Page 1

De Kennisnet Federatie in de Educatieve Contentketen

Kennisnet schept duidelijke randvoorwaarden om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van educatieve content te bevorderen. Daartoe biedt zij meerdere diensten die een rol spelen in de ECK.

Flexibel onderwijs stelt andere eisen aan leren, leerstof en leermiddelen. Deze moeten

In het onderwijs is daarnaast een toenemende behoefte aan

beter aansluiten op individuele behoeften, er

samenwerking over de grenzen van de organisatie heen.

ontstaan nieuwe scholingstrajecten voor nieuwe

Denk hierbij aan eenvoudige en gemakkelijke toegang tot

doelgroepen en competentiegericht onderwijs

educatief materiaal; arrangementen, het samenwerken in

ondersteunt de groei van onze kenniseconomie.

groepen vanuit verschillende instellingen, of aan cloud

Door metadatering is leerstof is nu veel beter

computing, waarbij snel en gemakkelijk ingelogd moet

vindbaar. Dit stelt leraren in staat om specifieke

kunnen worden op diensten buiten de grenzen van de

individuele arragementen samen te stellen. Door

instelling. Eenvoudig en gemakkelijk betekent dan niet vaker

deze ontwikkeling blijft de vraag naar digitaal

inloggen dan noodzakelijk met ĂŠĂŠn digitale sleutel, namelijk

leermateriaal groot. De educatieve contentketen

de gebruikersnaam en het wachtwoord dat ook al binnen

(ECK) beschrijft stapsgewijs de vijf verschillende

de instelling wordt gebruikt. Om dit te bewerkstelligen is

fasen die doorlopen worden vanaf het ontwikkelen

er de Kennisnet Federatie. Deze Federatie zorgt voor het

tot aan het daadwerkelijk gebruiken van digitaal

eenvoudiger beschikbaar stellen van digitaal leermateriaal,

leermateriaal.

zoals op de volgende pagina schematisch is weergegeven.


EINDGEBRUIKERSDIENSTEN

VERBINDINGEN

GEBRUIKERS

Edupoort

Wikiwijs

Teleblik

Koppelingen met ELO's en directories

scholen

A-select/ SAML2.0 en webkoppelingen

Elo

In de Kennisnet Federatie zijn onderwijsinstellingen en leveranciers van educatieve content verenigd. Via onze dienst Entree kunnen de scholen met ĂŠĂŠn login de leermiddelen van de aangesloten leveranciers bereiken. Terwijl de dienstleveranciers de controle over de toegang tot hun product behouden. Een uitkomst voor beide kanten van het onderwijsveld! Heeft u digitaal lesmateriaal en/of een online dienst voor het primair-, voortgezet- of middelbaar beroepsonderwijs? Via de Kennisnet Federatie en onze toegangsdienst Entree maakt u uw content eenvoudig toegankelijk voor scholen.

...


De voordelen van toetreden tot de Kennisnet Federatie voor u als toeleverancier op een rij. Uw klant kan meteen gebruik maken van uw dienst. Als aangesloten toeleverancier heeft u met een koppeling direct toegang tot honderden scholen en duizenden gebruikers. Het aantal scholen dat gebruik maakt van de Kennisnet federatie groeit dagelijks. Tevens bent u beter zichtbaar voor docenten en leerlingen die nog geen gebruik maken van uw diensten.

U houdt zelf de volledige controle over de toegang tot uw content. Toetreden tot de Kennisnet Federatie betekent niet dat aanbieders hun content gratis of per definitie aan alle gebruikers beschikbaar stellen. Biedt u een betaalde dienst aan of wilt u dat scholen eerst een contract sluiten met u? De federatie biedt verschillende mogelijkheden voor partijen die dit wensen. Raadpleeg www.kennisnetfederatie.nl voor meer informatie of vraag het uw adviseur.

U verleent een extra service aan uw klant. U biedt uw klanten meer gebruiksgemak omdat zij uw content direct vanuit hun elektronische leeromgeving kunnen benaderen. Leerlingen en docenten hoeven dus maar ĂŠĂŠn inlognaam en wachtwoord te onthouden, namelijk hun schoolaccount.

Veilig en herkenbaar. Scholen loggen veilig in via het herkenbare inlogscherm van de federatie. Na het inloggen heeft de gebruiker eenvoudig toegang tot uw leermateriaal.

Toetreden is gemakkelijk en kosteloos. Vanzelfsprekend vergt het koppelen een inspanning van uw technische afdeling. Daarom worden toeleveranciers die gebruik maken van de Kennisnet Federatie door Kennisnet op diverse manieren ondersteund. Op de Kennisnet Federatie Website (www.kennisnetfederatie.nl) vindt u een handleiding om vertrouwd te raken met de werking van het platform. Tevens is binnen de beheerapplicatie een helpfunctie beschikbaar die in elk scherm kan worden aangeroepen. Indien gewenst kunt u een beroep doen op onze helpdesk 0800 321 22 33 en entree@kennisnet.nl. Deze helpdesk is ook te benaderen voor eventuele ondersteuning op locatie. Er zijn geen kosten verbonden aan de Kennisnet Federatie. Wilt u graag aansluiten bij de Kennisnet Federatie? Volgend stappenplan geeft u een beeld van de stappen die daarvoor genomen moeten worden.


De stap

Wat doet u?

Wat doet Kennisnet?

Voorbereidend gesprek

U geeft aan hoe u wilt

Kennisnet maakt samen met u

koppelen en welke attributen u

een ontwerp voor de werking

nodig heeft.

van het koppelvlak.

U vult het intakeformulier

Wij beoordelen het ingevulde

in, doel: vastleggen correcte

intakeformulier en stemmen

contactgegevens, systeem

eventuele onduidelijkheden met

informatie, enzovoorts.

u af.

Samenwerkings-

U gaat akkoord met de

U krijgt de

overeenkomst

samenwerkingsovereenkomst van

samenwerkingsovereenkomst

de Kennisnet Federatie.

in tweevoud ter tekening

Intakeformulier

aangeboden.

U bent nu klaar voor

U verzorgt de noodzakelijke

Handelt technische zaken af aan

implementatie

operationele handelingen om

de Kennisnet zijde.

de koppeling aan uw zijde te realiseren.

Testen en koppelen

U test de werking van de

Wij maken uw dienst aan in de

koppeling: worden de gegevens

Entree Module en voorzien u van

benodigd voor uw dienst

aansluitinformatie. Vervolgens

correct afgehandeld?

testen wij de koppeling. Indien de koppeling al naar verwachting werkt, krijgt hij de status ‘werkende koppeling’. Indien nodig verbeteren wij samen met u de koppeling tot het gewenste niveau is bereikt.

Marketing

Wanneer u uw dienst promoot

Kennisnet neemt uw dienst op

of aanprijst kunt u aangeven

in het overzicht ‘aangesloten

dat u bent aangesloten op de

diensten’ op

Kennisnet Federatie, waardoor

www.kennisnetfederatie.nl

eenvoudige toegang al is geregeld.

Kennisnet. Leren vernieuwen.

Stichting Kennisnet T 0800 321 22 33 F 079 321 23 22 I kennisnet.nl

Paletsingel 32 2718 NT Zoetermeer Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Kennisnet Federatie dienstleveranciers  
Kennisnet Federatie dienstleveranciers  

Kennisnet Federatie dienstleveranciers

Advertisement