Page 1

De Rank Palliatieve Zorgeenheid Asse

Verantwoordelijk uitgever: OLV Ziekenhuis, Moorselbaan 164, 9300 Aalst Afgiftekantoor: GENT X masspost, Industrielaan 30, 9032 Wondelgem - P918661 Halfjaarlijks magazine - 1e helft 2018

Zoals een rank, tenger en kwetsbaar, blijvend verbonden leven vindt ‌

Aparte katern bij OLV Inside Out, maart 2018


In deze speciale katern van OLV Inside Out laten wij u graag kennismaken met De Rank, de palliatieve zorgeenheid van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Asse. Deze zorgeenheid is sinds 2003 actief. Vijftien jaar lang werkte de equipe van deze eenheid te midden van de infrastructuur en de reguliere werking van het ziekenhuis aan de Bloklaan in Asse. In maart 2018 verhuisde de eenheid naar een eigen locatie aan het Marktplein. Het historische gebouw Huis Stas werd in 2017-2018 volledig gerenoveerd en kreeg een nieuwe aanbouw met zes eenpersoonskamers. Het bestuur heeft deze investering van 2,5 miljoen euro volledig met eigen middelen van het OLV Ziekenhuis gefinancierd, zonder overheidssubsidies. Omdat ze samen met ons geloven in de waarde van palliatieve zorgen, omdat we vinden dat onze patiënten en hun naasten dit verdienen. De Stichting Roparun deelt onze visie en verleende een gewaardeerde financiële steun voor de “Leven toevoegen inrichting van het gebouw en de tuin. De infrastructuur van De Rank is optimaal afgestemd op de specifieke noden van zwaar aan de dagen, zieke mensen voor wie een curatief beleid niet meer zinvol is. waar vaak geen Onze opdracht is om aan onze patiënten kwaliteitsvolle, warme en betrokken zorg te bieden in de laatste fase van hun leven. Wij willen ook optimaal ruimte en tijd creëren waarin onze patiënten samen met hun naasten deze periode innig en sereen kunnen beleven.

dagen meer kunnen toegevoegd worden aan het leven” (motto van Roparun)

Bij palliatieve zorg ligt de klemtoon op de kwaliteit van het leven. De nadruk ligt niet op de ziekte maar wel op de zieke. We proberen de zorg, handelingen en omgeving af te stemmen op de patiënt. We werken dan ook in een serene en warme sfeer waarin de regels tot een minimum zijn herleid. Dit opdat patiënten en hun naasten zich geborgen kunnen voelen.

De directie van het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove De artsen en medewerkers van De Rank

Verder in dit nummer Wat is palliatieve zorg?

4

Een uniek concept met aangepaste infrastructuur

4

Hoe ziet een dag in De Rank eruit? Bezoek kleurt de dag Een deskundige en betrokken equipe Praktisch

8 8 10 11


De Rank heeft zes kamers met modern interieur. Allen gericht op de mooie tuin. De kamers zijn ingericht met alle voorzieningen voor het dagelijkse comfort. Ze beschikken over tv, dvd, radio, koelkast en kluis. Er is een douchecel geĂŻntegreerd in de badkamer. Alle kamers hebben een extra uitklapbaar bed voor bijblijvers.

3


Wat is palliatieve zorg? De term Palliatieve komt van het Latijnse woord Pallium, wat mantel betekent. Palliatieve zorg is een warme, koesterende zorg, een totaalzorg voor patiënten, familie en vrienden. Deze zorg bestaat uit - het onder controle brengen van pijn en andere lichamelijke klachten, - ondersteuning en begeleiding bij het omgaan met gevoelens, - met aandacht voor de relatie met familie en vrienden en - stilstaan bij zin- en geloofsvragen.

“When it is no longer possible to cure, it is your duty to care” Cicely Saunders (1918-2005), Engels arts, sociaalwerker en verpleegster, die samen met Elisabeth Kübler-Ross als oprichter wordt beschouwd van de moderne hospicebeweging en de palliatieve zorg.

Een multidisciplinair team verzorgt, behandelt, ondersteunt en omringt de patiënt en familie met als doel de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren. Sterven wordt gezien als een natuurlijk proces dat bij het leven hoort. Zo omvat palliatieve zorg ook terminale zorg, stervensbegeleiding en rouwzorg. Wanneer iemand niet meer kan genezen, heeft hij of zij recht op palliatieve zorg. Het is een zorg op maat. Dit betekent dat de wensen, het comfort en het ritme van de patiënt gerespecteerd worden. In een gesprek met patiënt en familie of vrienden bevragen we hoe we die zorg het beste kunnen geven. We bespreken welke zorg de patiënt en zijn of haar naasten willen oppakken en wat ze liever aan ons toevertrouwen. Dit doen we graag in een open en eerlijk gesprek. Wij luiste-

4

ren naar eventuele wensen en beslissingen aangaande het levenseinde en respecteren die. Wij moedigen de patiënt aan tot een open dialoog met familie, vrienden en met ons. Een warm menselijk contact, een echte ontmoeting tussen hulpverlener en vrijwilliger, patiënt en familie, in een huis dat een thuis mag worden, dat is waarvan palliatieve zorg vertrekt.


Een uniek concept met aangepaste infrastructuur In de aanbouw bevinden zich zes verblijfskamers, waar uiteraard alle moderne comfort aanwezig is. Deze verblijfskamers kijken via grote ramen uit op een prachtige, beschermde tuin met een geklasseerde treurbeuk. Wij moedigen het ook aan om persoonlijke spullen mee te brengen om een huiselijke sfeer te creëren. Elke kamer bevat een uitklapbaar bed zodat een bezoeker zonder meerprijs - bij onze patiënt kan overnachten. Wij willen immers dat onze patiënten hun

verblijf in De Rank samen met hun naasten kunnen beleven. De Rank biedt een aantal lokalen waarin onze patiënten met al hun naasten samen kunnen zijn, of waarin patiënten en hun families elkaar kunnen ontmoeten. Een zit- en kinderhoek biedt jonge bezoekers de mogelijkheid om even uit te wijken. Er is een stille ruimte, maar ook een leefruimte met rustieke haard en een piano. De Rank beschikt over een eigen, huiselijke keuken, waarin de naasten het lievelingsgerecht van de pa-

Met de aanwezigheid van de zetel, leeslamp, televisie en kinderhoek werd getracht deze kamer een extra huiselijke tint te geven. Kinderen kunnen hier steeds terecht voor spel en ontspanning.

5

tiënt kunnen klaarmaken. Aanvullend op de sanitaire voorzieningen in elke kamer, is er ook een wellness-ruimte waar onder andere aromatherapiesessies mogelijk zijn. De infrastructuur van De Rank is volledig afgestemd op het concept van palliatieve zorg. Ze biedt ruimte voor serene rust, maar ook voor warm samenzijn. Je kan er mijmeren of diepgaande gesprekken voeren, maar ook eenvoudigweg genieten van kleine dingen.


De leefruimte met rustieke haard beschikt over een grote tafel die uitnodigt plaats te nemen. Deze ruimte kan ook gebruikt worden wanneer er grotere groepen samenkomen. De piano wordt bespeeld tijdens concertjes, georganiseerd door de verpleging en vrijwilligers. Muzikaal onderlegde patiĂŤnten of bezoekers kunnen steeds plaatsnemen aan het klavier.

6


In de stille ruimte kunnen patiÍnten en bezoekers even ontsnappen en tot rust komen. Ze vinden hier een aantal spirituele beelden, foto’s, teksten. In deze moeilijke periode worden ze geconfronteerd met vragen over de zingeving of religie. Indien gewenst kan er een beroep gedaan worden op een pastoraal medewerker om in dialoog te treden.

7


De Rank, een passende naam Enerzijds werd er gepleit om met de nieuwe naam een plaatselijke verankering te geven. Anderzijds wilde de raad van bestuur ook graag een naam die herinnert aan de stichtende congregatie van ons ziekenhuis, de gasthuiszusters-Augustinessen. Want palliatieve zorg hangt ten nauwste samen met hun ideaal. Beiden vonden elkaar in de ontmoeting van de lokale cultuur van de hop met de bijbelse cultuur van de wijn: De Rank. De inspiratie van de gasthuiszusters blijkt uit de tekst op de gedenkplaat: “Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik, want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht, maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok, zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen als je niet met mij verbonden blijft. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.” (Joh 15, 4-5a)

De ruime badkamer is ongetwijfeld één van de blikvangers van De Rank. Het bad kan aangepast worden in hoogte. Dankzij een tillift en een douchestoel kunnen ook de minder mobiele patiënten dit comfort kan ervaren.

Hoe kwam deze Bijbelse symboliek tot stand? De joden gebruikten allerlei beelden uit het dagelijks leven om over de relatie tussen God en mens te spreken. Vier beelden komen telkens terug. (1) God als Vader en wij, zijn kinderen. (2) God als Bruidegom en wij, zijn volk, als zijn Bruid. (3) God als de herder die ons, zijn schapen, naar groene weiden brengt. (4) God als wijngaardenier en Israël als zijn wijngaard. Jezus plaatst zich in deze traditie en past die vier beelden

8


op zijn eigen persoon toe: “Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien”. Hij noemt zichzelf ook bij herhaling de Bruidegom. Hij is de goede Herder, of de deur van de schaapsstal. En hij is de wijnstok en wij de ranken. Deze zorgeenheid is een belichaming van de Kerk op haar best: als de wijngaard die de ranken leven geeft, ook in de palliatieve fase. De ‘vruchten’ die palliatieve patiënten dragen zijn natuurlijk geen grote daden meer, maar dat een rank vruchten draagt, betekent eigenlijk gewoon dat ze leeft. En dat leven vinden de gasten die hier worden opgenomen in de goede verzorging, en in de hartelijke relatie, die beeld worden van Gods liefde en relatie. Zij vinden het leven niet langer ‘uit eigen kracht’, maar in de verbondenheid met Christus. Bij palliatieve zorg geldt niet langer ‘zolang er leven is, is er hoop’, maar veeleer: zolang er hoop is, is er nog leven. Dat kan hoop op kleine dingen zijn: om nog even in de zon te zitten, om een ontspannend bad te krijgen, om de pijn niet meer te voelen, om de angst even te kunnen afleggen in een goed gesprek. Mogen mensen hier, hoopvol tot het laatst, en velen op die momenten toch ook hopend op God, afscheid nemen van het leven. Dan wordt de hopcultuur hier een hoopcultuur.

Hoe ziet een dag in De Rank eruit? In De Rank is er bewust voor gekozen om geen vast dagschema te volgen. Zorg op maat betekent dat de patiënt zelf kan aangeven wanneer hij of zij gewekt en verzorgd wil worden. Rekening houdend met het comfort en het gewenste tempo van de patiënt verlenen we zorg die zo weinig mogelijk belastend is. De patiënt bepaalt, in overleg met de verpleging, het verloop van de dag. De zelfstandigheid van de patiënt wordt zoveel mogelijk ondersteund. In De Rank is er geen vast tijdstip om te eten. Patiënten kunnen eten wanneer ze dat wensen. De maaltijd wordt in de keuken bewaard. De diëtiste komt meermaals per week langs om het menu te overlopen en eventuele aanpassingen te doen. Familie en vrienden kunnen in de keuken een lievelingsgerecht bereiden of opwarmen.

Bezoek kleurt de dag Bezoek is altijd welkom in De Rank, dag en nacht. Zeker tijdens deze levensfase is de aanwezigheid van en verbondenheid met mensen van wie de patiënt houdt belangrijk. Soms kan bezoek echter zwaar gaan wegen. Wanneer er nog veel mensen wensen langs te komen, is het beter het bezoek te spreiden of bezoekuren voor te stellen. De ervaring leert ons dat korte bezoekjes aangenamer ervaren worden. Bovenal willen we de wens van de patiënt respecteren. De meest nabije bezoekers kunnen blijven overnachten, zonder dat daarvoor een meerprijs wordt gerekend. In elke kamer is er één bijslaapbed. Ook kinderen en jongeren zijn zeer welkom op de eenheid. Het is belangrijk dat zij afscheid kunnen nemen. Graag begeleiden we ouders en kinderen hierbij. In de zithoek staan boeken en voorleesboeken rond dit thema, samen met lectuur, strips en dvd’s om even te ontspannen. Wanneer het sterven dichtbij komt, kunnen de naasten blijven om te waken. Er zijn en nabij blijven is een hele opdracht. Wij willen de naasten van onze patiënten hier graag in ondersteunen.

Uittreksels uit de toespraak die Prof. Stijn Van den Bossche, lid van de raad van bestuur van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis uitsprak op de openingsplechtigheid van 8 maart 2018.

9


Een deskundige en betrokken equipe De palliatieve zorgeenheid werkt volgens een multidisciplinaire aanpak. De artsen Dr. Fabri, Dr. Souffriau, Dr. Depoot, Dr. Monsieur en Dr. Denys zijn in een maandelijkse beurtrol op onze afdeling verantwoordelijke arts. Contactname met een arts verloopt via de hoofdverpleegkundige. De hoofdverpleegkundige Petra Vandenabeele, T 02 300 60 93 Het verpleegkundig team Anja Callebaut, Rozane Corten, Anita De Baerdemaeker, Greta De Sutter, Rita Dirix, Lea Guldentops, Kim Juwet, Christine Kiekens, Martine Nerinckx, Sigrid Philips, Anne Tambour, Marleen Van Laeken De psychologe Marleen Van Cutsem, T 02 300 60 91 De sociaal verpleegkundige Veronique Raes, T 02 300 60 87

De pastor Wouter Devos, T 053 72 70 82 De diëtiste komt regelmatig langs. Onze poetsvrouw, Ingrid, en haar collega’s zorgen voor een nette kamer. Een kinesist, pedicure en kapper kunnen ook gevraagd worden. Deze diensten zijn niet inbegrepen in de ligdagprijs. Onze vrijwilligers Sinds 2010 wordt het team van hulpverleners versterkt door vrijwilligers. Ieder van hen is drie uur per week overdag aanwezig. Ze betekenen een ‘surplus’ in de zorg. Zo biedt de vrijwilliger een extra aanwezigheid, een extra luisterend oor, en een extra helpende hand. De vrijwilliger komt bij je langs voor een praatje, een koffie, een wandeling, of gewoon om ‘er’ te zijn. Uiteraard vraagt de vrijwilliger of je wel of niet openstaat voor een bezoek. En net als de hulpverleners heeft een vrijwilliger geheimhoudingsplicht. Alleen zo kan er een vertrouwensrelatie ontstaan.

10


Praktisch Het initiatief voor een opname op de palliatieve zorgeenheid kan gebeuren door de patiënt zelf, zijn naasten, het palliatief support team in het ziekenhuis, de equipe van de palliatieve thuiszorg, de behandelende huisarts of arts-specialist. Een opname kan een tijdelijk karakter hebben, om de dierbaren van de patiënt te ontlasten of even op adem te laten komen. Mogelijk wordt de patiënt geconfronteerd met een medisch of verpleegkundig probleem, waarvoor er tijdelijk meer professionele hulp is vereist. De opname in de palliatieve zorgeenheid kan ook van blijvende aard zijn. Indien we na een aantal weken opname merken dat de symptomen veel beter onder controle zijn, het welbevinden goed is en er zich een meer stabiele fase lijkt aan te dienen, dan kan het zijn dat een opname op de palliatieve zorgeenheid voorlopig niet langer noodzakelijk is. In dat geval wordt er uitgekeken naar eventuele andere mogelijkheden van zorg. Dit gebeurt in overleg met de patiënt en zijn naasten, en met ondersteuning van het multidisciplinair team.

De behandelende (huis)arts vult een aanvraagformulier in en neemt contact met de verantwoordelijke palliatieve arts. Het aanvraagformulier is te vinden op de website van het ziekenhuis: www.olvz.be/patienten/diensten/palliatieve-zorgeenheid-asse. Het ingevulde formulier dient te worden opgestuurd - naar de palliatieve zorgeenheid: - ofwel via de post: De Rank, p/a Bloklaan 5, 1730 Asse - ofwel via fax: 02 300 63 00 - ofwel via e-mail: ve.Palliatieve.Asse@olvz-aalst.be Op basis van deze gegevens beslissen de artsen van de palliatieve zorgeenheid of de patiënt in aanmerking komt voor opname. We brengen de patiënt en de aanvrager op de hoogte van de beslissing. Er wordt een wachtlijst gehanteerd volgens datum van aanvraag. Van zodra er een plaats vrijkomt, verwittigen we de patiënt en de behandelende arts.

De kostprijs voor een eenpersoonskamer in De Rank wordt berekend op basis van het tarief voor een gemeenschappelijke kamer (vierpersoonskamer) in het ziekenhuis. Er wordt geen meerprijs aangerekend wanneer een naaste inslaapt bij de patiënt. Ter indicatie: voor een sociaal verzekerde patiënt zonder voorkeurstarief en zonder persoon ten laste, kost de eerste opnamedag y73,86 en vanaf de tweede dag y16,55 per dag (tarieven geldig op 8 maart 2018) eventueel te vermeerderen met honoraria van de behandelende artsen en met de kosten voor behandelingen of ingrepen die niet in de regu-

11

liere verblijfskost zijn inbegrepen. Aanvullende informatie, inclusief de geldende tarieven, is te vinden op een aparte pagina van onze website: www. olvz.be/patienten/wat-kosteen-opname. Om een beeld te krijgen van de palliatieve zorgeenheid De Rank kan je een bezoekje vooraf brengen. Je krijgt er de gelegenheid om een kamer te bezichtigen en kennis te maken met het verplegend personeel. In een gesprek kan je jouw zorgen, vragen of wensen kenbaar maken. Om een bezoek aan te vragen volstaat een telefoontje naar de afdeling.


Mensenwerk In de zorg is een goede infrastructuur belangrijk, maar het echte verschil wordt gemaakt door mensen. Daarom laten we graag een aantal medewerkers aan het woord. Hoewel we helaas niet elk teamlid hebben kunnen spreken, geloven we dat iedereen zich zal herkennen in deze gesprekjes.

Dr. Ria Fabri, arts Palliatieve zorg legt de nadruk op het leven, niet op de dood. Wij bieden totale zorg aan. Dat betekent dat we niet alleen aan het lichamelijk comfort denken, aan pijnbestrijding en andere ongemakken, maar ook aan psychosociale zorg en alle emoties die hierbij komen kijken. Wij zijn er voor de patiënt én de familie. Vaak zeggen familieleden later: hadden we het geweten hoe het er hier aan toeging, dan zouden we eerder gekomen zijn. Maar ik begrijp dat ze het liefst zo lang mogelijk thuis voor de zorg willen instaan. Als het niet meer lukt, dan staan wij voor hen klaar. Jaarlijks verblijven zowat 120 patiënten in onze Palliatieve zorgeenheid. De meesten hebben kanker, maar steeds vaker kunnen we ook andere patiënten met goede zorg omringen: mensen die geen invasieve behandeling meer willen of terminaal orgaanfalen hebben. Onze patiënten bepalen het tempo van de zorg, van het ontwaken, van de maaltijden. Wij passen ons aan hen aan, niet omgekeerd. Marleen Van Cutsem, psycholoog Ook na het overlijden van de patiënt blijven wij present voor de familie. Enkele maanden na het overlijden organiseren we een herdenkingsmoment met enkele families. Dan halen we samen herinneringen op met korte teksten en gedeelde ervaringen. Achteraf voorzien we koffie en taart. We merken dat dit een mooie gelegenheid is voor de betrokken families om elkaar terug te zien. Vaak hebben ze elkaar op de Palliatieve zorgeenheid goed leren kennen. Wij hebben in De Rank geen beperkingen op het bezoek. De naasten van onze patiënten brengen hier vaak veel tijd door. Petra Vandenabeele, hoofdverpleegkundige De nieuwe omgeving van De Rank zal het contact en het samenzijn nog versterken. De living en de zitplaatsen bieden hiervoor alle gelegenheid. Families zoeken steun bij elkaar in deze levensfase. De huiselijke context biedt hiervoor extra geborgenheid. Het is belangrijk dat zowel de patiënt als zijn familie zich hier thuis kan voelen.

12

Dr. Ria Fabri

Petra Vandenabeele en Marleen Van Cutsem


Magda Van Steen, vrijwilliger Ik ben zelf zwaar ziek geweest. Terminaal, zei men. Maar ik ben erdoor geraakt. Toen heb ik beslist dat ik iets wou terugdoen. Ik ben nu aan mijn vierde jaar als vrijwilliger bezig. Het is een zegen. Uit de tijdelijke verhuis naar Aalst in 2016 heb ik ervaren dat de patiënten net dàn extra op ons rekenen. Want verhuizen is niet evident in die fase van hun leven waarin ze zich bevinden. Het kan bijvoorbeeld heel veel betekenen als hun hand wordt vastgehouden. Zij kunnen op mij rekenen. Christine Kiekens, verpleegkundige Tijdens mijn nachtdienst op de afdeling interne geneeskunde had ik ook toezicht op de palliatieve patiënten. Vooral dan hadden ze iemand nodig om te luisteren. Om er te zijn. Daar is mijn klik gekomen. Toen er dan een aparte palliatieve zorgeenheid kwam, kon ik de keuze realiseren die al diep in mijn hart gegroeid was … Hier worden nog vriendschappen opgebouwd. Vanuit hetzelfde lot vinden mensen steun bij elkaar. Vanuit het negatieve wordt er iets positiefs gehaald. Irene Luypaert, vrijwilliger Ik doe hier veel mensenkennis op, zelfs nog op mijn leeftijd (lacht). Tijdens hun verblijf bouw ik soms een heel goede band op met de patiënten en hun familie. Vaak willen ze hier nog een verhaal afronden. Soms hebben ze jaren met iets gezeten, en dat willen ze dan nog uitspreken. Ik heb geleerd om naar twee kanten van een verhaal te luisteren, zonder oordeel - gewoon luisteren. Ann Tambour, verpleegkundige Ik ben erbij van in het begin, vijftien jaar gelden. Binnen zes maand verhuizen we naar Huis Stas, zei men toen. Het heeft iets langer geduurd (lacht). Dit nieuwe gebouw is een droom. De leefwereld van patiënten kan hier veel ruimer zijn dan hun kamer. Op onze dienst zijn er altijd heel veel warme momenten naast het verdriet. Wij bieden tijd en ruimte om nog echt te genieten van het leven, ook in deze fase. Yves Van Belle, vrijwilliger In mijn carrière als ziekenhuisarts in Brussel heb ik voortdurend gemerkt dat patiënten nood hebben aan aandacht, terwijl de verpleegkundigen steeds meer administratieve taken moeten vervullen. Dus wou ik helpen om daar iets aan te doen, als vrijwilliger nu - niet als arts. Als gynaecoloog was mijn werk sterk betrokken op het prille begin van het leven; nu sta ik aan de andere kant. Dat is totaal anders. Hier leer ik dat het soms meer betekent om er gewoonweg te zijn, zonder nog iets te moéten doen. Ont-moeten. Greta De Sutter, verpleegkundige Meer dan 20 jaar hielp ik patiënten bij hun curatieve therapie. Als genezing geen optie meer was, werd de therapie stopgezet. Maar hun nood aan zorg eindigt dan niet. Integendeel. Hier kan ik deze patiënten en hun familie wél het nodige comfort bieden,

13


tijd schenken, warmte geven … Door actief te luisteren kom ik meer te weten hoe ik hen nog beter kan helpen. Hier is nog tijd voor het echte leven, want palliatieve zorg is nog méér dan terminale zorg. Die tijd benutten we hier ten volle. Kim Juwet, verpleegkundige Ik ben hier gestart op de afdeling geriatrie, waar ik merkte ik dat het me wel lag om ook in de laatste levensfase mensen bij te staan. Zo ben ik naar hier overgestapt. Ik was toen 25 jaar. Mijn vrienden keken raar op van mijn keuze. Maar de weg die we hier samen gaan, is zo mooi … Ik ben hier de bevoorrechte getuige van heel intense momenten, waarin ik màg delen. Het nieuwe gebouw is een echte verrijking. We hebben er echt naar uitgekeken. Rita Lagae, vrijwilliger Ik heb mijn hele loopbaan in een ziekenhuis gewerkt, maar te kort aan bed van de patiënt. Ik had dus weinig patiëntencontact. Dat wil ik goedmaken als ik op pensioen ben, dacht ik. Toen ik dan in deze regio kwam wonen, ben ik hier gestart. Hier leer je veel over het leven. Dat lijkt een paradox, maar je krijgt hier onnoemelijk veel kansen om heel dicht bij de mensen te komen. In deze nieuwe locatie met die mooie tuin kunnen we de verbondenheid met de natuur nog sterker aanhalen. Het wisselen van de seizoenen kan troostend zijn. Sigrid Philips, verpleegkundige Vele patiënten hunkeren naar een gesprek. Omwille van de drukte op vele afdelingen moet de verpleegkundige soms zeggen: “nu gaat het even niet”. Dat is hier anders. Hier is plaats voor verdriet en pijn, maar vooral ruimte om bewust te léven.

14


Soms volstaat een eenvoudig babbeltje om de zware sfeer even te doorbreken. In het nieuwe gebouw zie ik vooral meer mogelijkheden om kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen dichter te betrekken. Zij horen erbij. Ingrid Meysman, poetsmedewerker Overal heb ik al gewerkt: eerst op materniteit, dan op het OK, daarna op Intensieve en nu op de Palliatieve zorgeenheid. En hier wil ik blijven. Ik hou van het contact met mensen en ik kan goed luisteren. Dit is een hechte ploeg, die me bij alles betrekt. Als hier iemand overlijdt, ga ik altijd afscheid nemen en maak ik mijn deelneming over aan de familie. Onlangs viel een jong meisje wiens mama hier was overleden, me daarbij in de armen. Ik heb haar getroost. Martine Nerinckx, verpleegkundige Op de 27 jaar dat ik hier werk, heb ik al vele organisatiewijzigingen meegemaakt en vele afdelingen doorlopen. Eind 2016 kreeg ik het aanbod om hier te starten. Ik had eerst wat schrik: terug van nul starten in een dienst die helemaal anders is dan de drukke afdelingen die ik gewend was. Nu zou ik hier niet meer wegwillen. Ik heb hier veel van mezelf leren kennen. Soms sta ik van mezelf versteld dat ik dat in mij heb … Marie-Jeanne Van den Elzen, vrijwilliger Een tijdje nadat mijn man was overleden, ben ik hier gestart als vrijwilliger. Omdat het me wat veel leek om élke week mee te helpen, sprak ik af met Leen dat we elk om de veertien dagen zouden meedraaien. Al snel schakelden we over op het wekelijkse schema. Ik wil het niet meer missen. In het begin moest ik leren om dingen rustiger aan te doen, om meer tijd te geven, om beter te luisteren … Het nieuwe gebouw is fantastisch, vooral de verblijfskamers met zicht op die mooie tuin. Rozane Corten, verpleegkundige Toen ik nog zelfstandige thuisverpleegkundige was, kwam ik al in contact met palliatieve zorgverlening. Diep in mij wist ik: dit is echt iets voor mij. Idealiter blijft de patiënt in zijn vertrouwde kring. Maar als de zorgtaak te zwaar wordt voor de omgeving, nemen wij die over. Zo krijgen zij terug de tijd om hun rol als naaste ten volle op te nemen. Soms wacht men te lang om naar hier te komen … er moet vaak nog zoveel worden uitgesproken. Dat komt dan hier naar boven … Wij creëren daarvoor de ruimte. Wouter Devos, pastor Als ik op de Palliatieve zorgeenheid langsga, stel ik mij aan patiënten en familie voor. We praten vaak over de gewone dingen des levens. Er zijn ook mensen die, gelovig of niet, graag met mij van gedachten wisselen over de grote thema’s van leven en dood. Samen gaan we dan op zoek naar de zin en/of onzin van dit alles. Met gelovige mensen bid ik om troost en kracht. Soms ben ik gewoon tussenpersoon en nodig ik hun parochiepriester uit om eens langs te komen. Het einde van het leven zorgt vaak voor zware momenten, maar kan tegelijk een nieuwe wijze van verbondenheid tot stand brengen. In De Rank komt alles samen: hoop en wanhoop, vertrouwen en angst, vreugde en verdriet. Het is een bijzondere genade als mensen ons daar deelgenoot van willen maken.

15


Palliatieve Zorgeenheid Asse Onze palliatieve zorgeenheid is dag en nacht bereikbaar via T 02 300 60 93 of ve.Palliatieve.Asse@olvz-aalst.be

5

3

4 1

2

Toegang via Huis Stas (Marktplein 5) of via de inrit ter hoogte van de Bloklaan nr. 7, 1730 Asse, OLV Ziekenhuis (1) Huis Stas Parking op wandelafstand (2) Boekfosparking (gratis) (3) Kerkplein (betalend) (4) vóór het gemeentehuis (betalend) (5) Rusthuis Huinegem

De Rank is ook bereikbaar met het openbaar vervoer. Ter hoogte van de ingang van het ziekenhuis (Bloklaan 5) bevinden zich de bushalte van lijn 213 Brussel-Asse-Ternat-Aalst en de bushalte van lijn 355 Brussel-Liedekerke. Op honderd meter van het ziekenhuis kan u bus 214 Brussel-Asse-Aalst of de snelbus 212 Brussel-Asse-Aalst nemen. Lijn 213 en lijn 214 geven verbinding met het station van Asse. Het station van Asse is gelegen op de spoorlijn 60 (Brussel-Dendermonde). Het ligt op een kwartiertje wandelafstand van De Rank.

OLV Ziekenhuis Campus Aalst

OLV Ziekenhuis Campus Asse

OLV Ziekenhuis Campus Ninove

Moorselbaan 164 9300 Aalst

Bloklaan 5 1730 Asse

Biezenstraat 2 9400 Ninove

T 053 72 41 11 F 053 72 45 86

T 02 300 61 11 F 02 300 63 00

T 054 31 21 11 F 054 31 21 21

Olv insideout9b issuu  
Olv insideout9b issuu  
Advertisement