Page 1

Krimpcafé XL 16 mei 2013 ‘Krimp & lokaal initiatief’ Winschoten


Ook in Winschoten is er veel animo voor het KrimpcafĂŠ XL.


Het tweede Krimpcafé XL vindt plaats in het herbestemde pand ‘De oude tramwerkplaats’ te Winschoten. Alle presentaties van dit café zijn achterin dit beeldverslag te vinden en met één klik te openen.


Het begint, iedereen heeft er zin.


Een verrassing in de programmering, Marianne Besselink (gedeputeerde Wonen, Welzijn en Zorg, Krimp en Leefbaarheid van de provincie Groningen) neemt het eerste exemplaar van de glossy ‘Krimpcafés on tour’ in ontvangst van projectleider Angelique van Wingerden. Eduard van de Hoff wordt hartelijk bedankt voor de verslaglegging.


Mieke Oostra (lector Hanzehogeschool Groningen) vertelt over wat we kunnen leren van lokale duurzaamheidsintiatieven. Zij pleit voor: “Een ‘Middle Up’ aanpak, daar waar top down en bottom-up elkaar ontmoeten.”


Check uw badge en volg de persoon met uw nummer.


Feliz Goos van Stichting Beweegdorp Norg.


Lokaal initiatief ‘Norgerlympics’. “Sport is het DNA van Norg, zoals cultuur het DNA van Roden is.”


Erik Wong(ema) vertelt over café Wongema in Hornhuizen. Drie groepen adviseren hem vanuit de rollen ondernemers, organisatieadviseurs en beleidsmedewerkers ... genoeg mogelijkheden voor een plek vol inspiratie. “Van start- en finishplek voor oldtimertours tot uitvaartcafé naast de kerk.”


Jan Hut van Jan Hut advies, vertelt over de aanpak van de verkiezing van het leukste dorp in de provincie Groningen.


Verkiezing van het leukste dorp. Wat levert dat nu eigenlijk op? “De hechtheid tussen inwoners is groter geworden.” “Niet het aantal voorzieningen zorgt voor binding, maar samen optrekken om een gemeenschappelijk doel te bereiken.”


Ytsen Strikwerda en Sofia Krol van Elkien.


In de workshop komt de relatie tussen gemeente en corporatie ter sprake. Waar liggen de grenzen van ieders verantwoordelijkheid? Dat is de inzet van het experiment met Multifunctionele Woningen.


In de pauze is er genoeg gelegenheid om elkaar te ontmoeten.


Angelique van Wingerden wijst de weg naar de volgende ronde workshops.


Koffie op en de handen weer uit de mouwen.


Sjoerd IJdema van Partoer vertelt over ‘SchiermonnikOOG op morgen’.


De vrouwen richten zich op de vergrijzing. Idee: zuster Klivia woningen om het basisteam voor de zorgcoรถperatie te verleiden om op Schier te gaan wonen.


De mannen richten zich op het geld (natuurlijk). Idee: Schiermonnikoog het eiland voor de nouveaux riches.


Fenna Bolding van STAMM over burgerkracht. Op eigen initiatief van inwoners uit een klein plaatsje in Engeland wordt er een systeem voor een sneller internetverbinding aangelegd. Resultaat: sneller internet en goedkopere aanlegkosten.


“Laten we een nieuwe Prenatal ontwikkelen, maar dan voor senioren. Shoppen naar passende zorg door het combineren van vraag en aanbod.�


Diet Hensums (KAW) ‘Zorgen doen we zelf ...’


‘Ondertussen in Winschoten’ met Sandra Grabs en Angelika Fuchs van Stichting Nieuwambster.


“We moeten het samen doen. Bestuurder en burger als vastgoedeigenaar.�


En ook ondertussen in Winschoten ...


Een magazine voor een badge.


Hieronder vindt u alle links naar de presentaties van 16 mei 2013 KrimpcaféXL:

Mieke Oostra (Hanzehogeschool Groningen) ‘Lokale energie-initiatieven’; Feliz Goos (Stichting Beweegdorp Norg) ‘Norgerlympics’; Erik Wong(ema) ‘Café Wongema’ plus de opdracht; Jan Hut (Jan Hut advies) ‘Het leukste dorp verkiezing’; Ytsen Strikwerda en Sofia Krol (Elkien) ‘Pilot Wons’; Sjoerd IJdema (Partoer) ‘SchiermonnikOOG op morgen’; Fenna Bolding (STAMM) ‘Burgerkracht’; Diet Hensums (KAW) ‘Zorgen doen we zelf’; Sandra Grabs en Angelika Fuchs (De NieuwAmbtster) ‘Ondertussen in Winschoten’.


Dit beeldverslag is gemaakt door Harma Kaput van:

06-51617789 Contact KKNN: vanwingerden@kennisnetwerkkrimp.nl 06-22290559 www.kennisnetwerkkrimp.nl

KRIMPXL2de  

Beeldverslag

Advertisement