Page 1

Ferテーablaテー Kennarasambands テ行lands 窶「 2010


BROSANDI ALLAN HRINGINN Veitingastaðir á öllum hótelum Alltaf stutt í sund • Vingjarnleg þjónusta Gistiverð frá 5.000 kr. á mann • Fimmta hver nótt frí

12 10 9

8 7 6

13 11

2

5

1 3 4

13 HÓTEL ALLAN HRINGINN

1 ML Laugarvatn • 2 ÍKÍ Laugarvatn • 3 Skógar • 4 Vík í Mýrdal • 5 Nesjum 6 Neskaupstaður • 7 Egilsstaðir • 8 Eiðar • 9 Stórutjarnir • 10 Akureyri 11 Laugarbakki • 12 Ísafjörður • 13 Laugar í Sælingsdal

Pantaðu allan hringinn á www.hoteledda.is eða í síma 444 4000


í stjórn orloFssjóðs kí eru: Frá vinstri standandi: Guðmundur Björgvin Gylfason, Gunnlaugur Ástgeirsson, Elís Þór Sigurðsson, Sigurður Halldór Jesson, Reynir Daníel Gunnarsson. Frá vinstri sitjandi: Ásdís Ólafsdóttir, Jón Ingi Einarsson formaður, Hanna Dóra Þórisdóttir framkvæmdastjóri.

ágÆtu félagsmenn!

efni

Stjórn Orlofssjóðs KÍ markaði sér þá stefnu í fyrravor, í ljósi aðstæðna í þjóðfélaginu, að beina kröftum sínum að því að auka framboð á innlendum orlofstilboðum. Haldið er áfram á þeirri braut í tilboðum fyrir sumarið 2010. Fjármagninu sem sjóðurinn hefur til niðurgreiðslna er því fyrst og fremst varið í að greiða niður orlofshús, hótelmiða, gönguferðir og veiði- og útilegukort. Til ferða utanlands verður nú eingöngu veittur afsláttur af flugmiðum á áfangastaði íslenskra flugfélaga, þ.e. Icelandair og Iceland Express. Leiguverð til félagsmanna fyrir sumarbústaði og íbúðir á vegum Orlofssjóðs hefur verið óbreytt síðan árið 2006. Þó að tilkostnaður og leiga til leigusala hafi hækkað þá ákvað stjórn sjóðsins að hækka ekki leiguverð fyrir sumarið 2010. Ástæðan er sú stöðnun sem nú ríkir í launamálum félagsmanna. Síðastliðið haust var tekið í notkun hús nr. 34 í Ásabyggð og er þá búið að skipta út þremur húsum af þrettán í byggðinni. Þá er enn unnið að því að ljúka við fundasalinn í Heiðarbyggð. Á undanförnum árum hefur Orlofssjóður byggt mörg ný og glæsileg hús af mikilli framsýni en nú er komið að því að menn hægi á og lagi fjárhagsstöðuna. Uppbyggingarverkefni sjóðsins á næstu árum er að vinna áfram að endurnýjun húsa í Ásabyggð. Stjórnin hefur samþykkt að hefja undirbúning að endurnýjun fjórða hússins og er stefnt að því að það verði komið í notkun vorið 2011.

Leiðari, helstu verkefni 2008 – 2011 ........................................3

Stjórn Orlofssjóðs óskar félagsmönnum og fjölskyldum þeirra gleðilegs sumars og ánægjulegar orlofsdvalar.

Norðurland ........................................................................... 16

Helstu verkefni stjórnar Orlofssjóðs 2008 - 2011:

Suðurland ............................................................................ 25

Haldið verður áfram að endurnýja orlofshús í Ásabyggð, tvö til fjögur hús á kjörtímabilinu.

Suðurland, spurt og svarað ................................................... 28

Keypt verða orlofshús ef góð tækifæri gefast á kjörtímabilinu.

Boðið verður upp á orlofshús og íbúðir víðs vegar um landið og erlendis til endurleigu fyrir félagsmenn.

Haldið verður áfram að greiða niður gistingu á hótelum, gistiheimilum og tjaldstæðum með afsláttarmiðum.

Kaupmannahöfn, hótelmiðar, gjafabréf í flug............................32

Áfram verður fjölbreytni orlofstilboða aukin, bæði innanlands og utan, til dæmis með fjölbreyttum samningum við ferðaþjónustuaðila.

Reglur Orlofssjóðs ................................................................ 34

Ávallt skal leitast við að gæta hagsýni í rekstri Orlofssjóðs, til dæmis með því að leita tilboða í stærri verkefni.

Jafnframt skal skoðuð hagkvæmni þess að fjölga stöðugildum eða samnýta starfsmenn á skrifstofu KÍ.

Haldið verður áfram með kynningu á orlofsmálum meðal félagsmanna, svo sem á haustþingum, með samskiptum við trúnaðarmenn og á fundum svæðafélaga.

FERÐABLAÐ KÍ 2010

Orlofshús á vegum KÍ sumarið 2010: Kort ................................4 Gott að vita eftir skráningu á vefinn...........................................4 Ný orlofstilboð.........................................................................4 Punktastýrð úthlutun á viku- og flakkaraleigu, sumarleiga ...........6 Gæludýrahús, lausar vikur á orlofsvef .......................................6 Bókunarleiðbeiningar, gátlisti, þrif .............................................7 Réttindi við breytta atvinnuþátttöku eða starfslok .......................7 Sóleyjargata ...........................................................................8 Kjarnabyggð ...........................................................................9 Ásabyggð............................................................................. 10 Heiðarbyggð......................................................................... 11 Höfuðborgarsvæðið .............................................................. 12 Vesturland ............................................................................ 12 Vestfirðir ............................................................................... 14

Austurland ............................................................................ 23

Flakkarinn ............................................................................. 29 Gönguferðir ......................................................................... 30 Gönguferðir / tjaldvagnar / veiðikort / útilegukort ..................... 31

Afsláttur í Súðavík, Öxarfirði, Mjóafirði og Stykkishólmi ............. 34

Athugið! Ný orlofstilboð geta bæst við eftir útgáfu blaðsins. Fylgist með á orlofsvefnum á www.ki.is Ferðablað kí Ábyrgðarmaður: Jón Ingi Einarsson Ritstjóri: Kristín Elfa Guðnadóttir Hönnun: Zetor / Prentun: Ísafold Orlofssjóður KÍ Laufásvegi 81 - 101 Reykjavík - S: 595 1111

3


OrlOfshús á vegum KÍ sumarið 2010 Til þess að bóka orlofshús eða ferð hjá Orlofssjóði KÍ þarf að fara inn á bókunarvef, sjá „Leiðbeiningar á pdf“ á www.ki.is/forsida/orlofssjodur.

Súðavík Hólmavík

Ísafjörður

Gott að vita eftir skráningu inn á orlofsvefinn •

Skoðið möguleikann „Ítarleg leit“ undir „Orlofshús“. Þar er hægt að haka við leitarskilyrði á borð við reyklaust hús, sundlaug, hundar velkomnir og fjölmargt fleira. Fjölmargar myndir af húsum og íbúðum, innanhúss sem utan, eru komnar á vefinn. Smellið á „meira“ við viðkomandi hús/íbúð til að skoða myndirnar. Úthlutun á vikuleigu og flakkaraleigu er punktastýrð og fer fram á tímabilinu 6. apríl til 7. maí, eftir það geta allir bókað. Þetta er útskýrt nánar á næstu bls. Athugið að í vetrarleigu er hægt að bóka með fjögurra mánaða fyrirvara. Dæmi: 1. september er hægt að bóka orlofshúsnæði í september, október, nóvember og desember. Ef þú ætlar að panta húsnæði þennan dag (1. september) til að dvelja í yfir áramótin (des. og jan.) þá þarftu að panta tvisvar, fyrst 1. september og svo 1. október eða síðar. Ef þú bíður með að panta til 1. október losnarðu við tvöfalda bókun en tekur jafnframt þá áhættu að missa af draumaorlofshúsinu.

Óbreytt leiguverð hjá Orlofsjóði KÍ.

Kolusel Flateyri Önundarfjörður Þingeyri

Tálknafjörður Patreksfjörður

Krossholt

Litlahlíð Búðardalur Hellissandur

Leiguverð hefur verið það sama frá árinu 2006. Í sumar verða 83 gististaðir og 198 leigueiningar í boði víðs vegar um landið.

Ný orlofstilboð Boðið er upp á tíu nýja staði, þar af eru 8 flakkarahús: Reykjavík – Hverafold 25 Ísafjörður – Fjarðarstræti 6 Þingeyri – Hafnarstræti 3 Önundarfjörður – Þórustaðir Akureyri – Brekkugata 3 Höfn í Hornafirði – Bjarnahóll 5 Vík í Mýrdal – Sunnubraut 24 Úthlíð – Vörðubrúnir 7 Rangárvellir – Gaddastaðir við Hellu Kirkjubæjarklaustur, Syðri Steinsmýri Athugið að lýsingar á nýjustu stöðunum eru á orlofsvefnum á www.ki.is Í sumar eru einnig eru nýjar gönguferðir í boði ásamt mörgu öðru, svo sem afsláttartilboð, veiðukort, útilegukort og hótelmiðar. Þá er hægt að leigja tjaldvagna eða íbúð í Kaupmannahöfn, kaupa gjafabréf (afsláttarávísanir) í flug og um allt þetta er hægt að lesa á bls. 30-32... Athugið! Ný orlofstilboð geta bæst við eftir útgáfu blaðsins. Fylgist með á orlofsvefnum á www.ki.is

4

FERÐABLAÐ KÍ 2010

Stakkholt Stóra Fjall Signýjarstaðir Skorradalur Hafnarsel Eystra-Miðfell

Sóleyjargata 25 og 33 Akurgerði

Ásgarður

Grímsnes

Höfði Brekkuskógur Laugarvatn

Ásabyggð Heiðarbyggð Hella


Kjarnabyggð Ólafsfjörður Hrísaskógar

Varmahlíð Hafnir

Blönduós

Hólar

Akureyri

Túnfótur Aðaldalur

Raufarhöfn

Hnjúkur

Þinghóll Kotabyggð Björg

Skarð

Undirfell

Egilsstaðir Tókastaðir Seyðisfjörður

Skógargerði Neskaupstaður

Stöðvarfjörður

Breiðdalsvík

Höfn Reynivellir

Syðri Steinsmýri Úthlíð Vestmannaeyjar

Skógar

Vík

5


PunK tastýrð úthlutun á viKuleigu Og flaKK araleigu Í sumar

Fyrir tveimur árum var reglum um sumarúthlutun í vikuleigu breytt og tekin upp punktastýrð úthlutun. Þessi breyting gekk mjög vel og úthlutun varð mun skilvirkari fyrir alla. Athugið! Í ár tökum við einnig upp punktastýrða úthlutun á flakkara. Reglur um úthlutun - punktastýrð úthlutun Punktastýrð úthlutun fer eftir orlofspunktaeign félaga sem hér segir: Sumarleiga - vikuleiga 6. apríl kl.12.00 400 - 576 punktar 9. apríl kl.12.00 300 - 576 punktar 12. apríl kl.12.00 200 - 576 punktar 15. apríl kl.12.00 100 - 576 punktar 18. apríl kl.12.00 allir sem eiga punkta

ii. verðflokkur 24 punktar / 36 punktar - verð 16.000 – 18.000 kr. Túnfótur, Hrísar, Kotabyggð, Drekagil á Akureyri (3ja herbergja íbúð), Hólmavík, Súðavík, Aðalgata (2ja herbergja stór íbúð), Patreksfjörður, Tálknafjörður. iii. verðflokkur 36 punktar / 48 punktar - verð 19.000 – 21.000 kr. Akurgerði, Höfði í Grímsnesi, Brekkuskógur, Ásabyggð, Skógar, Reynivellir, Björg, Þinghóll, Kjarnabyggð hús 3,4 (minni hús) og hús 5 (stærra hús), Skarð, Hvarf, Undirfell, Hafnarsel, Eystra-Miðfell (Austurbali og Háibali). iV. verðflokkur 48 punktar / 60 punktar - verð 22.000 – 24.000 kr. Ásgarður, Heiðarbyggð, Kjarnabyggð hús 7 (stærri hús) og 12 (minni hús).

Flakkarinn Opnar þessa daga á orlofsvefnum secure.ki.is/orlofsvefur undir „Bókanir/laust“:

Lausar vikur á orlofsvefnum secure.ki.is/orlofsvefur

3. maí kl.12.00 300 - 576 punkta 5. maí kl.12.00 100 - 576 punkta 7. maí kl.12.00 fyrir alla félagsmenn sem eiga punkta

Eftir að punktastýrðri úthlutun lýkur 18. apríl verða allar lausar vikur settar á orlofsvefinn á netinu. Þar geta netnotendur sem eiga punkta pantað og bókað beint. Ef orlofshúsið er laust þá gildir reglan „fyrstur bókar, fyrstur fær“. um leið og gengið hefur verið frá greiðslu á netinu lokast húsið og næsti félagi sér að það er bókað. Svona einfalt er það. Í vetrarleigu er hægt að panta allt að fjóra mánuði fram í tímann.

Þeir sjóðsfélagar sem eiga enga orlofspunkta geta bókað hús eftir að sumartími hefst 1. júní. Punktakerfi KÍ byggist á því að félagsmenn fá tuttugu og fjóra punkta fyrir hvert unnið ár, tvo punkta fyrir hvern mánuð. Grunnpunktar voru gefnir þegar nýtt úthlutunarforrit, Hannibal, var tekið í gagnið árið 1996. Félagsmenn sem hafa starfað í 24 ár eða lengur (frá 1987) geta átt allt að 576 punkta sem er hámarkspunktafjöldi.

Hvað merkir táknmyndin?

384 punktar fyrir 16 ár 192 punktar fyrir 8 ár

merkir „Gæludýr“

576 punktar fyrir 24 ár

360 punktar fyrir 15 ár 168 punktar fyrir 7 ár

552 punktar fyrir 23 ár

336 punktar fyrir 14 ár 144 punktar fyrir 6 ár

merkir „Flakkarahús“

528 punktar fyrir 22 ár

312 punktar fyrir 13 ár 120 punktar fyrir 5 ár

merkir „Heitur pottur“

480 punktar fyrir 20 ár

288 punktar fyrir 12 ár

96 punktar fyrir 4 ár

456 punktar fyrir 19 ár

264 punktar fyrir 11 ár

72 punktar fyrir 3 ár

432 punktar fyrir 18 ár

240 punktar fyrir 10 ár

48 punktar fyrir 2 ár

408 punktar fyrir 17 ár

216 punktar fyrir 9 ár

24 punktar fyrir 1 ár

Við hverja bókun eru mismargir punktar dregnir frá heildarpunktaeign félagsmanna: Allt frá sextíu punktum á dýrasta stað að sumri í tvo punkta fyrir hótelmiða. Hafið samband við skrifstofu Orlofssjóðs KÍ ef þið hafið athugasemdir við orlofspunktaeign ykkar. Sími 595 1111, netfang: orlof@ki.is.

SumARLEiGA Sumrinu er skipt í tvö verð/punktatímabil. A tímabil er frá 18. júní til 6. ágúst. B tímabil er frá 4. júní til 18. júní og frá 6. ágúst til 27. ágúst. Orlofshúsunum er skipt í fjóra mismunandi verð/punktaflokka eftir stærð, gæðum og staðsetningu. Tímabil A og B i. verðflokkur 15 punktar / 21 punktur - verð 13.000 - 15.000 kr. Skógarholt, íbúðir á Laugarvatni, Hnjúkur, Neskaupstaður, Raufarhöfn, Þórunnarstræti og Drekagil á Akureyri (2ja herbergja íbúð), Ólafsfjörður, Súðavík, Aðalgata (2ja herbergja lítil íbúð), Thomsenshús í Búðardal.

6

FERÐABLAÐ KÍ 2010

gæludýr Óheimilt er að hafa gæludýr í leiguhúsnæði á vegum Orlofssjóðs KÍ nema sérstaklega komi fram í leigusamningi að það sé leyft. Lausaganga hunda í orlofsbyggðum sjóðsins er bönnuð. Áhersla er lögð á að félagsmenn virði þessar reglur, ekki síst með það í huga að sýna ofnæmissjúklingum tillitssemi. Þau hús sem leyfa gæludýr eru: • • • • • • • • • • • • • • •

Hverafold í Reykjavík Austurbali í landi Eystra-Miðfells í Hvalfirði Hrísmóar 9 í landi Signýjarstaða í Borgarfirði Túngata 21 á Tálknafirði Aðalstræti 19 á Þingeyri Hafnarstræti 3, Þingeyri Aðalgata 58 á Ólafsfirði Tröllakot við Ólafsfjörð Víkurbraut 20 á Raufarhöfn Stekkjartröð 9 á Egilsstöðum Sólhóll, Fjarðarbraut 66 á Stöðvarfirði Gaddstaðir við Hellu á Rangárvöllum Úthlíð í Biskupstungum Hús nr. 35 í Ásabyggð Akurgerði II í Ölfusi

Vikuleiga Föstudagar eru skiptidagar í orlofshúsum.


réttindi, þrif, gátlisti Og bóK anir

Athugið! Réttindi sjóðsfélaga Orlofssjóðs KÍ geta haldist óskert þrátt fyrir breytta atvinnuþátttöku eða starfslok. um þetta gilda eftirfarandi reglur: •

Sjóðsfélagar njóta óskertra réttinda í fæðingarorlofi, enda greiði þeir stéttarfélagsgjöld af greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði. Hafa ber í huga að þetta þarf sérstaklega að taka fram á umsókn um greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði.

Atvinnulausir og öryrkjar halda fullum réttindum í Orlofssjóði. Lífeyrisþegar sem ganga í Félag kennara á eftirlaunum (FKE) halda fullum réttindum í Orlofssjóði KÍ.

Þótt sjóðsfélagi þiggi dagpeninga úr Sjúkrasjóði á hann óskert réttindi í Orlofssjóði meðan á greiðslum stendur. Þetta miðast við að viðkomandi hafi notið fullra réttinda áður en greiðslur hófust.

Nákvæmar og myndrænar leiðbeiningar fyrir bókanir hjá Orlofssjóði KÍ eru einnig í pdf skjali á orlofsvefnum á www.ki.is.

Það sem oftast gleymist að þrífa er bakaraofninn ... Athugið að leigjendur sjá sjálfir um þrif við brottför, einnig á flakkarahúsum og líka þótt einungis sé gist í eina nótt. Afar mikilvægt er að húsin séu vel þrifin við brottför og hver hlutur á sínum stað. Mikilvægt er að skilja við húsið eins og maður vill sjálfur koma að því. Verði vanhöld á þrifum getur það varðað áminningu og að leigutaka verði gert að greiða þrifagjald. Við göngum vel um orlofshúsin. Við spillum ekki gróðri eða landi á nokkurn hátt og forðumst háreysti sem valdið getur öðrum dvalargestum á svæðinu óþægindum. Reykingar eru auðvitað bannaðar í öllum orlofshúsum. Ekki er boðið upp á aðkeypt þrif á sumrin nema það sé tekið sérstaklega fram. Eitt og annað sem stundum gleymist, gott er að hafa með eða kaupa á leiðinni • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • •

gátliSti

Upplýsingablaðið frá Orlofssjóði KÍ og kvittun fyrir leigu Rúmföt, handklæði, sápa, tuskur, diskaþurrkur og salernispappír (til vonar og vara) Ferðaupplýsingar um nágrenni orlofsstaðar (kort, handbækur) Vatnsbrúsar fyrir gönguferðirnar Sjúkrakassinn (bílveikitöflur, plástrar, höfuðverkalyf, grisja, skæri, flísatöng, heftiplástur o.fl.) Snyrtitaska & lyf (snyrtidót, tannbursti og tannkrem, tannþráður, lyf, hárbursti og greiða, gleraugnaþurrkur, getnaðarvarnir, skordýrafæla o.fl.) Kíkir, áttaviti, gps, myndavél, hleðslutæki GSM sími og hleðslutæki Húslyklarnir heima MP3 spilari og hleðslutæki Bíladótið (ökuskírteini, varadekk, plastbrúsi, tvistur o.fl.) Afþreying fyrir börnin Teppi og koddi í bílinn Sólgleraugu Flauta (gott að hafa til að safna öllum saman úti við og kalla á fólk í matinn) Sundföt Skriffæri, teikniblokk, dagbók Nál og tvinni Snæri Föt (ekki gleyma hlífðarfatnaði og vaðskóm) Nesti í bílferðina fyrsta daginn (sparar pening) Útileikföng (bolti, badmintonspaðar, skófla og fata o.fl.)

FERÐABLAÐ KÍ 2010

Eftirlaunakennarar Kennarar á eftirlaunum fá 30% afslátt í Ásabyggð fyrstu tvær vikurnar í júní og síðustu tvær vikurnar í ágúst. Yfir vetrartímann er sérstakt tilboð virka daga í Ásabyggð og Heiðarbyggð.

Þráðlaust net Í orlofshúsnæði Orlofssjóðs KÍ á Sóleyjargötu hefur verið sett upp þráðlaust netsamband. Nánari upplýsingar er að finna í upplýsingamöppum í orlofshúsunum.

hesthálsi 10 - 110 reykjavík - s. 587 6000 - info@trex.is - www.trex.is

7


sóleyjargata 25 Og 33

SÓLEYjARGATA 25 Í REYKjAVÍK Sóleyjargata 25 er orlofshús í miðbæ Reykjavíkur, á horni Sóleyjargötu og Njarðargötu (inngangur frá Fjólugötu). Í húsinu eru sex íbúðir. Ein þriggja herbergja 63m² íbúð með svefnaðstöðu fyrir sex, þar af fyrir tvo í svefnsófa í stofu. Tvær tveggja herbergja 48-55m² íbúðir með hjónaherbergi og svefnplássi fyrir tvo í svefnsófa í stofu. Þrjár 34-46m² stúdíóíbúðir með svefnaðstöðu fyrir fjóra, þar af fyrir tvo í svefnsófa í stofu. Íbúðirnar eru vel búnar húsgögnum og búsáhöldum sem tilheyra venjulegu húshaldi. Sjónvarp og DVD-spilari eru í öllum íbúðum. Sími er í miðrými á fyrstu hæð ásamt nettengdri tölvu. Þráðlaust netsamband er í húsinu. Í kjallara er þvottavél og þurrkari. Sængurföt og handklæði eru fyrir hendi þegar gestir koma. Barnarúm, aukarúm, straujárn og straubretti eru í língeymslu. Hægt er að panta þrif að lokinni dvöl.

1 nótt

2 nætur

3 nætur

4 nætur

5 nætur

6 nætur

7 nætur

Punktar á nótt

3ja. herb. íbúð nr. 4

6300

12600

15200

17800

20400

23000

25600

5

2ja. herb. íbúðir nr. 5 og 6

5800

11600

13700

15800

17900

20000

22100

4

Stúdíóíbúðir nr. 1, 2 og 3

5250

10500

12100

13700

15300

16900

18500

3

SÓLEYjARGATA 33 Í REYKjAVÍK Í húsinu eru fjórar íbúðir og fimm herbergi. Stærri íbúðirnar eru 55m² með svefnaðstöðu fyrir tvo fullorðna og tvo í svefnsófa auk barnarúms. Stúdíóíbúðirnar eru 30 og 35m² með svefnaðstöðu fyrir tvo fullorðna og tvo í svefnsófa. Að auki eru tvö eins manns herbergi með sturtu og salerni. Einnig eru tvö tveggja manna herbergi, annað með sturtu og salerni, og eitt fjögurra manna herbergi. Íbúðirnar eru vel búnar húsgögnum og búsáhöldum sem tilheyra venjulegu húshaldi. Sjónvarp og DVDspilari eru í öllum íbúðum og herbergjum. Í kjallara hússins er aðstaða fyrir gesti sem gista í herbergjum. Þar er sameiginlegt eldhús, tvö baðherbergi, setustofa með síma, sjónvarpi og nettengdri tölvu. Þráðlaust netsamband er í húsinu. Sængurföt og handklæði eru fyrir hendi þegar gestir koma. Í língeymslu er þvottavél með innbyggðum þurrkara og aukarúm. Straujárn og straubretti eru í eldhúsi í kjallara og í ræstiskáp á fyrstu hæð. Hægt er að panta þrif að dvöl lokinni.

8

1 nótt

2 nætur

3 nætur

4 nætur

5 nætur

6 nætur

7 nætur

Punktar á nótt

2ja. herb. íbúðir nr. 103 og 202.

5800

11600

13700

15800

17900

20000

22100

4

Stúdíóíbúðir nr. 102 og 201.

5250

10500

12100

13700

15300

16900

18500

3

Herbergi m/baði nr. K1 og 101

3900

7800

8900

10000

11100

12200

13300

2

Herbergi m/baði K2

4100

8200

9300

10400

11500

12600

13700

2

Herbergi f. fjóra K3

3800

7600

8700

9800

10900

12000

13100

2

Herbergi án baðs K4

3500

7000

8100

9200

10300

11400

12500

2

FERÐABLAÐ KÍ 2010


KjarnabyggĂ°

KjARNABYGGð Við KjARNASKÓG Kennarasamband �slands å fjÜgur orlofshús í Kjarnabyggð. Orlofshúsin eru í orlofshúsabyggðinni við Kjarnaskóg, 3.5 km sunnan Akureyrar. TvÜ húsanna, nr. 4 og 12, eru 55m² með Þremur svefnherbergjum og svefnplåssi fyrir sex manns. Eitt svefnherbergi er með hjónarúmi og tvÜ með kojum. Nýrri húsin eru nr. 5 og 7 og eru Þau 70m², með Þremur svefnherbergjum og svefnplåssi fyrir åtta. � tveimur herbergjum eru hjónarúm og annað Þeirra með koju til viðbótar. Þriðja herbergið er með koju. � húsunum er baðherbergi með sturtu, eldhúskrókur og stofa. SÌngur og koddar eru fyrir åtta. Ekki er sÊð fyrir sÌngurverum. � húsunum eru barnarúm og barnastóll. Stofan er vel búin húsmunum með útvarpi/kasettutÌki/geislaspilara, sjónvarpi og DVD-spilara. � eldhúsi eru Üll algeng eldhúsåhÜld og rafmagnstÌki, s.s. eldavÊl með ofni, ísskåpur, kaffivÊl, vÜfflujårn, Þeytari og brauðrist. Gasgrill fylgir húsunum. Heitur pottur og góð verÜnd eru fyrir utan hvert hús. � vikuleigu eru húsin leigð frå fÜstudegi til fÜstudags. Gestir mega koma í húsin kl.16.00 og losa Þarf Þau eigi síðar en kl.12.00 brottfarardag. FLAKKARAHúS Hús nr. 4 og 5 er hÌgt að bóka å orlofsvefnum frå 3. maí. Verð er 6.500.- å sólarhring fyrir minna húsið en kr. 7.500 fyrir stÌrra húsið. Tveir fyrstu sólarhringar eru å fullu verði en síðan er 50% afslåttur. Hver sólarhringur reiknast sem fimm orlofspunktar í frådrått af húsi nr. 4 en sex orlofspunktar af húsi nr. 5. Sumarleigutími í vikuleigu er frå 4. júní til 27. ågúst. Vikuleiga, hús nr. 7 og 12 eru í vikuleigu. IV. verðflokkur: A verð: 24.000.- B verð: 22.000.Punktar: A 60, B 48. Athugið að eitt hús til viðbótar (ekki í eigu Orlofssjóðs K�) er í vikuleigu í Kjarnabyggð, sjå bls. 18.

SjĂĄ kynningu ĂĄ orlofshĂşsunum ĂĄ www.ki.is9HLèLNRUWLè 9HLGGXtYDWQDVY èXPYtWWRJEUHLWWXPODQGLè

Við bjóðum upp å stuttar ferðir (frå einum klukkutíma og upp í dagsferðir) daglega frå maí - október. Það er 25 mínútna akstur frå Akureyri til okkar. Við erum rÊtt hjå Grenivík.

0000

ZZZYHLGLNRUWLGLV

1iQDULXSSOĂŞVLQJDUi) VWKMi1YHLèLE~èXPZZZYHLGLNRUWLGLVRJYtèDU )UtKHLPVHQGLQJÏHJDUNH\SWHUiZZZYHLGLNRUWLGLV FER�ABLA� K� 2010

9


ásabyggð

ÁSABYGGð Við FLúðiR Kennarasamband Íslands á þrettán orlofshús í Ásabyggð í Hrunamannahreppi. Flest húsanna eru 53m², nýju húsin nr. 32, 33 og 34 eru 76m² og hús nr. 44 er 60m² og er sérstaklega hannað fyrir fatlaða. Setustofa er vel búin húsmunum með útvarpi og sjónvarpi með DVD-spilara. Í hverju húsi eru þrjú svefnherbergi, eitt með hjónarúmi og tvö með kojum. Sængur og koddar eru fyrir sex. Ekki er séð fyrir sængurverum. Barnarúm og barnastólar eru í öllum húsunum. Hús nr. 32, 33 og 34 eru með tveimur hjónaherbergjum og einu kojuherbergi. Í eldhúsi eru öll algeng eldhúsáhöld og rafmagnstæki, s.s. eldavél með ofni, uppþvottavél, ísskápur, kaffivél, vöfflujárn og brauðrist. Kolagrill fylgir hverju húsi. Heitur pottur er fyrir utan hvert hús. Í vikuleigu eru húsin leigð frá föstudegi til föstudags. Gestir mega koma í húsin kl.16.00 og losa þarf þau eigi síðar en kl.12.00 brottfarardag. Til hliðar við leikvöllinn hjá húsi nr. 44 er körfuboltavöllur. HuNdAHúS Þeir sem vilja taka með sér gæludýr í Ásabyggð þurfa að bóka hús nr. 35 sérstaklega. Í öðrum húsum Orlofssjóðs í Ásabyggð og Heiðarbyggð eru gæludýr stranglega bönnuð. Sjá kynningu á orlofshúsunum á www.ki.is. FLAKKARAHúS Hús nr. 32, 33 og 34 eru ný og stærri en eldri húsin og er hægt að bóka þau á orlofsvefnum sem flakkara frá 3. maí. Verð er 6.500.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringarnir eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. Hver sólarhringur reiknast sem fimm orlofspunktar í frádrátt. Sumarleigutími í vikuleigu er frá 4. júní til 27. ágúst. Vikuleiga, eldri húsin eru í vikuleigu (nr. 35, 38-44). III. verðflokkur: A verð: 21.000.- B verð: 19.000.Punktar: A 48, B 36.

HRuNAmANNAHREppuR – HEimiLi ORLOFSHúSA KÍ Í ÁSA- OG HEiðARBYGGð Talið er að búseta hafi hafist í Hrunamannahreppi fyrir um 1100 árum. Í Landnámu segir frá tveimur bræðrum, Má og Bröndólfi Naddoddssonum, sem námu land í hreppnum. Hrunamannahreppur telst til uppsveita Árnessýslu og er að flatarmáli um 250 km2. Hann liggur að afrétti og hefur Skeiða- og Gnúpverjahrepp á aðra hönd en Biskupstungur í Bláskógabyggð á hina. Vatnsföllin Stóra-Laxá og Hvítá renna á hreppamörkum. Landslag er mishæðótt og skiptast á ótal ásar og fjöll en inn á milli liggja dalir og sléttlendi til skiptis. Jarðhiti er mikill í hreppnum. Fyrr á tímum var hitinn lítið notaður en þó var nokkuð um þvotta, slátursuðu og brauðbakstur í hverunum. Til skamms tíma lögðu konur úr hreppnum leið sína að hverahólmanum á Flúðum og þvoðu þar þvotta. Er örnefnið Vaðmálahver til marks um það. Það var svo árið 1927 sem heitt vatn var leitt inn í fyrsta bæinn til upphitunar.

10

FERÐABLAÐ KÍ 2010

Á sumrin er hitastig oft hátt og veðursæld mikil. Í hreppnum er einn þéttbýliskjarni, Flúðir. Flúðahverfið byggðist í upphafi í kringum barnaskólann en sveitarfélagið keypti 30 hektara úr landi Hellisholta árið 1929. Fyrsta íbúðarhúsið var svo reist 1940, Olgeirshús, síðar nefnt Gilsbakki. Á Flúðum eru um 400 íbúar og um 800 í hreppnum öllum. úr bæklingnum Gönguleiðir í Hrunamannahreppi. Hann er stútfullur af skemmtilegum fróðleik um fimmtán gönguleiðir og hægt er að hlaða honum niður af www.fludir.is.

HRuNAdANSiNN, YGGLiBRúNiN OG „ALLiR KRAKKAR“ Kirkjan sem nú stendur í Hruna var að stofni til byggð árið 1865 en turninn var endurnýjaður 1908 eftir fárviðri. Sögur segja, að hún hafi staðið uppi á klapparhæðinni Hruna og þar sé hægt að sjá Hrunakarlinn (mannsmynd, eða öllu heldur tröllsmynd) í klettabelti efst í hæðinni. Kirkja reis líklega fyrst í Hruna á 11. öld sem var að líkum þingstaður þegar á 10. öld. Séra Valdimar Briem

kom munaðarlaus að Hruna á 19. öld og ólst þar upp, varð síðar þjóðkunnur prestur og sálmaskáld á Stóra-Núpi. Munnlegar heimildir úr Hrunamannahreppi segja að hann hafi á barnsaldri í Hruna ort söngtexta sem allir kunna og hefst svona: Allir krakkar, allir krakkar/eru í skessuleik. Sagan segir að eitt sinn hafi setið í Hruna prestur sem hélt dansleik með sóknarbörnunum á jólanótt. Eitt sinn stóð dansleikurinn óvenju lengi og kölski kom til skjalanna, gretti sig framan í kirkjugesti og dró kirkjuna með öllum sem voru í henni niður í undirdjúpin. Indriði Einarsson samdi leikritið „dansinn í Hruna“ upp úr sögunni. Þorvaldur Gissurarson bjó í Hruna 1182-1225. Gissur sonur hans (1208-1268) ólst upp í Hruna og varð voldugasti maður í Sunnlendingafjórðungi, friðsamur maður en dróst inn í harðvítugar deilur Sturlungaaldar. Gissur varð liðsmaður Hákonar gamla og síðar jarl hans á Íslandi frá 1258 til æviloka. Sturla Sighvatsson kvæntist í Hruna og Þorvaldur sýndi gestinum og stórmenninu Sighvati


heiðarbyggð

HEiðARBYGGð Við FLúðiR Kennarasamband Íslands á þrettán orlofshús í Heiðarbyggð. Húsin eru í landi Ásatúns í Hrunamannahreppi. Sex hús voru tekin í notkun sumarið 2002 og önnur sex árið 2008/2009. Eldri húsin (1-3-5-7-9-11) eru 87m² en nýju húsin (2-46-8-10-12) eru 99m². Stofa er vel búin húsmunum með útvarpi/ geislaspilara, DVD-spilara og sjónvarpi með Stöð 2 og Sýn. Í húsunum eru ýmist þrjú eða fjögur svefnherbergi, tvö með hjónarúmi auk barnarúms og eitt eða tvö herbergi með kojum. Sængur og koddar eru fyrir átta. Ekki er séð fyrir sængurverum. Barnarúm og barnastólar eru í öllum húsunum. Í eldhúsi eru öll algeng eldhúsáhöld og rafmagnstæki, s.s. uppþvottavél, eldavél með ofni, örbylgjuofn, ísskápur, kaffivél, samlokugrill, blandari, vöfflujárn, þeytari og brauðrist. Gasgrill fylgir hverju húsi. Stór 40m² verönd með útihúsgögnum og heitur pottur eru við hvert hús. Sameiginlegt leiksvæði fyrir yngri börn er við hús nr. 3 og 14. Við hús nr. 9 er einnig leikvöllur og körfuboltavöllur. Orlofssjóður KÍ á einnig Háamóa 14 í Heiðarbyggð sem er 63m² hús með 29 m² gestahúsi og gistingu fyrir átta manns. Í vikuleigu eru húsin leigð frá föstudegi til föstudags. Gestir mega koma í húsin kl.16.00 og losa þarf þau eigi síðar en kl.12.00 brottfarardag. Sjá kynningu á orlofshúsunum á www.ki.is FLAKKARAHúS Nýju húsin, nr. 2-4-6-14, og eldri húsin 1-3-5 er hægt að bóka sem flakkara á orlofsvefnum frá 3. maí. Verð er 8.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. Hver sólarhringur reiknast sem sex orlofspunktar í frádrátt. Sumarleigutími í vikuleigu er frá 4. júní til 27. ágúst. Vikuleiga, nýju húsin nr. 8, 10 og 12 og eldri húsin nr. 7, 9 og 11. IV. verðflokkur: A verð: 24.000.- B verð: 22.000.Punktar: A 60, B 48.

(föður brúðgumans) börn sín. Sighvati fannst þau mennileg, allt þar til augasteinninn Gissur var leiddur fram. „Hér er nú ástin mín, Sighvatur bóndi, og það þætti mér allmiklu skipta, að þér litist giftusamlega á þenna mann,“ sagði Þorvaldur. Sighvatur var fár og horfði á hann langa stund. En Gissur stóð kyrr og horfði einarðlega á móti Sighvati. Sighvatur tók þá til orða og heldur stutt: „Ekki er mér um ygglibrún þá.“ Frá þessu er sagt í Sturlungu. Heimildir: Grein í lesbók mbl. 19. desember 1998 eftir Gísla sigurðsson (mjög fróðleg), upplýsingar af vef nat.is og loks hin sígilda sturlunga.

GöNGuFERðiR Í HRuNAmANNAHREppi Hreppurinn hefur staðið fyrir skipulögðum gönguferðum í níu sumur undir fararstjórn bænda og annarra staðkunnugra. Svo verður einnig nú og verða gönguferðirnar kynntar á Flúðir.is. Þar kennir margra grasa og meðal annars hefur verið gengið eftir götum í Langholtsfjalli en þar hermir sagan að nykur hafist við í Vatnsdalsvatni. Sagan og þjóðsögur eru í hverju spori þegar gengið er um hreppinn, leiðarlýsingar er hægt að lesa á www.fludir.is.

FERÐABLAÐ KÍ 2010

11


hÖfuðbOrgarsvÆðið / vesturland

REYKjAVÍK - SANdAVAð 1, NORðLiNGAHOLTi Íbúðin, 87m² þriggja herbergja íbúðir á efstu hæð með lyftu. Gisting er fyrir fjóra. Stofa er með sófasetti, borðstofusetti, sjónvarpi, útvarpi og geislaspilara. Svefnherbergi eru tvö og svefnsófi í stofu. Sængur og koddar eru fyrir sex. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldavél, ísskáp og uppþvottavél. Salerni er með baðkeri. úti eru stórar 14m² svalir með kolagrilli. Útsýni er yfir Elliðavatnssvæðið, Bláfjöll og Hengil. Leigutími er frá 1. júní til 31. ágúst. punktar: 2 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

KÓpAVOGuR - ÁSAKÓR 8 Íbúðin er 124m², á þriðju hæð í nýju fjölbýlishúsi með lyftu. Gisting er fyrir sex. Stofa er með sófasetti, borðstofusetti, sjónvarpi, útvarpi og geislaspilara. Svefnherbergi eru tvö og svefnsófi í stofu. Sængur og koddar eru fyrir sex. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldavél, tvöföldum ísskáp og uppþvottavél. Salerni er með sturtu. úti eru stórar svalir með útihúsgögnum og gasgrilli. Glæsilegt útsýni. Leigutími er frá 20. maí til 16. ágúst. Verð fyrir fyrstu nótt er 9.000.-, fyrir aðra nótt 6.000.- en verð fyrir fimm næstu nætur fer lækkandi. punktar: 2 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

KÓpAVOGuR - dYNSALiR 2 (íbúð 101) Íbúðin er 58m², á jarðhæð í nýlegu litlu fjölbýlishúsi. Gisting er fyrir tvo til fjóra. Stofa er með sófa og sófaborði, skrifborði, bókahillu, sjónvarpi, DVD-spilara, útvarpi með geislaspilara o.fl. Útgengt á pall. Svefnherbergi er eitt með góðum fataskápum og hjónarúmi, dýnur fyrir tvö börn. Sængur og koddar eru fyrir fjóra. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði, klútum og handklæðum. Eldhúskrókur er rúmgóður með eldavél og ísskáp. Salerni er með baðkari/sturtu. úti er pallur. Leigutími er frá 4. júní til 13. ágúst. Verð fyrir fyrstu tvær næsturnar er 8.000.-, og síðan kr. 4.000.- fyrir næstu nætur. punktar: 2 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

HVALFjARðARSTRöNd EYSTRA-miðFELL, AuSTuRBALi Bústaðurinn er 50m² sumarhús auk svefnlofts. Gisting er fyrir átta. Stofa er með tvíbreiðum svefnsófa og sjónvarpi. Svefnherbergi eru tvö auk svefnlofts. Annað svefnherbergið er með hjónarúmi en hitt með tvíbreiðu rúmi og koju. Á svefnlofti eru þrjár dýnur. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir átta. Hægt er að leigja rúmfatnað hjá umsjónarmanni og einnig eru í boði lokaþrif gegn gjaldi. Eldhús er með borðkrók, eldavél og ísskáp. Salerni er með sturtu. úti er sólpallur með borði og stólum ásamt heitum potti og kolagrilli. Staður: Bústaðurinn stendur í landi Eystra-Miðfells og frá honum er fallegt útsýni yfir Hvalfjörð. Stutt er í sundlaug að Hlöðum. Góðar gönguleiðir og golfvöllur eru í næsta nágrenni og veiði í vötnum í Svínadal. Gæludýr eru velkomin. Leigutími er frá 4. júní til 27. ágúst. Verð: III. verðflokkur: A verð: 21.000.- B verð: 19.000.- punktar: A 48, B 36.

HVALFjARðARSTRöNd - EYSTRA-miðFELL, HÁiBALi Bústaðurinn er 60m². Gisting er fyrir sjö. Stofa er með tvíbreiðum svefnsófa og sjónvarpi. Svefnherbergi eru tvö. Annað þeirra er með hjónarúmi en hitt með tvíbreiðu rúmi og koju. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir sjö. Hægt er að leigja rúmfatnað hjá umsjónarmanni og einnig eru í boði lokaþrif gegn gjaldi. Eldhús er með borðkrók og uppþvottavél. Þvottavél er í geymslu. Salerni er með sturtu. úti er sólpallur með borði og stólum ásamt heitum potti og kolagrilli. Staður: Bústaðurinn stendur í landi Eystra-Miðfells og frá honum er fallegt útsýni yfir Hvalfjörðinn. Stutt er í sundlaug að Hlöðum. Góðar gönguleiðir og golfvöllur eru í næsta nágrenni og veiði í vötnum í Svínadal. Leigutími er frá 4. júní til 27. ágúst. Verð: III. verðflokkur: A verð: 21.000.- B verð: 19.000.- punktar: A 48, B 36.

REYKjAVÍK - HVERAFOLd 2ja herb. 62m² íbúð - hundar velkomnir. Nýkomið! Sjá á orlofsvefnum á www.ki.is

12

FERÐABLAÐ KÍ 2010


vesturland

HVALFjARðARSVEiT - HAFNARSEL Í öLVERSLANdi uNdiR HAFNARFjALLi Bústaðurinn er 94m². Gisting er fyrir átta. Stofa er með sófasetti og sjónvarpi. Svefnherbergi eru þrjú. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir átta. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með borðkrók, örbylgjuofni, eldavél og ísskáp. Salerni er með sturtu. úti er sólpallur með borði og stólum ásamt heitum potti og kolagrilli. Staður: Bústaðurinn stendur undir Hafnarfjalli. Stutt er í Borgarnes. Leigutími er frá 4. júní til 27. ágúst.Verð: III. verðflokkur: A verð: 21.000.- B verð: 19.000.- punktar: A 48, B 36.

SKORRAdALuR - iNdRiðASTAðiR, djúpiLæKuR 14 Bústaðurinn er 32m² auk svefnlofts. Gisting er fyrir fimm til sjö. Stofa er með hornsófa, sjónvarpi, DVD-spilara og útvarpi. Svefnherbergi eru tvö, annað með kojum en hitt með tvíbreiðu rúmi (130 cm). Á svefnlofti er ein dýna f. barn og ein 130 cm breið dýna. Sængur og koddar eru fyrir fimm. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með ísskáp, eldavél með tveimur hellum og litlum ofni. Salerni er með sturtu. úti er gasgrill á sólpalli og sólhúsgögn. Staður: Bústaðurinn stendur við Skorradalsvatn. Veiðileyfi er í vatninu. Lóðin er austasta lóðin í landi Indriðastaða og rennur lækur við lóðarmörkin. Leigutími er frá 18. júní til 13. ágúst. Verð er 5.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 4 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

BORGARFjöRðuR HRÍSmÓAR 9 Í LANdi SiGNýjARSTAðA Bústaðurinn er 53m² auk 25m² svefnlofts. Gisting er fyrir sex. Stofa er með sófasetti og sjónvarpi, útvarpi, DVD-spilara og myndbandstæki. Svefnherbergi eru tvö, annað með hjónarúmi og hitt með 90 cm breiðri koju, fjórar dýnur eru á svefnlofti, átta sængur og koddar. Barnarúm. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með ísskáp, eldavél með ofni, uppþvottavél og örbylgjuofni. Barnastóll. Salerni er með sturtu. úti er góður sólpallur með gasgrilli. Staður: Bústaðurinn stendur við Hvítá. Gæludýr eru velkomin. Leigutími er frá 18. júní til 13. ágúst. Verð er 6.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 5 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

BORGARFjöRðuR STÓRA FjALL Húsið er 69 m² með svefnlofti. Gisting er fyrir átta. Stofa er með tveimur sófum, tveimur baststólum, sjónvarpi og útvarpi. Svefnherbergi eru tvö með tvíbreiðum rúmum. Á svefnlofti eru dýnur fyrir fjóra. Svefnpláss er fyrir allt að átta. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með borðkróki, gaseldavél og uppþvottavél. Salerni er með sturtu. úti er pallur með rafmagnshitapotti, húsgögnum og gasgrilli. Leigutími er frá 18. júní til 20. ágúst. Verð er 6.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 5 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

KOLBEiNSSTAðAHREppuR Á mýRum - STAKKHOLT Bústaðurinn er 65m² með svefnlofti. Gisting er fyrir átta. Stofa er með hornsófa, kamínu, DVD-spilara og sjónvarpi. Svefnherbergi eru þrjú, eitt með hjónarúmi, annað með svefnsófa og þriðja með koju. Á svefnlofti eru dýnur fyrir þrjá. Sængur og koddar eru fyrir átta. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með tveimur hellum, ofni, ísskáp og þvottavél. Salerni er með sturtu. úti er sólpallur með gasgrilli. Leigutími er frá 11. júní til 20. ágúst. Verð er 5.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 4 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

FERÐABLAÐ KÍ 2010

13


vesturland / vestfirðir

HELLiSSANduR - SKÓLABRAuT 8 Húsið er 145m². Gisting er fyrir átta. Stofa er með svefnsófa ásamt sófasetti, sjónvarpi og útvarpi. Svefnherbergi eru fjögur, eitt með hjónarúmi, tvö með tveimur rúmum í hvoru og í því fjórða er svefnsófi. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir átta. Barnarúm er í húsinu. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er stórt og samliggjandi borðstofu. Í eldhúsi er eldavél m/ofni, ísskápur m/frysti og uppþvottavél. Salerni eru tvö. Annað með sturtu en hitt með baðkari. úti er stétt með kolagrilli. Leigutími er frá 11. júní til 20. ágúst. Húsið er ekki í leigu 9. – 11. júlí og 23. – 25. júlí. Verð er 6.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 5 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

BúðARdALuR - THOmSENSHúS Húsið er 90m² timburhús, hæð og ris. Gisting er fyrir sex til átta. Stofa er með sófasetti og sjónvarpi. Svefnherbergi: Í risi eru tvö rúmgóð svefnherbergi með fimm rúmum ásamt barnarúmi og aukadýnum. Allt að átta geta gist í húsinu en sængur og koddar eru fyrir sex. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með ísskáp, örbylgjuofni og eldavél m/ofni. Salerni er með sturtu. Staður: Húsið á sér merka sögu og er fyrsta húsið sem var byggt í Búðardal. Það stendur á friðsælum stað við sjóinn og er gott að fara þaðan í fjöru- og gönguferðir um nágrennið. Leigutími er frá 11. júní til 13. ágúst. Verð: I. verðflokkur: A verð: 15.000.- B verð: 13.000.- punktar: A 21, B 15.

BARðASTRöNd - æGiSHOLT, KROSSHOLTum Húsið er 120m² einbýlishús. Gisting er fyrir allt að átta. Stofa er með sófasetti, útvarpi og sjónvarpi. Svefnherbergi eru þrjú. Í einu er hjónarúm en í hinum 90 cm rúm. Tvær dýnur eru í húsinu. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir átta. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með ísskáp, eldavél og uppþvottavél. Einnig er þvottavél í húsinu. Salerni er með baðkari og sturtu. úti er stór verönd með kolagrilli og heitum potti. Sundlaug er á staðnum. Leigutími er frá 4. júní til 27. ágúst. Verð: er 7.500.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 6 punktar fyrir sólarhring.

BARðASTRöNd - LiTLAHLÍð Húsið er 27m², lítið sumarhús. Gisting er fyrir allt að fjóra. Stofa er með sófa, útvarpi, DVD-spilara og sjónvarpi (næst illa). Svefnherbergi er eitt, með hjónarúmi og barnarúmi. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir fjóra. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með ísskáp, eldavél og uppþvottavél. Salerni er með sturtu. úti er verönd með kolagrilli. Leigutími er frá 18. júní til 13. ágúst. Verð er 5.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 4 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

pATREKSFjöRðuR - SiGTúN 45 Húsið er 98m² raðhús. Gisting er fyrir sjö. Stofa er með tveimur sófum, sem hægt er að breyta í svefnsófa, útvarpi og sjónvarpi. Svefnherbergi eru tvö. Í öðru er hjónarúm og í hinu er koja með breiðri neðri koju. Barnarúm fylgir húsinu. Svefnpláss er fyrir sjö en sængur og koddar eru fyrir átta. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldavél og ísskáp. Salerni er með sturtu. úti sunnan við húsið er verönd með garðhúsgögnum og kolagrilli. Leigutími er frá 18. júní til 13. ágúst. Verð: II. verðflokkur: A verð: 18.000.- B verð: 16.000.- punktar A 36, B 24.

14

FERÐABLAÐ KÍ 2010


vestfirðir

TÁLKNAFjöRðuR - TúNGATA 21 Íbúðin er 76m², fjögurra herbergja, í raðhúsi á jarðhæð. Gisting er fyrir sex. Stofa er rúmgóð með sjónvarpi, borðstofuborði með átta stólum og sófasetti. Svefnherbergi eru þrjú, hjónaherbergi og tvö minni herbergi. Í einu herbergi er hjónarúm, koja í öðru en rúm í því þriðja. Í íbúðinni er gestabeddi. Svefnpláss er fyrir fimm í rúmi og einn á bedda. Sængur og koddar eru fyrir sex. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldavél og ísskáp. Salerni er með baði og sturtu. úti er kolagrill. Gæludýr eru velkomin. Leigutími er frá 4. júní til 27. ágúst. Verð: II. verðflokkur: A verð: 18.000.- B verð: 16.000.- punktar: A 36, B 24.

ÞiNGEYRi - AðALSTRæTi 19 Íbúðin er 120m², efri hæð og ris. Gisting er fyrir ellefu til tólf. Stofa er í risi með sófasetti, sjónvarpi og útvarpi. Svefnherbergi eru þrjú. Svefnpláss er fyrir fimm í rúmum og sex til sjö á dýnum í stofu. Sængur og koddar eru fyrir tíu og hægt að fá fleiri. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldavél, örbylgjuofni og ísskáp. Salerni er á báðum hæðum, sturta og þvottavél. úti er kolagrill. Staður: Ágætis sundlaug, víkingasigling. Stutt er yfir í Arnarfjörð til Hrafnseyrar og á Látrarbjarg. Gæludýr eru velkomin. Leigutími er frá 18. júní til 13. ágúst. Verð er 5.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 4 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

ÞiNGEYRi - HAFNARSTRæTi 3 Húsið er 160m². Gisting er fyrir níu. Stofa er með sófasetti, sjónvarpi, DVD-spilara og útvarpi með geislaspilara. Svefnherbergi eru þrjú. Í tveimur eru tvíbreið rúm og í því þriðja er koja og stakt rúm. Í stofu er svefnsófi. Barnaferðarúm er í húsinu. Sængur og koddar eru fyrir níu. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldavél með ofni, örbylgjuofni og ísskáp. Salerni er á báðum hæðum með sturtu og þvottavél. úti er borð með bekkjum og gasgrill, sækja má gas í söluskála N1. Gæludýr eru velkomin. Leigutími er frá 11. júní til 20. ágúst. Húsið er ekki í leigu 2. - 9. júlí og 16. - 23. júlí. Verð er 5.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 4 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

FLATEYRi - HjALLAVEGuR 9 Íbúðin er 60m² endaíbúð á jarðhæð með sérinngangi. Gisting er fyrir sex. Stofa er með hornleðursófa sem hægt er að draga fram og gera að rúmi. Þar er útvarp, sjónvarp og geislaspilari. Svefnherbergi eru tvö, annað stórt með tveimur rúmum og hitt lítið með koju og er neðri kojan tvíbreið. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir sex. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði en hægt er að leigja rúmföt hjá umsjónarmanni. Eldhús er með eldavél, örbylgjuofni og ísskáp. Salerni er með baðkeri og sturtu. úti er sólpallur sem vísar í suður-vestur og norðvestur. Þar eru borð, stólar og gasgrill. Staðurinn býður upp á skemmtilegar gönguleiðir, sundlaug, kajakferðir og sjóstangaveiði. Leigutími er frá 18. júní til 13. ágúst. Verð er 5.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. Punktar: 4 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

SúðAVÍK - AðALGATA 2A (tveGGja Herb. íbúð í blokk) Íbúðin er tveggja herbergja íbúð í blokk. Gisting er fyrir fjóra fullorðna og tvö börn. Stofa er með sófa, svefnsófa, sjónvarpi og útvarpi. Svefnherbergi er eitt. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir sex. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Svefnpláss er fyrir tvo í hjónaherbergi, tvo fullorðna í svefnsófa í stofu og tvö börn í sófum. Barnarúm. Eldhús er með ísskáp og eldavél m/ofni. Salerni er með baðkari með sturtu. úti eru svalir með kolagrilli. Staður: Náttúrufegurð er mikil og afar veðursælt er á svæðinu. Margar fagrar gönguleiðir eru í Álftafirði og nágrenni og stutt er til Ísafjarðar og Bolungarvíkur. Leigutími er frá 4. júní til 27. ágúst. Verð fyrir minni íbúð er I. verðflokkur: A verð: 15.000.- B verð: 13.000. punktar: A 21, B 15.

öNuNdARFjöRðuR – Í LANdi ÞÓRuSTAðA Bústaður – 54m². FLAKKARi Nýkomið! Sjá á orlofsvefnum á www.ki.is

ÍSAFjöRðuR – FjARðARSTRæTi 6 2ja herb. íbúð – 77m². FLAKKARi Nýkomið! Sjá á orlofsvefnum á www.ki.is

FERÐABLAÐ KÍ 2010

15


vestfirðir / nOrðurland

SúðAVÍK - AðALGATA 2A (FjöGurra Herb. íbúð í blokk) Íbúðin er 80m² fjögurra herbergja íbúð á 1. hæð í suðurenda í blokk. Gisting er fyrir átta til níu. Stofa er með sófa og svefnsófa, sjónvarpi og útvarpi. Svefnherbergi eru þrjú. Svefnpláss, sængur og koddar fyrir átta. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Svefnpláss er fyrir sex í rúmum (þar af tvo í koju) og tvö til þrjú börn í stofu. Eldhús er með ísskáp og eldavél með ofni. Salerni er með baðkari með sturtu. úti eru svalir með kolagrilli. Staður: Náttúrufegurð er mikil og afar veðursælt er á svæðinu. Margar fagrar gönguleiðir eru í Álftafirði og nágrenni og stutt er til Ísafjarðar og Bolungarvíkur. Leigutími er frá 4. júní til 27. ágúst. Verð fyrir stærri íbúð er II. verðflokkur: A verð: 18.000.- B verð: 16.000.- punktar: A 36, B 24.

HÓLmAVÍK - KÓpNESBRAuT 9 Húsið er 90m², á þremur hæðum. Gisting er fyrir allt að átta. Stofa er með sófasetti og sjónvarpi. Svefnherbergi er eitt og stórt svefnloft. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir átta. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með ísskáp, eldavél með ofni og uppþvottavél. Salerni er með sturtu. Leigutími er frá 11. júní til 13. ágúst. Verð: II. verðflokkur: A verð: 18.000.- B verð: 16.000.- punktar: A 36, B 24.

VÍðidALuR - KOLuSEL (HvarF) Bústaðurinn er 58m² auk 22m² svefnlofts. Gisting er fyrir allt að tíu. Stofa er með hornsófa og sjónvarpi. Svefnherbergi eru tvö. Annað með hjónarúmi, hitt með koju. Á svefnlofti er svefnpláss fyrir tíu á dýnum. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir tíu. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldavél með bakarofni, ísskáp og örbylgjuofni. Salerni er með sturtu. úti er verönd með gasgrilli og heitum rafmagnspotti. Staður: Stutt er til þekktra staði, s.s. Hvítserks, Borgarvirkis, Hindisvíkur og Kolugljúfurs. Leigutími er frá 4. júní til 27. ágúst. Verð: III. verðflokkur: A verð: 21.000.- B verð: 19.000.- punktar: A 48, B 36.

VATNSdALuR - uNdiRFELL Bústaðurinn er 80m². Gisting er fyrir sex. Stofa er rúmgóð með hornsófa og sjónvarpi. Svefnherbergi eru þrjú, tvö með tvíbreiðum rúmum og eitt með koju. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir sex og tvær lausar dýnur. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldavél með ofni, ísskáp og örbylgjuofni. Salerni er með sturtu og gufubaði. úti er heitur pottur, verönd með hengirúmi, kolagrilli og gasgrilli. Stór lóð með leiktækjum. Staður: Undirfell er í Vatnsdal, 14 km sunnan við hringveginn, vestan megin í dalnum. Leigutími er frá 18. júní til 9. júlí, frá 23. júlí til 6. ágúst og frá 20. ágúst til 3. september. Verð: III. verðflokkur: A verð: 21.000.- B verð 19.000.- punktar: A 48, B 36.

BLöNduÓS - BRAuTARHVAmmuR, HúS NR. 21 Bústaðurinn er 56m². Gisting er fyrir sex. Stofa er með svefnsófa (fyrir tvo), DVDspilara, sjónvarpi og útvarpi. Svefnherbergi eru tvö, í öðru er hjónarúm en tvö rúm í hinu. Sængur og koddar eru fyrir sex til átta. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Í húsinu eru barnarúm og barnastóll. Eldhús er með borðkróki, örbylgjuofni, eldavél með ofni og ísskáp. Salerni er með sturtu. Í þjónustuhúsi á svæðinu er þvottavél. úti er pallur með heitum potti, útihúsgögnum og gasgrilli. Staður: Eigandi veitir 10% afslátt af veitingum í Pottinum og pönnunni á Blönduósi þegar gist er í húsinu. Leigutími er frá 4. júní til 27. ágúst. Verð er 6.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 5 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

16

FERÐABLAÐ KÍ 2010


nOrðurland

HúNAVATNSSýSLA - HAFNiR Á SKAGA Bústaðurinn er 55m² auk 15m² svefnlofts. Gisting er fyrir átta. Stofa og eldhús eru samliggjandi. Hornsófi er í stofu og DVD-spilari en sjónvarp næst ekki. Svefnherbergi eru tvö á neðri hæð. Fjögur rúm eru uppi á svefnlofti. Sængur og koddar eru fyrir átta. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldavél með ofni og ísskáp. Salerni er með sturtu. úti er heitur rafmagnspottur, sólhúsgögn og gasgrill. Staður: Hafnir eru í Skagabyggð, 30 km frá Skagaströnd. Þar er mikið útsýni og sérstök náttúrufegurð. Gönguleiðir eru ótakmarkaðar. Góð veiði er á Skagaheiði. Leigutími er frá 25. júní til 6. ágúst. Verð er 6.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 5 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

HÓLAR Í HjALTAdAL (Fimm Herb. íbúð) Íbúðin er 98m². Gisting er fyrir fimm. Stofa er með tvo þriggja sæta sófa. Svefnherbergi eru fjögur, í hjónaherbergi eru tvö 90 cm breið og 200 cm löng rúm. Í minni herbergjum er eitt samskonar rúm. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldavél og ísskáp. Salerni er með sturtu. Þvottavél er í þvottahúsi. úti er hægt að ganga beint úr stofu á jarðhæð. Staður: Húsið er í nýrri byggð á Hólum og í um fimm mínútna göngufjarlægð frá dómkirkjunni og ferðaþjónustunni. Fjölbreyttar gönguleiðir eru um Hólaskóg sem er rétt ofan við húsið. Í nágrenninu eru margvíslegir möguleikar til afþreyingar, svo sem söfn, veiði, golf, sundlaugar og skoðunarferðir. Leigutími er frá 11. júní til 20. ágúst. Verð er 6.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 5 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

HÓLAR Í HjALTAdAL (þriGGja Herb. íbúð) Íbúðin er 78m². Gisting er fyrir þrjá. Stofa er með þriggja sæta sófa. Svefnherbergi eru tvö, í hjónaherbergi eru tvö 90 cm breið og 200 cm löng rúm. Í minna herbergi er eitt samskonar rúm. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldavél og ísskáp. Salerni er með sturtu. Þvottavél er í þvottahúsi. úti eru svalir. Staður: Húsið er í nýrri byggð á Hólum og í um fimm mínútna göngufjarlægð frá dómkirkjunni og ferðaþjónustunni. Fjölbreyttar gönguleiðir eru um Hólaskóg sem er rétt ofan við húsið. Í nágrenninu eru margvíslegir möguleikar til afþreyingar, svo sem söfn, veiði, golf, sundlaugar og skoðunarferðir. Leigutími er frá 11. júní til 20. ágúst. Verð er 5.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 4 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

LANGidALuR - SKARð Bústaðurinn er 70m² auk 20 m² svefnlofts. Gisting er fyrir sex. Stofa er með tveggja og þriggja sæta sófum, útvarpi m/geislaspilara og sjónvarpi. Svefnherbergi eru þrjú. Í einu er hjónarúm (140 cm) og tvær dýnur (70 cm). Í hinum er 90 cm breitt rúm, eitt í hvoru herbergi. Á svefnlofti er hjónarúm og tvö 90 cm breið rúm. Sængur og koddar eru fyrir sex. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldavél m/bakaraofni, örbylgjuofni og ísskáp m/frystihólfi. Salerni er með sturtu. úti er 100 m² verönd með kolagrilli og heitum rafmagnspotti. Staður: Bústaðurinn stendur í ræktuðu skóglendi í miðjum Langadal, austan Geitaskarðs, um 11 km frá Blönduósi. Góðir möguleikar til lengri og styttri gönguferða. Í nágrenninu eru margskonar afþreyingarmöguleikar, s.s. söfn, hestaleigur, veiði, golf, sundlaugar og skoðunarferðir. Leigutími er frá 11. júní til 9. júlí. Verð: III. verðflokkur: A verð: 21.000.- punktar: A 48, B 36.

VARmAHLÍð Í SKAGAFiRði REYKjARHÓLSVEGuR 16 OG 18A Bústaðirnir eru 60m² með gistingu fyrir sex. Stofa er með hornsófa/svefnsófa, útvarpi m/geislaspilara, DVD-spilara og sjónvarpi. Svefnherbergi eru þrjú. Í einu þeirra er hjónarúm og koja en svefnsófar í hinum. Sængur og koddar eru fyrir sex. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldavél m/ofni, ísskáp og örbylgjuofni. Salerni er með sturtu. úti er verönd með útihúsgögnum, gasgrilli og heitum rafmagnspotti. Staður: Stutt er í leikaðstöðu fyrir börn. Í næsta nágrenni er flúðasigling, hestaleigur, gönguleiðir í skóginum og sundlaug. Leigutími er frá 1. júní til 31. ágúst. Húsin eru ekki í leigu 28. júní – 4. júlí. Verð er 6.500.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 5 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

FERÐABLAÐ KÍ 2010

17


nOrðurland / aKureyri

KjARNABYGGð - GATA NORðuRLjÓSANNA NR. 3 Húsið er 55m² með gistingu fyrir sex. Stofa er vel búin húsgögnum með útvarpi/ geislaspilara, myndbandstæki og sjónvarpi. Svefnherbergi eru þrjú. Í einu þeirra er hjónarúm og koja en svefnsófar í hinum. Sængur og koddar eru fyrir sex. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús (krókur) er með eldavél, ofni og ísskápi. Salerni er með sturtu. úti er verönd með útihúsgögnum og heitum potti, í útigeymslu er gasgrill. Staður: Stutt er í leikaðstöðu fyrir börn. Leigutími er frá 4. júní til 27. ágúst. Húsið er ekki í leigu 11. - 18. júní og 13. - 20. júlí. Verð: III. verðflokkur: A verð: 21.000.B verð: 19.000,- punktar: A 48, B 36.

AKuREYRi - BYGGðARVEGuR 86 Íbúðin er 130m² á miðhæð. Gisting fyrir tólf. Stofa er með flatskjá, DVD-spilara og hljómflutningstækjum. PC tölva er á staðnum en ekki nettenging. Svefnherbergi eru þrjú. Hjónarúm og koja eru í hverju þeirra. Sængur og koddar eru fyrir tólf. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldavél, ísskáp, uppþvottavél og örbylgjuofni með grilli. Salerni er með baðkeri og sturtu. Þvottavél og þurrkari eru í íbúðinni. úti eru svalir. Leigutími er frá 11. júní til 20. ágúst. Verð er 7.500.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 6 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

AKuREYRi - HAFNARSTRæTi 81 (stúdíóíbúðir) Íbúðirnar eru 35 - 47m². Gisting er fyrir fjóra. Stofa er með tvíbreiðum svefnsófa, DVD-spilara og sjónvarpi. Svefnherbergi. Í stúdíóíbúðunum er ekki svefnherbergi. Svefnstæði er fyrir fjóra, þ.e. tvíbreitt rúm og svefnsófi. Sængur og koddar eru fyrir fjóra. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldhúskrók, eldavél m/ofni og ísskáp. Salerni er með sturtu. Leigutími er frá 1. júní til 31. ágúst. Verð er 6.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 4 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

AKuREYRi - HAFNARSTRæTi 81 (tveGGja Herb. íbúðir) Íbúðirnar eru um 70m². Gisting er fyrir fjóra. Stofa er með tvíbreiðum svefnsófa, DVD-spilara og sjónvarpi. Svefnherbergi er eitt. Svefnpláss er fyrir fjóra, tvíbreitt rúm og svefnsófi í stofu. Sængur og koddar eru fyrir fjóra. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldhúskrók, eldavél m/ofni og ísskáp. Salerni er með sturtu. Leigutími er frá 1. júní til 31. ágúst. Verð er 7.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 5 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

AKuREYRi - HAFNARSTRæTi 100 (tveGGja Herb. íbúðir) Íbúðirnar eru um 56m². Gisting er fyrir fjóra. Stofa er með tvíbreiðum svefnsófa, DVD-spilara og sjónvarpi. Svefnherbergi er eitt. Svefnpláss er fyrir fjóra, tvíbreitt rúm og svefnsófi í stofu. Sængur og koddar eru fyrir sex. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldhúskrók, eldavél, örbylgjuofni og litlum/stórum ísskáp (stór í nr. 204). Salerni er með sturtu. Leigutími er frá 11. júní til 20. ágúst. Verð er 5.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 4 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

18

FERÐABLAÐ KÍ 2010


Fosshótel vinalegri um allt land

Nýttu þér gistimiðana frá Fosshótelum

REYKJAVÍK: Fosshótel Baron Fosshótel Lind Fosshótel Suðurgata Garður Inn gistiheimili VESTURLAND: Fosshótel Reykholt NORÐURLAND: Fosshótel Dalvík

ALLT KLÁRT FYRIR ÞÍNA HEIMSÓKN

Fosshótel Laugar Fosshótel Húsavík AUSTURLAND: Fosshótel Vatnajökull Fosshótel Skaftafell SUÐURLAND: Fosshótel Mosfell

Bókaðu á bokun@fosshotel.is

V I N A L E G R I U M A L LT L A N D

FOSSHÓTEL / SIGTÚN 38 / 105 REYKJAVÍK SÍMI: 562 4000 / FAX: 562 4001 E-MAIL: sales@fosshotel.is

HESTASPORT

ÆVINTÝRAFERÐIR Meetingpoint Varmahlíð

Sími: 453 8383

www.activitytours.is

Simply more fun...


aKureyri

AKuREYRi - dREKAGiL 21 (tveGGja Herb. íbúðir) Íbúðirnar eru 54m². Gisting er fyrir fimm. Svefnherbergi er eitt. Svefnpláss er fyrir fimm, tvíbreitt rúm, svefnsófi og dýnur. Sængur og koddar eru fyrir fimm. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði en hægt er að leigja hann. Stofa er með tvíbreiðum svefnsófa og sjónvarpi með DVD-spilara. Eldhús er með eldhúskrók. Gestir hafa aðgang að þvottahúsi. Salerni er með sturtu. Leigutími er frá 4. júní til 13. ágúst. Verð: I. verðflokkur: A verð: 15.000.- B verð: 13.000.- punktar: A 21, B 15.

AKuREYRi - dREKAGiL 21 (þriGGja Herb. íbúðir) Íbúðirnar eru 70m². Gisting er fyrir sex. Svefnherbergi eru tvö. Svefnpláss er fyrir sex, tvíbreitt rúm, tvö stök rúm og svefnsófi. Sængur og koddar eru fyrir sex. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði en hægt er að leigja hann. Stofa er með tvíbreiðum svefnsófa og sjónvarpi með DVD-spilara. Eldhús er með eldhúskrók. Gestir hafa aðgang að þvottahúsi. Salerni er með sturtu. Leigutími er frá 4. júní til 13. ágúst. Verð: II. verðflokkur: A verð: 18.000.- B verð: 16.000.- punktar: A 48, B 36.

AKuREYRi - ÞÓRuNNARSTRæTi 104 Íbúðin er 100m² á miðhæð. Gisting er fyrir sex. Stofa er með svefnsófa og útvarpi m/kassettutæki, geislaspilara og sjónvarpi. Svefnherbergi eru þrjú. Stórt rúm (150 cm) er í einu þeirra. Sængur og koddar eru fyrir sex. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með ísskáp, eldavél og ofni. Salerni er með baðkari og sturtu. úti eru stórar suðvestur svalir með kolagrilli. Leigutími er frá 4. júní til 13. ágúst. Verð: I. verðflokkur: A verð: 15.000.- B verð: 13.000.- punktar: A 21, B 15.

AKuREYRi - HRÍSALuNduR 18F Íbúðin er u.þ.b. 50m² á þriðju hæð í blokk. Gisting er fyrir tvo fullorðna og tvö börn. Stofa er með sófasetti og borðstofusetti, útvarpi m/geislaspilara, sjónvarpi og myndbandstæki. Svefnherbergi er eitt. Þar er hjónarúm og dýnur fyrir tvö börn. Sængur og koddar eru fyrir fjóra. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldunarhellu, ofni á vegg, uppþvottavél og ísskáp. Salerni er með baðkari og sturtu. úti eru langar svalir á suðurhlið með kolagrilli. Leigutími er frá 4. júní til 13. ágúst. Verð er 5.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 4 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

AKuREYRi - BjARKARLuNduR 1 (íbúð 202) Íbúðin er 103m² á efri hæð t.h. í fjölbýlishúsi. Gisting er fyrir sex. Stofa er með sófa, borðstofusetti, sjónvarpi, myndbandstæki, geislaspilara og útvarpi. Svefnherbergi eru þrjú. Tvíbreitt rúm er í öllum herbergjum. Barnarúm. Sængur og koddar eru fyrir sex. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með ísskáp, eldavél, ofni, uppþvottavél, örbylgjuofni og barnastól. Salerni er með baðkari og sturtu. Þvottavél er í þvottaherbergi. úti eru svalir með kolagrilli. Leigutími er frá 1. júní til 31. ágúst. Verð er 7.500.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 6 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

20

FERÐABLAÐ KÍ 2010


aKureyri / nOrðurland

AKuREYRi - BREKKuGATA 3 Íbúðin er 100m², á annarri hæð. Gisting er fyrir fimm til sjö. Stofa með sófa, borðstofusetti, sjónvarpi og útvarpi með geislaspilara. Svefnherbergi eru þrjú. Tvíbreitt rúm er í tveimur herbergjum og einbreitt í einu, fimm svefnpláss í rúmum og tvö á dýnum. Sængur og koddar eru fyrir sjö. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með ísskáp, eldavél með ofni og barnastól. Salerni er með baðkari og sturtu. Þvottavél og þurrkari við íbúðina. Leigutími er frá 1. júní til 15. ágúst. Verð er 7.500.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 6 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

ÓLAFSFjöRðuR - AðALGATA 58 Húsið er 90m² endaraðhús. Gisting er fyrir sex. Stofa er rúmgóð með sófasetti, svefnsófa, útvarpi og sjónvarpi. Svefnherbergi eru tvö. Svefnpláss er fyrir fjóra í svefnherbergjum og tvo á aukadýnum. Sængur og koddar eru fyrir sex. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með ísskáp, eldavél m/ofni, örbylgjuofni, uppþvottavél og þvottavél. Salerni er með sturtu. úti er lítill garður með kolagrilli. Staður: Húsið er í miðbæ kaupstaðarins og eru verslanir, íþróttamiðstöð og önnur þjónusta í göngufjarlægð. Í íþróttamiðstöðinni er sundlaug, gufubað og þreksalur. Hægt er að leigja veiðileyfi og bát til veiða á Ólafsfjarðarvatni. Golfvöllur er stutt frá bænum. Gæludýr eru velkomin. Heimilt er að hafa hund en fylgja þarf almennum reglum um hundahald. Leigutími er frá 4. júní til 27. ágúst. Verð: I. verðflokkur: A verð: 15.000.- B verð: 13.000.- punktar: A 21, B 15.

ÓLAFSFjöRðuR - TRöLLAKOT Húsið er 150m². Gisting er fyrir sex. Stofa er með leðursófa, sjónvarpi, heimabíói, DVD-spilara og útvarpi. Borðstofa. Gott hol með leðurstól og borði. Svefnherbergi eru fjögur. Tvö eru með hjónarúmum sem hægt er að færa í sundur og tvö eru með 90 cm rúmum. Sængur og koddar eru fyrir sex, hægt að útvega dýnur, sængur og kodda fyrir tvo til viðbótar. Barnarúm er í húsinu. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldavél m/ofni, uppþvottavél, ísskáp og örbylgjuofni. Barnastóll er í húsinu. Salerni er mjög rúmgott með sturtu og þvottavél. úti við húsið er verönd með útihúsgögnum og kolagrilli. Húsið er á skemmtilegum stað þar sem fagurt útsýni er til allra átta. Staður: Tröllakot er um 1 km sunnan við bæinn, ofan Ólafsfjarðarvatns. Gæludýr eru velkomin. Leigutími er frá 11. júní til 20. ágúst. Verð er 7.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 6 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

EYjAFjARðARSVEiT - HRÍSASKÓGAR 9 Bústaðurinn er 45m² auk 23m² svefnlofts. Gisting er fyrir sjö. Stofa er með arni, tveimur sófum, sjónvarpi og DVD-spilara. Svefnherbergi eru tvö auk svefnlofts. Svefnpláss er fyrir fjóra í rúmum og þrjá á svefnlofti en sængur og koddar fyrir sex. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldhúskrók, tveimur eldunarhellum og ísskáp. Salerni er með sturtu. úti við húsið er heitur rafmagnspottur. Bústaðurinn er í brekku þar sem skógrækt hófst 1984 og er mikið af lerki og furutrjám. Leikvöllur er við húsið. Staður: Bústaðurinn er í landi Hrísa við Núpufell. Gönguleiðir eru nokkrar í nágrenninu. Leigutími er frá 4. júní til 27. ágúst. Verð er 6.000.á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 5 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

EYjAFjARðARSVEiT - ÞiNGHÓLL Í VAðLAHEiði Bústaðurinn er 90m² auk svefnlofts. Gisting er fyrir sjö. Stofa er með svefnsófa, útvarpi og sjónvarpi. Svefnherbergi er eitt, í því er hjónarúm og koja. Á svefnlofti er hjónarúm og tvær dýnur. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir sjö. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er samliggjandi við stofu. Þar er helluborð og örbylgjuofn. Salerni er með sturtu. úti er verönd með heitum rafmagnspotti, garðhúsgögnum og kolagrilli. Leigutími er frá 11. júní til 20. ágúst. Verð III. verðflokkur: A verð: 21.000.- B verð: 19.000.- punktar: A 48, B 36.

FERÐABLAÐ KÍ 2010

21


nOrðurland

EYjAFjARðARSVEiT - KOTABYGGð Í VAðLAHEiði Bústaðurinn er 46m². Gisting er fyrir sex. Stofa er með svefnsófa, útvarpi og sjónvarpi. Svefnherbergi eru tvö. Í öðru er hjónarúm en koja í hinu. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir sex. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er samliggjandi við stofu. Þar eru tvær eldunarhellur með ofni og ísskápur. Salerni er með sturtu. úti er sólpallur með gasgrilli, útihúsgögnum og útiarni. Staður: Bústaðurinn er í landi Veigastaða í Vaðlaheiði. Mjög fallegt útsýni er í allar áttir. Leigutími er frá 11. júní til 13. ágúst. Verð: II. verðflokkur: A verð: 18.000.- B verð: 16.000.- punktar: A 36, B 24.

ÞiNGEYjARSVEiT – TúNFÓTuR Í LjÓSAVATNSHREppi Bústaðurinn er 50m² auk 20m² svefnlofts. Gisting er fyrir sex. Stofa er með sófasetti og sjónvarpi. Svefnherbergi eru tvö með hjónarúmi. Svefnloft er með þremur dýnum. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir sex Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldhúskrók, eldavél, ísskáp og örbylgjuofni. Salerni er með sturtu. Staður: Bústaðurinn stendur við fallega á sem heitir Djúpá. Stutt er í sundlaug að Stórutjörnum og að Goðafossi þar sem er verslun, hestaleiga og veitingastaður. Leigutími er frá 4. júní til 23. júlí. Verð: II. verðflokkur: A verð: 18.000.- B verð: 16.000.- punktar: A 36, B 24.

ÞiNGEYjARSVEiT - HNjúKuR Húsið er 77m². Gisting er fyrir sex. Stofa er með sófasetti og sjónvarpi. Svefnherbergi eru þrjú. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir sex. Eldhús er með eldavél og ísskáp. Salerni er með sturtu. úti er verönd og kolagrill. Staður: Bærinn stendur norðan undir Fellinu og er í miðri Kinn. Hann liggur vel við flestum þekktustu ferðamannastöðum í Suður Þingeyjarsýslu. Leigutími er frá 18. júní til 13. ágúst. Verð: I. verðflokkur: A verð: 15.000.- B verð: 13.000. punktar: A 21, B 15.

ÞiNGEYjARSVEiT - BjöRG Í LjÓSAVATNSHREppi Húsið er 130m² timburhús. Gisting er fyrir sex til átta í rúmum, dýnur að auki. Stofa er stór með sófasetti og sjónvarpi. Svefnherbergi eru fjögur. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir sex. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er stórt með eldavél með ofni og ísskáp. Salerni eru tvö með sturtu. Staður: Bærinn er nyrsti bær í Ljósavatnshreppi. Þar er stórbrotið landslag og víðsýnt. Hægt er að útvega silungsveiðileyfi í Skjálfandafljóti. Leigutími er frá 4. júní til 27. ágúst. Húsið er ekki í leigu 23. - 30. júlí. Verð: III. verðflokkur: A verð: 21.000.- B verð: 19.000.punktar: A 48, B 36.

AðALdALuR - KNúTSSTAðiR Bústaðurinn er 61m² auk 20m² svefnlofts og 12m² sólstofu. Gisting er fyrir átta. Stofur eru tvær, sólstofa og innistofa með tveimur sófasettum, sjónvarpi, DVDspilara, myndbandstæki og hljómflutningstækjum. Svefnherbergi eru tvö með tvíbreiðum rúmum auk svefnlofts. Svefnpláss er fyrir allt að átta. Sængur og koddar eru fyrir níu. Eldhús er með tvær rafmagnshellur, tvær gashellur, lítinn ofn og örbylgjuofn. Salerni er með baðkari með sturtu. úti eru sólpallar á þrjá vegu með útihúsgögnum og heitum potti. Staður: Bústaðurinn stendur í landi Knútsstaða, fyrsti afleggjari til hægri þegar komið er inn í Aðaldal. Leigutími er frá 18. júní til 13. ágúst. Verð er 6.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 5 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

22

FERÐABLAÐ KÍ 2010


nOrðurland / austurland

AðALdALuR - ÁRBÓTARLANd Húsið er 55m² auk svefnlofts. Gisting er fyrir sjö. Stofa er rúmgóð með hornsófa, útvarpi m/kasettutæki, geislaspilara og sjónvarpi. Svefnherbergi eru tvö, annað með tvíbreiðu amerísku rúmi en hitt með tvíbreiðu rúmi og koju. Á svefnlofti eru fjórar dýnur, ágætt fyrir fjögur börn eða tvo fullorðna. Sængur og koddar eru fyrir sjö. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með litla borðeldavél með tveimur hellum og bakaraofni. Salerni er með sturtu. úti er stór verönd umhverfis bústaðinn með kolagrilli. Staður: Bústaðurinn er í brekku við bakka Laxár og þaðan er fallegt útsýni suður Aðaldal. Leigutími er frá 2. júlí til 30. júlí. Verð er 6.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 5 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

RAuFARHöFN - VÍKuRBRAuT 20 Húsið er 120m². Gisting er fyrir átta. Stofa er með sófasetti, stofuskáp og útvarpi með geislaspilara. Borðstofa er samtengd stofu. Í holi er sófi, hægindastólar og sjónvarp með DVD-spilara. Svefnherbergi eru fjögur. Í einu herbergi er hjónarúm, tvíbreiður svefnsófi er í öðru og einstaklingsrúm í hinum tveimur. Einnig eru tvær aukadýnur. Svefnpláss er fyrir allt að átta. Sængur og koddar eru fyrir níu. Hægt er að fá rúmfatnað leigðan. Eldhús er með borðkróki, eldavél, ísskáp og örbylgjuofni. Salerni er með sturtu og baðkeri. úti í garðinum er gróðurhús sem nota má sem sólstofu. Þar er pallur með kolagrilli og útihúsgögnum fyrir sex. Gæludýr eru velkomin. Leigutími er frá 4. júní til 27. ágúst. Verð: I. verðflokkur: A verð: 15.000.- B verð: 13.000.- punktar: A 21, B 15.

FLjÓTSdALSHéRAð - LiTLiHAGi OG RéTTARTúN Í LANdi SKÓGARGERðiS Tveir 52m² bústaðir með svefnlofti. Gisting er fyrir níu. Stofa er með sófa, sjónvarpi og útvarpi. Svefnherbergi eru tvö, annað er með hjónarúmi en hitt með koju. Svefnpláss er fyrir fjóra í rúmi og dýnur eru fyrir fimm á svefnlofti. Sængur og koddar eru fyrir níu. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með borðkróki, eldavél og ísskáp. Salerni er með sturtu. Staður: Bústaðirnir eru um 10 km frá Egilsstöðum. Leigutími er frá 11. júní til 13. ágúst. Bústaðirnir eru ekki í leigu 16. - 19. júlí (Litlihagi) og 16. - 23. júlí (Réttartún). Verð er 6.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 5 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

FLjÓTSdALSHéRAð - TÓKASTAðiR Húsið er 100m². Gisting er fyrir átta. Stofa er með hornsófa og sjónvarpi, myndbandstæki og útvarpi m/geislaspilara. Svefnherbergi eru fjögur. Í einu þeirra er tvíbreitt rúm, í hinum eru kojur og tvö einstaklingsrúm. Að auki er barnarúm og ungbarnarúm (0-3 ára). Sængur og koddar eru fyrir níu. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldavél m/ofni, uppþvottavél, örbylgjuofni og ísskáp. Salerni er flísalagt með sturtu. úti er trépallur með útihúsgögnum, heitum potti, kolagrilli og leiktækjum fyrir börn. Staður: Húsið er stutt frá Egilsstöðum. Leigutími er frá 11. júní til 13. ágúst. Verð er 7.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 6 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

EGiLSSTAðiR - STEKKjARTRöð 9 Íbúðin er 81m² og er gisting er fyrir fjóra. Stofa og eldhús eru í einu rými, gengt er úr stofu á útipall. Svefnherbergi eru tvö. Í öðru er hjónarúm en í hinu svefnsófi. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir fjóra. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með borðkróki, örbylgjuofni, eldavél og ísskáp. Salerni er með sturtu. úti er pallur með grilli. Gæludýr eru velkomin. Leigutími er frá 11. júní til 13. ágúst. Verð er 6.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 5 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

FERÐABLAÐ KÍ 2010

23


austurland

NESKAupSTAðuR - HAFNARBRAuT 4 Íbúðin er 50m² á miðhæð í 3ja hæða húsi. Gisting er fyrir fjóra. Stofa er með sófasetti og sjónvarpi. Svefnherbergi eru tvö. Annað er með hjónarúmi en hitt herbergið er afþiljað frá stofu og eru tvö rúm þar. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir fjóra. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með rafmagnshellum án ofns, örbylgjuofni og ísskáp. Salerni er með sturtu. Staður: Þjónusta fyrir ferðamenn í byggðarlaginu er margvísleg og má þar nefna bátsferðir og hestaleigu. Stutt er í golf. Gönguleiðir eru margar og skemmtilegar, bæði ofan og utan við kaupstaðinn. Leigutími er frá 4. júní til 27. ágúst. Verð: I. verðflokkur: A verð: 15.000.- B verð: 13.000.- punktar: A 21, B 15.

SEYðiSFjöRðuR - múLAVEGuR 1 (mýrarkot) Húsið er 82m², nýuppgert. Gisting er fyrir sex. Stofa er með svefnsófa og sjónvarpi. Inn af stofunni er borðstofa. Svefnherbergi eru tvö. Í öðru er hjónarúm og barnarúm, í hinu er koja. Einnig fylgja tvær aukadýnur. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir sex. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með borðkróki með eldhúsborði og ísskáp. Einnig er þvottahús með þvottavél. Salerni er með sturtu. Staður: Húsið stendur miðsvæðis í bænum. Níu holu golfvöllur er á staðnum. Leigutími er frá 11. júní til 13. ágúst. Verð er 5.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 4 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

SEYðiSFjöRðuR - AuSTuRVEGuR 13 Húsið er 100m², uppgert eldra hús. Gisting er fyrir fimm. Stofa er með svefnsófa fyrir tvo, borðstofuborði og sex stólum, tveimur sjónvörpum, DVD-spilara og hljómflutningstækjum. Svefnherbergi eru þrjú. Tvö eru á efri hæðinni og þar er einnig stórt baðherbergi og hol með húsgögnum. Á neðri hæðinni er eitt svefnherbergi, stór stofa og eldhús. Svefnpláss er fyrir fimm, sængur og koddar eru fyrir sex. Eldhús er með ísskáp, örbylgjuofni og eldavél m/ofni. Salerni er með sturtu. úti er stétt með gasgrilli og húsgögnum. Staður: Húsið stendur miðsvæðis í bænum. Níu holu golfvöllur er á svæðinu. Leigutími er frá 11. júní til 2. júlí og frá 6. ágúst til 20. ágúst. Verð er 5.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 4 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

STöðVARFjöRðuR - SÓLHÓLL, FjARðARBRAuT 66 Húsið er hæð og ris, 65 m² með gistingu fyrir allt að sex. Stofa og svefnherbergi: Eitt svefnherbergi og setustofa með svefnaðstöðu eru á efri hæð, stofa með sambyggðu eldhúsi, eitt svefnherbergi, anddyri og baðherbergi eru á neðri hæð. Sængur og koddar eru fyrir sex. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með ísskáp, örbylgjuofni og eldavél m/ofni. Salerni er með sturtu og þar er einnig þvottavél. Staður: Húsið er við aðalgötuna í jaðri þorpsins. Í þorpinu er steinasafn Petru, gallerí, sjóstangaveiði, sundlaug og góðar gönguleiðir. Sjá heimasíðu www. solholl.com Gæludýr eru velkomin. Leigutími er frá 1. júní til 31. ágúst. Verð er 5.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 4 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

BREiðdALSVÍK - ÁSVEGuR 4 Íbúðin er 120m², á tveimur hæðum, mikið endurnýjuð. Húsið er klætt bárujárni, nýtt gler í gluggum. Gisting er fyrir sex. Stofa (rúmgóð) er með sófasetti, útvarpi með geislaspilara, DVD-spilara og sjónvarpi. Dyr eru út á sólpall. Svefnherbergi eru tvö á efri hæðinni, með tvíbreiðum góðum rúmum og tveimur aukarúmum. Eitt svefnherbergi með svefnsófa er á fyrstu hæð. Sængur og koddar eru fyrir sex. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með ísskáp, eldavél með ofni, uppþvottavél og örbylgjuofni. Salerni er með sturtu. úti við húsið er sólpallur og kolagrill. Staður: Mikil náttúrufegurð, fjöll og firðir, strendur, kyrrð og ró. Göngur, veiði, sund. Leigutími er frá 18. júní til 13. ágúst. Verð er 5.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 4 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

HöFN Í HORNAFiRði – BjARNAHÓLL 5 Íbúð – 70m². FLAKKARi Nýkomið! Sjá á orlofsvefnum á www.ki.is

24

FERÐABLAÐ KÍ 2010


suðurland

SuðuRSVEiT - REYNiVELLiR (atHuGið að möGuleiki er á öðrum samskonar bústað Hluta sumars í Flakkara) Bústaðurinn er 55m² með 5 m² svefnlofti. Gisting er fyrir átta. Stofa er með hornsófa og sjónvarpi. Svefnherbergi eru tvö, í öðru er hjónarúm og í hinu tvíbreitt rúm með efri koju – svefnpláss alls fyrir fimm. Á svefnlofti eru fjórar dýnur. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir átta manns. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldhúskrók, eldavél, ísskáp og örbylgjuofni. Salerni er með sturtu. úti er verönd með gasgrilli og grasi gróinni lóð. Minigolf og sparkvöllur. Staður: Í félagshúsinu er setustofa með arni á neðri hæð og sameiginleg stofa uppi, gufubað, þvottavél og þurrkari. Mikil náttúrufegurð er á svæðinu, fallegar fjörur og skemmtilegar gönguleiðir. Unnt er að aka upp að Vatnajökli hjá Smyrlabjargavirkjun þar sem boðið er upp á útsýnisferðir á jökulinn. Jökullónið er skammt frá Reynivöllum og er bátur í ferðum um það. Næsta sundlaug er á Höfn. Stutt er í Þórbergssetur. Frítt er fyrir dvalargesti að veiða í ósnum neðan við Reynivelli, þ.e. veiða má niður Fellsá og í ós að vestanverðu. Leigutími er frá 4. júní til 27. ágúst. Verð: III. verðflokkur: A verð: 21.000.- B verð: 19.000.- punktar: A 48, B 36.

SuðuRSVEiT - REYNiVELLiR (íbúð) Íbúðin er á annarri hæð í félagshúsinu. Gisting er fyrir fimm. Stofa er með hornsófa. Við hliðina á íbúðinni er sameiginleg stofa fyrir sextán manns með sjónvarpi og DVD-spilara. Svefnherbergi eru tvö. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir fimm. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldhúskrók, eldavél, ísskáp og örbylgjuofni. Salerni er með baðkari og sturtu. Ennfremur er gufubað og þvottahús með þvottavél í húsinu. úti er góð verönd með gasgrilli, minigolf og sparkvöllur. Staður: Sjá lýsingu við næsta hús að ofan. Leigutími er frá 4. júní til 27. ágúst. Verð: 5.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 4 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

VÍK Í mýRdAL - SuNNuBRAuT 24 Húsið er 60m² auk 20m² svefnlofts og 20m² gestahúss, eða alls um 100 m². Gisting er fyrir níu, auk þess eru dýnur. Stofa er með tveggja manna svefnsófa og sjónvarpi. Svefnherbergi eru þrjú, í tveimur er tvíbreitt rúm og einbreitt í einu. Á svefnlofti eru dýnur. Ennfremur er herbergi með tveggja manna svefnsófa í gestahúsi. Sængur og koddar eru fyrir níu. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldavél, uppþvottavél og ísskáp. Í húsinu er þvottavél. Salerni er með sturtu. Ennfremur er salerni í gestahúsi. úti er pallur með útihúsgögnum, heitum potti og gasgrilli, minigolf og sparkvöllur. Leigutími er frá 11. júní til 13. ágúst. Verð: 7.500.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 6 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

KiRKjuBæjARKLAuSTuR - SYðRi STEiNSmýRi, BúSTAðuR 2 Bústaðurinn er 44m². Gisting er fyrir átta. Stofa er með svefnsófa, sjónvarpi, útvarpi með kassettutæki og geislaspilara. Svefnherbergi eru tvö með svefnplássi fyrir fjóra í rúmum, í stofu er svefnsófi og pláss fyrir þrjá á dýnum á svefnlofti. Barnarúm. Sængur og koddar eru fyrir átta. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með tveimur eldunarhellum, borðeldavél með tveimur hellum og örbylgjuofni. Salerni er með sturtu, vatn hitað með hitakút. úti er verönd umhverfis bústaðinn með útihúsgögnum, heitum potti og gasgrilli. Leigutími er frá 25. júní til 20. ágúst. Verð: 5.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 4 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

SKÓGAR uNdiR EYjAFjöLLum Íbúðin er 105m² í parhúsi. Gisting er fyrir átta. Stofa er með borðstofusetti, sófasetti og sjónvarpi. Svefnherbergi eru fjögur. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir átta. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með borðkróki, eldavél, ísskáp og uppþvottavél. Salerni er með sturtu. úti er heitur pottur fyrir 10-12 manns, verönd með húsgögnum og skjólvegg er við húsið og þar er kola- og gasgrill. Staður: Á Skógum er rekið Edduhótel og þar er sundlaug. Þar er eitt fjölsóttasta byggðasafn landsins. Góðar gönguleiðir er að finna út frá staðnum, s.s. inn í Kvernugil, Jökulsárgil, um Fimmvörðuháls yfir í Þórsmörk og um Skógasand. Leigutími er frá 4. júní til 27. ágúst. Verð: III. verðflokkur: A verð: 21.000.- B verð: 19.000.- punktar: A 48, B 36.

FERÐABLAÐ KÍ 2010

25


suðurland

VESTmANNAEYjAR - ÁSHAmAR 63 (íbúð í blokk) Þriggja herbergja 85m² íbúð á 2. hæð t.h. í blokk. Gisting er fyrir átta. Stofa er með sófasetti og sjónvarpi. Svefnherbergi eru tvö. Hjónarúm eru hvort í sínu svefnherberginu og tveggja manna svefnsófi í stofu auk tveggja aukadýna. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir átta. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með ísskáp, eldavél og örbylgjuofni. Salerni er með sturtu. úti eru svalir með gasgrilli. Leigutími er frá 11. júní til 13. ágúst. Íbúðin er ekki til leigu frá 23/6-28/6 , 1/7-5/7 og 28/7-4/8. Verð er 6.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 5 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

BiSKupSTuNGuR - úTHLÍð, STÓRABuNGA 10 Bústaðurinn er 62m². Gisting er fyrir sex. Stofa er rúmgóð með leðursófasetti og tvíbreiðum svefnsófa, sjónvarpi og útvarpi. Svefnherbergi eru tvö og svefnloft sem rúmar fimm manns. Sængur og koddar eru fyrir sex. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldavél og ísskáp. Salerni er með sturtu. úti er verönd með heitum potti, útihúsgögnum og gasgrilli. Staður: Í Úthlíð í Biskupstungum er rekin alhliða ferðaþjónusta. Þar er sundlaugin Hlíðarlaug, veitingastaðurinn Réttin, bensínstöð, ferðamannaverslun, níu holu golfvöllur og hestaleiga. Frítt í golf fyrir fjóra. Gæludýr eru velkomin. Leigutími er frá 18. júní til 13. ágúst. Verð er 6.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 5 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

BiSKupSTuNGuR - úTHLÍð, VöRðuBRúNiR 7 Í BLÁSKÓGABYGGð Húsið er 70m². Gisting er fyrir átta. Stofa er fullbúin húsgögnum með sjónvarpi, myndbandstæki, DVD-spilara og útvarpi með geislaspilara. Svefnherbergi eru þrjú, í öllum er tvíbreitt rúm og í einu er auk þess koja. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir átta. Barnarúm. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með gaseldavél (ofn í öðru herb.), uppþvottavél og ísskáp. Salerni er með sturtu. úti er sólpallur með heitum potti og kolagrilli. Staður: Leikaðstaða fyrir börn er á grasflöt við húsið, einnig er leikvöllur við þjónustumiðstöð. Verslun og sundlaug eru í 1,5 km fjarlægð. Leigutími er frá 18. júní til 30. júlí. Verð er 6.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 5 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

BiSKupSTuNGuR - BREKKuSKÓGuR Bústaðurinn er 46m² auk svefnlofts. Gisting er fyrir sex. Stofa er með sófasetti, útvarpi og sjónvarpi. Svefnherbergi eru tvö auk svefnlofts. Svefnpláss er fyrir sex, fjóra í herbergjum (hjónarúm og koja) og tvo á svefnlofti. Barnarúm og tvær dýnur eru á svefnlofti. Sængur og koddar eru fyrir sex. Hægt er að leigja rúmfatnað ef þess er óskað. Eldhús er með eldhúskrók, ísskáp og eldavél. Salerni er með sturtu. úti er sólpallur ásamt sólstólum, borði, kolagrilli og heitum potti. Á svæðinu er leikvöllur og minigolf. Staður: Í Brekkuskógi eru 26 orlofshús auk Brekkuþings sem er þjónustumiðstöð. Leigutími er frá 4. júní til 27. ágúst. Verð: III. verðflokkur: A verð: 21.000.- B verð: 19.000.- punktar: A 48, B 36.

LAuGARVATN - SKÓGARHOLT 1 Bústaðurinn er 44m². Gisting er fyrir fimm. Stofa er með hornsófa, arni, útvarpi og sjónvarpi. Svefnherbergi eru tvö. Hjónarúm er í öðru og í hinu koja ásamt svefnsófa. Sængur og koddar eru fyrir fimm. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með gaseldavél. Salerni er með sturtu. úti er verönd með gasgrilli. Heimilt að tjalda á grasflöt við bústaðinn. Staður: Stutt er í verslun, golf og sundlaug á Laugarvatni. Leigutími 4. júní til 27. ágúst. Verð: I. verðflokkur: A verð: 15.000.B verð: 13.000.- punktar: A 21, B 15.

26

FERÐABLAÐ KÍ 2010


suðurland

LAuGARVATN - LAuGARBRAuT 3 Íbúðirnar eru 64m² og eru í Nemendagörðum BN. Gisting er fyrir fjóra fullorðna og tvö börn. Stofa er með svefnsófa, útvarpi, geislaspilara og sjónvarpi. Svefnherbergi eru tvö, annað með hjónarúmi en hitt með barnakoju. Sængur og koddar eru fyrir sex. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldavél m/ ofni, örbylgjuofni og ísskáp. Salerni er með sturtu. Aðgangur er að þvottahúsi með þvottavél og þurrkara (myntmælir). úti. Íbúðirnar eru annaðhvort á jarðhæð með litlum garði eða á efri hæð með svölum. Kolagrill fylgir. Staður: Á Laugarvatni er byggðarkjarni með um 170 íbúa. Þar nálægt er að finna Vígðulaug, en margir trúa á lækningamátt vatnsins í henni. Um 5-6 km vestan við Laugarvatn eru Laugarvatnsvellir. Stutt er í Gullfoss og Geysi. Leigutími er frá 31. maí til 30. ágúst. (Þrjár íbúðir í vikuleigu). Verð: I. verðflokkur: A verð: 15.000.- B verð: 13.000.- punktar A 21, B 15. Þrjár íbúðir eru í boði sem flakkari og þrjár í vikuleigu. Verð er 5.000.- á sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 4 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

GRÍmSNES - öLduBYGGð 5 Bústaðurinn er 74m² auk 28m² svefnlofts. Gisting er fyrir tíu. Stofa er með eldhúsborði, sófasetti og sjónvarpi. Svefnherbergi eru þrjú, eitt með hjónarúmi og tvö með kojum. Á svefnlofti eru rúm og dýnur fyrir fimm. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir tíu. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldavél m/ofni, uppþvottavél, ísskáp og örbylgjuofni. Salerni er með sturtu. úti er sólpallur með heitum potti og gasgrilli. Staður: Öldubyggð er í landi Svínavatns í Grímsnesi. Í næsta nágrenni eru verslanir, kaffihús, dýragarður, golfvellir, veiði og margir markverðir staðir. Leigutími er frá 18. júní til 13. ágúst. Verð er 6.000.- fyrir sólarhring.Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. punktar: 5 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

GRÍmSNES - HöFði 125 Í HESTLANdi Bústaðurinn er 45m². Gisting er fyrir sjö. Stofa er með hornsófasetti, sjónvarpi og útvarpi/geislaspilara. Svefnherbergi eru tvö (lítil). Tvö rúm eru í öðru og eitt í hinu. Á svefnlofti eru fjórar dýnur. Sængur og koddar eru fyrir sjö manns. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með ísskápi, örbylgjuofni, eldavél og ofni. Salerni er með sturtu. úti er stór verönd umhverfis bústaðinn með kolagrilli, útisturtu og heitum rafmagnspotti. Staður: Bústaðurinn stendur rétt við Hvítá með fallegt útsýni yfir ána og Ingólfsfjall. Í næsta nágrenni er Kiðaberg, golfvöllur, Hestvatn og stutt er í sund í Hraunborgum. Leigutími er frá 4. júní til 27. ágúst. Húsið er ekki í leigu 25. júní - 2. júlí og 9. - 16. júlí. Verð: III. verðflokkur: A verð: 21.000.- B verð: 19.000.- punktar: A 48, B 36.

GRÍmSNES - ÁSGARðuR Húsið er 154m² heilsárshús í Grímsnesi. Gisting er fyrir níu. Stofa og borðstofa eru í húsinu og í stofu er stór og myndarlegur arinn. Sjónvarpsherbergi er með sjónvarpi, myndbandstæki og DVD-spilara. Svefnherbergi eru þrjú (stór). Svefnsófi er í sjónvarpsherbergi. Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir átta. Barnarúm er í einu herberginu. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er glæsilegt með öllum helstu eldhústækjum. Þvottavél og þurrkari eru í þvottahúsi. Salerni eru tvö, annað með baði og sturtu. úti er góður og stór pallur með heitum potti. Staður: Sundlaugar eru á Selfossi, Laugarvatni, Aratungu, Ljósafossi og Minni Borg. Leigutími er frá 18. júní til 13. ágúst. Verð: IV. verðflokkur: A verð: 24.000.B verð: 22.000.- punktar: A 60, B 48.

öLFuS - AKuRGERði ii Bústaðurinn er 54m² auk 26m² svefnlofts. Gisting er fyrir fimm í rúmum og átta á dýnum á svefnlofti. Stofa er með hornsófa, sjónvarpi og útvarpi m/geislaspilara. Svefnherbergi eru tvö. Annað er með 120 cm rúmi en í hinu er koja. Svefnloft er með átta dýnum. Sængur og koddar eru fyrir átta manns. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Eldhús er með eldavél, ísskápi og örbylgjuofni. Salerni er með sturtu. úti við bústaðinn er stór verönd með gasgrilli, góðum útihúsgögnum og heitum potti. Staður: Bústaðurinn er mitt á milli Hveragerðis og Selfoss, við rætur Ingólfsfjalls. Í nágrenninu eru hestaleigur, golfvellir, góðir veiðimöguleikar, sundlaugar og spennandi gönguleiðir. Gæludýr eru velkomin. Leyfilegt er að vera með hunda ef farið er eftir almennum reglum um hundahald. Leigutími er frá 4. júní til 27. ágúst. Verð: III. verðflokkur: A verð: 21.000.- B verð: 19.000.- punktar: A 48, B 36.

FERÐABLAÐ KÍ 2010

27


suðurland, sPurt Og svarað

RANGÁRVELLiR - GAddASTAðiR Við HELLu Einlyft 80m² hús með svefnlofti. Gisting er fyrir átta til ellefu. Svefnherbergi eru tvö með hjónarúmum og koju fyrir þrjá. Sængur og koddar eru fyrir átta fullorðna. Ekki er séð fyrir rúmfatnaði. Á stóru og góðu svefnlofti er svefnsófi, tvö stök rúm og barnarúm. Eldhús er með eldavél og ofni, barnastóll. Salerni er með sturtu. úti við húsið er stór glerskáli. Stór verönd er umhverfis húsi, með garðhúsgögnum og rafmagnspotti. Gæludýr eru velkomin. Leigutími er frá 10. júní til 20. ágúst. Verð er 6.500.- fyrir sólarhring. Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur punktar: 5 punktar fyrir sólarhring. FLAKKARi

SpuRT OG SVARAð Hvað verður um hluti sem gleymast í orlofshúsum? Hafa skal samband við umsjónarmann orlofshúsanna. Upplýsingar um síma þeirra er að finna á kvittun leigu. Hvað gerist ef félagsmaður hættir við að fara í orlofshús sem hann hefur þegar leigt? Skilagjald og breytingagjald er alltaf kr. 1.500. Ef félagsmaður hættir við leigu þegar innan við tvær vikur eru í upphaf leigu fær hann 75% af leiguupphæðinni endurgreidd. Ef félagsmaður hættir við leigu þegar innan við tveir sólarhringar eru til upphafs leigutímans er 50% af leiguupphæðinni endurgreidd. Þegar hætt er við leigu skerðast orlofspunktar ekkert og félagsmaður endurheimtir þá orlofspunkta sem notaðir voru. Ekki er hægt að fara fram á endurgreiðslu eftir að leigutíminn er hafinn. Af hverjum er rekstur Orlofssjóðs greiddur? Allur rekstur Orlofssjóðs er greiddur af orlofsgjaldi vinnuveitanda til Orlofssjóðs en er ekki tekinn af félagsgjöldum félagsmanna. Framlag launagreiðanda er 0.25% af heildarlaunum félagsmanna nema fyrir Félag leikskólakennara 0.5% af heildarlaunum.

kvittanirnar inn á heimasvæði hvers og eins á Orlofsvefnum undir „kvittanir“. Hvað gæti verið að ef ekki tekst að skrá sig inn á orlofsvefinn? Það gæti verið að slegið hafi verið inn bil eða bandstrik í kennitölu eða að um sé að ræða nýjan félagsmann og að ekki hafi enn borist félagsgjöld fyrir viðkomandi. Hvert eru lyklar að orlofshúsunum á Flúðum sóttir? Lyklar að orlofshúsunum í Ásabyggð og Heiðarbyggð eru í lyklaskáp utan á húsinu. Skápurinn er lokaður með talnahengilás og lykilnúmerið er á kvittun fyrir leigu orlofshússins. Stendur eftirlaunaþegum til boða að leigja orlofshús? Já, eftirlaunaþegum stendur til boða að leigja orlofshús. Yfir vetrartímann kostar nóttin 1.500 kr. í miðri viku í Ásabyggð og Heiðarbyggð en sömu verð gilda fyrir alla um helgar. Verðið gildir frá mánudegi til föstudags.

Er hægt að skila hótelávísunum? Já, hægt er að skila hótelávísunum og fá þær endurgreiddar á gildistíma þeirra. Ekki er hægt að fá hótelávísanir endurgreiddar eftir að gildistími þeirra er útrunninn.

Þórsmörk

- einstök náttúruperla

Hvað eru hótelávísanir? Orlofssjóður KÍ býður upp á niðurgreidda gistingu allan ársins hring á Icelandair hótelum, Fosshótelum, Hótel Keflavík, Hótel KEA, Hótel Hörpu / Norðurland, gistiheimilinu Alba og Hótel Vík í Reykjavík. Hótel Hörpu / Norðurland á Akureyri. Yfir sumartímann eru hótelávísanir á Edduhótelin einnig í boði. Þessi gisting er niðurgreidd af sjóðnum og eru teknir 2 orlofspunktar fyrir hverja hótelávísun. Hvað fær félagsmaður marga orlofspunkta á ári? Félagsmenn fá 24 punkta á ári ef þeir eru í fullu starfi. Þeir félagsmenn sem eiga flesta punkta eru með 576 punkta. Hvað er punktastýrð úthlutun? Punktastýrð úthlutun þýðir að þeir sem eru með flesta punkta geta fyrstir bókað sumarhús á vorin. Vorið 2010 geta þeir sem eru með 400-576 punkta byrjað að bóka vikuleigu 6. apríl. Þeir sem eru með 300 - 576 punkta geta bókað frá 9. apríl, 200 - 576 punkta frá 12. apríl, 100 - 576 punkta þann 15. apríl og 18. apríl geta allir sem eiga punkta byrjað að bóka sumarhús. Flakkaraleigan verður einnig punktastýrð vorið 2010. Þann 3. maí geta félagsmenn með 300-576 punkta byrjað að bóka, 5. maí þeir sem eiga 100 - 576 punkta og 7. maí geta síðan allir sem eiga punkta byrjað að bóka. Þeir sjóðsfélagar sem eiga enga orlofspunkta geta bókað hús eftir að sumartími hefst 1. júní. Fyrir hvaða tímabil þarf að senda inn umsóknir fyrir orlofshús? Allar bókanir fara nú rafrænt fram á Orlofsvefnum. Vorið 2008 var í fyrsta skipti tekið upp punktastýrt úthlutunarkerfi (sjá svar við spurningu á undan). Sendir Orlofssjóður kvittun eftir að bókað hefur verið á vefnum? Nei, við bókun gegnum Orlofsvefinn er nauðsynlegt að prenta sjálfur út kvittun og taka með sér þegar farið er í húsið. Alltaf er hægt að nálgast

28

FERÐABLAÐ KÍ 2010

Frábær aðstaða

Náttúrufegurð

Góð gisting

Komdu í Þórsmörk og upplifðu þessa ótrúlegu perlu í aðeins 150 km fjarlægð frá Reykjavík. Í Húsadal er búið að byggja upp frábæra aðstöðu fyrir einstaklinga og hópa til styttri eða lengri dvalar. ß Fjölbreyttir gistimöguleikar; m.a. tveggja manna herbergi og fimm manna smáhýsi

ß Ótrúleg náttúra og fjölmargar gönguleiðir ß Góður staður eftir Laugavegsgöngu

ß Veitingasala og stór matsalur

ß Hentugt fyrir vinahópa, námskeið, starfsmannafélög og hvataferðir

ß Gufubað og sturtur

ß Vel búið tjaldsvæði

Daglegar áætlunarferðir Kynnisferða eru frá 15. júní til 15. sept. Nánari upplýsingar má finna á www.re.is Farfuglar ❚ Sími 552 8300 ❚ thorsmork@thorsmork.is ❚ www.thorsmork.is


flaKK arinn

FLAKKARiNN opnar á orlofsvefnum: þann 3. maí kl. 12.00 fyrir félagsmenn sem eiga yfir 300 punkta þann 5. maí kl. 12.00 fyrir félagsmenn sem eiga yfir 100 punkta þann 7. maí kl. 12.00 fyrir félagsmenn, alla sem eiga punkta

Þeir staðir sem verða í boði sumarið 2010 eru: Höfuðborgarsvæðið Reykjavík - Sóleyjargata 25 og 33 .............................. verð er mismunandi eftir stærð íbúða. Reykjavík - Norðlingaholt ........................................... verð 9.000.- fyrir fyrstu nótt, punktar 2 Kópavogur - Ásakór .................................................. verð 9.000.- fyrir fyrstu nótt, punktar 2 Kópavogur - Dynsalir ................................................. verð 7.500.- fyrir fyrstu nótt, punktar 2 Vesturland Indriðastaðir - Djúpilækur í Skorradal .. ...................... verð 5.000.- fyrir sólarhring, punktar 4 Signýjarstaðir, Borgarfjarðarsveit ................................ verð 6.000.- fyrir sólarhring, punktar 5 Stóra Fjall, Borgarfirði ................................................ verð 6.000.- fyrir sólarhring, punktar 5 Stakkholt á Mýrum .................................................... verð 5.000.- fyrir sólarhring, punktar 4 Hellissandur - Skólabraut 8 ........................................ verð 6.000.- fyrir sólarhring, punktar 5 Vestfirðir Litlahlíð, Barðaströnd ................................................. verð 5.000.- fyrir sólarhring, punktar 4 Ægisholt, Krossholtum á Barðaströnd ....................... verð 7.500.- fyrir sólarhring, punktar 6 Þingeyri - Aðalstræti 9 ............................................... verð 5.000.- fyrir sólarhring, punktar 4 Þingeyri - Hafnarstræti 3 ............................................ verð 5.000.- fyrir sólarhring, punktar 4 Flateyri - Hjallavegur 9 ............................................... verð 5.000.- fyrir sólarhring, punktar 4 Önundarfjörður - Þórustaðir ....................................... verð 5.000.- fyrir sólarhring, punktar 4 Ísafjörður - Fjarðarstræti 6.......................................... verð 5.000.- fyrir sólarhring, punktar 4 Norðurland Blönduós - Brautarhvammur 21 ................................ verð 6.000.- fyrir sólarhring, punktar 5 Hafnir á Skaga ........................................................... verð 6.000.- fyrir sólarhring, punktar 5 Varmahlíð .................................................................. verð 6.500.- fyrir sólarhring, punktar 5 Ólafsfjörður - Tröllakot ................................................ verð 7.000.- fyrir sólarhring, punktar 6 Kjarnabyggð - hús 4 og 7 .......................................... verð 6.500.- fyrir sólarhring, punktar 5 Hrísaskógar 9, Hrísum ............................................... verð 6.000.- fyrir sólarhring, punktar 5 Knútsstaðir í Aðaldal .................................................. verð 6.000.- fyrir sólarhring, punktar 5 Hólar í Hjaltadal, stór íbúð .......................................... verð 6.000.- fyrir sólarhring, punktar 5 Hólar í Hjaltadal, lítil íbúð ............................................ verð 5.000.- fyrir sólarhring, punktar 4 Akureyri Akureyri - Hafnarstræti 81 ......................................... verð 6.000.- /7.000.- eftir stærð íbúða Akureyri - Bjarkarlundur 1 .......................................... verð 7.500.- fyrir sólarhring, punktar 6 Akureyri – Byggðarvegur 86....................................... verð 7.500.- fyrir sólarhring, punktar 5 Akureyri – Brekkugata 3............................................. verð 7.000.- fyrir sólarhring, punktar 5 Akureyri – Hrísalundur 18F ......................................... verð 5.000.- fyrir sólarhring, punktar 4 Austurland Skógargerði - Litlihagi/Réttartún ................................ verð 6.000.- fyrir sólarhring, punktar 5 Egilsstaðir - Stekkjartröð 9 ......................................... verð 6.000.- fyrir sólarhring, punktar 5 Tókastaðir á Héraði .................................................... verð 7.000.- fyrir sólarhring, punktar 6 Seyðisfjörður - Múlavegur 1 ....................................... verð 5.000.- fyrir sólarhring, punktar 4 Seyðisfjörður - Austurvegur 13 .................................. verð 5.000.- fyrir sólarhring, punktar 4 Stöðvarfjörður - Fjarðarbraut 66................................. verð 5.000.- fyrir sólarhring, punktar 4 Breiðdalsvík - Ásvegur 4 ............................................ verð 5.000.- fyrir sólarhring, punktar 4 Höfn í Hornafirði - íbúð .............................................. verð 5.000.- fyrir sólarhring, punktar 4 Suðurland Reynivellir - félagshús / íbúð ...................................... verð 5.000.- fyrir sólarhring, punktar 4 Vík í Mýrdal ................................................................ verð 7.500.- fyrir sólarhring, punktar 6 Vestmannaeyjar - Áshamar ........................................ verð 6.000.- fyrir sólarhring, punktar 5 Úthlíð - Stórabunga ................................................... verð 6.000.- fyrir sólarhring, punktar 5 Úthlíð - Vörðubrúnir 7 ................................................ verð 7.000.- fyrir sólarhring, punktar 6 Grímsnes - Öldubyggð ............................................. verð 6.000.- fyrir sólarhring, punktar 5 Laugarvatn - 3 nemendaíbúðir ................................... verð 5.000.- fyrir sólarhring, punktar 4 Flúðir - Ásabyggð ...................................................... verð 6.500.- fyrir sólarhring, punktar 5 Flúðir - Heiðarbyggð .................................................. verð 8.000.- fyrir sólarhring, punktar 6 Gaddastaðir .............................................................. verð 6.500.- fyrir sólarhring, punktar 5 Kirkjubæjarklaustur - Syðri Steinsmýri.........................verð 5.000.- fyrir sólarhring, punktar 4 FERÐABLAÐ KÍ 2010

Átta ný flakkarahús: Ísafjörður – Fjarðarstræti 6 Þingeyri – Hafnarstræti 3 önundarfjörður – Þórustaðir Akureyri – Brekkugata 3 Höfn í Hornafirði – Bjarnahóll 5 Vík í mýrdal – Sunnubraut 24 úthlíð – Vörðubrúnir 7 Rangárvellir – Gaddastaðir við Hellu

Flug Gjafabréf (afsláttarávísanir) í flug með iceland Express og icelandair eru seldar hjá Orlofssjóði KÍ, fylgist með á www.ki.is Niðurgreiðsla á pakkaferðum erlendis er ekki í boði í ár.

Lyklar Lyklar eru ýmist hjá umsjónarmönnum eða í lyklakössum með talnalás, nánari upplýsingar eru á kvittun fyrir orlofshúsnæðinu.

Flakkaraleiga Tveir fyrstu sólarhringar eru á fullu verði en síðan er 50% afsláttur. Sólarhringsleiga er frá kl. 16.00 komudag til kl. 12.00 brottfarardag.

29


gÖnguferðir

GöNGuFERðiR OG AðRAR FERðiR Í SumAR Bókanir hófust 11. febrúar kl. 12.00 Í sumar verður boðið upp á ferðir eins og undanfarin sumur. Þær hafa notið mikilla vinsælda, í fyrra nýttu alls 118 félagar sér tilboðin og voru farnar átta gönguferðir á ýmsa staði innanlands. Stjórn Orlofssjóðs KÍ auglýsti eftir tilboðum í ferðir fyrir sumarið 2010 og samþykkti að leita samninga um tíu ferðir. Þær eru ólíkar og verður sú nýjung að bjóða einnig upp á gönguferðir erlendis. Hver félagsmaður getur keypt tvo afsláttarmiða. Verð er mjög mismunandi og fer það eftir því hvað er innifalið í ferðinni, s.s. ferðir, matur, gisting og fleira. Nánari upplýsingar um ferðirnar er að finna á heimasíðu Orlofssjóðs KÍ. Ferðirnar sem verða í boði í sumar eru: 1. Hornstrandir - fimm daga ferð, alls 32 manns, verð 24.500.2. stafafell í lóni - fimm daga ferð (tvær ferðir), alls 48 manns, verð 26.500.3. inn til dala og út til stranda - fjögurra daga ferð, alls 25 manns, verð 56.300.4. snæfellsjökull og nágrenni - þriggja daga ferð, alls 15 manns, verð 37.900.5. sveinstindur - skælingar - fjögurra daga ferð, alls 20 manns, verð 26.500.6. strútsstígur - fjögurra daga ferð, alls 20 manns, verð 24.600.-. 7. Fell og fjöll - gengið á fell á þriðjudögum fram á vor og á laugardögum er gengið á sex fjöll. 8. Fell, fjöll og hnúkurinn - hægt er að velja ferð á Hvannadalshnúk laugardaginn 29. maí. 9. Gönguferðir í evrópu með íslandsvinum - í boði er afsláttur í göngu- og sérferðir með ferðaskrifstofunni. 1. HORNSTRANdiR Í Hornbjargsvita er rekin ferðaþjónusta með ágætri aðstöðu. Þetta sögufræga hús var byggt við erfiðar aðstæður 1930. Í nánasta umhverfi vitans geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi. innifalið: Ferðir með bát frá Norðurfirði, gisting í fjórar nætur í Hornbjargsvita, fæði og leiðsögn í gönguferðum. Þátttakendur geta verið alls 64. Verð kr. 24.500.- og 16 punktar. Ein ferð: 20. - 23. júní. 2. STAFAFELL Í LÓNi Stafafell í Lóni er útivistar- og verndarsvæði sem nær frá jökli til sjávar og spannar 40 km einstakt þversnið af íslenskri náttúru. Auðnir, fallegar birkibrekkur, litskrúðugar skriður, stórfengleg gljúfur og tilkomumiklir tindar. Dvalið er í vel útbúnum skálum í Eskifelli og Kollumúla. Áhersla er lögð á að skapa stemmingu fróðleiks og frelsis. Að upplifa eigin styrk og fjölbreytileika náttúrunnar. innifalið er gisting í skálum, trúss á farangri, leiðsögn, kvöldverðir og flutningur hóps til byggða. Erfiðleikastig Þátttakendur geta verið alls 48. Verð kr. 26.500.- og 16 punktar. Tvær ferðir: 26. - 30. júní og 8. - 12. ágúst.

30

FERÐABLAÐ KÍ 2010

3. iNN TiL dALA OG úT TiL STRANdA. GANGA REiðHjÓL - KAjAK Trússferð með uppihaldi í fjóra daga um héruð fyrir botni Breiðafjarðar. Farið frá Laugum í Hvammssveit yfir á Skarðsströnd, um Klofning, Fellsströnd og Hvammssveit aftur að Laugum. Sérstaða þessarar ferðar er FJÖLBREYTNI í náttúrufari inn til dala, upp til fjalla og út til stranda. Gengið er í dalanna kyrrð, hjólað um fáfarna sveitavegi og þeir sem hafa reynslu af kajak geta róið innan um hólma og sker, fugla og sérkennilegar sjókindur. Fornsögur rifjaðar upp og sögustaðir skoðaðir. Heilsað upp á heimamenn og hlustað á þjóðsögur, ýkjusögur og gamansögur. Skoðað hvílík firn Dalirnir hafa lagt til menningararfs þjóðarinnar, t.d. í bókmenntum og myndlist. Spáð í mannlífið á svæðinu fyrr og nú og ýmsa möguleika byggðarlagsins. innifalið: Gisting í átta manna tjöldum með kyndingu, fararstjórn og fullu fæði (morgunmatur, nesti og kvöldmatur - dægilegar krásir heimamanna). Erfiðleikastig Þátttakendur geta verið alls 25. Verð kr. 56.300.- og 16 punktar. Ferðin verður farin 22. - 25. júlí. 4. SNæFELLSjöKuLL OG NÁGRENNi Trússferð með uppihaldi í þrjá daga upp og niður og allt um kring, gangandi, á skíðum og hjólandi. Farið frá Arnarstapa upp á Jökulháls og Snæfellsjökul (á jökul ef veður leyfir) yfir í Ólafsvík, Rif, Hellissand, Öndverðarnes, Djúpalón, Hellna og aftur að Arnarstapa. Á leiðinni veltum við fyrir okkur hvað geri þetta svæði svona einstakt og hvers eðlis orkan sé sem þar er að finna. innifalið: Gisting í átta manna upphituðum tjöldum (viðarkamína), fararstjórn og fullt fæði (morgunmatur, nesti og kvöldmatur). Athugið að fólk kemur með nesti með sér til fyrsta dagsins. Erfiðleikastig Þátttakendur geta verið alls 15. Verð kr. 37.900.- og 16 punktar. Ferðin verður farin 11. - 13. júní. 5. SVEiNSTiNduR - SKæLiNGAR Enginn undrast það að Sveinstindur – Skælingar er ein vinsælasta gönguleið Útivistar. Hún er sannarlega rómuð fyrir náttúrufegurð og fjölbreytileika. Gengið er á Sveinstind í Fögrufjöllum. Frá honum er stórkostlegt útsýni yfir Langasjó, yfir Vatnajökul allt til Grímsfjalls og Hvannadalshnúks og sunnanvert hálendið allt frá Mýrdalsjökli inn á Sprengisand og vestur á Kjöl. Leiðin liggur svo um sérlega fáfarnar slóðir, söndugar og mosavaxnar, meðfram Skaftá, um leynistigu með Uxatindum og fram grösuga Skælinga. Ganga á Gjátind og um Eldgjá er lokakaflinn á þessari göngu sem lýkur í Hólaskjóli. Þarna má sjá land í mótun þar sem eldvirkni, jöklar og beljandi jökulár skapa einstakt landslag. innifalið: útivist býður upp á skipulagðar gönguferðir með leiðsögn um þessa einstöku leið. Rúta flytur hópinn á upphafsstað og til baka frá endastöð. Farangur er fluttur milli skála þannig


gÖnguferðir / tjaldvagnar / veiðiKOrt / útileguKOrt

að aðeins þarf að bera með sér dagsnesti og hlífðarfatnað. Þátttakendur þurfa að hafa með sér góðan fatnað, svefnpoka og mat til ferðarinnar. Erfiðleikastig Þátttakendur geta verið alls 20. Verð kr. 26.500.- og 16 punktar. Ferðin verður farin 4. - 7. júlí. 6. STRúTSSTÍGuR Á þessari leið er gengið um svæði þar sem háfjallagróður ræður ríkjum í skjóli jökla og hárra fjalla. Göngumenn njóta náttúrufegurðar og hinnar sönnu fjallakyrrðar í Hólmsárbotnum og upplifunin verður fullkomin með fjallabaði í heitri Strútslaug. Að loknum góðum degi tekur skáli Útivistar við Strút á móti ferðalöngum, en hann er einn af bestu og vinalegustu fjallaskálum landsins. Ferðinni lýkur svo á fornum áningarstað í Hvanngili. Erfiðleikastig Þátttakendur geta verið alls 20. Verð kr. 24.600.- og 16 punktar. Ferðin verður farin 12. - 15. júlí

Félagskonur í KÍ slappa af í Breiðafirði í ferðinni „inn til dala og út til Stranda“ sumarið 2009.

7. FELL OG FjöLL Að taka þátt í grunnþjálfun í þrjá mánuði og kynnast úrvali af Trygging. Leigutökum stendur til boða að kaupa sérstaka tryggingu fyrir 9HLGGXt YDWQDVY áhugaverðum fjöllum í nágrenni Reykjavíkur. Ótakmarkaður fjöldi getur tjaldvagninn. èXPYtWWR JEUHLWW Þeim sem ekki kaupa tryggingu stendur til boða að setja tekið þátt í grunnþjálfun á fellin og mismunandi útgáfur af gönguleiðum t.d. kreditkortanúmer sem tryggingu verði vagninn fyrir skemmdum af XPODQGLèI\ULUDèHLQV á Esjuna. Hinsvegar þarf að skrá sig á sex af tíu fjöllum til þess völdum  leigutaka. að fá far með 24 manna fjallarútu sem ekur að fjallsrótum. Ef fullt er orðið í rútuna er hægt að semja um að koma á eigin bíl að fjallinu.  Fullt verð er 32.000 kr. en verð til félagsmanna er 13.000 kr. og 9HLGGXtYDWQDVY èXPYtWWRJEUHLWWXPODQGLè 16 punktar.

9HLèLNRUWLè

8. FELL, FjöLL OG HNúKuRiNN Við fyrri valmöguleika bætist ferð á Hvannadalshnúk laugardaginn 29. maí. Gert er ráð fyrir að þátttakendur gisti tvær nætur í nágrenni Skaftafells og þarf hver og einn að sjá sjálfur um gistingu og ferð á svæðið. Innifalin í 0000 ferð er leiðsögn og búnaður ásamt fræðslu um klæðnað og öryggismál. 1iQDULXSSOêVLQJDUiZZZYHLGLNRUWLGLV Fullt verð er 51.000 kr. en verð til félagsmanna er 32.000 kr. og  16 punktar.

) VWKMi1YHLèLE~èXPZZZYHLGLNRUWLGLVRJYtèDU )UtKHLPVHQGLQJ ìHJDUNH\SWHUiZZZYHLGLNRUWLGLV VEiðiKORTið

9. GöNGuFERðiR Í EVRÓpu mEð ÍSLANdSViNum Í boði eru afsláttarmiðar sem gilda í allar göngu- og sérferðir með Iceland Explorer - Íslandsvinum á tímabilinu 15. maí til 15. september 2010. Verð fyrir afsláttarávísunina er 3.000 og gildir hún sem 33.000 króna innborgun í göngu- og sérferð, en hver félagsmaður getur keypt tvær afsláttarávísanir. Handhafi afsláttarávísunar greiðir allan umfram kostnað af ferðinni. Við kaup á afsláttarávísun eru 16 orlofspunktar dregnir af punktaeign félagsmanns. Bókað er í ferð á skrifstofu Íslandsvina að Hvaleyrarbraut 35, 220 Hafnarfirði en þar er síminn 510 9500. Einnig er hægt að senda tölvupóst á netfangið info hjá explorer.is. Nánari upplýsingar um ferðir má sjá á síðu Íslandsvina explorer.is Afsláttarávísanir eru keyptar á bókunarvef Orlofssjóðs KÍ undir krækjunni „Afsláttarávísun“. Hver félagsmaður getur keypt tvo miða og tekið með sér einn gest. LEiGA Á TjALdVöGNum Orlofssjóður KÍ selur félagsmönnum sínum afsláttarávísanir á tjald-vagna. Verð til félagsmanna KÍ er kr. 32.000.- fyrir sex daga leigu. Í vögnunum er eftirtalinn búnaður: gaseldavél, gashitari, gaskútur, borð og fjórir stólar, fortjald. Afgreiðsla tjaldvagna er hjá: Tjaldborg, Dynskálum 30, 850 Hellu, sími 487-5928 / 893-4046. Keypt er afsláttarávísun á orlofsvef KÍ sem er afhent tjaldvagnaleigunni þegar vagninn er sóttur og er það fullnaðargreiðsla fyrir hann. Leigutími á tjaldvögnum er frá 1. júní til 24. ágúst 2010. Punktafrádráttur er 16. Bókið í tíma þar sem takmarkaður fjöldi tjaldvagna er í boði.

FERÐABLAÐ KÍ 2010

Veiðikortið er hagkvæmur kostur sem hentar jafn vel veiðimönnum sem fjölskyldufólki. Með veiðikortið í vasanum er hægt að veiða ótakmarkað í rúmlega þrjátíu veiðivötnum víðs vegar á landinu og tjalda endurgjaldslaust við mörg þeirra. Með kortinu fylgir bæklingur um vötnin. Nánari upplýsingar eru á veidikortid.is Einnig fylgir nú í fyrsta sinn AFSLÁTTARKORT ásamt kynningarbæklingi með afslætti hjá á annað hundrað þjónustuaðilum vítt og breitt um landið. Fylgist með tilboðum á afslattarkortid.is Hver félagsmaður getur keypt eitt veiðikort en það gildir fyrir einn fullorðinn og börn yngri en fjórtán ára í fylgd með korthafa. Eiganda kortsins ber að merkja það á bakhlið með nafni og kennitölu. Félagsmenn fá veiðikortið ásamt bæklingi sent í pósti innan viku frá því að það er keypt. Félagsmenn geta keypt veiðikortið á orlofsvef KÍ á 3.500 kr. og tvo punkta. úTiLEGuKORTið Útilegukortið gildir á fjölda tjaldstæða víðs vegar um landið og veitir eiganda þess, maka og fjórum börnum undir sextán ára aldri fría gistingu á tjaldstæðum samstarfsaðila kortsins. Útilegukortið er í gildi á meðan tjaldstæðin eru opin. Nánari upplýsingar eru á utilegukortid.is Engin takmörk eru fyrir því hve oft má koma á hvert tjaldstæði en einungis má gista í fjórar nætur samfleytt í hvert skipti. Félagsmenn geta keypt útilegukortið á orlofsvef KÍ á 8.800 kr. Kortið er sent til félagsmanna í pósti.

31


K auPmannahÖfn / hótelmiðar

Íbúð í Kaupmannahöfn

Fosshótel

Íbúðin er á Flensborggade 39 sem er á Vesterbro í Kaupmannahöfn. Í henni eru tvö mjög rúmgóð svefnherbergi og góð stofa, fullbúið eldhús með uppþvottavél, baðherbergi með hita í gólfi, þvottavél og þurrkara í samstæðu og rúmgóðum sturtuklefa.

Fosshótel er keðja tíu hótela sem leggja metnað sinn í að skapa vinalegt og hlýlegt andrúmsloft.

1 nótt

2 nætur 3 nætur 4 nætur 5 nætur 6 nætur 7 nætur

Gisting fyrir tvo í tveggja manna herbergi Fosshótel Lind Fosshótel Baron Fosshótel Suðurgata Fosshótel Reykholt Fosshótel Dalvík Fosshótel Laugar Fosshótel Húsavík Fosshótel Vatnajökull Fosshótel Skaftafell Fosshótel Mosfell, Hellu Ráðlegt er að bóka með fyrirvara, sérstaklega í júlí og ágúst.

15.000

30.000

Við pöntun verður að koma fram að greitt verði með gistimiða.

Í stofunni er tvíbreiður svefnsófi (140x200), 32“ Philips flatskjár og aðgangur að öllum helstu sjónvarpsstöðvum sem eru í boði. Nettenging er í íbúðinni. Alls eru rúm fyrir sex manns í íbúðinni, möguleiki er á að bæta inn aukarúmum og er þá svefnpláss fyrir allt að tíu manns. Íbúðin er fullbúin húsgögnum og öllu því nauðsynlegasta. Þar eru uppbúin rúm og handklæði fyrir gesti. Verð: 39.000

48.000

57.000

66.000

75.000

Sumarbókanir hefjast með punktastýrðri vikuleigu 6. apríl. Íbúar Flensborggade 39 hafa aðgang að lokuðum bakgarði sem er einstaklega vel við haldið og hefur upp á að bjóða mjög fína aðstöðu til leiks, afslöppunar og ýmissar afþreyingar, ásamt því að vera mjög öruggt umhverfi fyrir börn. Íbúðin er í göngu- og hjólafæri við aðal samgöngukerfi borgarinnar og helstu afþreyingu sem ferðamenn kjósa sér. Innan við þriggja mín. gangur er í næsta strætisvagn. Þjónusta við leigjendur: • Stracta Konstruktion býður upp á eftirfarandi þjónustu við þá sem gista í íbúðinni: • Möguleiki er á að vera sótt og keyrð á flugvöll við komu og brottför. • Ferðin frá Kastrup flugvelli til Flensborggade í bíl tekur aðeins um 15 mínútur. • Umsjónarmaður hússins sér um að afhenda lykla og hafa íbúðirnar tilbúnar fyrir gesti. • Hægt er að fá lánuð hjól til að hjóla um borgina. • Aðeins tekur um 20 mín. í lest að komast yfir til borgarinnar Malmö í Svíþjóð.

Edduhótel

Sími 562 4000 / fax 562 4001 / netfang bokun@fosshotel.is www.fosshotel.is Sjá verð á hótelgistingu á www.ki.is morgunverður er innifalinn.

KEA hótelkeðjan Við bókun skal taka fram að um sérsamning sé að ræða. KEA, Akureyri Eins manns herbergi með morgunmat Tveggja manna herbergi með morgunmat Hótel Harpa og Hótel Norðurland, Akureyri Eins manns herbergi með morgunmat Tveggja manna herbergi með morgunmat Hótel Gígur, mývatni og Hótel Björk, Reykjavík Eins manns herbergi með morgunmat Tveggja manna herbergi með morgunmat Sjá verð á hótelgistingu á www.ki.is morgunverður er innifalinn.

Orlofssjóður mun bjóða upp á hótelmiða á Edduhótelum í sumar. Miðarnir eru þrenns konar og mismunandi gæði og verð. Leyfilegt er að hafa eitt til tvö börn með sér í herbergi án þess að greiða aukalega fyrir það ef fólk hefur svefnpoka eða rúmföt. Hótelin útvega dýnu.

Hótel Keflavík

Hótel Edda Plús eru hótelin á Akureyri, Stórutjörnum, Laugum í Sælingsdal og Vík.

Tveggja manna herbergi deluxe

Hótelmiðarnir gilda á öllum Edduhótelunum þrettán sem eru víðs vegar um landið. Gestir sjá sjálfir um að bóka gistingu. Á Edduhótelunum er boðið upp á fjölbreyttar veitingar. Börn 0 - 5 ára fá frían mat og börn 6 - 12 ára greiða hálft gjald ef þau borða það sama og foreldrar.

Sumartíminn er 1. maí til 10. september. Eins manns herbergi

Fjölskylduherbergi Innifalið er morgunverður og aðgangur í heilsuræktarstöðina Lífsstíl í kjallara hótelsins þar sem meðal annars er boðið upp á gufu og ljósaböð. Einnig er í boði bílageymsla og ókeypis akstur til Keflavíkurflugvallar fyrir þá sem eru á leið utan. Sjá verð á hótelgistingu á www.ki.is morgunverður er innifalinn.

Sjá verð á hótelgistingu á www.ki.is morgunverður er ekki innifalinn. Upplýsingar um hótelin má einnig fá á heimasíðu Hótel Eddu www.hoteledda.is

Hótelmiðar til sölu á orlofsvefnum Hótelmiðar eru til sölu á heimasíðu Orlofssjóðs á www.ki.is og Athugið! öll hótelverð eru á www.ki.is

32

FERÐABLAÐ KÍ 2010

Flug Gjafabréf (afsláttarávísanir) í flug með iceland Express og icelandair eru seldar hjá Orlofssjóði KÍ, fylgist með á www.ki.is Niðurgreiðsla á pakkaferðum erlendis er ekki í boði í ár.


ustan þín!

n Netgreiðsluþjó

í heimabanka Dæmi um greiðsluyfirlit 100.000

Einfalt og án kostnaðar Netgreiðsluþjónustan er greiðsluþjónusta í heimabanka Byrs. Þar setur þú upp þína greiðsluþjónustu, stjórnar útgjöldunum og gerir áætlanir á einfaldan hátt, þér að kostnaðarlausu.

80.000 60.000 40.000

Yfirsýn og sparnaður

Áætlun

jan ‘10

des ‘09

nóv ‘09

okt ‘09

sep ‘09

0

ágú ‘09

20.000

Greitt

Það er auðvelt að fylgjast með því hvort útgjöld séu í samræmi við áætlun en netgreiðsluþjónustan býður upp á reglulegan tölvupóst um stöðu mála.

Með því að setja upp þína eigin greiðsluáætlun veist þú betur hvað hlutirnir kosta, færð betri vaxtakjör og átt auðvelt með að sjá öll útgjöld fyrir.

Komdu á byr.is Sjáðu hvernig þetta virkar á byr.is – þetta er miklu minna mál en þig grunar. Þú eykur yfirsýn og sparar peninga. Það er fjárhagsleg heilsa.

Auktu ánægju þína með fjárhagslegri heilsu og nýttu þér Netgreiðsluþjónustu Byrs.

DY NA MO R E YK J AV Í K

„Ég vil hafa stjórn á fjármálunum og spara mér kostnaðinn.“


afsláttur Í súðavÍK, ÖX arfirði, mjóafirði Og styKKishólmi

GiSTiNG Í GiSTiHEimiLi SumARBYGGðAR Í SúðAVÍK Gistiheimili Sumarbyggðar veitir félagsmönnum KÍ afslátt af almennu verði á gistinóttum. Uppbúið rúm fyrir einn í herbergi í eina nótt til félagsmanns. Uppbúið rúm fyrir tvo í herbergi í eina nótt til félagsmanns. Svefnpokapláss. Frítt er fyrir þriggja ára börn og yngri í alla gistingu. Baðherbergi með sturtu er á báðum hæðum. Eldhús, borðstofa og stofa á efri hæð. Sjá verð á www.ki.is morgunmatur er ekki innifalinn.

20% AFSLÁTTuR HjÁ LuNdi Við ÁSBYRGi Ferðaþjónustan Lundur við Ásbyrgi býður félagsmönnum KÍ 20% afslátt af gistingu og þjónustu í sumar. Lundur er í birkiskógi við þjóðbraut. Í næsta nágrenni eru merkir áningarstaðir, svo sem Vatnajökulsþjóðgarður, Jökulsárgljúfur, Hljóðaklettar, Dettifoss, Rauðinúpur og Hraunhafnartangi, allt sannkallaðar náttúruperlur. Ásbyrgi er í fimm mínútna fjarlægð. Frábærar og vel merktar gönguleiðir í nágrenninu. Ókeypis veiði í fallegum vötnum á sléttunni sem geymir líka stórbrotið fuglalíf. Falleg strandlengja með rekaviði sem er ómissandi að skoða. Stutt í hvalaskoðun og ferðir yfir heimskautsbaug. Ókeypis í sundlaugina og pottinn fyrir alla okkar næsturgesti. Verið velkomin að Lundi í Öxarfirði. Lundurtravel.com.

FERðAÞjÓNuSTAN Í HEYdAL, mjÓAFiRði Gisting í átta tveggja manna herbergjum sem innréttuð eru í hlöðu og fjósi. Öll herbergin eru með salerni og sturtu. Gengið er inn í hvert herbergi utan frá. Aðstaða er til að grilla og njóta útiveru á stétt framan við herbergin. Tilboð til félagsmanna KÍ frá eiganda ferðaþjónustunnar. Sjá nánar á www.ki.is Heydalur er sannkallaður ævintýradalur þar sem hægt er að veiða, sigla á kajak, fara í reiðtúra og gönguferðir. Svo er gott að láta líða úr sér í heitum náttúrupotti á eftir. Staðsetning: Sveitahótelið í Heydal er við veg nr. 61, 90 km frá Hólmavík og 120 km frá Súðavík. Sími 456 4824, www.heydalur.is.

AFSLÁTTARÁVÍSuN HjÁ SæFERðum (SEATOuRS) OG Að AuKi 15% AF FERðum Félagsmönnum KÍ stendur nú til boða að kaupa afsláttarávísun hjá Orlofssjóði fyrir 500 kr. að verðmæti kr. 2.500 kr. hjá Sæferðum (Seatours) í Stykkishólmi. Hver félagsmaður getur keypt fjórar ávísanir og fær að auki 15% afslátt af ferðum með Sæferðum. Meðal þess sem er í boði er dagsferð til Flateyjar, ævintýrasigling á Breiðafirði og sjóstangaveiði. Sjá nánar á vef Sæferða, saeferdir.is.

reglur Orlofssjóðs kÍ um leigu orlofshúsnæðis og aðra þjónustu sem stendur sjóðsfélögum til boða Aðild að sjóðnum Allir fullgildir félagsmenn í Kennarasambandi Íslands eru aðilar að sjóðnum. Það á einnig við um félags-menn í fæðingarorlofi sem greiða félagsgjöld til KÍ. Sjá nánar á www.ki.is Reglur um útleigu Reglur um útleigu til sjóðsfélaga eru einkum með tvennum hætti, þ.e. sumarleiga og vetrarleiga og byggjast á punktakerfi (punktaeign sjóðsfélaga) sjóðsins. Sjá nánar á www.ki.is

34

FERÐABLAÐ KÍ 2010

punktakerfi Orlofssjóðs Sjá nánar á www.ki.is

Leigugjald fyrir eignir á vegum Orlofssjóðs Sjá nánar á www.ki.is

Sumarleiga Orlofssjóðs Sumartími er frá lokum maí til loka ágúst. Sumarleiga er með tvennu móti, þ.e. leiga á heilli viku frá föstudegi til föstudags eða leiga í skemmri tíma frá einum sólarhring og upp í sjö á sama stað. Sjá nánar á www.ki.is

Lyklar að hinu leigða húsnæði Sjá nánar á www.ki.is

Vetrarleiga Orlofssjóðs Vetrartími er frá lokum ágúst til loka maí. Reglan „fyrstur kemur, fyrstur fær“ gildir á þessum tíma. Opnað er á leigu með fjögurra mánaða fyrirvara klukkan 12.00 fyrsta dag hvers mánaðar. Sjá nánar á www.ki.is

Sérákvæði Kennarar á eftirlaunum fá 30% afslátt af leigugjaldi fyrstu tvær vikur í júní og síðustu tvær í ágúst í eldri húsunum í Ásabyggð. Sjá nánar á www.ki.is Þegar upp koma vandamál Ef aðbúnaður á leigðri eign er ekki í samræmi við lýsingu er sjóðsfélagi beðinn um að láta viðkomandi umsjónarmann strax vita og á hann þá að leitast við að koma hlutunum í lag. Sjá nánar á www.ki.is

Veikindi, óveður og aðrar óviðráðanlegar aðstæður Ef veikindi koma í veg fyrir orlofsdvöl skal tilkynna það skrifstofu sjóðsins svo fljótt sem kostur er. Sjá nánar á www.ki.is Ef leigutaki þarf að afpanta eða breyta orlofsdvöl sjá nánar á www.ki.is umgengni, ábyrgð og skil leigueigna Leigutaka ber að hafa kvittun fyrir leigu til staðar á meðan á dvöl stendur. Sjá nánar á www.ki.is Sjá reglurnar í heild á www.ki.is


ÁRSHÁTÍ‹A- OG HÓPAFER‹IR FYRIR FÉLAGASAMTÖK, VINAKLÚBBA OG FYRIRTÆKI

ALLIR SAMAN NÚ! Freistandi hópaverð á helgarferðum til allra áfangastaða Icelandair í Evrópu, Bandaríkjunum og Kanada.

HÓPADEILD ICELANDAIR www.icelandair.is/hopar I sími: 5050 406 I hopar@icelandair.is


Traustur sjóður, örugg samfylgd Hlutverk LSR er að taka á móti iðgjöldum sjóðfélaga og ávaxta þau í sameiginlegum sjóði til að greiða elli-, örorku-, maka- og barnalífeyri. Séreign LSR tekur við frjálsum viðbótarsparnaði sjóðfélaga. Hvort sem þú greiðir í A- eða B-deild LSR ætti framlag í Séreign LSR að vera eðlileg viðbót. Á vef LSR, www.lsr.is, geta sjóðfélagar nálgast yfirlit og séð heildarstöðu lífeyrisréttinda sinna og iðgjaldaskil launagreiðenda.

www.lsr.is

Bankastræti 7 t 101 Reykjavík Sími: 510 6100 t Fax: 510 6150 sereign@lsr.is t www.lsr.is

Profile for Kennarasamband Íslands

Ferðablað 2010 - Orlofssjóður KÍ  

Ferðablað 2010 - Orlofssjóður KÍ