Page 1


Utstanset hull (Postkasseluke fra side 1)


Utallige markedsundersøkelser opp gjennom årene konkluderer med at uadresserte reklametrykksaker er en av de mest effektive reklamekanalene som finnes. Og dette har slett ikke endret seg etter at vi fikk de nye elektroniske mediene. En nylig utført britisk undersøkelse fra RDP Ltd. viser at uadressert post scorer gjennomsnittlig 3 ganger så høyt som andre medier; målt ut fra kostnad/respons. Og 5 ganger bedre enn annen direkte markedsføring.


Uadressert reklame treffer mer enn 2 av 3 nordmenn hjemme

Myte: Skog raseres som følge av papirproduksjon.

Fakta: FEIL. I 2009 var det nesten dobbelt så mange trær i norske skoger som i siste halvdel av 1960-årene. I samme periode har den årlige tilveksten økt fra 13 til 25 millioner kubikkmeter (Statistisk sentralbyrå 2009). I Europa har skogsområdene vokst med over 30 prosent siden 1950. Den årlige veksten tilsvarer 1,5 millioner fotballbaner (CEPI, 2008).


Markedsdekningen er totalt overlegen De som handler mest av det meste, ønsker seg uadressert postreklame. Dekningen hos barnefamilier er 75 prosent. Du slipper å investere dine markedsmidler på grupper som oftest reserverer seg mot uadressert reklame.

Dekning: Uadressert post 70% TV 85% Radio 61% Utendørs reklame 49%

Budskapet rett i postkassen Norske forbrukere bombarderes av tusenvis av inntrykk hver dag, via internett, TV, radio, aviser, magasiner og utendørsannonser, og de er derfor meget kritiske og selektive når de velger hva de vil se nærmere på. Men: De er innom postkassen sin hver dag. De kikker gjennom posten sin; og dersom de finner utsendelsen din interessant, tar de den med inn i stua. Der leser de igjennom budskapet ditt i ro og mak, og responderer hvis og når det passer dem.

Myte: Papir er ødeleggende for miljøet.

Fakta: FEIL. Tvert i mot er papir et naturlig, fornybart produkt som produseres av trær fra bærekraftig skog. Trær absorberer CO2 fra atmosfæren og papiret lagrer denne CO2en i hele sin levetid. Papiret kan resirkuleres – mange ganger.


Ledende markedsførere vet at uadressert reklame virker best!

Rask og målbar respons

Myte: Papirproduksjon krever høyt energiforbruk.

Fakta: Feil: Årlig gjennomsnittlig papirforbruk er 200 kilo pr. person, og for å produsere dette brukes ikke mer enn 500 kwh som tilsvarer ett års normal bruk av oppvaskmaskin. Samtidig er papirindustrien blant de største forbrukerne av fornybar energi. Faktisk kommer mer enn halvparten av energien til papirproduksjon i Europa fra fornybare kilder.


Du får rask og målbar respons

Du kan treffe målgruppene dine og bare dem

De største og ledende aktørene innenfor elektro, møbler og dagligvare bruker uadressert reklame som sitt hovedmedium, fordi de vet av mange års erfaring at den type reklame virker best. Uadressert reklame er en kostnadseffektiv kanal som gir mulighet å vise frem både bredde og dybde – og som frem for alt er handlingsutløsende. Uadressert scorer ca 3 ganger så høyt som andre medier, målt ut fra kostnad /respons. For en rimelig kostnad pr husholdning, får man budskapet trykket og distribuert, samt oppnår rask og målbar respons.

Muliggjør avansert selektering Det er ikke alltid man ønsker å nå hele «hele Norge» med markedsføringen sin. Med uadressert reklame finnes utallige muligheter til å selektere ut de områder som ligner best på den eller de mottakergruppe man ønsker nå ut til. Selekteringsmulighetene gir deg et verktøy til å finne flest forekomster av din ønskede målgruppe. Dette handler om å «spisse» utvalget av hustander for å treffe best mulig!

Myte: Papirbasert reklame står for en stor andel av husholdningenes CO2-utslipp.

Fakta: FEIL. Reklametrykksakene står for kun 0,1 prosent av husholdningenes totale CO2-utslipp. I praksis tilsvarer dette utslippet en biltur på 7 mil, eller 5 cheeseburgere, eller 9 liter melk, eller en 6 minutters flytur.


Ingen begrensninger på format og volum

Samspill med andre reklameaktiviteter

Myter om papir Det meste av papiret som kommer i postkassen går i søpla.

Fakta: FEIL. I Europa blir to tredjedeler av papiret resirkulert. I dag utgjør gjenvunnet papir halvparten av råmaterialet i nytt papir, og papirindustrien jobber hele tiden systematisk for å øke denne andelen.


Påvirker alle sanser Med uadressert reklame behøver du ikke tilpasse deg avisenes tabloidformat, TV-rutas visningstid eller bannerreklamens begrensede filstørrelser. Tvert imot; du har fritt spillerom på formater og volum. Du kan også bruke effekter som hologrammer, duftpapir, 3D-teknikker og uvanlige papirtyper. Og hvis du vedlegger en vareprøve, kommer produktet ditt direkte inn i hjemmet til folk. I løpet av sekunder kan du få en kunde for livet! En undersøkelse RSGB/Synergism viser at 71 prosent oppgir vareprøver som hovedårsaken til at de har byttet fra et varemerke til et annet, mens 79 prosent sier at dette er årsaken til at de har begynt å kjøpe et nytt produkt.

Utmerket samspill med andre reklameaktiviteter Uadressert reklame gir enda bedre resultater dersom den inngår som en integrert del i en større kampanje. Annen reklame og markedsføring skaper gjerne oppmerksomhet omkring produktet eller tjenesten, mens den uadresserte reklamen ofte utløser selve handlingen; kontakte forretningen, oppsøke nettstedet eller sørge for at kjøpet skjer. Et godt eksempel her er det amerikanske selskapet Reckitt Benckiser: I ett område kjørte de en omfattende TV-kampanje forut for utsendelsen av den uadresserte reklamen, og fikk en respons som var 400 prosent høyere enn i et tilsvarende område hvor de kun hadde benyttet TV-annonsering ...

Myte: Elektronisk kommunikasjon er mindre skadelig for miljøet enn papirbasert reklame.

Som skapt for alle sanser: dufter, hologrammer, 3D-teknikker, uvanlige papirtyper, vareprøver osv.

Fakta: FEIL. I Europa produseres årlig 10,3 millioner tonn elektronisk avfall. Reklametrykksaker utgjør 3,4 millioner tonn, hvorav en vesentlig andel resirkuleres. En PC står for 2 prosent av det totale CO2-utslippet i en husholdning, mens papirbasert reklame står for kun 0,1 prosent. I tillegg viser en svensk undersøkelse at CO2-utslippet fra en papiravis er av samme størrelssorden som å lese den samme på nettet.


Men hvis du likevel ikke tar det vi sier for god fisk, kan du jo se hva daglig leder Tom-Ivar Waage Jenssen i Bohus Sørlandsparken mener om uadresserte kundeaviser. Han er overbevist om at uadresserte kundeaviser virker, og sier blant annet: «Uadresserte kundeaviser er vår viktigste måte å kommunisere med kundene på før de kommer i varehuset. Undersøkelser viser også at det i mer enn 80 prosent av tilfellene er nettopp den trykte annonseringen som er kilden til at folk blir trigget til å handle møbler. I vår region har vi holdt en spesielt høyt frekvens på bruken av uadressert markedsføring. Kombinert med en svært høy leveringsberedskap lokalt og effektiv logistikk, mener vi at dette har gitt oss et viktig konkurransefortrinn i markedsområdet vårt.»

… nå som du vet litt mer om uadressert reklame og dens fordeler, er det kanskje på tide for deg å vurdere uadressert reklame på nytt ...? Har du noen spørsmål, ta kontakt med PrintPower på www.printpower.no

Tom-Ivar Waage Jenssen (Bohus Sørlandsparken)

Design: 07 Gruppen, Oslo

Du holder fremdeles verdens mest effektive reklamemedium i hånden – enig?

Som du nå har sett, er det er ingen tvil om at uadressert reklame skaper høy oppmerksomhet. Finner målgruppene utsendelsen din interessant, leser de den i ro og mak i sofaen. Da er du helt alene med kunden, uten konkurranse fra andre. Et bevis for disse påstandene er jo at du fortsatt leser denne trykksaken; altså har vi din oppmerksomhet ...


Design: 07 Gruppen, Oslo


QR – koder er en ny kommunikasjonskanal som gir papiret en tilleggs-

dimensjon med mange spennende muligheter for en kreativ annonsør.

Deltagere i nettverket er: Posten Norge/Bring, Veolia, Fellesforbundet, Norske Skog, Fagpressen, Norsk Grafisk Leverandørforening, Papirgrossistenes landsforening, Nordma, Norpost og alle medlemsbedriftene i NHO Grafisk.

t r y k k Lu n d b L a d M e d i a a S

Print Power Norge er en del av et europeisk nettverk som er etablert av blant andre Intergraf, CEPI Print, avis- og magasinutgivere og en rekke andre store aktører innen grafisk industri. Målet er å styrke trykksakens omdømme som informasjons- og reklamebærer ved å fokusere på miljø og kommersiell effektivitet.

Verdens mest effektive  

Utallige markedsundersøkelser opp gjennom årene konkluderer med at uadresserte reklametrykksaker er en av de mest effektive reklamekanaler s...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you