Page 1

SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma

randvoorwaarden

MediaMosa V

ideo wint snel terrein binnen het onderwijs. Het biedt

veel mogelijkheden om de lesstof op een aansprekende

manier over te brengen op de leerling. MediaMosa is open

source software waarmee een mediamanagement- en distributieplatform kan worden ingericht. Het vormt de basis van tal van succesvolle videodiensten die SURFnet en Kennisnet aan het onderwijs in Nederland aanbieden, zoals Teleblik

(www.teleblik.nl), Leraar24 (www.leraar24.nl) en SURFmedia (www.surfmedia.nl).

Met MediaMosa krijg je:

• uitdagend en afwisselend onderwijs; • een verbeterde kennisoverdracht.

Met MediaMosa kun je:

• videomateriaal eenvoudig beheren, opslaan, indexeren en afspelen; • koppelingen maken met al bestaande applicaties, zoals de eigen website, intranet of een samenwerkingsomgeving; • online video van hoge kwaliteit gemakkelijk integreren in colleges en lessen; • je richten op het opzetten van een videowebsite zonder dat je aan allerlei lastige infrastructurele kwesties hoeft te denken.

MediaMosa kan worden beschouwd als een Drupalmodule met functionaliteiten voor gecentraliseerde opslag, publicatie en transcodering. Een soort Media Asset Manager Hub met spierballen!

Allerlei mensen bij de Nederlandse radio en tv zijn al geïnteresseerd. Prima werk!


SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma

MediaMosa

randvoorwaarden

In 2009 deed het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma twee technologieverkenningen. Eén naar extra mogelijkheden van MediaMosa, want naast video kan het content management systeem ook overweg met andere contenttypen. En één naar de mogelijkheden om meerdere mediaopslaglocaties te gebruiken.

technologieverkenning mediamosa and other content

technologieverkenning different Stores

Doel

Doel

MediaMosa biedt de mogelijkheid om software en andere content als leerobjecten te distribue­ ren. In deze technologieverkenning is onderzocht welke aanpassingen nodig zijn om ook andersoor­ tige media dan video op te slaan en te verwerken.

Resultaat

Wanneer MediaMosa geschikt wordt gemaakt voor andere typen content dan video, kun je bijvoorbeeld bij een filmfragment ook de bio­ grafie van de auteur en de uitgesproken tekst in een wordbestand beschikbaar stellen. Uit het onderzoek bleek dat een aantal aanpassingen en uitbreidingen deze ontwikkeling mogelijk maakt. Een eerste logische stap zou het uitbreiden en inrichten van MediaMosa zijn om het verwerken van afbeeldingen en audiobestanden mogelijk te maken. Voor de analyse en verwerking van deze contenttypen zijn goede tools gevonden. Dit wordt in 2010 verder onderzocht.

De huidige opzet van MediaMosa ondersteunt het uploaden van videobestanden naar één stora­ gelocatie. Deze technologieverkenning is uitge­ voerd om te bezien of het in de toekomst mogelijk zou zijn om video (en ander materiaal) van en naar andere storagelocaties te distribueren.

Resultaat

Het inzetten van andere storagelocaties levert diverse voordelen op: • de mogelijkheid om bestanden op basis van bepaalde criteria (zoals kwaliteit of populariteit) op een specifieke storagelocatie op te slaan (die sneller maar duurder of juist trager maar goedkoper is); • de mogelijkheid om collecties van andere partners te ontsluiten, zonder dat het materiaal hoeft te worden gekopieerd naar MediaMosa; • bouwers van applicaties op MediaMosa en de gebruikers kunnen eenvoudiger eigen collecties integreren in toepassingen. In een proof of concept (PoC) die door samen­ werkingspartner Madcap is uitgevoerd, zijn drie scenario’s onderzocht op technische (on) mogelijkheden. Alle scenario’s leverden werkbare oplossingen op.

DE LEvEnscycLus vAn EEn PRojEcT Fase 1 Technologieverkenning Fase 3 Dienstontwikkeling Fase 4 Stimulering en gebruik Voortdurend Kennisdeling

Alles wetenover MediaMosa: www.mediamosa.org

www.surfnetkennisnetproject.nl/resultaten/mediamosa

• MediaMosa in de praktijk: www.teleblik.nl

www.leraar24.nl

www.surfmedia.nl

scan de code met uw smart phone en ga naar de website voor meer informatie

Fase 2 Haalbaarheidsstudie

MediaMosa  

SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma

MediaMosa  

SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma

Advertisement