Page 1

DRIEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN CV ZONNIGE KEMPEN

JAARGANG 9 - NR. 4 - NOVEMBER/DECEMBER 2013 - PERIODICITEIT: 4 X JAAR - AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X

50 jaar Zonnige Kempen Voor CV Zonnige Kempen is 2013 een heel bijzonder jaar. De jongste sociale bouwmaatschappij in Vlaanderen zag op 7 december 1963 voor het eerst het levenslicht en viert daardoor dit jaar haar gouden jubileum. De nood aan sociale woningen weerklonk in de Zuiderkempen van de jaren ’60 steeds harder. Omdat kwalitatief wonen voor iedereen een basisrecht is, besloten enkele durvers de handen in elkaar te slaan. Onder impuls van het ACW hielden ze op 7 december 1963 de sociale bouwmaatschappij Zonnige Kempen boven de doopvont. Dat is dus de officiële stichtingsdatum. De nieuwe maatschappij had als doel huisvesting te voorzien voor mensen die het moeilijker hadden op de private woningmarkt. Het werkingsgebied van Zonnige Kempen beperkte zich toen tot de stichtende gemeenten Booischot, Eindhout, Grobbendonk, Herenthout, Herselt, Ramsel, Veerle, Vorselaar, Westerlo en Westmeerbeek.

Opruimactie Schransstraat Op 27 november kregen de ondergrondse garages van de Schransstraat een grondige opknapbeurt. De bewoners staken samen met ons de handen uit de mouwen en werden beloond met een drankje, een hapje… en een nette garage! Veel dank aan alle gemotiveerde vrijwilligers en de gemeente Vorselaar!

Hoewel de eerste jaren vooral veel geduld en volharding van de initiatiefnemers zoals Joris Verhaegen, Octaaf Verboven, Nest Vercammen en Karel Stijnen vroegen, trok de maatschappij van in het begin de kaart van de duurzaamheid, de creativiteit en de sociale cohesie. Vijf decennia later heeft onze maatschappij met meer dan 2237 verwezenlijkte energiezuinige woningen, diverse inbreidingsprojecten in dorpskernen en enkele nieuwe samenwerkingsverbanden met gemeenten, OCMW’s en CAW haar sterke reputatie op dat vlak meermaals bewezen. Het werkingsgebied is, na de fusies van de gemeenten, intussen geëvolueerd tot Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Nijlen, Vorselaar, Westerlo en Zandhoven. In een halve eeuw tijd heeft Zonnige Kempen daardoor het gezicht van sociale woningbouw mee geherdefinieerd. Met haar unieke karakter en een stijgend aantal aanvragen wil de sociale bouwmaatschappij ook de komende jaren een voortrekkersrol blijven spelen.

Voor al uw reacties en mededelingen:

Zonnige Kempen / ZonneKlaar Grote Markt 39, 2260 Westerlo T 014-54 19 41 - F 014-54 19 51 info@zonnigekempen.be


Veelgestelde vragen

Heeft je gezin recht op een tussentijdse herziening van de huurprijs? De huurprijzen worden ieder jaar opnieuw berekend, maar wat doe je als je totale gezinsinkomen de afgelopen maanden fel gedaald is of je gezin een nieuwe samenstelling kent? In bepaalde gevallen kan de vastgestelde huurprijs op verzoek van de huurder aangepast worden. Nieuwe gezinssamenstelling Wanneer je gezin een nieuwe samenstelling kent, moet je dat binnen de maand aan Zonnige Kempen schriftelijk laten weten. Voor de kinderen die in de huurwoning gedomicilieerd zijn en die je nog ten laste hebt, vragen we je om een verklaring door het kinderbijslagfonds te laten invullen. Kinderen jonger dan 18 jaar worden automatisch als ‘ten laste’ aangeduid. De ouder bij wie het kind niet gedomicilieerd is, maar er wel op regelmatige wijze verblijft, kan de helft van de voorziene korting krijgen, op voorwaarde dat er een bijkomend formulier ingevuld wordt. Het formulier kan je verkrijgen bij Zonnige Kempen. Als een meerderjarig persoon bij je wil komen inwonen, moet je daarvoor de schriftelijke goedkeuring van Zonnige Kempen krijgen. Bij een goedkeuring kan de huurprijs vanaf de volgende maand worden aangepast. Invaliditeit van 66% of meer Als iemand in je gezin erkend is als invalide 66% bezorg je ons: - Ofwel een attest van het ziekenfonds dat de periode vermeldt waarin de betrokken persoon een invaliditeitsuitkering heeft ontvangen. Dat attest moet jaarlijks opnieuw bezorgd worden en een recente datum hebben. Het attest moet ook geldig zijn voor het volgende jaar.

Nieuws kort Ons Dak Op donderdag 24 oktober ging het personeel van Zonnige Kempen een kijkje nemen bij de collega’s van Ons Dak in Maaseik. Die sociale bouwmaatschappij werd al opgericht in 1928 en bezit dus heel wat ervaring.

- Ofwel een attest van de FOD Sociale Zekerheid. Attesten van bepaalde duur moet je ons jaarlijks of na het verstrijken van de einddatum opnieuw bezorgen. Attesten van onbepaalde duur hoef je ons maar eenmalig te bezorgen.

Door de uitstap verwierf Zonnige Kempen alvast enkele nieuwe inzichten in de werking van andere maatschappijen en genoeg inspiratie om haar eigen processen verder te optimaliseren.

Academische zitting Op zaterdag 7 december bestond Zonnige Kempen exact vijftig jaar. Om dat gouden jubileum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, organiseerden we die dag een academische zitting in de Thomas More-hogeschool in Vorselaar. We klinkten er op onze verjaardag


n

Nieuws

Huurachterstand blijft slinken Elk jaar probeert Zonnige Kempen intensief en nauwgezet zoveel mogelijk huurachterstanden weg te werken. Met succes, want sinds 2010 is de collectieve huurachterstand met liefst zestig procent geslonken tot 78.000 euro, wat neerkomt op 0,95% van het totaal van alle huurprijzen. In 2010 bedroeg de gezamenlijke huurachterstand van onze huurders nog 200.000 euro. Reden genoeg voor Zonnige Kempen om werk te maken van een nieuwe procedure om de achterstanden grondig aan te pakken. En dat loont, want op drie jaar tijd is de huurachterstand fel gedaald. De meeste huurders betalen hun huur correct en goed op tijd. Een hondertal huurders kampt echter regelmatig met enkele betalingsmoeilijkheden. Opdat de achterstanden niet te hoog zouden oplopen, volgt Zonnige Kempen hun situatie elke maand intensief op. Een huurachterstand kent vaak meerdere oorzaken. En omdat onze maatschappij de laatste jaren goede contacten heeft opgebouwd met enkele externe partners zoals de OCMW’s en het CAW, kan er veel korter op de bal gespeeld worden. Huurders met betalingsmoeilijkheden worden zo tijdig doorverwezen en vinden snel een gepaste begeleiding. Het resultaat van die intensieve samenwerking is een fel geslonken collectieve huurachterstand en steeds minder huurders met betalingsproblemen. Een lijn die we in 2014 uiteraard graag willen doortrekken! Procentuele huurachterstand 2011-2013 2,00

1,80

1,84 1,73

1,69

1,62

1,60

1,40

1,41

1,50

1,50

1,45

1,35

1,27 1,20

1,56

1,16

1,22 1,12

1,24

1,08

1,12 1,07

1,00

1,12 1,01

1,13 1,03

1,16 1,03

1,4

1,38

1,39 1,31

1,17 0,99

1,03

1,06

1,10

% verloop 2013 % verloop 2012

0,95

% verloop 2011 0,80

0,60

0,40

0,20

0,00 jan/13

feb/13

mrt/13

apr/13

mei/13

en blikten feestelijk terug op ons rijke verleden. Voormalig gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Huisvesting Hubert Lyben keek ook alvast vooruit naar de uitdagingen die de sector te wachten staan.

jun/13

jul/13

aug/13

sep/13

okt/13

nov/13

dec/13

Jaarlijkse huurprijsberekening Naar goede gewoonte zal je tegen de eindejaarsperiode de jaarlijkse huurprijsberekening opnieuw in je brievenbus vinden. Lees de begeleidende brief zeker aandachtig door en neem contact op met onze kantoren als je vindt dat de gebruikte gegevens niet kloppen.

De grafiek toont de daling van de procentuele huurachterstand van de voorbije jaren aan. In september 2013 dook de gezamenlijke huurachterstand voor het eerst onder de 1%.

Maar ook als je niet akkoord bent met de nieuwe berekening, moet je deze huurprijs correct betalen. Als achteraf blijkt dat de gegevens inderdaad niet klopten, zullen we het te veel of te weinig betaalde bedrag uiteraard verrekenen.


Veilig in huis Veel grote en kleine ongelukjes gebeuren verrassend vaak in of rondom de eigen woning. Omdat een ongeval snel gebeurd is, geven we je in deze reeks enkele tips om je woning in de toekomst een stuk veiliger te maken. • Het is weer Kerstmis! Kerstverlichting en kandelaars bestaan in alle vormen en formaten, en vereisen verschillende voltages. Een lamp met het verkeerde wattage gebruiken, waardoor ze meer of minder helder brandt dan de andere, kan oververhitting veroorzaken en in het ergste geval zelfs brand. Schakel kerstverlichting nooit aan of uit door een van de lampen los of vast te draaien. Trek gewoon de stekker uit. • Iedereen steekt graag kaarsjes aan, vooral tijdens de donkere wintermaanden. Maar kaarsen zijn vaak de oorzaak van brand in huis. Blijf dus altijd voorzichtig, zo kan je de avonden gezellig blijven maken. Blaas de kaarsen altijd uit als je de kamer verlaat. Gebruik keramische, glazen of koperen kaarshouders. Zelfdovende kaarsen bieden nog meer veiligheid. Plaats nooit meerdere brandende kaarsen op één schaal of schotel, of op de warme televisie. Plaats kaarsen op een veilige afstand van gordijnen of draperieën. • Plaats nooit brandende kaarsen in een kerstboom, hoe mooi dit ook mag zijn. Hij kan zo in brand vliegen. En overdag, als het licht is, vergeet je de kaarsen makkelijk uit te blazen. Steek ook nooit sterretjesvuurwerk aan bij een boom die zijn naalden al verliest. • Laat een open haard nooit onbewaakt achter. Gebruik liefst een haardscherm. Onderhoud de haard, kachel en schoorsteen altijd goed, want een verstopte schoorsteen vormt een groot brandgevaar. Bewaar de as in een metalen pot met deksel en verwijder deze pas als de as afgekoeld is.

Praktische informatie Openingsuren: Maandag t.e.m. vrijdag: van 9 tot 11.30 uur Namiddagen alleen op afspraak tussen 13.30 en 16 uur. Elke tweede donderdag van de maand is er een avondzitting van 17 tot 19 uur (op afspraak). Telefonisch contact: Van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16 uur zijn we elke weekdag te bereiken op het nummer 014 54 19 41 en via info@zonnigekempen.be. Sluitingsdagen: Tijdens de kerst- en eindejaarsperiode maken we graag wat tijd voor onze vrienden en familie. Ook wij gaan er dus even tussenuit. De kantoren van Zonnige Kempen zijn gesloten van woensdag 25 december 2013 tot en met donderdag 2 januari 2014. Voor dringende herstellingen kan je wel terecht op ons noodnummer: 0474 83 55 88.

Zonneklaar - December 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you