Page 1

1. Bygningsrenovering i Vassingerød: Renovering af eksisterende bygninger, fungerende som materialelager for Allerød Kommune. Opgaven blev udført i hovedentreprise med el, vvs og maler som underentreprise og bestod primært i at isolere facader, gavle og tag samt at beklæde førnævnte med stålplader samt udskiftning af samtlige yderdøre, porte og vinduer. Indvendigt blev lofter og vægge beklædt med gips og der blev lavet brandsikre hovedskillevægge for opdeling af bygningen.

FØR


EFTER


2. Bygnings-og tagrenovering i København Ø Bygnings-og tagrenovering udført i hovedentreprise og bestod primært af total udskiftning af tagkonstruktionen inkl. opbygning af nye kviste. Total facade renovering ved afrensning af facader og efterfølgende ny facadepuds inkl. udskiftning af div. defekte mursten, rep. og/eller udskiftning af buet stik samt ornamentik over vinduer og døre. Alle mur rep. og facadepuds blev udført i jura mørtel. Udskiftning af samtlige vinduer. Total ombygning af tagetagen ved indretning af 2 herskabslejligheder samt delvis ombygning og renovering af underliggende etager.

EFTER


3. Bygnings-og tagrenovering i Humlebæk (1). Bygnings-og tagrenovering udført i hovedentreprise og bestod primært af total udskiftning af tagkonstruktionen inkl. opbygning af nye kviste. Total facade renovering ved afrensning af mur-og træværk i facader. Efterfølgende blev defekte murtavler udskiftet med nye murtavler med afsluttende facadepuds. Træværk blev behandlet efter anvisning fra Keim. Alle mur rep. og facadepuds blev udført i jura mørtel. Udskiftning af samtlige vinduer til termovinduer med koblede rammer. Alt træ maling blev udført med Keim’s træmaling. Total ombygning af tagetagen ved indretning af 2 badeværelser samt børneværelser og soveafdeling med walkin closet. Opgaven bestod ligeledes af delvis ombygning og renovering af underliggende etager.

EFTER


4. Bygnings-og tagrenovering i Humlebæk (2). Bygnings-og tagrenovering udført i hovedentreprise og bestod primært af total udskiftning af tagkonstruktionen inkl. opbygning af nye kviste. Total facade renovering ved afrensning af murværk og efterfølgende facadepuds og farvefiltsning. Alle mur rep., facadepuds og farvefilts blev udført i jura mørtel. Udskiftning af samtlige vinduer til termovinduer. Delvis ombygning af tagetagen og de underliggende etager ved indretning af 1 badeværelse samt børneværelser og soveafdeling med walkin closet. Der blev etableret nyt køkken i ny tilbygning i stueetagen. Der blev opført ny lukket dobbelt garage i stil som hovedhuset og der blev opbygget ny havemur ligeledes i stil med hovedhuset.

FØR


EFTER


5.

Bygnings-og tagrenovering i Humlebæk (3).

Opgaven var primært udbedring af fejl og mangler efter anden entreprenør. Bygnings-og tagrenovering udført i hovedentreprise og bestod primært af total udskiftning af tagkonstruktionen inkl. opbygning af nye kviste samt Rytterovenlys vinduer. Total facade renovering ved afrensning af murværk, murrep ag defekt murværk og efterfølgende facadepuds og farvefiltsning. Udskiftning af vinduer i stueetagen til termovinduer. Udskiftning af træværk i gavle. Opbygning af 3 stk. nye altaner udført i trækonstruktion. Total ombygning af tagetagen ved indretning af 1 badeværelser samt børneværelser og soveafdeling. Opgaven bestod ligeledes af delvis ombygning og renovering af underliggende etage inkl. ny køkkenafdeling. Udv. blev opført ny carport i stil med hovedhuset og omkring hovedhuset blev udført 160 m2 stor træ terrasse udført i Ipe hårdttræs plank.

EFTER


6. Tagrenovering i Kolding: Tagrenovering udført som medbygger opgave. Bygherre stod selv for materiale lev. samt blikkenslager, el, maler og vvs entreprisen. Opgaven bestod primært i at nedtage eks. tagværk med undtagelse af eks. spær. Udbedrer råd og svampe angrebet træværk. Opbygning af nye kviste, isolering af tagflader samt opbygning af ny tagkonstruktion med opretning af tagflader, oplægning af undertag, oplægning af afstandslister og lægter samt oplægning af tagsten og ventileret rygning. Etablering af nye skotrender samt tagrender i zink. Udførelse af indv. forskalling, dampspærre samt indv. gipspladebeklædning af tagværk.

FØR


EFTER


7. Nyt hus i Bistrup: Opførelse af nyt hus, type Vikinge Huse. Opgaven blev udført som total entreprise med alt hvad dette indebærer. Huset er et træ hus og blev opført på stedet, altså ikke et kassette hus.

Tagreferencer  
Tagreferencer  
Advertisement