Page 1

Praktische tips voor licht, geluid en beeld tijdens het videoconferencen Belichting Bij het gebruik van videoconferencing is een goede verdeling van het licht in de ruimte van essentieel belang. In de meeste klaslokalen, collegezalen of kantooromgevingen is het verlichtingsniveau prima. De verdeling van het licht in de ruimte is belangrijk. Daarbij dient er ook nog gelet te worden op de volgende aspecten: • Voorkom tegenlicht op de camera. Het beste resultaat wordt verkregen wanneer het licht voor driekwart van boven komt, kijkende vanuit de kijkrichting van de persoon. Het licht valt dan mooi op het gezicht van de persoon. • Geen spotjes boven de persoon die aan het videoconferencen is, gebruik liever TL-buizen die gelijkmatig verdeeld zijn over de ruimte. • Bij het plaatsen van verlichting erop letten dat deelnemers er niet direct tegenin kijken, dit is namelijk heel erg storend. Geluid Prettig videoconferencen valt of staat ook met het geluid. Hier een overzicht waar op te letten: • Test vooraf de geluidsintallatie. • Om te voorkomen dat er echo-vorming voorkomt, is het aan te raden om gebruik te maken van apparatuur met ‘echo-cancellation’. • Bij systemen voor grotere ruimtes wordt meestal een tafelmicrofoon gebruikt, welke ook onderdeel is van het echo-cancallation-systeem. • Op het moment dat het mogelijk is om een headset te gebruiken, wordt dat aanbevolen. Dit geeft voor beide partijen het meest prettige geluid. • Let op het juist plaatsen van de microfoon. • Zorg dat de ruimte waarin gewerkt wordt, stil is. Storende geluiden van ventilatoren, luchtbehandelingsystemen, airconditioning etc. kunnen vervelend zijn voor alle deelnemers gedurende het videoconferencen. • Let op de akoestiek in een videoconferencing-ruimte. In een lege ruimte kan het geluid hol klinken. Beeld Een toegevoegde waarde van videoconferencing ten opzichte van telefonische communicatie is dat men elkaar kan zien. Als het beeld van de gesprekspartner echter vaag en veraf is, vervalt dit voordeel grotendeels. Het is dus de kunst bij videoconferencing de deelnemers goed in beeld te brengen. • Bij grotere groepen voldoet een hoefijzeropstelling of V-opstelling het best. • Hang de camera niet te hoog, liefst iets boven ooghoogte. • Het gebruikmaken van ‘presets’ en een ‘volgcamera’ dragen bij tot betere zichtbaarheid van de deelnemers. De meeste systemen met bestuurbare camera’s hebben de mogelijkheid om posities in te stellen die in beeld moeten worden gebracht. Voorafgaand aan de sessie dienen de plaatsen waar sprekers zitten die in beeld moeten worden gebracht, ingesteld te worden. Dit wordt het instellen van presets genoemd, deze presets krijgen een nummer. De persoon die tijdens de videoconferencingsessie de regie heeft, kan eenvoudig en snel tijdens de conferentie de spreker die het woord voert in beeld brengen door het bijbehorende nummer van de preset in te drukken.

Praktische_tips_voor_licht_en_geluid_tijdens_het_videoconferencen  

No Description