Page 1

Ombr. nr. 5 - 2011

19/10/11

11:48

Side 151

Udeskoledidaktikken og sløjd Elevernes forståelse for samspillet med vor fysiske omverden og naturen er centralt i faget sløjd og er direkte indskrevet i formålet for faget . Af den grund er det naturligt, at en del af fagets timer foregår i udemiljøet. Det grønne islæt, som kom med folkeskoleloven af '93, har selvfølgelig også til en vis grad skubbet til denne udvikling, men der er ingen knivskarp forståelse af, hvad begrebet det grønne islæt skulle indeholde. En fokusering på ressource- og miljøspørgsmål er nok det nærmeste, vi kan komme, og hertil vel netop også spørgsmålet om samspillet mellem vor omverden og naturen. Før i tiden har det ikke været almindeligt at inddrage udemiljøet i forbindelse med læring i faget sløjd. Så godt som al undervisning i faget foregik i faglokalet, men i de sidste årtier er der vokset sløjdudemiljøer frem mange steder i landet. Først og fremmest i form af huggegårde, men også udendørs smede- og bålmiljøer, som ofte er placeret i tilknytning til den ordinære skolebygningsmasse. Af og til drager klassen ud i skoven for at hente råmaterialer til den produktfremstilling, som er helt essentiel i faget. Det kan mere konkret være afhentning af grenstykker til f.eks. udskæring af fantasidyr eller træfældning til brug til grøn sløjd. Også længere væk fra skolens nærmiljø sker der væsentlig sløjdlæring i udemiljøet. I forbindelse med lejrskoler vil værkstedsarbejdet ofte foregå omkring bålpladsen. Arbejde med frisk træ - grøn sløjd, bålsløjd og primitiv smedning - er vel efterhånden velkendte

Fotos: Ove Eskildsen

- af Ove Eskildsen, cand. pæd., Materiel Design, Jelling

temaer. Herom senere. Sløjd er et praktisk-musisk fag. Bag det praktiske gemmer der sig en forståelse af, at den praktisk-håndværksmæssige konfrontation med virkeligheden er en fundamental basiskomponent i menneskets personlige udvikling. Bag det musiske gemmer sig den sanseerkendende læringsmulighed. Sanseerkendelse foregår mange steder, men de mest optimale betingelser for denne særlige læring eksisterer netop i udemiljøet, hvor ikke alene materialerne, men også de fysiske omgivelser konstant konfronterer eleverne med en mangfoldighed af sanseindtryk. Sanseindtryk, som under optimale læringsforhold værdifuldt kan berige eleverne. Vådt træ som flækker og krymper, ild og gnister som springer og dør ud, vind og vejr som ikke kan reguleres, er elementer i udemiljøet, som uforudsigeligt og overraskende udfordrer elevernes nysgerrighed og videbegær. Den alsidige dannelse har gunstige vilkår i den praktiske tilgang til verden i udemiljøet, og modvirker derved farer for ensidighed og snæverhed i forhold til elevernes læringshorisont. Sløjd 05/2011 151

Side 151  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you