Page 1

PRIKboek

,

· ' ' '' ,

' e

' e "-..../ 0

1

Pediatrisch Reanimatie Interventie Kaarten boek

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LPAS


Toelichting

Dit is versie 1 van het RAVU prikboek. LPA 8 is hiervoor als uitgangspunt genomen. Deze versie zal op kort termijn worden vervangen door versie 1.1 na inventarisatie van eventuele aanpassingen. Medicatie is uit praktische overweging afgerond en wordt in principe onverdund toegediend mits anders vermeld. Aanpassingen RAVU ten opzichte van LPA 8: Pasgeborene Glucose corrigeren < 2,6 Mmol/l Anafylaxie Adrenaline 0,01 mg/KG Pijnbestrijding Lidocaine 2% IO

Nieuwe print nodig?

opleidingensecretariaat@ravu.nl

Opmerkingen/vragen?

b.simons@ravu.nl


Inhoudsopgave Prikboek LPA 8

Leeftijd

Pasgeborene aanvalsplan Pasgeborene reanimatie 0- ½ jaar ½-1 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 jaar 11,12,13 jaar 14+ jaar Brandwonden PTS en PGCS Verantwoording medicatie

Kilogram

Pagina

3 3 3,4,5 6,7,8 9,10,11 12,13,14 15,16 17,18,19 20,21 22,23,24 25,26,27 28,29 30,31 32,33,34 ± 38 ± 43

2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33 34

Neem, indien bekend, het gewicht als uitgangspunt!


Natte pasgeborene Droogwrijven*, toedekken, mutsje Padding, monitoring

30 sec

Evalueer HF, AH, kleur, tonus Gaspen of apnoe

Normaal: APGAR 1, 5, 10 min. Afnavelen 10 cm. van kind

60 sec Open de luchtweg, 5 x beademen 2-3 sec. (FiO2 0,21) Beoordeel stijging HF JA

NEE

30 seconden beademen

Beoordeel thoraxexcursies** JA

NEE

Beoordeel HF HF ≥ 60

HF < 60

-Blijf beademen tot spontane AH -(FiO2 0.21-1.0)

30 sec

START REANIMATIE -Beademen(FiO2 1.0) -Compressie 3:1 Beoordeel HF

-Monitoring

HF ≥ 60

HF < 60

Aanvaardbare preductale waarden (meten aan rechter hand)

2 min. 3 min. 4 min. 5 min. 10 min.

60% 70% 80% 85% 90%

* < 28 weken; niet afdrogen, droogdeppen,in plasic folie wikkelen. * * Bij een HF > 60 min. mag longontplooiing worden verondersteld

2

2


Reanimatie pasgeborene

TUBE: 3.5 LMA-S: 1 I-GEL: 1.0

Continueer reanimatie/ airwaymanagement

IV/IO toegang

2 min.

Adrenaline IV (1 mg = 10 ml)

Overweeg:

0,03 mg

0,3 ml

• Glucose 10% (< 2,6 Mmol/l) • Ringerlactaat bij hypovolemie • Naloxon bij opiatenintoxicatie 1 ampul + 9 ml NACL 0,9% (0,04mg)

6 ml 30 ml

Adrenaline IV (1 mg = 10 ml)

1 ml

0,1 mg

1 ml

Adrenaline IV (1 mg = 10 ml) 0,1 mg Om de 2 minuten blijven herhalen

1 ml

2 min.

Maagsonde 2 min.

3

APGAR

0 punten

1 punt onregelmatig zwak huilen

2 punten goed doorhuilen

Ademhaling

geen

Hartfrequentie

geen

< 100 min.

>100 min.

Spierspanning

slap

enige beweging

actieve beweging

Aspect/ kleur

blauw/bleek

blauwe extremiteiten

geheel rose

Reactie op prikkels

geen

enige beweging

huilen

3


50-60 cm

TUBE: LMA-S: I-GEL:

0-½ jaar

3.5 1 1.0

3

4

KG

5

5.3 reanimatie kind 5 initiële beademingen BLS 15:2 beoordeel hartritme defibrilleerbaar • shock : 20 joules • hervat direct BLS gedurende 2 minuten

niet defibrilleerbaar

(KINDER defipads)

• hervat direct BLS gedurende 2 minuten

• vanaf 3e defibrillatie adrenaline IV 0,04 mg = 0,4 (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

• na 3e en 5e defibrillatie amiodaron IV 20 mg (3 ml = 150 mg)

Glucose < 3,5 Mmol/l Hypothermie:

6.5 Bradycardie Atropinesulfaat Adrenaline Pacen Fentanyl IV Midazolam IV

=

• zo snel mogelijk: adrenaline IV 0,04 mg = 0,4 ml (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

ml

0,4 ml

maagsonde glucose 10%

8

ml

<35°C : Tijdsinterval medicatie verdubbelen <30°C : MAX. 3x defibrilleren. Geen medicatie

interval toediening 5 minuten

0,1 mg

1 mg = 10 ml 0,04 mg FREQ: 120 BPM - start 30 Ma - ophogen per 5 Ma tot capture. 2 ml + 8 ml NACL 0,9% titreren to maximaal 0,004 mg titreren to maximaal 1 ml + 9 ml NACL 0,9% 0,2 mg

6.8 Pacemaker/ ICD Fentanyl IN Fentanyl IV Midazolam

2 ml + 8 ml NACL 0,9% 1 ml + 9 ml NACL 0,9%

6.10 Tachycardie Cardioversie Amiodaron

1 e shock: 4 joules 0,4 ml + 19,6 ml NACL 0,9%

zn 1x herhalen

0,01 mg

titreren tot maximaal

0,02 mg

titreren tot maximaal

0,2 mg

daarna: (= 20 mg)

= =

0,1 ml 0,4 ml

= =

0,4 ml 0,4 ml

= = =

0,2 ml 1,6 ml 0,4 ml

8 joules pompstand: 80,0 ml/h

Toediening stoppen bij toename hypotensie of ritmeverandering

4

4


0-½ jaar

3 AH HF RR

4.1 misselijkheid/ braken Ondansetron 4.3 Pijnbestrijding Esketamine 1e gift Esketamine 2e gift Fentanyl IN Fentanyl IV 1e gift Fentanyl IV 2e gift Lidocaine 2% IO Paracetamol IV Paracetamol tablet/supp.

zn 2x herhalen

4.4 Shock Atropinesulfaat Ringerlactaat 20 ml/kg Tranexaminezuur

7.4 Astma brochiale Salbutamol/ Ipratropium Hydrocortison IV/IM

= = = = = = stand

0,2 0,1 0,2 0,8 1,6 0,2 32 120

ml ml ml ml ml ml ml/h mg

50 mg

=

1 ml

5 mg = 5 ml 1 nebule vernevelen

0,04 mg 2,5/0,5 mg 0,1 mg

= = = =

1 nebule vernevelen

2,5/0,5 mg 50 mg

= =

2,5 ml 1 ml

=

80 ml

= =

0,5 ml 8 ml 40 ml

0,04 mg

=

0,1 ml

2,0 mg 5,0 mg

= =

4,0 ml 5,0 ml

0,01 mg 0,02 mg

= = =

80 ml 0,2 ml 1,6 ml

Niet onder de 1 jaar geven

herhalen op geleide resultaat

0,5 mg bij shock, max 2x herhalen

7.9 Intoxicaties Naloxon IV IN 7.10 Laryngitis subglottica Budesonide VERNEVELEN 2 nebules Adrenaline VERNEVELEN 5 mg = 5 ml 7.13 Pijnlijke sikkelcelcrisis Ringerlactaat 20 ml/kg zn 2x herhalen Fentanyl IN titreren tot max: Fentanyl IV 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% Zie boven bij 4.3; pijnbestrijding paracetamol IV Paracetamol IV Paracetamol tablet/ supp

5

mg mg mg mg mg mg mg

0,2 ml

0,1 ml 80 ml

7.7 Hypo-/ hyperglycemie Glucagon Glucose 10% Ringerlactaat 10 ml/kg

10.2 10.3 10.5 10.6

1,0 0,5 0,01 0,01 0,02 2,0 80

=

= =

7.6 Hypo- / hyperthermie Ringerlactaat 20 ml/kg

8.1 Convulsies Midazolam IN IM Midazolam IV

kg

0,1 mg

7.1 Acute bijnierschorsinsufficientie Hydrocortison 7.3 Anafylaxie/ allergie Adrenaline IM Salbutamol/ Ipratropium Clemastine Ringerlactaat 20 ml/kg

5

Normaalwaarden /minuut 30-40 110-160 /minuut 70-90 mmHg 0,4 mg

titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% langzaam toedienen - flush 2 ml 5 ml + 5 ml NaCl 0,9% 8 ml optrekken in spuit voor spuitpomp

4

1 ml + 9 ml NaCl 0,9%

Bekken/ extremiteitenletsel Brandwonden Zie bladzijde 32 Duikletsel Ringerlactaat 20 ml/kg Hoofd hersen letsel Ringerlactaat 20 ml/kg

zn na 5 minuten herhalen titreren tot maximaal:

Iedere 30 minuten maximaal 1x herhalen

0,04 2,5 0,1 80

ml ml ml ml

120 mg 0,8 mg 0,8 mg

= =

0,2 ml 1,6 ml

=

80 ml

= =

80 ml 80 ml

5


60-68 cm

TUBE: LMA-S: I-GEL:

3.5 1.5 1.5

½-1 jaar

6

7

KG

8

5.3 reanimatie kind 5 initiële beademingen BLS 15:2 beoordeel hartritme defibrilleerbaar • shock : 30 joules • hervat direct BLS gedurende 2 minuten

niet defibrilleerbaar

(KINDER defipads)

• hervat direct BLS gedurende 2 minuten

• vanaf 3e defibrillatie adrenaline IV 0,07 mg = 0,7 (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

• na 3e en 5e defibrillatie amiodaron IV 35 mg (3 ml = 150 mg)

Glucose < 3,5 Mmol/l Hypothermie:

6.5 Bradycardie Atropinesulfaat Adrenaline Pacen Fentanyl IV Midazolam IV

=

• zo snel mogelijk: adrenaline IV 0,07 mg = 0,7 ml (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

ml

0,7 ml

maagsonde glucose 10%

14

ml

<35°C : Tijdsinterval medicatie verdubbelen <30°C : MAX. 3x defibrilleren. Geen medicatie

interval toediening 5 minuten

0,1 mg

1 mg = 10 ml 120 BPM - start 30 Ma - ophogen per 5 Ma tot capture. 2 ml + 8 ml NACL 0,9% titreren to maximaal 1 ml + 9 ml NACL 0,9% titreren to maximaal

6.8 Pacemaker/ ICD Fentanyl IN Fentanyl IV Midazolam

2 ml + 8 ml NACL 0,9% 1 ml + 9 ml NACL 0,9%

6.10 Tachycardie Cardioversie Amiodaron

1 e shock: 7 joules 0,7 ml + 19,3 ml NACL 0,9%

0,07 mg 0,007 mg 0,4 mg

zn 1x herhalen

0,01 mg

titreren tot maximaal

0,03 mg

titreren tot maximaal

0,4 mg

daarna: (= 35 mg)

= =

0,1 ml 0,7 ml

= =

0,7 ml 0,7 ml

= = =

0,3 ml 2,8 ml 0,7 ml

15 joules pompstand: 80,0 ml/h

Toediening stoppen bij toename hypotensie of ritmeverandering

6

6


1 jaar

6 AH HF RR

4.1 misselijkheid/ braken Ondansetron 4.3 Pijnbestrijding Esketamine 1e gift Esketamine 2e gift Fentanyl IN Fentanyl IV 1e gift Fentanyl IV 2e gift Lidocaine 2% IO Paracetamol IV Paracetamol tablet/supp.

zn 2x herhalen

4.4 Shock Atropinesulfaat Ringerlactaat 20 ml/kg Tranexaminezuur

7.4 Astma brochiale Salbutamol/ Ipratropium Hydrocortison IV/IM

= = = = = = stand

0,4 0,2 0,3 1,4 2,8 0,4 56 240

ml ml ml ml ml ml ml/h mg

50 mg

=

1 ml

5 mg = 5 ml 1 nebule vernevelen

0,07 mg 2,5/0,5 mg 0,2 mg

= = = =

1 nebule vernevelen

2,5/0,5 mg 50 mg

= =

2,5 ml 1 ml

=

140 ml

= =

0,5 ml 14 ml 70 ml

0,07 mg

=

0,2 ml

2,0 mg 5,0 mg

= =

4,0 ml 5,0 ml

0,01 mg 0,03 mg

= = =

140 ml 0,3 ml 2,8 ml

Niet onder de 1 jaar geven

herhalen op geleide resultaat

0,5 mg bij shock, max 2x herhalen

7.9 Intoxicaties Naloxon IV IN 7.10 Laryngitis subglottica Budesonide VERNEVELEN 2 nebules Adrenaline VERNEVELEN 5 mg = 5 ml 7.13 Pijnlijke sikkelcelcrisis Ringerlactaat 20 ml/kg zn 2x herhalen Fentanyl IN titreren tot max: Fentanyl IV 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% Zie boven bij 4.3; pijnbestrijding paracetamol IV Paracetamol IV Paracetamol tablet/ supp

7

mg mg mg mg mg mg mg

0,4 ml

0,1 ml 140 ml

7.7 Hypo-/ hyperglycemie Glucagon Glucose 10% Ringerlactaat 10 ml/kg

10.2 10.3 10.5 10.6

1,8 0,9 0,01 0,01 0,03 3,5 140

=

= =

7.6 Hypo- / hyperthermie Ringerlactaat 20 ml/kg

8.1 Convulsies Midazolam IN IM Midazolam IV

kg

0,1 mg

7.1 Acute bijnierschorsinsufficientie Hydrocortison 7.3 Anafylaxie/ allergie Adrenaline IM Salbutamol/ Ipratropium Clemastine Ringerlactaat 20 ml/kg

8

Normaalwaarden 30-40 /minuut 110-160 /minuut 70-90 mmHg 0,7 mg

titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% langzaam toedienen - flush 2 ml 5 ml + 5 ml NaCl 0,9% 14 ml optrekken in spuit voor spuitpomp

7

1 ml + 9 ml NaCl 0,9%

Bekken/ extremiteitenletsel Brandwonden Zie bladzijde 32 Duikletsel Ringerlactaat 20 ml/kg Hoofd hersen letsel Ringerlactaat 20 ml/kg

zn na 5 minuten herhalen titreren tot maximaal:

Iedere 30 minuten maximaal 1x herhalen

0,07 2,5 0,2 140

ml ml ml ml

240 mg 1,4 mg 1,4 mg

= =

0,3 ml 2,8 ml

=

140 ml

= =

140 ml 140 ml

7


68-78 cm

TUBE: LMA-S: I-GEL:

4 1.5 1.5

1 jaar

9

10 11

KG

5.3 reanimatie kind 5 initiële beademingen BLS 15:2 beoordeel hartritme defibrilleerbaar • shock : 50 joules • hervat direct BLS gedurende 2 minuten

niet defibrilleerbaar

(KINDER defipads)

• hervat direct BLS gedurende 2 minuten

• vanaf 3e defibrillatie adrenaline IV 0,10 mg = 1,0 (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

• na 3e en 5e defibrillatie amiodaron IV 50 mg (3 ml = 150 mg)

Glucose < 3,5 Mmol/l Hypothermie:

6.5 Bradycardie Atropinesulfaat Adrenaline Pacen Fentanyl IV Midazolam IV

=

• zo snel mogelijk: adrenaline IV 0,10 mg = 1,0 ml (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

ml

1,0 ml

maagsonde glucose 10%

20

ml

<35°C : Tijdsinterval medicatie verdubbelen <30°C : MAX. 3x defibrilleren. Geen medicatie

interval toediening 5 minuten

0,2 mg

1 mg = 10 ml 110 BPM - start 30 Ma - ophogen per 5 Ma tot capture. 2 ml + 8 ml NACL 0,9% titreren to maximaal 1 ml + 9 ml NACL 0,9% titreren to maximaal

6.8 Pacemaker/ ICD Fentanyl IN Fentanyl IV Midazolam

2 ml + 8 ml NACL 0,9% 1 ml + 9 ml NACL 0,9%

6.10 Tachycardie Cardioversie Amiodaron

1 e shock: 10 joules 1,0 ml + 19,0 ml NACL 0,9%

0,10 mg 0,010 mg 0,5 mg

zn 1x herhalen

0,02 mg

titreren tot maximaal

0,04 mg

titreren tot maximaal

0,5 mg

daarna: (= 50 mg)

= =

0,2 ml 1,0 ml

= =

1,0 ml 1,0 ml

= = =

0,4 ml 4,0 ml 1,0 ml

20 joules pompstand: 80,0 ml/h

Toediening stoppen bij toename hypotensie of ritmeverandering

8

8


1 jaar

9 AH HF RR

4.1 misselijkheid/ braken Ondansetron 4.3 Pijnbestrijding Esketamine 1e gift Esketamine 2e gift Fentanyl IN Fentanyl IV 1e gift Fentanyl IV 2e gift Lidocaine 2% IO Paracetamol IV Paracetamol tablet/supp. 4.4 Shock Atropinesulfaat Ringerlactaat 20 ml/kg Tranexaminezuur

zn 2x herhalen

7.4 Astma brochiale Salbutamol/ Ipratropium Hydrocortison IV/IM

0,5 0,3 0,4 2,0 4,0 0,5 80 240

ml ml ml ml ml ml ml/h mg

50 mg

=

1 ml

5 mg = 5 ml 1 nebule vernevelen

0,10 mg 2,5/0,5 mg 0,3 mg

= = = =

1 nebule vernevelen

2,5/0,5 mg 50 mg

= =

2,5 ml 1 ml

=

200 ml

= =

0,5 ml 20 ml 100 ml

0,10 mg

=

0,3 ml

2,0 mg 5,0 mg

= =

4,0 ml 5,0 ml

0,02 mg 0,04 mg

= = =

200 ml 0,4 ml 4,0 ml

2,0 ml in 100 ml NACL 0,9%

*let op totale hoeveelheid vocht*

200 mg

herhalen op geleide resultaat

0,5 mg bij shock, max 2x herhalen

7.9 Intoxicaties Naloxon IV IN 7.10 Laryngitis subglottica Budesonide VERNEVELEN 2 nebules Adrenaline VERNEVELEN 5 mg = 5 ml 7.13 Pijnlijke sikkelcelcrisis Ringerlactaat 20 ml/kg Fentanyl IN Fentanyl IV 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% Paracetamol IV Paracetamol tablet/ supp

9

= = = = = = stand

0,5 ml

0,2 ml 200 ml 100 ml

7.7 Hypo-/ hyperglycemie Glucagon Glucose 10% Ringerlactaat 10 ml/kg

10.2 10.3 10.5 10.6

mg mg mg mg mg mg mg

=

= =

7.6 Hypo- / hyperthermie Ringerlactaat 20 ml/kg

8.1 Convulsies Midazolam IN IM Midazolam IV

2,5 1,3 0,02 0,02 0,04 5,0 200

0,2 mg

7.1 Acute bijnierschorsinsufficientie Hydrocortison 7.3 Anafylaxie/ allergie Adrenaline IM Salbutamol/ Ipratropium Clemastine Ringerlactaat 20 ml/kg

kg

Normaalwaarden /minuut 25-35 100-150 /minuut 80-95 mmHg 1,0 mg

titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% langzaam toedienen - flush 2 ml 5 ml + 5 ml NaCl 0,9% 20 ml optrekken in spuit voor spuitpomp

10 11

1 ml + 9 ml NaCl 0,9%

Bekken/ extremiteitenletsel Brandwonden Zie bladzijde 32 Duikletsel Ringerlactaat 20 ml/kg Hoofd hersen letsel Ringerlactaat 20 ml/kg

zn 2x herhalen titreren tot max: Zie boven bij 4.3; pijnbestrijding paracetamol IV

0,10 2,5 0,3 200

ml ml ml ml

240 mg zn na 5 minuten herhalen titreren tot maximaal:

Iedere 30 minuten maximaal 1x herhalen

2,0 mg 2,0 mg

= =

0,4 ml 4,0 ml

=

200 ml

= =

200 ml 200 ml

9


78-91 cm

TUBE: LMA-S: I-GEL:

4.5 2 2.0

2 jaar

12

13 14

KG

5.3 reanimatie kind 5 initiële beademingen BLS 15:2 beoordeel hartritme defibrilleerbaar • shock : 70 joules • hervat direct BLS gedurende 2 minuten

niet defibrilleerbaar

(KINDER defipads)

• hervat direct BLS gedurende 2 minuten

• vanaf 3e defibrillatie adrenaline IV 0,13 mg = 1,3 (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

• na 3e en 5e defibrillatie amiodaron IV 65 mg (3 ml = 150 mg)

Glucose < 3,5 Mmol/l Hypothermie:

6.5 Bradycardie Atropinesulfaat Adrenaline Pacen Fentanyl IV Midazolam IV

=

• zo snel mogelijk: adrenaline IV 0,13 mg = 1,3 ml (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

ml

1,3 ml

maagsonde glucose 10%

26

ml

<35°C : Tijdsinterval medicatie verdubbelen <30°C : MAX. 3x defibrilleren. Geen medicatie

interval toediening 5 minuten

0,3 mg

1 mg = 10 ml 110 BPM - start 30 Ma - ophogen per 5 Ma tot capture. 2 ml + 8 ml NACL 0,9% titreren to maximaal 1 ml + 9 ml NACL 0,9% titreren to maximaal

6.8 Pacemaker/ ICD Fentanyl IN Fentanyl IV Midazolam

2 ml + 8 ml NACL 0,9% 1 ml + 9 ml NACL 0,9%

6.10 Tachycardie Cardioversie Amiodaron

1 e shock: 15 joules 1,3 ml + 18,7 ml NACL 0,9%

0,13 mg 0,013 mg 0,7 mg

zn 1x herhalen

0,03 mg

titreren tot maximaal

0,05 mg

titreren tot maximaal

0,7 mg

daarna: (= 65 mg)

= =

0,3 ml 1,3 ml

= =

1,3 ml 1,3 ml

= = =

0,5 ml 5,2 ml 1,3 ml

30 joules pompstand: 80,0 ml/h

Toediening stoppen bij toename hypotensie of ritmeverandering

10

10


2 jaar

12 AH HF RR

4.1 misselijkheid/ braken Ondansetron 4.3 Pijnbestrijding Esketamine 1e gift Esketamine 2e gift Fentanyl IN Fentanyl IV 1e gift Fentanyl IV 2e gift Lidocaine 2% IO Paracetamol IV Paracetamol tablet/supp. 4.4 Shock Atropinesulfaat Ringerlactaat 20 ml/kg Tranexaminezuur

zn 2x herhalen

7.4 Astma brochiale Salbutamol/ Ipratropium Hydrocortison IV/IM

0,7 0,3 0,5 2,6 5,2 0,7 104 500

ml ml ml ml ml ml ml/h mg

50 mg

=

1 ml

5 mg = 5 ml 1 nebule vernevelen

0,13 mg 2,5/0,5 mg 0,3 mg

= = = =

1 nebule vernevelen

2,5/0,5 mg 50 mg

= =

2,5 ml 1 ml

=

260 ml

= =

0,5 ml 26 ml 130 ml

0,10 mg

=

0,3 ml

2,0 mg 5,0 mg

= =

4,0 ml 5,0 ml

0,03 mg 0,05 mg

= = =

260 ml 0,5 ml 5,2 ml

2,6 ml in 100 ml NACL 0,9%

*let op totale hoeveelheid vocht*

260 mg

herhalen op geleide resultaat

0,5 mg bij shock, max 2x herhalen

7.9 Intoxicaties Naloxon IV IN 7.10 Laryngitis subglottica Budesonide VERNEVELEN 2 nebules Adrenaline VERNEVELEN 5 mg = 5 ml 7.13 Pijnlijke sikkelcelcrisis Ringerlactaat 20 ml/kg Fentanyl IN Fentanyl IV 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% Paracetamol IV Paracetamol tablet/ supp

11

= = = = = = stand

0,7 ml

0,3 ml 260 ml 100 ml

7.7 Hypo-/ hyperglycemie Glucagon Glucose 10% Ringerlactaat 10 ml/kg

10.2 10.3 10.5 10.6

mg mg mg mg mg mg mg

=

= =

7.6 Hypo- / hyperthermie Ringerlactaat 20 ml/kg

8.1 Convulsies Midazolam IN IM Midazolam IV

3,3 1,6 0,03 0,03 0,05 6,5 260

0,3 mg

7.1 Acute bijnierschorsinsufficientie Hydrocortison 7.3 Anafylaxie/ allergie Adrenaline IM Salbutamol/ Ipratropium Clemastine Ringerlactaat 20 ml/kg

kg

Normaalwaarden /minuut 25-30 /minuut 95-140 80-100 mmHg 1,3 mg

titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% langzaam toedienen - flush 2 ml 5 ml + 5 ml NaCl 0,9% 26 ml optrekken in spuit voor spuitpomp

13 14

1 ml + 9 ml NaCl 0,9%

Bekken/ extremiteitenletsel Brandwonden Zie bladzijde 32 Duikletsel Ringerlactaat 20 ml/kg Hoofd hersen letsel Ringerlactaat 20 ml/kg

zn 2x herhalen titreren tot max: Zie boven bij 4.3; pijnbestrijding paracetamol IV

0,13 2,5 0,3 260

ml ml ml ml

500 mg zn na 5 minuten herhalen titreren tot maximaal:

Iedere 30 minuten maximaal 1x herhalen

2,6 mg 2,6 mg

= =

0,5 ml 5,2 ml

=

260 ml

= =

260 ml 260 ml

11


91-103 cm

TUBE: LMA-S: I-GEL:

5 2 2.0

3 jaar

15

16

KG

5.3 reanimatie kind 5 initiële beademingen BLS 15:2 beoordeel hartritme defibrilleerbaar • shock : 70 joules • hervat direct BLS gedurende 2 minuten

niet defibrilleerbaar

(VOLWASSEN defipads)

• hervat direct BLS gedurende 2 minuten

• vanaf 3e defibrillatie adrenaline IV 0,16 mg = 1,6 (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

• na 3e en 5e defibrillatie amiodaron IV 80 mg (3 ml = 150 mg)

Glucose < 3,5 Mmol/l Hypothermie:

6.5 Bradycardie Atropinesulfaat Adrenaline Pacen Fentanyl IV Midazolam IV

=

• zo snel mogelijk: adrenaline IV 0,16 mg = 1,6 ml (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

ml

1,6 ml

maagsonde glucose 10%

32

ml

<35°C : Tijdsinterval medicatie verdubbelen <30°C : MAX. 3x defibrilleren. Geen medicatie

interval toediening 5 minuten

0,3 mg

1 mg = 10 ml 110 BPM - start 30 Ma - ophogen per 5 Ma tot capture. 2 ml + 8 ml NACL 0,9% titreren to maximaal 1 ml + 9 ml NACL 0,9% titreren to maximaal

6.8 Pacemaker/ ICD Fentanyl IN Fentanyl IV Midazolam

2 ml + 8 ml NACL 0,9% 1 ml + 9 ml NACL 0,9%

6.10 Tachycardie Cardioversie Amiodaron

1 e shock: 20 joules 1,6 ml + 18,4 ml NACL 0,9%

0,16 mg 0,016 mg 0,8 mg

zn 1x herhalen

0,03 mg

titreren tot maximaal

0,06 mg

titreren tot maximaal

0,8 mg

daarna: (= 80 mg)

= =

0,3 ml 1,6 ml

= =

1,6 ml 1,6 ml

= = =

0,6 ml 6,4 ml 1,6 ml

50 joules pompstand: 80,0 ml/h

Toediening stoppen bij toename hypotensie of ritmeverandering

12

12


3 jaar

15 AH HF RR

4.1 misselijkheid/ braken Ondansetron 4.3 Pijnbestrijding Esketamine 1e gift Esketamine 2e gift Fentanyl IN Fentanyl IV 1e gift Fentanyl IV 2e gift Lidocaine 2% IO Paracetamol IV Paracetamol tablet/supp. 4.4 Shock Atropinesulfaat Ringerlactaat 20 ml/kg Tranexaminezuur

zn 2x herhalen

7.4 Astma brochiale Salbutamol/ Ipratropium Hydrocortison IV/IM

0,8 0,4 0,6 3,2 6,4 0,8 128 500

ml ml ml ml ml ml ml/h mg

50 mg

=

1 ml

5 mg = 5 ml 1 nebule vernevelen

0,16 mg 2,5/0,5 mg 0,4 mg

= = = =

1 nebule vernevelen

2,5/0,5 mg 50 mg

= =

2,5 ml 1 ml

=

320 ml

= =

0,5 ml 32 ml 160 ml

0,10 mg

=

0,3 ml

2,0 mg 5,0 mg

= =

4,0 ml 5,0 ml

0,03 mg 0,06 mg

= = =

320 ml 0,6 ml 6,4 ml

3,2 ml in 100 ml NACL 0,9%

*let op totale hoeveelheid vocht*

320 mg

herhalen op geleide resultaat

0,5 mg bij shock, max 2x herhalen

7.9 Intoxicaties Naloxon IV IN 7.10 Laryngitis subglottica Budesonide VERNEVELEN 2 nebules Adrenaline VERNEVELEN 5 mg = 5 ml 7.13 Pijnlijke sikkelcelcrisis Ringerlactaat 20 ml/kg Fentanyl IN Fentanyl IV 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% Paracetamol IV Paracetamol tablet/ supp

13

= = = = = = stand

0,8 ml

0,3 ml 320 ml 100 ml

7.7 Hypo-/ hyperglycemie Glucagon Glucose 10% Ringerlactaat 10 ml/kg

10.2 10.3 10.5 10.6

mg mg mg mg mg mg mg

=

= =

7.6 Hypo- / hyperthermie Ringerlactaat 20 ml/kg

8.1 Convulsies Midazolam IN IM Midazolam IV

4,0 2,0 0,03 0,03 0,06 8,0 320

0,3 mg

7.1 Acute bijnierschorsinsufficientie Hydrocortison 7.3 Anafylaxie/ allergie Adrenaline IM Salbutamol/ Ipratropium Clemastine Ringerlactaat 20 ml/kg

kg

Normaalwaarden /minuut 25-30 /minuut 95-140 80-100 mmHg 1,6 mg

titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% langzaam toedienen - flush 2 ml 5 ml + 5 ml NaCl 0,9% 32 ml optrekken in spuit voor spuitpomp

16

1 ml + 9 ml NaCl 0,9%

Bekken/ extremiteitenletsel Brandwonden Zie bladzijde 32 Duikletsel Ringerlactaat 20 ml/kg Hoofd hersen letsel Ringerlactaat 20 ml/kg

zn 2x herhalen titreren tot max: Zie boven bij 4.3; pijnbestrijding paracetamol IV

0,16 2,5 0,4 320

ml ml ml ml

500 mg zn na 5 minuten herhalen titreren tot maximaal:

Iedere 30 minuten maximaal 1x herhalen

3,2 mg 3,2 mg

= =

0,6 ml 6,4 ml

=

320 ml

= =

320 ml 320 ml

13


103-113 cm

TUBE: LMA-S: I-GEL:

5 2 2.0

4 jaar

17

18 19

KG

5.3 reanimatie kind 5 initiële beademingen BLS 15:2 beoordeel hartritme defibrilleerbaar • shock : 100 joules • hervat direct BLS gedurende 2 minuten

niet defibrilleerbaar

(VOLWASSEN defipads)

• hervat direct BLS gedurende 2 minuten

• vanaf 3e defibrillatie adrenaline IV 0,18 mg = 1,8 (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

• na 3e en 5e defibrillatie amiodaron IV 90 mg (3 ml = 150 mg)

Glucose < 3,5 Mmol/l Hypothermie:

6.5 Bradycardie Atropinesulfaat Adrenaline Pacen Fentanyl IV Midazolam IV

=

• zo snel mogelijk: adrenaline IV 0,18 mg = 1,8 ml (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

ml

1,8 ml

maagsonde glucose 10%

36

ml

<35°C : Tijdsinterval medicatie verdubbelen <30°C : MAX. 3x defibrilleren. Geen medicatie

interval toediening 5 minuten

0,4 mg

1 mg = 10 ml 110 BPM - start 30 Ma - ophogen per 5 Ma tot capture. 2 ml + 8 ml NACL 0,9% titreren to maximaal 1 ml + 9 ml NACL 0,9% titreren to maximaal

6.8 Pacemaker/ ICD Fentanyl IN Fentanyl IV Midazolam

2 ml + 8 ml NACL 0,9% 1 ml + 9 ml NACL 0,9%

6.10 Tachycardie Cardioversie Amiodaron

1 e shock: 20 joules 1,8 ml + 18,2 ml NACL 0,9%

0,18 mg 0,018 mg 0,9 mg

zn 1x herhalen

0,04 mg

titreren tot maximaal

0,07 mg

titreren tot maximaal

0,9 mg

daarna: (= 90 mg)

= =

0,4 ml 1,8 ml

= =

1,8 ml 1,8 ml

= = =

0,7 ml 7,2 ml 1,8 ml

50 joules pompstand: 80,0 ml/h

Toediening stoppen bij toename hypotensie of ritmeverandering

14

14


4 jaar

17 AH HF RR

4.1 misselijkheid/ braken Ondansetron 4.3 Pijnbestrijding Esketamine 1e gift Esketamine 2e gift Fentanyl IN Fentanyl IV 1e gift Fentanyl IV 2e gift Lidocaine 2% IO Paracetamol IV Paracetamol tablet/supp. 4.4 Shock Atropinesulfaat Ringerlactaat 20 ml/kg Tranexaminezuur

zn 2x herhalen

7.4 Astma brochiale Salbutamol/ Ipratropium Hydrocortison IV/IM

0,9 0,5 0,7 3,6 7,2 0,9 144 500

ml ml ml ml ml ml ml/h mg

50 mg

=

1 ml

5 mg = 5 ml 2 nebules vernevelen

0,18 mg 5/1 mg 0,5 mg

= = = =

2 nebules vernevelen

5/1 mg 50 mg

= =

5 ml 1 ml

=

360 ml

= =

0,5 ml 36 ml 180 ml

0,10 mg

=

0,3 ml

2,0 mg 5,0 mg

= =

4,0 ml 5,0 ml

0,04 mg 0,07 mg

= = =

360 ml 0,7 ml 7,2 ml

3,6 ml in 100 ml NACL 0,9%

*let op totale hoeveelheid vocht*

360 mg

herhalen op geleide resultaat

0,5 mg bij shock, max 2x herhalen

7.9 Intoxicaties Naloxon IV IN 7.10 Laryngitis subglottica Budesonide VERNEVELEN 2 nebules Adrenaline VERNEVELEN 5 mg = 5 ml 7.13 Pijnlijke sikkelcelcrisis Ringerlactaat 20 ml/kg Fentanyl IN Fentanyl IV 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% Paracetamol IV Paracetamol tablet/ supp

15

= = = = = = stand

0,9 ml

0,4 ml 360 ml 100 ml

7.7 Hypo-/ hyperglycemie Glucagon Glucose 10% Ringerlactaat 10 ml/kg

10.2 10.3 10.5 10.6

mg mg mg mg mg mg mg

=

= =

7.6 Hypo- / hyperthermie Ringerlactaat 20 ml/kg

8.1 Convulsies Midazolam IN IM Midazolam IV

4,5 2,3 0,04 0,04 0,07 9,0 360

0,4 mg

7.1 Acute bijnierschorsinsufficientie Hydrocortison 7.3 Anafylaxie/ allergie Adrenaline IM Salbutamol/ Ipratropium Clemastine Ringerlactaat 20 ml/kg

kg

Normaalwaarden /minuut 25-30 /minuut 95-140 80-100 mmHg 1,8 mg

titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% langzaam toedienen - flush 2 ml 5 ml + 5 ml NaCl 0,9% 36 ml optrekken in spuit voor spuitpomp

18 19

1 ml + 9 ml NaCl 0,9%

Bekken/ extremiteitenletsel Brandwonden Zie bladzijde 32 Duikletsel Ringerlactaat 20 ml/kg Hoofd hersen letsel Ringerlactaat 20 ml/kg

zn 2x herhalen titreren tot max: Zie boven bij 4.3; pijnbestrijding paracetamol IV

0,18 5 0,5 360

ml ml ml ml

500 mg zn na 5 minuten herhalen titreren tot maximaal:

Iedere 30 minuten maximaal 1x herhalen

3,6 mg 3,6 mg

= =

0,7 ml 7,2 ml

=

360 ml

= =

360 ml 360 ml

15


110-113 cm

TUBE: LMA-S: I-GEL:

5 2.5 2.0

5 jaar

20

21

KG

5.3 reanimatie kind 5 initiële beademingen BLS 15:2 beoordeel hartritme defibrilleerbaar • shock : 100 joules • hervat direct BLS gedurende 2 minuten

niet defibrilleerbaar

(VOLWASSEN defipads)

• hervat direct BLS gedurende 2 minuten

• vanaf 3e defibrillatie adrenaline IV 0,21 mg = 2,1 (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

• na 3e en 5e defibrillatie amiodaron IV 105 mg (3 ml = 150 mg)

Glucose < 3,5 Mmol/l Hypothermie:

6.5 Bradycardie Atropinesulfaat Adrenaline Pacen Fentanyl IV Midazolam IV

=

• zo snel mogelijk: adrenaline IV 0,21 mg = 2,1 ml (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

ml

2,1 ml

maagsonde glucose 10%

42

ml

<35°C : Tijdsinterval medicatie verdubbelen <30°C : MAX. 3x defibrilleren. Geen medicatie

interval toediening 5 minuten

0,4 mg

1 mg = 10 ml 90 BPM - start 30 Ma - ophogen per 5 Ma tot capture. 2 ml + 8 ml NACL 0,9% titreren to maximaal 1 ml + 9 ml NACL 0,9% titreren to maximaal

6.8 Pacemaker/ ICD Fentanyl IN Fentanyl IV Midazolam

2 ml + 8 ml NACL 0,9% 1 ml + 9 ml NACL 0,9%

6.10 Tachycardie Cardioversie Amiodaron

1 e shock: 30 joules 2,1 ml + 17,9 ml NACL 0,9%

0,21 mg 0,021 mg 1,1 mg

zn 1x herhalen

0,04 mg

titreren tot maximaal

0,08 mg

titreren tot maximaal

1,1 mg

daarna: (= 105 mg)

= =

0,4 ml 2,1 ml

= =

2,1 ml 2,1 ml

= = =

0,8 ml 8,4 ml 2,1 ml

50 joules pompstand: 80,0 ml/h

Toediening stoppen bij toename hypotensie of ritmeverandering

16

16


5 jaar

20 AH HF RR

4.1 misselijkheid/ braken Ondansetron 4.3 Pijnbestrijding Esketamine 1e gift Esketamine 2e gift Fentanyl IN Fentanyl IV 1e gift Fentanyl IV 2e gift Lidocaine 2% IO Paracetamol IV Paracetamol tablet/supp. 4.4 Shock Atropinesulfaat Ringerlactaat 20 ml/kg Tranexaminezuur

zn 2x herhalen

7.4 Astma brochiale Salbutamol/ Ipratropium Hydrocortison IV/IM

1,1 0,5 0,8 4,2 8,4 1,1 168 500

ml ml ml ml ml ml ml/h mg

50 mg

=

1 ml

5 mg = 5 ml 2 nebules vernevelen

0,21 mg 5/1 mg 0,5 mg

= = = =

2 nebules vernevelen

5/1 mg 50 mg

= =

5 ml 1 ml

=

420 ml

= =

0,5 ml 42 ml 210 ml

0,10 mg

=

0,3 ml

2,0 mg 5,0 mg

= =

4,0 ml 5,0 ml

0,04 mg 0,08 mg

= = =

420 ml 0,8 ml 8,4 ml

4,2 ml in 100 ml NACL 0,9%

*let op totale hoeveelheid vocht*

420 mg

herhalen op geleide resultaat

0,5 mg bij shock, max 2x herhalen

7.9 Intoxicaties Naloxon IV IN 7.10 Laryngitis subglottica Budesonide VERNEVELEN 2 nebules Adrenaline VERNEVELEN 5 mg = 5 ml 7.13 Pijnlijke sikkelcelcrisis Ringerlactaat 20 ml/kg Fentanyl IN Fentanyl IV 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% Paracetamol IV Paracetamol tablet/ supp

17

= = = = = = stand

1,1 ml

0,4 ml 420 ml 100 ml

7.7 Hypo-/ hyperglycemie Glucagon Glucose 10% Ringerlactaat 10 ml/kg

10.2 10.3 10.5 10.6

mg mg mg mg mg mg mg

=

= =

7.6 Hypo- / hyperthermie Ringerlactaat 20 ml/kg

8.1 Convulsies Midazolam IN IM Midazolam IV

5,3 2,6 0,04 0,04 0,08 10,5 420

0,4 mg

7.1 Acute bijnierschorsinsufficientie Hydrocortison 7.3 Anafylaxie/ allergie Adrenaline IM Salbutamol/ Ipratropium Clemastine Ringerlactaat 20 ml/kg

kg

Normaalwaarden /minuut 20-25 /minuut 80-120 90-110 mmHg 2,1 mg

titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% langzaam toedienen - flush 2 ml 5 ml + 5 ml NaCl 0,9% 42 ml optrekken in spuit voor spuitpomp

21

1 ml + 9 ml NaCl 0,9%

Bekken/ extremiteitenletsel Brandwonden Zie bladzijde 32 Duikletsel Ringerlactaat 20 ml/kg Hoofd hersen letsel Ringerlactaat 20 ml/kg

zn 2x herhalen titreren tot max: Zie boven bij 4.3; pijnbestrijding paracetamol IV

0,21 5 0,5 420

ml ml ml ml

500 mg zn na 5 minuten herhalen titreren tot maximaal:

Iedere 30 minuten maximaal 1x herhalen

4,2 mg 4,2 mg

= =

0,8 ml 8,4 ml

=

420 ml

= =

420 ml 420 ml

17


113-121 cm

TUBE: LMA-S: I-GEL:

5.5 2.5 2.0

6 jaar

22

23 24

KG

5.3 reanimatie kind 5 initiële beademingen BLS 15:2 beoordeel hartritme defibrilleerbaar • shock : 100 joules • hervat direct BLS gedurende 2 minuten

niet defibrilleerbaar

(VOLWASSEN defipads)

• hervat direct BLS gedurende 2 minuten

• vanaf 3e defibrillatie adrenaline IV 0,23 mg = 2,3 (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

• na 3e en 5e defibrillatie amiodaron IV 115 mg (3 ml = 150 mg)

Glucose < 3,5 Mmol/l Hypothermie:

6.5 Bradycardie Atropinesulfaat Adrenaline Pacen Fentanyl IV Midazolam IV

=

• zo snel mogelijk: adrenaline IV 0,23 mg = 2,3 ml (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

ml

2,3 ml

maagsonde glucose 10%

46

ml

<35°C : Tijdsinterval medicatie verdubbelen <30°C : MAX. 3x defibrilleren. Geen medicatie

interval toediening 5 minuten

0,5 mg

1 mg = 10 ml 90 BPM - start 30 Ma - ophogen per 5 Ma tot capture. 2 ml + 8 ml NACL 0,9% titreren to maximaal 1 ml + 9 ml NACL 0,9% titreren to maximaal

6.8 Pacemaker/ ICD Fentanyl IN Fentanyl IV Midazolam

2 ml + 8 ml NACL 0,9% 1 ml + 9 ml NACL 0,9%

6.10 Tachycardie Cardioversie Amiodaron

1 e shock: 30 joules 2,3 ml + 17,7 ml NACL 0,9%

0,23 mg 0,023 mg 1,2 mg

zn 1x herhalen

0,05 mg

titreren tot maximaal

0,09 mg

titreren tot maximaal

1,2 mg

daarna: (= 115 mg)

= =

0,5 ml 2,3 ml

= =

2,3 ml 2,3 ml

= = =

0,9 ml 9,2 ml 2,3 ml

50 joules pompstand: 80,0 ml/h

Toediening stoppen bij toename hypotensie of ritmeverandering

18

18


6 jaar

22 AH HF RR

4.1 misselijkheid/ braken Ondansetron 4.3 Pijnbestrijding Esketamine 1e gift Esketamine 2e gift Fentanyl IN Fentanyl IV 1e gift Fentanyl IV 2e gift Lidocaine 2% IO Paracetamol IV Paracetamol tablet/supp. 4.4 Shock Atropinesulfaat Ringerlactaat 20 ml/kg Tranexaminezuur

zn 2x herhalen

7.4 Astma brochiale Salbutamol/ Ipratropium Hydrocortison IV/IM

1,2 0,6 0,9 4,6 9,2 1,2 184 500

ml ml ml ml ml ml ml/h mg

100 mg

=

2 ml

5 mg = 5 ml 2 nebules vernevelen

0,23 mg 5/1 mg 0,6 mg

= = = =

2 nebules vernevelen

5/1 mg 100 mg

= =

5 ml 2 ml

=

460 ml

= =

0,5 ml 46 ml 230 ml

0,10 mg

=

0,3 ml

2,0 mg 5,0 mg

= =

4,0 ml 5,0 ml

0,05 mg 0,09 mg

= = =

460 ml 0,9 ml 9,2 ml

4,6 ml in 100 ml NACL 0,9%

*let op totale hoeveelheid vocht*

460 mg

herhalen op geleide resultaat

0,5 mg bij shock, max 2x herhalen

7.9 Intoxicaties Naloxon IV IN 7.10 Laryngitis subglottica Budesonide VERNEVELEN 2 nebules Adrenaline VERNEVELEN 5 mg = 5 ml 7.13 Pijnlijke sikkelcelcrisis Ringerlactaat 20 ml/kg Fentanyl IN Fentanyl IV 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% Paracetamol IV Paracetamol tablet/ supp

19

= = = = = = stand

1,2 ml

0,5 ml 460 ml 100 ml

7.7 Hypo-/ hyperglycemie Glucagon Glucose 10% Ringerlactaat 10 ml/kg

10.2 10.3 10.5 10.6

mg mg mg mg mg mg mg

=

= =

7.6 Hypo- / hyperthermie Ringerlactaat 20 ml/kg

8.1 Convulsies Midazolam IN IM Midazolam IV

5,8 2,9 0,05 0,05 0,09 11,5 460

0,5 mg

7.1 Acute bijnierschorsinsufficientie Hydrocortison 7.3 Anafylaxie/ allergie Adrenaline IM Salbutamol/ Ipratropium Clemastine Ringerlactaat 20 ml/kg

kg

Normaalwaarden /minuut 20-25 /minuut 80-120 90-110 mmHg 2,3 mg

titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% langzaam toedienen - flush 2 ml 5 ml + 5 ml NaCl 0,9% 46 ml optrekken in spuit voor spuitpomp

23 24

1 ml + 9 ml NaCl 0,9%

Bekken/ extremiteitenletsel Brandwonden Zie bladzijde 32 Duikletsel Ringerlactaat 20 ml/kg Hoofd hersen letsel Ringerlactaat 20 ml/kg

zn 2x herhalen titreren tot max: Zie boven bij 4.3; pijnbestrijding paracetamol IV

0,23 5 0,6 460

ml ml ml ml

500 mg zn na 5 minuten herhalen titreren tot maximaal:

Iedere 30 minuten maximaal 1x herhalen

4,6 mg 4,6 mg

= =

0,9 ml 9,2 ml

=

460 ml

= =

460 ml 460 ml

19


115-125 cm

TUBE: LMA-S: I-GEL:

5.5 2,5 2.5

7 jaar

25

26 27

KG

5.3 reanimatie kind 5 initiële beademingen BLS 15:2 beoordeel hartritme defibrilleerbaar • shock : 125 joules • hervat direct BLS gedurende 2 minuten

niet defibrilleerbaar

(VOLWASSEN defipads)

• hervat direct BLS gedurende 2 minuten

• vanaf 3e defibrillatie adrenaline IV 0,26 mg = 2,6 (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

• na 3e en 5e defibrillatie amiodaron IV 130 mg (3 ml = 150 mg)

Glucose < 3,5 Mmol/l Hypothermie:

6.5 Bradycardie Atropinesulfaat Adrenaline Pacen Fentanyl IV Midazolam IV

=

• zo snel mogelijk: adrenaline IV 0,26 mg = 2,6 ml (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

ml

2,6 ml

maagsonde glucose 10%

52

ml

<35°C : Tijdsinterval medicatie verdubbelen <30°C : MAX. 3x defibrilleren. Geen medicatie

interval toediening 5 minuten

0,5 mg

1 mg = 10 ml 90 BPM - start 30 Ma - ophogen per 5 Ma tot capture. 2 ml + 8 ml NACL 0,9% titreren to maximaal 1 ml + 9 ml NACL 0,9% titreren to maximaal

6.8 Pacemaker/ ICD Fentanyl IN Fentanyl IV Midazolam

2 ml + 8 ml NACL 0,9% 1 ml + 9 ml NACL 0,9%

6.10 Tachycardie Cardioversie Amiodaron

1 e shock: 30 joules 2,6 ml + 17,4 ml NACL 0,9%

0,26 mg 0,026 mg 1,3 mg

zn 1x herhalen

0,05 mg

titreren tot maximaal

0,10 mg

titreren tot maximaal

1,3 mg

daarna: (= 130 mg)

= =

0,5 ml 2,6 ml

= =

2,6 ml 2,6 ml

= 1,0 ml = 10,0 ml = 2,6 ml

70 joules pompstand: 80,0 ml/h

Toediening stoppen bij toename hypotensie of ritmeverandering

20

20


7 jaar

25 AH HF RR

4.1 misselijkheid/ braken Ondansetron 4.3 Pijnbestrijding Esketamine 1e gift Esketamine 2e gift Fentanyl IN Fentanyl IV 1e gift Fentanyl IV 2e gift Lidocaine 2% IO Paracetamol IV Paracetamol tablet/supp. 4.4 Shock Atropinesulfaat Ringerlactaat 20 ml/kg Tranexaminezuur

verdelen beide neusgaten - zn 2x herhalen

7.4 Astma brochiale Salbutamol/ Ipratropium Hydrocortison IV/IM

= 1,3 ml = 0,7 ml = 1,0 ml = 5,2 ml = 10,4 ml = 1,3 ml stand 199 ml/h 1000 mg

100 mg

=

2 ml

5 mg = 5 ml 2 nebules vernevelen

0,26 mg 5/1 mg 0,7 mg

= = = =

2 nebules vernevelen

5/1 mg 100 mg

= =

5 ml 2 ml

=

520 ml

= =

1 ml 52 ml 260 ml

0,10 mg

=

0,3 ml

2,0 mg 5,0 mg

= =

4,0 ml 5,0 ml

0,05 mg 0,10 mg

= = =

520 ml 1,0 ml 10,4 ml

5,2 ml in 100 ml NACL 0,9%

*let op totale hoeveelheid vocht*

520 mg

herhalen op geleide resultaat

1 mg bij shock, max 2x herhalen

7.9 Intoxicaties Naloxon IV IN 7.10 Laryngitis subglottica Budesonide VERNEVELEN 2 nebules Adrenaline VERNEVELEN 5 mg = 5 ml 7.13 Pijnlijke sikkelcelcrisis Ringerlactaat 20 ml/kg Fentanyl IN Fentanyl IV 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% Paracetamol IV Paracetamol tablet/ supp

21

1,3 ml

0,5 ml 520 ml 100 ml

7.7 Hypo-/ hyperglycemie Glucagon Glucose 10% Ringerlactaat 10 ml/kg

10.2 10.3 10.5 10.6

mg mg mg mg mg mg mg

=

= =

7.6 Hypo- / hyperthermie Ringerlactaat 20 ml/kg

8.1 Convulsies Midazolam IN IM Midazolam IV

6,5 3,3 0,05 0,05 0,10 13,0 500

0,5 mg

7.1 Acute bijnierschorsinsufficientie Hydrocortison 7.3 Anafylaxie/ allergie Adrenaline IM Salbutamol/ Ipratropium Clemastine Ringerlactaat 20 ml/kg

kg

Normaalwaarden /minuut 20-25 /minuut 80-120 90-110 mmHg 2,6 mg

titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% (2x maken) titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% langzaam toedienen - flush 2 ml 5 ml + 5 ml NaCl 0,9% 50 ml optrekken in spuit voor spuitpomp

26 27

verdelen beide neusgaten - zn 2x herhalen (2x maken) titreren tot maximaal: Zie boven bij 4.3; pijnbestrijding paracetamol IV

Bekken/ extremiteitenletsel Brandwonden Zie bladzijde 32 Duikletsel Ringerlactaat 20 ml/kg Hoofd hersen letsel Ringerlactaat 20 ml/kg

ml ml ml ml

1000 mg

zn na 5 minuten herhalen *verdelen beide neusgaten*

1 ml + 9 ml NaCl 0,9%

0,26 5 0,7 520

(2x maken) titreren tot maximaal:

Iedere 30 minuten maximaal 1x herhalen

5,2 mg 5,2 mg

= =

1,0 ml 10,4 ml

=

520 ml

= =

520 ml 520 ml

21


121-125 cm

TUBE: LMA-S: I-GEL:

6 2.5 2.5

8 jaar

28 29

KG

5.3 reanimatie kind 5 initiële beademingen BLS 15:2 beoordeel hartritme defibrilleerbaar • shock : 125 joules • hervat direct BLS gedurende 2 minuten

niet defibrilleerbaar

(VOLWASSEN defipads)

• hervat direct BLS gedurende 2 minuten

• vanaf 3e defibrillatie adrenaline IV 0,28 mg = 2,8 (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

• na 3e en 5e defibrillatie amiodaron IV 140 mg (3 ml = 150 mg)

Glucose < 3,5 Mmol/l Hypothermie:

6.5 Bradycardie Atropinesulfaat Adrenaline Pacen Fentanyl IV Midazolam IV

=

• zo snel mogelijk: adrenaline IV 0,28 mg = 2,8 ml (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

ml

2,8 ml

maagsonde glucose 10%

56

ml

<35°C : Tijdsinterval medicatie verdubbelen <30°C : MAX. 3x defibrilleren. Geen medicatie

interval toediening 5 minuten

0,6 mg

1 mg = 10 ml 90 BPM - start 30 Ma - ophogen per 5 Ma tot capture. 2 ml + 8 ml NACL 0,9% titreren to maximaal 1 ml + 9 ml NACL 0,9% titreren to maximaal

6.8 Pacemaker/ ICD Fentanyl IN Fentanyl IV Midazolam

2 ml + 8 ml NACL 0,9% 1 ml + 9 ml NACL 0,9%

6.10 Tachycardie Cardioversie Amiodaron

1 e shock: 30 joules 2,8 ml + 17,2 ml NACL 0,9%

zn 1x herhalen (2x maken) titreren tot max: titreren tot maximaal

daarna: (= 140 mg)

0,28 mg 0,028 mg 1,4 mg

0,06 mg 0,11 mg 1,4 mg

= =

0,6 ml 2,8 ml

= =

2,8 ml 2,8 ml

= 1,1 ml = 11,2 ml = 2,8 ml

70 joules pompstand: 80,0 ml/h

Toediening stoppen bij toename hypotensie of ritmeverandering

22

22


8 jaar

28 29 AH HF RR

4.1 misselijkheid/ braken Ondansetron 4.3 Pijnbestrijding Esketamine 1e gift Esketamine 2e gift Fentanyl IN Fentanyl IV 1e gift Fentanyl IV 2e gift Lidocaine 2% IO Paracetamol IV Paracetamol tablet/supp. 4.4 Shock Atropinesulfaat Ringerlactaat 20 ml/kg Tranexaminezuur

verdelen beide neusgaten - zn 2x herhalen

7.4 Astma brochiale Salbutamol/ Ipratropium Hydrocortison IV/IM

1,4 ml

= 1,4 ml = 0,7 ml = 1,1 ml = 5,6 ml = 11,2 ml = 1,4 ml stand 199 ml/h 1000 mg 0,6 ml 560 ml 100 ml

100 mg

=

2 ml

5 mg = 5 ml 2 nebules vernevelen

0,28 mg 5/1 mg 0,7 mg

= = = =

2 nebules vernevelen

5/1 mg 100 mg

= =

5 ml 2 ml

=

560 ml

= =

1 ml 56 ml 280 ml

0,10 mg

=

0,3 ml

2,0 mg 5,0 mg

= =

4,0 ml 5,0 ml

0,06 mg 0,11 mg

= = =

560 ml 1,1 ml 11,2 ml

5,6 ml in 100 ml NACL 0,9%

*let op totale hoeveelheid vocht*

560 mg

herhalen op geleide resultaat

1 mg bij shock, max 2x herhalen

7.9 Intoxicaties Naloxon IV IN 7.10 Laryngitis subglottica Budesonide VERNEVELEN 2 nebules Adrenaline VERNEVELEN 5 mg = 5 ml 7.13 Pijnlijke sikkelcelcrisis Ringerlactaat 20 ml/kg Fentanyl IN Fentanyl IV 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% Paracetamol IV Paracetamol tablet/ supp

23

=

= =

7.7 Hypo-/ hyperglycemie Glucagon Glucose 10% Ringerlactaat 10 ml/kg

10.2 10.3 10.5 10.6

mg mg mg mg mg mg mg

0,6 mg

7.6 Hypo- / hyperthermie Ringerlactaat 20 ml/kg

8.1 Convulsies Midazolam IN IM Midazolam IV

7,0 3,5 0,06 0,06 0,11 14,0 560

(verdelen over 2 spuiten: 50 ml + 6 ml)

7.1 Acute bijnierschorsinsufficientie Hydrocortison 7.3 Anafylaxie/ allergie Adrenaline IM Salbutamol/ Ipratropium Clemastine Ringerlactaat 20 ml/kg

Normaalwaarden /minuut 20-25 /minuut 80-120 90-110 mmHg 2,8 mg

titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% (2x maken) titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% langzaam toedienen - flush 2 ml 5 ml + 5 ml NaCl 0,9% 56 ml optrekken in spuit voor spuitpomp

kg

verdelen beide neusgaten - zn 2x herhalen (2x maken) titreren tot maximaal: Zie boven bij 4.3; pijnbestrijding paracetamol IV

Bekken/ extremiteitenletsel Brandwonden Zie bladzijde 32 Duikletsel Ringerlactaat 20 ml/kg Hoofd hersen letsel Ringerlactaat 20 ml/kg

ml ml ml ml

1000 mg

zn na 5 minuten herhalen *verdelen beide neusgaten*

1 ml + 9 ml NaCl 0,9%

0,28 5 0,7 560

(2x maken) titreren tot maximaal:

Iedere 30 minuten maximaal 1x herhalen

5,6 mg 5,6 mg

= =

1,1 ml 11,2 ml

=

560 ml

= =

560 ml 560 ml

23


125-135 cm

TUBE: LMA-S: I-GEL:

9 jaar

6 3 2.5

30

31

KG

5.3 reanimatie kind 5 initiële beademingen BLS 15:2 beoordeel hartritme defibrilleerbaar • shock : 125 joules • hervat direct BLS gedurende 2 minuten

niet defibrilleerbaar

(VOLWASSEN defipads)

• hervat direct BLS gedurende 2 minuten

• vanaf 3e defibrillatie adrenaline IV 0,31 mg = 3,1 (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

• na 3e en 5e defibrillatie amiodaron IV 155 mg (3 ml = 150 mg)

Glucose < 3,5 Mmol/l Hypothermie:

6.5 Bradycardie Atropinesulfaat Adrenaline Pacen Fentanyl IV Midazolam IV 6.8 Pacemaker/ ICD Fentanyl IN Fentanyl IV Midazolam 6.10 Tachycardie Cardioversie Amiodaron

=

• zo snel mogelijk: adrenaline IV 0,31 mg = 3,1 ml (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

ml

3,1 ml

maagsonde glucose 10%

62

ml

<35°C : Tijdsinterval medicatie verdubbelen <30°C : MAX. 3x defibrilleren. Geen medicatie

interval toediening 5 minuten

0,6 mg

1 mg = 10 ml 90 BPM - start 30 Ma - ophogen per 5 Ma tot capture. 2 ml + 8 ml NACL 0,9% titreren to maximaal 1 ml + 9 ml NACL 0,9% titreren to maximaal

0,31 mg 0,031 mg 1,6 mg

zn 1x herhalen

0,06 mg

2 ml + 8 ml NACL 0,9% 1 ml + 9 ml NACL 0,9%

(2x maken) titreren tot max:

0,12 mg

titreren tot maximaal

1,6 mg

1 e shock: 50 joules 3,1 ml + 16,9 ml NACL 0,9%

daarna: (= 155 mg)

= =

0,6 ml 3,1 ml

= =

3,1 ml 3,1 ml

= 1,2 ml = 12,4 ml = 3,1 ml

100 joules pompstand: 80,0 ml/h

Toediening stoppen bij toename hypotensie of ritmeverandering

24

24


9 jaar

30 AH HF RR

4.1 misselijkheid/ braken Ondansetron 4.3 Pijnbestrijding Esketamine 1e gift Esketamine 2e gift Fentanyl IN Fentanyl IV 1e gift Fentanyl IV 2e gift Lidocaine 2% IO Paracetamol IV Paracetamol tablet/supp. 4.4 Shock Atropinesulfaat Ringerlactaat 20 ml/kg Tranexaminezuur

verdelen beide neusgaten - zn 2x herhalen

7.4 Astma brochiale Salbutamol/ Ipratropium Hydrocortison IV/IM

1,6 ml

= 1,6 ml = 0,8 ml = 1,2 ml = 6,2 ml = 12,4 ml = 1,6 ml stand 199 ml/h 1000 mg 0,6 ml 620 ml 100 ml

100 mg

=

2 ml

5 mg = 5 ml 2 nebules vernevelen

0,31 mg 5/1 mg 0,8 mg

= = = =

2 nebules vernevelen

5/1 mg 100 mg

= =

5 ml 2 ml

=

620 ml

= =

1 ml 62 ml 310 ml

0,10 mg

=

0,3 ml

2,0 mg 5,0 mg

= =

4,0 ml 5,0 ml

0,06 mg 0,12 mg

= = =

620 ml 1,2 ml 12,4 ml

6,2 ml in 100 ml NACL 0,9%

*let op totale hoeveelheid vocht*

620 mg

herhalen op geleide resultaat

1 mg bij shock, max 2x herhalen

7.9 Intoxicaties Naloxon IV IN 7.10 Laryngitis subglottica Budesonide VERNEVELEN 2 nebules Adrenaline VERNEVELEN 5 mg = 5 ml 7.13 Pijnlijke sikkelcelcrisis Ringerlactaat 20 ml/kg Fentanyl IN Fentanyl IV 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% Paracetamol IV Paracetamol tablet/ supp

25

=

= =

7.7 Hypo-/ hyperglycemie Glucagon Glucose 10% Ringerlactaat 10 ml/kg

10.2 10.3 10.5 10.6

mg mg mg mg mg mg mg

0,6 mg

7.6 Hypo- / hyperthermie Ringerlactaat 20 ml/kg

8.1 Convulsies Midazolam IN IM Midazolam IV

7,8 3,9 0,06 0,06 0,12 15,5 600

(verdelen over 2 spuiten: 50 ml + 10 ml)

7.1 Acute bijnierschorsinsufficientie Hydrocortison 7.3 Anafylaxie/ allergie Adrenaline IM Salbutamol/ Ipratropium Clemastine Ringerlactaat 20 ml/kg

kg

Normaalwaarden /minuut 20-25 /minuut 80-120 90-110 mmHg 3,1 mg

titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% (2x maken) titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% langzaam toedienen - flush 2 ml 5 ml + 5 ml NaCl 0,9% 60 ml optrekken in spuit voor spuitpomp

31

verdelen beide neusgaten - zn 2x herhalen (2x maken) titreren tot maximaal: Zie boven bij 4.3; pijnbestrijding paracetamol IV

Bekken/ extremiteitenletsel Brandwonden Zie bladzijde 32 Duikletsel Ringerlactaat 20 ml/kg Hoofd hersen letsel Ringerlactaat 20 ml/kg

ml ml ml ml

1000 mg

zn na 5 minuten herhalen *verdelen beide neusgaten*

1 ml + 9 ml NaCl 0,9%

0,31 5 0,8 620

(2x maken) titreren tot maximaal:

Iedere 30 minuten maximaal 1x herhalen

6,2 mg 6,2 mg

= =

1,2 ml 12,4 ml

=

620 ml

= =

620 ml 620 ml

25


135-140 cm

TUBE: LMA-S: I-GEL:

10 jaar

6.5 3 3.0

32

33 34

KG

5.3 reanimatie kind 5 initiële beademingen BLS 15:2 beoordeel hartritme defibrilleerbaar • shock : 150 joules • hervat direct BLS gedurende 2 minuten

niet defibrilleerbaar

(VOLWASSEN defipads)

• hervat direct BLS gedurende 2 minuten

• vanaf 3e defibrillatie adrenaline IV 0,33 mg = 3,3 (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

• na 3e en 5e defibrillatie amiodaron IV 165 mg (3 ml = 150 mg)

Glucose < 3,5 Mmol/l Hypothermie:

6.5 Bradycardie Atropinesulfaat Adrenaline Pacen Fentanyl IV Midazolam IV 6.8 Pacemaker/ ICD Fentanyl IN Fentanyl IV Midazolam 6.10 Tachycardie Cardioversie Amiodaron

=

• zo snel mogelijk: adrenaline IV 0,33 mg = 3,3 ml (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

ml

3,3 ml

maagsonde glucose 10%

66

ml

<35°C : Tijdsinterval medicatie verdubbelen <30°C : MAX. 3x defibrilleren. Geen medicatie

interval toediening 5 minuten

0,7 mg

1 mg = 10 ml 90 BPM - start 30 Ma - ophogen per 5 Ma tot capture. 2 ml + 8 ml NACL 0,9% titreren to maximaal 1 ml + 9 ml NACL 0,9% titreren to maximaal

0,33 mg 0,033 mg 1,7 mg

zn 1x herhalen

0,07 mg

2 ml + 8 ml NACL 0,9% 1 ml + 9 ml NACL 0,9%

(2x maken) titreren tot max:

0,13 mg

titreren tot maximaal

1,7 mg

1 e shock: 50 joules 3,3 ml + 16,7 ml NACL 0,9%

daarna: (= 165 mg)

= =

0,7 ml 3,3 ml

= =

3,3 ml 3,3 ml

= 1,3 ml = 13,2 ml = 3,3 ml

100 joules pompstand: 80,0 ml/h

Toediening stoppen bij toename hypotensie of ritmeverandering

26

26


10 jaar

32 AH HF RR

4.1 misselijkheid/ braken Ondansetron 4.3 Pijnbestrijding Esketamine 1e gift Esketamine 2e gift Fentanyl IN Fentanyl IV 1e gift Fentanyl IV 2e gift Lidocaine 2% IO Paracetamol IV Paracetamol tablet/supp. 4.4 Shock Atropinesulfaat Ringerlactaat 20 ml/kg Tranexaminezuur

verdelen beide neusgaten - zn 2x herhalen

7.4 Astma brochiale Salbutamol/ Ipratropium Hydrocortison IV/IM

1,7 ml

= 1,7 ml = 0,8 ml = 1,3 ml = 6,6 ml = 13,2 ml = 1,7 ml stand 199 ml/h 1000 mg 0,7 ml 660 ml 100 ml

100 mg

=

2 ml

5 mg = 5 ml 2 nebules vernevelen

0,33 mg 5/1 mg 0,8 mg

= = = =

2 nebules vernevelen

5/1 mg 100 mg

= =

5 ml 2 ml

=

660 ml

= =

1 ml 66 ml 330 ml

0,10 mg

=

0,3 ml

2,0 mg 5,0 mg

= =

4,0 ml 5,0 ml

0,07 mg 0,13 mg

= = =

660 ml 1,3 ml 13,2 ml

6,6 ml in 100 ml NACL 0,9%

*let op totale hoeveelheid vocht*

660 mg

herhalen op geleide resultaat

1 mg bij shock, max 2x herhalen

7.9 Intoxicaties Naloxon IV IN 7.10 Laryngitis subglottica Budesonide VERNEVELEN 2 nebules Adrenaline VERNEVELEN 5 mg = 5 ml 7.13 Pijnlijke sikkelcelcrisis Ringerlactaat 20 ml/kg Fentanyl IN Fentanyl IV 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% Paracetamol IV Paracetamol tablet/ supp

27

=

= =

7.7 Hypo-/ hyperglycemie Glucagon Glucose 10% Ringerlactaat 10 ml/kg

10.2 10.3 10.5 10.6

mg mg mg mg mg mg mg

0,7 mg

7.6 Hypo- / hyperthermie Ringerlactaat 20 ml/kg

8.1 Convulsies Midazolam IN IM Midazolam IV

8,3 4,1 0,07 0,07 0,13 16,5 660

(verdelen over 2 spuiten: 50 ml + 16 ml)

7.1 Acute bijnierschorsinsufficientie Hydrocortison 7.3 Anafylaxie/ allergie Adrenaline IM Salbutamol/ Ipratropium Clemastine Ringerlactaat 20 ml/kg

kg

Normaalwaarden /minuut 20-25 /minuut 80-120 90-110 mmHg 3,3 mg

titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% (2x maken) titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% langzaam toedienen - flush 2 ml 5 ml + 5 ml NaCl 0,9% 66 ml optrekken in spuit voor spuitpomp

33 34

verdelen beide neusgaten - zn 2x herhalen (2x maken) titreren tot maximaal: Zie boven bij 4.3; pijnbestrijding paracetamol IV

Bekken/ extremiteitenletsel Brandwonden Zie bladzijde 32 Duikletsel Ringerlactaat 20 ml/kg Hoofd hersen letsel Ringerlactaat 20 ml/kg

ml ml ml ml

1000 mg

zn na 5 minuten herhalen *verdelen beide neusgaten*

1 ml + 9 ml NaCl 0,9%

0,33 5 0,8 660

(2x maken) titreren tot maximaal:

Iedere 30 minuten maximaal 1x herhalen

6,6 mg 6,6 mg

= =

1,3 ml 13,2 ml

=

660 ml

= =

660 ml 660 ml

27


>140 cm

TUBE: LMA-S: I-GEL:

11-12-13 jaar

6.5 3 3.0

± 38

KG

5.3 reanimatie kind 5 initiële beademingen BLS 15:2 beoordeel hartritme defibrilleerbaar • shock : 175 joules • hervat direct BLS gedurende 2 minuten

niet defibrilleerbaar

(VOLWASSEN defipads)

• hervat direct BLS gedurende 2 minuten

• vanaf 3e defibrillatie adrenaline IV 0,38 mg = 3,8 (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

• na 3e en 5e defibrillatie amiodaron IV 190 mg (3 ml = 150 mg)

Glucose < 3,5 Mmol/l Hypothermie:

6.5 Bradycardie Atropinesulfaat Adrenaline Pacen Fentanyl IV Midazolam IV 6.8 Pacemaker/ ICD Fentanyl IN Fentanyl IV Midazolam 6.10 Tachycardie Cardioversie Amiodaron

=

• zo snel mogelijk: adrenaline IV 0,38 mg = 3,8 ml (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

ml

3,8 ml

maagsonde glucose 10%

76

ml

<35°C : Tijdsinterval medicatie verdubbelen <30°C : MAX. 3x defibrilleren. Geen medicatie

interval toediening 5 minuten

0,8 mg

1 mg = 10 ml 90 BPM - start 30 Ma - ophogen per 5 Ma tot capture. 2 ml + 8 ml NACL 0,9% titreren to maximaal 1 ml + 9 ml NACL 0,9% titreren to maximaal

0,38 mg 0,038 mg 1,9 mg

zn 1x herhalen

0,08 mg

2 ml + 8 ml NACL 0,9% 1 ml + 9 ml NACL 0,9%

(2x maken) titreren tot max:

0,15 mg

titreren tot maximaal

1,9 mg

1 e shock: 50 joules 3,8 ml + 16,2 ml NACL 0,9%

daarna: (= 190 mg)

= =

0,8 ml 3,8 ml

= =

3,8 ml 3,8 ml

= 1,5 ml = 15,2 ml = 3,8 ml

100 joules pompstand: 80,0 ml/h

Toediening stoppen bij toename hypotensie of ritmeverandering

28

28


11-12-13 jaar

Âą 38 AH HF RR

4.1 misselijkheid/ braken Ondansetron 4.3 Pijnbestrijding Esketamine 1e gift Esketamine 2e gift Fentanyl IN Fentanyl IV 1e gift Fentanyl IV 2e gift Lidocaine 2% IO Paracetamol IV Paracetamol tablet/supp. 4.4 Shock Atropinesulfaat Ringerlactaat 20 ml/kg Tranexaminezuur

verdelen beide neusgaten - zn 2x herhalen

7.4 Astma brochiale Salbutamol/ Ipratropium Hydrocortison IV/IM

1,9 ml

= 1,9 ml = 1,0 ml = 1,5 ml = 7,6 ml = 15,2 ml = 1,9 ml stand 199 ml/h 1000 mg 0,8 ml 760 ml 100 ml

100 mg

=

2 ml

5 mg = 5 ml 2 nebules vernevelen

0,38 mg 5/1 mg 1,0 mg

= = = =

2 nebules vernevelen

5/1 mg 100 mg

= =

5 ml 2 ml

=

760 ml

= =

1 ml 76 ml 380 ml

0,10 mg

=

0,3 ml

2,0 mg 5,0 mg

= =

4,0 ml 5,0 ml

0,08 mg 0,15 mg

= = =

760 ml 1,5 ml 15,2 ml

7,6 ml in 100 ml NACL 0,9%

*let op totale hoeveelheid vocht*

760 mg

herhalen op geleide resultaat

1 mg bij shock, max 2x herhalen

7.9 Intoxicaties Naloxon IV IN 7.10 Laryngitis subglottica Budesonide VERNEVELEN 2 nebules Adrenaline VERNEVELEN 5 mg = 5 ml 7.13 Pijnlijke sikkelcelcrisis Ringerlactaat 20 ml/kg Fentanyl IN Fentanyl IV 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% Paracetamol IV Paracetamol tablet/ supp

29

=

= =

7.7 Hypo-/ hyperglycemie Glucagon Glucose 10% Ringerlactaat 10 ml/kg

10.2 10.3 10.5 10.6

mg mg mg mg mg mg mg

0,8 mg

7.6 Hypo- / hyperthermie Ringerlactaat 20 ml/kg

8.1 Convulsies Midazolam IN IM Midazolam IV

9,5 4,8 0,08 0,08 0,15 19,0 760

(verdelen over 2 spuiten: 50 ml + 26 ml)

7.1 Acute bijnierschorsinsufficientie Hydrocortison 7.3 Anafylaxie/ allergie Adrenaline IM Salbutamol/ Ipratropium Clemastine Ringerlactaat 20 ml/kg

Normaalwaarden /minuut 20-25 /minuut 80-120 90-110 mmHg 3,8 mg

titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% (2x maken) titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% langzaam toedienen - flush 2 ml 5 ml + 5 ml NaCl 0,9% 76 ml optrekken in spuit voor spuitpomp

kg

verdelen beide neusgaten - zn 2x herhalen (2x maken) titreren tot maximaal: Zie boven bij 4.3; pijnbestrijding paracetamol IV

Bekken/ extremiteitenletsel Brandwonden Zie bladzijde 32 Duikletsel Ringerlactaat 20 ml/kg Hoofd hersen letsel Ringerlactaat 20 ml/kg

ml ml ml ml

1000 mg

zn na 5 minuten herhalen *verdelen beide neusgaten*

1 ml + 9 ml NaCl 0,9%

0,38 5 1,0 760

(2x maken) titreren tot maximaal:

Iedere 30 minuten maximaal 1x herhalen

7,6 mg 7,6 mg

= =

1,5 ml 15,2 ml

=

760 ml

= =

760 ml 760 ml

29


>140 cm

TUBE: LMA-S: I-GEL:

14 + jaar

7 3 3.0

± 43

KG

5.3 reanimatie kind 5 initiële beademingen BLS 15:2 beoordeel hartritme defibrilleerbaar • shock : 175 joules • hervat direct BLS gedurende 2 minuten

niet defibrilleerbaar

(VOLWASSEN defipads)

• hervat direct BLS gedurende 2 minuten

• vanaf 3e defibrillatie adrenaline IV 0,43 mg = 4,3 (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

• na 3e en 5e defibrillatie amiodaron IV 215 mg (3 ml = 150 mg)

Glucose < 3,5 Mmol/l Hypothermie:

6.5 Bradycardie Atropinesulfaat Adrenaline Pacen Fentanyl IV Midazolam IV 6.8 Pacemaker/ ICD Fentanyl IN Fentanyl IV Midazolam 6.10 Tachycardie Cardioversie Amiodaron

=

• zo snel mogelijk: adrenaline IV 0,43 mg = 4,3 ml (1 mg = 10 ml) • daarna elke 3-5 minuten herhalen

ml

4,3 ml

maagsonde glucose 10%

86

ml

<35°C : Tijdsinterval medicatie verdubbelen <30°C : MAX. 3x defibrilleren. Geen medicatie

interval toediening 5 minuten

0,9 mg

1 mg = 10 ml 90 BPM - start 30 Ma - ophogen per 5 Ma tot capture. 2 ml + 8 ml NACL 0,9% titreren to maximaal 1 ml + 9 ml NACL 0,9% titreren to maximaal

0,43 mg 0,043 mg 2,2 mg

zn 1x herhalen

0,09 mg

2 ml + 8 ml NACL 0,9% 1 ml + 9 ml NACL 0,9%

(2x maken) titreren tot max:

0,17 mg

titreren tot maximaal

2,2 mg

1 e shock: 50 joules 4,3 ml + 15,7 ml NACL 0,9%

daarna: (= 215 mg)

= =

0,9 ml 4,3 ml

= =

4,3 ml 4,3 ml

= 1,7 ml = 17,2 ml = 4,3 ml

100 joules pompstand: 80,0 ml/h

Toediening stoppen bij toename hypotensie of ritmeverandering

30

30


14+ jaar

Âą 43 AH HF RR

4.1 misselijkheid/ braken Ondansetron 4.3 Pijnbestrijding Esketamine 1e gift Esketamine 2e gift Fentanyl IN Fentanyl IV 1e gift Fentanyl IV 2e gift Lidocaine 2% IO Paracetamol IV Paracetamol tablet/supp. 4.4 Shock Atropinesulfaat Ringerlactaat 20 ml/kg Tranexaminezuur

verdelen beide neusgaten - zn 2x herhalen

7.4 Astma brochiale Salbutamol/ Ipratropium Hydrocortison IV/IM

2,0 ml

= 2,2 ml = 1,1 ml = 1,7 ml = 8,6 ml = 17,2 ml = 2,2 ml stand 199 ml/h 1000 mg 0,9 ml 860 ml 100 ml

100 mg

=

2 ml

5 mg = 5 ml 2 nebules vernevelen

0,43 mg 5/1 mg 1,1 mg

= = = =

2 nebules vernevelen

5/1 mg 100 mg

= =

5 ml 2 ml

=

860 ml

= =

1 ml 86 ml 430 ml

0,10 mg

=

0,3 ml

2,0 mg 5,0 mg

= =

4,0 ml 5,0 ml

0,09 mg 0,17 mg

= = =

860 ml 1,7 ml 17,2 ml

8,6 ml in 100 ml NACL 0,9%

*let op totale hoeveelheid vocht*

860 mg

herhalen op geleide resultaat

1 mg bij shock, max 2x herhalen

7.9 Intoxicaties Naloxon IV IN 7.10 Laryngitis subglottica Budesonide VERNEVELEN 2 nebules Adrenaline VERNEVELEN 5 mg = 5 ml 7.13 Pijnlijke sikkelcelcrisis Ringerlactaat 20 ml/kg Fentanyl IN Fentanyl IV 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% Paracetamol IV Paracetamol tablet/ supp

31

=

= =

7.7 Hypo-/ hyperglycemie Glucagon Glucose 10% Ringerlactaat 10 ml/kg

10.2 10.3 10.5 10.6

mg mg mg mg mg mg mg

0,9 mg

7.6 Hypo- / hyperthermie Ringerlactaat 20 ml/kg

8.1 Convulsies Midazolam IN IM Midazolam IV

10,8 5,4 0,09 0,09 0,17 21,5 860

(verdelen over 2 spuiten: 50 ml + 36 ml)

7.1 Acute bijnierschorsinsufficientie Hydrocortison 7.3 Anafylaxie/ allergie Adrenaline IM Salbutamol/ Ipratropium Clemastine Ringerlactaat 20 ml/kg

Normaalwaarden /minuut 15-20 /minuut 60-100 100-120 mmHg 4,0 mg

titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% (2x maken) titreren tot maximaal: 2 ml + 8 ml NaCl 0,9% langzaam toedienen - flush 2 ml 5 ml + 5 ml NaCl 0,9% 86 ml optrekken in spuit voor spuitpomp

kg

verdelen beide neusgaten - zn 2x herhalen (2x maken) titreren tot maximaal: Zie boven bij 4.3; pijnbestrijding paracetamol IV

Bekken/ extremiteitenletsel Brandwonden Zie bladzijde 32 Duikletsel Ringerlactaat 20 ml/kg Hoofd hersen letsel Ringerlactaat 20 ml/kg

ml ml ml ml

1000 mg

zn na 5 minuten herhalen *verdelen beide neusgaten*

1 ml + 9 ml NaCl 0,9%

0,43 5 1,1 860

(2x maken) titreren tot maximaal:

Iedere 30 minuten maximaal 1x herhalen

8,6 mg 8,6 mg

= =

1,7 ml 17,2 ml

=

860 ml

= =

860 ml 860 ml

31


Brandwonden

Ringerlactaat IV : 0,25 ml/kg lichaamsgewicht x % TVLO/ uur alleen bij > 10% TVLO (2e / 3e graads)

0- ½ jaar ½-1 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 jaar 11,12,13 jaar 14+ jaar

32

1 ml 2 ml 2,5 ml 3 ml 4 ml 4,5ml 5 ml 6 ml 6,5 ml 7 ml 8 ml 8,5 ml 9,5 ml 11 ml

x x x x x x x x x x x x x x

TVLO = TVLO = TVLO = TVLO = TVLO = TVLO = TVLO = TVLO = TVLO = TVLO = TVLO = TVLO = TVLO = TVLO =

ml/h ml/h ml/h ml/h ml/h ml/h ml/h ml/h ml/h ml/h ml/h ml/h ml/h ml/h

32


PTS en PGCS

33

33


Verantwoording medicatie Voorschrift LPA 8

protocol/ medicatie

Ampul

4.1 misselijkheid/ braken Ondansetron

4 mg = 2 ml

4.3 Pijnbestrijding Esketamine 1e gift Esketamine 2e gift Fentanyl IN Fentanyl IV 1e gift Fentanyl IV 2e gift Lidocaine 2% IO Paracetamol IV Paracetamol tablet/ supp

25 mg = 5 ml 25 mg = 5 ml 0,1 mg = 2 ml 0,1 mg = 2 ml 0,1 mg = 2 ml titreren tot maximaal: 100 mg = 5 ml RAVU specifiek 1000 mg = 100 ml 4-6 kg: 120 mg 6-12 kg: 240 mg 12-25 kg: 500 mg

4.4 Shock Atropinesulfaat Ringerlactaat Tranexaminezuur

1 mg = 1 ml 500 ml 500 mg = 5 ml

0,02 mg/kg 20 ml/kg 20 mg/kg

5.3 Reanimatie kind Adrenaline Amiodaron

1 mg = 1 ml 150 mg = 3ml

0,01 mg/kg 5 mg/kg

6.5 Bradycardie Atropinesulfaat Adrenaline Fentanyl Midazolam

1 mg = 1 ml 1 mg = 10 ml 0,1 mg = 2 ml 5 mg = 1 ml

0,02 0,01 0,001 0,05

6.8 Pacemaker/ ICD Fentanyl IN Fentanyl IV Midazolam

0,1 mg = 2 ml 0,1 mg = 2 ml 5 mg = 1 ml

0,002 mg/kg 0,004 mg/kg 0,05 mg/kg

6.10 Tachycardie Amiodaron

150 mg = 3 ml

5 mg/kg

7.1 Acute bijnierschorsinsufficientie Hydrocortison 7.3 Anafylaxie/ allergie Adrenaline IM Salbutamol/ Ipratropium Clemastine Ringerlactaat

bijzonderheden

0,1 mg/kg

< 1 jaar: 25 mg

5 mg = 5ml nebule 2,5/0,5 mg 2 mg = 2 ml 500 ml

7.4 Astma brochiale Salbutamol/ Ipratropium Hydrocortison IV/IM

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

>25 kg: 1000 mg

1-6 jaar: 50 mg

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

6+ jaar 100 mg

0,01 mg/kg < 4 jaar: 2,5/0,5 m

4+ jaar : 5/1 mg 0,025 mg/kg 20 ml/kg

nebule 2,5/0,5 mg < 1 jaar: 25 mg

< 4 jaar: 2,5/0,5 m 1-6 jaar: 50 mg

7.6 Hypo- / hyperthermie Ringerlactaat

500 ml

7.7 Hypo-/ hyperglycemie Glucagon Glucose 10% Ringerlactaat 10 ml/kg

1 mg = 1 ml 100 ml 500 ml

<25 kg of< 8 jaar: 0,5 mg

7.9 Intoxicaties Naloxon IV IN

0,4 mg = 1 ml

maximaal 0,1 mg

7.10 Laryngitis subglottica Budesonide VERNEVELEN Adrenaline VERNEVELEN

2 mg = 2 ml 5 mg = 5 ml

7.13 Pijnlijke sikkelcelcrisis Ringerlactaat Fentanyl IN Fentanyl IV Paracetamol IV Paracetamol tablet/ supp

500 ml 0,1 mg = 2 ml 0,1 mg = 2 ml titreren tot maximaal 1000 mg = 100 ml 4-6 kg: 120 mg 6-12 kg: 240 mg 12-25 kg: 500 mg

8.1 Convulsies Midazolam IN IM Midazolam IV

5 mg = 1 ml 5 mg = 1 ml

34

0,25 0,125 0,002 0,002 0,004 0,5 20

4+ jaar : 5/1 mg 6+ jaar: 100 mg

20 ml/kg

≥25kg of ≥ 8 jaar: 1 mg 2 mg/kg 10 ml/kg

0,01 mg/kg

2 ml 5 ml

titreren tot maximaal:

20 0,002 0,004 20

ml/kg mg/kg mg/kg mg/kg

>25 kg: 1000 mg

0,2 mg/kg 0,2 mg/kg

34

Ravu PRIKboek 2015  

Pediatrisch Reanimatie Interventie Kaartenboek

Ravu PRIKboek 2015  

Pediatrisch Reanimatie Interventie Kaartenboek

Advertisement