Page 1

Laat ict werken voor het onderwijs Kennisnet: wie we zijn en wat we doen

Iedere leerling verdient het allerbeste onderwijs. Onderwijs dat talenten uitdaagt, achterstanden verkleint en leerlingen voorbereidt op hun functioneren in de maatschappij. Nu en in de toekomst. Het onderwijs moet de stap van goed naar excellent onderwijs maken. Dit kan niet zonder ict. Onderzoek toont aan dat goed gebruik van ict de motivatie van leerlingen verhoogt, de is ict onmisbaar. Daarom is onze missie: laat ict werken voor het onderwijs.


Ieder kind verdient onderwijs dat aansluit bij zijn leerbehoeften.

INTERACTIVE PRINT

Download Layar

Scan deze pagina

Bekijk de video

Wie we zijn

Wat we doen

Kennisnet is de publieke ict-partner voor het

De ambities van het onderwijs zijn het uitgangspunt

onderwijs. We voorzien het basisonderwijs,

voor onze activiteiten en hebben we gebundeld in vier

voortgezet onderwijs en middelbaar

thema’s. Personaliseren van het onderwijs, verder

over de inzet en implementatie van ict. We zorgen

waar te maken is probleemloos ict-gebruik een voorwaarde. Rond deze vier thema’s voeren we activiteiten uit die leraren en managers helpen om ict

zodat scholen de juiste keuzes kunnen maken voor ict

te laten werken voor hun onderwijs.

in hun onderwijs. Daarnaast bieden we online Personaliseren van het onderwijs toegankelijk is. Met deze activiteiten stellen we bestuurders, managers en leraren in staat om met ict het verschil te maken.

leerlingen op individueel niveau te begeleiden en aan te sluiten bij verschillende leerstijlen. Met ict kunnen

De leraar is de succesvoorwaarde voor een effectieve inzet van ict.

zij de voortgang van leerlingen eenvoudig monitoren. vinden, kunnen leraren beter inspelen op de leerbe-


Steeds meer leraren maken gebruik van ict, toch wordt ict op veel scholen onderbenut. Om dit te bereiken: ict-toepassingen in het onderwijs; ontwikkelen van een visie op ict binnen hun onderwijs;

van ict en onderwijs; beschikken om leerlingen mediawijs te maken. Beter presteren Onderwijsinstellingen willen steeds beter presteren, Om het onderwijs hierbij te ondersteunen zorgen we ervoor dat: kunnen zij meer opbrengstgericht werken en hun waarom als het gaat om maatwerk in het onderwijs;

prestaties verbeteren. Dit kan alleen als de organisatie van de school doelmatig is ingericht en middelen

gebruiken is. Verder professionaliseren

slim worden ingezet. Kennisnet ondersteunt scholen bij het vormgeven van organisatieprocessen en bij het inzichtelijk,

duidelijke onderwijsvisie kan bepaald worden op

transparant en vergelijkbaar maken van behaalde

welke manier ict ingezet kan worden. Bestuurders

resultaten. Dit doen we door:

en managers moeten weten welke ict-investeringen het meeste rendement opleveren voor hun onderwijs. Daarnaast moeten leraren beschikken over de juiste ict-bekwaamheden, zodat zij ict pedagogisch en

ict kan bijdragen aan doelmatigheid en

didactisch kunnen inzetten. Om ervoor te zorgen dat

kwaliteitsverbetering;

ook leerlingen de kansen van ict weten te benutten is het zaak dat zij leren nieuwe media zinvol en veilig in

transparant te verantwoorden naar ouders en de

te zetten.

samenleving.


Succesvolle implementatie van ict valt of staat met een duidelijke onderwijsvisie.

Probleemloos ict-gebruik

Laat ict werken voor het onderwijs

Om maximale kracht uit ict te halen is probleemloos

Voor een succesvolle implementatie van ict in het

ict-gebruik een voorwaarde. We stellen scholen in

onderwijs en het behalen van maximaal rendement

staat om het eigen ict-beheer te organiseren door ze

moeten scholen Vier in balans zijn. Vier in balans

te voorzien van de kennis die hiervoor nodig is.

betekent dat de bouwstenen Visie, Deskundigheid,

Met betrekking tot probleemloos ict-gebruik is het gehele onderwijssector te organiseren. Kennisnet ontwikkelt en onderhoudt een landelijke

belangrijke rol. Aan de hand van dit model zet Kennisnet het onderwijs in positie om met ict het

sector gebruikt kan worden. Door onderwijs-

verschil te maken.

standaarden te ontwikkelen en te implementeren wordt een goede uitwisseling van gegevens mogelijk

Om ervoor te zorgen dat scholen optimaal rendement

gemaakt en vergroten we het gebruiksgemak.

halen uit de 1 miljard euro die per jaar in ict wordt ge誰nvesteerd, moet er een basis worden gelegd voor

Inzet van ict heeft de potentie om het leerproces doelmatiger te organiseren.

Kennisnet T 0800 321 22 33 I kennisnet.nl

basis. Zo laat Kennisnet, samen met haar partners, ict werken voor het onderwijs.

volg ons op:

Laat ict werken voor het onderwijs

Kennisnet corporate  
Kennisnet corporate  
Advertisement