Page 1

omslag-nr. 5 - 2011

19/10/11

11:52

Side 2

Udgives af

www.sloejd.dk

Redaktionens adresse: SLØJD Møldrupvej 53 A 9510 Arden, tlf.: . . . . . . . . . . . 98 56 53 43/60 82 08 55 slojdblad@gmail.com Redaktion: Karsten Bjerregaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 56 53 43 slojdblad@gmail.com Tina Pajkes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 11 50 00 tinapajkes@gmail.com Abonnement og adresseændring: Henning Birk Andersen Figenvej 113 4700 Næstved, tlf.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 77 67 60 Tlf: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 46 58 30 henning.andersen@skolekom.dk www.sloejd.dk Annoncer og salg af enkeltnumre af SLØJD: Poul Sten Rasmussen Eriknaurvej 25, Hatting 8700 Horsens.Tlf.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 65 33 96 poul.sten.rasmussen@skolekom.dk

Foto: Karsten Bjerregaard

·

nr. 5 ·

Udeskolens didaktik Karen Barfod kommer med sit bud på,hvorfor det er vigtigt,at undervisning også foregår udenfor.Desuden er der en række anvisninger på, hvordan det rent praktisk kan lade sig gøre.

2 0 11

130

Elastikbil Elastikbilen er en god og sjov opgave til den obligatoriske sløjdundervisning.Der skal helt sikkert nok opstå konkurrence om hvem,som bygger den hurtigste eller længste.

136

Jernalderen i et glimt På UCN har der i mange år været en god tradition for,at de praktisk musiske fag går sammen om at arrangere et jernalderforløb.For at øge udbyttet inviteres skoleklasser til at være med i festlighederne.

nr. 5 - oktober 2011

Forsidemotiv Efteråret banker på

Indhold

148

Tema: Udesløjd Udgivet med støtte fra undervisningsministeriets tips- og lottomidler

Kontrolleret oplag 1925 eksemplarer i perioden 1. juli 2008- 30.juni 2009 Tryk: Litho Repro & Reklamebureau Ryttermarken 11, tlf.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 22 23 03 5700 Svendborg, fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 22 93 43 post@litho-repro.dk Årskontingent: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 kr. Studerende og pensionister: Halvt kontingent. ISNN: 0106-9608

Indlevering af stof til næste blade: Læs i øvrigt Nyt fra HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Hvorfor er sløjd obligatorisk? . . . . . . . . .138 Fæld et træ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Formandsmøde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Udeskoledidaktikken og sløjd . . . . . . . .151 Personalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Kredsnyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

Deadline

Udkommer

Nr.6

Uge 51 · 2011

01.11.2011

Side 2 omsl  
Side 2 omsl  
Advertisement