Page 1

Auteurstools in het middelbaar beroepsonderwijs Henri Foole werkt bij ROC Eindhoven. Hij maakt met Wimba Create digitaal leermateriaal. Henri Foole: “Wimba Create is een toevoeging aan Microsoft Word, die heel gebruiksvriendelijk is. De achterliggende techniek wordt bijna onmerkbaar geregeld, zodat je je als docent kunt concentreren op je deskundigheid als samensteller van het leermateriaal. Kennis van Word is voldoende om met Wimba Create te kunnen werken. Aan het Wordbestand kan eenvoudig een video of animatie toegevoegd worden. Door het toevoegen van metadata, kan het digitale leermateriaal gevonden worden door anderen en kunnen ze er gebruik van maken. Ook kunnen ze het materiaal aanpassen en nieuwe digitale leerstof eraan toevoegen.

Meer informatie Wilt u weten welke auteurstools er zijn en wat de verschillen tussen deze tools zijn? Kijk dan op digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/auteurstools. Op deze site staat een overzicht van de verschillende auteurstools en hun mogelijkheden. De keuze van een auteurstools is afhankelijk van uw wensen en van de ICT-omgeving in uw school. Het overzicht van auteurstools biedt handvatten om een auteurstool te kiezen.

Ik heb de volgende tips voor scholen die willen gaan werken met een auteurstool: • Kies voor een auteurstool die zo laagdrempelig mogelijk is en waarin het materiaal eenvoudig aan te passen is. • Ontwikkel materiaal dat in allerlei elektronische leeromgevingen te gebruiken is. • Maak gebruik van de vele video’s, afbeeldingen en animaties die op internet beschikbaar zijn. Door deze te combineren met de juiste ondersteunende tekst en vragen maak je aantrekkelijk materiaal!”.

Deze uitgave is onderdeel van het programma ‘Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal’. Doel van dit programma is het stimuleren van het gebruik van digitaal leermateriaal in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs voor een periode van drie jaar. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad, SBL, SLO, de GEU (Groep Educatieve Uitgeverijen), Platform VVVO en de wetenschap. Kennisnet faciliteert de uitvoering van het programma.

Kennisnet. Leren vernieuwen. kennisnet.nl

Tools voor het zelf arrangeren en ontwikkelen van digitaal leermateriaal


Video’s met instructiemateriaal, digitale schoolborden, laptopklassen… digitaal leermateriaal is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Er zijn allerlei programma’s om zelf digitale lessen te maken of te arrangeren. Die programma’s worden auteurstools genoemd. In deze flyer vindt u informatie over auteurstools. Ook treft u interviews aan met docenten over hun ervaringen met auteurstools. Met een auteurstool maakt u een digitale les. U brengt bijvoorbeeld teksten, foto’s en filmpjes bij elkaar. En u voegt er oefeningen en toetsen aan toe. Dit leidt uiteindelijk tot een pakket digitaal leermateriaal met een duidelijke structuur en didactische aanpak.

Auteurstools in het basisonderwijs Jan Arp werkt voor de Stichting Digitale Leerwegen Noord Nederland. Deze stichting houdt zich onder andere bezig met het opzetten van digitaal leermateriaal op basis van de uitgewerkte kerndoelen. De stichting wil individuele leerkrachten of projectgroepjes faciliteren. Met de online tool DigilessenPO van Edutude kunnen leerkrachten lessen arrangeren, uitwisselen en aanpassen aan de eigen situatie. Jan Arp: “Zo’n 35 studenten van de PABO in Emmen hebben digitale lessen met de tool samengesteld. Ik vind het belangrijk dat toekomstige leerkrachten in hun opleiding ruimschoots de mogelijkheden van ict in het onderwijs ervaren, zodat ze het belang zien van het maken en delen van digitaal leermateriaal. Er is zo ontzettend veel digitaal materiaal beschikbaar en het is jammer dat de juiste les niet snel te vinden is of onvoldoende gekwalificeerd blijkt te zijn!”

Auteurstools in het voortgezet onderwijs Pim Durieux werkt bij het Zuyderzee College, een school voor VMBO, Havo, Atheneum en Gymnasium in Emmeloord en Lemmer. Daarnaast is hij betrokken bij de Onderwijsvernieuwingscoöperatie. Pim Durieux: “Ik werk met twee verschillende auteurstools: Exe learning en Lessenmaker. Voordeel van die laatste is dat het een online tool is; de lessen zijn meteen beschikbaar via internet en kunnen aangepast worden. Docenten moeten nog wel wennen aan het gebruiken en maken van digitaal leermateriaal. Er zijn nog maar weinig cursussen en opleidingstrajecten over digitaal leermateriaal, dus zie je vaak dat de docenten die net iets meer weten over bijvoorbeeld auteurstools, andere docenten op weg helpen. Ik geef bijvoorbeeld binnen onze school en binnen de Onderwijsvernieuwingscoöperatie cursussen. Voor leerlingen is de stap naar digitaal leermateriaal veel kleiner; de meeste leerlingen op onze school maken al geen gebruik meer van boeken, maar werken alleen met een laptop. Ze zijn niet anders gewend!”

Hoe gebruik ik digitaal leermateriaal in mijn ELO? Het pakket met digitaal leermateriaal kan afgespeeld worden in een elektronische leeromgeving (ELO) of op een digibord. Om ervoor te zorgen dat het afspelen van het digitaal leermateriaal geen problemen oplevert, moet het pakket voldoen aan bepaalde standaarden. Door gebruik te maken van een auteurstool die standaarden ondersteunt, weet u zeker dat het digitaal leermateriaal zonder problemen in verschillende ELO’s kan worden afgespeeld. Het is belangrijk dat u bij de keuze van een auteurstool controleert of deze standaarden ondersteunt.

Waarom auteurstools? Met een auteurstool kunt u: • Snel een aanvullend arrangement maken op uw lesstof. • Inspelen op de actualiteit door zelf het lesprogramma aan te vullen. • Digitaal leermateriaal maken en arrangeren zonder technische kennis te hebben. Een goede auteurstool helpt u op weg. • Het digitaal leermateriaal makkelijk in uw ELO afspelen.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn materiaal gezocht en gevonden kan worden door anderen? Als u zelf digitaal leermateriaal heeft ontwikkeld of gearrangeerd, kunt u dat delen met collega’s binnen en buiten de school. Ook kunt u materiaal vinden dat door anderen is ontwikkeld. Om het digitaal leermateriaal vindbaar te maken bestaat het Content Zoekprofiel (CZP). Het CZP is een centrale afspraak waarin staat hoe educatief leermateriaal wordt beschreven. Zo kunt u aangeven voor welk vak het materiaal gebruikt kan worden, voor welk leerjaar en voor welk onderwijsniveau. Aan de hand van deze gegevens kan uw leermateriaal makkelijker gezocht en gevonden worden, bijvoorbeeld via Edurep. Dat is een centrale voorziening, die (digitaal) leermateriaal op internet vindbaar maakt. Bij de keuze van een auteurstool kunt u rekening houden met ondersteuning voor het CZP.

Tools voor het zelf arangeren en ontwikkelen van digitaal lesmateriaal  

Tools voor het zelf arrangeren en ontwikkelen van digitaal leermateriaal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you