Page 1

Vak Geschiedenis

Onderwerp Romeinsetijd

Doelstelling - Lln kunnen vertellen over de Romeinsetijd. - Lln kunnen vertellen wat wij allemaal hebben geleerd van de Romeinen. - Aan het eind van de les hebben de leerlingen een filmpje gemaakt met daarin informatie over de Romeinsetijd.

Groep 7 en 8 Organisatie · Voor dezeles blijven we op school. Benodigdheden: computers, boeken over de Romeinsetijd, digitale camera (kan ook digitale fotocamera zijn, waarmee je kan filmen) · De klas wordt in groepjes verdeeld, elk groepje zoekt een eigen gebouw waar ze informatie over gaan zoeken. Lesverloop Inleiding Jevraagt de kinderen wat ze al weten over de Romeinen, tijdens een kringgesprek komen er verschillende onderwerpen aan bod. De klas wordt verdeeld in groepjes van 4 à 5 kinderen. Elk groepje kiest een onderwerp waar ze informatie over gaan zoeken. Daarna gaan ze een filmpje maken over dit onderwerp. Wanneer de groepjes zijn verdeeld, gaan de kinderen op zoek naar informatie over de Romeinse tijd. Zorg er wel voor dat er verschillende onderwerpen gekozen worden, zodat je niet allemaal dezelfde filmpjes krijgt. De informatie die ze vinden moeten ze in een verslag schrijven. De afbeeldingen die ze zoeken dienen als achtergrond voor het filmpje. Als de informatie in het verslag is vastgelegd dan gaan de kinderen overleggen wat ze wel en niet in het filmpje willen laten zien. Dan is het tijd om te gaan filmen. Ze kunnen dit doen voor het groene doek, zodat de afbeeldingen achter de kinderen te zien zijn. Wanneer ze hier mee klaar zijn is het tijd om het beeldmateriaal te gaan monteren. Afsluiting:


Aan het eind van de les gaan we alle filmpjes bekijken. Zie http://www.geschiedenisvoorkinderen.nl

klassestudio_les_Romeinen  
klassestudio_les_Romeinen  

Benodigdheden: computers, boeken over de Romeinsetijd, digitale camera (kan ook digitale fotocamera zijn, waarmee je kan filmen) Onderwerp G...

Advertisement