Page 1

Ombr. nr. 5 - 2011

19/10/11

11:40

Side 139

har funktionel og æstetisk værdi. • I stykke to omtales det, der sker med eleverne, når de arbejder manuelt. • I stykke tre står, at eleverne skal blive fortrolige med historiske og etnologiske kulturteknikker, samt få en begrundet holdning til ord som arbejdsmiljø, miljø og ressourcebevidsthed. Læseplanen uddyber naturligvis ovenstående og forlanger, at eleverne får en forståelse "for den kulturelle betydning af såvel håndværk som teknologi" samt "indsigt i samspillet mellem menneske og natur". Læseplanen for sløjd er meget omfattende. Det kan lade sig gøre at komme igennem den i løbet af 160 timer (to år med to ugentlige timer), men kun sådan, at enkelte frø kan sås og de første spirer gro frem. Skal de udvikles til hele planter, kræver det flere timer. Det klares i dag i form af frivillig undervisning og i kraft af, at sløjd indgår som arbejdsform i skolens emner og projekter, samt igennem den enkelte elevs eget engagement uden for skolen. Tilfredsstillende er det ikke, men det er de muligheder, der er nu.

Husk at sende indlæg til slojdblad@gmail.com Tekst og billeder hver for sig.

Klar til Skolestart?? Den moderne sløjd stiller store krav til både lokale og lærer. Hent mange gode råd i • Sløjdhåndbogen • Fælles mål i praksis Og til det daglige arbejde: Elevens bog i sløjd Eksemplariske undervisningsforløb Se priser på www.dsforlag.dk hvor du også bestiller bøgerne

Har du lyst til at skrive om sløjd? Så skriv først et par ord til os. Se mere på hjemmesiden.

Sløjd 05/2011 139

Side 139  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you