Page 1

De Kennisnet Federatie: Eenvoudig toegang tot digitaal leermateriaal

Flexibel onderwijs stelt andere eisen aan leren,

Eenvoudig en gemakkelijk betekent ondermeer niet vaker

leerstof en leermiddelen. Deze moeten beter

inloggen dan noodzakelijk met één digitale sleutel, namelijk de

aansluiten op individuele behoeften, er ontstaan

gebruikersnaam en wachtwoord dat ook al binnen de instelling

nieuwe scholingstrajecten voor nieuwe doelgroepen

wordt gebruikt. Om dit te bewerkstelligen is er de Kennisnet

en competentiegericht onderwijs ondersteunt

Federatie. In deze Federatie zijn onderwijs­instellingen en

de groei van onze kenniseconomie. Door deze

leveranciers van educatieve content verenigd. Via onze dienst

ontwikkeling blijft de vraag naar digitaal

Entree kunnen de scholen met één login de leermiddelen van de

leermateriaal groot. Kennisnet schept duidelijke

aangesloten leveranciers bereiken.

randvoorwaarden om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van educatieve content te bevorderen. In het onderwijs is daarnaast een toenemende behoefte aan samenwerking over de grenzen van de organisatie heen. Denk hierbij aan eenvoudige en gemakkelijke toegang tot educatief materiaal; arrangementen, het samenwerken in groepen vanuit verschillende instellingen, of aan cloud computing, waarbij snel en gemakkelijk ingelogd moet kunnen worden op diensten buiten de grenzen van de instelling.


Hoe sluit uw instelling zich aan bij de Federatie? Er zijn verschillende manieren waarop onderwijsinstellingen

De meeste ELO’s die gebruikt worden in het onderwijs kunnen

zich kunnen aansluiten bij de Kennisnet Federatie. Wanneer

al gekoppeld worden met de Kennisnet Federatie. Zo kunt u

uw school een Elektronische Leeromgeving (ELO) gebruikt

rechtstreeks vanuit Blackbord, Brainbox, EduSuite, Livelink,

kunt u deze laten koppelen met de Kennisnet Federatie. Op

Moodle, Sharepoint 2007, Studieweb en Teletop gebruik

die manier hebben uw leerlingen door op de ELO in te loggen

maken van alle aangesloten diensten. Kennisnet werkt

met de eigen gebruikersnaam en wachtwoord direct toegang

voortdurend aan het uitbreiden van het aantal aangesloten

tot het materiaal van aangesloten leveranciers dat voor hen

ELO’s. Kijk voor het meest recente en complete overzicht op

relevant is.

www.kennisnetfederatie.nl.

Als uw ELO of schoolportaal nog niet ondersteund wordt, of niet het startpunt is, kunt u op een andere manier koppelen om zodoende uw leerlingen middels hun schoolaccount EINDGEBRUIKERSDIENSTEN

Edupoort

Wikiwijs

Teleblik

...

toegang geven tot de aangesloten diensten.

U kunt namelijk ook uw directory server rechtstreeks aan VERBINDINGEN

Koppelingen met ELO's en directories

A-select/ SAML2.0 en webkoppelingen

Entree koppelen door gebruik te maken van het ADFS2, SAML2 of LDAP protocol.

Wanneer een ELO- of directorykoppeling niet mogelijk is, is GEBRUIKERS

scholen

Elo

het nog steeds mogelijk om gratis een eigen Entree­account aan te maken. Een nadeel van deze methode is dat gebruikers naast eventuele inloggevens van de school nog een extra account moeten beheren en onthouden.

Zie www.kennisnetfederatie.nl voor het meest recente en complete overzicht van beschikbare ELO’s en andere koppelvlakken, of neem contact op met Kennisnet voor een advies op maat via 0800 - 321 22 33.


De voordelen van toetreden tot de Kennisnet Federatie voor u als onderwijsinstelling op een rij. Direct toegang tot (gratis) afgeschermde content Als aangesloten school, kunnen uw gebruikers met hun eigen persoonlijke schoolaccount toegang verschaffen tot populaire diensten als Wikiwijs, Teleblik en Leraar24 en het schooldossier.

Toegang tot een veelheid van betaalde afgeschermde content Op de Kennisnet Federatie zijn talloze dienstleveranciers aangesloten, zodat met hun persoonlijke schoolaccount toegang kunnen krijgen tot betaalde diensten die de school afneemt. Voorbeelden zijn: ED*IT, SLIM, Noordhoff, Thieme Meulenhoof en Malmberg. Raadpleeg de website voor een compleet overzicht.

Neutrale federatie De Kennisnet Federatie is neutraal. Dit houdt in dat wij iedere partij die interessant is voor het onderwijs zullen aansluiten. Wilt u als school gebruik maken van een dienst die nog niet is aangesloten? Wijs de partijen erop dat ze bij ons kunnen aansluiten, opdat u met uw vertrouwde school accounts de dienst kan gebruiken.

Veilig en herkenbaar Gebruikers van aangesloten scholen kunnen zelfs rechtstreeks met hun persoonlijke schoolaccount inloggen bij een dienst. Dit kan via het herkenbare inlogscherm van de Kennisnet Federatie.

Kosteloos Vanzelfsprekend vergt het koppelen een inspanning van uw technische afdeling. Daarom worden onderwijsinstellingen die gebruik maken van de Kennisnet Federatie door Kennisnet op diverse manieren ondersteund. Op de Kennisnet Federatie Website (www.kennisnetfederatie.nl) vindt u een handleiding om vertrouwd te raken met de werking van het platform. Tevens is binnen de beheerapplicatie een helpfunctie beschikbaar die in elk scherm kan worden aangeroepen. Indien gewenst kunt u een beroep doen op onze helpdesk 0800 321 22 33 en entree@kennisnet.nl. Deze helpdesk is ook te benaderen voor eventuele ondersteuning op locatie. Er zijn geen kosten verbonden aan de Kennisnet Federatie. Wilt u graag aansluiten bij de Kennisnet Federatie? Volgend stappenplan geeft u een beeld van de stappen die daarvoor genomen moeten worden.


De stap

Wat doet u?

Wat doet Kennisnet?

Aanmelden

Aanmelding door school

Registreert en bevestigt

medewerker via online

aanmelding.

aanmeldformulier op www.kennisnetfederatie.nl

Starten aansluitproces

Ontvangt proces uitleg.

Meldt aanmelding aan ELO leverancier.

Gereedmaken ELO voor

Verzorg ELO ID aan schoolzijde.

koppelen

Registreert en administreert ELO ID.

Afspraak omtrent

Leveren van zogenaamd

Registreert en administreert

gemeenschappelijke URL

Call Back URL.

Call Back URL.

Bekendmaken

Ontvangt datum voor opleveren

Plant aansluiting in en

aansluitdatum

aansluiting.

communiceert dit aan school.

Koppeling in gebruik

Ontvangt bevestiging van

Sluit aan en bevestigt dit aan

aansluiting.

school en vraagt om bevestiging werking.

Controle op werking

Controleert de werking en

Ontvangt bevestiging.

bevestigt aan Kennisnet Federatie.

Kennisnet. Leren vernieuwen.

Stichting Kennisnet T 0800 321 22 33 F 079 321 23 22 I kennisnet.nl

Paletsingel 32 2718 NT Zoetermeer Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Kennisnet Federatie onderwijsinstellingen  

Kennisnet Federatie onderwijsinstellingen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you