Page 1

Kenneth Nielsen Dürr, hold 2, PUJ maj 2010, Journalisthøjskolen. 67-årige Ole Hinrich er nu i behandling på Blå Kors i Bjæverskov efter syv års alkoholafhængighed. Foto: Kenneth Nielsen Dürr.

Der er ikke langt mellem snapsene 5

Det er ikke kun de unge, der drikker for meget. 13,6% af de ældre drikker nemlig mere, end det Sundhedsstyrelsen anbefaler.

30

35

Af Kenneth Nielsen Dürr

10

15

20

25

Det var en søndag formiddag to måneder før Ole Hinrich fyldte 60, at han pludselig blev følelsesløs i hænderne og i ansigtet. Han begyndte at blive svimmel og få kvalme. Eftersom han havde arbejdet otte år i Falck, kendte han godt symptomerne. Det var enten et hjerteslag eller en blodprop. Han ringede straks efter vagtlægen, og en halv time senere var han indlagt på hospitalet med en blodprop i hjernen. Lægerne kunne ikke stille meget op, og Ole Hinrich har siden været følelsesløs i hele venstre side af kroppen. ”Det var noget af et chok. For lige pludselig kunne jeg ikke alle de ting,

40

45

50

som jeg kunne før. Jeg havde levet et superaktivt liv, og så efter en halv time kunne jeg ikke noget af det mere,” siger han. Efter blodproppen fik 67-årige Ole Hinrich en depression, og han begyndte at medicinere sig selv med alkohol. Han er langt fra den eneste ældre, der drikker en tår over tørsten. Af de ca. 800.000 borgere mellem 65 og 85 år, der bor i Danmark, så drikker cirka 100.000 af dem, ifølge tal fra Statens Institut for Folkesundhed, mere end det Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det er højest 21 genstande om ugen for mænd og 14 for kvinder. De ældre drikker for meget fordi de er ensomme efter de har mistet deres ægtefælle, har fået en kronisk sygdom eller simpelthen, fordi de har forladt arbejdsmarkedet, og ikke ved, hvad de skal give sig til. Det mener Cand. psych. Karen Munk, der er lektor ved Århus Universitet. Et af hendes forskningsområder er gerontopsykologi, der er læren om det at ældes og at leve som ældre i et samfund.

1/4


Kenneth Nielsen Dürr, hold 2, PUJ maj 2010, Journalisthøjskolen.

55

”Især ældre mænd har svært ved at takle tab, og så er det nærliggende for dem at ty til alkoholen for at klare de svære følelser, ” siger hun.

95

Andel af ældre, der drikker over genstandsgrænsen 20 18

100

16

Procent

14 12 10 8

105

6 4 2 0 Mænd 1994

Kvinder 2000

2005

110

Kilde: Sundhed- og sygelighedsundersøgelsen 2005

60

65

70

75

80

85

90

Mændene drikker mest Det er også hos mændene, at man finder flest med alkoholproblemer. Hver femte mand mellem 65 og 85 år, drikker nemlig over genstandsgrænsen, hvor det hos kvinderne kun er hver tiende. Det viser tal fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen, der er foretaget af Statens Institut for Folkesundhed. Blandt kvinderne er der sket en fordobling i forhold til en lignende undersøgelse fra 1994. Ser man på mændene, så er tallet tredoblet. Den voldsomme stigning mener Karen Munk især skyldes, at det er mere almindeligt at drikke alkohol i dag, end det har været tidligere. ”Traditionerne har ændret sig, og det vrimler i dag med billig vin alle vegne. Så det er blevet normalt at få sin daglige vin til maden. Sådan var det ikke for forrige generation,” siger Karen Munk. Forbrugstallene fra Danmarks Statistik viser også tydeligt, at alkoholforbruget er steget markant gennem det 20. århundrede. Hvor vi danskere kun drak 2-4 liter ren alkohol pr. indbygger om året i 1950'erne, så drikker vi i dag mellem 11 og 12 liter om året.

115

Før Ole Hinrich, der er uddannet kok, fik en blodprop i hjernen, boede han en periode på Spaniens solkyst, hvor han havde en slagterforretning sammen med sin kone og sine to børn. Det var i starten af 80'erne, hvor danske pensionister myldrede til sydens sol og sommer. Her tilbragte Ole Hinrich meget tid i festligt lag med de andre danskere. ”I Spanien var det uhørt, at man drak sin eftermiddagskaffe uden cognac. Vi fik vin til maden om aftenen, og hvis vi havde gæster, så fik vi også sjusser efter maden,” fortæller han. Efter seks år i Spanien flyttede familien tilbage til Danmark, så de to børn kunne gå på et dansk gymnasium. Ole Hinrich fik et job som souschef i køkkenet på det tidligere SAS Radisson hotel i København. Det frie forhold til alkohol, som han havde fået i Spanien, hang dog stadig ved. ”Når jeg skulle hjem med toget efter arbejde, så var det en helt naturlig ting, at jeg lige skulle have et sæt – altså en bitter og en øl – inden jeg satte mig i toget,” siger Ole Hinrich. Han blev aldrig fuld eller beruset. Han havde bare 'fået noget'.

Det eneste Ole Hinrich får til kaffen i dag, er cigaretter. Foto: Kenneth Nielsen Dürr.

125

130

Nyt projekt i Silkeborg kommune Den letsindige omgang med alkohol er en generel tendens i Danmark, og især de svagelige bliver hårdt ramt, hvis de har et overforbrug. Det har de taget konsekvenserne af i Silkeborg kommune, hvor flere hjemmehjælpere har rapporteret om ældre borgere, der drak så meget, at det ikke var muligt for hjemmehjælpen at udføre deres arbejde.

Der skulle cognac til kaffen

2/4


5

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

Kenneth Nielsen Dürr, hold 2, PUJ maj 2010, Journalisthøjskolen. Derfor startede kommunen sidste år et projekt, der skal løbe over de næste fire år. Projektet hedder 'Projekt alkoholfokus i ældreindsatsen'. Formålet med projektet er, i første omgang, at finde ud af hvor stor en del af de ældre borgere i hjemmeplejen, der drikker så meget, at det er et problem for dem selv og deres omverden. I anden omgang handler det om at give hjemmehjælperne et kursus, hvor de kan blive klædt bedre på til at takle ældre med alkoholproblemer. Sygeplejerske og antropolog Christina Kudsk Nielsen er ansat som kordinator på projektet, og hun ser en klar tendens: ”Mange ældres viden om alkohol er at det er godt for helbredet. Den viden håber jeg, at vi med det her projekt kan være med til at nuancere.” Misvisende genstandsgrænse Genstandsgrænsen i Danmark har i mange år været på højst 21 genstande for mænd og 14 genstande for kvinder uanset deres alder. Men alkohol påvirker ældre mere end yngre. ”Når man bliver ældre, så bliver man mere tør. Det vil sige, at man har mindre væske i kroppen og mere fedt. Alkohol opløses i kropsvæske, og så siger det sig selv, at når man har mindre kropsvæske, så får man også lettere en højere promille,” forklarer Christina Kudsk Nielsen. Det er der ikke mange af de ældre, der er klar over, så når de fortsætter med samme alkoholforbrug, som da de var unge, så får det nogle konsekvenser for dem. Især fordi mange af de ældre også får sovemedicin, angstdæmpende medicin eller blodfortyndende medicin. Blander man det med alkohol, så har man ifølge Christina Kudsk Nielsen en langt større risiko for at falde og for eksempel brække hoften. I andre lande har man en anbefaling specielt for de ældre. For eksempel i USA, hvor The National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism anbefaler at personer over 65 år højst drikker syv genstande om ugen, og højst tre genstande på en gang. Hos Sundhedsstyrelsen er de også ved at arbejde på en ny udmelding på området,

men det er ikke noget de vil kommentere yderligere på nuværende tidspunkt.

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

Sen starter er lettere at hjælpe I årene efter sin blodprop begyndte Ole Hinrich at drikke mere og mere. Han drak for at glemme, at han var førtidspensionist og ikke kunne alt det, som han kunne før. De fleste af hans tanker handlede om alkohol, og om hvordan han kunne få fat på det, uden hans kone opdagede det. ”Om morgenen så var der kun én ting jeg tænkte på. Det var at komme ud og få en kop kaffe og en cigaret. Der fik jeg også de to-tre første vodkasjusser, så mine abstinenser var væk, og jeg kunne holde på en cigaret uden at ryste på fingrene,” fortæller han. Christina Kudsk Nielsen har gode erfaringer med at afvænne personer, der er startet sent i livet med at drikke. ”Vi kan gøre noget for dem, der får et overforbrug i en sen alder. Fordi de har en stabilitet gennem hele livet, men så knækker filmen pga. dødsfald, sygdom eller pensionsalder. Dem kan vi hjælpe tilbage på rette spor ved hjælp af samtaler,” siger hun og fortsætter: ”Det er straks værre med dem, der har drukket siden de var tyve, dem kan vi ikke som sådan gøre noget ved, men vi kan skærme dem, så de ikke kommer så galt af sted.” Det er nemlig svært, at hjælpe de ældre, hvis de ikke selv ønsker hjælpen. Det mener Karen Munk også: ”Så længe de ældre ikke har sociale problemer eller beder om hjælp, så er det deres egen sag. De er jo voksne mennesker,” siger hun. Liv eller død En dag, for lidt over tre måneder siden, sad Ole Hinrich udenfor og fik en kop kaffe, en cigaret og et par vodkasjusser. Han var nået op på næsten to flasker om dagen. Han havde mistet sit selvværd og forbindelsen til sin familie. Han kunne i det hele taget ikke holde sig selv ud længere. Pludselig stod det lysende klart for ham, at hvis han ikke stoppede med at drikke, så ville han dø af det.

Dagen efter ringede han til kommunen, uden at hans familie vidste noget om

3/4


Kenneth Nielsen Dürr, hold 2, PUJ maj 2010, Journalisthøjskolen.

240

245

det, og fik en aftale med en alkoholrådgiver. Han forklarede hende om sine alkoholproblemer, og 14 dage senere blev han indskrevet på Blå Kors behandlingscenter i Bjæverskov. Ole Hinrich er i dag alkoholfri, og har ikke længere lyst til vodka.

250

4/4

De ældre drikker for meget  
De ældre drikker for meget  

Det er ikke kun de unge, der drikker for meget. 13,6% af de ældre drikker nemlig mere, end det Sundhedsstyrelsen anbefaler.