Page 1

Please take 5 minutes with your morning coffee to review my work.

Work 2011-2014 NTNU Kenneth Lønning


02 03 03 05 07 11 13 15 17 18

Hei Prosjekter Crate & Create Den grønne mil Boliger i drivhus Stier Delta Urban Hotell Mitt første år som arkitekturstudent Nå og nærmeste fremtid Curriculum Vitae

Gruppearbeid er en viktig del av arkitektutdanningen på NTNU. For å holde styr på hvilke prosjekter jeg har jobbet alene eller sammen med andre, se etter disse figurene.


Jeg ønsker å komme meg ut av komfortsonen, bort fra den trygge tegnesalen - for å lære enda mer om meg selv, arkitektur og arkitektfaget. Hei, jeg er Kenneth

Når jeg ikke studerer

Personlige egenskaper

Jeg går for tiden mitt sjette semester ved fakultetet for arkitektur og billedkunst på NTNU i Trondheim. Jeg er 22 år og kommer fra Haugesund.

Spiller jeg gitar i Dunbarrow, et 70-talls inspirert hard rock band.

Jeg er utadvendt, engasjert og positiv.

Fra høsten 2014 vil jeg ta et års pause fra studiet for å oppleve hvordan hverdagen er på et arkitektkontor. Jeg ønsker å komme meg ut av komfortsonen, bort fra den trygge tegnesalen, for å lære enda mer om meg selv, arkitektur og arkitektfaget.

Planlegger og tegner opp nye butikker for skokjeden Mani.

Driver med litt webdesign, tar bilder og redigerer film.

Prøver å få reist en del. Setter pris på en god tv-serie.

Jeg er strukturert, pliktoppfyllende og liker ansvar og utfordringer. Er selvstendig, men trives godt i samarbeid med andre. Lager raske og presise skissemodeller som grunnlag for diskusjon. Bruker stedsanalyse som verktøy for å sette meg inn i et steds kvaliteter og potensialer.

Jeg lærer fort, men disse kan jeg godt:


Crate & Create

Crate & Create

2014

Steal soda crates from a local soda producer. If you get caught, run like hell. Alternatively, ask if you can use crates that aren’t in circulation or in use anymore.

Konkurranse / 120 Hours 2014

Årets oppgave var å lage en paviljong til Øyafestivalen, som i tillegg til å være et ikon for festivalen skulle fremme diskusjon rundt bærekraft og arkitektur. I vårt forslag ønsket vi å starte en offentlig diskusjon rundt gjenbruk av materialer og resirkulering.

The construction is simple to build and can easily be completed with a group of volunteers or it can be turned into a tradition where architect students organize a design and building workshop each year in collaboration with the Øyafestival crew.

Forslaget ble levert på engelsk.

During the festival the crates from consumed beverages can be applied to the existing construction. Building workshop with festival participants can increase the awareness of sustainability and make sure the participant get a stronger ownership to the construction.

When the festival is over, the construction can easily be taken apart and brought to your closest recycle station to be recycled.

03


Crate & Create

2014

04


Den grønne mil

2013

05

Den grønne mil Kurs/ Byforming 5. semester

Den grønne mil er en transformasjonsplan for området Tempe-Lerkendal i Trondheim. Samlokalisering av NTNU og de store forskningsmiljøene (OSC, Sintef) og en variert og tett boligstruktur er sentralt i prosjektet. En grønnkorridor gjennom området binder sammen institusjonsområdene og boligstrukturen ved Nidelven og bryter ned barrieren Holtemannsveien utgjør gjennom området. Trondheims første sykkelrundkjøring er et etterlengtet symbol for sykkelbyen Trondheim. Ved å legge alle de store hallene og forskningslabene under bakken langs skrenten i øst, dannes det rekreasjonsområder og mulighet for å ha boliger over. Denne ryggen danner en “kunnskapsgate” med mulighet for utvidelse videre mot Sluppen i sør.

HAGE OG SOLCELLER

SKRENTTORGET LYSSJAKT

BYSYKLER LESESALER

BO I SKOGEN

MØTEPLASS

OVERVANNSBASSENG

ÅPENT KONTORLANDSKAP

UTSTILLINGER/ TEMPORÆRE PAVILJONGER

HALL/LAB SINTEF OG OSC

DYRKING


Den grønne mil

2013

06

Landskapet flyter over jernbanen Utvidet Nidelvkorridoren Bybane

Utvidet Nidelvkorridoren

Lerkendal gård

Shared space SINTEF Gangbro

Lerkendal

Gravplasser

Studentbolig

Fisketrapp

Oean Space Center SINTEF

Landskapet dekker haller og parkering

Barnehage

Boliger i skogen

Parsellhage Badeanlegg Kajakk Valøya

Barneskole Strand NTNU, SVT

Ungdomsskole Gangbro

Boliger i høyden

Eldrehjem Parsellhage

Utvidet Nidelvkorridoren

NTNU, HF

Byhall Nidelvkorridoren

Boliger i byen Barnehage

Parsellhage Boliger ved elva Potensial for utvidelse

Bybane Tempe idrettsanlegg

Boliger på skrenten

Shell

Park n´ride

Mat/Næring

100 m

50 m til situasjonsplan

50 km Til kart


Boliger i drivhus

2012

07

Boliger i drivhus Kurs/ Boliger for vår tid 4. semester

Boliger i drivhus er et prosjekt som forsøker å belyse hvordan man med godt integrerte halvklimatiserte soner kan redusere klimatisert areal. Prosjektet består av 52 enheter fordelt på tre typer leiligheter: Singel, par og familie.

HALVKLIMATISERT INNE Tett/lav typologi

Strukturen skjermer for trafikk og skaper en gjennomgående gate

UTE

UKLIMATISERT

HALVKLIMATISERT

INNE

Åpner opp mot fellesområdet i midten. Nordvendt inngang mot byen og vestvendt inngang mot friområdet.

STRUKTUR

GRENSENE MELLOM UTE OG INNE

BOLIGER I DRIVHUS


Boliger i drivhus

2012

08

1:40 helning for avrenning Lufting av halvklimatisert del i glass

Store glassflater fører lyset inn i boligene selv ved lav solvinkel.

Betongens termiske egenskaper sørger for lave temperatursvingninger

Gir gode vekstforhold året rundt.

Den bærende betongveggen danner interiør i møte med bakken

SOLINNSLIPP

BO GRØNT ÅRET RUNDT

KONSTRUKSJON


Boliger i drivhus

2012

+

= +

Klimatiserte delen av familieboligen Klimatiserte delen av familieboligen

09

=

Halvklimatiserte delen av familieboligen Halvklimatiserte delen av familieboligen

Familiboligen, der de halvklimatiserte sonene er godt integrert i boligen Familiboligen, der de halvklimatiserte sonene er godt integrert i boligen


Boliger i drivhus

2012

Parbolig/ 1.etg

Familiebolig/ 1.etg

Parbolig/ 2.etg

Familiebolig/ 2.etg

10


Stier

2012

Stier Kurs/ Tektoniske studier 3. semester

Prosess

Kurset gikk ut på å gjøre tektoniske studier av et gitt materiale, som gjennom intuitiv tilnærming i skissemodell til slutt skulle bli et prosjekt med valgfritt program.

Prosjektet ble til “Stier” - et offentlig rekreasjonsområde med tilleggsprogram som Sonans og NKFs nye skolegård, med et klimatisert flerbruksrom som kan brukes som for eksempel lesesal, forelesningsal, og til fest og utstillinger.

11


Stier

2012

Resultat

12


Delta Urban Hotell

Delta Urban Hotell Kurs/ Sted og Uttrykk II 2. semester

Delta Urban Hotell er et billig alternativ til de store hotellene som reises på Brattøra i Trondheim. Prosjektet er to urbane hytter hvor man kan falle til ro for natten, ha tilgang til toalett og ha mulighet til personlig hygiene. Rommene er enkle, og med plassering ut mot kanalen og midtbyen er intensjonen å oppfordre til å oppleve byen og de nærliggende områdene.

2011

13


Delta Urban Hotell

2011

14


Mitt første år som arkitektstudent

2011

Mitt første år som arkitektstudent

1:1/ Trommerom

Konstruksjon og uttrykk

15


Mitt første ür som arkitektstudent

2011

16

Sted og Uttrykk I


Nå og nærmeste fremtid

2014 -

17

Nå og nærmeste fremtid

Foto: Pasi Aalto

Dette semesteret jobber jeg med komplekse program i plankontekst, og har i oppgave å lage et aktivitetssenter midt i Trondheim sentrum.

Har fått i oppdrag av Tyin Tegnestue å lage 1:10 modell av Safe Haven Bath House. Modellen skal være en del av utstillingen deres på toppen av en skyskraper i Japan.

Jobber for øyeblikket med arbeidstegninger til Mani sine nye butikker i Sandnes, Bergen og Kristiansund. Bildet er tatt fra den nye butikken på Storo Storsenter i Oslo.

Etter semesterslutt drar jeg på workshop Strandbua på Sandøya like utenfor Trondheim.

Årets sommerjobb er praksis på byggeplass.

Høsten 2015 skal jeg søke om utveksling til Tokyo, Japan.


Curriculum Vitae

2014

18

Curriculum Vitae Kenneth Larssen Lønning Svebakken 43 5533 Haugesund E-post: kennethlonning@gmail.com Tlf: 91525166 Født: 18.10.1991

Arbeidserfaring

Utdanning 2011-

NTNU Masterprogram i Arkitektur

2007-2010 Vardafjell Vidergående Skole (Studiespesialisering) Realfag: Matte, fysikk, kjemi

2013-d.d

2013

Mani Er med på planlegging av nye butikker og lager arbeidstegninger

Referanser oversendes om ønskelig.

Diplom assistent Vikar, vår 2013

Norsk Engelsk Tysk (Litt muntlig/skriftlig)

2010-2011 Hans Majestet Kongens Garde Nestkommanderende Patruljefører i jegertropp og Avløsningsfører for vaktpatrulje. 2007-2010 Skoringen Lagermedarbeider i skoleferier Frivillig arbeid 2012

Referanser

Arkitekthjelpen Deltok som veileder for arkitekthjelpen som er en studentorganisasjon som tilbyr gratis rådgivning til folk med små og store byggeprosjekter.

Kunnskap Språk

Programvare Sketchup Archicad Photoshop InDesign Illustrator iWork-pakken Office-pakken Har jobbet mye med å promotere bandet mitt både gjennom egne nettsider, sosiale medier, foto og film, og har opparbeidet meg god kunnskap på disse plattformene.


If you have time, I’d love to present myself and my work in person (coffee optional). 915 25 166

kennethlonning.com

kennethlonning@gmail.com

kennlonn

Work 2011-2014 NTNU Kenneth Lønning

Work 2011-2014  

Architecture