohe nMe mor i a l Ba s e ba l l Tour na me nt , KnoxCount yHuma neS oc i e t y Tr a di t i o na l Ev e nt s : Wi nt e rFor ma l Di nne r , S pr i ng Br e a kAWe e kLa t epa r t y , Tog aPa r t y , Al umni We e k e nd

RUSHSCHEDULEOFEVENTS

Fr i da y , J a nua r y27, 7t o9PM, Be t aLoung e , 4t hfloorLe ona r d( Sout h)

Me e tt heBr ot he r s -Rus he e sa r ee nc our a g e dt oj oi nt heBr ot he r sofBe t af orame e t a ndg r e e t . Fooda nddr i nk swi l l bepr ov i de d.

Sa t ur da y , J a nua r y28, 8t o11PM

Br oomba l l -Comet r yy ourbe s ti naf e wg a me sofBr oomba l l a g a i ns tt heBr ot he r s ofBe t ae t aPi . Me e ta tt heBe t aLoung ea t8p. m.( Tr a ns por t a t i onPr ov i de d)

Monda y , J a nua r y30, 3: 30t o5: 30PM

Dog g yDa y -Comej oi nt heBe t a ’ sa swedoourwe e k l yc ommuni t ys e r v i c epr oj e c t a tt heKnoxCount yHuma neS oc i e t y . Me e ta tt heBe t aLoung ea t3 : 3 0p. m. ( Tr a ns por t a t i onPr ov i de d)

We dne s da y , Fe br ua r y1, 8t o10PM, Be t aTe mpl e , 303Cha s eAv e .

Bon r eNi g ht -J oi nt heBr ot he r sofBe t ai nac ool , c r i s pe v e ni nga tourma g nic e nt Te mpl ei nt heWoods.

Fr i da y , Fe br ua r y3, 7t o8: 30PM, KAC

Dodg e ba l l -J oi nt heBe t a si naf e wc ompe t i t i v eg a me sofDodg e ba l l .

Fr i da y , Fe br ua r y4 , 7PMt o9PM, Be t aLoung e , 4t hfloorLe ona r d( Sout h) Di nne rwi t ht heBr ot he r s -Pl e a s edr e s si nf or ma l a t t i r e . ( I NVI TATI ONONLY)

1 5


Α ∆ Φ Al phaDe l t aPhi

GREEKALPHABET Α Al pha( a l f a h)

Ι I ot a( e y e o t a h)

Ρ Rho( r o w)

Β Be t a( b a y t a h)

Κ Ka ppa( k a p p a h)

ΣS i g ma( s i g ma h)

eKe ny onc ha pt e rofAl phaDe l t aPhi s e e k st ode v e l opi t sme mbe r smor a l l y , i nt e l l e c t ua l l y , a nds oc i a l l ya same a nst obe t t e ri t s e l fa ndt hec ommuni t yi t f unc t i onswi t hi n. eFr a t e r ni t y ’ st r a di t i oni st os e e kme mbe r sf r om abr oa d s pe c t r um ofba c k g r ounds , i nt e r e s t s , a nds k i l l s . I nt hi sc l i ma t e , e a c hBr ot he r de v e l opsa na ppr e c i a t i onoft hos edi ffe r e ntf r om hi ms e l fa ndc ome st o unde r s t a ndhowt hev i e wpoi nt sofot he r sc a ne nr i c hhi sownl i f e .

Γ Ga mma( g a ma h) Λ La mbda( l a mda h)

Τ Ta u( t a w)

∆ De l t a( de l t a h)

Υ Ups i l on( o p p s i l o n)

Ni c k na me : ADs Fo unde d: 1 8 3 2a tHa mi l t onCol l e g e Es t a bl i s he da tKe ny o n: 1 8 5 8 Co l o r s : Eme r a l dGr e e n&Whi t e

Μ Mu( me w)

Ε Eps i l on( e p s i l o n) Ν Nu( ne w)

Φ Phi (eo r)

Ζ Ze t a( z a y t a h)

Ξ Xi ( z i e )

Χ Chi ( k i e )

Η Et a( a y t a h)

Ο Omi c r on( o mi c r o n) Ψ Ps i ( s i e )

Θ e t a( t ha y t a h)

Π Pi ( p i e )

Ω Ome g a( o ma y g a h)

GREEKTERMI NOLOGY

S y mbo l s : S t a r&Cr e s c e nt Me mb e rDue s : $ 3 2 5 . 0 0 / s e me s t e r Phi l a nt hr o py : ADAe r hour sa ndRe c y c l i ng

RUSHSCHEDULEOFEVENTS

Sa t ur da y , J a nua r y28, 3t o7PM, Be x l e yHa l l

Ca rS ma s h&Cook out -Br ot he r sa ndr us he swi l l me e ta tBe x l e yHa l l pa r k i ngl ot a t3p. m. a twhi c hpoi nta l l wi l l e ng a g ei nt hede s t r uc t i onofas c r a ppe d a ut omobi l epr ov i de dbyal oc a l bus i ne s s . i swi l l bef ol l owe dbydi nne ra t Ga nt e r Pr i c eHa l l whe r ebr ot he r swi l l g r i l l bur g e r s , hotdog s , e t c .

Sunda y , J a nua r y29, 6t o10PM, Ga nt e r Pr i c eHa l l

Pok e r&Fa s tFoodBa r -Br ot he r swi l l hos ta ne v e ni ngofs k i l l f ul c a r dpl a y i ng s ubj e c tt ot heg odsofc ha nc ei nt heGa nt e r Pr i c eHa l l . Gr a t ui t ousa mount sof nut r i t i ousf a r ef r om t he ne s tl oc a l e a t e r i e swi l l nour i s hourba t t l e we a r ybodi e s .

Tue s da y , J a nua r y31, 6t o10PM

Al l YouCa nEa tWi ngNi g hta tQua k e rS t e a k&Lube -Br ot he r sa ndr us he e swi l l me e ti nt heADl oung ei nt heba s e me ntofOl dKe ny on( Ea s tWi ng )a t6p. m. ( Tr a ns por t a t i onpr ov i de d)

We dne s da y , Fe br ua r y1, 6t o10PM

S k a t eZone -Enj oydi nne ra nde mbr a c et he i ri nne rc hi l dt hr oug hl a s e rt a g , a r ol l e rr i nk , a nda r c a deg a me s .Me e ti nt heADl oung ei nt heba s e me ntofOl d Ke ny on( Ea s t Wi ng )a t6p. m. ( Tr a ns por t a t i onpr ov i de d)

Fr i da y , Fe br ua r y3 , 7t o1 0PM, Ga nt e r Pr i c eHa l l

For ma l S t e a kDi nne r -Me e ta tGa nt e r Pr i c eHa l l whe r emout hwa t e r i ngs t e a k wi l l bes e r v e da l ongwi t hv a r i ouss i de di s he s( i nc l udi ngBr ot he rGl y nn’ sf a mous hotc ur r y ) . ( I NVI TATI ONONLY)

1 4

Ac c e ptaBi d-Abi ndi ngde c i s i ont oj oi nt her e s pe c t i v eGr e e kor g a ni z a t i on. Ar us he ea c c e pt sabi dbyc ompl e t i ngaPl e dg eFor m. Ar us he ema yonl y a c c e ptonebi da nd, t he r e f or e , s houl dbes ur eofhi s / he rde c i s i onbe f or e a c c e pt i ng . Bi d-Af or ma l i nv i t a t i onf r om ac ha pt e rt oar us he et obe c omeapl e dg e me mbe roft heor g a ni z a t i on. Br ot he r / Si s t e r -At e r m us e dbya c t i v eme mbe r si nac ha pt e rwhe nr e f e r r i ng t oe a c hot he r . I ni t i a t e d/ Ac t i v eMe mbe r -Anyme mbe rwhoha sc ompl e t e dt hepl e dg e pr oc e s s , g onet hr oug ht hei ni t i a t i onc e r e mony , a ndi sc ur r e nt l ye nr ol l e di n t hec ol l e g e . I ni t i a t i on-Af or ma l c e r e monyt ha tbr i ng sa boutt het r a ns i t i onf r om pl e dg e t oi ni t i a t e dme mbe r m Af I nt e r e s tFor mor mc ompl e t e dbyr us he e sa tt hec onc l us i onofr us h we e kt oe x pr e s si nt e r e s ti nGr e e kor g a ni z a t i onshe / s hewoul dc ons i de r pl e dg i ng . Le g a c y -Ape r s onwhos epa r e nt , s i bl i ng , org r a ndpa r e nti sa na l umnus / aor a c t i v eme mbe rofas or or i t yorf r a t e r ni t y . Pl e dg e / Ne wMe mbe r -Ape r s onwhoha sa c c e pt e da ni nv i t a t i ont oj oi na c ha pt e ra ndha sy e tt obei ni t i a t e d. Pl e dg i ng / Ne wMe mbe rEduc a t i on-Ape r i odofa dj us t me ntt oGr e e kl i f e whe r epl e dg ea r ee duc a t e dont hec ha pt e ra ndi t sme mbe r s . Rus he e / Pot e nt i a l Ne wMe mbe r -Anunde r g r a dua t es t ude ntpa r t i c i pa t i ng i nr us hwe e k .

7


Ζ Α Π Ze t aAl phaPi

GREEKCOUNCI L eGr e e kCounc i l i st heoffic i a l r e pr e s e nt a t i v ebodyf ort hes oc i a l f r a t e r ni t i e s , s or or i t i e s , a nds oc i e t i e sr e c og ni z e da tKe ny on. eCounc i l i s c ompos e doft hede l e g a t e sf r om t hes i xFr a t e r ni t i e s , f ourS or or i t i e s , a ndt wo S oc i e t i e sa tKe ny on. ef unc t i onsoft heGr e e kCounc i l i nc l ude : -Toa c ta st hel e g i s l a t i v ebodyi nma t t e r spe r t a i ni ngt oGr e e kl i f e ; -Tor e pr e s e ntt heopi ni onsoft hef r a t e r ni t i e s , s or or i t i e sa nds oc i e t i e si na ny ma t t e ra ffe c t i ngt he i rc ommoni nt e r e s t s ; -Topr omot ewi t hi nt hef r a t e r ni t i e s , s or or i t i e sa nds oc i e t i e sas e ns eof pur pos ec ons i s t e ntwi t ht hee duc a t i ona l a i msofKe ny onCol l e g e ; -Toc oor di na t ea ndor g a ni z es oc i a l , e duc a t i ona l , a ndot he ra c t i v i t i e st ha t i nv ol v eora ffe c tc ha pt e rme mbe r sa ndpl e dg e sa sdi s t i nc tf r om t hes t ude nt bodya sawhol e ; -Tof ur t he rt hei nt e r e s t sa ndg oa l soft heGr e e kc ommuni t ya ndofGr e e kl i f e a tKe ny onbyhol di ngme mbe rc ha pt e r sa c c ount a bl ef ort he i ra c t i onsa nd hol di ngt he mt ot hehi g he s ti nt e r pr e t a t i onoft hei de a l sonwhi c ht he i r or g a ni z a t i onswe r ef ounde d.

Gr e e kCounc i l Ex e c ut i v eBoa r d

Pr e s i de nt : Andr e wTi nt Vi c ePr e s i de ntf orI nt e r na l Affa i r s : Be nS a l k Vi c ePr e s i de ntf orEx t e r na l Affa i r s : Ni k ol aPopov i c Se c r e t a r y Tr e a s ur e r : Abr a ha m Ne l s on Ri s kMa na g e me ntCoor di na t or : Noe l We e k s Soc i a l Coor di na t or : Da nLe v y Se r v i c eCoor di na t or : oma sBr own Ac a de mi cCoor di na t or : Ge ne v i e v eMa l k i n Al umniCoor di na t or : Tr udyAndr e z j e ws k i Publ i c i t yCoor di na t or : Vi r g i ni aFa l z on Adv i s or : Chr i s t i naMa s t r a ng e l o, Di r e c t orofS t ude ntAc t i v i t i e s&Gr e e kLi f e

Que s t i ons ? Ema i l : g r e e kc ounc i l @ke ny on. e du

Me e t i ng sa r ehe l de v e r yMonda ya t5 : 4 5p. m. i nLe a c h Di ni ngRoom 8

r oug hac or ef ounda t i onofs i s t e r hood, ours or or i t y , Ze t aAl phaPi , a dv oc a t e s : t hec ul t i v a t i onofi nt e l l e c ta ndl e a de r s hi p; t hef os t e r i ngofpos i t i v e r e l a t i ons hi ps , i ndi v i dua l a nds oc i e t a l , t hr oug hs e r v i c et ot hec ol l e g ea ndt he c ommuni t y ; t hee mbodi me ntofKe ny onCol l e g e ' sv a l ue sa ndbe l i e f s , s uc ha s a c a de mi ce x c e l l e nc e ; a ndt hef or ma t i onofi nt e r mi na bl ebondswhi c he nr i c ht he c ol l e g ea ndpos t c ol l e g ee x pe r i e nc ea ndwi l l be c a r r i e dt hr oug houtourl i f e t i me s . Ni c k na me : Ze t a Fo unde da tKe ny o n: 2 0 0 1 Co l o r s : Na v yBl ue&Whi t e S y mbo l s : Tul i p, Ra bbi t , &Opa l Me mbe rDue s : $ 2 0 0 / s e me s t e r Phi l a nt hr o py : Ba by s i t t i ngS e r v i c ef or Communi t yMe mbe r sa ndAnnua l De e pVe i n r ombos i sFundr a i s e r Tr a di t i o na l Ev e nt s : Hi g hl i g ht e rPa r t y , Ze t aFor ma l e a c hs e me s t e r , a ndFi na l Di nne ra te ndoft hey e a r

RUSHSCHEDULEOFEVENTS

Fr i da y , J a nua r y27, 7t o9: 30PM, Snowde n

Me e tt heS i s t e r s -Cur i ousa boutGr e e kl i f e ?Ge tt ok nowt hes i s t e r sofZe t aAl pha Pi !Li g htr e f r e s hme nt swi l l bepr ov i de d.

Sa t ur da y , J a nua r y28, 2t o4PM, Sor or i t yLoung e , 4t hfloorLe ona r d

Ti eDy eTS hi r t sa ndDe c or a t eDr i nkKooz i e s -Ma k eac ool t s hi r t , s na c kons ome s us hi , a ndr e l a xonaS a t ur da ya e r noon.

Sunda y , J a nua r y29, 3t o5PM, Snowde n

Hi g hTe a -Dr e s si ny ourS unda ybe s tf ora na e r noonoft e aa ndc ook i e de c or a t i ng .

Tue s da y , J a nua r y31, 6t o9PM, Sor or i t yLoung e , 4t hfloorLe ona r d

Mov i eNi g ht -Ta k eas t udybr e a ka nde nj oyac l a s s i cr oma nt i cc ome dya l ongwi t h s omeofourf a v or i t ec omf or tf ood!

 ur s da y , Fe br ua r y2, 5t o9PM

Rol l e rS k a t i ng&Chi pot l e -Me e ti nf r ontoft heBook s t or ea t5PM. ( Tr a ns pr ot a t i onPr ov i de d)( I NVI TATI ONONLY)

S a t ur da y , Fe br ua r y4 , 6 : 3 0t o9PM

Fi na l Di nne r -Rus he e swi l l bepi c k e dupa tt he i rdor mr oomsa t6 : 0 0PM a nd e s c or t e dt oas e mi f or ma l di nne ra tWe a v e rCot t a g e . ( I NVI TATI ONONLY)

1 3


Θ ∆ Φ e t aDe l t aPhi

GREEKACADEMI CS

es i s t e r sofe t aDe l t aPhi e mbr a c et hev a l ue sofuni t y , honor , wi s dom, c our a g e , a nds i nc e r i t y . Ast heol de s ts or or i t ya tKe ny on, e t ai sc ommi t t e dt o bui l di ngupont het r a di t i onofourpa s ta swec ont i nuet og r ow. e r ei sno s t e r e ot y pi c a l e t a -e a c hs i s t e ri si nc r e di bl ydi ffe r e nt , butwea r ea l l c onne c t e d byt hef a c tt ha twel ov et obet og e t he ra ndha v eag oodt i me . Ni c k na me : e t a Fo unde da tKe ny o n: 1 9 8 7 Co l o r s : Pur pl e , Gol d, &Bl a c k S y mbo l s : S na k e Me mb e rDue s : $ 1 1 0 / s e me s t e r Phi l a nt hr o py : Re l a yf orLi f e , Ea r t hDa y , Wi g g i nS t r e e tEl e me nt a r y

RUSHSCHEDULEOFEVENTS

Fr i da y , J a nua r y27, 7t o9PM, Sor or i t yLoung e , 4t hfloorLe ona r d( Nor t h) Me e ta ndGr e e twi t ht heS i s t e r sov e rHor sd' oe uv r e

Sunda y , J a nua r y2 9 , 2 : 3 0t o4 : 3 0PM, Sor or i t yLoung e , 4 t hfloorLe ona r d Ti eDy ea ndCupc a k eDe c or a t i ng –Rus he e sma yj oi nt hes i s t e r sf ora na e r noonof t i edy i nga ndc upc a k ede c or a t i ng .

We dne s da y , Fe br ua r y1, 8t o10PM, Ta A200

Ga meNi g ht -S i s t e r sa ndr us he e sc a npl a yboa r dg a me si nc l udi ngBa na na g r a ms , Ta boo, Appl e st oAppl e s , e t c . a ndv i de og a me swhi l s te nj oy i ngl i g hts na c k s .

Fr i da y , Fe br ua r y3, 6t o10PM

Rol l e rS k a t i ng -Rus he e sme e ts i s t e r si nt heS or or i t yLoung ef orpi z z a( 4 t h oor Le ona r d)a ndt he nhe a dt oJ ohns t ownS k a t eN’ S wi mf ora ne v e ni ngofr ol l e r s k a t i ng . ( Tr a ns por t a t i onPr ov i de d)

2 0 1 1

Cha pt e r

Al phaDe l t aPhi Be t ae t aPi De l t aKa ppaEps i l o n De l t aPhi De l t aTa uDe l t a Phi Ka ppaS i g ma Ar c ho nS o c i e t y Pe e psO’ Ke ny o n Eps i l o nDe l t aMu e t aDe l t aPhi Ze t aAl phaPi Gr e e k sOv e r a l l

S pr i ng2 0 1 1 Fa l l 2 0 1 1 Av e r a g e Av e r a g e 3 . 3 6 3 . 1 7 3 . 1 5 3 . 2 1 3 . 1 1 3 . 1 1 3 . 4 4 3 . 2 6 3 . 4 9 3 . 3 9 3 . 4 2 3 . 2 8

S a t ur da y , Fe br ua r y5 , 5t o7PM, We a v e rCo t t a g e

FondueDi nne r -Rus he e sa r ee nc our a g e dt odr e s si ns e mi f or ma l a t t i r ef oradi nne r ofc he e s ea ndc hoc ol a t ef ondue .I nv i t a t i onswi l l bedi s t r i but e dt or us he e st heni g ht be f or et hedi nne r . ( I NVI TATI ONONLY)

1 2

9

3 . 3 4 3 . 2 4 3 . 1 1 2 . 9 6 2 . 9 3 3 . 0 9 3 . 4 7 3 . 1 2 3 . 3 8 3 . 3 6 3 . 4 6 3 . 2 2


Ε ∆ Μ Eps i l onDe l t aMu

GREEKRUSH S p r i n g2 0 1 2

SORORI TI ES

EPSI LONDELTAMU( Ε∆Μ)

11

THETADELTAPHI( Θ∆Φ)

12

ZETAALPHAPI( ΖΑΠ)

13

Cont a c t : Ga br i e l l eGi omi ni , g i omi ni g @ke ny on. e du J ul i aFl e s s e l , fle s s e l j @ke ny on. e du Cont a c t : El i z a be t hD’ Ar c y , da r c y e @ke ny on. e du Cont a c t s : Ki mbe r l yQua l l s , qua l l s k@ke ny on. e du El i z a be t hMc Cumbe r , mc c umbe r e @ke ny on. e du

FRATERNI TI ES

Fo unde da tKe ny o n: 2 0 0 0 S y mbo l s : eDa i s y

14

BETATHETAPI( ΒΘΠ)

15

Cont a c t : Ma t t he wLi ppe r t , l i ppe r t m@ke ny on. e du Ni c hol a sFl e t c he r , fle t c he r n@ke ny on. e du

Ni c k na me : EDM Co l o r s : Cr a nbe r r y , S i l v e r , &Whi t e

ALPHADELTAPHI ( Α∆Φ)

Cont a c t s : Sa phi rGl y nn, g l y nns @ke ny on. e du Wi l l i a m Hudobe nko, hudobe nkow@ke ny on. e du

Eps i l onDe l t aMui sba s e dont hei de at ha taf ull l i ngl i f ei sba s e donha ppi ne s s , f r i e nds hi p, k nowl e dg e , a ndv i r t ue . r oug ht he s ef ourpr i nc i pl e s , wea s pi r et o e nr i c hour s e l v e s , ours i s t e r s , a ndt hec ommuni t ya sawhol e . Ours i s t e r hood pl a c e sas t r onge mpha s i sont hei de a l sofas e r v i c e or i e nt e dc ommuni t yt hr oug h v ol unt e e rwor ka ndphi l a nt hr opy . Wewe l c omewome nofdi ffe r e nt ba c k g r ounds , e x pe r i e nc e s , a ndbe l i e f s

Me mbe rDue s : $ 1 2 0 / s e me s t e r ( pa y me ntpl a nsa r ea v a i l a bl e ) Phi l a nt hr o py : CROPHung e rWa l k , Re l a yf orLi f e , Huma neS oc i e t y , Ne wDi r e c t i ons Tr a di t i o na l Ev e nt s : EΔM k i c k ba l l , t heAme r i c aPa r t y , Appl ePi c k i ng , Ha l l owe e nPa r t y , Pa r e nt s ' Ni g htOut( c ommuni t ys e r v i c e ) , Fa l l a ndS pr i ngFor ma l s , S pr i ngPi c ni c

RUSHSCHEDULEOFEVENTS

DELTAKAPPAEPSI LON( ∆ΚΕ)

16

Fr i da y , J a nua r y27, 8t o10PM, We a v e rCot t a g e

DELTAPHI( ∆Φ)

17

Sa t ur da y , J a nua r y28, 11AM t o1PM

DELTATAUDELTA( ∆Τ∆)

18

We dne s da y , Fe br ua r y1, 8t o10: 30PM, Sor or i t yLoung e , 4t hfloor Le ona r d( Nor t h)

Cont a c t : Sa mue l Ba ke r , ba ke r s @ke ny on. e du

Cont a c t : Ang usWa l ke r , wa l ke r a @ke ny on. e du Cont a c t : J a ke or n, t hor nj @ke ny on. e du Pr e s t onHe c k, he c kp@ke ny on. e du

PHIKAPPASI GMA( ΦΚΣ)

Cont a c t : Chr i s t i a nSt ol l , s t ol l c @ke ny on. e du

Cont a c t s : Ke l l yMc Pha r l i n, mc pha r l i nk@ke ny on. e du Al e xJ or da n, j or da na @ke ny on. e dua nd

Tr i pt oNi c k ’ sPi z z e r i ai nUt i c a . Me e ta tt heBook s t or eby1 1AM. ( Tr a ns por t a t i on Pr ov i de d) Fe br ua r yFi e s t a -Enj oys omes na c k sa ndma r g a r i t ag l a s sde c or a t i ng

19

Fr i da y , Fe br ua r y3, 7t o9PM, We a v e rCot t a g e S e mi For ma l Di nne r( I NVI TATI ONONLY)

S a t ur da y , Fe br ua r y4 , 1 0 : 3 0AMt o4 : 3 0PM

SOCI ETI ES* ARCHONSOCI ETY

Me e tt heS i s t e r s( Re f r e s hme nt swi l l bes e r v e d)

20

I c eS k a t i nga ndChi pot l ei nCol umbus !Me e ta tt heBook s t or eby1 0 : 3 0AM. ( Tr a ns por t a t i onPr ov i de d)( I NVI TATI ONONLY)

S unda y , Fe br ua r y5 , 8t o1 0PM, Sor or i t yLoung e , 4t hfloorLe ona r d( Nor t h) Moc k t a i l s( I NVI TATI ONONLY)

*Pl e a s enot e : Pe e psO’ Ke ny oni snotl i s t e dbe c a us et he ydonotpa r t i c i pa t ei n Rus hwe e k. Cont a c tSa m Ka pl a na tka pl a ns e @ke ny on. e duf ormor ei nf or ma t i on.

1 0

1 1

Greek Rush Booklet 2012  

Kenyon College Greek Rush Booklet Spring 2012

Greek Rush Booklet 2012  

Kenyon College Greek Rush Booklet Spring 2012

Advertisement