Page 1

KENNISBRUGGEN TUSSENRAPPORTAGE PERIODE 2008 - 2011 Delft, 1 maart 2012


1

INHOUD

2

Inleiding .................................................................................................................................................. 3

3

uitleg over Kennisbruggen 2008 - 2012 ................................................................................................. 4

4

Cijferoverzicht en resultaten .................................................................................................................. 5

5

Kennismatches ....................................................................................................................................... 6

6

Innovatieprijs 2011................................................................................................................................. 7

7

Kennisgiften ........................................................................................................................................... 8

8

Innovation officer ................................................................................................................................... 8

9

Jaarprogramma 2012 ............................................................................................................................. 8 9.1

10

Projectdeliverables voor 2012: ..................................................................................................10

Bijlagen ................................................................................................................................................. 11 10.1

10.2

Pareltjes 2010 ............................................................................................................................11 10.1.1 Kennisbruggen maakt koppeling Inholland en MKB Zuid-Holland .............................11 10.1.2 Winnaar 2010: Michael van der Bent voor Sky Lite Holland .....................................12 10.1.3 Kennisbruggen innovatieprijs 2011 ............................................................................12 10.1.4 Publiek kiest winnaar via Live Voting ..........................................................................12 10.1.5 Sky-Lite Holland B.V. ...................................................................................................12 10.1.6 Bedrijven vinden innovatieve stagiaires via Stagestad.nl ...........................................12 10.1.7 Studenten Hogeschool Rotterdam helpen ondernemers innoveren .........................13 Pareltjes 2011 ............................................................................................................................14 10.2.1 Innovatieprijs 2011 .....................................................................................................14 10.2.2 Project Car2Cloud maakt mobiliteit duurzamer .........................................................17 10.2.3 Kennisbruggen na de projectperiode .........................................................................18


2

INLEIDING

Kennisbruggen is een praktische aanpak om valorisatie in het MKB in Zuid-Holland te realiseren. Met een praktijkgerichte verbinding naar het MKB stimuleert Kennisbruggen de innovatiekracht bottom up. In 2008 is Kennisbruggen gestart met als belangrijkste doel: hoogwaardige kennis toe te voegen aan het MKB. Sindsdien zijn we drie jaar verder. In deze drie jaar hebben we veel geleerd om onze doelstellingen steeds efficiÍnter te bereiken. Dit doen we door steeds nauwer aan te sluiten bij de planning en doelstellingen van de onderwijsinstellingen. Deze werkwijze werkt ook goed voor ondernemers. Onze ervaring is dat zij voornamelijk duidelijkheid willen hebben wat en wanneer ze iets kunnen verwachten. Wachten op een afstudeerder is geen knelpunt, echter dit moet wel duidelijk verteld en uitgelegd worden. De Kennisalliantie heeft in dit project primair een faciliterende rol t.a.v. doelstellingen van het project zoals de SLA’s met de convenantpartners, de portal Kennisbruggen en het organiseren van de innovatieprijs. Syntens’ rol is primair gericht op vraagarticulatie en matchmaking. Het ondersteunende instrumentarium Kennisbruggen bestaat uit drie instrumenten: kennismatches (afstudeerders), kennisgiften (impuls om kennis in te kopen) en innovation officers (loonkostensubsidie). Voor de kennisgiften en innovation officers hebben we 90% van onze doelstelling gerealiseerd. Voor de kennismatches zitten we rond de 60% (conform planning). De partners slagen er goed in om de doelstellingen van het project Kennisbruggen te halen. Op tweederde van de projectperiode, is de realisatie meer dan goed op schema. Dat betekent echter niet dat we op onze lauweren gaan rusten. In 2012 en 2013 gaan we ons concentreren op het realiseren van de kennismatches. De samenwerking tussen Kennisalliantie, Kennisinstellingen en Syntens wordt steeds intensiever, waardoor de doelstellingen zeer goed te realiseren zijn.

Bas Bongers

Damien van der Bijl

Syntens

Kennisalliantie


document 26032012 Kennisbruggen tussenrapportage 2008 - 2011 datum 26 maart 2012 blad 4/19

3

UITLEG OVER KENNISBRUGGEN 2008 - 2012

Origineel projectplan 1. Kennisnetwerken

Uitvoering plan 2008 Convenant

Programma 2011  Leren van elkaar

2.

Kennismarktplaats

Portal

  

3.

Kennisbruggen

Deliverables

 

Inspirerend portfolio Events Inspiratieboekjes met showcases Proces optimaliseren Hoge kwaliteit

Programma 2012  Borgen resultaten  Opschalen wat goed is  Vooral nieuwe initiatieven, zie blz 8  Communicatie

Realiseren deliverables van hoge kwaliteit

Kennisbruggen begon met het verbinden van vijf onderwijsinstellingen op het snijvlak van ondernemen en onderwijs. Op 9 december 2009 resulteerde dat in een convenant. De totstandkoming hiervan werd ingegeven door de gezamenlijke wil tot samenwerking op regionaal niveau. Met de concrete werkafspraken konden de partners Syntens en de Kennisalliantie, een snelle service naar het MKB garanderen. In 2011 kwam de nadruk te liggen op de kwalitatieve verbeterslag op de matches en het realiseren van de aantallen. De focus tijdens convenantbijeenkomsten was gericht op het van elkaar leren en hoe de opgedane kennis en ervaring in te zetten voor de uitdagingen in de periode 2012-2015. Daarnaast hebben we een interactieve portal gebouwd. Prachtig vormgegeven en zeer functioneel. Maar matching blijft vooral mensenwerk en relatiemanagement. Zo zijn we ter aanvulling op de portal, publiekprivate settings gaan creëren tussen afstudeerders en bedrijven waarbij er een directe dynamiek tussen vraag en aanbod is. Dit virtuele en fysieke matchproces zijn we gaan ondersteunen vanuit een uitgekiende communicatiemix die gebruik maakt van diverse distributiekanalen: social media (studenten), inspiratieboekje met showcases en een pr-toolkit voor convenantpartners, portal en themabijeekomsten (het hele netwerk maar voor bedrijven). Deze processlag heeft geleid tot aanvullende vormen van samenwerking tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen en het Zuid-Hollandse MKB zoals groepen studenten i.p.v. individuele studenten die pitchen voor bedrijven, het mede bepalen van de researchagenda (car2cloud/Rotterdam Open Data) en de aansluiting bij nieuwe Europese programma’s zoals het KP7-programma.


document 26032012 Kennisbruggen tussenrapportage 2008 - 2011 datum 26 maart 2012 blad 5/19

4

CIJFEROVERZICHT EN RESULTATEN

Matches per convenantpartner 10,81%

16,89%

11,49%

De Haagse Hogeschool Hogeschool Rotterdam Inholland Rotterdam

16,89%

Erasmus Universiteit TU Delft

43,92%

Matches verdeeld over de sectoren 1,16% 8,72% Agri

9,88% 37,79%

2,33%

Bouw

2,33%

Creatieve industrie FoodAgri Human health

37,79%

Industrie Logistiek


document 26032012 Kennisbruggen tussenrapportage 2008 - 2011 datum 26 maart 2012 blad 6/19

300

280

Cumulatieven

250

200

163 150

2010 140

100

114

89

2011

doel

91 51

50

60

27 0 Kennismatch Innovation officer

5

Kennisgift

KENNISMATCHES

Afstuderen bij een MKB’er heeft veel voordelen voor studenten. Ze krijgen uitdagingen die concreet en overzichtelijk zijn. Hiernaast is de kennis die zij inbrengen, voor ondernemers nieuw. Op deze manier kan de afstudeerder ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en vernieuwing van het bedrijf. Echter zowel ondernemers als afstudeerders zijn soms wat minder stipt en met name niet altijd duidelijk in de verwachtingen naar elkaar. Kennisbruggen speelt hierop in door zowel de ondernemer als de student te begeleiden, zodat samenwerking geoptimaliseerd wordt. In de afgelopen jaren hebben we veel geleerd. We houden nu de planning aan van Hogescholen met betrekking tot afstuderen, dus bijvoorbeeld geen afstudeerder proberen te regelen in oktober. In 2010 zijn we begonnen om intensief samen te werken met onderwijsinstellingen. Een onderdeel van het lesprogramma is dat studenten pitchen voor ondernemersen ondernemers pitchen voor studenten.


document 26032012 Kennisbruggen tussenrapportage 2008 - 2011 datum 26 maart 2012 blad 7/19

Kennisbruggenopdrachten verrijken het cv

6

INNOVATIEPRIJS 2011

Samen met adviseurs van Syntens zijn de genomineerden voor de innovatieprijs gecoacht om hun presentatie/pitch scherp te krijgen. De presentatie is belangrijk, want het publiek kiest de winnaar via sms voting. Het publiek is onder de indruk en sms’t zodra het startsein gegeven wordt. Tot het laatste moment is het spannend, drie kandidaten met zeer uiteenlopende showcases, waarvan twee met een tastbaar product. Een minuut later blijkt dat Anne Bouman zich met 83 stemmen winnaar van de Kennisbruggen innovatieprijs 2011 mag noemen. Reacties van ondernemers De opdrachtgevers van deze (inmiddels ex-) studenten zijn zeer tevreden met de resultaten van deze Kennismatches; zo is Jan van Dijk aangenomen bij Vetus N.V., het bedrijf waar hij zijn Marine Toilet voor ontwierp en de opdrachtgever van Arwin de Jong, Ge-eX Logistics, benadrukt nogmaals dat hij erg blij is met de aanbevelingen van De Jong voor duurzaamheid in transport. Hij neemt deze aanbevelingen op in het beleid. De opdrachtgever van winnaar Anne Bouman is erg tevreden met het resultaat en raadt MKB’ers aan om ook te kijken wat Kennisbruggen voor ze kan betekenen. High-T De prijsuitreikingen gaan samen met een High-T van SPING BV, in samenwerking met TNO en Yes!Delft. Elke zichzelf respecterende organisatie die gebruik maakt van internet heeft tegenwoordig een eigen app of ontwikkelt er een. Tijdens de High-T leggen Jeroen Bol en Tom van der Geer van SPING de stappen uit die voorafgaan aan het bouwen van een APP, waarna Dave Stikkolorum, docent van De Haagse Hogeschool laat zien hoe je ter plekke een APP in elkaar bouwt en deze downloadbaar maakt.

Tijdens de innovatieprijs 2011 stond Stufee klaar om cv’s te beoordelen op vorm en inhoud voor ambitieuze studenten. Stufee is een studenten uitzendbureau. Werkenden en studenten weten inmiddels dat je carrière valt of staat met een pakkend cv. Een stage die verschil maakt, draagt daar zeker aan bij.


document 26032012 Kennisbruggen tussenrapportage 2008 - 2011 datum 26 maart 2012 blad 8/19

7

KENNISGIFTEN

Met behulp van een kennisgift kunnen ondernemers ontbrekende kennis inkopen bij kennisinstellingen. Dit bedrag (3.600 euro) is substantieel, waardoor de kennisleverancier daadwerkelijk de ondernemer verder helpt op zijn gebied. Syntens heeft ondernemers geholpen bij het scherper definiĂŤren van de vraagstelling en het zoeken naar een kennisleverancier. De voornaamste conclusie is dat aan de zijde van de kennisleveranciers, het aanbod zeer versnipperd is. Geen enkele kennisleverancier is meer dan vier keer ingezet. Dit komt met name omdat veel ondernemers zeer duidelijk weten welke kennisleverancier toegevoegde waarde kan leveren voor zijn/haar onderneming.

8

INNOVATION OFFICER

De regeling is van start gegaan rond 2008. Sindsdien zijn de economische omstandigheden niet rooskleurig. Echter na een langzame start hebben we onze doelstelling bijna gehaald. Wij zien dat veel ondernemers met specifieke producten snel groeien. Dit zijn veelal kleinere bedrijven (tot 10 medewerkers) die met een innovatief product de concurrentie aangaan met grote gevestigde bedrijven. De bijdrage (10.000 euro) voor de innovation officer, maakt de investering voor een medewerker minder groot, waardoor ze eerder iemand aannemen. Veelal wordt deze officer na het eerste subsidie jaar langer in dienst gehouden.

9

JAARPROGRAMMA 2012

Met de uitreiking van de Kennisbruggen Innovatieprijs 2011 wist Kennisbruggen zich wederom op de kaart te zetten. MKB‘ers weten steeds sneller en makkelijker de weg te vinden naar de instrumenten kennismatch, kennisgift en innovationofficer. Ook voor 2012 voorziet Kennisbruggen in praktische ondersteuning aan innoverende ondernemers die net dat duwtje in de rug nodig hebben. Strategie 1. Consolideren en borgen van de resultaten Om de opgedane inzichten uit het project Kennisbruggen structureel te verankeren in het Zuid-Hollandse innovatiespeelveld, is het belangrijk om de resultaten kwantitatief en kwalitatief te toetsen. Hiertoe zal een aanpak ontwikkeld worden. 2. Opschalen wat goed is Het opschalen van de innovatieve matches en het plaatsen van innovation officers vraagt om het actief delen van kennis. Hiertoe zal naast de portal Kennisbruggen nauw worden samengewerkt met het fysieke bedrijvenloket van de Haagse Hogeschool. We houden de planning aan van Hogescholen met betrekking tot afstuderen, dus bijvoorbeeld geen afstudeerder proberen te regelen in oktober. In 2010 zijn we begonnen om intensief samen te werken met onderwijsinstellingen. Een onderdeel van het lesprogramma is dat studenten pitchen op afstudeerders. In 2012 gaan we deze aanpak uitbreiden naar meerdere hogescholen.


document 26032012 Kennisbruggen tussenrapportage 2008 - 2011 datum 26 maart 2012 blad 9/19

Nieuwe initiatieven Kennisbruggen 2012 3. Communiceren van de successen Het opschalen en delen van kennis gebeurt nu nog te weinig. Met het inspiratieboekje en het plaatsen van showcases op de portal is een eerste goede stap gezet om de resultaten van innovatieve matches en innovation officers te delen. Door het zogenoemde not-invented-heresyndroom ziet men successen die elders zijn geboekt niet altijd als ook toepasbaar op de eigen situatie. Ook de vrees dat een ander er met het goede idee vandoor gaat, speelt nogal eens parten. Met een extra inzet aan formatie voor 2012 op communicatie willen we in elk geval het delen van kennis verder stimuleren.

Matchmaking vanuit een open innovatiemodel Inzet op mkb Digitaal vademecum ‘innoveren in het mkb’

Uitgelicht: de Beta Factory

4. Nieuwe initiatieven We zetten in op drie nieuwe initiatieven voor 2012: 1. We werken een methode uit van matchmaking vanuit een ‘open innovatiemodel’. 2. We ‘verleiden en verlokken’ MKB-ondernemers om een (pas) afgestudeerde hbo/wo student in huis te halen 3. We bundelen onze leerervaringen tot een digitaal Vademecum: ‘innoveren in het Zuid-Hollandse MKB’. Bedoeld voor iedereen die regionale innovatie wil ondersteunen Uitwerking van punt 4.1: De BetaFactory Samen met de Haagse Hogeschool (HHS) is de Kennisalliantie bezig met het opzetten van een concept genaamd de BetaFactory. De uitwerking hiervan zal o.a. bestaan uit de coördinatie en communicatie van de projecten binnen het Expertise Centrum van de Haagse Hogeschool. Het gezamenlijke doel van dit verband is om tot voor alle partijen kostendekkende modellen voor de initiatie, begeleiding en validatie van school/bedrijf projecten te ontwikkelen, en al doende de communicatie en impact binnen en over de betrokken projecten naar een hoger plan te tillen. 

    

Clusteren van projecten rond aansprekende thema’s met een sterke innovatieve/technologische component in zogenaamde Betafactories. BetaFactories lopen over een periode van 2 tot 4 jaar De leidraad voor de ontwikkelingen binnen de BetaFactory is een technologie en applicatie roadmap Opereren op het punt van toepassing van bewezen deeltechnologie en concrete toepassing in de markt Bedrijven en instellingen verbinden op basis van beoogde publiciteit HHS bouwt een fysiek loket, een dashboard voor matches en verbinding van de netwerk Ontwikkelen van onderzoeksprojecten (denk FP&, SIA RAAK – mkb en internationaal, etc) rond de BetaFactories met als doel:

Doel: 1. Geavanceerde kennis en technologie binnenhalen 2. Internationalisering stimuleren 3. Mkb toegang geven tot internationale partners


document 26032012 Kennisbruggen tussenrapportage 2008 - 2011 datum 26 maart 2012 blad 10/19

-

Impact vergroten en geavanceerde kennis en technologie binnenhalen Internationalisering stimuleren MKB bedrijven toegang verschaffen tot internationale partners

Hieronder een concept schets van het proces rond de Betafactory.

9.1     

PROJECTDELIVERABLES VOOR 2012: 80 hoogwaardige kennismatches hbo/wo 9 innovation officers in onderbelichte sectoren 26 kennisgiften Inspirerend portfolio met showcases uit beeldbepalende sectoren innovatieprijs 2012


document 26032012 Kennisbruggen tussenrapportage 2008 - 2011 datum 26 maart 2012 blad 11/19

Hogeschool Inholland start ondernemersproject

10 BIJLAGEN 10.1 PARELTJES 2010

Hoogtepunten Kennisbruggen

Tijdens de kickoff van het project kon niemand om het enthousiasme van de deelnemers heen. De vestiging van Syntens Rotterdam en de zalen tot en met de kantine van de KvK waren druk bezet met enthousiaste ondernemers die druk in gesprek waren met een grote groep internationale studenten. De reacties van ondernemers en Inholland waren enthousiast. De uitwerking van de opdrachten is te volgen op de site.

10.1.1

Kennisbruggen maakt koppeling Inholland en MKB Zuid-Holland

MKB-ondernemers en studenten samen sterker voor innovatie Vijfendertig studenten van de Minor International Business and Finance van Hogeschool Inholland zijn gestart met een uniek ondernemersproject in Zuid-Holland. De studenten worden gedurende acht weken ingezet om met praktijkvraagstukken van acht MKBondernemers aan het werk te gaan en innovatieve oplossingen aan te dragen. De eerste kennismaking tussen de studenten in ondernemers vond plaats op 16 september jongstleden en de innovatieve adviezen van de studenten worden rond 1 december officieel gepresenteerd. De betrokken MKB-ondernemingen hebben vraagstukken op gebied van internationale markten, marketing, cultuur en regelgeving en zijn bovenal op zoek naar innovatieve oplossingen. Syntens en de Kennisalliantie stimuleren met Kennisbruggen de uitwisseling van kennis tussen studenten en ondernemers in Zuid-Holland. De minor International Business and Finance van Hogeschool Inholland is een onderdeel van de Finance opleidingen (waaronder Bedrijfseconomie, Accountancy en Financial services Management vallen). Studenten met een Marketingopleiding of Managementopleiding bij Inholland kunnen ook deelnemen en kennismaken met het internationale bedrijfsleven. Het bedenken van innovatieve oplossingen voor internationale vraagstukken staat hierbij centraal.


document 26032012 Kennisbruggen tussenrapportage 2008 - 2011 datum 26 maart 2012 blad 12/19

10.1.2

Winnaar 2010: Michael van der Bent voor Sky Lite Holland

Op het Kennisfestival 2010, dit jaar gehouden in de hangar van Rotterdam The Hague Airport, komen ondernemers uit Zuid-Holland, kennisinstellingen, studenten en de overheid bij elkaar. Door elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen versterkt men elkaar én de economische vernieuwing in Zuid-Holland. De Kennisalliantie organiseert het Kennisfestival in samenspraak met de Gemeenten Rotterdam, Den Haag , Westland, HOPE Entrepreneurship, GEW, TNO, Syntens, Agentschap NL, WFIA en Medical Delta.

10.1.3

Kennisbruggen innovatieprijs 2011

Door het project Kennisbruggen wordt de Innovatieprijs uitgereikt voor het beste en meest innovatieve afstudeerproject. Gekeken wordt onder andere naar de commerciële en innovatieve waarde, de zelfstandigheid en creativiteit en het gebruik van het kennisaanbod. Uit ruim dertig Kennisbruggen matches zijn drie finalisten gekozen. Van de drie finalisten is Erik Dees, die een strategisch marketingplan voor PROM’ES Event Supplies ontwikkelde, helaas verhinderd. De pitch is nog tussen studenten Todd Koote & Sebastiaan van Oost die voor Secure Logistics een meldpaal voor vrachtwagens ontwikkelde en Michael van der Bent, die voor Sky Lite Holland de Sky Case verpakkingen voor kostbare en kwetsbare apparatuur verbeterde.

10.1.4

Publiek kiest winnaar via Live Voting

Niet de deskundige jury, maar het publiek bepaalt wie er met de felbegeerde prijs vandoor gaat. Om dat mogelijk te maken ontwierp SPING BV, partner van Kennisbruggen, een innovatief ‘live voting’ systeem waarbij elke aanwezige zijn of haar stem kan uitbrengen via sms. Deze spannende finale is direct te volgen op een grote schermen in de hangar. De spanning is om te snijden, maar al snel is duidelijk wie de hoofdprijswinnaar is. Dagvoorzitter Kim Coppes reikt samen met wethouder Korrie Louwes van Rotterdam de Kennisbruggen Innovatieprijs uit aan de gelukkige winnaar Michael van der Bent. Michael gaat met een award en een i-pad t.w.v. € 500,- naar huis. De tweede en derde prijswinaars zijn gelukkig met hun uit e-readers t.w.v. € 250,-.

10.1.5

Sky-Lite Holland B.V.

Sky-Lite Holland BV ontwikkelt en produceert flightcases en verpakkingen op maat. Door innovatief te ontwerpen wordt in nauw overleg met de klant voor elk verpakkingsprobleem een oplossing gevonden. Hoog kwalitatief en functioneel in het gebruik. Op bijna elk groot evenement kan men producten van Sky-Lite vinden. Want naast vele artiesten werken de grootste licht- en geluidsverhuurbedrijven in Nederland met Sky-Lite producten. www.skylite.nl

10.1.6

Bedrijven vinden innovatieve stagiaires via Stagestad.nl

Op woensdagavond 3 november 2010 kwamen ruim 25 HBO studenten op een informele manier in contact met bedrijven. Studenten die opzien tegen sollicitaties en liever op een informele wijze kennis willen maken met hun toekomstige werkgever kregen de kans om dit te doen tijdens het evenement Stagestad.nl in Millers op ’t Plein in Den Haag.


document 26032012 Kennisbruggen tussenrapportage 2008 - 2011 datum 26 maart 2012 blad 13/19

Toptalent ontmoet topondernemers De aftrap werd gegeven door Arjanne van der Plas (TNO) die een korte en zeer interactieve presentatie gaf over personal branding. Daarna werd er in ontspannen sfeer genetwerkt en maakte bedrijven kennis met het aanwezige toptalent. Stagestad.nl is enthousiast over de opkomst van ruim 25 studenten en 7 bedrijven. De studenten en bedrijven gaven aan het fijn te vinden op een informele manier in contact te komen met elkaar. Stagestad.nl verwacht in de toekomst vaker netwerkevenementen te organiseren. Stagestad.nl is een project van Stichting Studentensteden in samenwerking met Kennisbruggen.nl. Het doel van het evenement is om matches tussen bedrijven en studenten tot stand te brengen voor innovatieve opdrachten. Het evenement is bedoeld voor 3e jaars-, 4e jaars- en net afgestudeerde studenten die in contact willen komen met MKB-bedrijven in de regio Zuid-Holland die uitdagende stages of afstudeeropdrachten aanbieden.

10.1.7

Studenten Hogeschool Rotterdam helpen ondernemers innoveren

Op 26 oktober 2011 gingen vijftig studenten logistiek & technische vervoerskunde van de Hogeschool Rotterdam de strijd aan voor de beste onderzoeksopdrachten in het MKB. Er zijn maar tien plaatsen beschikbaar voor vijf opdrachten dus de ondernemers kunnen kiezen uit de beste studentenduo’s. MKB’ers in de groothandel en logistieke sector hebben eerder dit najaar hun opdracht uitgewerkt met Syntens adviseur Maurice Kriatkow. Op basis van die opdrachten halen de studenten alles uit de kast om de ondernemer te overtuigen dat zij het beste team zijn. Na de pitches maken de ondernemers hun voorkeur bekend. Vanaf februari 2012 gaan de winnende studententeams met hun opdracht aan de slag. Uiteindelijk leveren ze een concreet onderzoeksrapport op met aanbevelingen om te kunnen innoveren.

Studenten Logistiek & Economie overtuigen vooraanstaande ondernemers Vierdejaars studenten Logistiek & Economie van de Hogeschool Rotterdam gingen op woensdag 23 november 2011 met elkaar de strijd aan om de beste logistieke stageplaatsen in het MKB. Zes bekende ondernemers presenteerden hun innovatieopdracht en kozen vervolgens de voor hen beste student(en) voor de opdracht.

”Dit is een nieuwe manier om studenten met bedrijven in contact te brengen. Er zit zoveel dynamiek dat iedereen enthousiast met de opdracht start. Enthousiasme kun je op papier niet zien en een klik is belangrijk. Die klik vind je wel door deel te nemen aan dit project. Ik denk dat we vandaag een erg goede afstudeerder hebben gevonden.

F. Bogaerts, Klava


document 26032012 Kennisbruggen tussenrapportage 2008 - 2011 datum 26 maart 2012 blad 14/19

10.2 PARELTJES 2011 10.2.1Innovatieprijs 2011 Op 22 november 2011 is de Innovatieprijs uitgereikt en de winnaar van European Satellite Navigation Competition officieel bekend gemaakt. Anne Bouman, student aan de Hogeschool Rotterdam, maakt een innovatief ontwerp voor een slaapsysteem in opdracht van Ultima B.V. wat hem een nominatie voor de Kennisbruggen innovatieprijs oplevert. Ook Jan van Dijk (TU Delft) en Arwin de Jong (Hogeschool Rotterdam) zijn voor deze prestigieuze prijs genomineerd. Dit evenement vond plaats in het Atrium van De Haagse Hogeschool in Delft. De Nederlandse winnaar van de European Satellite Navigation Competition, Peter Buist, ontvangt zijn prijs uit handen van de winnaar van vorig jaar, Ferdi De Bruijn (ReMood). Buist geeft - gebruik makend van de techniek – de navigatiemarkt een extra instrument om nooit meer de weg kwijt te raken. En dat is niet alleen belangrijk voor autonavigatie; toeristen krijgen gedetailleerde omgevingsinformatie via de koppeling met augmented reality en de veiligheid van dementerenden wordt hiermee vergroot.

Case uitgelicht: Divequipment uit Zoetermeer Ron Verhoeven, ondernemer bij Divequipment uit Zoetermeer geeft aan dat het lastig is om zijn doelgroep via Social Media te bereiken: “Een voetballer is vrij makkelijk te vangen maar iedereen kan een duiker zijn. Bovendien ben ik me ervan bewust dat Social Media positief kan werken, maar dat het ook heel snel de andere kant op kan gaan. Daarom heb ik me vandaag aangemeld. Ik heb advies nodig.” Verhoeven verwacht veel van het advies omdat de studenten zijn opgegroeid met Social Media. Hij is zeer te spreken over de pitches: “De voorbereiding van de teams is wel verschillend. Terwijl het ene team zich uitgebreid heeft verdiept in de case, legt de andere de nadruk op de sterke punten van de teamleden. Studente Marit tijdens de pitch: “Wij werken al langer samen als adviesbureau en zijn erg op elkaar ingespeeld, wij vullen elkaar goed aan. Zo is Justin erg sterk in concept en creatie, Nicole heeft veel ervaring in het ontwerpen van communicatiemiddelen en daarbij weet ze veel van Social Media. Tim is de woordkunstenaar, schrijft goede reclameteksten en ikzelf doe account, strategie en tekst. Collega-student Justin is van mening dat je liefhebbers moet aanspreken via opinieleiders. Volgens hem zullen mensen op raad van kennissen met verstand van zaken sneller tot aankoop overgaan. Nicole vult aan: “Social Media is tegenwoordig een noodzakelijk goed, maar al veel gebruikt. Je kan je er niet meer mee onderscheiden. Ik pleit voor inzetten van Guerilla-marketing.” Verhoeven : “Ik kies voor dit team omdat Nicole duidelijk buiten het aangegeven kader denkt. Dat getuigt van lef en daar houd ik van. Ik verwacht daar concreet verder mee te komen.” Maurice Kriatkow, innovatieadviseur bij Syntens Innovatiecentrum, verzorgt dagelijks unieke contacten tussen ondernemers en hogescholen. Kriatkow koppelt letterlijk beschikbare kennis aan het MKB door grote groepen studenten te laten pitchen voor specifieke opdrachten van ondernemers. Hij vertelt: “We zien dat ondernemers moeite hebben om de juiste kennis in huis te halen en de goede studenten te vinden voor opdrachten. Wij hebben direct contact met de hogescholen en de verschillende vakgebieden binnen de opleidingen, dus kunnen wij ervoor zorgen dat er een goede match tussen kennis en bedrijf komt.


document 26032012 Kennisbruggen tussenrapportage 2008 - 2011 datum 26 maart 2012 blad 15/19

Divequipment Ondernemers vinden door de pitches de juiste student voor hun vraagstuk. Voor het MKB in Zuid-Holland is dit de uitgelezen kans om innovatie te versnellen met behulp van nieuwe kennis. Nieuwe kennis leidt tot groter innovatief vermogen van ondernemers en komt de economie ten goede.” De Hogeschool Rotterdam vindt het belangrijk dat studenten gedurende hun opleiding ook leren zichzelf en hun dienst of product goed te presenteren. De Hogeschool biedt studenten het onderdeel pitchvaardigheden aan, onder begeleiding van Kennisbruggen. Tijdens pitches zoals vandaag brengen de studenten deze vaardigheden in de praktijk terwijl ze ondernemers helpen.

“Ik had nooit verwacht dat hij ons zou kiezen, ik was te tegendraads, dacht ik. Hij gaf duidelijk aan echt de nadruk op Social Media te leggen. Ik ben erg blij, want bij Pit2People zijn we ook gekozen dus we hebben twee opdrachten binnengesleept!

Nicole (student)

Wilma van Schaik van Pit2People heeft inderdaad ook een goed gevoel over de groep van Nicole.

“Via mijn dochter hoorde ik van Kennisbruggen. Op de portal zag ik deze mogelijkheid om onze vraagstukken omtrent online marketing neer te leggen. Ik kan je vertellen: als het advies echt waardevol is, gaan we het ook zeker gebruiken.” Wilma van Schaik (mkb)


document 26032012 Kennisbruggen tussenrapportage 2008 - 2011 datum 26 maart 2012 blad 16/19

Case uitgelicht: BunBun Coffee succesvolle 25e kennismatch Hogeschool Inholland Claudia da Silva, een van de studenten adviseerde een ‘big yes’ voor de Koffiebox. Daarmee zagen de ondernemers van deze 25e kennismatch van Kennisbruggen, hun vermoedens bevestigd. De theedoos met daarin verschillende soorten thee is een vertrouwd gezicht in Nederland. Nu is de tijd rijp voor de koffiebox zegt het onderzoeksteam van hogeschool Inholland. Voor hun minor International Business & Finance, onderzochten ze de acceptatie van de koffiebox onder leeftijdgenoten tussen 18 en 28 jaar. Deze oordeelden positief over dit nieuwe concept. Vooral het feit dat je als klant zelf je aroma kunt kiezen en dat de koffie fairtrade is, maakt dat jongeren deze koffiebeleving graag willen uitproberen. QR-code Een opvallend feit uit het onderzoek was dat het voor de marketing belangrijk is om een QR-code toe te voegen. Jongeren blijken geinteresseerd en nieuwsgierig te zijn naar het fairtrade kwaliteitskenmerk van deze koffie en willen weten waar de koffie vandaan komt en hoe die gemaakt wordt. Door de code te scannen komen ze direct op de site waar deze informatie staat. Trendy De ondernemers waren zeer tevreden over het onderzoek en met de uitkomsten Ze hopen de koffiebox begin 2012 op de markt te kunnen brengen. Hiervoor worden nu een select aantal trendy koffiebars en restaurants benaderd. Als het nieuwe product aanslaat, willen ze het uitrollen in Nederland en Europa. Ze hebben gekozen voor de toepasselijke naam BunBun, vernoemd naar de eerste koffiebonen en Ethiopië.


document 26032012 Kennisbruggen tussenrapportage 2008 - 2011 datum 26 maart 2012 blad 17/19

10.2.2 Project Car2Cloud maakt mobiliteit duurzamer In het project Car2Cloud werken studenten samen met bedrijven en onderzoekers in de ontwikkeling van Satelliet Navigatie (SatNav-technologie) binnen de context van een open data infrastructuur. Op basis hiervan kunnen allerlei publieke en commerciĂŤle toepassingen worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld of we op een innovatieve manier onze mobiliteit duurzamer kunnen maken. Steeds meer bedrijven willen investeren in duurzame mobiliteit, maar de stimulans voor werknemers om hun reis- en rijgedrag bewust aan te passen ontbreekt over het algemeen, vooral wanneer werknemers voor woonwerkverkeer ĂŠn zakelijk verkeer afhankelijk zijn van de auto is er weinig of geen (realtime) informatie. Kennisbruggen-Rotterdam Open Data Binnen het project Kennisbruggen is een 20-tal studenten van de Hogeschool Rotterdam een half jaar bezig geweest met het ontwikkelen van (betaalde) social media diensten die op basis van realtime autodata (rijgedrag, emissies) deelnemers onderling uitdaagt duurzaam te rijden. Vanuit Rotterdam Open data is interessant hoe de stad als geheel hiervan kan profiteren. Marktkansen Car2Cloud Gedurende het project is vaart gemaakt met het aanhaken van bedrijven die marktkansen zien om met autodata nieuwe diensten te ontwikkelen en te vermarkten. De concepten zijn een belangrijke leidraad en vormen de basis voor verdere ontwikkelingen waarmee de Kennisalliantie, Cannibal Games, Sownet Technologies en Sense Observations Systems het customer discovery proces verder inrichten om productontwikkeling en marktontwikkeling hand in hand te laten gaan.


document 26032012 Kennisbruggen tussenrapportage 2008 - 2011 datum 26 maart 2012 blad 18/19

10.2.3Kennisbruggen na de projectperiode Om te kunnen innoveren heb je nieuwe kennis nodig. Ondernemers zijn dan ook heel erg tevreden over de kennis, creativiteit en soms ook “eigen”wijsheid die studenten meebrengen als ze bij hen een afstudeerproject doen. Maar Kennisbruggen kan nog veel meer toegevoegde waarde leveren.

Omdat Kennisbruggen wil onderzoeken of het op eigen benen kan voortbestaan, is er nu alvast nagedacht over droomscenario’s voor ‘Kennisbruggen 2.0’. Welke producten zouden potentiële klanten commercieel aan Kennisbruggen binden? Op 6 oktober 2011 gaf Joris van Goudoever het startschot voor de eerste van een serie creatieve Kennisbruggen denksessies. Aan deze eerste sessie namen diverse medewerkers van de Kennisalliantie deel en ook DPI animation house en SPING Wizard of ICT.

Smaakt naar meer Na de geest vrijgemaakt te hebben, stroomden de creatieve ideeën binnen. Via associatie, liefst zo creatief, gek en naïef mogelijk, ontstond een stevige 'out of the box thinking' met een scala aan trefwoorden waaruit vijftig ideeën kwamen. De top van deze voorstellen werden uiteindelijk verdeeld in drie gebieden: ideeën die goed aansluiten bij wat Kennisbruggen nu al doet, nieuwe ideeën met potentie en nieuwe ideeën waarvoor er nog wat werk aan de winkel nodig is. Deze eerste bruisende sessie smaakt naar meer! Creatieve sessie kennisbruggen convenantpartners 13 december In anderhalf uur is een aanzet gegeven om te komen tot oplossingen voor de volgende probleemstelling: Bedenk nieuwe producten/diensten voor Kennisbruggen waarmee alle (convenant)partners mee ingenomen zullen zijn Randvoorwaarden:

“Moet een brug slaan tussen studenten en bedrijfsleven” “Moet verkoopbaar zijn”

Om energie te peilen bij de verschillende convenantpartners wordt hen gevraagd individueel te bedenken wat zij geweldig/fantastisch zouden vinden voor een KB 2.0. Op geeltjes worden zinnen geschreven die beginnen met het zou fantastisch/geweldig zijn als KB 2.0…..


document 26032012 Kennisbruggen tussenrapportage 2008 - 2011 datum 26 maart 2012 blad 19/19

Colofon: Deze rapportage is tot stand gekomen met medewerking van de volgende personen: Bas Bongers, Jolanda van Gemeren, Peter Tettelaar, Evert Baarspul, Joris van Goudoever, Tanja Nolten, Jacqueline Schardijn Kennisalliantie Crommelinplein 1 2627 BM Delft T. 015 2840487 Syntens Blaak 40 3011 TA Rotterdam T. 088 4440229 Voor meer informatie over Kennisbruggen ga naar www.kennisbruggen.nl

Kennisbruggen jaaroverzicht 2011  
Kennisbruggen jaaroverzicht 2011  

jaaroverzicht Kennisruggen 2011

Advertisement