Page 1

PIEKSÄMÄEN OPETTJIEN VESOPÄIVÄ 23.1.2010


TYÖPAJA 7 DOKUMENTTIENJAKOPALVELU OPETUSKÄYTÖSSÄ Koulutuspäällikkö Maj-Britt Kentz (maj-britt.kentz@uef.fi)


SOSIAALINEN MEDIA?


”Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla.----- prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. Samalla sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, jolla on tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen takia vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin.[2] --- käsitteenä uusi --- useita erilaisia tulkintoja, joissa vaihtelevasti korostuu prosessiluonne, web_2.0 -ulottuvuus, sisällöt, yhteisöt tai toimintamuodot” ks. Wikipedia – sosiaalinen media


ANTAA SITÄ, MITÄ OIVALTAJA KEKSII / YMMÄRTÄÄ PYYTÄÄ


JAKOPALVELUT


JAKAMINEN + PALVELUT jaellaan jotakin jonkin kautta (eri ryhmille tai yhteisรถille)


Kuvaavat ja konkretisoivat erinomaisen hyvin sosiaalisen median ideaa, rakenteita ja käytäntöjä


MIKSI IHMEESSÄ? INTRESSI


MUUTTUVA YHTEISÖLLISYYS (kiinteys, tuttuus, aika/kesto, läheisyys/etäisyys, frekvenssi...)


Palvelut ”kättelevät toisiaan”


Opit yhden - hoksaat toisen


Esimerkki


MUSIIKIN MUSIIKIN JA JA ÄÄNEN ÄÄNEN MAISEMIA MAISEMIA

VALOKUVAT VALOKUVAT JA JA VIDEOT VIDEOT

AiheAihekokonaisuuksien kokonaisuuksien opetus opetus (DST) (DST)

POVER POVER POINTIT, POINTIT, FAKTAFAKTAIKKUNAT... IKKUNAT...

YHTEISET YHTEISET TARINAT TARINAT


Sosiaalinen media lyhyesti  

Pienen pieni juttu siitä, mistä tänään kaikissa pajoissa on lopulta kyse.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you